Zoekresultaten voor onderwijsrevolutie

Salman Khan laat zien dat onderwijs leuker en goedkoper kan.

Khan Academy veroorzaakt onderwijsrevolutie

Het Amerikaanse onderwijs, vooral de staatsscholen, is vaak van slechte kwaliteit. Geen wonder dat miljoenen schoolkinderen, de kids van Bill Gates incluis, nu lessen via Salman Khan’s videoclips volgen. Het daverende succes van Khan Academy  jaagt onderwijshotemetoten dan ook totaal in de gordijnen. Geen wonder. De leraar heeft steeds meer zijn langste tijd gehad.

Klassikaal onderwijs is doorgaans een ramp
We schreven het al eerder. Onderwijs gaat nog steeds volgens de steentijdmethode. Opmerkelijk genoeg zijn de kosten voor onderwijs in Nederland flink hoger geworden, terwijl de kwaliteit nauwelijks is vooruit gegaan en soms zelfs is gedaald. In de Verenigde Staten is het al even beroerd, zo niet beroerder. Door een totaal op hol geslagen onderwijsbureaucratie afgepeigerde leraren proberen een grote klas nauwelijks geïnteresseerde leerlingen, variërend van zwakbegaafd tot Mensa-materiaal, iets bij te brengen. Geen eenvoudige opgave. Als de leerlingen al meewerken.

Wiskunde grootste boosdoener
De meeste mensen noemen wiskunde als het moeilijkste vak op school. Omdat wiskunde hen zoveel moeite kost, doen ze vaak niet de opleiding die ze bij hun droombaan zou kunnen brengen (terwijl de andere vakken geen probleem zijn). Wiskunde draait voornamelijk om inzicht. De manier waarop (en het moment waarop) mensen inzicht krijgen is heel individueel. Misschien is wiskunde dus wel het vak waarbij klassikale lessen het allerslechtste werken.

Van beurzenmelken tot video-academie

Salman Khan laat zien dat onderwijs leuker en goedkoper kan.
Salman Khan laat zien dat onderwijs leuker en goedkoper kan.

Salman Khan, zoon van islamitische immigranten uit Bangladesh en Calcutta, begon met zijn website bij toeval. Met drie universitaire opleidingen bij het topinstituut MIT en een MBA bij Harvard werkte hij eerst bij een hedge fonds. Hij rolde het onderwijs in toen hij zijn nichtje op afstand bijles gaf. Zijn filmpjes plaatste hij op Youtube.

Op een gegeven moment nam hij de filmpjes op zonder zelf in beeld te komen. Dat bleek een gouden greep: het schrikt leerlingen af als de leraar in beeld komt. De filmpjes werden razend populair en Khan verzamelde ze op een website. Op dit moment zijn de filmpjes in totaal meer dan vijftig miljoen maal gedownload.
Khan vond dit werk bevredigender dan het vrij leeghoofdige uitmelken van het op hol geslagen internationale financiële systeem en begon fulltime aan zijn video-academie te werken. Hij trok de aandacht van onder meer Bill Gates, werd uitgenodigd om bij het innovatieve netwerk TED te vertellen over zijn werk en ontving daarna miljoenen aan sponsorgeld van Gates’ stichting en Google.

Video-onderwijs oplossing onderwijsproblemen?
De voordelen van het video-onderwijs zijn duidelijk. Leerlingen kunnen in hun eigen tempo leren en controleren of ze het begrijpen. Computers zijn aanmerkelijk geduldiger dan een leraar die dertig kinderen moet lesgeven en de orde handhaven. Ook letten computers niet op huidskleur, uiterlijk of geslacht. Steeds meer Amerikaanse leraren zetten het systeem in hun klas in. Leerlingen die eerst vastliepen kunnen nu snel verder.

Het beste nieuws van allemaal is dat het gehele systeem gratis is. Zo kan je het hele wiskundecurriculum van Singapore, volgens velen het beste ter wereld, zonder ook maar iets te betalen volgen. Kortom: heb je een wiskundefobie of ken je iemand die dat heeft? Wil je weten wat ze bedoelen met een Schrödingervergelijking of de Lorentztransformatie? Grijp dan nu je kans. Gratis en voor niets. Kennis van het Engels is uiteraard nodig.

Als dit systeem wordt uitgebreid voor alle exacte vakken en internationaal relevante alfa- en gammavakken, zou je zo een wereldacademie op kunnen zetten. Zo kan zelfs het armste kind uit de sloppenwijk behoorlijk onderwijs krijgen. Google heeft geld gedoneerd om de clips in andere veel gesproken talen over te zetten.Nu al zie je een explosie aan wetenschappelijke vooruitgang omdat voormalige ontwikkelingslanden als India en China nu steeds grotere hoeveelheden getalenteerde onderzoekers afleveren. Kan je nagaan wat er gebeurt als dit soort ideeën echt gaan doorbreken. Weg achterstandswijken en zwarte scholen. Hiermee tap je het complete menselijke potentieel maximaal aan.

Ook meedoen met de revolutie? Khan Academy zoekt op dit moment vrijwilligers die onder andere mee kunnen doen met het Nederlands ondertitelen van videoclips.

Kijk, Sharon Dijksma. Zo regel je onderwijsvernieuwing.

Bronnen
Khan Academy (website)
How Khan Academy Is Changing the Rules of Education, Wired Magazine

Een Syrische vluchteling aan het werk als kapper in het Za'atari vluchtelingenkamp in Jordanië. Bron: UNHCR

Kan neokolonialisme het Midden Oosten redden?

Met uitzondering van enkele stabiele staten zoals Marokko en Jordanië, kunnen we concluderen dat het Midden Oosten van nu een disfunctionele ellende is. Kunnen we door neokolonialisme wat aan doen?

Erfenis van het Ottomaanse Rijk en kolonialisme
Aan het einde van de negentiende eeuw stortte het Ottomaanse Rijk in elkaar. Gebieden die voor de Ottomanen vooral verliesposten waren, zoals Noord-Afrika en het Midden Oosten, vielen het eerst ten prooi. Het Ottomaanse bestuur was gebaseerd op de islamitische wetgeving (soennitische variant), de sharia, maar kende vergeleken met bijvoorbeeld het Saoedische regime of IS een liberale praxis. Zo kenden etnische en religieuze minderheden, zoals Druzen of Koerden, tot op zekere hoogte zelfbestuur en waren er vrijheden, zoals openlijke homoseksualiteit en het drinken van alcohol, die je in een streng islamitisch land als Mauritanië of Iran nu maar beter uit je hoofd kan laten en in het geval van homoseksualiteit zelfs in het toenmalige Europa nog ongekend waren. Geregeld waren er perioden van religieuze zuivering, als een meer fundamentalistische sultan aan de macht kwam.

Een Syrische vluchteling aan het werk als kapper in het Za'atari vluchtelingenkamp in Jordanië. Bron: UNHCR
Een Syrische vluchteling aan het werk als kapper in het Za’atari vluchtelingenkamp in Jordanië. Bron: UNHCR

Na de kolonisatie door de Britten en de Fransen, of zoals in Libië, de Italianen, werd er in de meeste gevallen Romeins burgerlijk recht ingevoerd naar het model van de kolonisator. Dit betekende bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij en een einde aan de politieke achterstelling van vrouwen en niet-islamieten. Ook werd er het begin van een moderne staat en onderwijssysteem opgezet. Dit waren zonder meer positieve ontwikkelingen. Minder positief was de verdeel-en-heerspolitiek van de kolonisatoren en de arbitraire grenzen die ze trokken. Zo werd het woongebied van de Koerden, een volk van meer dan dertig miljoen mensen, opgedeeld onder vijf staten. De verdeel en heerspolitiek kweekte veel afgunst onder de bevolking van onder meer Syrië en Irak. Beide werden een bron van veel bloedvergieten.

Hoe zou neokolonialisme er uit moeten komen te zien?
De eerste stap is het vestigen van militair fiat, dat wil zeggen: onbetwiste militaire heerschappij. Een gebied zou onder beheer moeten komen van een vredesmacht van de Verenigde Naties (“mandaatgebied”). Er komt zero tolerance voor haatpredikers; deze worden in een TBS-kliniek opgesloten.

Hier zouden elementaire onderwijs-, medische en bestuurlijke voorzieningen moeten worden getroffen, waarbij het e-government concept een grote rol kan spelen. Om dit te bekostigen zouden rijke landen zoals die van de Europese Unie, Noord Amerika, Japan en het Arabisch schiereiland enige bijdragen moeten leveren. Deze bijdragen zouden in natura kunnen zijn, denk aan voedsel en medicijnen. Hiervan is er in principe een enorme overcapaciteit in de fabrieken; het zou maar weinig kosten om extra te produceren. In principe zijn er nu exponentiële technieken, waarmee voor ongeveer vijfduizend euro per vluchtelingengezin zaken als zonne-energie, waterzuivering, onderdak, computers en kleding zijn te regelen. Om tien miljoen mensen te voeden (een ruwe schatting van het aantal op dit moment ontheemde mensen in het Midden Oosten) zou je als aanvulling van voedselhulp en lokaal geproduceerde landbouwgewassen, groente en fruit, op afvalwater eendenkroos kunnen kweken.

Zelfstandig worden
Werk heeft drie grote voordelen: het brengt welvaart, het verdrijft de verveling en vergroot het gevoel voor eigenwaarde. De manier waarop vluchtelingenkampen nu zijn opgezet is daarom ook fundamenteel verkeerd. In principe kunnen de vluchtelingenkampen veel beter en ook goedkoper gerund worden als vluchtelingen zelf zoveel mogelijk doen en er ook fabrieken, kantoren en werkplaatsen met Fablabs komen. Fabrikanten en bedrijven kunnen werk uitbesteden naar vluchtelingenkampen via telewerken en telepresence. Uiteraard komt er ook goede scholing via open-source leermaterialen. Waarschijnlijk zal het ontbreken van onnodige regelgeving en de sociale stabiliteit een enorme economische boom opleveren. De vluchtelingen beginnen letterlijk uit het niets, waardoor “blue ocean” oplossingen mogelijk zijn.

Zelfbestuur
Uiteraard is de meest gewenste situatie dat niet anderen, maar de vluchtelingen zelf hun lot in eigen hand nemen. Daarom moet begonnen worden met beperkt zelfbestuur op lokaal niveau. Vanzelfsprekend worden alle partijen op salafistische en andere politiek-islamitische grondslag verboden. Hierdoor leren de mensen om te onderhandelen en samen te werken met andere partijen. Naarmate de politieke ervaring groeit, kunnen er grotere eenheden worden gevormd, waarna de zelfstandigheid stap voor stap toeneemt.

Studieschulden worden steeds hoger, terwijl de salarissen en kansen op werk voor hoogopgeleiden afnemen.

‘Hoger onderwijs is zonde van het geld’

Studenten steken zich zwaar in de schulden voor het behalen van een studie. In de Verenigde Staten is de situatie nog dramatischer. Studieschulden van boven een ton zijn daar eerder regel dan uitzondering. Is onderwijs waard dat we er zo veel aan uitgeven? Mede, omdat steeds meer hoogopgeleiden werkloos worden.
De libertariër Peter Thiel denkt van niet.

Ik denk dat Thiel een punt heeft. Inderdaad is een groot deel van wat we leren zinloos. Tegelijkertijd zijn er dingen die we niet leren, maar die veel waardevoller zijn. Daarom denk ik dat we moeten werken aan leven lang leren. Een kort, maar krachtig basiscurriculum van ongeveer twaalf jaar, dat helemaal gratis moet zijn. Nuttige vaardigheden en inzichten moeten door middel van gratis tutorials en cursussen beschikbaar zijn op internet. Het model van Khan Academy kan hiervoor gebruikt worden. De rest kan je bijleren binnen een bedrijf.

Studieschulden worden steeds hoger, terwijl de salarissen en kansen op werk voor hoogopgeleiden afnemen.
Studieschulden worden steeds hoger, terwijl de salarissen en kansen op werk voor hoogopgeleiden afnemen.

Video: you can learn anything

Sommige mensen zijn geboren als genie, terwijl anderen altijd middelmatig blijven. Maar klopt dat wel? Salman Khan, oprichter van de baanbrekende Khan Academy, vindt van niet. Hij wijst erop dat volgens wetenschappelijk onderzoek onze hersens functioneren als een spier. Hoe meer we oefenen, hoe beter ze presteren. En hoe je oefent? Door “moeilijke” dingen te leren. Bijvoorbeeld op de gratis Khan Academy.

Eerdere artikelen op Visionair over de Khan Academy:
Khan Academy bij TED
Khan Academy veroorzaakt onderwijsrevolutie
Khan Academy oplossing voor meeste wiskundeproblemen
Online gratis onderwijs: een overzicht

De Piraten Partij

In het rondje nieuwe politiek partijen vandaag de Piraten Partij. Hun website is te vinden op: www.piratenpartij.nl.

Zoals ik het nu begrijp is de piraten partij ideologisch sterk voor het veel vrijer delen van informatie en technologie. De botte bijl in alle copyright en patentwetgeving die nu voornamelijk al stinkend rijke instituten nog veel rijker maakt. Of grote corporaties de mogelijkheid geeft om creatieve kleine startups de kop in te drukken via de rechtbank en zo nieuwe ontwikkelingen waar de gehele mensheid baat bij zou kunnen hebben in de kiem te smoren.

Inplaats van het downloaden van bestanden en muziek te verbieden is het waarschijnlijk veel slimmer om er goede modellen voor uit te vinden om de makers ervan goed te belonen. Ook kwam de piratenpartij recent in het nieuws omdat ze graag zouden zien dat het onderwijs ook veel meer gebruik gaat maken van de mogelijkheden van het internet. Het op video vastleggen en daarna vrij beschikbaar maken van college`s bijvoorbeeld.

Naast deze ideologische punten heeft de piraten partij nog een interessante troef achter de hand en dit gaat in op de kern van onze huidige democratie zelf. 1 maal in de 4 jaar stemmen is eigenlijk een volledige schijndemocratie als je de huidige stand van techniek van het internet objectief bekijkt. De piraten partij maakt dan ook gebruik van een zeer interessant systeem wat ervoor zorgt dat mensen veel interactiever en continue kunnen deelnemen aan de democratie. Dit systeem wordt ook wel liquid democracy genoemd. Hieronder een kort Nederlandstalig filmpje met uitleg.

 

Kortom de piratenpartij heeft interessante ideeën maar persoonlijk vind ik hun liquid democracy systeem ook buitengewoon interessant omdat dit de potentie heeft het hele politieke spel zoals dat nu gespeeld wordt te veranderen. Dit systeem is overigens open source dus andere politieke partijen zijn ook vrij een liquid democracy systeem te installeren. Meningen over de piraten partij en het liquid democracy systeem zijn uiteraard weer van harte welkom in de reacties.

Aanverwante informatie en links:
-) www.piratenpartij.nl
-) Eerder artikel over het openbaar maken van colleges
-) Eerdere artikelen op visionair over online onderwijs
-) Eerder artikel over Liquid Feedback, Komt de internet democratie eraan?  

Online onderwijs, een ware revolutie!

Dat de online onderwijsrevolutie volop bezig is bewijzen websites zoals The Khan Academy en The Code Academy maar al te goed. (Zo leer ikzelf inmiddels programmeren via de laatste site en dit bevalt buitengewoon goed.)

Online onderwijs kan veel meer mensen bereiken tegen veel lagere kosten. Daarbij kan het kwalitatief gezien aanzienlijk beter zijn dan "de gewone lessen" in de klas.

In deze lezing laat Daphne Koller zien dat online onderwijs veel meer mensen kan bereiken,  en dat als online onderwijs op de goede manier wordt aangeboden, het kwalitatief ook beter onderwijs wordt dan wat men in de gewone klas of de collegezaal kan geven.
Zo moet iedereen de vragen van de docent beantwoorden, kan er geautomatiseerde feedback per persoon worden gegeven afhankelijk van welke fouten een leerling maakt en kunnen studenten het werk van elkaar beoordelen en elkaar gemakkelijker helpen als die mogelijkheden worden ingebouwd.

Als laatste zegt ze dat deze revolutie ook zeer interessant is voor onderzoek over hoe mensen leren. Met de enorme hoeveelheden data die vrij komen bij deze online lesmethoden gelooft ze dat hier vele nuttige patronen uit kunnen worden gedestilleerd, waardoor het onderwijs zelf vervolgens ook flink  kan worden verbeterd.

 

 

Het wordt de hoogste tijd dat het ministerie van onderwijs in Nederland ook eens gaat kijken hoe ze deze onderwijsrevolutie zo goed mogelijk kunnen gebruiken en stimuleren. Welke universiteiten en hogescholen in Nederland gaan hier het voortouw in nemen? Waar blijven de kamervragen van onderwijspartij D66? En wanneer zien de PvdA en SP in dat dit een ideaal instrument is om ook kansarme mensen toegang te geven tot het beste onderwijs wat Nederland te bieden heeft? De potentie is enorm, dus hoe sneller we hier werk van gaan maken in Nederland hoe beter! :-)

Aanverwante informatie:
-) TED Talk: “The 100.000 – student classroom”
-) The Khan Academy
-) The Code Academy
-) Lernu – Leer online Esperanto, vanuit 37 verschillende talen
-) Gratis te downloaden cursussen over permacultuur, ontwerpen met de natuur

Video: Khan Academy bij TED

Salman Khan, de man achter de hier al meermalen besproken Khan Academy vertelt in 20 minuten bij TED over zijn project, de achtergrond en waar hij naar toe wil. Een ware onderwijsrevolutie is al onderweg.

 

Zelf ben ik bij de Khan Academy begonnen met de lessen over computer programmering die ze aanbieden, momenteel is dat allemaal nog in het Engels, maar dat kan snel veranderen. Khan Academy zoekt op dit moment  namelijk vrijwilligers die onder andere mee kunnen doen met het Nederlands ondertitelen van videoclips. Zo kan iedereen binnenkort meedoen met de revolutie en kan jong en oud via de Khan Academy nieuwe kennis opdoen! Wellicht een idee om eenzelfde platform voor Nederland op te richten?

Lees ook:
-) Khan Academy veroorzaakt onderwijsrevolutie
-) Khan Academy oplossing voor de meeste wiskunde problemen.  
-) How Khan Academy Is Changing the Rules of Education, Wired Magazine
-) Thuisonderwijs: goed idee

Communicatie en toegang tot informatie zijn wereldwijd al enorm verbeterd

Overvloed voor iedereen

Ondanks alle negativiteit over economie, klimaat, ecologie, obesitas en geweld, gaat het erg goed met de wereld. Hoopvolle berichten zijn veel minder populair dan doemdenken en krijgen daarom weinig aandacht.

De feiten liegen niet. Mensen in westerse landen die we tegenwoordig `arm’ noemen, leven in grotere luxe dan koningen 100 jaar geleden, die geen auto’s of elektriciteit hadden. Ook de armste delen van de wereld gaan zienderogen vooruit: de hoeveelheid armoede, kindersterfte en analfabetisme dalen al decennia gestaag, terwijl steeds meer kinderen toegang krijgen tot onderwijs en schoon drinkwater. De verbeterende gezondheid en opleiding leiden weer tot minder geboortes en `luxueus gedrag’ als beter omgaan met natuur, dieren en milieu, wat de gevolgen van overbevolking verzacht.

Communicatie en toegang tot informatie zijn wereldwijd al enorm verbeterd
Communicatie en toegang tot informatie zijn wereldwijd al enorm verbeterd

Eufemistisch mobiele telefoons genaamd, tegenwoordig dragen we minicomputers met ons mee die krachtiger zijn dan de supercomputers uit 1980, een enorme luxe dus. En `we’ hier slaat op een groot deel van de mensheid; ook in Afrika en Azië zijn mobiele telefoons gemeengoed geworden (meer dan 70% van de mensen heeft er hier inmiddels een, en steeds meer met breedbandinternet). Het aantal internetgebruikers is wereldwijd verdubbeld tussen 2005 en 2010 tot meer dan 2 miljard.

Aan de basis van deze moderne telefoons ligt de wet van Moore. Breed geformuleerd zegt deze wet dat de capaciteit van digitale technologie exponentieel groeit. Dit komt tot uiting in de rekenkracht een opslagcapaciteit van computers, maar ook in de ontwikkeling van steeds meer andere technologieën die gedigitaliseerd worden en vervolgens meeliften op deze exponentiële groei, zoals biotechnologie, robotica en hersenonderzoek.

Overvloed

Het gaat dus helemaal niet zo slecht, maar het zal nog veel beter gaan. In hun boek Abundance voorspellen Peter Diamandis (vooral bekend van de X-prijzen) en Steven Kotler dat we binnen 30 jaar in een wereld leven waarin iedereen op Aarde toegang heeft tot voldoende voedsel, schoon drinkwater, onderdak, en uitstekende gezondheidszorg en onderwijs, schone energie en mensenrechten. Daarmee heeft iedereen de vrijheid om zichzelf naar eigen wens te ontwikkelen in plaats bezig te zijn met overleven. Dit is grofweg hoe wij in het rijke Westen nu al kunnen leven, maar dan met een veel lagere belasting van de Aarde.

Het begrip schaarste speelt hierbij een belangrijke rol. Als voorbeeld geven ze aluminium, wat 200 jaar geleden waardevoller was dan goud. Echter: 8% van de aardkorst bestaat uit aluminium; het is na zuurstof en silicium het meest voorkomende element. Hoe kan dit? Het probleem was dat aluminium veel voorkomt als aluminiumoxide (in bauxiet). Zodra de technologie (elektrolyse) ontwikkeld werd om aluminium te isoleren werd het spotgoedkoop. Nu zien we hetzelfde met energie. De Zon levert 5000 keer zoveel energie aan de Aarde als we gebruiken. Zodra we zeer efficiënt zonne-energie kunnen opvangen en opslaan, wordt energie praktisch gratis, met enorme gevolgen voor de economie en bijvoorbeeld ruimtevaart of CO2 uit de lucht halen. De volgende stap is water. Met een overvloed aan energie en de juiste apparatuur kun je het gigantische zout water reservoir op Aarde benutten en zoet water produceren voor drinkwater, landbouw, industrie etc. Waar het om gaat is dat schaarste relatief is, en het echte probleem toegankelijkheid is. Dit kan bereikt worden dankzij technologie. En de ene doorbraak leidt de volgende in.

Diamandis en Kotler identificeren drie krachten die ons een wereld van overvloed kunnen gaan bezorgen:

Techno-filantropen. Succesvolle ondernemers als Bill Gates, Pierre Omidyar en Mark Zuckerberg zijn rijk geworden dankzij technologie, en gebruiken nu hun enorme rijkdom en connecties om de wereld effectief te verbeteren. (Vroeger besteedden filantropen hun geld vooral aan lokale doelen als bibliotheken en ziekenhuizen in hun eigen stad.) Geen wonder dat Bill Gates afgelopen week de Nederlandse regering opriep niet te bezuinigen op ontwikkelingshulp.

Het opkomende miljard. In feite zo’n 4 miljard, dit zijn mensen uit ontwikkelingslanden die online komen en hun kennis met elkaar en de rest van wereld delen. Als zij ook nog eens goed onderwijs genieten (bijvoorbeeld via de Khan Academie) kunnen zij een enorme bijdrage leveren aan de wereld en de economie en alle genoemde ontwikkelingen nog eens versnellen. Bedenk dat wetenschap 200 jaar geleden een hobby was van enkele rijken, een minieme fractie van de bevolking. Straks komen er duizenden Einsteins bovendrijven.

Doe-het-zelf vernieuwers. Dit zijn individuen en kleine bedrijfjes die vernieuwende producten maken dankzij visionaire inzichten en ondernemerschap, zoals apparaten die zoet water produceren, gen sequentie en energie-zuinige auto’s.

De gevolgen

Nieuwe technologie die zich snel ontwikkelt dankzij de exponentiële groei opent vele nieuwe mogelijkheden.

Goedkope energie veroorzaakt een kettingreactie van positieve ontwikkelingen
Goedkope energie veroorzaakt een kettingreactie van positieve ontwikkelingen

Juist Afrika is geschikt voor (decentrale) energie opwekking, aangezien daar weinig infrastructuur is (elektriciteitskabels en olieleidingen) en veel zon. Op dezelfde manier heeft Afrika mobiele telefonie in gebruik genomen en daarbij de vaste lijnen overgeslagen.

Toekomstige mobiele telefoons fungeren ook als minilab waarmee je via een bloeddruppel uit je vingertop een diagnose kan laten stellen, en later zelfs je DNA mee kan sequensen en verhoogde risico’s op ziektes inschatten. Kunstmatige intelligentie systemen als Watson kunnen vervolgens een behandelplan opstellen. Hiermee verdwijnt de schaarste aan artsen. Als je deze informatie van iedereen combineert kun je ook nog eens trends zoals epidemieën wereldwijd nauwkeurig in kaart brengen. Binnen enkele decennia kan iedereen op Aarde hierover beschikken.

Kunstmatige intelligentie kun je ook inzetten als leerkracht of mentor. Op die manier krijgt elk kind via een telefoon of tablet onderwijs op maat.

Als een groot deel van de wereldbevolking goed opgeleid is en in contact is met elkaar via een (decentraal) internet, zullen mensenrechten veel beter gewaarborgd kunnen worden dan nu.

Een overvloed aan informatie leidt tot hoge efficiëntie, zoals een slim energie netwerk, waarin gebruik en productie nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn.

Ten slotte

Zowel onze psychologische neiging om vooral negatieve ontwikkelingen op te merken (waardoor de media hier ook graag over schrijven) en de lineaire manier van denken waardoor we steeds verrast worden door de snelheid van exponentiële groei dragen er toe bij dat ons beeld van de wereld van 2030-2040 een stuk somberder is dan gerechtvaardigd.

Bron: Peter Diamandis & Steven Kotler – Abundance: The future is better than you think, 2012 (Free Press), ISBN-13: 978-1-4516-1421-3.

Khan Academy is een gratis online videoschool en heeft al duizenden leerlingen met wiskundeproblemen geholpen.

Khan Academy oplossing voor meeste wiskundeproblemen

Ik zat zelf altijd met problemen met wiskunde; ik snapte iets niet en had niemand die het me fatsoenlijk kon uitleggen. Soms kreeg ik wel uitleg maar snapte het na een aantal keer nog steeds niet en durfde dan niet nogmaals om uitleg te vragen aan de leraar terwijl ik het nog niet goed (genoeg) begreep. Als ik dan thuis aan mijn huiswerk zat, snapte ik weer eens totaal niet wat ik moest doen. Herkenbaar? Gelukkig is er een oplossing.

Khan Academy hielp me bij mijn wiskundeproblemen

Khan Academy is een gratis online videoschool en heeft al duizenden leerlingen met wiskundeproblemen geholpen.
Khan Academy is een gratis online videoschool en heeft al duizenden leerlingen met wiskundeproblemen geholpen.

Germen, medeoprichter van Visionair.nl, stuurde me deze weblink:

www.khanacademy.org

Op deze gratis toegankelijke website staan oefeningen voor onder andere wiskunde in alle soorten en maten, van optellen en aftrekken tot wiskunde op universitair niveau. Bij deze oefeningen horen per onderwerp ook video’s, waarin lastige wiskundige dingen op zo’n manier worden uitgelegd dat het kwartje vaak snel(ler) valt!

Alles is opgedeeld in een netwerk van losse stukjes, dus je kunt precies dat stukje opzoeken waar jij nog moeite mee hebt en daar de video bij bekijken en de oefeningen bij maken. Als je een account aanmaakt, wordt zelfs bijgehouden welke video’s je hebt bekeken. welke oefeningen je hebt gemaakt en wat je score daarbij was.

Het enige wat eventueel een minpuntje zóu kunnen zijn, is dat de man die deze site heeft opgericht Amerikaans is, dus alle oefeningen en video’s zijn in het Engels.

Voor mij (5VWO niveau) was dit echt geen probleem, maar misschien zouden de wiskundige termen in het Engels voor iemand anders wel problemen kunnen opleveren.

Als voorbeeld, de video van de kettingregel:

Ik vind dit echt een ideale site, en een geweldig initiatief. Het heeft mij zeker al geholpen op een aantal onderdelen, en ik vind het jammer dat het niet wat bekender is, want het kan vast vele anderen ook helpen.

Video-onderwijs als de Khan Academy zou wiskunde voor heel veel leerlingen struikelvak-af maken
Als dit meer gebruikt zou worden, of geïntegreerd zou worden in het studie/scholensysteem, zou dit veel kunnen betekenen voor de toekomst van het lesgeven. Zo zouden er minder verplichte lesuren op school kunnen komen, en meer zou vanuit huis gedaan kunnen worden.

Omdat je zelf de tijdstippen kunt bepalen, zou dit waarschijnlijk efficiënter en sneller gaan = nog meer tijdsbesparing.

In mijn omgeving kende echt niemand, niet één persoon deze site. Als dit een onderdeel van de lesstof zou worden, denk ik dat dit een stap vooruit zal zijn. Tenslotte ligt de toekomst gedeeltelijk in het Internet, dus zelfstudie via een website past mooi in dat plaatje.

Lees ook:
Khan Academy veroorzaakt onderwijsrevolutie
Thuisonderwijs: goed idee