Ideas

Communiceren met aliens: wat zijn de mogelijkheden?

Stel, er landt een buitenaards ruimteschip op aarde. Dan komt de volgende vraag. Hoe kunnen we communiceren met aliens? Hun biologie verschilt namelijk totaal van die van ons.

Communicatiesystemen

Wij mensen communiceren vooral met geluid. Dit vullen we aan met lichaamstaal. In de loop van de menselijke geschiedenis zijn we deze geluiden en de abstracte ideeën waar ze voor staan, op gaan schrijven. Pas in de laatste twee eeuwen gebruiken we ook elektronische methoden om te communiceren.

Hoe zouden aliens communiceren?

Via welk medium aliens communiceren, hangt heel erg af van hun biologie en hun natuurlijke leefomgeving. Andere dieren maken gebruik van geluid, maar ook van andere middelen om te communiceren. Denk zijn felle kleuren, lichaamsbewegingen en geuren. Boodschappen in kleuren en vormen kennen we natuurlijk als schrift. Lichaamsbewegingen als gebarentaal. Hiermee is informatie vrij snel over te dragen. Geuren zijn hiervoor veel te langzaam.

Onder water zijn geluiden veel belangrijker. Enkele onderwaterdieren kunnen hun kleur veranderen en zo communiceren. In theorie is onder water ook communicatie met elektriciteit mogelijk. Sommige vissoorten kunnen zeer zwakke elektromagnetische velden van prooien waarnemen.

Een alien van een planeet met een dichte atmosfeer zal veel meer gebruik maken van geluid om te communiceren. Onderwater aliens (al zijn deze niet erg waarschijnlijk), zullen dat waarschijnlijk ook doen, of gebruik maken van pigmentvlekken of lichaamstaal. Bij echt afwijkende aliens, bijvoorbeeld intelligente interstellaire gaswolken zoals voorgesteld in de SF-roman The Cloud van astronoom Fred Hoyle, kunnen we ook elektromagnetische communicatie en dergelijke verwachten.

Uit vrijgegeven radarbeelden van de marine en luchtmacht van Usa blijkt, dat het leger van dit land serieus onderzoek doet naar onverklaarbare ufo-achtige verschijnselen. Het is goed mogelijk dat aliens ons al bezoeken. Bron: US Marine

Communiceren met aardse “aliens”

We delen onze planeet met een groot aantal niet-menselijke soorten, waarvan er sommige behoorlijk intelligent zijn. Denk aan walvisachtigen, papegaaien en octopussen. Veel van deze soorten (primaten, walvisachtigen, olifanten) zijn net als wij zoogdieren. Dat betekent dat hun hersenen vrij veel op die van ons lijken. En dus, dat we ons redelijk goed kunnen inleven in ze.

De uitdaging die het dichtste in de buurt komt van communiceren met aliens, is proberen te “praten” met intelligente dieren die biologisch gezien, ver van ons af staan. Octopussen, bijvoorbeeld. Deze horen tot een totaal andere diergroep dan wij en hun hersens hebben zich helemaal onafhankelijk van die van ons ontwikkeld. Zouden we er in slagen om met octopussen te communiceren, dan hebben we een uitdaging voltooid die dicht in de buurt komt van communiceren met aliens.

Helaas leven octopussen maar kort. Zelfs de grootste octopus haalt met moeite de vijf jaar, waardoor gesprekken waarschijnlijk het niveau van die van een peuter niet zullen overstijgen. Uit onderzoek weten we dat octopussen weliswaar onderling communiceren, maar vooral elkaar proberen te imponeren[1] en niet echt iets van een cultuur of materiële beschaving hebben. Waarschijnlijk zijn aliens die slim genoeg zijn om de aarde te bereiken, een stuk verder ontwikkeld.

METI, instituut voor een alien taal

Sommigen denken dat taal net zoiets is als wiskunde. Dat elke taal fundamentele eigenschappen deelt – ook de taal van niet-menselijke wezens die zelfs een heel andere biologie hebben dan aardse wezens. Inderdaad zijn er universele begrippen die elke spreker kent en die ook in elke bekende menselijke taal voorkomen. Een verwijzing naar zichzelf, ik. Een verwijzing naar degene met wie je spreekt, jij. Een verwijzing naar een andere persoon, hij of zij. Namen lijken in de communicatie van dolfijnen ook voor te komen. Getallen. Voedsel. Het instituut METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) probeert dit soort universele wetmatigheden op te sporen die hopelijk ook van pas komen wanneer we daadwerkelijk met aliens gaan communiceren.

Sources
1. David Scheel et al., Signal Use by Octopuses in Agonistic Interactions, Cell Current Biology, 2016, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.033
2. METI International

Duizend jaar oude organisaties, hun geheimen

De RK kerk, de Genda Shigyō Papiermakerij en de Staffelter Hof zijn alle meer dan duizend jaar oude organisaties. Wat is hun geheim?

De rooms-katholieke kerk bestaat al bijna tweeduizend jaar. Wat is het geheim van meer dan duizend jaar oude organisaties? Bron: Wikimedia Commons

Instituten waren en zijn essentieel voor het functioneren van de menselijke beschaving. Het waren kloosters die als centra van kennis de Europeanen door de donkere Middeleeuwen loodsten. Willen we een toekomstige periode van barbarij enigszins heelhuids doorkomen, dan is het nuttig om een organisatie achter de hand te hebben die duizenden jaren kan blijven functioneren zonder dat deze uiteenvalt. En voor de Long Now Clock, die zo’n tienduizend jaar lang de tijd aangeeft, is het natuurlijk wel handig als er generaties van klokkenmakers zijn die de klok netjes onderhouden. Bijvoorbeeld, omdat ze deel uit maken van een duizend jaar oude organisatie.

Duizend jaar oude organisaties

Dit verklaart de interesse van de Long Now Foundation voor de geheimen van meer dan duizend jaar oude organisaties. Zouden we net als Hari Seldon in de Foundation-SF reeks van Isaac Asimov, een organisatie op kunnen richten die over het voortbestaan van de aarde en de mensheid waakt? Die als een soort modern klooster de kennis van nu beschermen tegen verlies, zonder uit elkaar te vallen?

Uit het eerste onderzoek van de Foundation blijken al enkele gemeenschappelijke patronen. Zo zijn de organisaties vrijwel altijd klein. Er werken niet meer dan driehonderd mensen. Vaak richten ze zich op een niche-activiteit, dikwijls het produceren van alcoholische dranken als wijn of whiskey. Tradities spelen een belangrijke rol en vormen de voornaamste bestaansreden van de organisatie. Winst maken is vooral nodig om te overleven.

In onderstaande lange verkenning gaat de Long Now Foundation dieper in op deze vraag.

Sources

The data of long lived organisations – Long Now Foundation blog, 2021

Is technology separate from good and evil?

Volgens veel mensen is techniek een middel dat ten goede of ten kwade aangewend kan worden, maar zelf moreel neutraal. In de handen van verstandige, gewetensvolle mensen geldt voor elke techniek, dat deze beter wel kan bestaan dan niet. Maar… klopt dit wel? Of bestaat er inherent weldadige en kwaadaardige techniek? En zo ja, is er dan een bepaalde mentale houding waarmee je als uitvinder dit soort technieken vermijdt en alleen “goede” techniek gaat ontwikkelen?

Moordzuchtige en rampzalige techniek

Atoombommen, een voorbeeld van rampzalige techniek.

Mensen zijn niet altijd even aardig voor elkaar. Tot de komst van moderne techniek vielen de gevolgen  mee, alhoewel de burgeroorlog in Rwanda bewees dat ook met primitieve wapens de meest afgrijselijke slachtpartijen zijn te begaan. Met de komst van vuurwapens en massavernietigingswapens als atoombommen en gifgas zijn de gevolgen van menselijke haat en agressie veel erger geworden.

Het is vrijwel onmogelijk om een nuttige toepassing voor gifgas of atoombommen te bedenken. De Sovjets gebruikten atoombommen om seismisch onderzoek mee te doen, maar ook dit leverde enorme vervuiling op. Ook om plaagdieren te bestrijden zijn er veel effectievere methoden dan een ruimte vol te pompen met gifgas.

Er zijn ook technieken die weliswaar op zich geen kwaadaardig doel hebben, maar wel uitermate vervelende gevolgen hebben. De chemicus Thomas Midgley veroorzaakte met twee rampzalige uitvindingen enkele van de ergste milieuproblemen ooit: de ozonlaagvernietigende CFK’s en tetra-ethyllood om benzine mee te “verrijken”, waardoor honderdduizenden kinderen over de hele wereld hersenschade op hebben gelopen. Overigens strafte het noodlot hem later alsnog: hij overleed toen hij zichzelf had verstrikt in een vernuftig toestel om zich uit bed te laten takelen. Het is waarschijnlijk geen toeval dat een en dezelfde persoon verantwoordelijk was voor meerdere rampzalige technieken.

Wat maakte Thomas Midgley een rampzalig uitvinder?
Uit zijn biografie is af te leiden dat Midgley koste wat kost succes wilde hebben, zijn vader Thomas Midgley senior wilde overtreffen. Hierbij was hij bereid zeer ver te gaan en beschikte over een monomane gedrevenheid. Zo procedeerde hij een concurrent die waarschuwde tegen de gezondheidsklachten die ontstonden door tetra-ethyllood kapot. Ook bagatelliseerde hij de gevallen van krankzinnigheid van personeel dat in een proeffabriek, waar het dodelijk giftige goedje werd geproduceerd, werkte en goot bij een publieke demonstratie het middel over zijn handen. Dat laatste leverde hem een ernstige loodvergiftiging op, wat hij uiteraard stil hield.

We kunnen dus concluderen dat het de combinatie van vindingrijkheid, monomanie en een genadeloze winnaarsmentaliteit, is die Midgley bracht tot het veroorzaken van hersenafwijkingen bij honderdduizenden kinderen.

Is er een manier om uitvindingen te ontwikkelen die alleen gunstige effecten hebben?

Uitvindingen vergroten onze mogelijkheden. Mogelijkheden kunnen gebruikt worden voor  weldadige, of juist verwoestende dingen.  Een 3D-printer kan worden gebruikt om een reactor voor medicijnen te printen, of voor het printen van wapens. Algemeen toepasbare “enabling” uitvindingen zijn een tweesnijdend zwaard, maar pakken overwegend positief uit.  Over het algemeen pakken symptoombestrijdende uitvindingen negatief uit. Zowel Midgley’s tetraethyllood als CFK’s vallen in deze categorie.

Met een beter apparaatontwerp zijn deze twee uitvindingen niet nodig. Diesel werkt zonder enig anti-klopmiddel, laat staan het dodelijk giftige tetra-ethyllood. Sterker nog, de explosie van een dieselmengsel is precies wat gewenst is.  Koelkasten kunnen nog beter gekoeld worden met ammoniak dan met CFK’s. Ammoniak ruikt weliswaar niet erg fris, maar is een natuurlijke stof. En heeft door de hogere verdampingswarmte waarschijnlijk zelfs nog betere koeleigenschappen dan CFK’s. Niet voor niets worden ijsbanen zoals Thialf in Heerenveen gekoeld met ammoniak. Dus achteraf gezien, waren zowel CFK’s als tetra-ethyllood niet nodig geweest, als we hadden gekozen voor ammoniak resp. dieselmotoren. Wat denken jullie?

Vantablack, een kleurstof zwarter dan zwart

Wat krijg je als je een voorwerp verft met een kleurstof, die zoveel licht absorbeert dat er werkelijk bijna geen foton meer teruggekaatst wordt? Maak kennis met Vantablack. Maar zijn er nog zwartere kleurstoffen denkbaar?

Wat is zwart?

Natuurkundig gezien is zwart de afwezigheid van welk licht dan ook. Volmaakt zwart betekent: geen enkel licht meer. Zwart heeft ook een keerzijde. Namelijk, de zwarte straler. Dat is een oppervlak, dat precies volgens de (onder natuurkundigen) wereldberoemde wet van Boltzmann straling uitzendt. Zo is een zwarte straler op kamertemperatuur totaal zwart, maar zendt deze wel infraroodstraling uit. Bereikt de zwarte straler temperaturen boven de duizend graden, dan gaat deze rood, wit en vervolgens blauw gloeien. Daarom koelen zwarte stralers ook snel af, een oppervlak dat warmte weerkaatst, minder snel.

Bestaat er volmaakt zwart?

Volmaakt zwart bereiken is tot nu toe nog geen enkele wetenschapper of uitvinder gelukt. Het totale percentage zonlicht dat een voorwerp weerkaatst, wordt weergegeven als albedo. Een volmaakt zwart voorwerp heeft dus een albedo van nul procent. Een spiegel of volmaakt wit oppervlak heeft een albedo van honderd procent. Het albedo van bekende zwarte voorwerpen is enkele procenten. Houtskool en vers asfalt 4 procent, zwart fluweel 1 tot 4 procent. Opmerkelijk genoeg is ook de maan behoorlijk donker met een albedo van 12 procent. Dit is te vergelijken met dat van ouder asfalt. In theorie heeft een black hole een albedo van bijna nul, het geeft alleen de doorgaans zeer zwakke Hawkingstraling af.

Vantablack nadert de nul

Het blijkt opmerkelijk lastig om werkelijk alle invallende fotonen in te vangen, zonder dat deze weerkaatsen. Zelfs Vantablack is niet volmaakt zwart: het heeft een albedo van 0,04 procent. Dat wil zeggen dat het honderd maal zo weinig licht weerkaatst als houtskool of vers asfalt; slechts één op de 2500 lichtdeeltjes wordt weerkaatst. In de praktijk is dit genoeg om met Vantablack ingesmeerde voorwerpen te veranderen in een blob Niets.

Beide maskers zijn identiek. Het linker masker is met Vantablack behandeld, waardoor het verandert in een zwarte blob Niets. Bron: Surrey Nanosystems, voorlichtingsmateriaal

De recordbrekende oorspronkelijke Vantablack bestaat uit een “bos” van lange carbon nanotubes, waartussen de fotonen meerdere keren weerkaatsen en zo geabsorbeerd worden. Dit “nano-bos” is erg teer en daarom eigenlijk alleen interessant voor kunstprojecten. Het “bos” op een oppervlak produceren is ook extreem lastig en daarmee oninteressant voor grootschaliger toepassingen. Het bedrijf Surrey Nano Systems, waarvan werknemers Vantablack hebben ontwikkeld, brengt daarom nu een hele reeks lakken, sprays en andere van Vantablack afgeleide verfmiddelen uit, die veel minder zwart zijn. Al zit het albedo bij elk product ruim onder de 1%.

Wat heb je aan Vantablack?

Extreem zwarte oppervlakten hebben twee grote voordelen. Het eerste voordeel is dat ze voorkómen, dat strooilicht gevoelige detectoren, bijvoorbeeld telescopen, bereikt. Hier is de dure oorspronkelijke Vantablack dus zeer interessant. Ook voor in massa geproduceerde apparatuur is een VantaBlack coating erg interessant om alle strooilicht weg te vangen. Het tweede voordeel is dat ze snel warmte kwijt raken. Verder zijn er esthetische redenen. Zwart heeft een luxe, gezaghebbende reputatie. Een laag Vantablack op je dure auto, die deze in een opvallende vlek Niets verandert, is daarmee voor iemand die graag met zijn rijkdom imponeert, erg aantrekkelijk.

Source

Fabrikant, Surrey NanoSystems

Hyperinflatie, onzin of mogelijk al onderweg?

Veel kleine beleggers, crypto-bezitters en huizenbezitters kloppen zichzelf op de schouders vanwege hun sprookjesachtige rendementen. De werkelijkheid is wat minder florissant. Volgens sommigen dreigt hyperinflatie.

Economische relativiteitstheorie

We zijn gewend om de waarde van alles in geld uit te drukken. Euro’s, in ons geval, of Usaanse dollars aan de overkant van de grote plas. Dus als de prijs van iets in euro’s uitgedrukt stijgt, is dat een waardestijging. De vraag is, of dat terecht is. Zimbabwanen kunnen daar over meepraten. Zo is, uitgedrukt in Zimbabwaanse dollars, in 2008 de economie van Zimbabwe fabelachtig hard gegroeid. Een brood kostte een paar biljoen Zimbabwaanse dollars.

Was het slim om een bakkerij te beginnen in Harare in 2008? Niet bepaald. Met dit geld kon je als Zimbabwaan namelijk niet veel meer dan een sigaret rollen, of het vuurtje onder je kookpot met een armoedige maaltijd aanmaken. Alhoewel dit hoogste biljet ooit uitgegeven, nu curiositeitswaarde heeft en gewild is onder verzamelaars. Dit verschijnsel noemen economen hyperinflatie. De oorzaak van hyperinflatie is altijd de uitgever van het geld, meestal de overheid of centrale bank. Zo devalueerde de sestertie in het Romeinse Rijk, omdat de keizer steeds meer zilver verving door koper.

Op een gegeven moment was elke Zimbabwaan multimiljardair met dit biljet van 100 biljoen. Erg blij waren ze niet met deze hyperinflatie. Copyright: Reserve Bank of Zimbabwe/Munthandel Oost Brabant. Source

Geld: geen erts maar vertrouwen

Geld is niet meer dan een ruilmiddel, een rekenformule. Zoals het voorbeeld van Zimbabwe (en Duitsland in de twintiger jaren, en Hongarije vlak na de oorlog, China vlak voor de communistische machtsovername, enzovoort, enzovoort) laat zien, is de waarde van geld niet absoluut. En is het voor een overheid in nood erg verleidelijk om de binnenlandse geldkraan flink open te draaien. Om geld bij te drukken hoef je namelijk geen belasting te heffen. Geld bijdrukken is een sluipende vorm van belastingheffing. Immers, hoe meer geld er is in verhouding, hoe minder het waard wordt. Dus met jouw bankbiljet kan je dan minder kopen. Met inflatie belast je iedereen, ook de vrek die zijn spaarcentjes onder zijn hoofdkussen heeft verstopt.

Gaan de Eurozone en de USA de hyperinflatie van Zimbabwe volgen?

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank is roekeloos. Op dit moment kent de ECB een negatieve rente. Dat wil zeggen, dat je geld toe krijgt als je euro’s leent van de ECB. Zakenbanken doen dat dan ook grif, en kopen daarmee aandelen en grondstoffen. En onroerend goed, vooral woonhuizen. Door de toenemende vraag wegens dit goedkope geld, stijgen hiervan de prijzen. Wat superwinsten voor de rijken oplevert. Immers, ze verdienen zowel aan de koerswinst, als aan de negatieve rente. Kassa!

Dit verklaart ook, waarom aandelenkoersen en de vermogens van multimiljardairs pijlsnel stijgen. Dit ging een tijdje goed. Maar begin 2021 is deze inflatie nu ook de reële economie aan het bereiken. Zo zijn de Nederlandse huizenprijzen in 2020 11,6 procent gestegen in het coronajaar 2020. Let wel, in een jaar waarin de economie fors kromp met 3,8 procent. Ook het voedsel en andere basisbehoeften worden nu duurder als gevolg van de gestegen grondstofprijzen. De energierekening was al enkele jaren aan het stijgen.

Hyperinflatie?

Van steeds meer goederen worden de reële kosten flink hoger. Op zich is het niet erg als de prijzen van luxe-goederen stijgen. In veel opzichten hebben we al meer rijkdom dan goed voor ons is. Vervelend wordt het als eerste levensbehoeften snel duurder worden. Een skivakantie minder, of een paar jaar langer met je meubels doen, is geen ramp. Met een hongerige maag of rillend van de kou naar bed moeten gaan, wel. Laat staan, dat je de ziekenhuisrekeningen van je familie niet meer kan betalen. Helaas is dit het meest waarschijnlijke scenario. Inflatie heeft namelijk de vervelende eigenschap, van de top naar beneden te sijpelen. Uiteindelijk komt de zwarte piet bij de armsten terecht.

Return to the moon in the next decade

The moon has been quiet for half a century. That will change in the 1920s. Several space superpowers have announced plans for a return to the moon.

For example, Russia and China have already announced that they will build a moon base together. Others, such as the US, Europe, India and Japan, are also busy.

Astronaut Eugene A. Cernan of the Apollo 17 mission is one of the last three people to walk and ride the moon. After half a century, there is now finally a return to the moon. Source: NASA

Return to the moon in this decade

The moon is the closest celestial body and also the only celestial body on which humans have walked. It seems unbelievable, but with the primitive technology of half a century ago, with on-board computers that could do less than those in a bank card now, people landed and walked on the moon. This was mainly due to the then much greater risk appetite. A crew of the Apollo 13 mission did not survive. A few other missions were close. Partly because of this, and the enormous cost, our barren satellite has been quiet for nearly half a century since the last Apollo astronaut took off.

That will change in the 1920s. Various powers have announced plans for a return to the moon. Isaac Arthur here shares the plans of the Americans.

The moon is especially interesting as a transfer point and for mining. The moon's gravity is low, allowing spaceships to take off and land with relatively little fuel. Also nice is that the Moon close to the earth. The moon can be reached with a journey of no more than a few days. All other destinations, such as Mars, Mercury or the outer planets, require months or even years with today's technology. Although there is less to be gained on the moon than at more distant destinations, and the day length and gravity are unfavorable to humans, these advantages outweigh the disadvantages of returning to the moon.

Real estate investors: force a temporary halving of the rent

The big winners of the corona crisis are real estate investors. They did not run any risk while their tenants went bankrupt. Time to let them pay a lot.

Huge profits for real estate investors

More and more catering and retail businesses are on the brink of collapse due to the covid-19 related retail and catering closures. The contribution provided by the government is nowhere near sufficient. Meanwhile, real estate investors are making gold money. This is because they can borrow money cheaply due to the low interest rates.

The fact that we do not have to feel any pity for the owners of real estate is also evident from the prices for real estate. One store after another has to close permanently due to the lockdowns, while the prices for houses and investment properties break one record after another. Is it right that one entrepreneur has to survive by hanging and strangling - and often goes under - while the other entrepreneur, who enriches himself with speculation, can continue to reap the profits at the expense of the taxpayer?

Most catering entrepreneurs, such as Kaya Pastanesi in Rotterdam, are happy with the water. Why are real estate investors not contributing? Source: Facebook page Kaya Pastanesi Rotterdam

What could this levy look like?

A major problem for entrepreneurs in the hospitality industry and the middle class is that they have to continue to pay the hefty rents for their buildings while there is no turnover. The government has stepped in with bridging aid, but this has only moved the problem. Namely, from the entrepreneurs to the treasury. A lot of money is still going out of the productive part of the economy to investors.

A law could be passed requiring retailers to reduce their rent by 50 percent as long as the corona crisis continues. For example, less government money is needed to keep companies afloat. This would keep the national debt under control.

Why only populism can save the left

Populism is hated by leftist parties. With the advance of populist parties, the left is collapsing like a house of cards. Do both phenomena have something to do with each other?

What exactly is populism?

A subdivision into political directions popular among political scientists is populism, elitism and other directions (for example liberalism, religious or green politics) that remain outside the populist versus elitist discourse. Populism is a political vision in which an elite is held responsible for exploiting the population, or part of the population. Well-known populist parties in the Netherlands are the PVV and the SP.

A populist song, the Socialist International. Source: Norzartonk.org

Awake, rejected of the earth

The most populist message ever from the nineteenth century came from the unadulterated left: the writer and philosopher Karl Marx. He developed the Marxist ideology of a class struggle. This discourse is essentially populist. After all, the capitalist class exploits the proletarian class. Marx's call for proletarians worldwide to unite to create a classless society is essentially a populist discourse. Namely: calls for the overthrow of the bourgeois-capitalist elite, which exploits the proletarians. The milder left-wing variant of socialism is also essentially populist.

Unlike modern right-wing populists, classic left-wing populism is internationalist. Marxism sees robbery capitalism as a global problem, exploiting indigenous workers as well as colonized peoples in the rest of the world.

The incoherence of the modern left

The core values of the left are equality, brotherhood and the emancipation of the oppressed. A purely thinking left person will therefore always take sides for the oppressed man, for self-development and for solidarity. And, with this, reject any ideology that divides people.

At the moment, among left-wing parties such as the Green Left and the PvdA, it is bon ton to defend Islam as a victim of oppression by the mainstream culture, while Islam is an extremely patriarchal, homophobic and sexist belief.

Left-wing parties are also in favor of a meat tax, van energy taxes and strict environmental requirements. These mainly affect the poor. Food spending is a big chunk of minimum income budgets. By a meat tax meat is only affordable for the rich. With their energy taxes, the poor pay for subsidized solar parks and wind turbines from major international investors. Foreign giants such as Microsoft and Google are happy to use the subsidized green energy for their data centers and park the millions of profits made in a tax haven. In places where beautiful, environmentally friendly and above all affordable homes for people with a low and middle income could have been built in the green, with solar panels on the roof, ugly large solar parks are being built that will make the rich even richer.

Partly due to environmental activists calling themselves left, social housing has stopped. The scarce social housing is becoming increasingly scarce because of the massive immigration. The achievements for which the labor movement has fought hard, such as the scholarship, have disappeared. Because of the neoliberals, certainly, but also because of the betrayal of the left to the rejected in the Netherlands and the rest of the earth.

How can the left regain its power?

All truly successful left movements were nationalistic to some degree. Think of the Vietcong and other left-wing liberation movements. Difference between fascism and left is that nationalism of left movements is inclusive and does not distinguish between different ethnic groups. The populist left sees the entire population as victims of the exploitation practices of the international colonizer or their successors, the international robber capitalists. Not just the ethnic minorities, such as the identitarian left. Not just the largest ethnic group, such as right-wing populists. Everybody.

Today, the elite is neoliberal and globalist. The European Union and the neoliberal world order are working out well for multinational companies and the highly educated people who work for them. They import products from low-wage countries for little money and sell them to the local population for a lot of money. They channel the profits to a tax haven. They close factories in the Netherlands and reopen them in Eastern Europe or China. Other companies hire underpaid Eastern European workers to do dangerous and unpleasant work. Globalization thus benefits the elite, while the underclass bears the consequences in the form of unaffordable houses, low wages, unemployment and poor working conditions.

Populist left

There is one left party that stands up for the exploited underclass as well as for the exploited Eastern Europeans. That is the Socialist Party. The SP realizes that in its current form the European Union is primarily a neoliberal party, but that it turns out badly for its own employees. The commonly used argument that cheap workers strengthen international competitiveness is incorrect. Time and again it appears that it is mainly high labor productivity that strengthens the local economy. And you achieve this through experienced, well-trained employees who are an inseparable part of the company. Where the company and the employees go through fire for each other and go hard to make the best products in the world. Not by exploited flex workers.

We are not helping the poor in the rest of the world by letting in asylum seekers in bunches at a time. We do help them with visionary development aid and by removing unfair trade barriers and tax treaties.

An entrepreneur who can only survive on low-lithium is not worth a wink and should go bankrupt as soon as possible.

Cybernetic Government: AI as Prime Minister

We humans do not excel in integrity politically. What if we opt for a cybernetic government, i.e. appoint an AI as government?

The first months of 2021 were not a peak of democracy. Once again, parties came to power that excel in short-term politics, cheat voters time and again and act against the interests of the Netherlands. What if we leave politics to computer algorithms? Futurologists seriously consider a future society that is primarily cybernetic in nature.

In fact, more has come from cybernetic government politics than many people realize. Econometrician and feared, because expert and conscientious Member of Parliament Pieter Omtzigt (CDA) stated in his book A new social contract (2021), which for an outsider is nonsensical government policy intended to make purchasing power models correct. A good example of Omtzigt is the new employed person's tax credit in the 2021 Tax Plan. Politics wants to do “something nice” for the middle class. So politicians invents a complicated employed person's tax credit that is maximum for people with a middle income of around 40,000 euros. Not coincidentally the electoral group of the ruling coalition.

Cybernetic government is not as far away as we realize. The reason for the existence of this bizarre scheme is the purchasing power of the middle class, according to the CPB calculation model. That must be correct, the VVD thought. Source: National Government of the Netherlands

The Secrets of the Cybernetic Government

These models are secret according to good Dutch political practice. Just like the epidemiological models of the RIVM, which support the covid-19 decisions and which are scientifically controversial.

If computers already largely dominate the Netherlands anyway, could we not make this process more transparent? Why should we have lying, blundering and spinning politicians as intermediaries between the voter and the calculation model? Why not directly disclose the source code of the algorithms that govern us? And give us a say? It's time for that psychohistory?

Eldorica, more prosperity with less work

The Club of Rome report came out about half a century ago. What if we had listened then? The visionary book Eldorica by the late Jurriaan Andriessen (1951-1991) explores the possibilities.

Consumer society: cheap is expensive

Not only do we consume much more now than, say, a century ago. The stuff we use also lasts much shorter. Compare something as simple as scissors. Good tailor's scissors, from the Swiss brand Victorinox, for example, cost around forty euros, but with careful maintenance, will last a lifetime. A pair of scissors from a Chinese manufacturer that works with razor-thin margins and underpaid employees costs around two euros at the hedge fund firm Action. This may last a few weeks with intensive use.

There may be three times as much raw material in Victorinox scissors as in Action scissors, but this is negligible compared to the raw material in the hundreds of Chinese tailor scissors. What if we bought these quality scissors right away and avoid the clutter of the Action? That would save a lot of environmental pollution, unnecessary work and energy. This is exactly the rationale behind the late Jurriaan Brouwer's utopian society Eldorica.

Eldorica: a luxury car for everyone

In the Netherlands, 400,000 new cars are sold per year, with an average of around 35,000 euros each. These last an average of twenty years. But what if each of these new cars lasted a hundred years, for example because their build quality is five times better? Then we could spend five times as much on this car. In other words, a luxury Rolls Royce or Tesla for everyone. Or, a much lower amount, so that we would have to work less.

This sustainable luxury car for Eldorica consists of the raw materials of the cars, which are driven through in our society. (c) Jurriaan H. Andriessen

Fitness center? No, generate energy yourself

Eldorica is not for lazy people, although you would say that at first glance with a four-hour working week. Because you generate the energy for your household appliances yourself. The exercise bike in Eldorica is there to power your TV set, radio and music system. Our body can generate about two hundred watts of power. So an hour or two of cycling and swinging provides enough energy for an evening of watching TV (Eldorica dates back to before the advent of the personal computer). Everything that can be done by hand is manually operated. That also saves electricity. Cars are only available for longer journeys. There is a covered bicycle for rides up to five kilometers. Aircraft and oil tankers do not occur in Eldorica. Instead, Andriessen imagined zeppelins and computer-controlled sailing ships.

Only those devices that really cannot do without power, such as TVs, work on power in Eldorica. These are charged via crank wheels and an exercise bike. The rest is manually operated. (c) Jurriaan H. Andriessen

Could Eldorica be possible?

In short: yes, if we had a meritocratic and technocratic administration, without incompetent and lying politicians. Admittedly, with a few adjustments - for example, the temporary use of nuclear energy to lay the foundation for a sustainable energy supply cannot be avoided, and solar panels are more practical than his exercise bike power station. And he didn't think about anything as prosaic as heating houses. Or healthcare.

Capitalism will also have to be replaced by a form of managed economy. Eldorica's economic system can be seen as one of a kind luxury techno communism. It is not without reason that Jurriaan Andriessen strongly emphasized a computer-controlled (cybernetic) form of governance.

Unfortunately we can no longer ask Jurriaan himself. He died in a tragic accident in a swimming pool in 1991 at the age of 39. The Jurriaan Andriessen foundation was established in memory. His book Eldorica, a travelogue to a better world (ISBN: 9789027424846) is unfortunately no longer in print, but is still available second-hand. There are also PDF scans of the book in circulation.

More information

Theme website graphic work Jurriaan H. Andriessen and Eldorica
Jurriaan H. Andriessen Foundation

English