Video: Are all employees becoming redundant due to technology?

Emperor Vespasian banned machines because he believed they would lead to mass unemployment and thus famine among the Roman plebs. We now know that this is nonsense and that machines create the necessary jobs because they multiply productivity. But what if machines get better at precisely what people still excel: thinking? Even a hungry Vietnamese can no longer compete against a 3D printer that prints Adidas sports shoes. Will it be gloom and doom, or is the problem simply peak fantasy? In this PBS video an elaboration of the question.

6 thoughts on “Video: Worden alle werknemers overbodig door techniek?”

 1. Uiteindelijk worden niet alleen alle werknemers, maar alle mensen overbodig door de techniek. En dat is naar mijn mening een goede zaak :)

 2. Jaap Hermsen

  Als werktuigbouwer heb ik wel een visie op de toekomst. Niet alle werknemers worden overbodig door techniek, want beroepen waarin een sociaal element zit zullen altijd mensenwerk blijven. Ook zal de mens de autonomie niet snel afstaan aan techniek -of liever technologie- als die hen te ‘machtig’ wordt d.m.v. een stopknop. Technologie is er om de mensheid te dienen en dat zal in de toekomst niet anders zijn. Tot zover niets nieuws.

  Zeer veel beroepen zullen verdwijnen zodra humanoïde robots de 4de industriële revolutie in zullen luiden. Ergens tussen 2030 en 2050 zal een ware ‘vrijetijdseconomie’ worden ontketend. Dit is zo dichtbij dat de huidige nieuwe generatie hier dus vol mee te maken gaat krijgen. Omdat de creatieve mens onbeperkt is in zijn behoeften wordt het ondoenlijk om een compleet scenario te schetsen.

  Een voorbeeld die ik kan noemen hoe de mens in zo’n vrijetijdseconomie de tijd doorbrengt is toerisme, want in ieder mens huist immers een globetrotter. Daarom zal er een levendige handel ontstaan in zogenaamde ‘touringcampers’. Een touringcamper houdt het midden tussen een touringcar en camper ( http://www.touringcamper.nl/images/IMG_20110725_102557.jpg ). Elke stopplaats wordt je nieuwe standplaats. Omdat we het over de toekomst hebben worden deze touringcampers automatisch geleid (robotgestuurd). In een vrijetijdseconomie heb je alle tijd om te plannen, dus zou het wonderschoon zijn als je het landschap over provinciale wegen traag aan je voorbij ziet trekken. Langzaam rijden biedt veel meer voordelen. Het brandstofverbruik en de slijtage aan onderdelen nemen drastisch af, de geluidsproductie van de motor neemt af en het wooncomfort neemt toe. Ook is de impact bij ongelukken beperkt. Wonend reizen of reizend wonen heeft dus de toekomst!

  Weldra zal de toekomstige mens met een zekere afstand kennis nemen van het feit dat het leven bestond uit carrière maken in een fabriek of kantoor.

   1. Jaap Hermsen

    Okay, maar dan sta je de autonomie van de mensheid af aan machines en dat kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Leraren, politici, ondernemers, juristen, cultureel werk, kunstenaars, opbouwwerkers, sporters, horeca-medewerkers, medici, journalisten, wetenschappers, ontwerpers, etc. zullen wel hulp kunnen krijgen van robots, maar je moet er toch niet aan denken dat zij hun autonomie kwijtraken aan die machines. Alles wat kan moet ook nog mogen.

Leave a Comment

English