The Gemini Mystery

Recent observations of difficult visible distant galaxies over ten billion years old show that they are remarkably mature for their age. How could more developed galaxies have emerged so soon after the Big Bang? Are our theories correct?

From dwarf galaxy to mega-system
Galaxies come in all shapes and sizes. For example, there are galaxies (think of the Magellan Clouds) that are much smaller than ours. These consist of several hundred million stars. According to the currently popular cosmological theories these were (from a billion years after the Big Bang) the first galaxies ever formed. Due to many collisions of the dwarf galaxies, they formed larger galaxies. It was only after several billion years that these galaxies formed the size of our own Milky Way.

Redshift desert
However, new observations from the Gemini Observatory of galaxies in the so-called “Redshift desert”, a period three to six billion years after the Big Bang, have turned this well-organized picture completely upside down. The researchers observed galaxies that were much older than this popular model allows. The age of a galaxy can be seen, among other things, by its brightness. A lot of star formation takes place in a young galaxy.

The evolution of the universe, according to current theories.

How do you determine the age of a galaxy?
The main method is to measure the redshift. Because the Universe is expanding at approximately the same rate everywhere, galaxies appear to be moving rapidly away from us many billions of light-years away. As a result, their light is stretched. The degree of stretching can be measured. This is because spectral lines occur in light: a kind of fingerprint of the atoms through which the light is emitted or absorbed. Every single atom or molecule has a unique fingerprint: the absorption (or emission) spectrum. For example, sodium ions have two characteristic bright yellow spectral lines. The reason you see a yellow light when you drop table salt (sodium chloride) in a gas flame. If this fingerprint suddenly appears in much redder light than usual, the astronomer knows that this object is moving away from him.

However, this does not say much about the condition of the galaxy. For that you can pay better attention to the light distribution. When a lot of star formation takes place, a lot of giant stars are also formed. Giant stars have a very short life span, a few tens of millions of years, and emit a lot of blue light. As a result, a young galaxy lights up like a Christmas tree. When star formation stops, these giant stars will soon be over and the galaxy will enter a more stable, "more mature" phase. For example, the star formation rate in our own Milky Way is only a quarter of what it was billions of years ago. In more mature galaxies, the light from long-lived sun-like stars and red dwarf stars becomes predominant. Before that, it was outshone by the bright giant stars.

A second technique is to pay attention to the occurrence of metals. According to astronomers, metals are all elements except hydrogen and helium. In practice: all atoms that were not formed during the big bang. During their existence, stars form heavier elements through nuclear fusion. Thus hydrogen is fused to helium, helium to carbon and so on. If the light from a galaxy contains many traces of, for example, carbon, oxygen or iron, that is proof that it is already of an advanced age.

You can also pay attention to the size and shape. Large galaxies (such as our own) are the result of many mergers of dwarf galaxies and are therefore probably much older than dwarf galaxies. If a dwarf galaxy never merges, this too can of course reach a very old age. Several examples of this are known.

Gemini Deep Deep Survey
Observations so far have focused only on the brightest, ie “youngest” galaxies. These are the easiest to observe (the faint galaxies are three hundred times fainter than the light of the atmosphere). Naturally, this produces a very distorted picture. The Gemini telescopes are two completely identical eight-meter mirror telescopes, one on the volcanic cone Mauna Kea in Hawaii and the other in Chile. GDDS is an international collaboration that investigated the spectrum of three hundred galaxies from the “redshift desert”, including a proportionate number of faint specimens, which astronomers have only “briefly” left behind. This created a more realistic image. As it turns out, the faint galaxies are much more mature than the theories suggest. The gas between the stars in the galaxies contains far more metals than expected.

First alien life much earlier than expected?
Planets could not form near the very first stars, because only hydrogen and helium existed. Metal-rich galaxies contain many raw materials for planets: iron, silicon, oxygen. Now that we have discovered that very young galaxies could also form planets, life should have quickly gained a foothold in the universe long before the Earth was even formed. Could our distant descendants find ruins of alien civilizations near burnt-out stars?

Sources
Gemini

9 thoughts on “Het Gemini mysterie”

 1. Dit artikel geeft een zeer goede verklaring hoe het kan dat ondanks dat de mensheid al meerdere keren volledig uitgestorven is geweest weer heel snel geevolueerd is tot “nieuwe“ mensen. Het is niet zonder reden dat er minimaal 7, waarschijnlijk 9 verschillende volkeren op onze aarde leven. Elke keer als we uitstierven als mens bleef ons DNA wel bewaard en als meteorieten uit jongere stelsels ons raakten ontstond de mens elke keer weer opnieuw maar dan net iets anders als de vorige mens (achtige).

 2. Jasper,

  Dit zijn de menselijke rassen en subrassen,

  Caucasian (blanke ras) : Europa – NoordAfrika – WestAzie

  Mongoolide (gele ras) Azie – Eskimo’s

  Negroide ( zwarte ras) Afrika

  Je hebt ook subrassen

  Blanke ras:
  – Mediteraanse ras -> ZUID-EUROPA + NOORD-AFRIKA ( Egypte niet )
  – ORIENTAL -> Midden-Oosten (Arabieren)
  – Dinaric -> Oost-europa ( + Turkije – Syrie – Iran )
  – Nordic -> Scandinavie – Noord-europa ( Ook sommige berbers (riffians) in noordafrika zijn nordics met blond haar en lichte ogen )
  – Alpine -> Midden-Europa

  Dat zijn de blanke subrassen

  Vermoedelijk is er nog een 9e ras of subras maar daar ben ik nog niet helemaal over uit omdat er een mensenvolk, mensenras in Rusland is gevonden die zo totaal afwijkt van alle andere volkeren dat er een hoop bakerpraatjes over rondgaan.

  Als het zich gaat om het meerdere keren uitsterven van het menselijk ras heb ik een artikel voor je waarin gesteld wordt dat het menselijk ras voor zeer lange tijd chronisch laag was.

  http://romeinen.web-log.nl/romeinen/2010/01/menselijk-ras-w.html?commenter=

  In de volgende link word het en en ander uitgelegd over massaextincties in periodes waarin mensen nog niet bestonden, beide artikelen samen laten mij conclusies trekken waaruit zou moeten blijken dat de mens ook al meerdere keren is uitgestorven wat dan ook verklaard waarom er missing links zijn tussen de mensaap en de mens van nu en waarom ik denk dat panspermia uit jonge stelsels een verklaring is waarom er zoveel mensenrassen en subrassen zijn. Als je meer feiten wil dan kan ik je die niet geven omdat wetenschappers er nog niet over uit zijn en ik er dus ook nog geen info over kan verzamelen. Als meteorieten inslaan en het DNA van de mensachtigen worden meegevoerd in het heelal om dan vervolgens een miljoen jaar later weer op aarde terecht te komen dan is dat een 2e verklaring. Als DNA overleefd kan de evolutie versneld terugkeren en dat zou een verklaring kunnen zijn voor meerdere versnellingen in onze evolutie. Ik hoop dat je inziet dat ik mezelf hier op visionair neerzet als een visionair, niet als een wetenschapper. Ikheb dus een visie over hoe bepaalde zaken gebeurd kunnen zijn waarbij ik de “missing links“ probeer in te vullen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Perm-Trias-massa-extinctie

  Ik hoop dat dit enigszins naar tevredenheid was. :)

  1. De genetische verschillen tussen mensen zijn veel kleiner dan die tussen bijvoorbeeld katten of honden. Je kan dus niet zonder meer over rassen spreken, hooguit over variëteiten.
   Ook bestaat de menselijke soort misschien enkele honderdduizenden jaren. Dit gaat over dingen die tien miljard jaar of meer geleden gebeurd zijn, dat is tienduizenden malen langer geleden.

   1. Germen,

    Ik had het stukje tussen Jasper en dat zijn de menselijke subrassen ook van een site afgehaald maar ik weet helaas niet meer waarvan, ik was vergeten de link te plaatsen en kon het niet meer terugvinden, in mijn eigen commentaar schreef ik in de eerste instantie over volkeren, als het zich gaat om de 2e link draait het zich om dingen die 251 miljoen jaar geleden gebeurd zijn, toen bestonden er evengoed nog geen mensen. Ik sluit in elk geval niet uit dat in de afgelopen honderduizenden jaren massaextinctie heeft plaatsgevonden onder de mensachtigen, het is een feit dat er missing links zijn en dat onze evolutie verschillende keren een onverklaarbare versnelling heeft gehad.Het klopt ook wel wat je zegt over de genetische verschillen…het neemt niet weg dat die verschillen er zijn.

  2. Hi Barry,

   Bedankt voor je uitgebreide antwoord.

   In je antwoord haal je echter wel verschillende dingen door elkaar :
   1) het verschil tussen rassen, subrassen en varieteiten (zoals Germen al opmerkte
   Alle levende mensen behoren tot 1 ras, namelijk de homo sapiens sapiens. Wat jij soorten noemt zijn slecht variëteiten binnen deze ondersoort. En de onderverdeling die jij hanteert (Caucasian, Mongoolide, etc) is een onjuiste. Het blijkt dat binnen deze onderverdeling de genetische verschillen groter zijn dan tussen de variëteiten zelf. Deze onderverdeling is dus verouderd en vereist een vernieuwing.

   2) Je noemt een volk in Rusland.
   Wat er is gevonden in Siberië moet je niet classificeren als een vol. Er zijn onlangs sporen gevonden van een onbekend mensenras in Rusland. Maar let op; dit is een ander ras, een andere ondersoort van de Homo Sapiens soort. Net als de ondersoort Homo Sapiens neanderthalensis. Waarschijnlijk verschilde dit mensenras net zoveel van de Homo Sapiens Sapiens als Homo Sapiens neanderthalensis. Ergens in het verleden zullen deze soorten een gemeenschappelijke voorouder hebben gehad.
   De oudste moderne mens Homo Sapiens Sapiens bestaat leefde waarschijnlijk al 250.000 jaar geleden
   De Homo Sapiens neanderthalensis leefden van zo’n 350.000 jaar tot 30.0000 jaar geleden
   De nieuwe soort ontdekt in Siberie (Homo denisova ) is waarschijnlijk 35.000 jaar geleden uitgestorven.

   Het uitsterven is echter nog een twistpunt. Als aparte soort zijn ze opgehouden te bestaan. Echter, er zijn aanwijzingen dat moderne mensen een deel Neandertalis-DNA hebben als gevolg van vermenging tussen de rassen. Dus wellicht is er een kruising geweest tussen de ondersoorten. Ook andere kruisingen worden niet onmogelijk gehouden.
   (WIKIPEDIA: In Nature van 23 december 2010 zijn de resultaten van de DNA analyse van het Denisova meisje gepubliceerd.[5] De onderzoekers menen hieruit af te kunnen leiden, dat Homo denisova zich circa 200.000 jaar geleden heeft afgesplitst van de menselijke en Neanderthaler lijn en zich verspreidde over Zuidoost Azië.[7][8] Maar ook hier is er sprake geweest van vermenging met anatomisch moderne mensen. De onderzoekers melden, dat zij haar genoom-sequentie vergeleken hebben met die van de moderne mens en de Neanderthaler. Enkele DNA-kenmerken van Homo denisova komen voor bij de inwoners van Papua-Nieuw-Guinea, maar niet bij Europeanen, Afrikanen of Chinezen. De bijdrage van Homo denisova aan het DNA-materiaal van de inwoners van Melanesië bedraagt circa 4% tot 6%. Waarschijnlijk kwam het enige tienduizenden jaren geleden in Zuidoost Azië tot een vermenging van beide soorten. In deze regio leefden al verschillende groepen van Homo denisova, die ca. 30.000 jaar geleden in contact kwamen met de moderne mens. Zij hebben mogelijk regelmatig gepaard waardoor sporen van Homo denisova nog terug te vinden zijn bij de Melanesiërs.)

   3) Volledig uitsterven
   Nee, er is nog nooit een volledig uitsterven geweest. Zie mijn verhaal hierboven.
   Wel is zijn er aanwijzingen in de diversiteit van het DNA die er op zouden kunnen wijzen dat in het verleden er slechts een kleine groep (Homo Sapiens Sapiens) heeft overleeft. Dit zou na een natuurramp geweest kunnen zijn. De Sumatraanse supervulkaan Toba is 74.000 jaar geleden uitgebarsten en heeft wellicht een grote impact gehad. Echter, vele andere soorten hebben dit ook overleeft. Ook de Homo Sapiens neanderthalensis want ze er zijn vondsten van slecht 28.000 jaar oud

   Het verhaal over volledig uitsterven is dus onjuist

   4) Tijdschaal
   In je verhaal en uitleg haal je de tijdschalen door elkaar. Je noemt ons jonge zonnestelsel. Dit is echter 4,5 miljard jaar oud. De moderne mens slechts enkele honderduizenden jaren (zie boven)
   De Perm-Trias-massa-extinctie vond 251 miljoen jaar geleden plaats. Toen bestonden er nog geen mensen. Zelfs nauwelijks zoogdieren.

   5) Versnelling
   Er heeft dus geen versnelling in de evolutie plaatsgevonden. Soms lijkt evolutie snel te gaan. Dat is meestal wanneer de condities sterk veranderen. Bijvoorbeeld wanneer er een leefgebied wordt gescheiden. Dan kan een soort zich splitsen. Of wanneer het klimaat veranderd. Er zal dan een zeer strenge selectie plaatsvinden. De evolutie lijkt zo nu en dan sprongsgewijs te verlopen, echter, er is niets bijzonders aan.

   6) Missing link
   Er is geen missing link. Er zijn heel veel opeenvolgende fossielen en de evolutie is duidelijk zichtbaar. Er zitten wel gaten in die sommige details openlaten. Dit geldt echter voor alle dieren; bijvoorbeeld paardenrassen, de katachtigen en haaien. Dus er is in de evolutie van de mens helemaal niet bijzonders aan de hand. We zien steeds beter ons verleden en dat zal nog wel even blijven voortduren. Het blijft spannend hoe deze details eruit zullen zien. Bepaalde nieuwe soorten die worden gevonden. Soorten die toch geen aparte soorten blijken te zijn. En wie weet wordt er ooit nog wel eens een groepje overlevende Neandertaler gevonden in de bossen van siberie… Dat zou fantastisch zijn…!

   7) panspermia
   Panspermia is een hypothese over dat het leven op aarde ontstaan is van bacteriën die op aarde zijn neergekomen vanuit andere zonnestelsels. Er zijn nauwelijks aanwijzingen die deze hypothese kunnen tegenspreken of bevestigen. Echter, jou stelling dat dit menselijk DNA zou meevoeren is natuurlijk volledig onjuist

   groeten Jasper

 3. Jasper,

  haha..lolll je hebt geen spaan van mijn stelling heel gelaten, eindelijk weer eens iemand waar ik serieus iets van kan leren. Ik ga jouw verhaal even lekker laten bezinken en kijk of ik er nog iets meer mee kan. Ik denk het niet, je verhaal is overcompleet. Wat mij wel een klein beetje verbaasd is de laatste zin, waarom zou mijn stelling dat bacterien menselijk dna zou kunnen meevoeren onjuist moeten zijn? Wij zijn toch ontstaan uit samenwerkende bacterien? Als er andere stelsels zijn waar dezelfde condities heersen of kunnen heersen als op de aarde die jonger zijn dan ons stelsel…waarom zou het dan niet mogelijk zijn dat in die stelsels ook mensachtigen zich ontwikkelen? En waarom zou het dan niet mogelijk kunnen zijn dat er meteorieten op onze aarde ingeslagen zijn, dat er DNA via stofwolken (of stenen via vulkaanuitbarstingen) in het heelal zijn terechtgekomen en weer terug op aarde is gekomen waardoor er een apart volk is ontstaan? Begrijp me niet verkeerd, aardse evolutie is voor mij net zo aannemelijk als panspermia. Goed, ik laat het hier even bij, mischien kom ik er later nog een keer op terug en bedankt. :)

  1. mother tongue

   Zelfs als ik een lichaamscel van je neem en deze het bos ingooi krijg ik geen Barry de tweede terug… Laat staan DNA.
   Enige wat nog zou kunnen is dat DNA weer evolueert naar een primitieve levensvorm.
   Of een maatschappij die net als wij de DNA in een levende stamcel kunnen plaatsen en deze laten uitgroeien tot een volwassen exemplaar. Maar dan nog is de vraag of het DNA de reis en inslag wel heeft overleeft in ongeschonden vorm.

 4. Jasper,

  Ik heb er eens een nachtje over geslapen en heb een bijzondere link voor je. Je zei dat er geen missing links zijn. Er is een tijd geleden een mens gevonden die 4.4 miljoen jaar geleden geleefd heeft. Deze mens wordt officieel als en missing link beschouwd, ik ben dus erg benieuwd waar jouw overtuiging vandaan komt dat er verder geen missing links meer zijn.

  http://wetenschap.infonu.nl/diversen/43561-ardi-missing-link-gevonden.html

  De bovenstaande link draait zich om de oermens met de benaming: Ardipithecus ramidus

  Als er een oermens is gevonden die zo lang geleden heeft geleefd..wat is er dan gebeurd met de mens tussen de periode 4.4 miljoen jaar en 350.000 jaar geleden, de eerste mens bestond volgens jou pas rond de 350.000 geleden. Er moeten dus nog veel meer missing links zijn of de mens is volledig uitgestorven geweest.

Leave a Comment

English