Achter de troon bestaat iets dat groter is dan de koning zelf

Share Button
Waarheid is alleen beschikbaar voor degenen die de moed hebben te twijfelen aan wat ze geleerd is.

Waarheid is alleen beschikbaar voor degenen die de moed hebben te twijfelen aan wat ze geleerd is.

Wederom een mooi artikel van de hand van Pieter Stuurman, het origineel is te vinden op zijn weblog: http://pieterstuurman.blogspot.nl 

De kredietcrisis in historisch perspectief

Zoals iedereen weet was 1929 het jaar van de grootste economische crisis tot op heden. In hoeverre is deze crisis te vergelijken met de huidige kredietcrisis? In hoeverre kunnen we iets leren uit de geschiedenis?

“Achter de troon bestaat iets dat groter is dan de koning zelf”.
~ Sir William Pitt, House of Lords – 1770

“De wereld wordt geregeerd door heel andere personen dan wordt geloofd door diegenen die geen toegang hebben tot de elite”.
Benjamin Disraeli, Tweevoudig Brits premier – 1844

“De echte waarheid is, dat de financiële wereld eigenaar is van de regering(en) sinds de dagen van Andrew Jackson (7e president van Amerika en slavenhandelaar)”.
Franklin D. Roosevelt, 32e president Amerika – 1933

“De bancaire instanties zijn gevaarlijker dan legers. Als het volk ooit zal toestaan dat banken de controle krijgen over geldstromen dan zullen diezelfde banken, en de bedrijven die eromheen floreren, het volk beroven van al haar bezittingen tot de dag dat hun kinderen wakker worden zonder een dak boven hun hoofd”.
~ Thomas Jefferson, 3e president Amerika – 1743-1826

“Als jullie slaven willen blijven van de bankiers en willen betalen voor de kosten van jullie eigen slavernij, laat ze (de banken) dan doorgaan met het creëren van geld en het controleren van de nationale kredieten”.
~ Sir Josiah Stamp, Directeur van de Bank of England – 1880-1941
Uitspraak gedaan na zijn aftreden.

“Geef mij de controle over de geldstromen van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt”.
~ Mayer Amchiel Rothchild,  Grondlegger van de Rothchild bankiersdynastie

Hoe kan het dat overheden vandaag de dag niets meer te zeggen hebben over en geen invloed kunnen uitoefenen op het geldsysteem dat in hun land wordt gebruikt?

Hoe kan het dat overheden vandaag de dag niets meer te zeggen hebben over en geen invloed kunnen uitoefenen op het geldsysteem dat in hun land wordt gebruikt?

In het begin van de jaren twintig was de Amerikaanse economie “booming”. Beleggen werd volkssport nummer één. Iedereen dacht dat de bomen tot in de hemel zouden groeien. Tot het moment dat het vertrouwen omviel en de wereld in een ongekende crisis terechtkwam….. 1929 dus.

Hoe kon dit gebeuren?

Om “iedereen de kans te geven te beleggen” verstrekten de banken zogenaamde “margin loans”. Dat hield in dat je maar 10% hoefde te betalen voor de aandelen, en de rest werd verstrekt als lening met het aandeel als onderpand. Je kon dus voor 10 dollar, 100 dollar aan aandelen bemachtigen. Doordat de markt snel groeide, was het voor de meeste mensen geen probleem om de leningen terug te betalen. Er zat echter een addertje onder het gras: de verstrekte lening kon binnen 24 uur worden teruggevorderd. Omdat dit steeds niet gebeurde, maakte het publiek zich hierover geen zorgen en leende vrolijk verder in de overtuiging rijk te worden. Maar zoals altijd geldt: schuld is afhankelijkheid.

En zo kwam het moment voor de bankiers om hun investeringen te materialiseren. Invloedrijke topbeleggers en bankiers die ook grote invloed hadden in de industrie en politiek zoals J.D. Rockefeller, J.P. Morgan en Rothschild begonnen bewust hun aandelen te dumpen en stuurden alarmerende berichten de wereld in om paniek te zaaien. Vervolgens begonnen de banken al hun uitstaande leningen terug te vorderen. Die konden uiteraard niet worden ingelost. Het gevolg was dat er in enkele maanden meer dan 16000 privébanken omvielen en dat de duur betaalde aandelen vrijwel niets meer waard waren. Hele volksstammen bleven met enorme schulden over. Dat gaf diezelfde invloedrijke figuren de kans om al deze banken op te kopen voor een beetje wisselgeld en alle gedumpte aandelen van levensvatbare bedrijven (olie, wapens etc.) te bemachtigen voor bijna niets. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist deze mensen als de grote (en onmetelijk rijke) overwinnaars uit de crisis stapten.

Om het volk te ontdoen van hun laatste beetje bezit en de mogelijkheid om te overleven, werd in 1933 de goudstandaard afgeschaft. Er zou een nieuwe dollar komen die niet meer inwisselbaar was voor goud, maar alleen nog maar papieren waarde had. De bankiers, waarvan er nu maar een handvol over waren die de dienst uitmaakten, kregen de vrije hand in de geldstromen. Ze beheersten de toevoer van geld en daarmee de inflatie, oftewel de waarde van geld. Om de goudstandaard los te kunnen laten, was het belangrijk dat goud niet meer gebruikt kon worden als betaalmiddel. Het volk moest volledig afhankelijk worden van het nieuwe, “virtuele” geld. Daarvoor kwam er in 1933 de zogenaamde “Gold Seizure” die alle burgers verplichtte om op straffe van 10 jaar gevangenisstraf al hun goud in te leveren bij de overgebleven banken. U mag raden wie hier nog rijker van werd…..

Het is ook niet verwonderlijk dat de namen Rockefeller, Rothschild en J.P Morgan ook nu nog gevestigde namen zijn in de financiële wereld. Zij hebben met deze machtgreep hun invloed op de wereld verveelvoudigd, ten koste van de bevolking die jarenlang in bittere armoede moest leven.

13630-each-time-history-repeats-itself-quote

Tot zover 1929. Nu is het 2008. (Inmiddels zelfs al 2013) Als we de huidige crisis vergelijken met die van 1929 zien we een aantal opmerkelijk parallellen. Ten eerste de namen: de Rockefeller familie is nog steeds zeer invloedrijk op het gebied van politiek, bedrijfsleven en in de bancaire wereld. De Rothschild familie is ook nu nog een grote naam in de bancaire wereld en de JP Morgan Bank kocht vorige maand een aantal Amerikaanse banken op die vanwege de kredietcrisis omgevallen zijn. Voor een schijntje van de voormalige waarde…. De geschiedenis herhaalt zich?

Maar een belangrijkere parallel is inhoudelijk: ook nu is er zijn er bewust “slechte” leningen verstrekt. Nu onder het mom: “Iedereen de kans te geven huiseigenaar te worden”. Ook nu leken de bomen tot in de hemel te groeien omdat de huizen als maar meer waard werden. Ook nu leek zich niemand zorgen te maken. Maar ook nu geldt: schuld is afhankelijkheid. Ook nu lijken de grote machten achter de bancaire wereld uit te zijn op het materialiseren van hun investeringen. Ook nu stevenen we af op een financiële machtgreep.

Gezien het feit dat de invloedrijke families die in 1929 de crisis veroorzaakten voor hun eigen gewin en machtspositie, nog steeds de dienst uitmaken, mag je ervan uitgaan dat ze de trucs nog niet vergeten zijn. Daarnaast is een financiële crisis (of een oorlog) simpelweg noodzakelijk vanwege de organisatie en de aard van geld op zich: Geld wordt uitgegeven door de centrale banken. Deze brengen dit in de markt door het uit te lenen aan landen tegen rente. Deze landen moeten dit terugbetalen inclusief rente. Zij moeten dus altijd meer terugbetalen dan de centrale banken ooit in omloop gebracht hebben. Omdat er meer moet worden terugbetaald dan er is uitgegeven door de centrale banken, moeten landen weer lenen. Dat houdt dus in dat er steeds meer schuld ontstaat, en schuld is afhankelijkheid. Uiteindelijk loopt dit mechanisme vast en is op enig moment een crisis die de kaarten opnieuw schudt onvermijdelijk. Zo’n crisis loopt altijd uit op een machtsstrijd of een machtgreep waarbij de allersterksten overwinnen en nog sterker worden. Dit alles gaat altijd ten koste van de bevolking.

Als we de kredietcrisis dus in historisch perspectief zien, als we dus iets willen leren van de geschiedenis, dan zal het er zo uit gaan zien:

Eerst worden er zoveel mogelijk mensen afhankelijk gemaakt door het verlenen van kredieten tegen onderpand (hypotheken). Wanneer deze markt lijkt te verzadigen, wordt door de top-elite van de financiële wereld de beslissing genomen om de rijkdom te gaan materialiseren (omzetten in tastbare zaken). Eerst worden bewust zoveel mogelijk leningen verstrekt aan mensen waarvan men vooraf weet dat ze die uiteindelijk niet kunnen terugbetalen, onder het mom “iedereen moet de kans krijgen om huiseigenaar te worden”.

Dan kan een aantal mensen de lening daadwerkelijk niet terugbetalen (hetgeen dus de bedoeling is). Deze mensen verliezen hun onderpand (huis) dat per executie, tegen een lagere prijs verkocht wordt. Als dit steeds vaker gebeurt (en dat gebeurt vaak als je bewust slechte leningen verstrekt) dan heeft dat invloed op de waarde van het onderpand: de huizenprijzen dalen. Daarnaast ontstaat er paniek en worden er geen nieuwe huizen gekocht. En er worden geen nieuwe leningen verstrekt. Zowel de huizenmarkt als de financiële markt storten in. De economie komt in een recessie. Hierdoor verliezen mensen hun baan en dus hun inkomen. Deze mensen (die wel “goede” leningen hadden) kunnen hun hypotheeklasten ook niet meer betalen en verliezen ook hun huizen. Omdat door het grote aanbod de executiewaarde van al deze huizen scherp daalt, blijven de berooide voormalige huiseigenaren met enorme schulden zitten. Dit heeft een domino-effect. Steeds meer mensen worden hun huizen uitgezet en blijven met steeds grotere schulden achter. De waarde van de huizen daalt nog verder omdat de markt overspoeld wordt en niemand wil kopen. De economische crisis wordt dieper. Nog meer mensen verliezen hun baan. Nog meer mensen worden dakloos, met nog meer schuld etc. Er moet dus een oplossing komen.

De oplossing zal zijn: het centraliseren van financiële macht. Banken zullen worden genationaliseerd en vervolgens worden samengevoegd tot één (of enkele) wereldwijde bank(en). Dit met hulp van overheden waarop (hoe toevallig) de machtige sleutelfiguren van de financiële wereld grote invloed hebben. Alle leegstaande huizen zullen worden opgekocht tegen een fractie van hun voormalige waarde. Daarin worden de voormalige huiseigenaren gehuisvest. Helaas kan hun schuld niet worden kwijtgescholden…..

En schuld is afhankelijkheid…….

Bankers-TheHouseAlwaysWins(6)Deze mensen zullen de rest van hun leven van een minimum moeten leven en iedere cent die ze meer verdienen moeten terugbetalen aan hun schuld. Zo krijgt de financiële elite (de Rockefellers, JP Morgans en Rothschilds van deze tijd) niet alleen de macht over het geld, maar ook over de huisvesting en de arbeid van mensen. Deze mensen worden feitelijk gereduceerd tot slaven.

En denk nu niet dat deze financiële elite het beste met ons voor heeft of belang heeft bij een sterke economie. Deze elite heeft dezelfde truc al eerder uitgehaald en denkt alleen aan haar eigen belang. Deze elite zal ook deze keer nog machtiger uit deze crisis komen, net als na 1929.

Als we deze kredietcrisis dus in historisch perspectief zien, zit er maar één ding op: voorbereid zijn. Dat wil zeggen dat we het mechanisme moeten doorzien en ons niet moeten laten manipuleren naar slavernij. En eigenlijk is dat heel eenvoudig: we gaan gewoon weigeren op te draaien voor de gevolgen van deze manipulatie. Wanneer mensen die (buiten hun schuld) geruïneerd worden door deze gefabriceerde crisis gewoon blijven zitten waar ze zitten en weigeren hun huizen te verlaten, en geen cent meer betalen, dan zijn niet de manipulators, maar wij de winnaars. Wanneer de crisis de beoogde schaal zal aannemen, is er geen politiemacht groot genoeg om ons fysiek uit onze huizen te verwijderen of om ons geld te innen. Dan staat de elite (het gaat tenslotte maar om een zeer kleine groep mensen) volledig machteloos. Dan kunnen we in vrijheid wonen, werken en leven.

Mocht de geschiedenis zich dus herhalen (ik hoop het niet!) dan is het goed om te weten wat de werkelijke agenda is van deze crisis en om nu vast te besluiten dat we ons niet zullen laten reduceren tot slaven.

Laten we dus alert blijven!

Pieter Stuurman

PS. Met dank aan de documentaire “Wake up call” waarvan ik enige informatie gebruikt heb voor dit artikel.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Documentaire Wake Up Call
-) Eerdere artikelen van Pieter Stuurman op visionair
-) Complotten zijn inherent aan machtsstructuren
-) Technocratische dictatuur Europa

-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1%
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand

endthebanks

Share Button

Douwe

Woonachting in Noorwegen, en al sinds lange tijd geïnteresseerd in de "grotere vragen" des levens. Dit combineer ik met een actieve instelling om te kijken hoe we het leven met elkaar en voor elkaar een stukje gemakkelijker en mooier kunnen maken. Zelf heb ik bij een aantal onderwerpen die vanuit mijn gezichtspunt het voortbestaan van mensen aanzienlijk kunnen vergroten websites helpen ontwikkelen om deze informatie gratis beschikbaar te maken voor eenieder. Dit zijn: eetbaarnederland.nl, permacultuurnederland.org, esperanto-jongeren.nl en mensenrechten.org. Mijn huidige tegeltjeswijsheid: Do the best you can, with what you have, where you are :-)

Dit vind je misschien ook interessant:

22 reacties

 1. paul-r schreef:

  Beste visionairs, dit stuk van Pieter, is voor mij eigenlijk niets nieuws, al ruim 45 jaar geleden kwam ik tot deze conclusie, dat de elitaire macht(en) de bepalende factor is. ook de elitaire machten hebben hier hun eigen top, die bestaat uit een klein groepje mensen, die bepalen waar en wanneer er oorlog is (wapenindustrie), hetzelfde betreffende de economische belangen, gezien in al zijn diversiteit. Laten we hier de politiek in zijn algemeenheid (mondiaal) ook niet vergeten, die zo hun eigen belangen hebben. Pieter heeft volkomen gelijk door te zeggen, dat het onze hebzucht is naar meer, om slaven te zijn/worden van deze hebzucht. Getuige de wederopbouw na de laatste wereldoorlog, waar het nog scherper werd genuanceerd. Is de gewone man in staat om zijn hebzucht te beteugelen? ik denk het niet op een enkeling na, die dan ook gelijk als een paria wordt behandeld. De politiek komt dan op voor haar/zijn eigen belangen en gaat regeltjes stellen in de wetgeving. Aan de ene kant begrijp ik die elitaire macht wel, maar wat ik nu niet direct begrijp is wat hun eigenlijke doelstellingen zijn? Gaat het alleen om macht en rijkdom ? of spelen er andere zaken mede een rol in ? Als je praat over macht, wat heeft dat dan voor betekenis van deze mensen, is dat het macho gevoel ? of zit het verankerd in de gedragscode van deze mensen ?  Ik kan hier geen antwoord op vinden. Als je het vanuit het financiele perspectief bekijkt, wat moet je op laatst nog met al dat geld, of moet je dat weer samen betrekken met het macho gevoel ? Je kunt gerust stellen dat de rest van de mensheid dat macho gevoel ook bezitten er wordt alleen geen gebruik van gemaakt. Dus wel omzetten in het positieve gedachten goed. Waarom staat de rest van de mensheid niet op ? Als je bv naar de slavernij kijkt van het verleden en heden, zie je toch dat er opstand uitbreekt. Als een land een ander land overmeesterd uit belangen, dan zie je ook hier dat de mens wel in staat is om de vijand te verbannen. De enige redenen die ik kan bedenken is het volgende: Het spel van de knikkers wordt door de elitaire macht(en) op een juiste manier gespeeld, gezien in al zijn diversiteit. Pieter zegt terecht in zijn oplossing, wordt wakker mensen en begin bij je zelf, door in opstand te komen. Ga niet zoals makke schapen wachten tot de eerste over de dam gaat, neem eigen initiatief “dat is de kracht van het positief denken”. Niet altijd even gemakkelijk, maar niet onmogelijk. Mvg Paul.

 2. Pieter Stuurman schreef:

   
  Beste Paul,
   
  Bedankt voor je mooie aanvulling.
   
  Wat bezielt machthebbers? Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig: ze hebben geen keuze. Ze moeten iedere mogelijkheid aangrijpen om hun macht te vergroten, anders doet iemand anders het, en dan verliezen ze hun positie. Er zijn namelijk altijd meer mensen die macht willen, dan mensen die daadwerkelijk macht hebben.
   
  Natuurlijk zijn er in het verleden, en misschien nu ook nog, machthebbers die het welletjes vinden. Maar die worden ogenblikkelijk ingehaald door anderen die de gelegenheid om meer macht te vergaren wel aangrijpen. En dan wordt er simpelweg van positie gewisseld. Een ander poppetje dus. Voor het volk maakt dat niets uit.
   
  Dat is ook meteen de reden waarom het zinloos is om schuldigen aan te wijzen. zodra de schuldigen opgesloten of gedood worden, worden hun posities onmiddellijk ingenomen door anderen. Een andere ‘bemanning’ verandert niets aan het machtsmechanisme. En dat mechanisme wordt alleen en uitsluitend gevoed door ons, de niet-machthebbers.
   
  Daarom pleit ik niet voor opstand, maar voor ophouden met gehoorzamen.
   

  • paul-r schreef:

   Pieter, maw niets is de mens vreemd en dat zal ook zo blijven denk ik. Toevallig las ik net de Leeuwarder Courant en kwam een stukje tegen, die hier goed bij aanpast. Mvg Paul.
   http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-21-03-2013-Kapitalisme-heeft-zijn-grens-bereikt.pdf
    

   • Pieter Stuurman schreef:

    Volgens mij zijn de meeste mensen geen machtszoeker. De meeste mensen willen gewoon voor zichzelf en hun dierbaren kunnen zorgen. Maar veel zijn er ook niet nodig; er zijn altijd voldoende kandidaten voor een vacature bovenin de machtspiramide…
     
    Wat wel nodig is voor het voortbestaan van macht en machtsstructuren, is de gehoorzaamheid van de meeste mensen. Het is de grote meerderheid die de kleine minderheid macht verleent door volgzaam te zijn. Als die grote meerderheid er genoeg van heeft om steeds aan het kortste eind te blijven trekken, dan lijkt het me een goed idee om die machthebbers vriendelijk toe te lachen, te zeggen ‘bedankt voor de tips’ en het vervolgens op een manier te doen die we wel OK vinden.
     
    Dan kunnen we de voormalige machthebbers (want dat zijn het dan) vriendelijk opnemen in ons midden en mee laten genieten van al het mooie dat we voor elkaar en onszelf maken :-)

    • paul-r schreef:

     Pieter met alle respect, de elitairen zijn niet meer en of minder mensen dan wij. Ook zij hebben de 40% in hun DNA zitten van de basis van ALL het levendmechanisme. Net zoals het gegeven dat elk mens in staat is om te kunnen moorden, mits de juiste omstandigheden aanwezig zijn, geld dat ook voor macht. Zolang je er niet mee geconfronteerd word, zal het wel mee vallen. Maar als de situatie zich voor zou doen dan word het gebruikt, kijk bv naar de huidige vele vormen van dictatuur en de daaraan gerelateerde macht en financien, voorbeelden te over in deze wereld. Zo was er in de 70 er jaren een leraar van de middelbare school in Amerika, die uitleg gaf over de Nazi tijd. De leerlingen konden maar niet begrijpen, dat zo iets mogelijk was om dat te bewerkstelligen. Deze leraar gebruikte dezelfde technieken die de nazi ook gebruikten. Binnen een maand had hij de klas ahw geindoctrineerd en kwamen dezelfde verschijnselen naar voren als toen in de nazi tijd. Op het moment dat hij het bevel gaf om te moorden en de klas dat ook ten uitvoer wilde brengen, stopte hij met dit gebeuren en bracht de klas weer terug in hun oude doen en gaf daarna met een discusie hieromtrent zijn verdere uitleg. Wat ik hiermee wil zeggen is dat zolang je niet in die situatie terecht komt, de behoefte er ook niet is, misschien op enkele zonderlingen na. Maar zeg nooit, nooit. Mvg paul.

    • Pieter Stuurman schreef:

     Ik neem het machtszoekers ook niet kwalijk. In principe is ieder mens overal toe is staat, maar ieder mens heeft daarin wel een eigen keuze. Machtshonger in in mijn optiek een vergissing, maar het is niet verboden je te vergissen.
      
     Maar volgzaamheid is evengoed een vergissing. De macht van enkelen kan alleen bestaan bij de gratie van de volgzaamheid van velen. De geschiedenis zou nu toch onderhand geleerd moeten hebben dat het geen goed idee is om ons te onderwerpen aan macht. Dat dit een kostbare vergissing is geweest, en dat het tijd wordt die bij onszelf recht te zetten.
      
     Natuurlijk mogen wij ons ook blijven vergissen en nog een keer achter de volgende ‘leider’ aanlopen, maar vergissingen (net alle beslissingen) hebben consequenties. En daarvoor zijn we zelf zowel verantwoordelijk als aansprakelijk.
      
     De gedachte ‘we kunnen er niks aan doen, het zit nou eenmaal in ons DNA’ legt die verantwoordelijkied buiten onszelf, en daarmee zetten we onszelf buitenspel.
      
      

    • paul-r schreef:

     Pieter, op het DNA na, ben ik het met je eens. Het DNA is weldegelijk te sturen en dus haar informatie ook. Het heeft alleen veel tijd nodig, we praten dan over een aantal generaties verder. Dus moet je vanaf vandaag verandering brengen in het gedragspatroon van de mensheid, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar absoluut niet onmogelijk. Maw de mensheid legt op dit moment het nog teveel op zij, op een enkeling na en ja daardoor zetten we ons zelf ook buitenspel, omdat we inderdaad niet de verantwoording durven te nemen. Maar je zult dan ook eerst een begin moeten maken en in dit gegeven, het vertrouwen van de mens weer stapje voor stapje terug moeten geven. Dat houd in dat dit gegeven op zich al een lange weg nodig zal hebben, gezien in al zijn diversiteit. We praten hier over processen, die niet op stel en sprong te veranderen zijn, dat heeft echt veel tijd nodig, nogmaals het is niet onmogelijk, maar vergt wel een heleboel van de “kracht van het positief denken”. Mvg Paul.

 3. yvonne schreef:

  Kennen jullie het boek van Robin de Ruiter, 13 satanische bloedlijnen? Zeer verhelderend vond ik dat…

 4. Douwe schreef:

  Ik heb er ook een tijd over nagedacht en volgens mij is het heel belangrijk te beseffen dat dit systeem alleen maar kan blijven voortbestaan zolang mensen eraan mee blijven werken. Het geldsysteem is denk ik het meest belangrijke controlesysteem. Mensen kunnen ophouden hieraan mee te doen en zich gaan richten op aanvullende systemen etc. Lokale, regionale en nationale aanvullende uitwisselsystemen kunnen een boel helpen. Help mee mensen het geldsysteem uit te leggen en alternatieve te implementeren.  

  Hetzelfde voor psychologische controle, dit wordt voornamelijk tot stand gebracht via de mainstream media die gewoon keiharde leugens om het uur de wereld in blazen via o.a. het NOS journaal. TV’s kun je gewoon weg doen en kranten kun je gemakkelijk opzeggen. Gevestigde mainstream media in Nederland zijn in mijn ervaring 200% volledig onbetrouwbaar. Dus waarom zou je ze betalen of ze zelfs maar je levenstijd gunnen door naar ze te luisteren. 

  En zo geld het voor veel van dit soort systemen. Kijk naar de corrupte politiek in Nederland het rotte rechtssysteem,  van kindermisbruikende verdachte generaals van Justitie wat door het Nederlandse nieuws wordt doodgezwegen terwijl het internationaal op de hoogste politieke niveau’s speelt. Het is niet leuk maar als je eerlijk bent zie je de totale corruptie van ons huidige systeem overal om je heen. 

  Vervolgens kun je dan gaan kijken hoe je je eigen voortbestaan en dat van je geliefden zo goed mogelijk kunt dienen. Mijn persoonlijke speurtocht daarin heb ik opgeschreven in: 
  -) In het licht van voortbestaan 

  Maar goed dat kan natuurlijk voor veel mensen verschillend zijn. Maar steek daar je aandacht en tijd vooral wel in, wordt je waarschijnlijk ook nog blij van.

  Maar goed zo een overgang kan moeilijk zijn aangezien mensen opeens voor zichzelf moeten gaan denken en dat is iets wat iedereen kan maar ons nooit aangeleerd is. Veel mensen vinden het doodeng er een andere mening op na te houden dan wat de Linda of de Telegraaf zegt. :-) Maar het is mogelijk. Lokaal eten, lokale hernieuwbare energie, al de mogelijkheden voor een mooiere wereld zijn er al en als we daar met zijn allen de schouders onder zetten en blijven zetten is het moeilijk dat tegen te houden door wie dan ook. :-)

  • Pieter Stuurman schreef:

   @ Douwe,
    
   Alles draait uiteindelijk om het nemen/beseffen van eigen verantwoordelijkheid. De enige reden waarom macht en machthebbers bestaan, is de vergissing dat het mogelijk is verantwoordelijkheid aan een ander, aan een ‘leider’, te geven.
    
   Het is eigenlijk heel eenvoudig: bepaal voor jezelf wat je OK vindt, en doe dat vervolgens. Niet meer en niet minder. Dan heb je werkelijk niemand meer nodig om je te vertellen wat je moet doen.  Dat is de definitie van verantwoordelijkheid nemen. Het is onverbrekelijk verbonden aan vrijheid. Er is werkelijk niets fijners dat een mens kan doen :-)

   • Douwe schreef:

    Dat klinkt idd zeer fijn. Wat was er voor jou nodig om dit te realiseren maar misschien nog wel belangrijker om het daarna ook te gaan leven? Ik houd me zeer aanbevolen voor praktische tips op dit gebied. :)

    • Pieter Stuurman schreef:

     OK Douwe, hier dan een paar dingen waar ik zelf blij mee ben:
      
      
     – Besef wat je bent. Ik ben een mens en maak deel uit van het organisme dat de mensheid genoemd wordt. Ik maak daar ongeveer één zevenmiljardste deel van uit, en ben dus voor één zevenmiljardste deel verantwoordelijk voor het gehele organisme. Met dat deel kan ik doen wat ik wil, maar ik ben altijd aansprakelijk voor het gevolg van hetgeen ik doe. Alle zeven miljard onderdelen zijn samen verantwoordelijk en aansprakelijk voor het hele organisme en iedereen draagt daarin precies dezelfde hoeveelheid verantwoordelijkheid.
      
      
     -Ik kan alleen bestaan als onderdeel van het gehele organisme, en als ik andere onderdelen beschadig, beschadig ik mezelf.  
      
      
     – Begrijp het verschil tussen doel en bedoeling. Er zijn eindeloos veel doelen, maar er is maar één bedoeling. Dat is: een leven beleven waarvoor je waardering hebt. Waardering hebben voor je leven is de definitie van gelukkig zijn. Alle doelen hebben dit als bedoeling.
      
      
     – Mensen beleven hun leven uitsluitend in hun beleving. Het stellen van doelen is gebaseerd op de vergissing dat de kwaliteit van beleving wordt bepaald door externe factoren. De vergissing dat de buitenwereld bepalend is voor geluk en dus gevormd moet worden naar mijn eigen voorkeur om geluk mogelijk te maken. Dat dit een voorwaarde is om gelukkig te kunnen zijn. Omdat de buitenwereld wordt vormgegeven door alle mensen, betekent dit dat andere mensen zich aan mijn voorkeur zouden moeten aanpassen. En dus dat ik voorwaarden stel aan andere mensen.
      
      
     -Omdat voorkeuren verschillen, streven verschillende mensen verschillende en tegenstrijdige vormgevingen van de buitenwereld (= doelen) na. Dit leidt tot conflict en strijd en alle narigheid die daar bij hoort. Het externaliseren van beleving leidt daarmee tot zowel een negatieve externe wereld, als afhankelijkheid daarvan. Degenen die beleving externaliseren geloven immers dat de externe wereld de kwaliteit van hun beleving bepaalt. Het stellen van doelen leidt onvermijdelijk tot ongelukkig zijn.
      
      
     – Gelukkig zijn betekent dus dat er niets na te streven is, en dat ik dus anderen ook niet hoef te bestrijden. Wellicht draagt dat bij aan het geluk van anderen waardoor ook zij minder hoeven te strijden.
      
      
     – Ik beleef mijn leven uitsluitend in mijn beleving. Mijn beleving is mijn leven. Ik ben mijn leven. Waardering hebben voor mijn beleving/leven betekent dus waardering hebben voor mijzelf. Van mijn leven houden betekent van mijzelf houden.
      
     -Het stellen van voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van mijn leven te kunnen houden, is voorwaarden stellen aan de liefde voor mijzelf. Omdat andere mensen (externe factoren) die voorwaarden moeten invullen, betekent het ook voorwaarden stellen aan de liefde voor anderen. Zie ook: onvoorwaardelijke liefde
      
      
     – Bepaal wat je fijn vindt om te doen en doe dat. Ik heb een fijn leven (waardering voor mijn leven) als ik dingen doe die ik fijn vind. Ik ben één zevenmiljardste deel van het geheel, en ben daar verantwoordelijk voor. Alle andere mensen gaan zich niet aanpassen aan mijn voorkeuren en dat moet ik ook niet willen. Doe binnen deze context wat je fijn vindt. Dat betekent: stel vast hoe je je leven en dus jezelf wilt beleven, en doe het op die manier. Stel vast wat je wil zijn en ben dat. Zo hoef je nooit meer te twijfelen over wat je moet doen. Je kunt je beperken tot hoe je de dingen doet. Namelijk op de manier die past bij hetgeen je OK vindt om te zijn. Op een manier die je waardeert. Op een manier waar je gelukkig mee bent.
      
      
     – Aanvaard dat de buitenwereld is zoals die is. Leven is contextueel. Doe binnen die context de dingen op een manier die je zelf OK vindt. Besef dat je alleen verantwoordelijk bent voor hetgeen jij binnen de context doet en de bijdrage die je daarmee levert aan die context. Wil je dat de context verandert, besef dan dat jouw invloed zowel begint als stopt bij jezelf.
     “Be the change you want to see” (Mahatma Gandhi).
      
      
     – Elke poging om anderen te dwingen of te bewegen zich naar jouw voorkeur te gedragen, is een poging verantwoordelijkheid van anderen over te nemen, en tegelijkertijd een poging om anderen verantwoordelijk te maken voor jouw beleving. Het is dwang. Negeer pogingen van anderen om dit bij jou te doen zoveel mogelijk, zonder jezelf te beschadigen. Je bent tenslotte altijd en volledig verantwoordelijk voor jezelf, en dus voor de kwaliteit van je leven/beleving.
      
      
     – Zie iedere poging van anderen om jou te dwingen als een tip. Een tip die je, rekening houdend met de context, in overweging neemt maar waarbij je zelf verantwoordelijk blijft voor het al of niet opvolgen ervan en de gevolgen daarvan.
      
      
     – Mensen doen alles wat ze doen op basis van hun gedachten en overtuigingen. Als je iets wil veranderen, richt je dan op je gedachten in plaats van op je doen. Zijn je gedachten naar je voorkeur, dan zal je handelen dat automatisch ook zijn.
      
      
     De vraag “Wat moet ik doen?” kan ik dus niet voor je beantwoorden. Dat geldt ook voor de vraag: “Wat moet ik denken?”. Ik (en dat geldt voor iedereen) kan je hooguit mogelijkheden laten zien (inspireren). En of jij (of iemand anders) die mogelijkheid waardeert of afwijst, is helemaal aan jou of die ander.
      
      
      
      

    • Douwe schreef:

     Bedankt voor je inzichten in deze materie Pieter, ik vind het zeer leerzaam. 

 5. plattekleppet schreef:

  Iemand dit nog gezien laatst?      http://www.liveleak.com/view?i=85c_1363743687
   

 6. Lacsap schreef:

  De echte rijken en machthebbers zijn zij die een groot land en veel goud bezitten.

  Amerika is van de militaire industrie en Armed Services (81% owner van Amerika). Zij krijgen 65% van de federal discretionary budget plus Haliburton en Boeing investments, alles BTW vrij. Deze jongens kunnen als gewenst het virtuele geld afsluiten en de Rothshilds buiten spel zetten (en ook opruimen als nodig). Goud heeft echte waarde dat is nooit veranderd in tijd. Amerika heeft het meeste goud land en bewoners, industrie etc en een heel sterk leger (en verkoop dat maar eens). Daar komt geen bankier met virtueel geld tegenop. Dus bankiers trekken volgens mij niet aan de touwtjes.

  • Bemoeier schreef:

   Wel als ze iedereen omkopen of mooie baantjes beloven na hun politieke carriere.

   • Lacsap schreef:

    Ja ze controleren een lager niveau op bevel van hoger (hun land hun regels).

    • Lacsap schreef:

     Land     Goud gewicht in ton

     VS               8133,5
     Duitsland     3422,5
     IMF             3217,3
     Frankrijk      2748,6
     Italië           2451,8

     Het is echter niet duidelijk of deze reserve het bezit van het IMF is of dat van haar lidstaten. Driekwart van dat goud werd gedoneerd door de G5-landen; Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudreserve

     Als het 1 Europa wordt dan wordt het goud dus ook samengevoegd. Dan is Europa rijker aan goud dan Amerika.. En industrieel is Europa groot en veel inwoners etc..

 7. Peter schreef:

  Ben erg benieuwd of Bitcoins deze situatie gaan helpen veranderen. :)

 8. ben db bd schreef:

  die ‘13 satanische bloedlijnen’ geven mij te denken. Daar kunnen nog wel een paar nullen achter worden gezet ook, dunkt mij.
   
  als de ene ‘topelite’ de rotstreken niet uithaalt, dan doet de andere het wel, die staat nu al in de wacht om het over te nemen, weten we dus.
   
  weet u, de satan heeft in ieder geval al minstens 6000 jaar (voor mij. Voor jullie wellicht nog oneindig veel meer) ervaring in het entameren van rotstreken. En hij stopt pas echt als hij in het vuur wordt gesmeten, zo is ons verzekerd. Maar, zo durf ik te beweren, dat duurt zeer waarschijnlijk niet zo gek lang meer hoor. Er zijn reeds zóveel aanwijzingen …….
   
  maar de crux van dit topic zit volgens mij in dat ‘als we allemaal’ …..enz.
  Dat deden we juist niet, weten we uit de geschiedenis.
  Als we die ervaring projecteren op de straks te overbehypotheekte huizen, dan weten we nu al dat ze de uitzettingen geleidelijk aan zullen doen, net als nu. Wel wat sneller, want zoals het nu gaat, daar zijn we dan al weer aan gewend, maar niet zo snel dat de politie het niet meer bij kan houden. Overigens ken ik nog maar één gezin welke nu al een poosje de hypotheek niet meer wil betalen, jullie al meer? En die worden best erg veel uitgelachen: ‘ha, ha, o wat leuk verzonnen, maar zo gaat dat natuurlijk niet.’
   
  dan komt er natuurlijk ook nog een algemeen (oneerbaar) voorstel dat je je onbetaalbaar geworden huis voor een belachelijk prikkie over mag doen aan een woningcorporatie onder bankregiem. Dan mag je daar in blijven wonen voor een prijs welke je net nog kunt betalen als je geen kaas meer op je brood neemt (of schuifkaas en waaiham. Kennen jullie die niet meer? Komt dan wel weer.)
   
  we worden heel professioneel murw gemaakt hoor, met maar een beetje, nog goed te bedwingen, opstand. En die opstandelingen schieten we gewoon dood, want de decadente tijden van nu, zijn straks echt wel helemaal voorbij, teneinde ons gereed te maken voor de slavernij onder de aanstormende wereldheerser waar nu al zichtbaar alles voor in gereedheid wordt gebracht. Visionair hè?
   
  onzin? Al die andere voorzeggingen zijn ook ooit uitgekomen en ik verzon ze niet hoor.
  Wel beginnen we, ook getuigende de inzichten van Pieter, steeds meer kijk te krijgen op de logica van de ‘geschiedenis der toekomst’.
   
  het begint ook al grof te worden, vind ik. Kijk, dat Jeroen Dijsselbloem al ingepakt was voor hij aantrad, was voor een blind paard nog wel zichtbaar. (anders hadden ze hem ook niet gekozen). Maar zijn uitgegooide visje dat boven de belastingbetaler, het nu ook in het zicht moet komen dat de spaarder uitgekleed dient te gaan worden, nou, waarom niet eigenlijk?, het is immers nodig?
  En ach, voor wie wakker was, is zichtbaar dat het in aanvang nog slechts over bedragen gaat welke nog redelijk in de buurt van de jaarrenten blijven. Wat zeuren we nou?
  Maar het is wéér een nieuwe lastenverhoging, waarvan het bloed nu geroken is en wij vast kunnen wennen dat ie er aankomt in Europa.
   
  ‘achter de troon bestaat iets dat groter is dan de koning zelf’
  (wij hier denken dan in aanvang aan koning Willem III, toch?).
  Satan is groter, maar zijn topdemonen ook hoor, net zo goed als aartsengelen van God, zoals Michaël, heel groot zijn. Mammon de god achter de wat wij zo keurig ‘financiële markten’ noemen, is m.i. bepaald ook niet gering, zoals goed te zien is.
   
  zelfs al was het maar een psychologisch zoethoudertje voor het slapengaan, dan nog maakt de gedachte dat Satan en al zijn trawanten verslagen zijn, wat we komende week voor de bijna 2000ste keer (op een stuk of  10 á 15 na?) mogen gaan gedenken en vieren, dat maakt mij met nog vele miljoenen anderen zo ontzettend blij hè!!
   
  maar ja, verloren is nog niet gecapituleerd, weten we. En ze worden nog binnen afzienbare tijd uit de hemelse gewesten op de aarde gesodemieterd ook. De katholieke kerk met z’n nieuwe paus zou die invasie van aliëns reeds verwachten, las ik op Xandernieuws.nl
  Voor wie het leven wat saai vindt en van spanning houdt, kan ik onderstaande site warm aanbevelen, welke m.i. toch wel herkenbaar redelijk stevig onderbouwd is.
   
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Franciscus-van-Assisi-voorspelde-paus-die-vernietiging-zal-brengen
   
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Kardinaal-Bergoglio-gekozen-tot-laatste-paus-Petrus-Romanus
   
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Exo-Vaticana-13–Het-Vaticaan-en-de-komende-Verlosser-uit-de-ruimte
   
  enzovoort

 9. ietsist schreef:

  Mooi stuk en goede commentaren. Feitelijk hoeven we maar één ding te doen: Hun wapen afpakken: Rente. Verbied rente in al zijn verschijningsvormen, en de geldschepping (èn het handelloos, renteloos bewaren van het geld) komt vanzelf bij renteloze nutsbanken waar de medewerkers ambtenaren zijn, want geen enkele bank zal nog geld willen uitlenen voor huis of bedrijf, als ze er niet DIK aan kunnen verdienen. Ze zullen sterk inkrimpen en zich moeten gaan toeleggen op risicodragende beleggingen en ander “gegok”, maar alléén met het geld van mensen die daar zèlf voor kiezen! Zie mn blogje voor iets meer uitleg.

  • prosument schreef:

   In zekere zin klopt dat wel, wat blijkbaar niet zo gekend is dat we met negetaieve rente nog veel meer rente kunnen derven. Mensen vinden een dergelijke stelling vaak heel vreemd, toch is dat perfect mogelijk. Uiteindelijk zegt het niet meer dan dat we die rente inderdaad niet nodig hebben. Naar mijn aanvoelen zitten we niet veraf van een keerpunt, in het beste geval kunnen we dat vreedzaam doen, geen garantie weliswaar. Een kritische en vreedzame massa zal wel noodzakelijk zijn, denk ik.

Geef een reactie

Advertisment ad adsense adlogger