Macht via Angst en Geld

Een interessant artikel van de hand van Pieter Stuurman.

Macht is de bron van alle kwaad.

Als je de geschiedenis erop naslaat dan zie je dat alle oorlog, genocide, vervolging, honger, armoede, crisis etc. het gevolg is van macht of de hang naar macht. Het is dus werkelijk de bron van alle ellende die er over alle onderdrukten van alle tijden is neergedaald. Ik heb lang gezocht naar een uitzondering, maar die heb ik niet kunnen vinden.

En omdat er geen uitzondering is, is macht dus het enige waar we bang voor moeten zijn. Verder nergens voor.

En dan moet je natuurlijk het begrip ‘macht’ definiëren:

man_puppetMacht is het vermogen om anderen te kunnen laten doen (of laten) wat jij wil.

En daarmee kunnen die anderen dus niet meer doen (of laten) wat ze zelf willen.

En daarmee is direct het begrip ‘vrijheid’ gedefinieerd. Vrijheid is dus de mogelijkheid om te kunnen doen (of laten) wat je zelf wil. Vrijheid is de mogelijkheid om te kunnen zijn wat je bent.

Macht van de één bestaat dus uitsluitend uit de onvrijheid van de ander. Zonder onvrijheid geen macht, en zonder macht geen onvrijheid. Absolute vrijheid betekent dus de absolute afwezigheid van macht, en absolute macht betekent de absolute afwezigheid van vrijheid. De twee begrippen zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden.

Als we dus vrijheid nastreven, moeten we macht voorkomen.

Ik maak geen onderscheid tussen politieke en economische macht. En dat doe ik niet omdat er naar mijn inzicht geen onderscheid bestaat. De top van het bedrijfsleven en de politieke top lijken voor de buitenwereld twee aparte entiteiten, maar zijn het niet. Ze zijn al heel lang met elkaar getrouwd. Dat is niet altijd even duidelijk zichtbaar, en dat komt omdat men de illusie van aparte entiteiten graag handhaaft.

Macht kent maar twee ‘vervoermiddelen’: Angst en Geld.

Met vervoermiddel bedoel ik een middel waarmee individuele vrijheid afgenomen kan worden om daarmee de macht te voeden. Angst en geld zijn echt de enige twee mogelijkheden om mensen hun vrijheid te laten inleveren.

Om eens met geld te beginnen:

Geld is op zich een prima uitvinding. Het maakt de talenten en inspanningen van mensen uitwisselbaar. In een eerlijk geldsysteem vertegenwoordigt geld dus de waarde van die inspanningen en talenten. In het huidige geldsysteem vertegenwoordigt geld echter geen waarde. Het vertegenwoordigt uitsluitend schuld.

Het is opvallend hoe weinig mensen weten hoe het moderne bancaire systeem werkt, en wat modern geld eigenlijk is en hoe het tot stand komt.

Eén van de belangrijkste valkuilen van het moderne geld wordt gevormd door het systeem van fractionele reserve. Hierdoor bestaat AL het geld dat in omloop is uit SCHULD. Dat geeft de top van de bancaire wereld de macht over iedereen die afhankelijk is van geld. En dat zijn we allemaal. En met allemaal bedoel ik : jij, ik, het bedrijfsleven en de overheden. Hoezeer we afhankelijk zijn van geld en dus van de bancaire macht voelen we nu allemaal door de crisis.

Wil je weten hoe het werkt, kijk dan naar de korte film (47 min.) Money as Debt

Telkens meer mensen beginnen het huidige monetaire systeem te begrijpen en zien dan hoe een kleine groep mensen een enorme controle over de massa kan uitoefenen via het huidige geldsysteem.

Telkens meer mensen beginnen het huidige monetaire systeem te begrijpen en zien dan hoe een kleine groep mensen een enorme controle over de massa kan uitoefenen via het huidige geldsysteem.

Omdat ook overheden totaal overgeleverd zijn aan de macht van het geld, zal de factor geld een dominante rol spelen in elke politieke beslissing. Geen enkele overheid kan zonder krediet, en iedere overheid zal dus concessies moeten doen aan de financiers. In de loop der tijd is er zo een verweving ontstaan tussen de bancaire macht en de overheden. Prima terug te zien in de ‘redding’ van de banken door Bos. Ieder bedrijf dat ‘fouten’ maakt en ten onder dreigt te gaan mag het zelf oplossen of failliet gaan, maar de banken worden overladen met ons belastinggeld.

Het is simpelweg zo: als je als politicus de banken niet goedgezind bent, dan maak je geen carrière. Dat maakt die politici die wel carrière maken tot ‘onderaannemers’ van de banken, zoals Dorien Pessers (hoogleraar rechten UvA en VU) uitstekend aangaf in haar artikel van zaterdag 5 dec. 2009 in de Volkskrant (ja, in de Volkskrant…).

Als je de organogrammen van de grote banken bekijkt (allemaal gemakkelijk te vinden via internet), dan zie je dat er een enorme onderlinge verwevenheid bestaat. Je komt in de top van alle banken steeds dezelfde namen tegen. Ook namen die bekend zijn uit de politiek. Via het draaideursysteem komen topbankiers terecht in de politiek, en toppolitici in de bancaire wereld en omgekeerd.

Bovendien kom je bij al die banken ook deelname tegen in alle grote spelers in het bedrijfsleven. Of het nou gaat om pharma, wapens, voedsel, energie, het zijn de banken die dominant aanwezig zijn. En dat is niet gek; ze hebben nou eenmaal het meeste geld. En daarmee kopen ze zich overal in (investment banking). Eigenlijk is het één groot kartel. En daarmee is de wet van vraag en aanbod buitenspel gezet.

Daarnaast wordt er in een democratie de regering gekozen. En kiezen doen we op basis van informatie. Zonder informatie is er niets om een keuze op de baseren. En die informatie krijgen we via de media. Er zijn op dit moment (buiten de staatsomroepen) nog maar 5 grote mediaconcerns op de wereld. Allen eigendom van de bancaire top. De belangrijkste persbureaus Reuter en AP zijn al decennia eigendom van één van de meest dominante bankiersfamilies: de Rothschilds. De journaals en actualiteitenrubrieken van alle omroepen (en kranten) maken daarvan gebruik omdat ze nou eenmaal niet op elke plek van de wereld eigen verslaggevers hebben zitten. Zo bepalen de persbureaus en de media de informatie, en dus indirect onze keuze.

power“Geef mij de controle over de geldstromen van een land, en ik geef er niets om wie de wetten maakt” Mayer Amchiel RothschildGrondlegger van de Rothschild bankiersdynastie.

Bancaire macht = economische macht = politieke macht.

Zolang wij blijven geloven in de waarde van geld (zoals het nu georganiseerd is) en het blijven najagen, houden we het systeem zelf in stand. En daarmee bekostigen we onze eigen slavernij.

Het tweede vervoermiddel is angst.

Angst is een middel dat gebruikt wordt als vervoermiddel voor politieke macht. Vroeger voornamelijk in de vorm van angst voor geweld: legers, politie, inquisitie etc. Maar tegenwoordig werkt het voornamelijk anders.

Het gaat zo:

Als je als machthebber wil dat burgers hun vrijheden opgeven (ten bate van jouw macht), dan kun je dat niet gewoon vragen. Je krijgt dan weerstand. Als je bijvoorbeeld wil dat je iedereen overal kan volgen via camera’s, kastjes in de auto, aftappen van telefoon en e-mailverkeer, een biometrisch persoonsregister etc. en je zegt in alle eerlijkheid: “Luister eens, we vertrouwen jullie niet, dus lever je privacy maar in”, dan krijg je een opstand.

Nee, je doet het zo*:

1-Je creëert een probleem dat niet bestaat en maakt de mensen daarmee bang (bijv. terroristen bedreigen het land!)
2-Je wacht op een reactie: de bevolking vraagt om bescherming (wat gaan ZE eraan doen?!)
3-Je biedt de oplossing in de vorm van de maatregel die je vanaf het begin voor ogen had (inleveren vrijheid als ‘bescherming’ tegen terroristen)

Zo gaat het steeds:

fear1We worden bang gemaakt dat de aarde opwarmt om ons meer belasting te laten betalen. We worden bang gemaakt voor de gevolgen van roken om de enorme accijnzen te rechtvaardigen. We worden bang gemaakt dat Irak ‘weapons of mass destruction’ bezit om een oorlog te rechtvaardigen etc.

Zo heb je helemaal geen geweld nodig om mensen hun vrijheden te laten inleveren ten bate van jouw politieke macht. Dat spelletje heet manipulatie. En het middel is angst. En dat werkt alleen als mensen geloven dat er sprake is van werkelijke dreiging.

Pas als het tot ons doordringt dat macht het enige is waarvoor we bang moeten zijn, en verder helemaal nergens voor, is de hele manipulatie machteloos. Dan zullen we zien dat elke poging om ons bang te maken (waar dan ook voor) uitsluitend bedoeld is om ons vrijheden af te nemen. En dus de macht te voeden.

En als we dat weten, en ze proberen ons weer angst aan te jagen, dan kunnen we ze voortaan vriendelijk uitlachen. En dan hoeven we helemaal nergens meer bang voor te zijn.

* Met dank aan David Icke

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Eerdere artikelen van Pieter Stuurman op visionair
-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) Snelcursus: Waarom is er Oorlog?
-) Wie vormen het private internationale bankenkartel?

Eh... Delen?

Douwe

Woonachting in Noorwegen, en al sinds lange tijd geïnteresseerd in de "grotere vragen" des levens. Dit combineer ik met een actieve instelling om te kijken hoe we het leven met elkaar en voor elkaar een stukje gemakkelijker en mooier kunnen maken. Zelf heb ik bij een aantal onderwerpen die vanuit mijn gezichtspunt het voortbestaan van mensen aanzienlijk kunnen vergroten websites helpen ontwikkelen om deze informatie gratis beschikbaar te maken voor eenieder. Dit zijn: eetbaarnederland.nl, permacultuurnederland.org, esperanto-jongeren.nl en mensenrechten.org. Mijn huidige tegeltjeswijsheid: Do the best you can, with what you have, where you are :-)

Dit vind je misschien ook leuk...

104 reacties

 1. paul-r schreef:

  Angst is eigenlijk een begrip die we haast overal in tegen komen. Kort door de bocht, we worden al geboren met angst, lees informatie in ons DNA. Dan krijgen we het nog mee in onze opvoeding, vaak in de trant van indoctrine etc. Daarnaast zou je kunnen stellen, dat angst dus heel ons leven zal overheersen. Maw het ondermijnd onze zelfverzekerheid met alle gevolgen van dien. Dus zou je vervolgens kunnen stellen dat je de basis van zelfverzekerheid aan zou moeten pakken en deze basis over het zelfbeschikkingsrecht weer moet herstellen. Dat is geen eenvoudige klus, daar je altijd van die momenten in het leven hebt, dat je terug valt, ongeacht de omstandigheden, maar het is niet onmogelijk. De eigenwaarde van het individu, moet opnieuw ontdekt worden en door de tijd heen leren er ook daadwerkelijk mee overweg te kunnen gaan. Dus ervaren en bewustworden, is het begin om deze basis te herstellen. David Icke heeft hier wel een duidelijk standpunt in en terecht mi. Het begrip kuddedier is nog steeds een begrip voor de mensheid, of je het nu leuk vind enof niet. Macht is eigenlijk maar een beperkt, of liever gezegd een tijdelijk gegeven, maar zolang de angst ons zal overheersen kan de macht daar nadrukkelijk gebruik van maken.  Zoals op het eind van dit verhaal al verwoord is: Pas als het tot ons doordringt dat macht het enige is waarvoor we bang moeten zijn, en verder helemaal nergens voor, is de hele manipulatie machteloos. Dan zullen we zien dat elke poging om ons bang te maken (waar dan ook voor) uitsluitend bedoeld is om ons vrijheden af te nemen. En dus de macht te voeden. En als we dat weten, en ze proberen ons weer angst aan te jagen, dan kunnen we ze voortaan vriendelijk uitlachen. En dan hoeven we helemaal nergens meer bang voor te zijn. Dit is de kracht van het positief denken en die is eigenlijk vele male groter als de macht. Mvg Paul.

 2. prosument schreef:

  Deze past ook hier naar mijn bescheiden mening
   
  Volgens de economieboekjes is geld waardenvrij. Het is niet meer dan een ruilmiddel en het wordt geacht geen effect te hebben op de transacties. Bernard Lietaer betwist die visie – ‘Geld is helemaal niet waardenvrij’, stelt hij. ‘Het monetaire systeem is – ook al is dat onbewust gebeurd – geprogrammeerd om een bepaald gedrag te veroorzaken. Het werkt concurrentie en kortetermijndenken in de hand, het dwingt tot economische groei en het onderwaardeert zorg, onderwijs en taken die cruciaal zijn om een samenleving in stand te houden. De economische theorie leert dat mensen concurreren om markten en grondstoffen … ík denk dat mensen in werkelijkheid concurreren om geld. Die concurrentie is een direct gevolg van de wijze waarop geld wordt gecreëerd. Banken brengen geld in omloop door middel van leningen. Zodra iemand bijvoorbeeld een hypotheek van 100 duizend euro afsluit, ontstaat er geld dat in de economie gaat circuleren. Maar dan komt het: de bank verwacht dat de ontvanger van de lening in de daaropvolgende twintig jaar in totaal 200 duizend euro terugbetaalt aan aflossing en rente. Maar die tweede 100 duizend euro creëert de bank niet. Dat geld – de rente – moet de ontvanger van de lening op de één of andere manier zien te bemachtigen en dat dwingt hem tot concurrentie met anderen. Heel simpel is het zo … er moeten mensen failliet gaan om anderen in staat te stellen hun leningen te kunnen aflossen. Tegelijkertijd heeft rente concentratie van rijkdom tot gevolg. Zij die geld hebben, worden ‘automatisch’ rijker. Bovendien dwingt het systeem de maatschappij tot voortdurende economische groei … er móet steeds nieuw geld in omloop worden gebracht om leningen te kunnen aflossen. Mijn conclusie is dat hebzucht en competitiedrang geen inherente menselijke eigenschappen zijn. Die eigenschappen worden voortdurend gestimuleerd door het soort geld dat we gebruiken. Er is meer dan genoeg voedsel en werk voor iedereen. Er is alleen schaarste aan geld.’ (Bernard Lietaer)

  • Douwe schreef:

   Daar sluit ik me graag in het geheel bij aan Prosument.

   Voor de liefhebbers, eerdere artikelen op visionair waar Bernard Lietaer in o.a. boek en video voorbij komt zijn te vinden op:
   http://www.visionair.nl/?s=bernard+lietaer

   • prosument schreef:

    Inderdaad Douwe, het internet staat er bol van, ik zie in het onderstaande hetzelfde in andere woorden.
     
    Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken., louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch (of hoger), dan plaatst dit een zware last op de noodzaak van die samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie. Zoals altijd maakt het nieuwe en hogere zwaartepunt de beschikbaarheid van de hogere of diepere structuren voor individuele burgers mogelijk, maar garandeert het die NIET. Naarmate het zwaartepunt van een maatschappij verschuift, zijn er mensen die kunnen achterblijven, gemarginaliseerd, uitgesloten van hun eigen ontwikkeling, benadeeld op de meest gruwelijke wijze nl. in hun innerlijke bewustzijn, waarde en betekenis. Dit schept een interne spanning in de cultuur die verwoestend kan zijn. De kans op een cultuur- of bewustzijnskloof wordt groter bij iedere nieuwe culturele transformatie. Omdat in het ‘Westen’ geen diepte wordt erkend, kunnen we geen zicht krijgen op de dieptekloof, de cultuurkloof, de bewustzijnskloof, die daardoor de ontwikkelde en ‘beschaafde’ landen zal blijven teisteren totdat dit meest cruciale probleem eerst erkend wordt, en vervolgens in een kader gezet wordt op manieren die ons in staat stellen ermee te leren omgaan. (Ken Wilber)

    • Douwe schreef:

     Ik moet eerlijk zeggen dat ik die abstracties persoonlijk niet zo goed kan volgen.
     Ik ben ruim tevreden als we gewoon het geldsysteem aanpakken zodat de inkomstenkloof gedicht wordt. ;-)

  • Pieter Stuurman schreef:

   Dit citaat van Bernhard Litaer is de spijker op zijn kop! Zo is het precies.
   De mechanismen van het huidige geldsysteem staat in veel (zoniet alle) opzichten haaks op de ‘wetten’ van de economie. In een crisissituatie wordt dat goed zichtbaar: er is meer dan genoeg vraag (mensen ervaren schaarste en hebben dingen nodig), er is meer dan genoeg aanbod (mensen willen graag werken en dus dingen maken), en toch is er op beide vlakken een tekort. Dat komt uitsluitend door gebrek aan het middel dat deze beide zaken zou moeten verbinden: geld.
   Dat geldgebrek wordt door de eigenaren van het geldsysteem (banken) bewust gecreëerd om zich werkelijke waarde (arbeid en de dingen die daaruit ontstaan) toe te eigenen. Voor het onrechtmatig toe-eigenen van de arbeid van anderen, bestaat een woord: slavernij.

   • prosument schreef:

    Grosso modo mee eens, enige nuancering inzake het ‘bewust’ creëren van deze zaken, deze ‘bewustheid’ is te kaderen binnen ‘onbewustheid’. Deze onbewustheid kan leiden tot gewetenloze acties die totaal ontdaan zijn van enig inlevingsvermogen en/of notie van de zware gevolgen van de genomen acties, de tegenreacties zijn dan ook navenant. Psychologen stellen dan ook dat we slachtoffer zijn van een wereldwijde auto immuun ziekte, we hebben meer dan kennis genoeg om dit alles te transformeren op een vreedzame manier.

    • Pieter Stuurman schreef:

     Je hebt gelijk Prosument. Ik had hier moeten schrijven:
      
     Dat geldgebrek wordt door de eigenaren van het geldsysteem (banken) strategisch gecreëerd om zich werkelijke waarde (arbeid en de dingen die daaruit ontstaan) toe te eigenen.
      
     En strategisch denken (ego denken) is inderdaad de plaag waaronder de wereld gebukt gaat. Zelf zou ik het niet zo vlug een ziekte noemen, omdat het ons daarmee lijkt te ‘overkomen’. Ik noem het daarom een collectieve vergissing.
      
     Zie ook: Psychopathie als collectieve vergissing

    • Tui schreef:

     Hoe zou die vergissing recht getrokken kunnen worden?

     We zijn toch allemaal individuen met een eigen ego? En de ego drift stuwt de mens. Ik zie dat niet als iets louter negatiefs.

      

    • prosument schreef:

     De term ‘vergissing’ is hier uiteraard te plaatsen binnen de context waarop het van toepassing is, iets dat je zelf aangeeft maar misschien niet altijd zo gezien wordt. Dit is vooral een kwestie van zelfonderzoek en interpretatie van dat onderzoek, de term ‘esoterie’ zal hierdoor duidelijker worden maar biedt geen garantie, het kan wel. Een mogelijke wedervraag zou kunnen zijn, wat is het verschil tussen individu en ego? En verder, stel dat we dat weten, wat is dan de relatie met dit artikel, macht via angst en geld? Stof tot nadenken maar wie of wat is er dan om überhaupt na te denken en over welk stof? Enzoverder … :)   

   • prosument schreef:

    Daar kan en hoef ik niet veel aan toe te voegen, slechts verzoeken om zelfonderzoek is hier gepast. Het ‘overkomen’ is inderdaad een natuurlijk gegeven, ook het collectief vastroesten daarin. Om het eenvoudig te houden,  het element van utopische gespletenheid is een term die Michel Foucault ons nagelaten heeft, we willen allemaal hetzelfde maar dat kan niet omdat we allemaal hetzelfde willen. Wie gaan we dan eerst vernietigen om dat te realiseren? De gedachte dat het niet kan of al die anderen die hetzelfde ambiëren? Vanaf hier wordt het eenvoudig :)

   • prosument schreef:

    Overigens, zeer gevat artikel op je webstek. Mogen we er daar van knippen en plakken met bronvermelding? Kwestie om niet het warme wil opnieuw te willen uitvinden, hebben al onze tijd nodig om dat andere systeempje te transformeren, zo ben ik van mening. Veel handjes hebben we nodig om dit enige slaagkans te bieden, niet?

   • prosument schreef:

    Met dank, momenteel zijn we op zoek naar samenwerking voor
    • Het verder uitwerken van het conceptidee in al zijn aspecten
    • Het vinden van gelijkgestemden via netwerking
    • Het vinden van wetenschappelijke en politieke participatie
    • Het vinden van projectsubsidiëring
    • Het vinden van transformationele projectleiders
    • Het vinden van auteurs in co-operatie (artikelen-boekenreeks)
    • Het bekrachtigen van co-operatief ondernemerschap
    • Het ontwikkelen van sociaal creatieve concepten
    • Het ontwikkelen van aangepaste monetaire software
    • Het organiseren van brainstormingsessies
    • Het organiseren van Delphi studies
    • Het organiseren van cursussen en/of voordrachten
    • Het organiseren van media- en/of bewustzijnscampagnes
    • Het opmaken van een vreedzaam transformatieplan

    • Tui schreef:

     Mooi lijstje. Veel van dit zit al in Visionair, maar het is moeilijk (vanwege o.a. tijd, energie en daadkracht) om het concreet te maken. Visionair is bv. opgezet om gelijkgestemden bij elkaar te brengen, in het kader van de ‘visionaire gedachten’. Maar daarbinnen al zijn er verschillende visies waardoor samenwerking stroef is. En om die eigenwijze individuen samen te brengen, moet er wel een heel duidelijk doel zijn, waar ze het over eens zijn, en de weg ernaar toe, en een accountability.

    • prosument schreef:

     Daar heb je gelijk in, een doelstelling is altijd belangrijk en een ruim kader waarbinnen ieders talenten zich verder kunnen ontplooien en desgevallend doorgegeven worden. Hoe ruimer dat kader hoe meer mogelijkheden en denk zelf aan een intergraal psychologisch model (bv vierkwadrantenmodel van Wilber). Het mooie daarvan is dat ook de mislukkingen daarin een plaats krijgen, in het andere geval zou het niet volledig zijn. Als leidend beginsel of bakermat is het dan kunst om alles met elkaar te verbinden met in het achterhoofd een globale doelstelling. Ik noem maar wat … ‘een leven in welzijn voor ons allen’, ben er bijna zeker van dat iemand dan wil opperen dat dit onmogelijk is, ook over deze gedachte kunnen we ons dan buigen, net zoals over elke andere gedachte die verschijnt in ons bewustzijn. Elke schakel is belangrijk, ook een terrorist is op zoek naar een leven in welzijn, ga ik even vanuit.

   • prosument schreef:

    Een aantal mensen die af en toe bij elkaar komen en wat brainstormen over maatschappelijke problemen, we zien blijkbaar totaal andere dingen dan politiek met ons van plan is. We volgen maatschappelijke trends en kaderen die binnen wetenschappelijk studiewerk om dan nuchter te mogen besluiten dat de situatie wel degelijk zeer ernstig te noemen is, niet enkel vanuit ons buikgevoel.

 3. X. schreef:

  Gebaseerd op USA situatie, maar wellicht interessant (macht, politiek, bedrijfsleven & grote spelers achter de schermen)
  Lawrence Lessig: We the People, and the Republic we must reclaim
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mw2z9lV3W1g
  (There is a corruption at the heart of American politics, caused by the dependence of Congressional candidates on funding from the tiniest percentage of citizens. ……)

 4. X. schreef:

  En wie luchthartig de gang van zaken wil bekijken betreffende onze volksvertegenwoordiging (2e kamer en lobbyisme) is Rambam wel grappig (ware het niet zo treurig)
  Rambam:
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1336386

  • X. schreef:

   Aanvullend; 1e Kamerleden en het meerdere petten dilemma:
   De slag om Nederland (2e deel programma – plm. vanaf 8.00 min.)
   http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1336383
   Hebben die Russen dan toch een punt met hun gezegde ‘trust but verify’?
   (Zomaar een observatie; opmerkelijk veel oud-politici in de 1e kamer en nog opmerkelijker de vele zeer goed betaalde bijbaantjes; is het netwerk v/d politiek toch nog ergens goed voor, gelukkig komen ze niet in het beroemde zwarte gat terecht ;)

 5. Richard11 schreef:

  Dus, wat is de simpele oplossing? Het volk zal voor het uitwisselen van zijn arbeid en ideeen een eigen ruilmiddel moeten introduceren.Helaas laten de bankiers dat niet gemakkelijk gebeuren. Die laten zo’n gouden handeltje niet lopen.
  http://www.schafderenteaf.wordpress.com

 6. Douwe schreef:

  De nieuwe gulden http://www.nieuwe-gulden.nl is wellicht een deel van een oplossing een landelijk LETS systeem. 

  • prosument schreef:

   Heb net vandaag de bevestiging van m’n LETS account gekregen, heeft wel 3 maanden geduurd maar kom, nu zou ik kunnen beginnen, ben benieuwd. We mogen dus officieel in het zwart werken, handig :) 

 7. Richard11 schreef:

  Geld is ooit bedoelt als alleen maar een afspraak. Een afspraak om een dienst of levering na te komen. Er is dus geen schaarste aan geld. Dat betekend dat er ook geen armoede zou hoeven bestaan en ook geen superrijken.
  Het huidige geldsysteem gebasseerd op schuld en rente zorgt ervoor dat 90% van de bevolking 45% aan rente betaald aan de 10%
  Dit is uitgerekend door
  Mevr. Margrit Kennedy
  http://www.youtube.com/watch?v=1Ixgt4syL9U

 8. prosument schreef:

  Douwe, de knop reageren staat niet in je post, hier dan maar. Hoe wens je dat te doen, enig vreedzame suggestie?

  • Douwe schreef:

   Ik denk persoonlijk dat een niet vreedzame oplossing per definitie zinloos is. Geweld lost niets op. Blame the game not the players. We moeten het spel en de regels daarvan veranderen. Ik denk dat er momenteel met dank aan het internet op veel plekken beginsels van goede alternatieven beginnen door te komen. 

   Volledig cooperatief zoals bijv. http://www.spullendelen.nl bijv. 
   Maar ook een landelijk LETS systeem kan goed helpen en internationaal zaken als Bitcoins die volledig decentraal werken dus onafhankelijk van overheden en banken. 

   Bernard Lietaer hamert vooral op decentaliseren, en aanvullende geldsystemen. Dat wordt telkens gemakkelijker en door zaken als 3D printen, het internet etc wordt decentralisatie op veel andere gebieden in de maatschappij ook telkens gemakkelijker. Wat dat betreft zie ik de toekomst wel redelijk rooskleurig tegemoet. Ik zou zeggen ga lokaal lekker experimenteren met dit soort zaken en leer programeren om mee te helpen grootschaliger initiatieven op te zetten. 

   • prosument schreef:

    Douwe, onze insteek is een innovatieve internationale amnestieregeling als eerste stap, technisch gezien is dit perfect mogelijk zonder dat mensen hun geld kwijt zijn, zonder koopkrachtverlies, zonder dat voorwaarden hoeven gesteld te worden aan de kwijtschelding zoals dat traditioneel gedacht wordt. Anders gezegd, een reset van het systeem, op die manier krijgt iedereen terug wat adem om eens rustig na te denken hoe we verder gaan met deze samenleving. Zoals je weet is er altijd een ‘maar’, in een wereld vol problemen is de moeilijkste taak aandacht krijgen voor oplossingen.

    • Douwe schreef:

     Schuldenkwijtschelden is zeker een prima oplossing. En dan eens bekijken waar het recht op geldcreatie in de toekomst wordt gelegd. 

     Een basisinkomen lijkt ook telkens meer bekendheid te krijgen en dat is volgens mij ook een prima insteek voor een oplossing.  

     Zelf raad ik mensen meestal vooral aan, zorg dat je lokaal voedsel tot je beschikking hebt, lokale hernieuwbare energie en een netwerk van mensen waarmee je buiten geld diensten etc mee kunt uitwisselen. 

     Overigens ben je natuurlijk helemaal vrij om een keer een uitgebreid artikel over dat idee van amnesty hier op visionair te publiceren. :)

 9. Richard11 schreef:

  Het is overigens http://www.nieuwe-gulden.nl
  Wellicht een idee voor dit soort websites om meer mensen te interesseren is om aan te geven dat op den duur iedereen 45% rente gaat besparen

  • Douwe schreef:

   Bedankt voor de verbetering van de link, heb het inmiddels aangepast naar de goede link. 

   Margrit Kennedy is hier goed bekend en er zijn hier ook een tweetal artikelen over rente geschreven wat dit mechanisme duidelijk uitlegt. Ik ben het helemaal met je eens hoe meer mensen dit weten hoe beter omdat ze dan pas begrijpen hoe een kleine elite de rest van een maatschappij kan laten betalen voor hun via hoe het geldsysteem momenteel functioneert. Misschien kun je de mensen achter de nieuwe gulden eens mailen, ik denk dat zulke goede ideeen zeer welkom zijn.  

   -) Hoe werkt rente? (deel 1 & deel 2).

   • prosument schreef:

    Ik denk persoonlijk dat dit system heel goed bedoeld is als tegenreactie op het huidige systeem, ik denk persoonlijk ook dat het veel efficiënter zou zijn om het huidige systeem te transformeren volgens dezelfde gedachte. In theorie is dat geen probleem, het vraagt mi enkel wat aandacht en de metaforische ‘5 minuten politieke moed’. Als dat niet gebeurt dan vrees ik dat we terugkeren naar een totaal versnipperd landschap, naar mijn bescheiden mening indruisend tegen elke evolutionaire logica. Aangezien ik werkloos ben doe ik wel mee met het LETS systeem, op die manier geraak je niet in totaal isolement en mag ik toch nog een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het zal goed gaan tot de fiscus het doorkijgt dat het volgens de traditionele systemen uiteindelijk zwartwerk is, ik betaal immers geen BTW of belastingen op mijn arbeid. Met deze arbeid val ik ook buiten de economische statistieken waardoor men gaat denken dat het nog slechter gaat met de economie. 

 10. Henk schreef:

  Quote :
  “We worden bang gemaakt dat de aarde opwarmt om ons meer belasting te laten betalen. We worden bang gemaakt voor de gevolgen van roken om de enorme accijnzen te rechtvaardigen. We worden bang gemaakt dat Irak ‘weapons of mass destruction’ bezit om een oorlog te rechtvaardigen etc.”
   
  We worden bang gemaakt dat school alleen dient voor indoctrinatie.
  We worden bang gemaakt dat de nederlandse justitie een kindermisbruiknetwerk is.
  We worden bang gemaakt dat er geheimzinnige illuminatie/reptielen zijn.
  We worden bang gemaakt dat je autistisch wordt van vaccineren.
  We werden bang gemaakt dat Jasper S. (van de Marianne Vaatstra moord) erin is geluisd door zijn advocaat :
  http://www.activism.com/nl_NL/petitie/jan-vlug-moet-per-direct-aftreden-als-advocaat-voor-jasper-steringa/41135 
  Je vraagt jezelf dan toch af welk doel dat allemaal dient. 

 11. Leonie schreef:

  Kortom. een grote aperots…

 12. prosument schreef:

  Douwe, de knop ‘reageren’ ontbreekt weer bij je, hier dan weer :). Ben het zeker niet oneens met je, er zijn zoveel mooie initiatieven die kant en klaar in de schuif liggen en hier en daar lokaal eens geprobeerd worden. Het verhaal van die innovatieve amnestieregeling staat al op deze website, misschien net gemist :) 

  • Douwe schreef:

   Als je het onder die naam heb gebruikt inplaats van schuldenkwijtschelding of jubeljaar dan heb ik het waarschijnlijk gemist. Is er een reden dat jullie die bewoording gebruiken, lijkt mij eerlijk gezegd wat onnodig abstract. Tenminste ik ga er even vanuit dat het om grootschalige schuldenkwijtscheldingen gaat van gewone mensen?

 13. prosument schreef:

  Overigens, het recht op geldcreatie is op zich geen issue meer, dat is wat bedoeld wordt met een ‘paradigmaverschuiving’. Andere normen en waarden zijn dan van kracht, net zoals een aangepaste modus operandi, in kwalitatieve zin van een totaal andere orde en quasi onvergelijkbaar. Het zal even aanpassen worden, denk ik. Het goede nieuws is dat het niet onmogelijk is, het slechte weet ik niet maar zal iemand wel willen invullen :)

  • Douwe schreef:

   Dat is me eerlijk gezegd weer wat te abstract. Zolang je private bankiers het recht op geldcreatie laat houden in de vorm van leningen aan personen, bedrijven en overheden en zij dus ook de rente daarover opstrijken zul je gewoon op termijn dezelfde problemen weer tegenkomen. Je zult daar dus iets aan moeten doen als je tenminste niet weer dit soort effecten wilt hebben.

   Zie eventueel ook dit voorbeeld van The Bank of North Dakota:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_North_Dakota

   • prosument schreef:

    Mee eens, waarom zou je nog leningen uitschrijven? We hebben net gezegd dat we die op een louter technische manier weer kunnen aflossen, niet? Zou dat niet een beetje absurd worden om hetzelfde probleem terug te creëren en met dezelfde amnestieregeling terug op te lossen. Op die manier kunnen we lang bezig blijven, technisch uiteraard mogelijk maar niet echt zinvol naar mijn idee.  

    • Douwe schreef:

     Toch zie je dat dit geld als schuld systeem met rente vragen in sommige gebieden al meer dan 5000 jaar wordt gebruikt. Het is blijkbaar een heel handig systeem voor een vrij hierarchisch georganiseerde samenleving. Lees eventueel het boek van David Gruaber erover eens door of bekijk zijn verhaal op video. http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/de-eerste-5000-jaar-van-schuld/ 

     Je zult wel iets moeten verzinnen hoe je een geldeenheid in omloop krijgt. Je zult volgens mij echt een concreet alternatief moeten vinden en dat dus wel duidelijk moeten maken. Zelf vind ik het idee van tijd ruilen wel interessant. Maar goed zoals elk systeem zitten er voor en nadelen aan elk systeem. 
     http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/tijd-ruilen-een-oplossing/ 

     Wel denk ik dat we door het internet nu iets decentraals kunnen opzetten met een soort peer to peer controle. 

    • prosument schreef:

     Ja, dat zie je in die boeken allemaal, in andere boeken zie je dan weer iets anders staan. Wat ik ook nuchter vaststel is dat de mensheid in staat van oorlog verkeert, niet zozeer tegen elkaar maar een gigantisch gevecht tegen een letterlijk virtuele schuldenberg die we zonder probleem op een louter technische manier kunnen oplossen. Voor mezelf hoef ik niets te verzinnen hoe we een geldeenheid in roulatie kunnen brengen, dat systeem bestaat al. In nog veel meer andere boeken staat dat het een kwestie van keuzes, normen en waarden is. Ik zie ook een gigantisch aanbod aan mooie alternatieven, alsof ze liggen te wachten op ons tot we er echt iets mee gaan doen, niet? Ook het idee om iets decentraals op te zetten bestaat al, geld fungeert hierin als rekeneenheid en om het evenwicht te onderhouden. Anders gezegd, volgens mij mankeert er aan middelen echt niets en staan we op de vooravond van iets moois. Tenzij?  

    • Douwe schreef:

     Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak moeite heb om je te volgen prosument omdat ik het idee heb dat je vaak voor mij snel zeer onconcreet wordt. Als je het huidige geldsysteem wilt veranderen en alle schulden wilt kwijtschelden dan moet jij ook weten dat er daarna dus geen geld meer in het systeem is, immers geld is schuld in dit huidige systeem, door de schulden weg te strepen is het geld ook verdwenen. Daarmee is er dus geen ruilmiddel meer in circulatie en dus heb je een heel groot probleem omdat daarmee je uitruil technologie grotendeels verwoest is… 

     Dus je zult als je van dit systeem afwilt echt een alternatieve ruiltechnologie moeten installeren. En je zult moeten kijken hoe deze nieuwe ruiltechnologie tot stand komt hoe het volume van die technologie toeneemt en afneemt etc. Het lijkt mij logisch om dat aan menselijke tijd te koppelen omdat je dan redelijk concreet en waardevast zou moeten kunnen blijven. 

     Ik hoop overigens met je mee dat we aan de vooravond van iets moois staan. ;-)  

    • prosument schreef:

     Beste Douwe, ik denk dat het raadzaam is om dan eerst dat systeem echt ten gronde proberen te begrijpen en ga dan even in op wat je hier stelt. De ruiltechnologie zet ik nu even bewust buitenspel aangezien dat gewoon onze basiseconomie is, dat heeft z’n eigen logica en veranderen we niets aan, eerder het streefdoel, zeg maar. Wat je vervolgens stelt begrijp ik niet helemaal, je lijkt te zeggen dat wanneer we alle virtuele waarden op een balans schrappen of van plaats verzetten, dat ook het fysieke geld dan weg is? Ik zie niet in hoe je daartoe komt, kan je dat iets meer verduidelijken? Wat die vooravond betreft, men zegt me al jaren dat het iets voor binnenkort is, binnenkort zegt men hetzelfde, ik wordt dan een beetje ongeduldig omdat ik dacht dat het gisteren al zou geweest zijn, begrijp je?  

    • Douwe schreef:

     In ons systeem is geld letterlijk schuld. Het geld wat in circulatie is, bestaat alleen omdat iemand ooit die schulden is aangegaan bij een bank en de bank dat geld toen als schuld in de vorm van een lening met rente heeft geschapen. Er is maar heel beperkt fysiek geld, maar 3% van de totale hoeveelgeld is fysiek. En als je alleen fysiek geld wilt overhouden dan is opeens al het internetbetalingsverkeer niet meer mogelijk etc.

     Via nieuwe schulden komt er nieuw geld in circulatie en via afbetaling van schulden verdwijnt geld uit de circulatie omdat die schuld verdwijnt. Bij een afbetaling van een schuld verdampt of verdwijnt het geld wat daarvoor gebruikt werd.

     Als je dus met een geld als schuld systeem werkt en de hele boel reset als in alle schulden wegstrepen dan is het maar de vraag of het geld wat op dat moment nog in omloop is wel wat waard blijft. Het is iig vooral in handen van de rijkste mensen en je hebt geen mechanisme meer om het toe of af te laten nemen als je tenminste het geld als schuld creatie mechanisme stopt. Dat zorgt dus dat je geen of iig veel minder controle meer hebt op de circulatie ervan. De middenklasse zou ook direct verdwijnen omdat die vanaf dat moment geen hypotheken meer krijgen van de banken en er zo dus voor hun geen geld als schuld geschapen kan worden. Je hebt dus een nieuw systeem nodig die al dit soort zaken regelt.

     Wat positive money voorstelt is dat een bank geld schept inplaats van schulden en zo kan men dus positief geld in roulatie scheppen en het via de belastingen weer uit circulatie halen. In het verleden zijn hier ook voorbeelden van te vinden die eeuwen prima hebben gewerkt, het tallystick systeem in Engeland bijv. En we kunnen zelf nog tig systemen zelf bedenken maar je moet altijd een systeem hebben waarbij duidelijk is hoe en wanneer de ruiltechnologie wordt gemaakt of wordt geschapen, hoe en wanneer het wordt vernietigd en hoeveel er op een bepaald moment ongeveer van in omloop is. En hoe gemakkelijk en gelijkmatig hebben mensen toegang tot deze resource.

     De belangrijkst waarde van geld is dat het nu de dominante technologie is die het uitruilen van elkaars kennis, talenten, arbeid grondstoffen etc faciliteert. Je kunt niet de schuld uit een systeem schrappen en dan denken dat de rest van het systeem vrolijk goed blijft doordraaien want je slaat het systeem in de fundamentele werking lam. Je kunt dus niet de techniek die we nu hebben schrappen en dan maar hopen dat het vanzelf goed komt. Je krijgt eerder totale chaos als je niet al andere modellen van uitruil hebt die duidelijk zijn en waar mensen enig vertrouwen in hebben.

     Ja ik geloof niet zo in dat andere mensen onze problemen voor ons gaan oplossen, zeker niet als zij prima verdienen aan onze problemen. Daarom zou ik mensen willen aanraden zichzelf echt in deze materie te verdiepen, zelf initiatieven te nemen en te ondersteunen en hopelijk komen er dan systemen boven drijven zoals een bitcoin die zo op het eerste gezicht goed lijken te werken.

   • Inge v Bergen schreef:

    HoiDouwe, Ik blijf een beetje uit de discussie want ik ben beter met natuurlijke systemen dan zulke kunstmatige als ons geld. Maar ik wil echt wel onderstrepen, in mijn woorden, wat jij ook zegt: Dat het belangrijk is dat we ons een voorstelling kunnen maken van een geldsysteem dat wel een eerlijk energieuitruilsysteem is. Ik kom in de wereld veel mensen tegen die zich geen voorstelling kunnen maken van een wereld zonder het bestaande geldsysteem. En als je geen alternatieven kunt zien, zul je ze ook nooit kunnen vinden.
    Ik juich een uitwisseling van elementen en kenschetsen van een eerlijk energieuitruilsysteem daarom zeer toe. Laten we ons beelden vormen van reeele systemen, misschien kunnnen we daar dan heen.
    Ik vind het zeker prima als ze ook lokale kenmerken hebben. Waar ik wel moeite mee heb is als “het gemeenschappelijke systeem (de belasting)”  erbuiten wordt gelaten, omdat ik vind dat er ook een gezamenlijk stuk als aanleg van wegen en  de zorg voor de zwakkeren, deel van het samenleven is.
    Zet hem op visionairs. inge

 14. prosument schreef:

  Ik begrijp wat je wil zeggen, wat we voor die innovatieve amnestiergeling nodig hebben is gewoon de optelsom van alle fysieke briefjes en munten, volgens jou zou dat 3 % zijn, geen probleem en wist ik zelfs nog niet. We weten ook dat het totaal van de schulden exact gelijk is aan de openstaande vorderingen, dat is logisch. Meer hebben we in theorie niet nodig om de conversie te maken, een soort van ‘monetising debt’ maar dan op een rechtvaardige manier. Op basis van deze gegevens kunnen we een tabula rasa of een reset van het systeem doen, alle schulden zijn dan weg en de schuldeiser zal dan z’n fysieke geld terug in handen hebben zonder koopkrachtverlies. Als ons dat lukt dan zou je eerdere stelling niet meer van toepassing zijn, ben je het daar mee eens?  

  • Douwe schreef:

   Nee dat is niet per se logisch. Ten eerste zijn de openstaande vorderingen aanzienlijk groter dan de officieel uitstaande schulden vanwege rente en rente op rente. Maar misschien is dit een definitie issue. Maar zelfs als dat het wel was dan verander je maar heel weinig door de schulden te schrappen al zou het zeker een goede eerste stap zijn. Opeens heeft 80% van de mensen die nu vaak schulden hebben en daardoor hard aan het werk zijn opeens geen schulden meer, als die mensen dan stoppen met werken zijn we binnen no time reddeloos verloren omdat de hele infrastructuur van de werkelijke huidige economie in elkaar zakt. En kijk ook eens hoe het geld verdeelt is op de wereld? Opeens heb je de rijken die nu nog steeds verreweg het meeste geld in handen hebben en dat schaars kunnen houden en zo hebben zij nog steeds een bizarre machtspositie. Je hebt daarmee dus relatief weinig opgelost. Je zult dus buiten de schulden kwijtschelden nog een heel aantal stappen moeten nemen en een goed een eerlijk economisch systeem voor uitwisseling moeten opzetten naar mijn mening. En het liefste zelfs verschillende systemen naast elkaar zoals Lietaer ook lijkt te bepleiten. Zodat als een systeem faalt mensen nog steeds andere systemen hebben om op terug te vallen.

   • prosument schreef:

    Douwe, we willen de transformatie natuurlijk stap voor stap doen, je geeft in je bericht al een aantal platitudes waardoor er werkelijk niets nog zou lukken, het idee dat mensen gaan uitsterven omdat ze geen schuld meer hebben delen we echt niet, probeer maar eens drie weken op een stoel te gaan zitten en we zullen je zelfs eten komen geven, dat zal je ook niet lukken. Laat ons rente even buiten beschouwing laten, dat stuk komt later nog ter sprake, geen probleem. Het aflossen van de schulden is inderdaad een eerste stapje in een veel groter transformatieproces zoals je terecht naar verwijst overigens. We zijn geen voorstander van verschillende systemen naast elkaar, we denken dat mensen dan helemaal in verwarring raken, men brengt ons nu al zo in verwarring. Nu ben ik nog niet zeker of we op dezelfde golflengte zitten, waar we in deze stap willen uitkomen is het volgende .
     
    1) schuldeisers krijgen hun geld fysiek terug op de rekening
    2) schuldenaars worden vrijgesteld van betaling van de schulden
     
    Op dat moment zijn alle schulden/vorderingen weg, wat daarna gebeurt is een andere zaak, ben je het daar mee eens?
     
     
     

    • Douwe schreef:

     Nu begin je wat te stropoppen volgens mij. Ik zeg alleen maar dat je niet moet vergeten wat voor effect je teweeg kan brengen door niet naar de reeele economie te kijken maar alleen maar naar het monetaire systeem. Het feit is dat veel mensen zich nu de pleuris werken omdat ze in de schulden zitten niet alleen in Nederland maar vooral ook in de derde wereld. Lullig voor die mensen maar dat is wel de echte molen van de economie dat houdt de paarden hard aan het werk. Als iedereen morgen wereldwijd schuldenvrij is denk ik dat een boel mensen stoppen met werken en dus zullen er wellicht veel minder producten op de markt komen… Opeens zullen veel derde wereld landen ophouden hun mensen te misbruiken en hun ertsen te exporten om hun schulden af te lossen. Vergeet niet dat Nederland al een jaar of 200 bruut profiteur is geweest van dit “oneerlijke” huidige economische systeem.

     Wat ik probeer duidelijk te maken is dat het om het gehele systeem en de stroming daarbinnen gaat. Je moet dus naar het dynamische proces kijken en al die functies op een goede manier ondervangen.

     Wat bedoel je met fysiek geld trouwens in je stap 1? Is dat contact geld want fysiek geld en een bankrekening lijken mij nogal in strijd met elkaar omdat een bankrekening per definitie virtueel geld is en dus niet fysiek kan zijn.  Dus wat bedoel je precies met stap 1. En hoe gaan we de 97% geld die puur virtueel bestaat opeens fysiek aan mensen geven? Stel je voor dat de overheid de fysieke geldvoorraad enorm toe laat nemen? Of wil je 97% van het geld laten verdwijnen?

     Met stap 2 kan ik het prima eens zijn maar wat dan, hoe komt er nieuw geld in circulatie hoe verlaat geld de circulatie. Hoe kan de gewone man toegang krijgen tot financiering. Ga je dit relatief centraal regelen zoals nu met banken of overheden of decentraal.

     Dus ik zou graag wat meer horen over wat jullie van plan zijn nadat je de schulden hebt kwijtgescholden.

 15. Elrandy schreef:

  Nou zeg, niet iedereen heeft schulden, en niet iedereen heeft schuld besef. Een ander de schuld geven is er van kinds af aan al bij velen ingeslopen daar zij dan niet de consequenties dragen. De volgende schuld is dan de leugen en wie er aan meedoen. Schuld eisers zijn vaak zeer intelligente personen die de intelligentie misbruiken over de ruggen van de eerlijke werknemers, ik zeg niet dat ze allemaal zo zijn. Zo kunnen kwaadwillenden je een schuld aanpraten en zelfs aanschrijven met wettelijke vorderingen, en niemand die hulp bied want de idioten zeggen altijd het is je eigen schuld, terwijl het niet altijd de eigen schuld is. Kijk zelf hoe vaak heeft U niet een schuld gekregen zonder enig besef van wat er gaande is? De mensen die geen schuld hebben en niet zijn meegegaan in  de bedriegerij van een aantal georganiseerde employe’s zijn nog wel diegene die U in leven laten… Kennis is is macht en daarom zal het voor bepaalde mensen niet eenvoudig zijn daar zij niet de capaciteiten hebben tot het begrijpen van de kennis. Een beetje dankbaarheid mis ik wel daar de meeste mensen kunstmatig in leven worden gehouden door de voedende bodem. Zodra zij rijp zijn voor een leven zonder schuld zijn zij ook niet meer hebberig, inhalig en gemeen. Dus werk aan Uwe zelve en los Uwe eigen schulden op zover als U kan en wees dankbaar voor de hulp die U krijgt….. Klagers hebben geen nood, en luiheid is des duivels oorkussen.

  • Elrandy schreef:

   O, ja, iedereen mag een bank beginnen, ge bent gewaarschuwd,de bankrovers zitten ook niet stil, En de wereld der corruptie heeft fraudeurs zat. Vraag iedere echte miljardair, heel de massa aast erop, en ge wil niet weten wat ze er allemaal voor willen doen. Dames opgelet, gedane zaken nemen geen keer. ;) Heren, dames gaan voor!

   • prosument schreef:

    Ik zou willen voorstellen om al het geld op straat te leggen en dan zien wat er gebeurt. De dag nadien komt dan de mededeling dat vanaf heden alle betalingen gewoon elektronisch dienen te gebeuren, het papier mag men bijhouden als aandenken aan een lang vervlogen tijd. Vroeger betaalden we nog met zout, die tijden liggen ook al een tijdje achter ons, niet waar? Visionair is leuk, je hoeft geen rekening te houden met allerhande regeltjes die onze evolutie stagneren :)

    • Elrandy schreef:

     En de volgende stap willen ze iedereen een chipje in hun kop, dan kunnen ze de poppetjes nog beter besturen, ff naar de frietzaak, de chinees en de toko, Bij mij groeien appeltjes alleen aan de boom en niet in het electronische geldverkeer. Maar goed gooi je ouwe schoenen niet weg voor je nieuwe hebt, en dan nog moet je oppassen dat je je niet klem loopt. Dus haal die oude bal maar weer uit de kast en dan kunnen de kinderen weer spelen.

    • prosument schreef:

     Ik denk dat die chip al achterhaald is, heb eens iets gelezen om via de iris van het oog te kunnen zie of je nog geld op je rekening hebt staan. Het doet me denken aan tekenfilms van Donald Duck, die dollartekens in de ogen, je weet wel. Overigens, vroeger dacht ik dat het mogelijk moest zijn om een chip in de hersenen te planten, eentje voor Frans, eentje voor Wiskunde enzoverder … vooralsnog moeten we dat  zelf doen, vermoeiend soms :)  

    • Elrandy schreef:

     By the way, er zijn nog steeds mensen die mij met zoute ballen betalen voor een paar centen….

    • Elrandy schreef:

     Dan moeten ze niet iemand hebben met doffe ogen of iemand wiens ogen zijn uitgestoken door het felle glimmen in het licht. Poetsen die bak, dat wilden ze toch. De mensen die deze schoolpakketten hebben uitgevonden zijn meestal al dood en hadden geen scholing en wel zelfstudie en medewerking….. Als je het niet snapt gewoon weer bij het begin beginnen en veel oefenen en niet vergeten er zijn al bewandelde paden voor de toepassingen…. ;)

    • prosument schreef:

     Zit wat in, heb me eens laten wijsmaken dat we maar 30 % oppikken van een cursus, het gebruik daarvan in de praktijk nog iets minder. Ik weet ook niet of dat een verklaring is voor de economische crisis maar denk wel dat men iets vergeten is. Ik vraag me nog steeds af hoe men dat indertijd regelde met dat zout, dat de oogjes ervan beginnen te tranen en het zicht iets minder wordt, dat wel :).

    • prosument schreef:

     Overigens Elrandy, wat je daar schreef over appels aan een boom en geld in een electronisch systeem vind ik zeer gevat. Technisch gesproken haalt men die twee dingen gewoon door elkaar, zijnde de (1) reële economie waar arbeid verricht wordt en (2) het monetaire beleid. Het gevolg is werkelijk dramatisch, het is nu geld produceren met als neveneffect allerhande goederen waarvan de zinvolheid zeer dubieus is. Het creëert daarentegen wel extra jobs om klimaatconferenties te organiseren, enkel onze gemoedstoestand verhit met als neveneffect dat de aarde opwarmt. Enfin, je begrijpt me wel :)    

    • Elrandy schreef:

     Van dat zout is simpel, dat weet elke Jood. Er zijn vele soorten zouten en mineralen, bij sommige farmaceuten gaat het specifiek om bepaalde mineralen. Bij de verschillende dosering krijgt men dan verschijnselen die men kan verkopen als ziekte of medicijn. Bij de diëtisten een soortgelijk verhaal. Bij de chemicus en alchemist kan men er een geheel proces mee besturen waarbij meestal het begin product weer het eind product is en de belevings tijd de speeltijd met de ballen…. Sommige vrouwen kennen ook een zoute bal, ze vragen je geld en geven niets…. Er zijn ook mannen die van verwarring niet meer weten wat ze zijn en denken dan …… ondertussen weten deze mannen verdomd goed hoe je ook anderen in verwarring kan brengen en hun hun centen afhandig maakt. Gelukkig zijn er ook mensen die het gewoon even rechtzetten… daarna trekt het zaakje meestal weer krom. Een smit zoekt speciale stenen voor het vervaardigen van metalen terwijl de verkopers of weggevers niet beseffen welke mineralen en zouten in de stenen zitten. Een Juwelier een soortgelijk verhaal. Maar het voordeel van zout boven geld is de bewaarbaarheid. Zout gaat langer mee, en gezout ookwel…. Dus koop waar voor je geld want in tranen zit veel zout. Immers bloed, zweet en tranen maken dat arbeid adelt….

    • prosument schreef:

     Ja, van die systemen, men zegt nu ook dat de Groenen schuld treffen voor de economische crisis, we mogen geen bomen meer vellen om geld te drukken, enkel met bloed zweet en tranen kunnen we dat van anderen trachten te ontfutselen.

    • Elrandy schreef:

     Dat ontfrutselen is dan de prijsstijging en waarde vermindering van Uw eigen geld. Dat moet anders want de juiste prijsstabilisatie kan nog jaren mee met het zout. Dan zal de natuur het wel tenslotte goed maken. En gewoon verder gaan met de beste onderdelen, producten en wezens. Persoonlijk wil ik niets van anderen, mijn eigen dingen en moedertje natuur, doen het hartstikke goed. Ontfrutselen is namelijk een legale vorm van diefstal en hebberigheid. Dat kan beter, toch? Je zal iets maar in noodgeval nodig hebben bij levensbedreigende situaties en iemand heeft het je ontfrutseld of het is ontvreemd. Er vallen dus toch nog onnodige ongelukkige doden door tekorten… Maar ja je mag het hebben hoe je het wil en daarmee is ook de kous af.

 16. prosument schreef:

  Douwe, ik mankeer weer de ‘reageer’ knop, hier verder. Voor de goede orde, er komt nog veel meer dan je nu misschien vermoedt maar hebben dan eerst een goed begrip nodig over de eerste stap. We wiorden hier even verplicht om een louter wetenschappelijke pet op te zetten, de technische pet in dit geval. Op het onderhouden van de reële economie kom ik graag later terug, ik vergeet dat echt niet. Bij deze stap zal er terug fysiek geld op de rekening staan en ook in de kluis liggen. Anders gezegd, zoals het vroeger was, de actieve- en inactieve kas worden volledig gedekt door munten en briefjes. Is dit duidelijker? Het fysieke geld genegeren we uit de reeds bestaande geldhoeveelheid, hiervoor maken we gebruik van de relativiteit der getallen waardoor we geen koopkrachtverlies of wat dan ook zullen lijden.   

  • Douwe schreef:

   Ik begrijp je eerlijk gezegd niet. En misschien is het ook niet zo handig om hier er al te veel over uit te wijden. Als je er al een artikel over hebt geschreven is er daar vast ook al uitvoerig over gediscussieerd. Misschien is het nuttig de discussie daar verder voort te zetten en niet al te veel hier aangezien dit hier zo nogal offtopic begint te raken. ;-)

   • prosument schreef:

     
    Beste Douwe, we zijn er ons van bewust dat er aantal zaken niet begrepen worden, de huidige maatschappelijke malaise is daar zonder meer de getuigenis van en kunnen we onmogelijk ontkennen, daar zal iedereen het wel over eens zijn, denk ik. Als scenariodenkers kunnen we slechts potenties aanbieden die wel of niet worden opgepikt en houden hier rekening met tal van factoren, niet in het minst waarom nobele plannen steeds mislukken. Anders gezegd, er zijn de bomen en het bos, beiden zijn belangrijk omdat elke beslissing – hoe klein ook- steeds een impact heeft op het geheel, we zouden dus simultaan met alles tegelijkertijd rekening moeten houden, een misschien lastige dan wel zeer interessante oefening voor het denken. Het delen van informatie is één zaak, of de informatie interessant is en/of doorgrond wordt een heel andere zaak, dat weten we niet en afhankelijk van de interesse van de lezer, een kwestie van zelfonderzoek. In sommige (zelfs veel) gevallen kunnen we voorbijgaan aan de informatie die we nu net nodig hebben om tot oplossingen te komen, dit is eerder normaal omdat die informatie vaak als totaal nieuw ervaren wordt, niet nieuw op zich maar nog niet eerder opgenomen binnen het persoonlijke referentiekader of kennisgebied,  het kan dan gaan over op zich onbenullige dingen die plots tot andere inzichten kunnen leiden, de zogeheten ‘missing links’. Waarom deze introductie? In ons onderzoek zijn we zelf tot nogal wat onthutsende vaststellingen gekomen, een flagrante schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de conclusie die we zonder meer kunnen maken, wiskundig bewezen. Internet biedt ons een unieke kans tot zelfonderzoek, met een muisklik kunnen we belangrijke informatie vinden, we kunnen evengoed verdrinken in het gigantische aanbod aan onderzoeksmateriaal, ik geef je even hoe ik dat zelf een beetje zie en reeds ter dialoog heb gesteld. Dat we dezelfde interesses delen staat buiten kijf, zo meen ik.
     
    In het besluitvormingsvormingsproces dienen we rekening te houden met het element van beperkte of begrensde rationaliteit , het ontbreken van informatie kan zeer nare gevolgen hebben, het resultaat is een crisis zoals we die nu meemaken en kan ook leiden tot allerhande conspiracy theorieën en bijhorende reacties, een alledaags gegeven die onze realiteit vormt. Als gezond denkende mensen moeten we uiteraard blijven rebelleren tegen mensonterende toestanden, in het beste geval zoeken we dan ook naar oplossingen. Waarom we kunnen spreken over een tabula rasa kan je vinden bij het verschijnen van innovaties en volgt een welbepaald proces. Ter bekrachtiging hiervan werd een denkoefening ter dialoog gesteld onder ceteris paribus, onrechtstreeks geeft dit aan dat we dringend nood hebben aan synchronisatie en samenwerking. Het waarom of de wetenschappelijke onderbouw voor deze samenwerking heb ik trachten mee te geven in het artikel over de kruiskatalytische cycli, een ‘eenvoudig’ evolutionair proces waaraan we allen deelnemen, bewust of niet. Zoals we ook weten zijn er heel veel mooie plannen maar om een of andere reden gaat het steeds mis, verklaringen hiervoor vind ik in het artikel over de morfogenese. Wat de innovatieve amnestieregeling betreft hebben we getracht voor de leek een introductie te geven, vertrekkend vanuit eenvoudige boekhoudkundige principes inclusief de journaalposten die daarbij komen kijken, dat kan je hier zien. In theorie is dit allemaal perfect mogelijk, in de praktijk zien we totaal iets anders gebeuren waardoor al voorgaande zaken nodig waren, op onze eigen wijze trachten we dat te verwoorden bij  mijlpalen en praktische bezwaren. Net omwille van heel deze denkoefening zijn we gestoten op een aantal platitudes of economische misvattingen, hieraan werken we nu verder en kunnen alle hulp en feedback gebruiken. Ons voorlopig besluit luidt als volgt,  als we het monetaire beleid goed bekijken dan bestaan er grosso modo 3 middelen om de economie te sturen, er is (1) inflatie, (2) deflatie en (3) flateren, naargelang welke optie gekozen wordt leven we in welzijn of armoede, er bestaat altijd een wisselwerking tussen deze 3 instrumenten.  
     
     
    Ons doel is duidelijk, het pad zeer hobbelig.:)

 17. prosument schreef:

  Douwe, zoals je het op een andere manier stelt en geeft hetzelfde resultaat. Het is ook mogelijk om geld bij te drukken ter waarde van de openstaande schulden, alleen moet het dan zonder rente zijn. Aangezien dat ongeveer hetzelfde is als nu, zal het niet leiden tot enige gedragswijziging, daarom dat we hetzelfde kunnen doen middels de omgekeerde logica, in beide gevallen komen we tot de bewustwording hoe pijnlijk tragisch heel deze kwestie.  Anders gezegd, we kunnen het probleem zonder probleem technisch oplossen maar toch blijft men de bevolking teisteren met allerhande goocheltrucs die voor niets nodig zijn als we iets van het systeem zouden begrijpen.

 18. paul-r schreef:

  Nog even en dan ziet niemand meer de bomen door het bos. Mvg Paul.

 19. paul-r schreef:

   
  Macht verschuiving van de Europese muntunie op komst ?
   
   
  Er moet naast de euro een parallelle munt komen voor kredietwaardige landen als Nederland en Duitsland. Dat zei de 80-jarige VVD-coryfee Frits Bolkestein woensdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.
  Frankrijk mag van de voormalige fractievoorzitter van de VVD niet meedoen aan de parallelle munt, want het land is ‘vrijwel failliet’ en wordt ‘op ondoordachte wijze geleid’. De plannen voor de munt voor de kredietwaardige landen (‘noem het mark’) zal moeten komen van de Duitse Bundesbank.
  Bolkestein zei overigens wel in te zien dat zijn plan niet direct zal worden overgenomen, maar hij denkt dat het ooit werkelijkheid zal worden. ‘Over vijf jaar piepen ze wel anders.’ Europa staat volgens hem pas aan het begin van alle problemen. Het is hoog tijd om ‘orde te scheppen in de chaos’.
  Met een parallelle munt kunnen de kredietwaardige landen hun eigen financiële positie beschermen. ‘De tekortlanden zullen zich verzetten als de duivel tegen wijwater’, verwacht Bolkestein. Maar uiteindelijk zal een dure ‘noordelijke munt’ goed zijn voor hun concurrentiepositie.
  “De monetaire unie is totaal mislukt”.
  Het hoge woord is eruit. Eindelijk is er een echte Nederlandse prominent die voor uittreding uit de euro pleit. Het gaat, dit zal u niet verbazen, om oud-VVD leider Frits Bolkestein.
  De liberaal pur sang deed de boute uitspraak gisteren op een EU-symposium van de ChristenUnie. Bolkenstein zei daar, aldus het AD, dat het kabinet naar twee mogelijkheden moet kijken: ten eerste naar volledige uittreding en ten tweede, als dat niet mogelijk blijkt, naar invoering van een zogenaamde tripple A-euro, waaraan alleen de economisch sterkste landen mogen meedoen.
   
  Bolkenstein ging verder:
  “De monetaire unie is totaal mislukt. De euro is een slaappil gebleken die Europa heeft doen indutten in plaats van na te denken over onze concurrentiekracht.”
  Ook het Europees Parlement moest het ontgelden:
  “Dat is niet representatief meer voor de Nederlandse en Europese burger. Het leeft een federale fantasie uit, die niet langer houdbaar is”.
  En dat is niet alleen zo vanwege de euro, maar ook vanwege de onoverbrugbare culturele verschillen:
  “Er bestaan enorme verschillen tussen de Europese landen. We hebben ook geen gezamelijke taal. En de waarden die we wél delen zijn westers en niet Europees”.
  Bolkstein doet zijn beklag niet alleen, hij heeft ook een plan voor de toekomst. Volgens hem ziet de weg vooruit er als volgt uit:
  “Laten we stoppen met de euro en in plaats daarvan de interne markt versterken. Dat heb ik als eurocommissaris ook jaren gedaan en dat is heel goed. Daar hebben we de euro niet voor nodig”.
  Daar komt dan nog eens bij – je zou denken dat dit niet héél onbelangrijk is, vindt u niet meneer Bolkestein? – dat zo’n regeling wél kan rekenen op de steun van de ‘Europese’ burger.
  Laten we hopen dat meer prominente VVD’ers in Bolkesteins voetsporen treden en het kabinet óók oproepen om afscheid te nemen van de euro. Rutte en Dijsselbloem zullen daar ongetwijfeld geen gehoor aan geven, maar hé, het zorgt in ieder geval voor vermaak én het geeft de eurosceptische beweging meer geloofwaardigheid. Daar varen we allemaal wel bij.
  Ondanks dat er mi ook hierin grote gevaren schuilen, is het hopelijk een begin om de ECB terug te fluiten, het had nooit mogen bestaan. Maar er is nog een lange weg te gaan. Ben nooit een eurofiel geweest en zal het ook nooit worden. Mvg Paul.
  De triple A status:  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/74283-standard-poors-moodys-en-fitch-een-afgewaardeerd-imago.html
   
   

  • prosument schreef:

   Zode chaostheoretici ons vertellen leven we thans in het zogeheten chaosvenster, dit is overduidelijk te merken aan al de conflicterende berichten die ons brein te verwerken krijgt. Het is ineenstorten of verruimen en doorbreken, angst is een slechte raadgever, het IMF kiest voor verruiming en een wereldmunt dat veel meer transprantie zal opleveren naar onze mening. Wie kiest voor wat, de meningen zullen als nooit tevoren verdeeld zijn. Spannende tijden wel, niet? 
    
   In eerste instantie lijkt de oplossing gelegen in een nauwere internationale samenwerking door middel van bijvoorbeeld Special Drawing Rights (SDR). Het IMF-rapport concludeert echter dat uiteindelijk de invoering van een wereldwijde munteenheid het meest logisch is, aangezien SDR slechts een rekenmethode is die gebaseerd is op de vrijelijk te gebruiken valuta van de lidstaten, en niet een munteenheid op zichzelf is. Van SDR naar Bancor (de Bancor was in 1944 de naam voor een eventuele wereldmunt die werd voorgesteld door misschien wel de beroemdste econoom aller tijden, de Brit J.M.Keynes). Een recent besproken beperking van de SDR is dat het geen valuta is. De waarde van de SDR blijft nauw verbonden met de omstandigheden en prestaties van de belangrijke deelnemende landen. Een meer ambitieuze hervorming zou het verder bouwen op eerdere ideeën zijn door in de loop van de tijd een wereldmunt te ontwikkelen. Ter ere van Keynes zou deze bijvoorbeeld de Bancor kunnen worden genoemd.
   Hoewel het IMF denkt dat de invoering van deze wereldmunt pas op de lange termijn zal kunnen plaatsvinden, wordt er één voorbehoud gemaakt waardoor dit mogelijk toch veel sneller zou kunnen gaan gebeuren: ‘… mits een dramatische verandering in de wil voor meer internationale samenwerking.’ Een dergelijke ‘dramatische verandering’ zou er natuurlijk heel goed kunnen komen als inderdaad blijkt dat het huidige zogenaamde economische ‘herstel’ vals blijkt -zelfs in de reguliere media wordt hier nu langzaam gewag van gemaakt- en de volgende, waarschijnlijk veel ernstigere fase van de wereldwijde financiële/economische crisis vrijwel alle landen in grote problemen zal brengen. Het IMF heeft ook al een mogelijke naam voor de één-wereldmunt: de Bancor, al 66 jaar geleden bedacht door de beroemde econoom J.M.Keynes. (bron)

   • paul-r schreef:

    Welke weg je ook zult bewandelen, het zal mi altijd ten koste gaan van de burger in eerste instantie. Macht zal nooit uit handen gegeven worden, alleen als de mensheid dat wilt, dus zul je altijd het bij stukjes en beetjes de veranderingen moeten invoeren. De EU zou hier een voorbeeld functie in kunnen hebben en dan nog. Het gevaar wat er in schuilt, zoals Bolkestijn het heeft bedacht is dat je eigenlijk de machtsverhouding gaat terug plaatsen naar de Duitse bank. Als je vanaf de weimarrepubliek kijkt naar het heden in Duitsland, dan is eigenlijk die macht nooit weggeweest. De wapenindustrie zal blijven floreren, zolang de mens onderhevig is van angst. Dus ja wat is wijsheid ?Mvg Paul.

    • prosument schreef:

     Inderdaad, angst en bangmakerij. Zo men zegt, het leven is de speeltuin van de Duivel. De Duivel amuseert zich te pletter en iedereen trapt in z’n vallen, die speelvolgel toch hé :)

  • paul-r schreef:

   Gisteren nog een artikel in de krant, waaruit blijkt dat Bolkestein meer weet dan wij, zoals zijn verhaal over de D-mark. Dus maw achter de schermen wordt weer druk gewerkt. Lees verder: http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-15-04-2013-Duitse-anti-europartij-bedreiging-Merkel.pdf Mvg Paul.

 20. paul-r schreef:

  Prosument, als ik ergens niet bang ben dan is het voor de duivel, vandaar dat hij ook nooit bij me langs komt, denk ik. Tot slot: Het IMF, het ontstaan en haar redenen zijn bekend. Ik las net dat ze in 2012 188 lidstaten op hun lijstje hebben staan en 107 miljard dollar hebben uitstaan. Ook zij hanteren bij lange na niet meer het systeem van Bretton Woods. Het geld wat daar rouleert is ook schijngeld. Dus het zelfde laken en pak als alle andere banken. Daarnaast is het een bancaire instelling van de VN. Als ik absoluut geen hoge pet op heb van een instelling is het de VN, wat een echte volksverlakkerij is dat. Maw, een en al belangenverstrengeling. Ook zij doen dus niet anders zoals het verschuiven van papiergeld, dus met schijngeld en moet ook hier weer met rente terug betaald worden, wat dus ook weer schijngeld is. Het zijn opportunisten. Een ongevraagd advies en niet belerend willen zijn maar toch vriendelijk en dringend gevraagd, Je gebruikt te veel woorden waardoor je betoog rommelig overkomt en de mens de bomen door het bos niet meer zien. Wees kort-krachtig en daardoor zul je denk ik ook duidelijker overkomen. Maw, neem iets meer tijd om na te denken over het antwoord wat je wilt geven en in dit onderwerp hebben we allemaal de tijd, daar rome en parijs ook niet in een dag gebouwd zijn. Mvg Paul.

  • prosument schreef:

   Eenvoudige ideeën kunnen soms verbazingwekkend veel tijd nodig hebben om volledig tot ontwikkeling te komen. Een manier om een eenvoudig idee op een zijspoor te zetten is door het te vermengen met een ander idee ( Michael J. Behe).

  • Douwe schreef:

   De IMF en de Wereldbank zijn beide weer creaturen van de Bank of International Settlements (BIS) in Zwitserland en die drie samen vormen eigenlijk de top van de machtsstructuur in de bancaire wereld met de BIS op top en deze twee daar direct onder en daaronder heb je nog weer centrale banken als het ECB en de FED en nationale centrale banken. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat dit soort instanties zo weinig kritisch worden gevolgd door de journalistiek omdat op dit niveau de echte powerplay plaatsvind. Een BIS bank kan met nieuwe regels de geldhoeveelheid in circulatie in vele economien laten toenemen of afnemen. Het IMF en de Wereldbank zijn hoofdinstrumenten geweest om landen onder te dompelen in schuld en vervolgens uit te melken via die schuldenval.

   Maar goed ik krijg nog steeds het idee dat dit heel systeem momenteel heel hard aan het ontrafelen imploderen is omdat telkens meer mensen zelf op onderzoek uitgaan. Wie weet…

   • prosument schreef:

    Douwe, als visionairs (what’s in a name?) kunnen we allerhande scenario’s bedenken, welke scenario het wordt is op zich niet te voorspellen en afhankelijk van veel factoren. In het beste geval kiezen we voor vreedzame scenario’s die het welzijn van zoveel mogelijk mensen bevordert, dit vormt een inherente doelstelling die gratis bij het leven komt. Voor het verhaal van het IMF is dat net hetzelfde, naargelang perceptie kunnen we (1) totaal afkerig hiertegenover staan en zijdelings nieuwe systemen gaan bedenken die mi tot nog veel meer chaos zullen leiden of (2) kiezen voor verruiming zoals het IMF doet, dit laatste (2) ligt in lijn met wat ik het evolutionaire imperatief noem (ic mondialisering), het voorgaande (1) zie ik als een begrijpelijke reactie op de huidige pathologie maar betekent wel regressie als we het vanuit onze technische projectbril bekijken. Anders gezegd, ook binnen het IMF kunnen er mensen zijn die het goed menen en ijveren voor een mentaliteitswijziging, ik hoef daarom niet het volledige instituut te verwerpen aangezien daar op zich niets mis mee is. Het is als in je wagen zitten en constant in de achteruitkijkspiegel turen, het zal dan een tijdje duren vooraleer we de toekomstmogelijkheden zien, op dat moment alweer achterhaald. Dat het systeem nu implodeert wisten we al van toen we enige tijd geleden naar de toekomst keken, dat is het heden.  :)  

 21. paul-r schreef:

  Neoliberalisme, eens ontstaan na het de val van het communisme, dat als een triomferende ideologie geintroduceert werd, is voorbij. Het doel van het neoliberalisme was economische groei, en de geschiedenis heeft ons geleerd dat het systeem geen langdurig bestaan heeft gekend. Wel is duidelijk dat er vele toch aardig hun saldo hebben opgekrikt. De marktwerking van dit systeem is tegen zich zelf gaan keren uiteindelijk. Het beste voorbeeld hierin is dat tm einde 2007, de huizenmarkt een ongekende ontwikkeling door maakte en toen explodeerde. Dat was het begin van de huidige crisis. Vele topfiguren in de bankensector werden gediskwalificiteerd, maar men vergat hierbij dat de mens op zich ook niet wist hoe hard het moest lopen om een hogere hypotheek te verkrijgen en daardoor de opgeblazen huizenmarkt in een stroom versnelling kwam, waar we nu het resultaat van zien. Vele huizen moeten nu voor een spotprijs de deur uit, en het overige hypotheekschuld moet worden afbetaald. Wat ik met dit schrijven wil zeggen is dat de systemen die ontwikkeld worden om op een korte termijn snel schijn geld te verdienen, we daar met zijn allen medeschuldig aan zijn. De dollar tekens staan bij de consument in de ogen geschreven. Zo is hier nog wel het eea te vermelden. Maw, de consument moet ook eerst beter bezinnen voor het met iets wil beginnen. Mvg Paul.

  • prosument schreef:

   Heb eens gelezen dat men net voor WOII hetzelfde heeft gedaan, toen was het niet via huizen maar via aandelen. Het systeem is eenvoudig, maak mensen iets wijs, zorg dan dat de markt in elkaar zakt en neem alles in bezit dat je verkocht hebt aan diegenen die je vanalles hebt wijsgemaakt, kassa kassa !!! Er resten niet veel vragen meer. :)  

   • paul-r schreef:

    Dat klopt wat je zegt en de geschiedenis heeft zich weer herhaald. Zo ook dat de mens van nu, ook aan het speculeren op der beurs is aangegaan, wel eerst onder toezicht van de zg beursmakelaars, eind resultaat is bekend. Mvg Paul.

    • prosument schreef:

     Hadden er zo een idee over, heel eenvoudig allemaal :) … Neutraal bekeken kunnen we ons de vraag stellen of ‘speculatie’ geen dieperliggende betekenis heeft in dit proces. Naar analogie met de chaostheorie kunnen we stellen dat speculatie het systeem inderdaad ‘opblaast’, het verstoort de lokale markten waar reguliere arbeid verricht wordt. Het economische spel van vraag en aanbod is niet langer gebaseerd op ’schaarste’ maar wordt grotendeels gestuurd door winsthonger met repercussies voor mens en milieu, in zekere zin kunnen we spreken over de ‘onttovering’ van economische grondbeginselen. Onzekerheid en wantrouwen jegens het systeem brengt ons tot een situatie van instabiliteit en vraagt om een oplossing. Anders gezegd, speculatie brengt ons zowel het goede als het slechte nieuws, langs de ene kant maakt het lokale markten tot ’speelballen’, langs de andere kant induceert het een mentaliteitswijziging. (speculatie open de poort)

    • paul-r schreef:

     Dat is kort en duidelijk verwoord en kan me daar volledig in vinden. Mvg Paul.

    • prosument schreef:

     Dank, kunnen we dan nu allemaal halftijds gaan werken? Mag geen probleem meer zijn, ironie is de taal van het modernisme, zo men zegt. Tot we er echt over na beginnen te denken, dan kan het wel degelijk.

  • Elrandy schreef:

   Het waren ook dure architecten en aannemers met een simpel product, die hun brood zochten. De betere huizen zullen nog vele generaties meegaan. Dus wat ik wil zeggen het saldo is tijdelijk, want men neemt het niet mee het huis ook niet. En de finale is onafwendbaar. Veel mensen maken kassa en diegene die betalen worden wijzer. Het is de manier waarop. Leuk blijft leuk en triest is gewoon triest. etc…

   • prosument schreef:

    Het goede nieuws is dat we dit alles kunnen waarnemen en doorzien. Er is zelfs nog beter nieuws, we kunnen ook vooruitdenken en het systeem upgraden naar een moreler versie. Ethiek is nu eenmaal de studie over moreel handelen, we hebben nu genoeg voorbeelden om tot het besef te komen dat het nog veel beter kan. In het andere geval – zo vrees ik – verwordt Visionair tot een verhalentrommel zonder dat er iets uit voortkomt. Laat ons even denken over hoe het beter kan, in het beste geval niet hetzelfde in een andere verpakking. 

 22. Floris schreef:

  In aansluiting op de opmerking van prosument:
  als ik alle reacties hier lees is het in ieder geval een onderwerp dat veel losmaakt. En ik zie dat er al veel mensen zijn die hebben nagedacht over een mogelijk alternatief. 
  Zou dit niet een nieuwe tak kunnen worden van deze website danwel een geheel eigen site waarbij de doelstelling is om tot een goed alternatief voor de huidige maatschappij te komen?
  Een verzameling links met goede nieuwe initiatieven, ideeën en voorbeelden van het huidige systeem waaruit blijkt dat het zo niet verder kan.
   
  Ik zou hier zelf graag een bijdrage aan leveren. Wie doet er mee?

  • prosument schreef:

   Beste Floris, ben ik persoonlijk wel voor te vinden, ik ben er nu al bijna zeker van dat de lijst gigantisch zal worden. Als eenmaal de aandacht daarop gericht wordt, stelt een mens zich de vraag waarom we al niet lang daarmee bezig zijn. Anders gezegd, de tijd is rijp, misschien overrijp zelfs :)

   • Floris schreef:

    Bedankt voor de link. ik heb nog even beter rondgekeken op visionair.nl en gezien dat hier al heel erg veel over te vinden is. Maar alles zit verborgen in verschillende discussies.
    Misschien moet ik eerst zelf een betere inventarisatie maken van alle initiatieven die er op dit gebied al gaande zijn. Toch heb ik het gevoel dat we met een doelgerichte aanpak tot echte verandering zouden kunnen komen.
    Het antwoord op de doelgerichte aanpak moet ik ook schuldig blijven. Dus zolang ik geen initiatief heb gevonden waar ik me bij aan kan/wil sluiten zal ik blijven onderzoeken en wellicht zelf op een dag iets ondernemen.
    Deze site is in ieder geval een goed vertrekpunt :-)

    • prosument schreef:

     Beste Floris, dat klinkt bemoedigend, vooraleer zelf iets uit de grond te stampen lijkt het raadzaam om eens nader kennis te maken. Naar ik begreep is er nog veel hulp nodig en is er zeker nog ruimte voor je participatie, ben zelf ook bereid om een en ander verder te dragen. Ik vraag alvast aan de beheerders om je te contacteren, andersom kan ook natuurlijk … vrijwilligers gezocht . In het beste geval worden we wereldberoemd, Hitler heeft daar ook een tijdje over gedaan :)

 23. Ik zelf schreef:

  Ik heb niet alle reacties gelezen, dus mogelijk zeg ik iets wat al eerder gezged is.  Met de strekking van het artikel kan ik het wel enigzins eens zijn.  Er komt alleen een “maar” achter aan.  Macht zal altijd een uitweg vinden om zich te manifesteren.  Pieter Stuurman zegt het goed:  Geld en angst zijn de vervoermiddelen van macht.  Hoewel ik bij “geld” een kanttekening maak.  Geld ligt eigenlijk in het verlengde van “angst”. (Angst om “geld” (lees middelen van bestaan) kwijt te raken.)
   
  Haal dus de angst weg en de macht heeft geen macht meer.  Zo eenvoudig is het.  Het probleem schuilt er echter in dat alle 17 miljoen Nederlanders dat zouden moeten doen.  Of alle 500 miljard Europeanen.  Of alle 7 miljard mensen.  De praktijk is echter dat ik alleen baas ben over mijn eigen angst.  Pas als iedereen “inzicht”  krijgt is het gedaan met macht en angst.  Niet eerder.
   
  De bevrijding van de angst is te vinden in het zuivere Nondualisme.  Dit kan ons leren inzien dat alleen het ego ons wijsmaakt dat we iets “te verliezen”  hebben.  Ik zie dit niet op grote schaal gebeuren en daarom zullen we voorlopig met macht en al zijn afgeleiden moeten leven.  Ik als individu kan me alleen maar niet-conformeren aan de macht.

  • prosument schreef:

   Daar zeg je wat, groet aan mezelf :)

   • Ik zelf schreef:

    Nog een opmerking hier achter aan: de angst waar Pieter het hier over heeft is eigenlijk gemankeerde macht.
    Het is misschien even een nadenkertje.  Reageer hier dus niet op, maar overdenk het.

 24. De oplossing voor de schuldencrisis is er al lang, door mij gecreerd. Binnen 1 dag te realiseren. De dag erna is de schuldencrisis volledig voorbij..maar ook is dan vanaf dat moment mijn Excellente Monetaire Systeem van kracht.
  Dit excellente monetaire systeem maakt duurzaam mensgericht qualitatief organiseren mogelijk. En echte, kwalitatieve en duurzame mensgerichte groei.
  In mijn boek op amazon staat al lang mijn innovatie, de oplossing voor de schuldencrisis, vermeld. En wel hier
  http://www.amazon.com/Oppressed-financial-organizations-governments-ebook/dp/B0058KS450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366020548&sr=8-1&keywords=wilfred+berendsen
  Ik heb echter al veel meer ontwikkeld wat er mee samenhangt. Alles allemaal puzzelstukjes delen om organiseren en de maatschappij te verbeteren. Ik ben intellectueel in veranderingsmanagement. In nabije toekomst wellicht ook academicus vanwege een promotietraject wat ik hopelijk spoedig hoop af te ronden. Dat dat nog niet is gebeurd heeft met name te maken met het feit dat ik me nu al weer een tijd vrijwel volledig richt op mijn innovatie en vooral de invoering er van.
   
   

  • prosument schreef:

   Gouden raad van Tante Kaat :)
    
   Alle waarheid doorloopt drie stadia … allereerst wordt hij belachelijk gemaakt, ten tweede wordt hij krachtdadig tegengewerkt en ten derde wordt hij geaccepteerd als vanzelfsprekend. (Arthur Schopenhauer)

 25. mikla schreef:

  NEE. We worden bang NIET gemaakt dat de aarde opwarmt om ons meer belasting te laten betalen. Dat, helaas, is ONZIN. Maar verder heeft u miz. gelijk.