Het periodiek systeem Beryllium (Be)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 4 van de 118 elementen, Beryllium (Be).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

Waar wordt veel beryllium aangetroffen?
Beryllium is een vrij zeldzaam element dat vooral in de aardkorst wordt teruggevonden. In zeewater is de concentratie extreem laag. Mineralen waarin veel beryllium voorkomt zijn o.a. beryl (w.o. smaragd) en bertrandiet. Deze komen voor in onder meer Madagascar, Rusland, de VS en Brazilië.

Wat zijn de eigenschappen van beryllium?
Beryllium is ongeveer twee maal zo dicht als water (dus vijf maal zo licht als staal) en in enkele opzichten (elasticiteitsmodulus, buigresistentie) qua sterkte superieur aan staal, wat het tot een gewild constructiemateriaal maakt. Beryllium is in combinatie met een alfadeeltjes afgevende bron als radium een sterke neutronenbron, waardoor het materiaal ook voor nucleaire toepassingen wordt gebruikt. Een uitermate naar trekje van het element is echter de extreme giftigheid. Blootstelling aan berylliumdamp of berylliumstof leidt tot berylliose, een bij zware vergiftiging dodelijke ziekte.

 

Toepassingen
Het is een goed materiaal om röntgenvensters van te maken omdat deze straling gezien de lage massadichtheid van beryllium niet sterk wordt geabsorbeerd en het metaal aan de andere kant sterk genoeg is om een vacuümsysteem te kunnen afsluiten.

Wanneer het blootgesteld wordt aan α-straling, heeft het de eigenschap neutronen vrij te geven. Het wordt dus wel als een zwakke neutronenbron gebruikt.

Vooral in legeringen met koper wordt het element veel toegepast omdat deze materialen goede eigenschappen vertonen. Ze zijn goede geleiders van zowel elektriciteit als warmte, ze zijn licht, sterk, stijf en hard en weerstaan corrosie en vermoeiing. Ze worden toegepast in puntlaselektroden, veren en elektrische contacten. Ze worden veel in de luchtvaart-, ruimte- en defensie-industrie toegepast.

Ook in de nucleaire industrie vindt het element toepassing, het heeft een lage doorsnede voor het invangen van thermische neutronen. Beryllium vormt ook een essentieel onderdeel voor een nieuw type zuiniger en veiliger brandstofstaven voor kernreactoren.

Berylliumoxide (BeO) wordt wel toegepast vanwege zijn goede warmtegeleiding, sterkte, hardheid en zijn bijzonder hoge smeltpunt. Het is in tegenstelling tot het metaal een isolator.

Berylliumoxide wordt steeds vaker als materiaal voor luidsprekerconussen toegepast.