Ideeën

Bevolkingsgroei remmen om de klimaatverandering te stoppen?

Bevolkingsgroei speelt een rol bij milieuschade en klimaatverandering.

Maar de klimaatverandering aanpakken door de bevolkingsgroei te verminderen of om te keren, roept lastige morele vragen op die de meeste mensen liever vermijden.

De Engelse politieke econoom Thomas Robert Malthus zette een overtuigend argument tegen overbevolking uiteen in zijn beroemde boek uit 1798, An Essay on the Principle of Population.

Hij voerde aan dat een toename van de voedselproductie het menselijk welzijn slechts tijdelijk verbeterde. De bevolking zou op een groter welzijn reageren door meer kinderen te krijgen, de bevolkingsgroei te vergroten en uiteindelijk de voedselvoorziening te overbelasten, wat tot hongersnood zou leiden.

Maar zijn essay had niet slechter kunnen worden getimed, want het werd gepubliceerd aan het begin van de langste periode van aanhoudende groei van de wereldbevolking in de geschiedenis. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door enorme verbeteringen in de landbouwproductiviteit in de loop van de tijd.

Dit idee van harde milieubeperkingen voor de bevolkingsgroei werd in de 20e eeuw nieuw leven ingeblazen in publicaties zoals The Population Bomb, een boek uit 1968 van Stanford-bioloog Paul Ehrlich, en The Limits to Growth, een publicatie uit 1972 in opdracht van de denktank van de Club van Rome. .

De implicatie van deze verhandelingen voor de gevaren van bevolkingsgroei suggereert dat bevolkingsbeheersing een belangrijke maatregel is om de uitstoot van kooldioxide (CO₂) en de wereldwijde klimaatverandering te beperken.

Vier belangrijke oorzaken van wereldwijde emissies

Bevolkingsgroei is niet de enige motor van de wereldwijde CO₂-uitstoot en klimaatverandering.

De Kaya-identiteit, een vergelijking die in de jaren negentig door de Japanse energie-econoom Yoichi Kaya werd geïntroduceerd, relateert de totale uitstoot van CO₂ aan vier factoren:

totale populatie (P)
BBP per persoon (G)
energieverbruik per eenheid bbp (E)
CO₂-uitstoot per eenheid energie (F)
De Identiteit van Kaya. Alle factoren worden met elkaar vermenigvuldigd, dus als bijvoorbeeld de bevolking halveert, halveert de CO2-uitstoot ook. – redactie

CO₂-uitstoot kan worden aangepakt door een (of meer) van deze vier factoren te verminderen, op voorwaarde dat de andere factoren niet nog sneller groeien dan die verminderingen.

Niet alle factoren zijn echter even gemakkelijk te beïnvloeden. Dat verklaart waarom de meeste landen zich tot nu toe hebben geconcentreerd op het verminderen van de energie-intensiteit (zoals met woningisolatie om de efficiëntie van het energieverbruik te verhogen) en het verminderen van de koolstofintensiteit (zoals met wind en zon als groenere energieproductiemethoden).

Maar de voortgang bij het vertragen van de wereldwijde CO₂-uitstoot is nog niet voldoende geweest om de overeengekomen doelstellingen te halen.

Economische groei beperken

Veel mensen hebben beweerd dat we ons moeten richten op een lagere economische groei om milieuschade te beperken.

Wereldwijd is de trend dat het BBP per persoon over het algemeen in de loop van de tijd toeneemt. Het terugdringen van deze groei, of het overgaan naar een beheerste economische neergang, zou bijdragen aan het verminderen van de CO₂-uitstoot.

Maar het terugdringen van de CO₂-uitstoot door het terugdringen van de economische groei heeft onvermijdelijke gevolgen voor de verdeling, zowel binnen als tussen landen.

Niet alle landen hebben evenveel gedeeld in de economische groei in het verleden. Landen met een laag inkomen zouden overtuigend kunnen aanvoeren dat het oneerlijk is dat hun huidige lage ontwikkelingsniveau niet meer mag groeien, door hun vermogen om hun economie verder te laten groeien, te verminderen.

Zijn we met teveel, en moeten we aan bevolkingsbeperking doen? Bron: Wikipedia Commons

Het morele dilemma van geboortebeperking

Dat laat de controle over de bevolking over, maar de problemen hier zijn niet minder uitdagend. Door de overheid geleide geboortebeperking stelt democratische landen voor serieuze morele vragen.

Daarom is China het enige land dat een (matig) succesvolle vorm van bevolkingsbeheersing heeft ondernomen, via de One Child Policy die liep van 1979 tot 2015. In die periode is het totale vruchtbaarheidscijfer in China ongeveer gehalveerd.

Maar een onbedoeld gevolg van het beleid is een versnelde vergrijzing van de bevolking in China, dat nu een van de oudste bevolkingen in Azië heeft.

Het meest uitdagende aspect van het gebruik van populatiecontrole om de CO₂-uitstoot te verminderen, is ethisch.

Als onze bezorgdheid over klimaatverandering ontstaat omdat we een leefbare toekomstige wereld voor onze kleinkinderen willen verzekeren, is het dan ethisch om dit te bereiken voor sommige kleinkinderen, door andere kleinkinderen nooit geboren te laten worden?

Dat is een heel moeilijke vraag om te beantwoorden.

In sommige landen neemt de bevolking af

Overheidsbeleid om de bevolkingsgroei te beheersen is waarschijnlijk niet eens nodig.

Alle landen met een hoog inkomen hebben momenteel al vruchtbaarheid onder de vervangende vruchtbaarheid, en er worden minder kinderen geboren dan nodig is om een ​​constante bevolking te behouden.

In het jaar tot juni 2020 kende Nieuw-Zeeland het laagste totale vruchtbaarheidscijfer ooit, met 1,63 geboorten per vrouw (vervangende vruchtbaarheid heeft ten minste 2,1 geboorten per vrouw nodig).

Andere landen zien ook hun bevolking afnemen. De bevolking van Japan bereikte bijvoorbeeld een hoogtepunt in 2010 en is het afgelopen decennium met meer dan 1,4 miljoen mensen afgenomen.

De Verenigde Naties voorspellen dat de toekomstige bevolkingsgroei in 2100 een piek zal bereiken van ongeveer 11 miljard mensen en daarna langzaam zal afnemen.

Dus als we deze eeuw kunnen doorkomen zonder catastrofale milieueffecten, dan kan de bevolking beginnen af ​​te nemen als bijdrage aan klimaatverandering.

Natuurlijk is er veel onzekerheid over de toekomstige bevolkingsgroei, dus alleen de tijd zal uitwijzen of de voorspellingen van de VN waar zijn.

Andere oplossingen

Er zijn veel manieren om klimaatverandering aan te pakken, en niet allemaal gericht op emissies. We zouden kunnen proberen om de gevolgen ervan te verzachten, of ons aan te passen aan veranderingen in het milieu, of technologie gebruiken om CO₂ rechtstreeks uit de atmosfeer te verwijderen.

Aan de emissiekant kunnen we proberen de energie-intensiteit of koolstofintensiteit van de economie verder te verminderen (de laatste twee factoren in de Kaya-identiteit).

Innovaties op al deze gebieden zijn waarschijnlijk de meest vruchtbare manieren om de klimaatverandering aan te pakken, grotendeels omdat ze de moeilijkste morele vragen vermijden.

Maar als we deze veranderingen niet willen of kunnen laten werken, op korte termijn, dan kan het beheren van de bevolking en de economische groei onze enige toevlucht worden. Op dat moment zal de mensheid met steeds moeilijkere morele vragen worden geconfronteerd.

Bron:

Vertaling van een artikel op The Conversation door Michael P. Cameron, Associate Professor in Economics, University of Waikato, Nieuw Zeeland

Natrium uit zout vervangt lithium – lithiumschaarste voorbij?

Lithium, dat geheel gevormd werd tijdens de eerste paar seconden dat het heelal bestond, wordt steeds schaarser. Maar we zwemmen letterlijk in natrium, uit keukenzout. Is dit de oplossing voor het steeds grotere tekort?

Licht en schaars metaal

Lithium is het lichtste metaal dat in dit universum bestaat. Een blokje van het metaal blijft op water drijven, terwijl het borrelend en fel sissend reageert met het water. Ook met de zuurstof in de lucht reageert het snel. Daarom moet je dit metaal onder olie bewaren.

Tot einde van vorige eeuw was lithium vooral bekend (in de vorm van lithium carbonaat) als geneesmiddel bij patiënten met een bipolaire stoornis. Tot de lithium-ion batterij uitgevonden werd. Het gevolg: de vraag naar het vrij zeldzame alkalimetaal explodeerde. En daarmee de prijs.

Nu is er een probleem. Makkelijk winbare lithium begint schaars te worden. Dat geldt ook voor kobalt, een onmisbaar onderdeel van lithium-ion batterijen. Dus als we elke aardbewoner van een oplaadbare stekkerauto willen voorzien, moeten we een nieuwe bron van deze metalen zien te vinden. Of… een vervanger.

Natrium vervangt lithium

In een batterij of accu springen elektronen over naar een atoom, waaraan ze sterker binden. Als bijvoorbeeld een elektron overspringt van een lithiumatoom naar een chlooratoom, levert dit ongeveer twee volt op. 3,15 volt (chloor) min 0,98 volt (lithium) geeft 2,17 volt spanning. We kunnen die elektronen weer terug geven aan lithium, door er 2,17 of meer volt spanning op te zetten. Zo laad je de accu weer op. Chloor is niet zo praktisch. Het is immers een gas. Daarom werken de meeste lithium ion accu’s met vaste stoffen, zoals kobaltoxide.

– Werkingsprincipe lithium-ion batterij

Als we een stapje omlaag gaan in het periodiek systeem, staat direct onder lithium, het metaal natrium. Weliswaar is natrium veel zwaarder dan lithium, maar chemisch gezien lijken de twee metalen erg op elkaar. Het goede nieuws is: we zwemmen in dit metaal. Letterlijk. Want elke liter zeewater bevat twaalf gram puur natrium. Het zout in onze keuken zelfs 2/5 deel.

Natrium reageert erg heftig met water. Bron: Wikimedia Commons

Grotere massa niet zo erg

Nadeel is, dat een kilo natrium meer dan drie keer zo weinig atomen bevat als een kilo lithium. Dus, in theorie, kan er veel minder energie uitgehaald kan worden. Gelukkig blijkt dit in de praktijk mee te vallen. De anionen, dat wil zeggen: de negatieve ionen waarmee lithium en natrium zijn verbonden, zijn dezelfde. En deze anionen zijn zwaarder dan het lithium, of natrium. In totaal maakt het natrium maar hooguit 20 procent uit van de totale massa van het ontwerp. De elektrolyt (dat is het medium waar de ionen door heen reizen van de ene pool naar de andere pool), het materiaal van de polen en de negatieve ionen (anionen), zijn qua gewicht samen belangrijker.

Ook is natrium nog actiever dan lithium, waardoor 0,93 volt al genoeg is om een elektron los te wrikken. Bij lithium is veel meer nodig: 0,98 volt[1]. Dit maakt veel goed. Dit verhoogt namelijk de energie van de reactie. Natrium batterijen zijn ook veiliger dan die van lithium, kunnen tegen veel lagere en hogere temperaturen en geven hun vermogen veel sneller af. Waarom dan nog lithium, en geen natrium, in onze smartphones en laptops?

Voornaamste technische bottleneck nu opgelost

Een probleem is dat natriumatomen (en dus natriumionen) veel groter, en dus logger, zijn dan lithiumatomen. En dus moeilijker door de accu kunnen reizen. Het materiaal van de elektrode moet dus een soort “snelwegen” voor natriumionen bevatten. Twee ontdekkingen, in 2014 door een groep Japanners en in 2020 door een Zwitsers team, maken dit nu mogelijk. Beide teams hielden zich bezig met natrium-hydroboraten als elektrolyt. De Japanners slaagden er in 2014 in, dit goedje zo te verbeteren dat het Na+-ionen soepel door laat. [2] Helaas werkte dit mengsel alleen bij een zeer hete 250 graden C (523 K). Wat minder handig op je schoot, natuurlijk. Tenzij je Chuck Norris heet.

Gelukkig slaagde het Zwitserse team er in om het bereik op te rekken tot 100-700 kelvin. Dat wil zeggen, deze accu werkt zowel op de ijskoude grootste maan van Jupiter, Ganymedes, als op Mercurius. Dag en nacht. De temperatuur in huis is hiermee zeker geen probleem [3]. Nog meer goed nieuws is dat zowel boor, waterstof als natrium op aarde niet schaars zijn. Dus hebben we eenmaal een goede manier , dan kunnen we deze accu’s voor bijna niets maken.

Op dit moment werken twee Zwitserse instituten samen om een prototype van deze accu te ontwikkelen. Gaat dit lukken? En vinden zij en hun collega-onderzoekers een goedkoop productieproces uit? Dan betekent dit een grote doorbraak voor de goedkope opslag van zonne- en windenergie.

Bronnen
1. Elektronegativiteiten (tabel) – Wikipedia
2. Terrence A., Udovic et al., Sodium superionic conduction in Na2B12H12, Chemical Communications, 2014, DOI: 10.1039/c3cc49805k
3. Matteo Brighi et al., Closo-Hydroborate Sodium Salts as an Emerging Class of Room-Temperature Solid Electrolytes, Cell Reports Physical Science, 2020, DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100217

“Omvolking”, gepland of mythe van complotters?

Onder rechts-nationalistische aanhangers van complottheorieën is de “omvolkingstheorie” erg populair. Bestaat omvolking, of is dit onzin?

De omvolkingstheorie

Volgens de “omvolkings” theorie voeren overheden een gericht beleid van omvolking. Aanhangers van de theorie noemen hierbij vaak de EU en pro-Europese landelijke overheden. Het doel is, zo stellen de aanhangers van de theorie, om de bevolking van Europa te mengen met mensen uit andere delen van de wereld. De bedoeling van dit beleid is, alweer volgens de theorie, dat het DNA van de Europeanen verandert. “Homeopathische verdunning”, in de woorden van de omstreden lijsttrekker van FvD, Baudet. Dit, conform het ideaal van één van de grondleggers van de Unie in de huidige vorm. De Oostenrijkse graaf van Coudenhoven-Kalergi. Daarom is ook de term “Kalergi-plan” gangbaar.

Omvolking komt geregeld voor

Migratie is van alle tijden. Immers, sinds de laatste steentijd hebben er een groot aantal migraties plaats gevonden. Daarbij veranderde de samenstelling van de bevolking fors. Analyse van DNA uit skeletten uit die tijd toont dit aan.

De eerste omvolking was het verdwijnen van de Neanderthalers. Dit, waarschijnlijk door ziekten die door onze soort Sapiens werden verspreid. En absorptie van, of moord op, de rest. We hebben nog steeds een paar procent Neanderthal DNA. Daarna is Europa voortdurend het toneel geweest van etnische conflicten. En af en toe een massamoord.

Is je Y-chromosoom R1a of R1b? Gefeliciteerd, je stamt af van de Indo-Europese Yamnaya. Dit was vermoedelijk de ergste bende verkrachters en schuldigen aan omvolking uit de geschiedenis. Bron: Robertius / Robert Gabe, Wikimedia Commons. Een betere kaart hier.

Grootste genocide ooit

De grootste genocide in de Europese geschiedenis is die door de Indo-Europese Yamnaya, of Ariërs. Deze moordden in West-Europa vrijwel alle mannen uit. Dit weten we, omdat de inheemse Y-haplogroepen I en N bijna niet meer bestaan in West-Europa. Deze horen bij mannen van onder meer de bouwers van Stonehenge, en de eerste jager-verzamelaars in Europa. Vrijwel alle Y-chromosomen in de West-Europese bevolking zijn afkomstig van de Yamnaya. Dit is ook de reden dat er in heel Europa maar op enkele plekken niet-Indo Europese talen worden gesproken. Om precies te zijn, Baskisch (een isolaat), Georgisch (een ander isolaat), Fins, Laps en Ests (Fins-Oegrische talen, met Hongaars als verre verwant). Deze paar talen zijn nog de enige echt Europese talen. Zoritxarrez. Dena da, euskaraz.

Omvolking van Amerika en Australië

De omvolking door Europeanen is bekend. Zo is er in Noord-Amerika ten noorden van Mexico bijna geen inheemse Amerikaan meer in leven. Zuid Amerika is eveneens zwaar getroffen. Dit overigens vooral door ziektes uit de Oude Wereld. Ook veel Aboriginals, Maori en Hawaiianen kunnen de “zegeningen” van de Europeanen niet meer navertellen.

De omvolking door Europeanen in Afrika en het Midden Oosten, waar op dit moment veel misbaar over wordt gemaakt door woke links, is dan weer een mythe. Deze gebieden hebben nog vrijwel geheel hun oude bevolking. Wat dat betreft waren de Arabieren hier veel grotere “omvolkers”.

Is er nu sprake van omvolking?

Het DNA van de West-Europese bevolking verandert sterk. In Nederland heeft één op de vier inwoners een buitenlandse ouder, bijvoorbeeld. En daarvan is dan weer ongeveer de helft, van de eerste en tweede generatie, niet-westers. Bij de gelovers in omvolking ligt sterk de nadruk op deze groep. 14,0 % volgens het CBS[1].

Deze verandering begon met de komst van gastarbeiders uit de landen rond de Middellandse Zee. En werd daarna versterkt door de komst van Surinamers, Antillianen en asielzoekers. Het aantal van deze laatste groep is hoog. Alleen al in Nederland, rond de 20.000 per jaar. Dat komt neer op rond de 2 miljoen per eeuw.

De definitie van wat westers is en wat niet, verschilt nogal door de jaren. Zo zagen de nazi’s Slavische volkeren als niet-westers, waar de tegenwoordige neonazi’s ze als raciale broeders zien. Neonazi groepen floreren erg in Oost-Europa. Japanners zijn dan weer “westerse” migranten.

Er is dus inderdaad in enige mate sprake van vervanging van de bevolking van nu. Immers, ongeveer 14% van de Nederlandse bevolking is nu niet-westers, 14,7% als de niet-westerse derde generatie is meegerekend[2]. Maar deze is een orde van grootte minder dan door de Europese bezetting van Amerika en Australië. Daar stierf bijna de gehele inheemse bevolking door ziekten en moord. Te klein dus, om te kunnen spreken van “omvolking”. Wel is de import veel hoger dan Nederland aankan. Zoals onder meer blijkt uit het woningtekort.

Is deze gepland door Soros?

Gelovers in omvolking denken dat deze massale import beraamd is door een globale elite. Hierbij komt de naam van George Soros steeds voorbij. Soros staat bekend om zijn steun voor de multiculturele samenleving. En, voor vrij verkeer en vestiging van personen en ideeën. Althans: waar die overeen komen met die van hem.

Soros steunt onder andere Wikipedia en pro-EU groepen. Sommige bronnen spreken namelijk over steun van Soros aan NGO’s die migranten helpen de Middellandse Zee over te steken. Maar andere bronnen, waaronder Soros zelf en zijn Open Society Foundation, ontkennen dit. Soros ontwikkelde wel een plan om de migranten over de EU te verdelen. Maar moedigde deze migratie niet aan. [3] In zijn laatste voorstel [4], geeft hij bovendien met zoveel woorden toe dat de migratie het nationalisme enorm heeft versterkt. En pleit hier voor het toelaten van 300.000 legale migranten per jaar. Want, dit zou volgens hem de drang om illegaal de oversteek naar Europa te maken, nul maken. Er is dan namelijk dan een betere optie dan met een bootje de zee over.

Of dat werkt, is dan weer zeer de vraag. Want, immers, een veelvoud van dit aantal, als in: meer dan honderd miljoen, wil naar de EU gaan [5]. Deze groep van Soros is dan lapwerk.

Complot van lafheid en domheid

De Europese politiek, Duitsland voorop, wordt nog steeds beheerst door het verleden. Vooral dat verleden rond de nazi’s en WOII. Tegelijk groeien de problemen meer en meer. [6] Wijze bestuurders weten, dat doorgaan met dit beleid nog meer groei van het nationalisme betekent. Maar ze kunnen geen kant op. Links noemt een debat over migratie onfatsoenlijk. Rechtse mensen vinden hulp aan arme landen, waar Soros in [4] voor pleit, zonde van het geld. En zijn tegen elke migratie. Kortom: ja. Er is inderdaad sprake van een complot. Een complot van lafheid en domheid.

Het antwoord: een meritocratisch migratiebeleid

Een nette uitweg hebben we al eerder genoemd. Een meritocratisch immigratiebeleid. We laten hier alleen beperkt migranten toe. En wel alleen die mensen, waar Europa wat aan heeft. Dus: hoog geschoolde technici en IT’ers. En we weren hen, die een probleem gaan vormen. Zoals islamisten. En we zorgen ook voor een 50-50 balans van mannen en vrouwen.

Ook geen geduld meer voor haat tegen vrouwen. Of tegen homo’s, mensen van een andere afkomst en ex-moslims. Bovendien, snel het land uit met islamisten en andere misdadigers. Nederlander of Belg worden is geen recht, maar een voorrecht. Een voorrecht, alleen bedoeld voor loyale en eerlijke mensen.

En landen als Marokko, die weigeren hun onderdanen terug te nemen? Of hen verbieden afstand te doen[7]? Die moeten we behandelen als een groter gevaar dan Rusland of China.

Bronnen
1. Hoeveel mensen met een migratieachtergrond wonen er in Nederland?, CBS, 2020
2. Wie zijn de Derde Generatie? CBS, 2016
3. Boris Divinsky, Soros’ Migration Plan – A Myth Or Reality?, 2017, DOI: 10.26363/SN.2017.4.05
4. Saving Refugees to Save Europe, George Soros, 2016
5. More Than 750 Million Worldwide Would Migrate If They Could, Gallup, 2018
6. Extreem-rechtse terroristen beroepen zich op zijn theorie: ‘Ik? Xenofoob?, Trouw, 2018
7. Open brief: Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit, Arif News, 2020

Technocommunisme kan armoede eenvoudig oplossen

Kunnen we door middel van technocommunisme, de leefomstandigheden elders in de wereld zo goed maken dat er alleen nog toeristen zullen zijn, niet meer economische migranten?

Geld, een gevaarlijke illusie

De meeste mensen denken dat het probleem een gebrek aan geld is. Deze gedachte is onjuist. Geld is niets meer dan een abstractie. Een afspraak. Omdat de 300 miljoen Europeanen die in de eurozone leven (en veel niet-Europeanen) geloven dat de cijfertjes op hun bankrekeningen en de briefjes in hun portemonnee waarde hebben, heeft de euro waarde. Het is letterlijk wat de gek er voor geeft. Waar het om gaat is waar de euro voor staat. De abstracte grootheid “waarde”.

Zoals al besproken, is ook deze subjectief. De waarde van een liter water is voor een dorstige reiziger midden in de woestijn veel groter dan die voor een natgeregende wandelaar in de Kempen.

Energie x atomen x informatie = product

De formule hierboven geeft ruwweg aan, wat nodig is om een product te maken. Alle producten bestaan uit atomen, die op een bepaalde manier aan elkaar zijn geplakt. Er bestaan ook producten die uit puur energie (elektriciteit) of puur informatie (software, advies, en natuurlijk de geniale geestesproducten op Visionair.nl ;) ) bestaan. En hiermee ruwweg een inschatting van de kostprijs. Zo is een gouden ring ring duur, omdat goudatomen schaars zijn. Diamanten zijn duur, omdat het veel energie kost om uit de zeer algemene koolstofatomen, diamant te maken. Microchips zijn duur, omdat het veel energie kost ze te maken, plus veel informatie.

Einde aan de schaarste

Door drie belangrijke ontwikkelingen komt er een einde aan de schaarste van alle drie. Ruimtemijnbouw legt de grondstoffen in de rest van het zonnestelsel voor ons open. De goudprijs zal dus op wat langere termijn dalen. Ook energie wordt steeds goedkoper. Op dit moment is zon in het grootste deel van de wereld al goedkoper dan fossiel. Ook de energieopslag verbetert meer en meer. Waarom wordt alles dan niet steeds goedkoper? Het antwoord: wetten en regels.

Kunstmatige schaarste door patenten en marktbescherming

3d-printers waren tot ongeveer tien jaar geleden onbetaalbaar. Nu niet meer. De reden? De patenten op de FDM- en SLA–techniek liepen in 2014 af. Dit was dé doorbraak waarop de wereld wachtte. Want daardoor daalden de kosten van de goedkoopste 3D-printers van enkele tienduizenden euro’s begin van deze eeuw, tot minder dan honderd euro nu. En dat niet alleen. 3D-printers worden nu voor de meest uiteenlopende doelen ingezet, variërend van 3D-geprinte medicijnen tot huizen.

De RepRap open source printer bestond al sinds 2005. Maar zolang de FDM- en SLA-patenten nog bestonden, moesten fabrikanten veel licentiekosten afdragen.

Dit is slechts één voorbeeld. Er zijn er veel meer. Overal betekende een einde aan restrictieve wetgeving, een opbloei van technologie in een bepaald gebied. En hiermee steeds meer een einde aan de schaarste.

Technocommunisme, waarbij techniek weer gemeenschappelijk bezit wordt, kan de hele wereld net zo rijk maken als Nederland.

Technocommunisme, de principes

Stel, dat we eigendomsrechten inperken tot het absolute minimum? Dus, alleen land en persoonlijke materiële bezittingen? En alleen belasting heffen op atomen, ruimte (zoals land) en omzet? Dan krijgen we iets wat ik technocommunisme zou willen noemen. Een drastische inperking van oneigenlijk privébezit en uitbreiding van de publieke ruimte. En hiermee, een vergroting van de vrijheid. Immers, een klein eigen huis, kleding of functionele industriële machines zijn eigendommen die de vrijheid van anderen niet buitenproportioneel inperken. Maar patenten en andere positieve rechten doen dat wel.

In feite is de natuur, met de kennis die we als mensheid in de loop van duizenden jaren op hebben gebouwd, voldoende overvloedig om ons allemaal aan een goed bestaan te helpen.

Welvaart voor vluchtelingen

Op dit moment besteedt Nederland ongeveer 500 miljoen euro per jaar aan het helpen van 20.000 asielzoekers. Dat is evenveel als het jaarlijkse budget van een kleine staat als Tonga of Dominica. Voldoende geld om in een echt arm land zoals bijvoorbeeld Niger of Jemen, het inkomen van een miljoen mensen te verdubbelen. Om het complete Rohingya-probleem in Bangladesh in enkele jaren op te lossen.

Of, nog slimmer, om een eiland van welvaart midden in de armoede te bouwen, een soort Singapore of Hongkong. Op woestijngrond, die we voor, zeg, vijftig jaar, pachten van een Afrikaans of West-Aziatisch land. Bijvoorbeeld, Tunesië. Hier kunnen we, net als in bijvoorbeeld Hongkong gebeurd is, een vrijhandelszone vestigen, een hotbed voor technologie die op maat gemaakt is voor de omgeving. Vluchtelingen zijn hier welkom. No questions asked. Elke vluchteling krijgt, gegarandeerd, betaald werk.

Wel moeten ze werken. En zich aan wetten houden die de mensenrechten beschermen. En wat dat betreft, overeenkomen met wat het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, eist. Afgezien hiervan, moeten er geen wetten gelden. Geen patenten, geen copyright, geen onzinnige regels, anders dan regels die de gezondheid en veiligheid direct beschermen, zoals voorschriften voor bouwveiligheid en voedselveiligheid.

Wedden, dat deze eilanden op den duur rijker zullen worden dan Nederland?

Bronnen
1. The Complete History of 3D Printing: From 1980 to 2021, 3D Sourced, 2021

Kunnen we de Neanderthaler weer tot leven wekken?

De Neanderthaler stierf ongeveer dertigduizend jaar geleden uit. Wat als we de mensachtige Neanderthalers weer tot leven wekken?

Ongeveer dertigduizend jaar geleden kwam er een einde aan het bestaan van de laatste kolonie Neanderthalers in Europa. Daarvoor kwijnde de soort al weg, vermoedelijk omdat ze het aflegden tegen Homo sapiens. Toch leven er sommige Neanderthalergenen nog voort in ons. Ongeveer twee procent van alle menselijk DNA buiten Afrika onder de Sahara is van Neanderthal-oorsprong.

Maar wat als niet Homo sapiens, maar Homo neanderthalensis de dominante menssoort was geworden? Hoe had de menselijke maatschappij er dan uitgezien? In deze, verder weinig informatieve, video wordt alleen aangenomen dat H. neanderthalensis overleeft.

Hoe dachten Neanderthalers?

Neanderthalers hadden grotere hersenen dan de moderne mens. Uit overblijfselen weten we dat ze in staat waren tot het produceren van primitieve kunst, hars gebruikten als lijm voor pijlpunten en boten konden bouwen. Eigenlijk is er maar één manier om erachter te komen wie of wat Neanderthalers werkelijk waren. Een Neanderthaler tot leven wekken.

De ideeën over hoe een Neanderthaler er uitzag, wisselden nogal, van woeste aap tot bijna-mens. Op dit moment is een europide uiterlijk van de
Neanderthalers in de mode.

Hoe kunnen we Neanderthalers weer tot leven wekken?

We hebben uit verschillende bronnen een volledig Neanderthal-genoom. In principe zou het dus in de nabije toekomst kunnen. Het recept: neem eerst een menselijke donor-eicel en verwijder het menselijk DNA. Gebruik een DNA synthetizer om de miljarden in de computer opgeslagen baseparen van het Neanderthal-DNA in levend DNA te vertalen. Dit is niet zo moeilijk: er bestaan al honderden bedrijven waar je je eigen DNA kan laten schrijven. Wel zal het de operators van het bedrijf waarschijnlijk opvallen dat het DNA in kwestie zo sterk op het menselijk DNA lijkt. Hier moet je dus als onderzoeker een aannemelijke smoes voor bedenken, bijvoorbeeld dat je het immuunsysteem van de Neanderthaler wilt onderzoeken.

Vervang als het even kan, ook het mtDNA van de menselijke mitochondrieën door Neanderthal-mtDNA en plaats deze in de eicel. Probleem is wel dat we geen epigenetische informatie van Neanderthal DNA hebben – de schakelaars die genen aan- of weer uitschakelen. Waarschijnlijk wordt het ook lastig om de genetisch gemodificeerde eicel weer aan de praat te krijgen. En duidelijk te maken dat deze zich tot een baby moet ontwikkelen. Gelukkig hebben we één groot voordeel. We kunnen “spieken” bij een nauwe verwant, de mens.

Een volgende uitdaging wordt om deze eicel het signaal te geven dat deze zich moet delen. Ook moeten we voorkomen dat de eicel door de baarmoeder wordt afgestoten, of dat de draagmoeder antistoffen gaat aanmaken tegen de baby-Neanderthaler. En natuurlijk moeten we een vrouwelijke vrijwilliger vinden die bereid is om een Neanderthaler-baby ter wereld te brengen. Als dit de onderzoekster in kwestie zélf is, is ook dat probleem opgelost.

Opvoeden van een Neanderthaler

De problemen beginnen pas echt, als de jonge Neanderthaler opgroeit. Is een Neanderthaler een mens, en heeft ze mensenrechten? Of, nauwkeuriger gezegd: kent onze Sapiens-maatschappij haar mensenrechten toe? Zal de Neanderthaler, als enige van haar soort, zich niet niet erg eenzaam voelen? Zal een Neanderthaler kunnen leren spreken? Is het niet erg wreed om iemand als enige van haar soort op te laten groeien?

We weten dat Neanderthalers in kleine groepen leefden en dezelfde FoxP-genen dragen die bij mensen de spraak reguleren. Waarschijnlijk kenden Neanderthalers dus een vorm van spraak. Ze zou daarom mogelijk een menselijke taal kunnen leren. Ze zorgden voor hun zieke stamgenoten. Er zijn namelijk overblijfselen gevonden van Neanderthalers met genezen botbreuken die daarna nog vele jaren hebben geleefd.

Mogelijk waren Neanderthalers ook in zekere mate autistisch. Autisten zijn vaak erg goed in staat om dieren te begrijpen. Dat is voor een jagende soort een voordeel. Autisme, denk aan de bekende-Nederlander autist Kees, zou voor mensen communicatie met Neanderthalers juist weer lastiger maken.

Eenzame mensen delen vaak veel wederzijdse troost met huisdieren zoals honden en katten. Op emotioneel niveau zal een Neanderthaler daarom waarschijnlijk wel een klik kunnen krijgen met mensen en huisdieren van mensen.

Leven van een Neanderthaler in de moderne wereld

Neanderthalers leefden in een wereld die het meest weg had van Noord-Siberië nu, met veel grote pooldieren waar ze op jaagden. Deze wereld verschilt radicaal van onze high-tech wereld nu. Daarin zijn Neanderthalers niet alleen. Ook wij sapiens-mensen zijn niet echt goed aangepast aan de moderne wereld. Onze instincten en gevoelens zijn ingesteld op een kleine groep van honderd tot tweehonderd stamgenoten, niet op de miljarden soortgenoten waarmee we deze planeet delen.

Waarschijnlijk zal de Neanderthaler dus op volwassen leeftijd een teruggetrokken bestaan leiden en graag met dieren omgaan. Zoals ook voor sommige Sapiens-mensen geldt. Neanderthalers hadden een in verhouding enorme visuele cortex en kleine frontkwab. Waarschijnlijk zou tv-kijken dus een geliefde hobby van de Neanderthaler zijn.

Of al deze vooronderstellingen kloppen, weten we niet.

Er is maar één manier om er achter te komen. Een manier die een Nederlandse of Belgische ethische commissie vermoedelijk wit laat wegtrekken…

Eerstgeborenen: de oplossing voor de Fermi paradox?

Er is een opmerkelijk simpele oplossing voor de Fermi-paradox, denken sommigen. Aliens bestaan nog niet, we zijn de eerstgeborenen.

Eerstgeborenen oplossing Fermi-paradox

Als aliens bestaan, waarom zijn ze dan niet hier? Sinds Enrico Fermi deze beroemde vraag stelde, plaagt de Fermi-paradox ons. Sterren staan weliswaar erg ver weg, maar zijn in de verre toekomst wel te bereiken. Weten we nu.

Hetzij met warp drive of een andere techniek waardoor we veel sneller kunnen reizen. Hetzij met robots. Of technologie waarmee we honderden jaren in winterslaap kunnen gaan. En wat wij kunnen, kan een andere technisch gevorderde soort natuurlijk ook. Ook al gaan ruimteschepen langzaam, het Melkwegstelsel is ‘slechts’ rond de 100.000 lichtjaar groot. In honderd miljoen jaar zou ook een langzaam reizende soort elke plek in de Melkweg bereikt hebben. Honderd miljoen jaar is maar 1% van de leeftijd van het heelal.

Lot uit de loterij

Een mogelijke verklaring is, dat wij de eerste soort zijn die de diverse kosmische rampen heeft overleefd. In een simulatie van Britse wetenschappers van de universiteit van Southampton volgden ze de temperatuur van 100.000 mogelijke exoplaneten. Deze elk in honderd simulaties. [1] Slechts één planeet van de 100.000 bleef alle honderd rondes bewoonbaar. Een lot uit de loterij. 8000 planeten waren minimaal één keer bewoonbaar. [2] Kortom, toeval bepaalt of een planeet het haalt.

Zijn we eerstgeborenen? Uit simulaties van de Universiteit van Southampton blijkt dat planeten die drie miljard jaar bewoonbaar blijven, letterlijk een lot uit de loterij vormen. Bron: universiteit van Southampton/Kate Davis [2]

Eerstgeborenen, ontsnapt aan een ramp

Dit kan kloppen. We weten dat zowel Venus als Mars in een ver verleden gastvrijer waren dan nu. Maar kosmische rampen deden ze de das om. Venus door het broeikaseffect, Mars door een enorme inslag. Maar de aarde is tot nu toe de dans ontsprongen. Dus misschien hebben we wel ongelofelijk veel geluk gehad.

Daarmee is de Fermi Paradox mogelijk opgelost. Het Grote Filter ligt in het verleden. En onze haarloze tweevoeter soort wacht een glorieuze toekomst. Tenzij… wij het sinistere Grote Filter in de toekomst nog moeten passeren…

Bron
1. Tyrrell, T. Chance played a role in determining whether Earth stayed habitable. Commun Earth Environ 1, 61 (2020). https://doi.org/10.1038/s43247-020-00057-8
2. Chance played a major role in keeping Earth fit for life, University of Southampton News, 2020

Wat als de Vikingen in Noord Amerika waren gebleven?

Hier in Europa kennen wij de Vikingen als woeste barbaren. Zeevaarder die kloosters en rijke steden plunderden en jonge meisjes roofden. Minder bekend is dat de Vikingen dorpen in Vinland hebben gesticht. Vinland is hun naam voor Newfoundland in Noord-Amerika. Deze dorpen overleefden maar kort. Wat was er gebeurd als de Vikingen in Noord-Amerika waren gebleven?

Skraelings

Er zijn orale tradities van de nakomelingen van de Vikingen, zoals de IJslanders, en de weggetrokken kolonisten op Groenland. Deze zijn later op schrift gesteld in onder meer de Edda’s. De Edda’s worden ook wel de Ilias en Odyssee van de Scandinaviërs genoemd.

Zo weten we dat ze vochten met de “skraelings”. We hebben daarom een beschrijving van deze skraelings. Ook zijn er sporen op Newfoundland ontdekt. De “skraelings”, weten we nu, waren dus een inheems Canadees volk. Ook leden van de Dorsetcultuur woonden hier tot ongeveer tweehonderd jaar voor de komst van de Vikingen. De Dorsets hadden een rijke cultuur met mooie kunst. Helaas hadden ze erg weinig verschil in hun DNA. Zelfs minder dan andere volken daar. Daarom stierven ze als vliegen aan ziekten. Nu zijn er geen Dorsets meer. De Inuits wonen nu waar zij woonden.

Vikingen in Newfoundland

Er zijn ook Viking-overblijfselen in Newfoundland gevonden. Bijvoorbeeld in L’Anse aux Meadows. Excusez my French. Europese import en hun half inheemse nakomelingen hadden een handje van het mengen van Frans en Engels. Dit dorp lag op de noordpunt van het Canadese eiland.

In het tegenwoordige openluchtmuseum bij de voormalige Viking-nederzetting L'Anse aux Meadows is een longhouse van de Vikingen nagebouwd. Bron: Wikimedia Commons.

Maar wat als de Vikingen er waren gebleven? Had er een levensvatbare Amerikaanse mengcultuur kunnen ontstaan? Had Europese technologie zoals paarden, vuurwapens en ijzer, de inheemse volken in staat gesteld om sterke staten te vormen? Staten die de Europese kolonisten van zich af hadden kunnen weren? Of zelfs Europa hadden kunnen plunderen met de gevreesde drakkars? Of waren de Vikingen hiervoor te racistisch? In deze video een verkenning.

Oorlog met China dreigt, is deze te voorkomen?

De ‘koude oorlog’ van China met Usa en buurland India wordt steeds heftiger. Het lijkt er ook op, dat de Chinese president Xi Jinping voor de vlucht naar voren kiest. Een oorlog met China dreigt. Is dit onheil nog te voorkomen?

Indiase oorlog met China: China raakt geïsoleerd

De campagne van de regering-Trump om China te isoleren, lijkt gelukt. Alleen een beperkt aantal zwakkere staten staat nu achter China. Naast gelegenheidsbondgenoot Rusland, zijn dat Noord-Korea, Pakistan, Iran en steeds meer Turkije.

De Chinese aanval op het Indiase grensgebied Ladakh, heeft in India veel kwaad bloed gezet. En het nationalistische vuur in de grootste democratie ter wereld flink doen oplaaien. Xi had hier verwacht dat de armere zuiderbuur snel toe zou geven. Zwakkere staten als Nepal deden dat al eerder. Zoals ook India in de vijftiger jaren. Dit bleek een enorme misrekening. Want kernmacht India sloeg op pijnlijke wijze terug. Zo kwam er een economische boycot en militaire operatie[1].
Wel kan China de twee grootste rivieren van India, de Ganges en de Brahmaputra, naar wens afknijpen. De bronnen van deze rivieren liggen binnen het door China beheerste Tibetaanse plateau.

Ook Zi’s boycot van Australië[2], heeft tot nu toe nog niet het gewenste effect. Australië weigert nog steeds om zich aan China te onderwerpen. Al is de schade groot. De Australiërs zochten, en vonden, alternatieve afzetmarkten voor hun landbouwproducten en steenkool in rivaal India[3]. Steeds meer firma’s vinden China te riskant, en verplaatsen hun productie van China naar Vietnam.

Steeds meer gemor

In feite kan Xi slechts één succesje op zijn naam schrijven. Want hij slaagde er in om Hongkong, ondanks massale protesten, gelijk te schakelen. De regering-Trump maakte hier dan weer dankbaar gebruik van om China voor te stellen als een brute dictatuur. En om de “most favoured nation” status van Hongkong te strippen.

Het gemor onder de Chinese bevolking wordt langzamerhand groter. Vooral onder de elite. Want deze zijn nu de handige route via Hongkong kwijt. Ook de confrontatiepolitiek van Xi maakt internationaal geen vrienden[4]. Geen wonder dus, dat Xi nu inzet op harde repressie. Wat de flamboyante multimiljardair Jack Ma al de kop kostte[5]. Er zijn geruchten dat Ma in een heropvoedingscentrum wordt vastgehouden, dan wel zich voor een tijdje gedeisd houdt.

Xi zet ook in op het leger. De communistische partij vergroot zijn greep op het Volksbevrijdingsleger. Volgens hardnekkige geruchten, laat de partij soldaten zelfs uitrusten met op afstand bedienbare zelfmoordhelmen. Daarmee kan hun commandant, gevangen genomen soldaten via een afstandsbediening opblazen. [6]

Het Taiwanese leger is klein, maar hypermodern. Dus goed voorbereid op een oorlog met China. Bron: Wikimedia Commons

Oorlog met China om Taiwan

De onafhankelijke eilandstaat Taiwan is al sinds de vlucht van de erfvijand Kwo Min Tang naar het eiland eind jaren veertig. een doorn in het oog van de autocraten in Beijing. Zeker, nu Taiwan een welvarende democratie is. Een van de weinige landen, ook, die in 2020 de covid-19 crisis effectief aanpakte. En daar steeds meer aanzien door krijgt.

Dit maakt na de gelijkschakeling van Hongkong, Taiwan een dankbaar volgend object om in China te incorporeren. En de superioriteit van de Chinese communistische partij, en uiteraard die van het “Xi Jinping Diplomatieke Denken” van Grote Roerganger Xi, te laten zien aan de wereld. Waarnemers in Taiwan zien de bui al hangen [7]. Nu Usa aan de rand van een burgeroorlog staat, is de aandacht van de Usanen naar binnen gericht. Dit schept een ideale gelegenheid voor Xi om Taiwan over te nemen. En zijn populariteit in China tot stratosferische proporties op te pompen. Dit maakt 2021 tot een gevaarlijk jaar.

Hoe wordt oorlog onaantrekkelijk?

De Taiwanezen zijn echter tot de tanden bewapend met state of the art wapens. En voelen er weinig voor om het lot van Hong Kong te delen. Zonder slag of stoot zullen Xi’s plannetjes dus niet lukken. Zeker niet, nu Usa voor miljarden aan hypermoderne wapens aan Taiwan heeft verkocht. En hoe langer de oorlog duurt, des te meer kansen voor Usa en andere landen zoals Japan of Australië, om de Taiwanezen te redden uit de oorlog met China. Of, nog beter, te voorkomen dat deze oorlog uitbreekt. Want, zo leert de grondlegger van de strategische wetenschappen, Sun Tzu: de beste overwinning is de overwinning zonder oorlog.

Bronnen
1. Slaying the dragon: 71% Indians boycotted Chinese goods this Diwali, Business Standard, 2020
2. Trade war: How China will derail Australia in 2021, News.com.au, 2020
3. Australia and India Economic Relations: The Stars Have Aligned, The Diplomat (2020)
4. How Xi Jinping Blew It, The Atlantic, 2020
5. Jack Ma was China’s most vocal billionaire. Then he vanished, Wired.com, 2021
6. https://archive.is/gJhXB (backup, in vereenvoudigd Chinees), aangehaald in Epoch Times
7. Ying-Yu Lin, China’s Military Actions Against Taiwan in 2021: What to Expect, TheDiplomat, 2021

Leven na de dood als chatbot, ethische dilemma’s

Komt er dan toch leven na de dood? Microsoft heeft patent aangevraagd op het idee van een leven na de dood als chatbot.

De twee hoofdrolspelers. Kan een leven na de dood als chatbot ethisch gezien wel door de beugel? Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Be_Right_Back.jpg (Fair Use)

In de episode Be Right Back van de dystopische Netflix-serie Black Mirror komt precies dit idee naar voren. De dode vriend van een vrouw komt weer digitaal “tot leven”. En wel door met behulp van haar herinneringen aan hem, en de achtergebleven foto’s en gesprekken, een realistische look-alike robot van haar ex te fabriceren. Uiteraard, in Black Mirror-stijl, loopt ook dit weer slecht af.

Weer tot leven gewekt aan de hand van een algoritme

Microsoft concentreert zich in haar patent [1] op een in eerste instantie, bescheidener doel. Een chatbot, gevoed met alle kennis en herinneringen van de overledene. Het idee is niet nieuw. Twee jaar na de uitzending van de eerste episode van Black Mirror werkte een aantal Russen aan de ontwikkeling van een chatbot om hun door een aanrijding omgekomen vriend weer tot leven te wekken. [2]

Is een leven na de dood als chatbot ethisch?

Zoals wel vaker met kunstmatige intelligentie, komen er ook hier ethische kwesties om de hoek kijken. Is het om te beginnen ethisch om privé-conversaties van een overleden persoon te gebruiken als rouwverwerking? Doe je die persoon daarmee geen geweld aan? En in de iets verdere toekomst, als kunstmatige intelligentie steeds beter wordt, bestaat er dan nog onderscheid tussen een chatbot en een echt persoon? Is het dan moord, om de chatbot te wissen? En hoe ethisch is het, om een nabestaande valse hoop te geven? Om haar of hem te laten houden van iets dat niet meer is dan een computerprogramma? Of zijn we zelf niet meer dan een computerprogramma?

En de vraag die ons allemaal op de lippen brandt: krijgt het beruchte Blue Screen of Death van Microsoft Windows een tweede betekenis? Want Microsoft staat bekend om haar overvloedige productie van vaporware. Vragen en nog meer vragen.

Bronnen
1. Creating a Conversational Chat Bot Of A Specific Person, US Patent Office, 2020
2. Speak, Memory – Casey Newton in The Verge, 2015
3. After You Die, Microsoft Wants to Resurrect You as a Chatbot, Popular Mechanics, 2021

Een date in 2025

Hoe zou een date in 2025 verlopen? Het bekende Youtubekanaal Dust publiceerde dit korte ietwat zwartgallige SF-filmpje met een onderwerp dat we allemaal herkennen. Of het zo zal lopen is de vraag, maar sommige dingen komen toch griezelig dichtbij, nu door de covid-19 epidemie, steeds meer dates virtueel verlopen.

Wanneer Daniel’s superintelligente AI, ‘Counselor’ (Siri op steroïden), ontdekt dat hij droomt van een van de meisjes in zijn virtua-klas, haalt Counselor hem over om haar mee uit te vragen op een date op de enige manier die ze kent: door te overtuigen hem dat als hij niet gaat, hij, volgens statistische waarschijnlijkheden, zelfmoord zal plegen. Het is een hele opgave voor een man die zijn appartement al 42 dagen niet heeft verlaten en graag thuis blijft met zijn technologie uit 2025.

Een date in 2025?

Meer informatie

Dutch