Zijn deze Japanse koepels DE oplossing voor huisvesting in aardbevingsgebieden?

Hypotheekrenteaftrek vervangen door kinderaftrek

Hypotheekrenteaftrek heet een ondersteuning te zijn voor werkende armen. Het netto effect van hypotheekrenteaftrek is een subsidie aan banken en huizenbouwers. De woonlasten blijven gelijk, want huizenkopers bieden tegen elkaar op. Is er niet een slimmer systeem te bedenken?

Het beoogde doel van hypotheekrenteaftrek

hypotheekrenteaftrek
Bron: piqsels.com

Huizen zijn duur. Dat is ook logisch: een huis is een enorm object, groot genoeg om een familie in te huisvesten. In het grootste deel van de wereld kost het vier tot vijf bruto jaarinkomens om een gemiddeld huis te kopen. In enkele landen, zoals Nederland, zijn de huizenprijzen nog veel hoger. De reden is dat huizenkopers tegen elkaar opbieden en nu steeds meer vrouwen werken, betekent dat dat het beschikbare budget bijna verdubbelt. De werkgelegenheid concentreert zich in de Randstad. In gewilde gebieden, zoals de Randstad, leidt dat tot torenhoge huizenprijzen, terwijl op het leeglopende platteland in randprovincies de huizenprijzen juist sterk dalen. Hypotheekrenteaftrek moest huizen betaalbaarder maken voor de middeninkomens. Het idee was dat jonge gezinnen en andere groepen die krap bij kas zitten, door de belastingteruggaaf toch een forse uitgave als een eigen huis kunnen bekostigen.

Effecten zijn tegenovergesteld en rampzalig

In de praktijk is de maatregel vooral gunstig voor de hoogste inkomens (die de meeste belasting betalen). Zij kunnen het meeste aftrekken. Ook betekent een hogere koopkracht bij een gelijkblijvend aanbod dat de prijzen stijgen. De strenge ruimtelijke-ordening bepalingen in Nederland belemmeren dat gebieden als het Groene Hart benut worden voor huizenbouw, waardoor het aanbod gelijk blijft. Het gevolg is dat steeds meer huizenbezitters zich tot de nek in de schulden steken om toch een huis te kunnen kopen en dat de onroerend-goed prijzen 20-30% hoger liggen dan normaal. Ook wordt de verwerpelijke gewoonte van het maken van schulden beloond. De overheid creëert een gouden kooi waarin huizen bezitters zich opsluiten. Dit heeft bij huizenbezitters zonder een nationale hypotheekgarantie tot grote persoonlijke drama’s geleid. En ja, wij hebben ook een paar jaar hypotheekrenteaftrek gehad. We wisten niet hoe snel we van dit cadeautje aan de banken konden afkomen.

Vervang de hypotheekrenteaftrek door kinderaftrek

Vooral werkende ouders kunnen nu nauwelijks rondkomen. Werkende armen is een gevleugelde uitdrukking geworden: werkende mensen met een minimumloon zijn slechter af dan een uitkeringstrekker die de gulle sociale voorzieningen maximaal benut. Mensen zijn verstandig genoeg om hun eigen problemen op te lossen. Dat hoeft de overheid niet voor ze te doen. In het geval van woonlasten en hypotheekrenteaftrek, zorgt de hypotheekrenteaftrek voor een onzinnige besteding van geld aan woningen in plaats van andere dingen. Het is zinniger ouders met kinderen een vaste kinderaftrek geven voor de eerste twee kinderen. Op die manier stimuleer je dat werkende ouders kinderen krijgen (wat helpt tegen de vergrijzing) en dat deze zwaarbelaste groep een stevige steun in de rug krijgt.

Benut leegstaande kantoren als woningen

Er is een grote leegstand aan kantoren in de Randstad. Een deel hiervan kan tot woning worden omgebouwd. Dat vermindert het woon-werk verkeer aanzienlijk. Hierdoor geven werkenden minder uit aan woon-werk verkeer en hebben werkende ouders meer vrije tijd. Er moet minder krampachtig dan nu worden omgesprongen met bestemmingsplannen, zolang dat geen grote hinder oplevert voor bestaande bedrijven. Zo kan je de veel te strenge regels tegen lawaai- en stankoverlast versoepelen in de gebieden waar kantoorpanden tot woonruimte worden omgebouwd.

13 gedachten over “Hypotheekrenteaftrek vervangen door kinderaftrek”

 1. Wat een onzinnige post…
  Je spreekt jezelf behoorlijk tegen.
  In de eerste alinea noem je HTA “ondersteuning te zijn voor werkende armen”
  terwijl je het verderop hebt over “Hypotheekrenteaftrek moest huizen betaalbaarder maken voor de middeninkomens”. Middeninkomens en werkende armen???

  Verder begrijp je het concept van Nationale Hypotheek Garantie niet helemaal.
  Dat is namelijk een garantie voor de banken niet voor hypotheeknemers. Als je je huis moet verkopen voor minder dan de hypotheeksom, dan betaald de NHG de restschuld aan de BANK!!. Jij blijft gewoon de restschuld zitten, aan dit keer bij NHG ipv de bank.

  De andere beweringen en/of voorstellen laat ik maar even.

  Als je niks (nuttigs) te zeggen hebt, houdt dan je mond.

 2. Het netto effect van hypotheekrenteaftrek is een subsidie aan banken en huizenbouwers.

  Ja, zo zie ik het ook.

  In 2010 nam de totale Nederlandse hypotheekschuld nog maar eens toe met 19 miljard.
  Een leuke injectie van 19 miljard in de economie, maar de huizenprijzen dalen, dus je zou verwachten dat de hypotheekschuld ook lager zou worden.
  We blazen de zeepbel nog altijd verder op en hebben niets geleerd van de Amerikaanse, Spaanse, Ierse en Britsen huizenbubbels.

 3. Het groene hart volbouwen?! Dat meen je toch niet?!

  Wil je ook graag midden in een bos wonen met rond je vrijstaande! huis een open plek van tenminste 1000m2 ?!

  Dan is wonen in rijtjeshuis, flat of tinyhouse toch echt een heel stuk socialer en milieuvriendelijker!

 4. Beste Germen,

  Zou het niet wat zijn om de hyptheekrente anders in te delen, bijv
  de mensen die in de 33,1%belastingsschijf vallen 52% hypotheekrente laten aftrekken en de mensen in de hoogste schijf(52%) maar 33,1%? (Net omgekeerd aan het huidige systeem) Waarbij de twee middelste (41,95 en 42%) schijven gehandhaafd blijven.

  Mijn inziens zou dit de lagere inkomens wat meer financiele vrijheid geven en de hogere inkomens extra belasten. Ik heb echter geen inzicht hoe de verhoudingen hier precies liggen qua grote van de groepen, iemand hier een idee over?

   

 5. Ik zie het probleem als onderdeel van een reeks van problemen waar je eigenlijk van zou verwachten dat je een daadkrachtige overheid zou hebben gehad die zich sterk had gemaakt voor een aantal zaken.
  Ik bedoel hiermee dat Bos en Balkenende initieel de banken onder curatele had moeten stellen en de bankbestuurders en commissarissen werkelijk onder de loep genomen. Als je decennia lang miljarden aan het afromen bent op kosten van je klanten met waardeloze producten waar je klanten dubbel voor mogen betalen dat is daar eenvoudig sprake van ernstige misleiding. Dit even los van het feit dat de banken aan de voet hebben gestaan van deze crisis. Helaas hebben wij moeten constateren dat de banken de handen boven het hoofd werden gehouden op kosten van de klanten/belastingbetalers en dat heeft zo gevolgen gehad.
   
  We zien dat men heeft toegestaan dat de banken eisen zijn gaan stellen aan hypotheken en riepen dat men de klanten, vanwege de economische teruggang als excuus, eigenlijk niet meer kon vertrouwen en daarmee de markt van hypotheken op slot hebben gezet. Rutte en de Jager hebben zich volkomen blind en doof betoond in deze problematiek. Andermaal had de politiek duidelijk reden gehad de banken onder curatele te stellen om zo te bewerkstelligen dat de huizenmarkt open bleef voor de consument maar meer nog. In plaats van stompzinnig miljarden aan belastinggeld ter beschikking te stellen aan landen in de problemen, overigens door zichzelf veroorzaakt, heeft Rutte, de Jager en de banken wederom de minachting naar de klanten van de banken betoond alsmede de minachting voor de belastingbetaler.
   
  Nu gaan we gezamenlijk een volgende fase in. Rutte en de Jager hebben slecht één ding volkomen duidelijk gemaakt. Beiden hebben een totaal gebrek aan visie of binding met de belastingbetaler waarvan zij vinden dat die uiteindelijk garant zou moeten staan voor de financiële problemen in de rest van Europa. De belastingbetaler en klant van de banken is daar nu unaniem en helder in… het antwoord is niet langer ja.  Toch zetten Rutte en de Jager dit beleid door wat het dan, tenminste in mijn ogen, volkomen diskwalificeert nog als betrouwbaar en volwaardig te zien en het meest krachtige signaal van het moment dat m.i. zal moeten worden afgegeven, voor Nederland zijn financiële soevereiniteit kwijt zal raken, is een duidelijk signaal tijdens de komende verkiezingen dat we een weg zoals nu ingeslagen, zo snel mogelijk moeten verlaten.
   
  Dit klinkt als zou Nederland niet klaar willen staan voor de nood van andere vrienden, maar me dunkt, dat ik het niet zou accepteren als mijn ‘vrienden’ mij oneigenlijk zouden chanteren hen te moeten helpen als zij door eigen toedoen in de problemen zouden zijn gekomen.  Al helemaal niet wanneer die vrienden u of mij dan ook nog eens zouden gaan vertellen hoe die hulp en hoeveel, dat er dan uit zou moeten gaan zien. Dat Rutte noch de Jager hier duidelijk namens de Nederlandse belastingbetaler van hebben gedistantieerd, maakt deze lieden, en al die het met hen eens blijken, volkomen ongeloofwaardige partners. Misschien even iets om even bij stil te staan?
   
  Daarnaast hebben we node gemist dat een Bos en Balkenende duidelijke maatregelen tegen die banken hebben genomen als voorwaarde op overheidssteun te kunnen rekenen. Ik tegen hier graag even bij aan dat die steun heeft bestaan uit gelden opgebracht door de belastingbetaler die eveneens klant van die banken is. Dit gegeven even in de marge.
   

 6. Je hebt helemaal gelijk!!

  Maar wat moeten we eraan doen?

  Ik las het partij programma van SOPN, past niet bij me.
  Sommige punten van Mens en Spirit weer wel, maar ja veranderen deze partijen Nederland?

  Straks is er voetbal, vakanties en de olympische spelen, en dan gaan we stemmen.

   

 7. Ja volgens mij kunnen we gerust van openbare corruptie spreken in de politiek als het op dit vlak aankomt. Hier een overzicht van hoe de financiele wereld de toppolitici gewoon vrolijk beloond na de tijd. Hier een stukje uit een ander artikel “Daarbij doen deze financiële instellingen er hele zinvolle dingen mee zoals jaarsalarissen van 750.000 Euro plus bonussen uitbetalen aan Gerrit Zalm (ex-VVD), 450.000 Euro voor Jan Peter Balkenende (ex-CDA) en 400.000 Euro aan Wouter Bos (ex-PvdA). (De bedrijven waar deze laatste twee politici werken zijn overigens meermalen voor boekhoudfraude veroordeeld of beter gezegd voor het “missen” van boekhoudfraude waar het hun taak was hier op toe te zien. Details in De Boekhoudfraude)”

  We kunnen altijd zelf nog de politiek in. Iedereen kan mee gaan doen en je kunt zo tenminste intern mensen van de goede informatie voorzien en als je het leuk vind mee gaan doen in het politieke spel. Het is 99 van de 100 keer zo dat politici echt geen idee hebben wat er in de echte wereld gebeurd, zeker niet als het niet continue in de mainstream media is. 

  Dus mochten mensen echt wat willen veranderen dan is het denk ik best te overwegen om bij een politieke partij te gaan, via interne communicatiemiddelen anderen op de hoogte te brengen en welicht dat we zo wat kunnen doen aan een aantal zaken.

  Of waar ik eventueel ook wel wat in zie is dat mensen die het kunnen helpen met het liquid feedback systeem te implementeren bij politieke partijen. Zo kun je het hele politieke spel veranderen. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/komt-de-internet-democratie-eraan/

  Iedereen heeft in Nederland recht om mee te doen aan het politieke proces. En zo kun je meer invloed uitoefenen. Maar goed ik vind het nog steeds heel treurig dat de gevestigde politieke orde het volk volkomen uitverkoopt aan de bankenwereld… Crimineel is het gewoon.  

Laat een reactie achter