Tijd voor een Organisatie van Energie Arme Naties

De OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, slaagt erin om de olieprijzen hoog te houden. Waarom werken energie armere landen niet samen in een Organisatie van Energie Importerende Naties?

Tijd voor een einde aan de chantage door energie-exporteurs

2022 stond in het teken van de chantage door Ruslandзайм 10000 на карту мгновенно van energie-importerende landen. Dit is niet de eerste keer dat energie-exporterende landen hun macht hebben misbruikt. Ze was al in 1973 de olieboycot door de OPEC, waardoor we in Nederland autoloze zondagen moesten invoeren. En Rusland chanteerde al eerder Oekraïne door de gaskraan dicht te gaan draaien.

Kortom wij, energiearme landen, hebben een gemeenschappelijk probleem. We zijn veel te afhankelijk van energie-exporteurs. We kunnen beter gaan samenwerken om op die manier onze afhankelijkheid te verminderen en energiezelfstandigheid te bereiken. Met andere woorden, tijd voor een Organisatie van Energie Importerende Naties.

De Amerikaanse bevolking is net zoals wij moe van spelletjes rondom energie en droomt van een goedkope, betrouwbare energiebron maar helaas leven zij onder het juk van Wall Street. Voor de petrodollar is het noodzakelijk dat de afhankelijkheid van aardolie in stand blijft, omdat aardolie in dollars wordt verhandeld. Stort de oliemarkt in elkaar, dan dat de vraag naar Amerikaanse dollars ook flink. Maar in de huidige constellatie kunnen wij helaas niet op de Amerikanen rekenen voor een duurzame lobby tegen energieafhankelijkheid.

Het gemeenschappelijk probleem van de Europese Unie, India, Japan en Zuid-Korea (en nog veel meer landen, zoals China)

Naast Nederland en de overige landen van de Europese Unie, zijn er meer landen die met hetzelfde probleem zitten. Denk dan bijvoorbeeld aan Japan, Zuid-Korea, India en nu ook Indonesië. Stuk voor stuk zijn het grootmachten die net als wij te lijden hebben van de machtsspelletjes van olie en aardgas exporterende landen. We zijn overgeleverd aan de nukken en de grillen van de fossiele brandstoffen markt Daar wordt het tijd dat wij gaan werken aan vervangers voor fossiele brandstoffen en daar een internationale inspanning van maken.

Samen zijn we sterk in een Organisatie van Energie Importerende Naties

Zo zouden wij samen kunnen werken om modulaire kerncentrales in serie te kunnen bouwen. De Koreanen hebben veel ervaring met compacte kerncentrales, maar het is natuurlijk een vrij klein land. De Europese Unie kan een meer dan 10 keer zo grote markt bieden. Als we met een ruim budget met hen en met de Japanners samen gaan werken, kunnen we grote vloten drijvende kerncentrales bouwen en hiermee onze landen onafhankelijk maken van olie en gasexporteurs. Ook kunnen we een wereldwijde infrastructuur opzetten waarmee we bijvoorbeeld waterstof of een andere energiedragers als ammoniak kunnen opslaan en uitwisselen. Hebben we eenmaal een dergelijke infrastructuur, dan kunnen we hier ook onregelmatige alternatieve energiebronnen, zoals zon en wind, aan koppelen.

Een democratische toekomst zonder islamistische oliesjeiks en oorlogszuchtige dictators

Ook kunnen we werken aan energieopslag en het vinden van nieuwe energiebronnen. De Koreanen, de Japanners en de Indiërs hebben net als wij een enorm belang bij het vinden van goedkope en schone energie. Wij allemaal zijn bevolkingen met een duidelijke groei-instelling. Als wij gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, en onze krachten bundelen, kunnen wij zorgen voor een duurzame energie toekomst waarin we niet meer afhankelijk zijn van naargeestige geopolitieke spelletjes. Wij kunnen dan de ketenen waarmee wij gevangen zitten aan het bestaande fossiele energie handelsnetwerk verbreken. Wij kunnen dan ook de andere energiearme landen, zoals vele Afrikaanse en Aziatische landen, helpen om te ontsnappen aan de armoede. Want armoede is een van de ergste mensenrechtenschendingen.

1 gedachte over “Tijd voor een Organisatie van Energie Arme Naties”

  1. Het zou wel mooi zijn als Europa zelfvoorzienend wordt. Alleen een beetje eenzijdig verhaal, rijke energiearme landen profiteren nog steeds meer dan arme energierijke landen.

Laat een reactie achter