Gas en stroomrantsoen via nationale energiemaatschappij

De overheid heeft een prijsplafond vastgesteld voor een beperkte hoeveelheid gas en elektriciteit. Dit gaat, zo blijkt uit berekeningen, Nederland € 11,2 miljard kosten. Geld dat in de zakken van grote energiebedrijven belandt. Hoe kan dit slimmer?

Het aardgasveld in Groningen is verreweg het grootste aardgasveld van Nederland. Bron Wikipedia/bijdrager: MJSmit

De beperkingen van de vrije markt

De vrije markt is erg goed in arbitrage, een economische term die betekent: vraag en aanbod bij elkaar brengen i need 500 dollars today . Wat dat betreft is de vrije markt een goed middel om bijvoorbeeld koekblikken, of stofzuigers aan de man te brengen. Bij essentiële basisvoorzieningen zoals energie en gezondheidszorg ligt dit helaas anders. We hebben dit gezien in de Amerikaanse deelstaat Texas, waar door het invallen van een strenge winter, op een gegeven moment stroomrekeningen van tienduizenden euro’s duizenden Texanen aan de bedelstaf brachten. In totaal heeft dit de Texanen iets van 38 miljard dollar gekost, rond de 4000 euro per huishouden. Was de Texaanse energievoorziening gepland door een centrale instantie, dan was er in het netwerk redundantie ingebouwd en hadden deze calamiteiten zich niet voorgedaan.

Een voorbeeld van een energiemarkt die nu, door de economische oorlogvoering met Rusland, volkomen verziekt is, is de Europese energiemarkt. Onder meer door speculatie stijgende gasprijzen tot honderden euro’s per megawattuur. Omgerekend is dit 3-€ 4 per kubieke meter, wat natuurlijk exorbitant veel is als je bedenkt dat een liter benzine, die een hogere energie-inhoud heeft, zelfs met alle accijns en bij slechts € 2 kost. Zoals het er nu naar uitziet, dreigen permanent hogere prijzen voor gas en elektriciteit omdat er een einde is gekomen aan de goedkopere toevoer van Russisch gas.

Gevolg hiervan is dat de consumenten en energie-intensieve MKB bedrijven enorm in de problemen komen. De prijs va:n een kuub gas, zonder energiebelastingen, is meer dan vertienvoudigd. Dit soort geopolitieke risico’s gaan ver te boven wat het gemiddelde bedrijf aankan. Energie is ook een essentiële basisvoorziening, energie is de bron van het leven en ook de drijvende kracht achter onze economie en wat de maatschappij draaiend houdt. deze essentiële nutsvoorziening kan niet aan de vrije markt worden overgelaten.

Nationaliseren, een goed idee

Energiemaatschappijen nationaliseren, zoals de SP voorstelt, zou dit probleem voor een groot deel oplossen. Het is dan slimmer om een eigen overheidsenergiemaatschappij op te richten, dan om bestaande energiemaatschappijen op te gaan kopen.

Dit zou ook de problemen van schadeloosstelling oplossen.

Want uiteraard gaan deze bedrijven dan processen aanspannen,m en de kosten hiervan zouden dan namelijk in de miljarden gaan lopen. Eventueel kan een kleine energiemaatschappij op worden gekocht, en op worden geschaald. Maar daarvoor moet er wel een nationale energiemaatschappij komen. Om deze reden is de SP een volkspetitie gestart. Hier kan je tekenen.

Het energieplafond en hoe dit via een nationale energiemaatschappij geregeld zou kunnen worden

Op dit moment is de door de economisch rechtse partijen VVD, CDA en D66 gedomineerde Nederlandse regering van plan, om een beperkt gasverbruik en elektriciteitsgebruik van huishoudens, nu genormeerd op maximaal 1200 m3 gas en 2900 kWh per huishouden, tegen lagere tarieven aan te bieden, respectievelijk € 1,45 per kubieke meter gas en € 0,40 per kilowattuur stroom. Dit zal inderdaad de energiearmoede flink gaan verlichten, maar wel tegen een hoge prijs. Energieleverancier zoals Essent zijn nu namelijk bezig om de variabele tarieven flink te verhogen.

Het verschil tussen het door Essent en Vattenfall in rekening gebrachte variabele tarief van € 2,22 per kubieke meter en € 0,60 per kilowattuur en het prijsplafond, moet door de overheid, dus door de belastingbetaler, worden opgebracht. En dat gaat behoorlijk in de papieren lopen. Een feestje voor de aandeelhouders dus, op onze kosten. Dat kan, en moet, natuurlijk slimmer.

De Groningen optie

Op dit moment is de aardgasproductie in Groningen bijna stopgezet, met slechts de minimumafname (4 miljard kuub per jaar) die nodig is om de aardgaswinningspunten in werking te houden. De reden is de welbekende problematiek met aardbevingen. in principe is dit probleem op te lossen met een flinke zak geld. Als alle schade aan huizen in het aardbevingsgebied in natura wordt vergoed, en er verder geen vragen worden gesteld, kunnen alle slachtoffers van de bevingen op een eerlijke manier worden gecompenseerd.

Als wij weer net zoals in 2012 40 miljard m3 aardgas per jaar winnen, en dit voor een euro per kubieke meter aan de burgers en bedrijven van Nederland verkopen, hebben wij genoeg gas om het energieplafond te bekostigen. In het Groningse gasveld zit nog eens 750 miljard m3 gas. Voldoende voor zeker 15 jaar. Dit geeft ons de noodzakelijke tijd om over te schakelen op duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en kernenergie.

En ook dermate veel inkomsten, dat we alle Groningers in het gaswinningsgebied die te lijden hebben onder gebrekkige huizen, al dan niet als gevolg van aardgaswinning, in natura gul kunnen compenseren.

Laat een reactie achter