Tardigrade supersoldaat, de eerste stap?

Onderzoekers die voor het Chinese Volksbevrijdingsleger werken, zijn erin geslaagd om menselijke stamcellen te voorzien van genen van een beerdiertje, een tardigrade. Werkt China aan een tardigrade supersoldaat?

Tardigrade supersoldaat, gegenereerd met behulp van Midjourney

Waarom een tardigrade supersoldaat?

Beerdiertjes (tardigraden) zijn microscopisch kleine diertjes die over enkele opvallende vermogens beschikken. Zo zijn ze in staat om in uitgedroogde vorm ongunstige omstandigheden te overleven, hogere dosis straling en zelfs een ruimtereis. Het was dan ook onvermijdelijk dat deze opmerkelijke eigenschappen de aandacht zouden trekken van militairen.

Naar nu blijkt, heeft het Chinese PLA (People Liberation Army, het Chinese leger) een succesvolle stap gezet in het verwezenlijken van menselijke hybrides met niet-menselijke soorten. De onderzoekers slaagden er in om een gen van een beerdiertje dat codeert voor een zeer stralingsresistent tardigrade-eiwit, in een menselijk embryo te introduceren. Deze waren hierdoor veel beter bestand tegen radioactieve straling dan ‘normale’ embryo’s. Dit meldt de Hongkongse krant SCMP. De SCMP meldt niet de bron. Vermoedelijk gaat het om het volgende, Chineestalige artikel in het Chinese wetenschappelijke tijdschrift Military Medical Sciences. In dit artikel wordt gesproken over het eiwit Dsup (komt alleen bij tardigrades voor), dat met succes is geïmplanteerd in menselijke stamcellen en deze veel bestendiger maakt tegen radioactieve straling. Met Google Chrome is het artikel vertaald goed leesbaar, ook omdat het technisch jargon nauwkeurig vanuit het Chinees naar Indo-europese talen zoals Engels en Nederlands is over te zetten.

De wetenschappers die door SCMP geïnterviewd zijn en om begrijpelijke redenen anoniem willen blijven, denken dat dankzij deze tardigrade-eiwitten ‘supersoldaten’ mogelijk zijn. Deze zullen dan in staat zijn om veel straling, bijvoorbeeld als tijdens kernoorlogen vrijkomt, te overleven.

Mens-dier hybriden behoren tpt de verboden prompts van Dall-E en Bing. Gelukkig is er wel de mogelijkheid voor “tardigrade-achtige space aliens met wapens”. Dus bij deze, de Dall-E versie van een tardigrade supersoldaat

Ethische dilemma’s in China minder zwaarwegend

Dit soort experimenten zijn in de westerse wereld zeer omstreden. Hoewel het gezien dit soort risqué experimenten in het verleden bij onder meer de CIA, niet uit te sluiten valt dat westerse militaire onderzoeksinstituten en geheime diensten zich met soortgelijke experimenten bezighouden. Dus het is goed mogelijk dat er in het diepste geheim ook in het westen aan de tardigrade supersoldaat gewerkt wordt.

In China zijn er een stuk minder ethische bezwaren tegen dit soort experimenten dan in de westerse wereld. Dit komt deels omdat China nooit een racistisch nazibewind heeft gehad. De autocratische regeringsvorm maakt ook dat leger, communistische partij en overheidorganisaties veel meer vrijheid hebben dan in een westers land om dit soort experimenten uit te voeren.

Ruimtekolonisten

Toch zit hier vanuit universeel-menselijk standpunt een klein gouden randje aan deze verder inktzwarte ontwikkeling. Stel dat er tardigrade-menselijke hybrides tot stand komen, en er een tardigrade supersoldaat ontstaat. Dan zijn ze erg geschikt om stralingsrijke omgevingen, zoals de rest van het zonnestelsel, te bewonen. Ook maakt dat de overlevingskans voor intelligent biologisch leven veel groter.

Voor zover je een levensvorm die zichzelf dreigt uit te roeien met kernwapens, intelligent kan noemen uiteraard.

Laat een reactie achter