Donkere materie vertraagt binnenste sterren Melkweg

Het gedrag van sterren in het binnenste deel van de Melkweg kan alleen verklaard worden, als er iets als donkere materie bestaat. Dat blijkt uit berekeningen van astronomen.

Dat iets als donkere materie bestaat, hebben astronomen voor het eerst ontdekt door het vreemde gedrag van sterren in sterrenstelsels. Sterren in het buitenste deel van de Melkweg draaien veel sneller rond het centrum van de Melkweg, dan verwacht. Astronomen verklaarden dat door aan te nemen, dat er in het binnenste deel van de Melkweg materie zit die wij niet kennen. Deze oefent wel zwaartekracht uit maar we kunnen deze materie niet waarnemen. Dit is de reden dat dit donkere materie wordt genoemd.

Artist impression van het bovenaanzicht van de Melkweg, uiteraard voor ons zo niet waarneembaar. Nu definitief aangetoond: donkere materie bestaat. Of kan een handige theoreticus nog een uitweg vinden voor de concurrende MOND-theorieën? Bron: NASA (R. Hunt)

Behalve donkere materie is er nog een concurrerende theorie. Deze zegt, dat onze natuurwetten op de schaal van sterrenstelsels niet meer kloppen, althans de zwaartekracht. Deze theorie kon tot nu toe vrij goed de waarnemingen verklaren, zonder aan te nemen dat er donkere materie bestaat. Maar met deze nieuwe waarneming heeft de theorie meer moeite.

Vooral in het allerbinnenste deel van de Melkweg draaien sterren veel langzamer rond dan verwacht .In het galactische centrum bevindt zich een soort balk van sterren. Astronomen hebben van duizenden sterren in deze balk de snelheid bepaald. Uit berekeningen blijkt, dat de rotatiesnelheid van de sterren met 13% afneemt per miljard jaar. Als er zich geen donkere materie in het centrum van de Melkweg zou bevinden, zou niets de sterren kunnen afremmen. maar dat blijkt dus wel degelijk het geval te zijn. De verklaring is, dat sterren om het zwaartekrachtsmiddelpunt (het Lagrangepunt) bewegen. De ronddraaiende sterren dragen via allerlei zwaartekrachtswisselwerkingen hun energie over aan de donkere materie. Daardoor gaat de donkere materie sneller bewegen, maar de sterren langzamer. In de loop van miljarden jaren was het effect spectaculair. De balk draait nu 24% langzamer dan hij in het begin deed. Hoe zou de Melkweg er over een paar miljard jaar uitzien?

Bronnen

  1. Rimpei Chiba, Ralph Schönrich, Tree-ring structure of Galactic bar resonance, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 505, Issue 2, August 2021, Pages 2412–2426, https://doi.org/10.1093/mnras/stab1094

Visionair.nl verhuisd naar nieuwe server

Omdat de oude server steeds trager werd, hebben we besloten over te stappen op een sneller webhostingpakket. Helaas had de verhuizing nogal wat voeten in de aarde, waardoor we onze trouwe lezers niet zoals gewoonlijk konden verblijden met een dagelijks artikel. Nu zijn in principe de technische problemen opgelost, waardoor we weer met een frisse start, en een snellere server, aan de slag kunnen.

Zonnevlammen verklaren mogelijk Fermi-paradox

Mogelijk verklaren heftige zonnevlammen, of liever gezegd het ontbreken daarvan, waarom de aarde een planeet met leven is.

De zon is vergeleken met andere sterren een opmerkelijke rustige ster. Vooral rode dwergen staat er bekend om, geregeld uit te barsten met een felle zonnevlam. Zo was er in 2021 een vernietigende zonnevlam op onze buurster, de rode dwerg Proxima Centauri[1]. Rode dwergen staan er bekend om dat ze vaak, en veel, uitbarsten met grote zonnevlammen. Maar ook de sterrenklasse waar de zon toe behoort, G-dwergen, is gemiddeld een stuk actiever dan de zon. [2]

Op 31 augustus 2012 barstte deze grote zonnevlam uit. Gelukkig zijn de meeste zonnevlammen kleiner.  Credit: NASA/GSFC/SDO
Op 31 augustus 2012 barstte deze grote zonnevlam uit. Gelukkig zijn de meeste zonnevlammen kleiner. Credit: NASA/GSFC/SDO

Zonnevlammen laten atmosfeer weglekken

Weliswaar beschermt onze atmosfeer ons tegen zonnevlammen, maar de vele uitbarstingen laten wel de atmosfeer weglekken. Door de felle ultraviolette straling van een zonnevlam krijgen gasmoleculen in onze atmosfeer een zo hoge snelheid, dat ze aan het aardse zwaartekrachtsveld kunnen ontsnappen. veel zonnevlammen betrekt dus een vroeger einde aan de atmosfeer. Immers, ultraviolette straling wordt niet tegengehouden door het magneetveld.

Alleen oceaanplaneten met een honderden kilometers diepe oceaan of superaardes zijn vermoedelijk bestand tegen zonnevlammen. Maar die hebben weer andere nadelen, waardoor de kans dat zich hier een technisch geavanceerde beschaving ontwikkeld veel kleiner is dan op planeet met landmassa’s en bewegende continenten, zoals de aarde.

Op de zon komen veel minder, en veel minder felle, zonnevlammen voor dan op vergelijkbare sterren. Bron: [2]

Leven op aarde, dankzij rustige zon

Zou dit kunnen verklaren, waarom er op aarde leven voorkomt en op veel andere plekken niet? Sommige exobiologen denken van wel, en dat dankzij het rustige gedrag van de zon het leven zich zo voorspoedig heeft kunnen ontwikkelen op aarde.

Door dit soort ontdekkingen wordt steeds duidelijker dat de aarde een unieke en kostbare oase is in de levenloze woestenij van de kosmos. Daarom kunnen we maar beter zuinig op de aarde zijn.

In de video hieronder gaat futuroloog een natuurkundige Isaac Arthur dieper in op de vraag, of het gebrek aan zonnevlammen verklaart dat juist op aarde zich leven heeft als ontwikkeld.

Bronnen

1. Meredith McGregor et al., Discovery of an Extremely Short Duration Flare from Proxima Centauri Using Millimeter through Far-ultraviolet Observations, Astrophysical Journal Letters, 2021
2. Timo Reinhold et al., The Sun is less active than other solar-like stars, Science  01 May 2020: Vol. 368, Issue 6490, pp. 518-521, DOI: 10.1126/science.aay3821

Loodvergiftiging treft derde kinderen wereldwijd

Loodvergiftiging leidt tot ontwikkelingsstoornissen, crimineel gedrag en verlaging van het IQ. Helaas zit er veel lood in veel voedingsmiddelen uit ontwikkelingslanden.

Lood, het zwaarste stabiele chemische element, was ooit een erg populair metaal. Het smelt makkelijk bij een relatief lage temperatuur. Het is zacht en buigzaam. Lood is ook soepel en makkelijk te bewerken. Nu nog kan je in Groenland ijs vinden met een enorm hoog loodgehalte. De sneeuw, die samengeperst is tot dit ijslaagje, zat vol met lood van de loodovens uit de Romeinse tijd. De Romeinen gebruikten toen het zware, zachte metaal op grote schaal voor waterleidingen. Ook in de 19e en 20e euro werd lood op grote schaal gebruikt in waterleidingen. Sinds enkele tientallen jaren weten we dat dit een uitermate onzalig idee is geweest. Want het schijnbaar onschuldige metaal lood is zwaar giftig. Om precies te zijn: een van de krachtigste zenuwgiffen die we kennen.

De gevolgen van blootstelling aan lood

De gevolgen van loodvergiftiging zijn ernstig. Bij volwassenen, maar vooral bij kinderen. Symptomen van loodvergiftiging zijn een lager IQ, uitslag, irritatie, slapeloosheid, sloomheid of juist hyperactiviteit, slechte eetlust en hoofdpijn. Blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot buikpijn, beschadiging van het zenuwstelsel, en hersenontsteking. Bij kinderen komen daar nog ernstige ontwikkelingsstoornissen bij. Sinds het (helaas nog niet geheel) uitbannen van loden waterleidingen in Nederland, is het aantal gevallen van loodvergiftiging gedaald. Toch worden er naar schatting nog 60.000 kinderen in Nederland getroffen door loodvergiftiging.

Hiermee komt Nederland er nog genadig vanaf. In de rest van de wereld wordt gemiddeld een op de drie kinderen vergiftigd met lood. Dat wil zeggen: met meer dan 5 microgram lood per deciliter in hun bloed. Van deze achthonderd miljoen kinderen met loodvergiftiging, leeft de helft in Zuid-Azië. dat wil zeggen, India met de buurlanden met Nepal, Pakistan en Bangladesh. Volgens een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie vallen er bijna 1 miljoen doden per jaar door loodvergiftiging. Dit zijn werkelijk verbijsterende aantallen.

De voornaamste oorzaak van loodvergiftiging is de recycling van loodaccu's, zoals hier door een kindarbeider in Bangladesh. Maar ook in Indiase specerijen zit veel en veel te veel lood.
De voornaamste oorzaak van loodvergiftiging is de recycling van loodaccu’s, zoals hier door een kindarbeider in Bangladesh. Maar ook in Indiase specerijen zit veel en veel te veel lood. Bron: UNICEF/UNI157477/Kiron

Wat zijn de bronnen van loodvergiftiging?

De voornaamste oorzaak van loodvergiftiging is het recyclen van loodaccu’s. Het omsmelten van lood gebeurt vaak in primitieve ovens. Ook komt er veel loodstof vrij bij de verwerking. Ouders die in de smelters werken, nemen loodstof mee naar huis, wat de kinderen vergiftigt. Een andere belangrijke bron zijn specerijen. Gewetenloze fabrikanten in vooral India en de andere Zuid Aziatische landen gebruiken loodzouten om kurkuma en chilipoeder hun gele en rode kleur te geven. De gevolgen laten zich raden. Loodvergiftiging op werkelijk industriële schaal. Zeker, omdat Indiase kinderen vaak ondervoed zijn. En lijden aan een gebrek aan eiwit, ijzer, calcium en vitamine C. Daardoor nemen ze extra veel giftig lood op uit de voeding.

Hoe kan de loodvergiftiging gestopt worden?

In Nederland heeft de overheid rigoureus ingegrepen. Loden waterleidingen zijn verboden, loodhoudende verf is verboden en tetra ethyl lood in benzine is uitgebannen. Ook worden loodaccu’s in Nederland van oudsher al centraal ingezameld en verwerkt. Deze drie harde en bij de fabrikanten erg impopulaire maatregelen hebben geleid tot een drastische daling van loodgehaltes in de omgeving. Hierdoor zijn de gezondheid van jong en oud flink verbeterd.

Dit zal ook in India moeten gebeuren. De winst voor de mens is in verhouding zo groot, dat India en andere landen waar dat nog niet gebeurt, alle loodaccu’s centraal in moeten zamelen. Dit is een interne aangelegenheid voor India. Dus het enige wat we kunnen doen is de Indiërs beleefd, maar dringend het advies geven dit verschrikkelijke probleem snel aan te pakken. En aanbieden om technologie te leveren.

Ook moet de inspectie alle specerij mengers en fabrikanten van sindoorpoeder (een rood poeder, dat vaak bij Hindoe-rituelen wordt gebruikt) vanaf nu streng controleren. In deze specerijen en sindoor, zijn namelijk extreem hoge gehaltes aan lood aangetroffen. Mogelijk kunnen we hier in de Europese Unie beginnen met strenge loodnormen op te leggen aan geïmporteerde Indiase specerijen. Daarmee stimuleren we de grotere Indiase fabrikanten om het loodgehalte in hun specerijen tot nul terug te brengen.

Nederlandse onderzoekers kunnen ook een goedkoper en effectieve loodtest ontwikkelen. Op die manier kunnen we loodvergiftiging snel opsporen en ziektes en doden voorkomen.

Bron

UNICEF, The toxic truth – Children’s exposure to lead pollution undermines a generation of future potential, 2021

Mysterieuze gebeurtenissen met ruimteschepen

Vergeleken met de aarde is de ruimte op onze tijdschaal zeer regelmatig en voorspelbaar. Maar toch gebeuren er ook in de ruimte soms vreemde, onverklaarbare dingen.

Banen van planeten kunnen tot op duizenden jaren vooruit berekend worden. De voetafdrukken van de Apollo astronauten in het fijne stof van het maanoppervlak staan er na een halve eeuw nog steeds in. Toch blijken er in deze in theorie desolate, eindeloze leegte, wel degelijk merkwaardige dingen plaats te hebben gevonden met ruimteschepen en satellieten. Deze ondergingen eerder hetzelfde lot als UFO-waarnemingen, maar nu het Usaanse leger erkent dat deze plaats hebben gevonden, krijgen deze steeds meer aandacht.

Niet alleen het Usaanse leger meldt dus vreemde, onverklaarbare waarnemingen van vliegende objecten. Ook in de ruimte zelf gebeuren er af en toe onverklaarbare dingen. Afgeschreven satellieten die na twintig jaar weer tot leven komen. Meer dan veertig nucleaire explosies, bijvoorbeeld, waar niemand de verantwoordelijkheid voor heeft toegegeven. Vreemde waarnemingen op Venus van zwevende bacterieachtige deeltjes, die op mogelijk leven wijzen. Het meeste kan verklaard worden met een beroep op geheime menselijke, bijvoorbeeld Usaanse of Russische ruimtevaartprojecten. Sommigen vallen in de categorie “onverklaarbaar met de huidige natuurwetenschap”. Die-hard harde SF-schrijver John Michael Godier geeft hieronder een overzicht van tien vreemde, soms ronduit bizarre gebeurtenissen.

Forumland, zin of onzin? Een overzicht

De flamboyante voorman van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, heeft een oud plan weer opgewarmd. Kan Forumland werken, en wat is het?

Wat is het concept achter Forumland?

Op dit moment zijn de plannen van Baudet nog niet erg concreet. Wat Thierry Baudet in feite voor ogen heeft, is een virtueel land. Een land, dat alleen bestaat als concept en een groep mensen samenbindt, niet een land dat een eigen grondgebied heeft. Een land als Nederland of zelfs Vaticaanstad, heeft een eigen grondgebied. Binnen dat grondgebied gelden de eigen, Nederlandse wetten: Nederland is soeverein binnen het Nederlandse grondgebied. De bedoeling is dat de bijna vijftigduizend leden van zijn partij gebruik kunnen maken van het netwerk van Forumland, om bij elkaar te kopen, samen scholen op te richten en vakantie te vieren. Er komt een eigen crypto als betaalsysteem.

Er komt ook een dating app speciaal voor Forumleden, aldus voorman Baudet. Omdat de kiezers van Forum voor Democratie voor tweederde mannelijk zijn, wordt deze app waarschijnlijk vooral populair onder homoseksuele Forumleden en de weinige vrouwelijke leden. Maar misschien trekken de voornamelijk vrouwelijke Q Anon aanhangers en virussceptici de balans recht.

Centraal binnen Forumland staat blockchain. Hiervoor staat Chhai Lin Lim garant. Hij is als vijfjarige zoon van slachtoffers van het genocidale, nationaalcommunistische Pol Pot-bewind in Cambodja naar Nederland gekomen. Hij is een van de grootste blockchainkenners in Nederland en heeft een sterke persoonlijke motivatie om de macht van de staat in te perken. Met dit project kan hij zijn droom waarmaken.

De techniek die hij ontwikkelde, draait al voor zijn eigen project. Hij kan deze letterlijk kopiëren voor Forumland. Technisch lijken er dus geen grote hordes te zijn. Maar hoe zit het met de sociale aspecten?

Virtueel land

Een virtueel land is niet soeverein, hooguit alleen binnen het virtuele domein zoals internet. En zelfs hier geldt, dat dan de wetgeving van het land waar de servers staan, leidend is voor deze server. Dus als je op een Nederlandse webserver illegaal games of films laat downloaden, neemt de Nederlandse politie deze in beslag.

In principe kan Baudet deze problemen oplossen, door de server op Antarctica te zetten, of ergens op volle zee, buiten de territoriale wateren van Nederland of een ander land. Of als satelliet. Nadeel van dit plan is dat niemand deze server dan beschermt. Het is moeilijk om als particuliere organisatie aan echt zware wapens te komen, tenzij je contacten met clubs als Hezbollah of FARC hebt. De Nederlandse overheid kan ongehinderd de marine afsturen op deze server en deze omhoog takelen en uitpluizen. Geheim agenten met springstof naar Antarctica vliegen. Of de satelliet uit de lucht laten schieten door de Amerikanen. Gezien de steun van het regime Rutte aan terroristische groepen in Noord-Syrië, hoeft Forum zich daar geen illusies over te maken. Het is dus waarschijnlijk slimmer om deze server in bijvoorbeeld Rusland of een ander land waar Nederland een slechte relatie mee heeft, te plaatsen. En veel backup servers te regelen.

Het belangrijkste onderdeel van Forumland, de blockchain, is verspreid over de duizenden computers van de deelnemers. Alleen als de meerderheid van deze computers in beslag zou worden genomen, zou bijvoorbeeld de Nederlandse overheid de Forum-blockchain kunnen kraken.

Oncensureerbaar forum

Sociale netwerken als Facebook en Twitter zijn erg actief met het bannen van gebruikers die te ver afwijken van de hippe Californische normen van deze techreuzen. De sociale backbone van Forumland vormt een forum, waar alle bijdragen via een blockchain worden opgeslagen. En dus niet meer kunnen worden weggecensureerd, zoals door de admins van deze sociale netwerken. Trolposts kunnen wel begraven worden door heel veel negatieve stemmen van gebruikers. Nadeel is wel dat zaken als bijvoorbeeld kinderporno of handleidingen voor het maken van massavernietigingswapens op deze blockchain kunnen worden gezet en niet verwijderd kunnen worden. Maar misschien is dit de prijs die we moeten betalen voor absolute vrijheid van meningsuiting.

De lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, wil een eigen land beginnen. Forumland.
De lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, wil een eigen land beginnen. Forumland. Bron: Rickazio

Eigen cryptomunt

Ook onderdeel van Baudets plannen is een eigen cryptomunt in te voeren. Anders dan bankrekeningen, is het niet mogelijk om beslag te leggen op een anonieme cryptorekening. Weliswaar zijn betalingen bij veel cryptomunten, zoals Bitcoin en Ethereum, door derden terug te traceren op bepaalde rekeningen, maar er bestaan ook volledig anonieme cryptomunten zoals Monero. Waarschijnlijk vindt FvD een Monero-achtige crypto daarom het aantrekkelijkst. Zeker gezien de zeer lage transactiekosten van enkele centen per betaling van Monero. De Forumcoin genoemd door Baudet..

Helpt elkaar, koopt alleen Forum-waar

Onderdeel van het platform wordt een eigen handelsnetwerk. Daar kan je met de Forumcoin betalen, ongeveer zoals op de diverse illegale marktplaatsen op Tor waar dingen als wapens, drugs en kinderporno worden verkocht. Dit is vooral interessant voor ondernemers die buiten de regels van de overheid willen opereren. Naast de bekende illegale goederen, kan je ook denken aan goederen die exclusief voor Forum-leden zijn, bijvoorbeeld huizen of banen. Als banen alleen binnen de Forum-omgeving bekend zijn, kunnen er alleen Forum-leden (dus geen “buitenlanders” of ander gehaat gespuis, zoals links) op solliciteren, wat een grote kopzorg bij veel Forum-aanhangers wegneemt. Dit geldt ook voor (vakantie) huizen. Het idee is niet nieuw. In het artsenblad Arts & Auto richten aanbieders zich ook op het gefortuneerde en “beschaafde” artsenpubliek.

Ook kunnen Forum-aanhangers bij horeca-gelegenheden van andere Forum-aanhangers terecht. Onderdeel van de site wordt een kaart, een soort Gouden Gids met Forum etablissementen. Het politieke voordeel is duidelijk. Door de kapitaalstroom van Forum-aanhangers binnen de beweging te houden, kunnen boycotacties van tegenstanders van Forum, onschadelijk worden gemaakt. En ontstaat er niet alleen een politieke, maar ook een economische binding binnen de beweging.

Scholen “zonder politieke indoctrinatie”

Forum voor Democratie vindt de Nederlandse scholen broedplaatsen voor politieke indoctrinatie. Eigen scholen stichten ligt daarmee voor de hand. Scholen verschaffen natuurlijk kennis en training, maar hun werkelijke rol is gecertificeerde afgestudeerden af te leveren. En hiermee een toegangsbewijs voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In principe kan Forum prima zelf scholen opzetten. Dit kan zelfs virtueel. Probleem is hier erkenning door allerlei instanties. Vooral als allerlei ontzettend politiek omstreden sociale vormingsvakken verplicht worden gesteld. Maar als Forum kan garanderen dat de diploma’s minstens zo goed zijn als die van Nederlandse onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld door zwaardere examens, zullen werkgevers daar niet om talen. Zeker werkgevers niet, die aanhanger zijn van Forum.

Wat kan je met een virtueel land als Forumland?

Korte termijn effect is dat aanhangers van Forum kunnen ontsnappen aan de in hun ogen verstikkende politieke correctheid en overheidsdwang in Nederland en het “linkse” onderwijs. Ze kunnen ook belastingen ontwijken door middel van dit interne handelssysteem. Langere termijn effect is dat deze gemeenschap een sterke binding zal veroorzaken die vergelijkbaar is met de zuilen binnen Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Met andere woorden: Forum legt de basis voor een staat in de staat. Dit werkt sterk destabiliserend.

Zou Forumland kunnen werken?

Op dit moment is het grootste deel van de economie virtueel, bestaat uit diensten. Diensten zijn ongrijpbaar en ontastbaar. Daarmee zijn ze erg aantrekkelijk om via een anonieme cryptomunt te verhandelen.

Er bestaat ook de vrijheid om onderling te handelen in Nederland, onder voorbehoud van de Nederlandse wet. En juist dat is een probleem. De aanhang van Baudet bestaat voor een groot deel uit coronavirus ontkenners. Mensen dus die de quarantainemaatregelen van de overheid onzin vinden en deze het liefst omzeilen. Waarschijnlijk zullen de FvD vakanties dus niet gekenmerkt worden door dingen als vaccinatiepaspoorten, mondkapjes of andere volgens de overheid noodzakelijke snuisterijen. Economisch gezien is Forumland een eiland dat moet concurreren tegen duizenden malen grotere eurozone. Binnen Forumland zullen producten duurder zijn dan in de rest van Nederland, omdat er minder concurrentie is. Dat zal Forumland vooral aantrekkelijk maken voor semi-legale of illegale transacties, zoals bijvoorbeeld prostitutie, copyrighted materiaal of drugshandel. En hiermee de Nederlandse overheid een stok geven om mee te slaan.

De Belastingdienst kan weliswaar niet het gehele Forumland netwerk platleggen, maar ze kunnen wel deelnemers, vooral zakelijke deelnemers, intimideren met bijvoorbeeld huiszoekingen. Deze zakelijke deelnemers vormen daarmee de zwakste schakel. Ze vormen de belangrijkste aantrekkingskracht van het handelsnetwerk.

Om dit te voorkomen, zal het Forumland netwerk zich netjes aan de verfoeide Nederlandse wetten moeten houden. Waarmee de meerwaarde verdwijnt. Persoonlijk denk ik ook dat het project te weinig ambitieus is. Het gaat nog steeds uit van de neoliberale orde. Een veel vervelender punt zijn de ronduit racistische ideeën die vooraanstaande FvD-leden er op na houden over niet-blanken en joden. Jammer dat Chhai Lin Lim zich voor het karretje van deze club laat spannen. Aan de andere kant rekent hij er vermoedelijk op dat de entropische kracht van de totale vrijheid binnen het concept, en de stortvloed van leden die dit idee waarschijnlijk op gaat leveren, de meer achterlijke elementen binnen de FvD beweging homeopatisch zal verdunnen. Helaas zitten deze racistische elementen dan nog wel op leidinggevende posities.

Plan B tegen de digitale euro

De Europese Unie wil nu een universele betaalapp voor alle EU-burgers invoeren en de digitale euro. M.a.w. naar Chinees model anonieme betalingen onmogelijk maken, alles verloopt dan via de Europese centrale bank. Hiermee krijgt de Europese overheid een onmiddellijke directe greep op haar onderdanen. Van een politieke tegenstander kan de bankrekening eenvoudig opgeheven worden. Die persoon is dan lamgelegd en drooggelegd. Wil je winkelen? Reizen? Naar het ziekenhuis? Je bent vogelvrij. Je bent gedwongen van giften van anderen te leven.

Als Forumland bestaat, met sterke crypto, geeft dit een hedge. Een Forumlid kan dan gebruik maken van het (kleine) netwerk van Forumland om te wonen, werken en leven. Dat is voor de meer rebelse types, waaronder veel Forum-stemmers, een enorme pull factor. Dus ja, Forumland zou kunnen werken. Als de EU, of Nederland zelf, een meer autoritair karakter krijgt, zal Forumland zowel snel populair worden.

Totdat de Europese overheid of Nederlandse overheid besluit het project op te rollen.; Als het werkelijk hinderlijk voor ze wordt.

Kosmische constante heeft lokale verschillen

Het heelal zit niet overal even snel uit. Dat blijkt uit tegenstrijdige metingen. De kosmische constante heeft lokale verschillen, zo lijkt het.

Ons heelal, dat ontstaan is na de Big Bang, zit steeds sneller uit. Dat weten we door de metingen aan de roodverschuiving van sterren in verre sterrenstelsels. Hoe verder het sterrenstelsel van ons af ligt, hoe groter de gemeten roodverschuiving is. Omdat sterren op grotere afstand zwakker worden, kunnen we aan de hand van hun lichtsterkte min of meer schatten, hoe ver ze staan. Op die manier hebben astronomen ontdekt, dat het heelal de afgelopen paar miljard jaar veel sneller is gaan uitzetten. Zie figuur. Hierin is het heelal op een gegeven moment in de tijd weergegeven als een cirkel. Je ziet, dat de cirkel steeds sneller groter wordt. Dat is de versnelde expansie volgens de laatste theorieën. Aan dit grote plaatje is weinig twijfel.

Het heelal zet steeds sneller uit. Kosmische constante heeft lokale verschillen. Bron: Design Alex Mittelmann, Coldcreation

Kosmische constante heeft lokale verschillen

Op dit moment zijn er twee manieren om de roodverschuiving te meten. De eerste, de roodverschuiving van een sterrenstelsel als geheel. De tweede manier is, de roodverschuiving van een supernova. Supernova’s zijn verwoestende sterontploffingen van zware sterren, die soms zo helder zijn dat ze gedurende een paar dagen tot weken een compleet sterrenstelsel overstralen. In theorie moeten deze twee methoden exact dezelfde waarde voor de roodverschuiving opleveren. In de praktijk blijkt uit metingen dat deze waarden behoorlijk verschillen, tot meer dan 10%. [1]

Mogelijk heeft dit te maken met de ouderdom van de sterrenstelsels. Omdat licht een vaste snelheid heeft, kijken we terug in de tijd als we nu naar verre sterrenstelsels kijken. Zo is het licht van een sterrenstelsel op 5 miljard lichtjaar afstand, 5 miljard jaar oud, het heelal was toen anders dan nu.

Misschien ander verloop van de supernova’s

Mogelijk gedroegen de supernova’s zich toen ook anders dan ze zich nu gedragen, waardoor de metingen aan supernova’s deze merkwaardige afwijking vertonen. Miljarden jaren geleden waren sterren lang niet zo oud als nu. Hun metalliciteit (astronomen noemen alle atomen zwaarder dan helium een metaal) was veel lager, omdat “metalen” worden geproduceerd in sterren. Sterren bevatten in die tijd bijna alleen waterstof en helium, want er was onvoldoende tijd verstreken om deze te produceren in het binnenste van sterren. Daardoor kan het dat de reacties in hun kern iets anders verliepen. Wat de reden ook is, mogelijk zijn ze daarom minder geschikt om afstanden te meten over zeer grote tijdschalen, stellen Steinhardt et al. in [1]. Jammer, want supernova’s zijn van zeer grote afstand waarneembaar en daarmee ideaal.

Misschien een ander heelal?

Een andere mogelijkheid, eveneens voor mijn rekening, is dat we deel uitmaken van een heelal dat met een ander heelal is samengesmolten. Er zijn grotere ringvormige structuren in de kosmische achtergrondstraling aangetroffen, In doorsnede, vanaf de aarde gezien, enkele graden (enkele malen groter dan de maan of de zon). Een goede verklaring voor deze structuur moet iets zijn, zo groot als een heelal. Dit andere heelal, ons oerheelal dan, heeft een iets andere uitzettingssnelheid dan het heelal waarmee ons heelal in botsing is geraakt. We zouden hiermee aliens in dit heelal zijn.

De afwijking is het sterkst rond een roodverschuiving z van 0,6.[1] Deze waarde komt overeen met een leeftijd van het heelal van 6-7 miljard jaar na de Big Bang. Het heelal was toen ongeveer half zo oud als nu. Opmerkelijk genoeg is dit precies de tijd dat het heelal sneller begon uit te zetten. Dit verklaart weliswaar de snellere uitzetting, maar niet het vreemde gedrag van de supernova’s.

Wat de oorzaak ook is, we zijn hier iets erg interessants op het spoor. Het kan wel eens ons beeld van het heelal flink gaan wijzigen.

Bronnen

  1. Charles L. Steinhardt, Albert Sneppen, Bidisha Sen. Effects of Supernova Redshift Uncertainties on the Determination of Cosmological Parameters. The Astrophysical Journal, 2020; 902 (1): 14 DOI: 10.3847/1538-4357/abb140op

Kunnen we de zeespiegelstijging bestrijden door meer water op land?

De afgelopen halve eeuw heeft zich niet alleen gekenmerkt door snelle stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer, maar ook door een lichte zeespiegelstijging. Zouden we een veel grotere zeespiegelstijging die ons te wachten staat kunnen compenseren door water op land te gebruiken en de aquifers weer bij te vullen?

Hoe groot is de zeespiegelstijging tot nu toe?

Wereldwijd stijgt de zeespiegel gemiddeld 2,6 mm per jaar. [1] Aan de kust is dit zelfs meer, 0,8 tot 1 centimeter per jaar. Naar verwachting zal deze snelheid snel toenemen,: als het oceaanwater verder opwarmt en de ijskappen op Groenland en Antarctica verder smelten. Tijdens de laatste ijstijd was er niet alleen veel oceaanwater bevroren als landijs, maar waren er ook grote meren in de Sahara en elders op de wereld.ook dit droeg enigszins bij aan de sterke zeespiegeldaling.

Hoe kunnen we de zeespiegel laten dalen met meer water op land?

Interessante stukken om onder water te laten lopen zijn bijvoorbeeld de Danakildepressie op de grens van Ethiopië , Eritrea en Djibouti. Dit zou het omringende gebied een stuk vochtiger maken. En een geografische barrière tussen de twee kemphanen Ethiopië en Eritrea creëren.

Ook veel water uit ondergrondse grondlagen, aquifers, is is in zee teruggekomen. Een mooi voorbeeld is de Ogallala Aquifer in het midden van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dit gebied is kurkdroog. Daarom irrigeren veel boeren in de Mid-West met het fossiele water uit deze aquifer. Weliswaar is de Ogallala Aquifer werkelijk enorm, meer dan 10 keer de oppervlakte van Nederland, en bevat deze 3600 km³ water. de vergelijking, het IJsselmeer bevat 9,66 km³. Maar hij wordt nauwelijks aangevuld, juist omdat het gebied erg droog is. Als gevolg daarvan zakt het grondwaterpeil met een meter per jaar. Het water komt uiteindelijk in zee terecht. Deze situatie doet zich overal ter wereld voor.

Meer water op land kan mogelijk helpen. Zoutvlaktes, zoals de Chott el-Djerid (Tunesië; hier) of de voormalige Rode Zeebodem van de Danakil Depressie onder water laten lopen, zijn enkele van de ideeën waarmee we het waterpeil van de oceanen een paar centimeter kunnen verlagen. Met grondwater is nog meer te bereiken.
Meer water op land kan mogelijk helpen. Zoutvlaktes, zoals de Chott el-Djerid (Tunesië; hier) of de voormalige Rode Zeebodem van de Danakil Depressie onder water laten lopen, zijn enkele van de ideeën waarmee we het waterpeil van de oceanen een paar centimeter kunnen verlagen. Met grondwater is nog meer te bereiken. Bron: door de fotograaf Vinzenz Mühlstein public domain gemaakt

Meer grondwater en meer gletsjers

We zouden deze aquifer, en ook andere, bijvoorbeeld die onder de Sahara, weer bij kunnen vullen. In totaal zit er tien miljoen km3 zoetwater en 12 miljoen km3 zoutwater onder de grond. Stel, dat we deze aquifers met 20% zouden bijvullen. Het gaat dan in totaal om vier miljoen kubieke kilometer water. En ook het herstellen van gletsjers. Deze vormen op dit moment de grootste bijdrage aan de zeespiegelstijging[2].

Zou meer water op land helpen?

Ter vergelijking: het totale volume van de oceanen op aarde is 1.350.000.000 km3 zeewater. Vergeleken met dit enorme getal vallen zelfs de aquifers in het niet. De gemiddelde diepte van de oceaan is drie kilometer. Dus als we dit volume met deze 4.000.000 km3 zouden verkleinen, scheelt dat ongeveer 12 m. Zelfs met dit enorme geo-engineering project kunnen we dus de zeespiegelstijging niet de baas, maar het helpt wel. Alleen al het smelten van Groenland betekent 7 m stijging erbij. De kleinere West Antarctische ijskap, zelfs 35 meter. Met de 0,02% uitzetting van zeewater per graad betekent dat voor de voorspelde 2 graden temperatuurstijging, de oceanen 3000 * 0,02% = 60 cm zullen stijgen.

Bronnen

  1. Nicholls, R.J., Lincke, D., Hinkel, J. et al. A global analysis of subsidence, relative sea-level change and coastal flood exposure. Nat. Clim. Chang., 2021 DOI: 10.1038/s41558-021-00993-z
  2. NASA, By the Numbers, Understanding Sea Level Rise

Internet verlaagt de jeugdcriminaliteit

Er is een belangrijke reden waarom er minder criminaliteit is dan vroeger. Internet verlaagt de jeugdcriminaliteit.

De computer, een geweldige kinderoppas

Deskundigen, en daar zijn er in Nederland nogal wat van, zijn stomverbaasd waarom de jeugdcriminaliteit daalt. Immers, zo leert de gangbare wijsheid, de jeugd is dom, materialistisch en makkelijk op het slechte pad te brengen. Vroeger speelden kinderen bijna de hele dag op straat. De huizen van arme Nederlanders zijn maar klein en daarom was de makkelijkste oplossing de kinderen maar naar buiten te sturen. Vooral als het om drukke of ADHD kinderen ging. De groep kinderen die over het algemeen sneller crimineel worden omdat ze continu op zoek zijn naar prikkels. Nu hoeft dat niet meer. Met een snelle computer en een goede internetverbinding, op dit moment standaard in de meeste huishoudens, kan het kroost de hele dag achter het beeldscherm doorbrengen.

De computer, een geweldige kinderoppas. Internet verlaagt de jeugdcriminaliteit. Afbeelding van StartupStockPhotos
De computer, een geweldige kinderoppas. Internet verlaagt de jeugdcriminaliteit. Afbeelding van StartupStockPhotos

Kinderen dikker en ongezonder

Dit heeft natuurlijk ook grote nadelen. Kinderen zijn nu dikker en ongezonder dan 30 jaar geleden. Ook motorisch gezien lopen ze achter. Modeziektes als DCD zijn mede een gevolg van minder lichamelijke beweging. Hoe minder je spieren gebruikt, hoe minder ervaring je hebt met bewegen en dus hoe houteriger je je beweegt. Dat was vroeger wel anders. Alleen het enkele kind dat veel las, een natuurlijk TV-junks, bewogen zich weinig. Criminologisch is het weliswaar niet zo belangrijk, maar de politie zal waarschijnlijk jongeren wil sneller kunnen inhalen en arresteren.

Gelegenheid maakt de dief

Op dit moment bestaat de meeste misdaad, althans financieel gezien, uit corruptie en fraude en drugshandel. We zien bijvoorbeeld dat “handige” jongens met contacten met hoge ambtenaren zoals CDA coryfee Sywert van Lienden, de grenzen van de wet opzoeken om zich zo op kosten van de samenleving te kunnen verrijken met, in dit geval, negen miljoen door een schimmige mondkapjesdeal. Deze criminaliteit is onzichtbaar, tot hij door speurwerk (in dit geval door de onderzoekswebsite Follow The Money) aan het licht komt. Dit is misdaad die buiten bereik ligt van de traditionele jonge misdadiger.

Steeds minder jongeren

Een andere belangrijke factor is dat het percentage jongeren geleidelijk aan het dalen is. Traditioneel gezien is de grootste groep criminelen jonge mannen tussen de 20 en 25 jaar. Daarvan zijn er niet alleen minder, ze komen ook makkelijker dan het trekken door de vrije seksuele moraal en de overvloedige porno op internet. Dat wordt door conservatieven vaak schande over gesproken, maar het heeft ook een paar voordelen. Dit vermindert de behoefte van crimineel gedrag om een seks te komen. Alleen binnen de over het algemeen vrij streng islamitische Marokkaanse gemeenschap, waar zaken als porno een seks als je ongetrouwd bent, als zondig worden gezien, is dit effect nog niet zo sterk.

Nuttig werk moet weer lonen

Op dit moment verdienen de mensen die echt nuttig werk doen een schijntje. Hoe zorgen we dat nuttig werk weer rechtvaardig wordt beloond?

Geld is de heilige koe van Nederland

Jan Marijnissen, de voormalige leider van de SP, zei het al. In Nederland wordt meer geld verdiend met speculeren dan met werken. Tot overmaat van ramp is het meeste werk dat er wordt gedaan, zogeheten bullshit jobs. Voor een belangrijk deel komt dat omdat we de verkeerde prioriteiten stellen. We vinden het belangrijker om intellectueel eigendom te beschermen dan om mensenrechten zoals huisvesting en gezondheid te beschermen. Wie een moord pleegt, verliest na enkele tientallen jaren zijn strafblad[1]. Maar wie in de schulden zit, torst deze zijn leven lang mee[2]. Hiermee geven wij als maatschappij eigenlijk te kennen dat wij het erg vinden dat iemand een schuld niet afbetaalt, dan dat iemand een andere mens heeft vermoord. Geld is heiliger dan een mensenleven in Nederland.

Er is een mentaliteitsverandering nodig – nuttig werk telt meer dan geld

Geld is in principe onbeperkt bij te drukken, en de Europese Centrale Bank is daar lustig mee bezig. Daarom is het niet zo zeer belangrijk wat iets kost, maar wat iets waard is. Juist de dingen die weinig kosten zoals schone lucht, schoon water en gezond voedsel, zijn het meeste waard want zonder kunnen we niet. We kunnen uitstekend zonder een iPhone, of andere gadget die in de mode is. Of zonder managementadviezen die in negen van de tien gevallen averechts uitpakken, of ten koste gaan van anderen. We kunnen dit bereiken door bijvoorbeeld een hoger minimumloon. Maar belangrijker nog is dat we mensen gaan waarderen voor wat ze doen, hoe ze de wereld vooruithelpen. Daarvoor moeten we onze mentaliteit veranderen.

Wijlen Stanislaw Petrov deed uitermate nuttig werk. Hij redde miljarden levens door zijn Sovjet-superieuren niet door te geven dat er een
Wijlen Stanislaw Petrov deed uitermate nuttig werk. Hij redde miljarden levens door zijn Sovjet-superieuren niet door te geven dat er een “Amerikaanse kernaanval” aan de gang was. Bron: Wikimedia Commons/Queery-54/CC BY-SA 4.0

Vrije markt is niet zaligmakend

We moeten erkennen dat de vrije markt slechts beperkt nut heeft. Het centrale probleem is namelijk dat een ondernemer in principe altijd in zijn eigen belang zal werken. Dat belang komt lang niet altijd over een met het algemeen belang. De verleiding voor de ondernemer, de enkele idealist daargelaten, is groot om problemen niet op te lossen, maar ze met lapmiddelen te behandelen. Zo kan de ondernemer er langer aan verdienen. Fietsenmakers verkopen liever geen antilekbanden, want daardoor verliezen ze omzet. Farmaceuten verkopen liever middelen om chronische ziekten jarenlang mee te behandelen, dan middelen die de chronische ziekte kunnen genezen. De vrije markt is er heel goed in om korte termijn problemen op te lossen, maar heel slecht om diepliggende, strategische problemen op te lossen.

Pareto Improvement – echt nuttig werk

De Italiaanse econoom Vilfredo Pareto bedacht een concept om vast te stellen of iets werkelijk universele waarde heeft. Dat is een ding, dat in alle omstandigheden, voor iedereen een neutraal of positief effect heeft. Kortom een uitvinding die er werkelijk om smeekt om gedaan te worden omdat iedereen in de wereld dan wat mee opschiet. Een dergelijke uitvinding is bijvoorbeeld de vaccinatie. Dankzij vaccinaties overlijden er nu nauwelijks nog kinderen aan ooit dodelijke ziekten als de pokken (uitgeroeid) of polio ( bijna uitgeroeid). en zo zijn er nog meer voorbeelden. Iemand die een Pareto improvement bedenkt, doet dus iets erg nuttigs. Dat geldt ook voor baantjes die zorgen dat iedereen erop vooruit gaat, of in ieder geval niemand er nadeel van ondervindt. voor de handige belastingjongen, of de opdringerige verkoper geldt dat duidelijk niet. Voor een schoonmaker wel.

Misschien kunnen we een systeem bedenken waarbij bijvoorbeeld baantjes waar iedereen van profiteert, minder belasting hoeft te betalen, terwijl baantjes die hinderlijk zijn voor anderen, of zelfs ten koste van hen gaan, extra zwaar belast worden. Wat zijn jullie ideeën?

Bronnen

1. Hoe lang blijven gegevens geregistreerd bij de politie? – website Nederlandse politie
2. Verjaring van schulden – budgetcoach.nl