Marokkanen als ras betitelen: terecht of juridisch avonturisme?

Met de veroordeling van de Nederlandse politicus Geert Wilders door de rechtbank[0], is een gevaarlijk precedent geschapen. In feite blijkt dit vonnis, hoe paradoxaal het ook klinkt, uitermate racistisch, veel racistischer dan zelfs de ergste uitlating van Wilders. Waarom?

Wat houdt de Marokkaanse nationaliteit in?
Volgens de Marokkaanse “Code de la Nationalité Marocaine”, hoofdstuk II artikel 6,  is iedereen, die geboren wordt uit een Marokkaanse vader of moeder, Marokkaan[1]. Of de ouders dat nu willen of niet. Dit geldt ook voor in Marokko geboren kinderen met onbekende ouders (II.7). De Marokkaanse nationaliteit is ook aan te vragen voor in Marokko geboren kinderen van buitenlandse ouders,die een geldige verblijfsvergunning hebben, tenminste als de vader afkomstig is uit een meerderheid moslim- of Arabisch land (III.9). Ook voor mensen die reeds vijf jaar in Marokko verblijven en van onbesproken gedrag zijn en zelf  in hun onderhoud kunnen voorzien/Arabisch spreken/lichamelijk gezond en niet geestesziek zijn, kan de Marokkaanse nationaliteit aangevraagd worden (sectie 2 artikel 11).
Volgens artikel 19 is het alleen na een koninklijk decreet mogelijk om de Marokkaanse nationaliteit kwijt te raken. Wel is er een mogelijke loophole, volgens artikel 20. Als een Marokkaan(se) dienst neemt in een vijandig leger (mogelijk dat van Algerije en zeker Polisario, het bevrijdingsleger van het door Marokko illegaal bezet gehouden Westelijke Sahara), raakt deze de Marokkaanse nationaliteit kwijt.

Rhizlane El Idrissi, een Marokkaans fotomodel,zo zo voor een Zweedse of Nederlandse door kunnen gaan.
Rhizlane El Idrissi, een Marokkaans fotomodel, zou zo voor een Zweedse of Nederlandse door kunnen gaan.

Hoe racistisch is de Marokkaanse wet?
Bij het toekennen van de Marokkaanse nationaliteit discrimineert Marokko duidelijk op herkomst (Arabieren en islamieten krijgen volgens artikel 9 een voorkeursbehandeling). De Marokkaanse wet beschouwt alle kinderen van Marokkanen als Marokkanen. De Marokkaanse wet weerspiegelt hiermee duidelijk een Arabisch-islamistische wereldbeeld waarbij niet-islamieten (zoals de joodse, christelijke en inheemse Amazigh-godsdienst) en de inheemse Amazighbevolking met hun taal een tweederangs rol spelen. Ook de grote moeite die het kost om de Marokkaanse nationaliteit kwijt te raken, maakt duidelijk dat Marokko het eigen volk als een soort ras ziet. Toch is het in principe mogelijk om ook als iemand die geen Marokkaan, islamiet en Arabier is, de Marokkaanse nationaliteit te krijgen.

Vormen de bezitters van de Marokkaanse nationaliteit een ras?
Wilders werd veroordeeld op grond van zijn vraag in 2014 aan een PVV-publiek: willen jullie meer of minder Marokkanen? De rechter interpreteerde ‘Marokkaan’ hier als ras. Hoewel we hebben gezien dat er behoorlijk wat racistische elementen aan het Marokkaanse nationaliteitsproces zitten, en Marokko vrij geïsoleerd ligt, is de genetische overeenkomst tussen Marokkanen vrij klein. Er kan niet gesproken kan worden van een ras in de biologische zin[2]. Ook blijkt uit het overige discours van Wilders, overigens zelf ook van gedeeltelijk niet-Nederlandse afkomst, dat hij het criminele gedrag van Marokkanen niet aan genetische kenmerken maar aan godsdienstige en culturele elementen wijt. Wilders een racist noemen, is daarmee onjuist.

Een ander Marokkaans fotomodel.

Juridisch avonturisme
Dit vonnis rammelt aan alle kanten. Niet alleen is “Marokkaan” geen ras, ook is het stellen van een vraag op zich geen racistische uitspraak. In dit vonnis heeft de rechtbank zich duidelijk meer laten leiden door de wens om Wilders veroordeeld te krijgen en een maatschappelijke norm te zetten, dan door juridische argumenten. De kwalificatie van Wilders dat het hier om een politiek proces gaat, is hiermee juist.
Dit juridisch avonturisme is juist zeer gevaarlijk en bevordert het racisme. Zo gaat de rechtbank mee in het streven van de Marokkaanse overheid, een “Marokkaans ras” te scheppen. Ook wordt het stellen van een vraag  strafbaar gesteld. Hiermee is de bijl gezet aan de wortel van de vrijheid van meningsuiting in Nederland.

Gelukkig is Wilders in hoger beroep gegaan. Dit vonnis moet van tafel.

Is het verwerpelijk, minder Marokkanen te willen?
Marokkanen zijn mensen die onderling behoorlijk verschillen. Er zijn kwaadaardige Marokkanen, maar ook Marokkanen die een positieve bijdrage leveren aan Nederland. Mensen moeten worden afgerekend op hun daden, niet op hun afkomst. Van criminelen als Badr Hari en Mohammed Bouyeri willen we minder, van denkers zoals Abdelkader Benali en Hafid Bouazza willen we juist meer. Minder Marokkanen willen, omdat het Marokkanen zijn, is verwerpelijk. Minder islamisten, criminelen en terroristen willen is een kwestie van zelfbescherming. Hopelijk zal Wilders dit onderscheid de volgende keer maken.

Bronnen
0. Uitspraak zaak Wilders rechtbank Den Haag 9 december 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:15014), rechtspraak.nl
1. Code de la Nationalité Marocaine, refworld.org
2. Tada Rhouda et al., Mitochondrial genetic variability of North Morocco population, Moroccan J. Biol. 2-3 (2006) 68-73

13 gedachten over “Marokkanen als ras betitelen: terecht of juridisch avonturisme?”

 1. Ja idd. Wilders had beter zijn uitspraak moeten definiëren: willen jullie meer of minder ‘”criminele” Marokkanen. Daarover had niemand, ook de linkse ideologen niet, kunnen vallen.

 2. Naast de kwestie van de juridische definitie van ‘racisme’ die je hierboven behandeld vond ik het meest opvallend dat er blijkbaar een uitspraak ligt van het Europese Hof dat de uitspraken van een politicus altijd in ‘context’ gezien moeten worden. En Wilders gaf meteen na het scanderen van ‘Minder, minder, minder’ aan in een interview van de NOS (in het betreffende café) dat hij alleen criminele etc. Marokkanen bedoelde. Bovendien zegt het Europese Hof – blijkbaar; aldus Knoops – dat je de context ook heel ruim moet zien: het gegeven dat in Wilders partijprogramma ook met zoveel woorden dezelfde opvattingen worden geuit (welke op die plaats in principe volstrekt legaal zijn) houdt in dat de uitspraken in het zaaltje kunnen worden gezien als ‘beknopte weergave’ van zijn partijprogramma mbt de onderwerp. (Bovendien stelt hij alleen de vraag zoals je al aangeeft. Hoewel de rechter ervan uitgaat dat het een afgesproken een-tweetje was met het publiek.)
  Ik denk dus dat in Hoger Beroep of bij het Europese Hof zijn schuldig verklaring volledig van tafel wordt geveegd. In de tussentijd heeft Wilders er alleen maar baat bij en haalt hij meer, meer, meer stemmen (en dus zetels) van verontwaardigde Nederlanders. Mogelijk net genoeg om Minister President te worden….
  Een geniale strategie dus (er vanuit gaand dat dit allemaal zo gepland is)!

 3. Ron Soeverein Mens

  Naast rechter zijn blijken ze nu ook nog afgestudeerd zijn in antropologie om zomaar in december 2016 een nieuw ras te hebben ontdekt, namelijk marokkanen, het 6e ras in het al bestaande rijtje van mensenrassen. Feitelijk is dus nu een Nederlander een ras en kan dit gebruiken als je dus als ras gediscrimineerd wordt anders is er sprake van jurisprudentie. Goed om te weten en te gebruiken.

  1. Ha ha! Inderdaad waarom bemoeien die rechters zich met anthroplogie en biologie? Overigens bestaan er helemaal geen ‘menselijke rassen’. Chimpansees bv. verschillen onderling genetisch/lichamelijk gezien veel meer dan een willekeurige groep mensen zoals bv een Papoea en een Nederlander.
   De echte verschillen tussen mensen onderling zijn de culturele en sociale verschillen. En die doen er wel degelijk toe als je ‘culturen’ vergelijkt…

 4. Het is bizar en walgelijk crimineel wat deze rechtbank heeft geflikt. Natuurlijk waren daar de grote aantallen aangiftes verzameld,in optocht naar het politiebureau en natuurlijk de media die er zo heerlijk on vaderlandslievend op springen.
  Die slappe hap van het O.M. durfde natuurlijk niet te weigeren en men moest even laten zien wat voor een goede,brave mensen we zijn. Hoe we onze waarden en normen verdedigen.Ach arm Nederland,hoe ver ben je gezonken in deze verderfelijke poel.
  Men had hem simpel vrij moeten spreken met een krachtig pleidooi om daarmee direct een teken te geven aan toekomstige raddraaiers,maar nee men moest de Nederlandhaters hun zin geven,want we zijn toch oooh zoo fatsoenlijk.
  Geen podium geven op radio en TV,geen uitgebreide artikelen in de kranten,geen aandacht geven,maar hun steeds en immer er op wijzen dat men accepteert dat ze hier leven en dat men aan het leven deel dient te nemen net zoals al die andere Nederlanders en nieuwkomers waar geen problemen mee zijn.
  Mensen als sylvana simons ,Denk,anti zwarte piet beweging en wat dies meer zij,gewoon negeren,want zij zijn de ondergang van het eens zo mooie Nederland.Maar ook die ignorante politici die onophoudelijk roepen dat we hun in ons hart moeten sluiten ,want het is zo mooi die verscheidenheid en we moeten het samen doen,ook die moet je van het podium verwijderen,het zijn de verraders van heden ,de zgn. Gutmenschen die geen zicht hebben op de realiteit en een ieder met kritiek of scherpe vragen monddood willen maken.
  Ik treur dagelijks om Nederland en Europa.
  Hopelijk krijgt men snel de rekening gepresenteerd,gaarne wil ik dat nog meemaken
  A propos…ik ben kaukasier

 5. Ik kan uiteraard mijn geluk niet op, nu de rechtse volksvertegenwoordiger en dictator van de nationalistische Partij Volks Verliezers, (PVV) een volkomen terechte juridisch politieke slag is toebedeeld. Alleen wel jammer dat hem bepaalde visa rechten als gevolg van juridisch veroordeeld zijn worden ontzegd. Persoonlijk zou ik hem een uitzonderlijk regelmatige route over de Bermuda Driehoek willen adviseren, (niemand weet waar je aankomt, éhéhéh)……….

  Overigens; zelfs al zou de Partij Volks Verliezers de aller, aller, aller grootste partij worden, gezamenlijk beschikken de andere partijen, (socialere georganiseerde mensen) blijvend over de meeste zetels. Dus nee, we krijgen geen dictator, nu Trump nog……….

  https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/krijgen-we-ooit-een-dictator-in-nederland/

  1. Ron Soeverein Mens

   Als je zo graag de Nederlandse cultuur en geschiedenis wilt ondermijnen en wilt vernietigen door de hele linkse politiek en de EU te omarmen snap ik niet wat je op dit soort sites te zoeken hebt. Laat je lekker verder uitmelken door de roversbende in Den Haag en Brussel die lak hebben aan de bevolking. Neem zogenaamde asielzoekers bij je in huis en sluit je aan bij denk.

   1. Sylvana Simmons en haar partijtje dragen alleen maar bij aan de aanhang van Wilders, (doordenkertje). Verder ben ik niet speciaal links of rechts, en op deze site al vanaf het aller eerste begin. Dat ik van mening kan verschillen met Germen en hij met mij, dat deden we regelmatig. Intelligente mensen accepteren dat, gepolariseerden bijna nooit. Deze site is voor intelligente mensen, en uiteraard anders georiënteerden, zolang ze zich fatsoenlijk gedragen……

 6. Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie “elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.”

  De definitie maakt dus geen onderscheid tussen discriminatie op grond van ras of etniciteit. Het onderscheid tussen beide begrippen blijkt ook voor antropologen een onderwerp van debat. Ook de Britse wet verstaat bijvoorbeeld onder raciale groep “elke groep mensen gedefinieerd op grond van ras, huidskleur of nationaliteit (inclusief burgerschap), of etnische of nationale afkomst”.

  Dus willen jullie op Antares na gewoon je mond houden. Het was wel degelijk racistisch. Je in een ander verplaatsen is tegenwoordig erg moeilijk voor velen. Je zult maar marrokkaan zijn in deze tijden. Wat denk je dat dat doet met jongen mensen als ze telkens horen op de media dat blijkbaar een groot deel van de bevolking niet op ze zit te wachten. … Tja self fulfilling prophecy krijg je dan.

  En ja er zijn problemen. Maar de boel polariseren is niet de oplossing.

Laat een reactie achter