admin

Visionair.nl verhuisd naar nieuwe server

Omdat de oude server steeds trager werd, hebben we besloten over te stappen op een sneller webhostingpakket. Helaas had de verhuizing nogal wat voeten in de aarde, waardoor we onze trouwe lezers niet zoals gewoonlijk konden verblijden met een dagelijks artikel. Nu zijn in principe de technische problemen opgelost, waardoor we weer met een frisse start, en een snellere server, aan de slag kunnen.

Het schijnsel van Nemesis door het Oortwolk-puin. Het kleine lichtpuntje in het centrum is de zon.

Ramp slaat toe elke 27 miljoen jaar (update)

Door nog onopgehelderde oorzaak wordt de aarde elke zesentwintig tot zevenentwintig miljoen jaar bezocht door een doodsengel: getroffen door een natuurramp die een groot deel van de soorten wegvaagt. Nemesis, de veronderstelde donkere begeleider van de zon die om de zoveel tijd met een tocht door de komeetrijke Oortgordel dood en verderf zou zaaien, komt met de laatste onderzoeksgegevens echter steeds verder uit beeld als mogelijke verklaring.
Er is ook goed nieuws: de laatste massaextinctie vond elf miljoen jaar geleden plaats. Het duurt dus nog wel even voor de volgende vernietigende ramp, althans uit die hoek, toeslaat.

Planetoïdengordel, Kuipergordel en Oortgordel

Ons zonnestelsel kent drie grote verzamelplekken van ongeregeld puin: de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter en de Kuipergordel: de gordel even buiten de omloopbaan van Neptunus. Ex-planeet Pluto is het eerst ontdekte Kuiperobject.

De Kuipergordel en de Oortwolk. Vergeleken met de Kuipergordel en de rest van het zonnestelsel is de Oortwolk gigantisch groot.
De Kuipergordel en de Oortwolk. Vergeleken met de Kuipergordel en de rest van het zonnestelsel is de Oortwolk gigantisch groot. Bron:NASA

Verder is er waarschijnlijk de reusachtig grote Oortgordel, die zich tot meer dan een lichtjaar afstand van de zon uitstrekt: de grens van de zwaartekrachtswerking van de zon. Er is nog geen direct experimenteel bewijs van het bestaan van de Oortgordel, maar de meeste kometen hebben een aphelion (punt in hun omloopbaan dat het verst verwijderd is van de zon) van 20.000 maal de afstand aarde-zon, het centrum van de Oortgordel.

Neptunus, Jupiter en Mars kennen  trojanen, dat zijn ruimterotsen die zich op ongeveer een zesde omloopbaan afstand voor of achter de planeet in de omloopbaan van de planeet bevinden en daar rond de Lagrangepunten draaien: het punt waar de zon en de planeet evenveel aantrekkingskracht uitoefenen. De samenstelling van meteorieten uit deze gordels wijst erop dat er veel waardevolle grondstoffen te vinden zijn. Vanzelfsprekend hebben diverse landen daarom grote interesse in deze gordels. Wat daar aan zeldzame metalen en dergelijke te vinden is, stelt de aarde totaal in de schaduw.

Nemesis
De Nemesishypothese (Nemesis is de Griekse godin van het noodlot die hoogmoedigen straft) gaat er van uit dat de zon een donkere, onzichtbare begeleider kent: Nemesis.

Het schijnsel van Nemesis door het Oortwolk-puin. Het kleine lichtpuntje in het centrum is de zon.
Het schijnsel van Nemesis door het Oortwolk-puin. Het kleine lichtpuntje in het centrum is de zon.

Objecten die in aanmerking komen als boosdoener zijn bruine dwergen (sterren die te klein zijn voor kernfusie), zwerfplaneten ter grootte van een reusachtige Jupiter of kleine zwarte gaten. Alle drie zijn namelijk nagenoeg onzichtbaar van grote afstand.

Nemesis volgt een elliptische baan om de zon. Als Nemesis de zon dicht nadert, verstoort de zwaartekracht van het hemellichaam de banen van kometen en andere brokken puin in de Oortgordel, de ijzig koude puinring aan de uiterste buitengrens van het zonnestelsel.

Het gevolg: de aarde wordt getroffen door een vernietigend bombardement dat een groot deel van alle soorten wegvaagt. Enkele zeer taaie soorten overleven het en worden de stamvaders voor een nieuwe fase van evolutionaire uitwaaiering, zoals bijvoorbeeld ook na de allesverwoestende Krijt-Tertair massaextinctie, 250 miljoen jaar geleden (de oerdino was een van de overlevenden) en de Chicxulub-ramp (die de dino’s wegvaagde en de weg vrijmaakte voor de zoogdieren zoals de mens en vogels) gebeurde.

Het Pluto-achtige object Sedna bevindt zich op een plaats die volgens sommige astronomen alleen is te verklaren door het zwaartekrachtsveld van een Nemesis-achtig hemellichaam.

Een aanvullende aanwijzing voor het bestaan van Nemesis is de scherpe begrenzing van de Oortgordel (berekend uit de omloopbanen van kometen). Van andere sterren met begeleiders is bekend dat ook hun puinringen scherp begrensd zijn. Eenzame sterren hebben een diffuse buitenring. Nemesis vinden wordt lastig. Op dit moment is het hypothetische object op zijn aphelion – het verste punt van de zon – en is dus vrijwel onzichtbaar. Niettemin wordt er nu grof astronomisch geschut gelanceerd – denk aan de geplande Pan-STARRS, LSST en de in 2013 voltooide WISE missies, waardoor Nemesis – als deze bestaat – ons haast niet meer kan ontgaan. In 2020 hebben we nog steeds geen spoor van Nemesis ontdekt.

Maar bestaat Nemesis wel? En wat is dan wél de verklaring?

Uit een recente Arxiv-publicatie blijkt dat er enkele stevige argumenten tegen de Nemesishypothese pleiten. Zo is het patroon van uitstervingen met 99% te regelmatig om door de hypothetische Nemesis te worden veroorzaakt. Zwaartekrachtsvelden van naburige sterren zouden de baan van Nemesis namelijk zo verstoren dat het hemellichaam een onregelmatige baan zou krijgen – en hiermee de periodiciteit in de war schoppen.

Er zijn op dit moment weinig andere verklaringen die in de buurt komen van een zinnig werkingsmechanisme. De zon draait in omstreeks tweehonderd miljoen jaar rond rond de kern van de melkweg – zes keer zo lang als de periodiciteit van de uitstervingen. Onze stellaire buren zijn te chaotisch om deze bijna volmaakte regelmaat te leveren. Wat de verklaring ook is, we hebben nog vijftien miljoen jaar om de dader te ontmaskeren. Dus we hebben nog wel even de tijd…

Update: publicatie in Nature

Sinds 2011 is het onderzoek voortgezet, deze keer met behulp van kunstmatige intelligentie. De onderzoekers onderzochten de verspreiding in de tijd van 1 273 254 fossielen uit het Fanerozoïcum (m.a.w. de laatste 541 miljoen jaar), die toebehoorden aan 171 231 soorten.
Hieruit kwamen enkele opvallende uitkomsten. Het patroon van uitstervingen elke 27 miljoen jaar (of een veelvoud hiervan) werd opnieuw bevestigd. We weten nog steeds niet welk proces deze uitstervingen in gang heeft gezet. Wel dat alle vijf massa-uitstervingen en zeven kleinere uitstervingsgolven het patroon van de 27 miljoen jaar volgen [1].

Nog steeds is niet bekend welk proces dit veroorzaakt, maar een onzichtbare begeleider van de zon of een andere kosmologisch proces dat de omloopbanen van Kuiperbelt-objecten destabiliseert, lijkt m.i. aannemelijk. Deze periode van 27 miljoen jaar komt overeen met een aphelion van honderdduizenden astronomische eenheden, m.a.w. enkele lichtjaren. Een dergelijk object is nauwelijks meer gebonden aan de zon en wordt al snel op sleeptouw genomen door andere passerende sterren. Toch wijst de ijzeren periodiciteit op een relatief sterke gravitationele binding met de zon en een stabiele baan. Een resonantie-effect met het galactische zwaartekrachtsveld? Kortom: een uitdagende puzzel.

Er blijkt geen verband te zijn tussen uitsterving en het daarna ontstaan van nieuwe soorten. Speciatie-events, waarbij veel nieuwe soorten ontstaan, komen willekeurig voor. De eerdere theorie dat uitsterfgolven automatisch leiden tot het ontstaan van veel nieuwe soorten die de plaatsen van eerdere soorten opvullen, blijkt dus niet te kloppen. Sterker nog: speciatie lijkt juist nieuwe uitstervingen te veroorzaken, door de onderzoekers “destruction by creation” genoemd. Een mooi voorbeeld is natuurlijk onze eigen soort. Wij hebben heel wat uitstervingen van andere soorten, van de mammoet tot de dodo, op ons geweten.

Bronnen
1. Impacts of speciation and extinction measured by an evolutionary decay clock” by Jennifer F. Hoyal Cuthill, Nicholas Guttenberg and Graham E. Budd, 9 December 2020, Nature.
DOI: 10.1038/s41586-020-3003-4

Gelukkig kerstfeest

Geniet in deze donkere tijden van kleine dingen. Van elkaar. Van de gezelligheid, al is het maar met een kleine groep. Wees voorzichtig. Besmet elkaar niet.

En denk groot. Want ook deze donkere tijden zullen voorbij gaan. Onze toekomst is stralend.

NGC2264, de Kerstboomnevel. Bron: ESO

Want wij zijn de mensheid. De aarde is onze wieg, maar we kunnen niet voor altijd in onze wieg blijven.

Enkele subtielere cartoons van Charlie Hebdo waarin de veronderstelde uitvinder van de islam, de koopman Muhammad ibn Abdullah, wordt afgebeeld. Bron/copyright: Charlie Hebdo Magazine

Waarom we de vrijheid van meningsuiting onvoorwaardelijk moeten beschermen

Is een spotprent een mensenleven waard? Op het eerste gezicht zou je zeggen: nee. Schijn bedriegt hier echter: niet alleen onze vrijheid, maar ook het voortbestaan van de menselijke soort is gebaat bij integriteit in denken, en hierbij bij een absolute vrijheid van meningsuiting.

De mens en de mensheid als informatieverwerkers
Evolutie is in feite informatieverwerking. Evolutie is het product van de confrontatie van ons genotype (de DNA-blueprint in onze genen) en het hieruit ontstane fenotype (onze lichamen) met de natuurlijke omgeving (waaronder andere organismen). In miljarden jaren van evolutie is het genotype van onze soort uitgebreid en aangepast tot we van twee enkele strengen bacterie- en archaea-DNA, gehuisvest in een eenvoudige cel, zijn uitgegroeid tot een complex meercellig organisme, in staat om de mysteries van het leven, de ruimte en de tijd te ontraadselen.

Dit proces vond slechts plaatst door de eindeloze blootstelling van ons genoom aan steeds wisselende uitdagingen. Onze voorouders hebben wereldwijde rampen zoals een catastrofale asteroïde-inslag, een gammastralings-burst en iets wat waarschijnlijk een massale vulkaaneruptie is geweest, overleefd. Elke ramp heeft doorgaans de taaiste overlevers uitgeselecteerd. De catastrofale ramp aan het einde van het Perm 252 miljoen jaar geleden, waarbij  meer dan negentig procent van de soorten op aarde het loodje legde, heeft de weg vrijgemaakt voor de voorouder van de dinosauriërs (en hiermee vogels), de Chicxulub-inslag voor groepen zoogdieren waaronder de primaten, onze groep.

Enkele subtielere cartoons van Charlie Hebdo waarin de veronderstelde uitvinder van de islam, de koopman Muhammad ibn Abdullah, wordt afgebeeld. Bron/copyright: Charlie Hebdo Magazine
Enkele subtielere cartoons van Charlie Hebdo waarin de veronderstelde uitvinder van de islam, de koopman Muhammad ibn Abdullah, geestig wordt afgebeeld. Bron/copyright: Charlie Hebdo Magazine

Technische en culturele evolutie
Economische, sociale en culturele wedijver is onderworpen aan soortgelijke evolutionaire druk. Het “DNA” van bijvoorbeeld een fiets zijn de CAD-bouwtekeningen, specificaties en montagehandleidingen van de verschillende onderdelen en de hele constructie, en de mentale blueprint in de hersens van fietsenmakers, waar het fenotype de fiets zelf is. Een mooie, sterke en prettig rijdende fiets wordt vaker verkocht, waardoor de fabrikant de fiets kan doorontwikkelen en andere fietsfabrikanten elementen gaan overnemen. Ditzelfde mechanisme treedt ook op bij culturele elementen als taal, ideologieën en religie. Een religie die er beter in slaagt om mensen te bekeren en het geloof in stand te houden,heeft een voorsprong op religies die het ontmoedigen of verbieden om te bekeren, of een te zwakke greep hebben op het brein van hun aanhangers.De qua aantallen grootste religies, christendom, islam en hindoeïsme, slagen hier het beste in.

Waarom bestaan er religies?
Religies komen voort uit dezelfde drang die ook leidde tot het ontstaan van de wetenschap: de behoefte om de wereld om ons heen en de zin van ons bestaan te begrijpen. Een religie komt voort uit de fysische en metafysische ideeën uit de tijd waarin de religie ontstond. Deze ideeën worden afgekaderd, doorgaans door een stichter (christendom, islam, boeddhisme) of groep stichters (jodendom, sikhisme, hindoeïsme) en in de jaren daarna, als gevolg van confrontaties met andere religies en filosofieën, geïnstitutionaliseerd. De canon (verzameling van heilige geschriften) wordt vastgesteld en er ontstaan klassen van geïnstitutionaliseerde kennisdragers van de religie, zoals monniken, goeroe’s, priesters, theologen en ulema. Hiermee krijgen religies een extra evolutionair voordeel: full-time professionals waarvan hun bestaan afhangt van de aanwezigheid van grote aantallen gelovigen, die hun tienden afstaan. Deze professionals verzinnen voortdurend nieuwe methodes om gelovigen binnen te halen, hun geloof in stand te houden en afvalligheid te verhinderen. Dit verklaart het kastensysteem bij hindoes, de nadruk op bekering als enige manier om mensen te redden van de hel bij christenen en de draconische straffen op het verlaten van de islam bij moslims.

Hebben religies waarde?
Religies kaderen ideeën af en belemmeren het wetenschappelijke en metafysische denken. In principes hebben religies daarmee een negatieve invloed op de menselijke overleving. Elementen van religies kunnen bij wijze van uitzondering nuttig zijn. Denk aan de bescherming van het gezin, interpersoonlijke ethiek, het stimuleren van abstract denken en het bieden van een metafysische werkelijkheid die afstand van de waarneembare werkelijkheid creëert en zo de denkwereld opspant.
De oververtegenwoordiging van joden en in mindere mate christenen bij wetenschappelijke grensverleggers doen vermoeden dat deze religies elementen bevatten die de ontwikkeling van theorievorming, inductie en kritisch wetenschappelijk denken bevorderen. Waar het primitieve jodendom erg veel weg heeft van de huidige islam, heeft het latere rabbinale jodendom een speelsere, meer gelijkwaardige relatie met de oppergod. Ook is “lernen”, de nadruk op leren, erg belangrijk binnen het hedendaagse jodendom. Dit is, voorzover het natuurwetenschappelijke kennis betreft, vanzelfsprekend erg nuttig bij de wetenschapsbeoefening. Dit geldt ook voor het christendom, dat meer op het esoterische domein gericht is en hiermee (na de vernietigende nederlagen die de katholieke kerk leed tegen Galileï en de aanhangers van Copernicus, en de protestantse ketters) de natuurwetenschap veel minder tegenwerkte en in enkele gevallen zelfs bevorderde. Kortom: religies kunnen toch per saldo een positieve waarde hebben, afhankelijk van de ideeën die ze inhouden. Dit is echter meer de uitzondering dan de regel. Dit verklaart ook waarom in uitgesproken atheïstische landen als de beide China’s, Tsjechië en Japan, de beoefening van wetenschap en techniek op een hoger peil staat.

Vrijheid van meningsuiting staat hoger dan religieuze dogma’s
De essentie van evolutie is informatieverwerking. Onze technische en culturele evolutie is in feite een verlengstuk en logisch vervolg van de biologische evolutie. Vrijheid van meningsuiting opgeven omdat een mythisch opperwezen, of een legendarische oprichter, van een religie zou kunnen worden beledigd is: de evolutie van het menselijke denken en cultuur stilzetten. Als een religie niet in staat is om spot of kritiek te weerleggen, dan delft deze religie het onderspit in de oorlog der ideeën. Net zomin als het in Nederland of België toegestaan is om consumenten af te persen, mag het ook niet toegestaan zijn om met oneigenlijke methoden godsdienstkritiek onmogelijk te maken. Als een religie als de islam niet in staat is om te overleven zonder haar critici te intimideren met moord en doodslag, dan moet deze religie maar voorgoed van de aardbodem verdwijnen. Wie oproept om critici te doden om ze zo het zwijgen op te leggen, is een sta-in-de-weg van de evolutie van de mensheid. Zij zijn opdrachtgevers voor moord en hiermee schuldig aan moord. Zij moeten worden behandeld als terroristen. De mensheid is beter af zonder hen.

Steeds meer mensen zeggen de censurerende gigant Facebook vaarwel en kiezen voor Friendweb.

Waarom Visionair de discussiegroepen voor visionairen naar friendweb.nl verhuist

Zonder vrijheid geen visionair denken
Visionair denken vereist totale intellectuele vrijheid. Elk alternatief moet afgewogen worden, zonder dat anderen ons gaan opleggen hoe wij moeten denken, of hoe we niet moeten denken. Vrijheid in denken is als zuurstof voor visionairen. Nooit zullen wij ons onderwerpen aan censuur.

En zeker niet aan censuur door Facebook-baas Mark Zuckerberg, die medeplichtig is aan landroof van het illegaal bezette Koninkrijk Hawai’i.

Geen vrijheid van maningsuiting meer op Amerikaanse sociale media
We moeten helaas vaststellen, dat door een misplaatste kruistocht tegen politiek incorrect denken het intellectuele debat steeds meer verengd wordt. Zwarte Piet is fout, “want” racistisch. Kritiek hebben op het rammelende covid-19 beleid van het regime-Rutte, dat zich baseert op – niet door enige wetenschappelijke inzichten gehinderde – rammelende adviezen van het RIVM is fout, “want” brengt de volksgezondheid in gevaar. Kritiek op eerwrakende soennieten is fout, “want” “islamofobie” is racistisch. Het recente verbod van Facebook op de folkloristische figuur Zwarte Piet vormde voor ons de druppel. We leven niet in de Verenigde Staten, maar in Nederland. De Usanen, met hun eigen inktzwarte verleden wat betreft landroof van Hawaiianen en het verjagen en uitmoorden van inheemse Amerikanen hebben geen enkel moreel recht om ons Nederlanders en Belgen voor te schrijven hoe wij een kinderfeest vieren.

Steeds meer mensen zeggen de censurerende gigant Facebook vaarwel en kiezen voor Friendweb.
Steeds meer mensen zeggen de censurerende gigant Facebook vaarwel en kiezen voor Friendweb.

Friendweb: het Nederlandse alternatief voor Facebook
Gelukkig is er nu een alternatief voor de steeds verstikkender wordende Amerikaanse sociale media-giganten. Friendweb. Friendweb is weliswaar nog klein, maar groeit snel. Friendweb is een Nederlandstalig alternatief, waar geen sprake is van censuur. Het opzetten van een concurrent voor een sociale netwerksite is niet gemakkelijk. Het is te vergelijken met het opzetten van een alternatief telefoonnetwerk. Toch geloven we dat dit initiatief kans van slagen heeft, als we er met alle vrijheidslievende Nederlandstaligen er voor gaan. Aan ons zal het niet liggen. We heten jullie welkom op Friendweb en natuurlijk in onze groep, https://friendweb.nl/visionair !

Nieuwe server en layout voor visionair.nl

Na een paar dagen van werkzaamheden zijn we er in geslaagd om de inhoud van de website te transporteren naar een nieuwe webserver. Omdat het grafische thema niet echt meer voldeed aan onze wensen en er (voor webprogrammeurs ongetwijfeld erg boeiende) verminkingen ontstonden, zijn we overgestapt op een nieuw thema. We hopen dat jullie dit nieuwe ontwerp aantrekkelijk vinden. We zullen ook vanaf nu meer artikelen plaatsen. Na de controverse over zijn wel erg overheersende conspiracy-artikelen van afgelopen maanden, is Douwe voor zichzelf begonnen. Wie graag dit soort artikelen leest, vindt hier Douwes nieuwe website.

We willen nu hier artikelen (inclusief die van Douwe) met een meer positief-visionaire insteek. Niet dat we erg dol zijn op de falende politici, die ons achter elkaar oorlog na economische crisis in blunderen, maar het is effectiever om ze overbodig te maken, dan teveel luidruchtig oppositie te voeren.

We hopen dat we er als vanouds weer in zullen slagen onze bezoekers na te laten denken over visionaire vragen.

Het einde van de wereld? Een nieuw begin! Stichting Visionair.nl ziet het licht

Een korte mededeling:

Terwijl de rest van de wereld zich zorgen maakt om het einde der tijden, heeft Visionair.nl – optimistisch als wij zijn – zich ingespannen om een erkend rechtspersoon te worden. Afgelopen maandag tekende ik (Niek) bij de notaris de Akte van Oprichting, en zojuist heb ik de stichting ook ingeschreven bij de KvK. De volgende stappen zijn het openen van een bankrekening en het aanvragen van ANBI-status. Hier zullen wij ons de komende tijd achter de schermen voor inspannen.

Naam: Stichting Visionair.nl
Zetel: Utrecht
KvK-nummer: 56705972
Voorzitter: Germen
Penningmeester: Tui
Secretaris: Niek

…nu maar hopen dat de Maya’s geen gelijk hadden…

Laat je horen: Sportief Nederland!

Afgelopen maandag 3 december werd het verschrikkelijke nieuws bekend gemaakt dat de 41-jarige grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere is overleden als gevolg van de mishandeling na afloop van een voetbalwedstrijd. Drie jongens van 15 en 16 jaar zijn in verband met deze mishandeling aangehouden en zullen binnenkort berecht worden.

Hulde aan alle vrijwilligers die amateursport mogelijk maken!

In reactie op dit ernstige voorval heeft de KNVB laten weten alle wedstrijden van het amateurvoetbal die gepland stonden voor aankomend weekend, af te lassen. Ook Sepp Blatter, voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, laat op de FIFA-website weten geschokt te zijn. “Voetbal is een spiegel van de samenleving en helaas komen dezelfde kwalen die de maatschappij teisteren ook voor in ons spel”, aldus Blatter.

Het aflassen van alle amateurwedstrijden door de KNVB is een terechte beslissing en daarmee maakt het ook een duidelijk statement richting agressievelingen die het spel verzuren. Een vader die wel eens lijnrechter is, reageert: ”Ik weet niet of ik die vlag nog durf op te pakken. Dat zal heel moeilijk worden.”

 

Hulde aan de vrijwilligers!
Toch is het belangrijk niet te veel het negatieve te benadrukken. Ieder weekend gaan honderdduizenden fanatiekelingen het veld op voor vermaak en ontspanning. Blatter: “Ik blijf overtuigd dat voetbal (…) een kracht van het goede is. We moeten gebruik blijven maken van positieve voorbeelden om mensen op te voeden tegen dit onrecht.”

Amateurvoetbal en alle andere amateursporten draaien op vrijwilligers. Deze zijn van groot belang voor het voortbestaan van amateursport, en dus moet het juist ook voor hen leuk blijven.

Daarom stel ik voor om volgend weekend (13-14-15 december), nadat we allemaal weer onze wedstrijden mochten spelen, tijdens de derde helft de scheidsrechter / lijnrechter / coach en/of trainer te trakteren op een biertje of een bitterbal. En vergeet ook niet die van de andere club, omdat ook zij zich ervoor inzetten dat wij elke week weer kunnen genieten van een lekker potje voetbal (of hockey, of volleybal, of welke sport dan ook).

 

Wat er afgelopen weekend bij de Almeerse voetbalclub Buitenboys is gebeurt raakt onze hele samenleving. Laten we met zijn allen stilstaan bij de wekelijkse inzet van al die vrijwilligers die het spel mogelijk maken. Op deze manier hopen wij een positief signaal af te geven en te laten horen dat onze maatschappij niet alleen maar kwalen heeft, maar ook weet wat sportiviteit is!

 

Like, tweet en deel dit bericht zodat we met zijn allen een zo sterk mogelijk signaal af kunnen geven richting de agressievelingen die de Nederlandse amateursport verzuren!

 

Deel ook dit plaatje als je tegen zinloos geweld in de amateursport bent.

Hoera! Visionair.nl bestaat 2 jaar!

Beste zeer gewaardeerde lezer,

Uit het feit dat we vorig jaar met heugelijke nieuws kwamen dat Visionair.nl alweer een jaar bestond, volgt logischerwijs dat we een jaar later, 6 november 2012, kunnen mededelen dat we alweer 2 jaar lang up-and-running zijn! Nog steeds zijn we enthousiast over Visionair.nl en steken we er met plezier tijd en moeite in om jullie van interessante visionaire berichten te voorzien. Is er sinds vorig jaar wel iets veranderd eigenlijk?

Alsjeblieft! Voor ons tweejarig bestaan trakteren we iedere lezer op een plaatje van een taart.

Jazeker! Allereerst zijn we blij dat Douwe als trouwe redacteur hebben mogen verwelkomen (hoewel zijn eerste artikel alweer van 10 april 2011 stamt). Hij heeft voor veel nieuwe lezers gezorgd en ook zeker het één en ander bij mensen los weten te maken, getuige de reacties onder sommige van zijn artikelen. Ook zijn we blij dat sinds enkele maanden Tui achter de schermen betrokken is en mede zorgt dat onze financiële huishouding een beetje op orde is. Verder hebben we achter de schermen onderling wat directer contact met de complete redactie, waar ook Julie en Lennart deel van uitmaken.

Wat betreft het aantal bezoekers zijn we gegroeid. Echter, niet erg veel. Vorig jaar schreven we dat we ‘rond de 2000 bezoeken per dag’ hadden, inmiddels is dat ‘ruim 2000’ geworden. Zaterdag is altijd de domper van de week, dan halen we de 2000 vaak niet. De andere dagen zitten we er altijd ruim boven met maandag 18 juni als absolute topper (8806 bezoeken!). Verdere statistieken:

Top 5 meest gelezen artikelen:

 1. 29.997 weergaven: Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
 2. 25.779 weergaven: Waarom hebben laagopgeleiden vaak gelijk?
 3. 16.942 weergaven: Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
 4. 15.148 weergaven: Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
 5. 12.443 weergaven: De top van de geldpiramide, de Rothschilds

Top 5 meeste reacties op een artikel:

 1. 1875 reacties: Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
 2. 674 reacties: De VS lost het probleem met haar staatsschuld op
 3. 176 reacties: Thuisonderwijs: goed idee
 4. 176 reacties: Hoe mensen mensen geworden zijn
 5. 174 reacties: Waarom hebben laagopgeleiden vaak gelijk?

Top 8 auteurs voor Visionair.nl:

 1. Germen (1418 artikelen)
 2. Douwe (260 artikelen)
 3. Admin (71 artikelen)
 4. Niek (64 artikelen)
 5. Ko (41 artikelen)
 6. Julie (36 artikelen)
 7. Hans (17 artikelen)
 8. Lennart (11 artikelen)

Of we nog plannen hebben voor het komende jaar? Uiteraard! Afgelopen vrijdag (2 november) hebben we besloten Visionair.nl in de vorm van een stichting te gieten. Dit biedt ons meer mogelijkheden om onze creatieve ideeën uit te voeren en allicht wat geld te verdienen. Momenteel zijn we aan het brainstormen over wat de visie, missie en doelen van de stichting moeten gaan worden. Uiteraard zullen we jullie hiervan op de hoogte houden. Verder hadden we gehoopt vandaag op onze verjaardag ons nieuwe forum te lanceren, maar helaas heeft dat vertraging opgelopen. Desalniettemin zullen we binnenkort Buddypress aan de website toevoegen, en daarmee de mogelijkheden van de website uitbreiden. Denk hierbij aan eigen ideeën plaatsen en uitgebreidere discussie mogelijkheden. In de iets minder nabije toekomst zijn we ook van plan iets van een wiki aan de website toe te voegen zodat alles wat meer structuur krijgt.

Uiteraard hebben we nog veel meer ideeën die implementatie zoeken, en ook jullie ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom! Hou er hierbij wel rekening mee dat wij Visionair.nl runnen naast ons werk / studie, dus aanpassingen kunnen even op zich laten wachten. Hoe dan ook: iedereen fijne verjaardag toegewenst en hopelijk kunnen we jullie nog veel inzichten bezorgen in de toekomst!

P.s. Eergister is de zoekfunctie van de website verbeterd. Zo kun je het groeiende archief nog makkelijker doorzoeken.

Crowdsourcing: in welke vorm moet Visionair.nl verder?

Beste lezers van Visionair.nl,

 

Nu Visionair.nl bijna 2 jaar geleden haar eerste artikel lanceerde, wordt het tijd om na te denken over een volgende stap. Visionair.nl wordt gerund door een aantal enthousiastelingen, waarvan sommigen bekend zijn van de artikelen die ze publiceren, en anderen zich meer achter de schermen bezig houden. Om verder te groeien, lijkt het op dit moment verstandig om ons in te schrijven bij de KvK. Maar omdat er vele verschillende rechtsvormen in Nederland bestaan, is het niet makkelijk om de keuze te maken in welke vorm we dit het beste zouden kunnen doen. Na overleg tussen enkele betrokkenen, leek het ons een goed plan om voor deze stap wat advies in te winnen via crowdsourcing. Vandaar aan jullie de vraag: welke rechtsvorm denken jullie dat er geschikt is voor Visionair.nl? Waar hebben jullie zelf ervaring mee?

 

Hieronder volgt een kort (en incompleet) overzicht van de mogelijke rechtsvormen met enkele voor- en nadelen:

 

Commerciële vormen:

 • Eenmanszaak (EZ). Dit is de huidige situatie, waarbij Visionair.nl onderdeel is van Germen’s Eoos.nl.
 • Besloten Vennootschap (BV). Voordeel: geen persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement of claims. Nadeel: kosten van de oprichting; fictief salaris DGA a 40.000 euro per jaar.
 • Naamloze Vennootschap (NV). Voordeel t.o.v. BV: aandelen zijn vrij overdraagbaar. Nadelen t.o.v. BV: € 45.000 startkapitaal, zwaardere verslaggevingsplicht (o.a. registeraccountant).
 • Vennootschap Onder Firma (VOF). De VOF heeft geen wettelijk afgescheiden vermogen, alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Er hoeft geen vennootschapsbelasting betaald te worden.

Ideële vormen:

 • Stichting. Geen leden, wel een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten (€300). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Nadeel: jaarlijkse kosten, alle winst moet worden besteed aan het ideële doel van de stichting (voorzover dit een nadeel is). Geen interne democratie.
 • Vereniging. Leden en een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar als de vereniging een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is. Voor- en nadeel: veel interne democratie omdat de algemene ledenvergadering de statuten vaststelt en het bestuur aanwijst.

Hybride vorm:

 • Coöperatieve vereniging. Is hetzelfde als een vereniging, echter de leden hebben ook een aandeel in het bezit. Er bestaan drie typen: volledige aansprakelijkheid, beperkte aansprakelijkheid en uitgesloten aansprakelijkheid. Deze vorm biedt de meeste vrijheid maar is juridisch vrij complex. Voordeel: leden; kan zowel ideëel als commercieel zijn. Nadeel: de fiscus probeert momenteel steeds meer de coöperatie te veranderen in een soort BV.
Als laatste is het ook nog mogelijk om niet te veranderen. Voordeel hiervan is dat het op dit moment weinig moeite kost en we gewoon verder kunnen gaan met artikelen schrijven. Een nadeel is dat als we een side-project zouden willen starten, dit niet onder de naam Visionair.nl kan gebeuren. Onder een bedrijfsvorm is het makkelijker de ideologieën te verwezenlijken, is het makkelijker om donaties aan te nemen en te besteden, en kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld stagiaires aannemen.

 

Graag horen we hieronder in de reacties wat jullie denken dat voor Visionair.nl een goede vorm zou zijn, en waarom. Al vast bedankt voor je input! [edit: reageren is niet meer mogelijk]