Het einde van de wereld? Een nieuw begin! Stichting Visionair.nl ziet het licht

Een korte mededeling:

Terwijl de rest van de wereld zich zorgen maakt om het einde der tijden, heeft Visionair.nl – optimistisch als wij zijn – zich ingespannen om een erkend rechtspersoon te worden. Afgelopen maandag tekende ik (Niek) bij de notaris de Akte van Oprichting, en zojuist heb ik de stichting ook ingeschreven bij de KvK. De volgende stappen zijn het openen van een bankrekening en het aanvragen van ANBI-status. Hier zullen wij ons de komende tijd achter de schermen voor inspannen.

Naam: Stichting Visionair.nl
Zetel: Utrecht
KvK-nummer: 56705972
Voorzitter: Germen
Penningmeester: Tui
Secretaris: Niek

…nu maar hopen dat de Maya’s geen gelijk hadden…

26 gedachten over “Het einde van de wereld? Een nieuw begin! Stichting Visionair.nl ziet het licht”

 1. De penningmeester is op dit moment de enige donateur, vandaar dat ik de functie nu doe :). Een doelstelling op termijn is om visionaire projecten te kunnen starten en steunen. De invulling daarvan is nog onbeschreven. Ik heb zelf een goedlopend horecabedrijf, die me in staat stelt om aan dit project bij te dragen, dit vnl. in de vorm van tijd. De tijd zal dan tot waarde moeten leiden, en de waarde zal dan het algemeen belang dienen.

 2. Een zeer interessante ontwikkeling dit.  Ook een zeer strategisch gekozen datum om dit nieuws naar buiten te brengen. Eigenlijk is dat hele Maya-gedoe ook niets anders dan een vorm van oud en nieuw. Zoals de Gregoriaanse kalender een jaar als een tijdseenheid heeft die op elke uiteraard elk jaar op zijn einde loopt om met een nieuw jaar te beginnen. Zo is dit ook met de tijdseenheid van de Mayakalender die op deze datum ten einde loopt. Het is in ieder een historisch goed gekozen datum om deze stichting te lanceren. Ik zie de humor er wel van in.      

 3. Beste Germen, Tui en Niek en natuurlijk de stille werkers op de achtergrond, van Harte Gefeliciteerd met het oprichten van de stichting. Weet ik ben trots op Jullie. Maar ik ben ook zeer benieuwd hoe alles er straks uit mag zien ? Want dat zal toekomst gericht een boel bepalen denk ik. Het einde van de wereld heeft geen recht op enige reaktie m.i. , want ik vind dat alleen maar nonsens. Niek wanneer kunnen we langs komen voor een borreltje en waar om dit heugelijk feit te kunnen vieren. Je hebt de tent wel in een keer vol denk ik. Mvg Paul.   :-D 

 4. Bankrekeningnummer wordt nig aangevraagd nig even geduld. Ik ben wel benieuwd in welke richting ik moet denken wat betreft de projecten. Visionaire projecten is nogal een breed begrip. 

 5. Eise Eisinga  bouwde rond 1780 z’n planetarium n.a.v. het feit dat 4 planeten incl. de maan op 8 mei 1774  met elkaar zouden botsen.
  Hele wereld in rep en roer: einde der tijden!
  Door het planetarium te bouwen bewees hij dat dit fysiek onmogelijk was.
  Visionair: de Dalai Lama zei eens: “Change only takes place through action”
  Jou actie lijkt me een goede keus!
  Chapeau! En wijsheid en succes gewenst.
   

 6. Ik meen dat het 1982 was toen de vereniging VIA werd opgericht. Doel: projecten ten behoeve van het algemeen belang. Ingeschreven bij de KvK – inclusief deponering van de statuten – maar niet bij de notaris. Want de enige manier om niet te verzanden in bureaucratie en manipulatie op algemene ledenvergaderingen is het bekostigen van projecten uit de eigen zak van de deelnemende leden. Dat houdt iedereen realistisch. Uiteraard waren dit projecten die met de toekomst te maken hebben (wetenschappelijk onderzoek, technische en maatschappelijke ontwikkelingen, etc.). Het “kapitaal” heeft niets met de rechtsvorm te maken maar met de capaciteiten van de deelnemende leden. Uiteindelijk werd de inschrijving bij de KvK ingetrokken, want in de praktijk bleek dit “uithangbord” weinig tot geen nut te hebben. Het draagt niets bij.

  1. VIA is inderdaad met dezelfde intentie opgezet, maar wij hebben nu het voordeel van internet, waardoor we gelijkgestemden kunnen vinden, waar dat vroeger nogal moeilijk was.

   De uitdaging die er ligt is om ideeen werkelijkheid te maken. Dit zal zeker niet makkelijk zijn, en zal bestaan uit vele kleine stapjes. Ik haal de open brief als voorbeeld even aan, omdat ik dit zie als een gedachte, waar iets mee gedaan wordt. Ik weet niet of Demmink echt schuldig is, maar een individueel geval of actie kan de wereld veranderen (zie bv. het verhaal van Rosa Parks). Als die brief op ‘het juiste bureau’ belandt, dan zou het mogelijk zijn dat het thema kindermisbruik in een breder licht zet, waarmee vele kinderen dit lot bespaart zou kunnen blijven.

   In bredere zin willen we met deze website de nieuwsgierigheid stimuleren, bijdragen aan het verspreiden van de kennis, een virtuele klankbord van ideeen zijn, en uiteindelijk ook een maatschappelijke impact hebben. Wat dat betreft zijn de capaciteiten van de leden ook bij ons het kapitaal. Op dit moment draagt jullie aanwezigheid op deze site bij aan dit doel, omdat de bezoekersaantallen ons motiveert om meer van deze website te maken.

   We zullen onze doelen nog duidelijker moeten formuleren, maar dit is alvast een voorproefje :).

    

    

  1. De stichting is nodig om een stap verder te kunnen nemen. Voordat de stichting het licht zag, was de website slechts een website. En voor zoiets simpels als donaties accepteren, is er een kvk inschrijving nodig.

   De ANBI status maakt het mogelijk om fiscaal vriendelijk te doneren, dat zal interessant worden, mocht er kapitaal nodig zijn om de visionaire projecten financieel te kunnen bijstaan. Visionair.nl op zich is al een visionair project.

   Sponsors hebben we op dit moment niet direct nodig, zolang er maar op de google advertenties wordt geklikt, want dit betaald de hostingskosten. Donaties zullen wel welkom zijn, omdat we dit allemaal op vrijwillige basis doen, en als we bv. in de toekomst artikelschrijvers een vergoeding kunnen geven voor hun inspanningen, dan zal dat bijdragen aan de kracht van onze organisatie. Germen heeft voorgesteld om de donateurs de controle te geven waar hun geld naar toe gaat, maar we moeten dan bekijken of dat softwarematig haalbaar is. 

 7. visionair is volgens mijn (goedkope) woordenboek als 2e: zien in droombeeld, hersenschim.
  Dat is niet zo’n gunstige kwalificatie, geloof ik. Niet helemaal gezond, toch?
   
  visionair is volgens mijn woordenboek primair: zien in visioenen, dingen die op natuurlijke wijze niet zichtbaar zijn.
  Een ziener is dan iemand die visioenen heeft.
   
  als christen reken ik mijzelf visionair te zijn. Waar die gezichten worden gedeeld door miljoenen andere mensen en al die beelden wel ergens in zoverre correleren met elkaar dat daar lijn en orde in aan te wijzen is, (tegenover de chaos van droombeelden) acht ik onze visioenen aanwijsbaar geen hersenschimmen, waandenkbeelden dus, te zijn.
   
  ons duizenden jaren oude Handboek, de Bijbel dus (het meest gelezen boek op aarde) bevat heel veel voorzeggingen, vooruit-verslagleggingen dus. Heel veel van die heel vroeger reeds gedane voorzeggingen hebben in de geschiedenis hun gelijk gekregen door vervulling (het uitkomen ervan) Anderen zijn nu actueel, wat o.a. zo heel sterk tot uitdrukking komt in en rond volk en land van Israël en ook van de Gemeente, de Kerk, welke de Schepper zich verzamelt uit alle volken, door alle tijden heen, tot aan het einde van dit tijdperk, ten behoeve van Zijn wat we noemen Koninkrijk der hemelen, wat ook nog eens o.i. op doorbreken op aarde staat. En dat dan uiteraard ook nog weer op grond van de voorzeggingen in Zijn Woord neergeschreven.
   
  jullie begrijpen wellicht dat ik het bij tijd en wijle interessant vind om aan bovenstaande te refereren in de hier tot nog toe geldende redelijke vrijheid van meningsuiting op dit forum.
  Het zal de opmerkzame lezer echter niet ontgaan zijn dat die (voor sommige geesten blijkbaar specifiek en selectief ‘niet te pruimen’) vrijheid van meningsuiting nog wel eens weerstand oproept, wat an sich wel constructief voor de goede beeldvorming zou kunnen zijn, doch ook nog al eens tot dom onbeschoft schelden i.p.v. ontkrachten door noemen van weerleggende feiten leidde.
   
  mijn pleidooi bij dit nieuwe begin is dan om op dit forum ook duurzaam ruimte te laten aan bovengenoemde visionaire visie, waarvan wij in grote getale weten dat deze in haar pure vorm een tijd van zelfs vervolging te wachten staat. En dit dan alweer op grond van jaren her reeds neergeschreven voorzeggingen.
  Voor mij – en hopelijk ook voor jullie – is het belangrijk in het leven om niet alleen open te staan voor informatie welke mijn stellingen steunt, doch vooral ook voor (wellicht eigenlijk onwelkome) informatie welke op mijn stellingen in korting zou kunnen worden gebracht.
   
  zo staat er in mijn Handboek van het leven ergens een wijsheid, dat het lichaam mettertijd wel vervalt, doch dat de geest – je weet wel, dat ding dat Dick Swaab niet erkent omdat zijn kennis niet verder reikt dan de floddermassa in onze schedels (onze elektro-zoon had er zo voorbije week wel 40 stroomdraden aan hangen in een prechirurgisch onderzoek); Dick zal ook wel stellen dat de radio muziek is, waar Kootwijk of Hilversum ook niet te ontwaren is binnen zijn beperkte gezichtsveld – de geest dus, zich van dag tot dag vernieuwt !!
   
  Dat de stichting visionair.nl een bijdrage mag leveren aan het verwezenlijken van ook die geestelijke groei, tegen het alom zichtbare verval in, is mijn welgemeende wens!
  met vr. gr., ben
   

  1. Idd Gerard en dit te beseffen zou ons meer terughoudend moeten maken met hetgeen wij uit “waar(?)neming” zo stellig menen te weten en als waar of waarheid te benoemen zoals helaas doorlopend op deze site wordt gedaan. We begrijpen nog nauwelijks hoe ons brein werkt maar varen wel bijna blind op de uitkomsten van al ons denkwerk. Daarom hoort twijfel onlosmakelijk bij het streven naar meer inzicht.

 8. jullie weten dat ik mij niet anders durf voor te stellen op dit forum als bouwvakker buiten dienst, weshalve de volzin van Gerard op mij best als moeilijk over komt.
   
  ik probeer hem te lezen met komma’s: …bedenken dat wat …. verwerkt wordt door het brein, door een (het?) denken, als (voor?) werkelijkheid wordt aangezien…
   
  zou onze zintuiglijke waarneming aldus betwijfeld moeten worden?, denk ik heimelijk.
  Of bedoelt hij wat anders?
  Ja, er was hier op het forum eens iemand wiens ‘relativiteitstheorie’ al zover ging, dat het voor hem ook reeds nog maar de vraag was of het gras wel groen is.
  (dat schijnt mode te zijn.)
   
  lastig als ik over straat rij en mijn ogen nemen een tegenligger waar, wat zich middels m’n brein laat vertalen naar een uitwijkhandeling met m’n auto, en dat zou eigenlijk allemaal niet waar zijn ……. ?? (eigenlijk leidt dit niet tot een wezenlijk gevaarlijke verkeerssituatie?)
  Die tegenligger is er eigenlijk niet?? (dat lijkt maar zo in mijn denken?)
  ik denk (via de gevoelszenuwen in m’n billen) wel dat ik op een autostoel zit, edoch dat is slechts inbeelding, fantasie??
  Enfin, ik heb er wel veel voor betaald, maar heel m’n auto is in feite ‘wetenschappelijk filosofisch gezien’ een hersenspinsel? (wel zonde van de centen dan, toch?)
  O nee, dat geld is natuurlijk ook niks!!
   
  hè,hè, eindelijk een gedachte welke we hier op het forum met elkaar delen:
  Het geld is eigenlijk niks; we verbeelden ons maar dat het waardevol is!!
  Als we dáár nou eens massaal tegen in opstand kwamen, maar dat gebeurt niet, op dat ene gezinnetje na, dat hun hypotheekrente uiteraard niet wil betalen aan de bank.
   
  onze dochter is de helft van haar salaris kwijt aan haar hypotheekschuld, na haar, voor heur veiligheid zo inmiddels riskante, relatie verbroken te hebben. Dat geeft op zichzelf dus niks.
  Maar daar moet ze dan wel de halve maand hard voor werken, en dát is wél echt!! (toch?)
   
   
  nou meen ik overigens dat ik inmiddels wel van de ene m.i. onzin overgestapt ben naar de harde foute werkelijkheid van het leven, met m’n betoog.
  Erger is het echter dat ik nu nog steeds niet weet wat ik met die wellicht filosofisch zeer diepzinnige volzin van meneer Gerard aan moet. Wie wel??
   
  (de aan m’n denominatie verplichte eerlijkheid gebied mijn wel om nog even op te merken dat ik van een maatschappelijk zeer belangrijk man, gisteren las dat hij vanwege de recessie en zo instigeerde om allemaal maar weer een nuttig vak te gaan leren, omdat we al veel te veel politici en filosofen hebben.)
  [daar heb je ook nog combinaties van bij onze partij, ervoer ik; helemáál vreselijk!!]
   

 9. De zintuiglijke “werkelijkheid” is een beperkte waarneming. het is functioneel in praktische zaken, maar dat wil niet zeggen dat die waarneming al omvattend is. Het is dus “waar” binnen de grenzen van het zintuiglijke.
  Het lijkt een beetje alsof je je aangevallen voelt. Dat gevoel, als het er is, komt voort uit de conditionering, sterker nog, het hele idee dat je een persoon bent komt daaruit voort. Conditionering is niet nu, is een verhaal door het brein geconstrueerd. Ook hier geldt dat het praktisch zo lijkt te werken.
  Deze dingen hebben alles te maken met het idee dat we afgescheiden personen zijn, dat idee hebben we geleerd, het is van generatie op generatie overgedragen en het lijkt hartstikke echt. Besef echter dat het niets anders is dan verleden (hoe kort ook geleden) dat door het brein naar de beleving nu wordt vertaald en er kan iets beginnen te dagen dat er iets heel merkwaardigs aan de hand is……….en dat is wat er is, dat is de éénheid waaruit alles bestaat.

 10. @ Gerard: ik voel mij door u niet aangevallen hoor; wel aangesproken.
  (ook al noemde je mijn naam niet).
  Maar dat is op een forum uiteraard juist uitstekend voor een betere beeldvorming.
   
  Edoch, we komen hier op het forum zo vaak van heel verschillende ‘planeten’, achtergronden dat ik heel veel niet weet te ‘vertalen’ in voor mij herkenbare beelden.
   
  Dat geen waarneming alomvattend is, is voor mij zo logisch dat ik daar niet eens bij denk.
  Van (om bij het verkeersvoorbeeld te blijven) de tegenligger neem ik weinig meer waar, dan wat nodig is om hem te kunnen ontwijken. Slechts van de oneindige Allerhoogste weet en beleef ik dat Zijn waarneming totaal alomvattend is en dat die waarnemingen ook nog eens volkomen houdbaar zijn. Verfilmd houdbaar zou ik dat willen noemen. (mensen die van het dak vallen en zo, willen zulke stukken ‘film’ nog wel eens in letterlijk ‘no time’ aan zich voorbij zien trekken, weten we uit vele verslagen.)
   
  Bij conditionering denk ik waarschijnlijk aan andere bronnen als jij. Voor mij komt het idee dat ik een persoon ben voort uit eigen waarneming. (ik ren, dus ik ben en zo)
  Conditionering ligt in mijn ervaring meer in de lijn van indoctrinatie, manipulatie; tot aan hersenspoeling en zo toe, door anderen uitgevoerd. Het heeft door de decennia heen voor mij een ongunstige klank van geestelijke onvrijheid gekregen, omdat ik mij gauw gevoelig opgesloten voel in opgelegde cultuurtjes.
  Als voorbeelden noem ik dan graag o.a. de bouwkunde moeten vergeten als je door wilt als architect, omdat je anders in je kunstzinnige vorming geremd wordt (dat geeft mislukte ‘bouwmeesters’ als de wereldberoemde Rem Koolhaas en als Carel Weeber en zo meer).
  In de planologie is al in de jaren ’70 de stadsoppropping verplichte mode geworden, gestoeld op een volkomen academische leuterstudie genaamd ‘ruimteconsumptie of bouwconsumptie?’, waar de ‘stadsinbreiding’ een zieke loot van is, met onnoemelijke maatschappelijke schade tot gevolg.
  Als je niet bereid bent om het evolutiegeloof aan te hangen, kan je een bul als bioloog ook wel op je buik schrijven.
  In de theologie kom ik ook de ziekste dwalingen tegen, zoals de vervangingstheologie en zo en is verplicht interpreteren een synoniem voor verdraaien tot verkrachten toe geworden. Enzovoort, allemaal opgedrongen conditioneringen waar ik in der tijd tegenaan ben gelopen.
  ‘Hoe hoger bestudeerd, hoe hoger geconditioneerd’, heb ik wel eens gezegd.
   
  Zo zou ik niet weten hoe mijn eigen brein mij zou kunnen conditioneren. Dat noem ik richting geven op grond van overwogen keuzes, wat ik mijzelf aan doe. Daar moet ik verantwoording voor kunnen nemen en ooit ook af moeten leggen, weet ik van de Allerhoogste. Ik ben het ook zo doorgaans redelijk met mezelf eens :-), met verplicht op te nemen leerstof heel vaak niet. Het barst namelijk van de leugenverhalen in de wereld, waarvan zelfs God zegt dat de overste dezer wereld de leugenaar van den beginne is.
  En als ik bemerk dat ik voorgelogen ben, stel ik ter plaatse mijn stellingen als nodig bij en ben het dan alweer met mijzelf eens. :-)
  Heerlijk hè, als je niet moe behoeft te worden van de filosofie!
   
  Wel altijd op zoek blijven naar en aangehaakt blijven bij de waarheid; De Waarheid dus, welke binnen het postmodernisme niet eens meer bestaat, (mag bestaan) omdat die maar net afhankelijk is van het uitgangspunt waar men zich bevindt, is het niet? (zo vernam ik hier)
  Zo heeft toch een ieder recht op zijn eigen (vergun mij een bouwterminologie: lulverhaal als persoonlijke waarheid, tegenwoordig?
   
  Verdraagt u mij nog? (dat zou ik stoer vinden hoor) Dan heb ik als niet ingewijde uiteraard de vraag: waarvan denken we dat we ‘afgescheiden personen’ zijn?
  En is dat dan niet ‘hartstikke echt’?
   
  Wat is de (vertalings?)voorwaarde waarop ‘er iets kan beginnen te dagen’?
  En wat is bij u de eenheid waaruit alles bestaat? Kom ik in uw richting met:
  U weet dat wij als christenen weten dat ‘alles is uit God en door God en tot God’.
  Die God kennen we ook persoonlijk. Vooral omdat Hij zich in Jezus Christus heeft geopenbaard, waarvan het begin we vandaag mogen vieren!! Mooie dag hoor, die zonnewende (wordt ook weer gevierd, zag ik), welke wij als christenheid ooit hebben geconfisqueerd om de opgang van onze Zon der Gerechtigheid aan op te hangen.
  (die datum klopt voor ons aantoonbaar helemaal niet met de werkelijkheid hoor, maar zo probeerden we wel bij de heidenen binnen te komen, toch?)
   
  met hartelijke groet, ben

Laat een reactie achter