Crowdsourcing: in welke vorm moet Visionair.nl verder?

Beste lezers van Visionair.nl,

 

Nu Visionair.nl bijna 2 jaar geleden haar eerste artikel lanceerde, wordt het tijd om na te denken over een volgende stap. Visionair.nl wordt gerund door een aantal enthousiastelingen, waarvan sommigen bekend zijn van de artikelen die ze publiceren, en anderen zich meer achter de schermen bezig houden. Om verder te groeien, lijkt het op dit moment verstandig om ons in te schrijven bij de KvK. Maar omdat er vele verschillende rechtsvormen in Nederland bestaan, is het niet makkelijk om de keuze te maken in welke vorm we dit het beste zouden kunnen doen. Na overleg tussen enkele betrokkenen, leek het ons een goed plan om voor deze stap wat advies in te winnen via crowdsourcing. Vandaar aan jullie de vraag: welke rechtsvorm denken jullie dat er geschikt is voor Visionair.nl? Waar hebben jullie zelf ervaring mee?

 

Hieronder volgt een kort (en incompleet) overzicht van de mogelijke rechtsvormen met enkele voor- en nadelen:

 

Commerciële vormen:

 • Eenmanszaak (EZ). Dit is de huidige situatie, waarbij Visionair.nl onderdeel is van Germen’s Eoos.nl.
 • Besloten Vennootschap (BV). Voordeel: geen persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement of claims. Nadeel: kosten van de oprichting; fictief salaris DGA a 40.000 euro per jaar.
 • Naamloze Vennootschap (NV). Voordeel t.o.v. BV: aandelen zijn vrij overdraagbaar. Nadelen t.o.v. BV: € 45.000 startkapitaal, zwaardere verslaggevingsplicht (o.a. registeraccountant).
 • Vennootschap Onder Firma (VOF). De VOF heeft geen wettelijk afgescheiden vermogen, alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. Er hoeft geen vennootschapsbelasting betaald te worden.

Ideële vormen:

 • Stichting. Geen leden, wel een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten (€300). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Nadeel: jaarlijkse kosten, alle winst moet worden besteed aan het ideële doel van de stichting (voorzover dit een nadeel is). Geen interne democratie.
 • Vereniging. Leden en een bestuur. Voordeel: relatief goedkoop op te richten. Giften aan de vereniging zijn fiscaal aftrekbaar als de vereniging een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is. Voor- en nadeel: veel interne democratie omdat de algemene ledenvergadering de statuten vaststelt en het bestuur aanwijst.

Hybride vorm:

 • Coöperatieve vereniging. Is hetzelfde als een vereniging, echter de leden hebben ook een aandeel in het bezit. Er bestaan drie typen: volledige aansprakelijkheid, beperkte aansprakelijkheid en uitgesloten aansprakelijkheid. Deze vorm biedt de meeste vrijheid maar is juridisch vrij complex. Voordeel: leden; kan zowel ideëel als commercieel zijn. Nadeel: de fiscus probeert momenteel steeds meer de coöperatie te veranderen in een soort BV.
Als laatste is het ook nog mogelijk om niet te veranderen. Voordeel hiervan is dat het op dit moment weinig moeite kost en we gewoon verder kunnen gaan met artikelen schrijven. Een nadeel is dat als we een side-project zouden willen starten, dit niet onder de naam Visionair.nl kan gebeuren. Onder een bedrijfsvorm is het makkelijker de ideologieën te verwezenlijken, is het makkelijker om donaties aan te nemen en te besteden, en kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld stagiaires aannemen.

 

Graag horen we hieronder in de reacties wat jullie denken dat voor Visionair.nl een goede vorm zou zijn, en waarom. Al vast bedankt voor je input! [edit: reageren is niet meer mogelijk]

 

 

56 gedachten over “Crowdsourcing: in welke vorm moet Visionair.nl verder?”

 1. 30 oktober, 14:50
  Belangrijke toevoeging:

  Mensen vragen – terecht – hoe wij onszelf in de toekomst dan zien, omdat daaruit een ideale rechtsvorm zou volgen. Deze opmerking is volledig terecht, en wij hebben dan ook overlegd over hoe wij Visionair.nl in de toekomst zien. Het is alleen een beetje een cirkeltje: we hebben allerlei grootse plannen, maar daarvoor hebben we een inkomen nodig. Hoe komen we aan inkomen? Daar moeten we toch eerst een groter draagvlak / bereik voor hebben. Hoe komen we aan meer bezoekers? Publiciteit zoeken? Donaties vragen voor reclame campagnes? Dergelijke dingen zijn – naar mijn idee – makkelijker als we al een rechtsvorm hebben.

  Misschien wordt het wat veel voor dit topic, maar wij horen het ook graag hoe jullie Visionair.nl het liefst zien over een paar jaar. Persoonlijk ben ik niet commercieel ingesteld en ben ik meer ideëel gestuurd, maar ik zou het wel leuk vinden als we hier op den duur een beetje van kunnen leven (en dat geldt voor anderen ook volgens mij). Onze voorkeur gaat dus ook uit naar een niet-commerciële vorm, of misschien de hybride vorm. Hoe dan ook: bedankt voor alle reacties tot nu toe! Keep ‘em coming ;)

   1. Hey Rednas, vraag even toegang aan tot de redactieforum, daar wordt het verdienmodel momenteel aangehaald.
    Ik denk dat bedoeling is dat we dit ook gaan ‘crowdsourcen’, maar we proberen daar eerst intern een beeld over te vormen. 

 2. Bij een stichting hoeft niet de jaarlijkse winst aan het ideële doel betaald te worden. Wel moet bij opheffing het vermogen aan het van te voren vastgestelde doel geschonken worden. Er zijn zodoende stichtingen met een enorm vermogen. En om een wijdverbreid misverstand op te  heffen,  er mag wel degelijk winst gemaakt worden, alleen mag een stichting geen winstoogmerk hebben en winstuitkeringen doen. Daarnaast zijn er 2 soorten stichtingen, met en zonder btw nummer. Bij die laatste is de hoofdelijke aansprakelijkheid in de praktijk nihil, bij die met btw nr betaal je omzetbelasting volgens het vennootschapstarief. Daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld het intellectueel eigendom van het concept in privé te houden waardoor er juridisch en boekhoudkundig weer wat extra mogelijkheden ontstaan. De winst is ook geen probleem want de directeur kan een salaris naar keuze hebben en er kunnen facturen voor externe diensten gestuurd worden.
  Qua organisatie-structuur werk je met een bestuur van minstens 1 persoon. Dit bestuur is voor 100% beslissingsbevoegd, dus ook om de directeur te ontslaan. Zo is menig initiatiefnemer zijn gestarte activiteit kwijtgeraakt wanneer hij voor salaris/direkteursschap koos. De bestuurders mogen n.l. alleen een onkostenvergoeding krijgen.
  Dit voor zover de stichting.
   

  1. Dank je Rob. Heb verstand van dit soort zaken? Stuur dan een mailtje naar ons info adres, we zouden die expertise goed kunnen gebruiken bij dit.

 3. Wat houdt de beoogde groei precies in? Meer artikelen, inkomsten, …?
  Zodra je de doelen helder hebt kun je er een ideale rechtsvorm bij zoeken.

 4. Ik zou Visionair.nl als stichting positioneren. De initiators van Visionair zouden daarnaast een eenmanszaak kunnen starten. Eventuele inkomsten van Visionair.nl zouden dan door gesluisd kunnen worden naar deze eenmanszaken in de vorm van consultancy of iets dergelijks.

 5. Wat is precies het doel ? Dat is, zoals Rednas al aangeeft, belangrijk om te weten bij het kiezen van een rechtsvorm.
  Mij lijkt visionair niet een orgaan wat winst wil maken. Zou ook niet zo snel weten hoe ze dat zou moeten doen in de huidige opzet. Het lijkt me meer een informatief en ideologisch orgaan. Maar misschien zijn er nieuwe plannen ?

  1. We zijn momenteel bezig om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, en dan komen we in het cirkeltje van ‘grootse plannen hebben, maar geen financiele basis, geen (bedrijfs)structuur, moeilijk kunnen doorgroeien (met investeringen)’ wat Niek noemde.

   Momenteel is er een progammeur bezig met installeren van Buddypress, wat de mogelijkheid moet geven om een community te vormen voor visionair, gefinancieerd vanuit mijn kant (we hopen het binnen een week actief te krijgen). Maar om een bepaalde continuiteit te waarborgen, moet visionair niet afhankelijk zijn van enkele personen. Maar niet velen kunnen of willen op reguliere en vrijwillige basis substantieel bijdragen aan visionair. Daarvoor moet visionair groter worden, en meer impact krigen.  

   1. Dan zou ik voor een BV gaan.
    vanwege de aansprakelijkheid die dan niet hoofdelijk is en een behapbaar startkapitaal.

 6. Besloten Vennootschap (BV). Voordeel: geen persoonlijke aansprakelijkheid bij faillissement of claims. Nadeel: kosten van de oprichting; € 18.000 startkapitaal; fictief salaris DGA a 40.000 euro per jaar.

  Dit stuk over BV’S is gedateerd, er zijn namelijk per 1 oktober 2012 nieuwe regels van kracht gegaan die het oprichten van een BV makkelijker maken. Ik citeer van de kvk:

  Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een bv oprichten. Ook heeft u meer mogelijkheden om een bv naar eigen wens in te richten. Onder andere de volgende zaken veranderen:

  U heeft geen minimum(start)kapitaal van €18.000 meer nodig. Eén eurocent volstaat.
  De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen.
  U kunt stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de bv sneller handelen.
  U mag buiten Nederland vergaderen.
  U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.

  Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de bv, is nog wel nodig.

  Hier een filmpje welke bij deze tekst te vinden is:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AtCwDKWbU68 
   

 7. E.e.a is inderdaad, zoals door anderen ook reeds aangegeven, afhankelijk het beoogde doel.

  In eerste instantie zou ik zelf kiezen voor een Stichting.

  Ik denk dat het beoogde doel de eerste vraag zou moeten zijn. Welke kant zouden de lezers graag zien, dat Visionair zich naar toe gaat begeven.

  Visionair lijkt mij een zeer goed aanvangspunt voor een twee-ledige aanpak

  1) Werken aan een “Partij van de Wetenschap” of “Visionair Nederland”.Even los van de willekeurig gekozen naam, zou ik zelf groot voorstander zijn van een “wetenschapspartij”. Een partij die vanaf 2016 (of eerder??) de burger laat inzien dat dit land geregeerd zou moeten worden door mensen die daarwerkelijk gekwalificeerd zijn om dit te doen. Een partij die een Meritocratische Democratie nastreeft. Een partij die zich niet laat leiden door sentiment en sensatie en zeker niet door Kapitalisme.

  Een partij die totaal nieuwe bestuursvormen presenteert, een nieuw monetair systeem, een nieuwe onderwijsssysteem, etc. Allen gebaseerd op ratio (oftwel boerenverstand…): Wat werkt WEL en wat werkt NIET. Waarbij het collectief belang, het algemeen belang, het belang van onze kinderen, onze aarde en haar Natuur, voorop staan.

  2) Het tegelijkertijd initiëren van een eigen “vrijstaat”. Een plek binnen Nederlandse grenzen waar bv. Visionair leden gaan bouwen aan een eigen, autonome, soevereine gemeenschap, gebaseerd op sustainable technology, environmental projecten, meritocratische bestuursprincipes en alle andere ideologieen die de politieke tak zal nastreven. Een kleinschalig, transparant en voor iedereen te participeren project dat de burgers laat zien dat alle politieke en Visionaire ideologieën daarwerkelijk uitvoerbaar zijn.

 8. Om verder te groeien, lijkt het op dit moment verstandig om ons in te schrijven bij de KvK.

  Graag zou ik hier de argumenten voor horen want met de (beperkte) kennis die ik op dit moment heb van visionair.nl lijkt het mij niet nodig om van rechtsvorm te veranderen. Ik zou graag willen horen wat de toekomstplannen zijn.

  Goed dat jullie lezers bij zaken betrekken

  /edit Niek: Bedankt! Die optie was ik vergeten erbij te zetten!

  1. “en kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld stagiaires aannemen.”

   Niek, Visionair valt toch al onder een eenmanszaak? Dan is het dus al mogelijk om stagiaires aan te nemen. Een eenmanszaak betekend niet dat er geen personeel in dienst genomen mag worden.

   Het belangrijkste wat ik vind dat gedaan moet worden is de onderlinge communicatie stimuleren, momenteel is het een blog met reactiemogelijkheden maar er zijn nog tal andere opties om een community te laten communiceren via internet (als aanvulling op de bestaande manier).

   1. Anno, wat dat betreft worden je gebeden binnen 2 weken al gehoord. Er komen meer mogelijkheden tot communicatie.

    Wat betreft stagaires: van ons uit is dat wel mogelijk ja, vanuit een universiteit of hogeschool niet. Ik zou zelf bijvoorbeeld best stage willen lopen bij Visionair.nl, maar onder Eoos.nl zou mijn stage niet goedgekeurd worden, omdat dat weinig met filosofie te maken heeft. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor het geval we een journalistiek-student willen aantrekken.

 9. even of topic, maar jullie willen neem ik aan ook wat inkomsten genereren om de activiteiten en site te kunnen blijven betalen toch?
  ik kwam net deze fantastische site tegen: flattr.com.
  Als jullie je aanmelden dan kan ik wat financiele ondersteuning geven op een makkelijke manier
   

 10. Beste mensen, zelf vroeger een VOF gehad in die tijd was dat goedkoper als een BV. Maar m.i, welke keuze je ook zal maken alles heeft daar zijn voordeel en nadeel aan. Zelf denk ik dat voor visionair.nl het beste is een vereniging enof stichting op te zetten. Zitten ook kosten aan, maar dat moet te overzien zijn. Je krijgt dan wel de noodzaak van een bestuur. Verder zou je de leden, kunnen voorzien van een lidmaatschap, waaraan een bedrag gerelateerd is, vast te stellen in overleg met de leden.Tevens zou elk nieuwkomer, eventueel 3 maanden mogen proefdraaien op visionair.nl, daarna is lidmaatschap verplicht. Je zou tevens ook meer reclame kunnen opnemen in de website? Hier onder een link betreffende vereniging/stichting, zelf denk ik meer aan een stichting. Mocht ik iets kunnen betekenen hierin, laat het me weten. Mvg, Paul.
  http://www.verenigingen.nl/

  1. Ik heb de hele dag gewacht op reacties die mij passen. Jouw reactie past mij wel Paul. Gewoon een eerlijke bijdrage naar draagkracht in eerste instantie zou mijn keuze zijn, tot de beste rechtsvormen in overleg gekozen zijn. Visionair hoeft niet eens een bedrijf te worden, als er maar genoeg betalende leden zijn die de zaak ondersteunen. Van lucht alleen kan niemand leven, en zelf probeer ik mijn steentje ook bij te dragen. Ik weet niet wat wettelijk de rechten en plichten van clubs zijn, maar ook zo zou dat kunnen. Gewoon een club van mensen die nadenken, zaken met elkaar bespreken en ondersteunende lidmaatschappen aangaan, waarom niet? ;)

   1. Dat is inderdaad ook een van de onderliggende gedachten Antares. En de tijd is daar om over een structuur daarvoor te denken. Hopelijk heeft buddypress de mogelijk om daarover op een gestructueerde manier over te hebben.

    Ik kan je vertellen Paul, dat we het momenteel over hebben hoe open of gesloten de organisatie moet zijn, open in trant van lage kosten, gesloten in trant van dat we mensen willen hebben die echt iets bij te dragen hebben.

    1. Grappig dat ik in een eerdere post overwoog om buddypress te noemen, echter ik durfde het niet aan te raden aangezien ik er geen ervaring mee heb. Mocht je problemen tegen komen dan ben ik bereid te helpen (2.5 jaar wordpress ervaring).

    2. Beste Tui, wat bedoel je precies met gesloten in trant van dat we mensen willen hebben die echt iets bij te dragen hebben.Praat je hier dan over het bestuur enof over de reageerders? In beidde gevallen zou je kunnen stellen dat een ieder het recht heeft om 3 mnd proef te draaien, mocht dan om het e.e.a. blijken dat die gene niet in het straatje past, kan men wederzijds afscheid nemen van elkaar. Let wel dat je dit dan wel in de statuten vastlegt en een ieder hiervoor laat ondertekenen, voordat het toe treed tot visionair. Mvg, Paul.

    3. Germen had het over een soort ‘inner circle’, en om subjectiviteit en vriendjespolitiek te omzeilen, zou een test kunnen maken (zoals daar in de rechterbalk). Ik weet niet of hij dat serieus bedoelde, want het klonk een beetje eng, maar hij heeft soms rare humor :). Ik vertaalde het een beetje naar de vraag van kwantiteit of kwaliteit.

    4. Tui, de bedoelde test gelezen en bekeken. Ja, wat wil je daar dan mee doen? dan zou elke visionair dit moeten doen en wordt je dan gewogen en te licht bevonden, goodbay ? Je gaat dan onderscheid maken, is dat de bedoeling? Bij het aanmelden van WordPress.com kun je al veel over jezelf kwijt, dat zou m.i. voldoende moeten zijn. Mvg, Paul. :(

    5. Ik kan uiteraard enkel suggesties geven welke ikzelf zou uitvoeren. Zeer waarschijnlijk zou ik (als ik in de schoenen van de Visionair redactie zou staan), eerst een eigen ‘voorkeurs-lijst’ aanleggen. Een lijst met personen die ik zelf graag bij dit project zou betrekken. Dit hoeven uiteraard niet enkel personen te zijn die met regelmaat op dit forum reageren, maar ook personen die al een eigen interessante site hebben, artikelen of boeken gepubliceerd hebben etc. Om uiteindelijk groot te worden zul je vanaf het begin af aan groots moeten denken. Benader desnoods dus ook ‘bekendere’ Nederlanders waarvan je vermoed dat ze mogelijk zouden willen bijdragen aan je uiteindelijke doelstellingen.

     Laat mensen die zichzelf aanmelden desgewenst een C.V. opstellen of een ‘open sollicitatie’ schrijven. Nog beter zou zijn om een fysieke locatie beschikbaar te stellen, waar vanaf dag 1 ontmoetingen geregeld kunnen worden. Een real life kennismaking gaat altijd boven digitale correspondentie. Een digitale ontmoetingsplaats is uiteraard een must, maar je ontkomt niet aan een heuse ‘redactie’.

     Zoals Paul R. al aangeeft, moet er de mogelijkheid zijn wederzijds (zonder enige wrokgevoelens) afscheid te kunnen nemen. Dit vergt open en oprechte karakters van alle deelnemers alsook voldoende ‘wijsheid’ of ‘volwassenheid’.

     Ik zal niets genoemd hebben waar jullie zelf al niet allang aan gedacht hebben. Zie deze reactie dus ook maar als gewoon een enthousiaste uitlating. Al met al gaan jullie allen een geweldige uitdaging aan, die ik met grote interesse zal volgen.

  2. @Paul R. e.a.: Zeker goede ideeen en leuk om te horen dat er zo veel mensen zo enthousiast zijn! Wel moeten we niet vergeten dat we heel veel ‘stille’ lezers hebben die langs komen en nooit reageren. Omdat ze niet van zich laten horen weten we ook niet precies wat de voorkeuren van die grote groep zijn, maar ik denk dat zij niet van plan zijn ergens ‘lid van te worden’. Of denken jullie van wel?

   Ik weet van mezelf dat ik soms beren op de weg zie die er helemaal niet zijn ;) 

   1. Niek, ook dat moet op te lossen zijn. Je zou de leden een inlog code moeten geven. Dan de stille lezers een tijdelijke inlogcode moeten geven, die na 3 mnd vervalt. Dus deze moeten zich dus wel registreren. Dan krijg je ook een beter idee hoeveel mensen dit zijn. Mvg, Paul.

    1. Hoi Paul,

     Er zijn een aantal factoren die hierbij wel helder moeten zijn.

     Het privé maken van content op visionair zal de volgende gevolgen in Google hebben:

     -Alle backlinks die naar artikelen verwijzen, verwijzen dan naar een ‘inlogpagina’ (Hierdoor zullen alle artikelen uit Google gehaald worden) (Het zijn bijna 1700 backlinks)
     -Google kan geen nieuwe content indexeren in de zoekmachine (regelmatig nieuwe kwalitatieve content = hoger in Google)
     -Visionair heeft een hoge pr in Google (pr4), deze zullen ze kwijt raken.

     Dit zal er in resulteren dat Enkel de ‘open pagina’s’ nog in Google komen, al komen deze een stuk lager te staan dan nu het geval is.

     Gezien de PR, de hoeveelheid backlinks en de regelmaat waarmee artikelen worden gepubliceerd neem ik aan dat dit een erg groot deel van de bezoekersaantallen is.

     Ik weet niet wat de huidige Adsense opbrengsten zijn maar deze zullen zeker dalen (Vaste lezers zijn meestal niet de mensen die op advertenties klikken).

     Dit alles is natuurlijk op te lossen door leden te laten bijdragen, maar mijn mening hierover is dat iedereen het recht heeft om deze informatie in te zien en tot zich te nemen (zelfs wanneer zelf geen bijdrage wordt geleverd). Maak van Visionair geen (deels) gesloten groep mensen, met informatie waar alleen de ‘echte’ leden toegang tot hebben.
      

    2. In deze reactie van Anno kan ik me goed vinden. Zelf had ik nog niet direct gedacht aan de Googleranking die momenteel inderdaad behoorlijk gunstig is, maar ik ben principieel tegen het afsluiten van content. Ik ben pro vrijheid van kennis, zeg maar :). Hoe dat bij de rest van de redactie ligt kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat dit ideaal wel gedeeld wordt.

    3. Paul R., de website is gewoon te lezen zonder in te hoeven loggen. Deze mensen willen alleen lezen maar niet reageren; ze gebruiken de PC waarschijnlijk niet voor communicatiedoeleinden of willen geen gegevens achterlaten zoals een emailadres. Bij inloggen is bovendien mogelijk toegang tot emailadressen en IP-adressen, en webfuncties, het is niet wenselijk dat iedereen daar zomaar bij kan.

     Het komen en gaan van reageerders is helemaal vrij , zonder statuten en ondertekeningen ( zie jouw reactie 31 okt. 14.27) en dat lijkt mij prima. Of de site wel of niet iets voor je is bekijk je vrijblijvend en reageren is ook vrijblijvend. En dat staat los van iets bij te dragen hebben; hierbij wordt bedoeld dat men liever niet alleen energie- en tijdvretende reacties wil hebben, zie de definitie van ‘bijdrage’.

    4. Niek, je zou ook nog een bezoekersteller in de site kunnen verwerken.

     Anno, je hebt m.i. gelijk.

     Julie, er lag de vraag of we mee wilde denken enof er eventueel andere ideeen enof invulling waren betreffende visionair. Daarom heb ik gereageerd. Zelf hoeft er van mij eigenlijk ook niets te veranderen. Maar kreeg mede het idee, dat er toch een kostenplaatje was en dat daaraan moet voldaan worden. Je schrijft vervolgens: Of de site wel of niet iets voor je is bekijk je vrijblijvend en reageren is ook vrijblijvend. En dat staat los van iets bij te dragen hebben; hierbij wordt bedoeld dat men liever niet alleen energie- en tijdvretende reacties wil hebben, zie de definitie van ‘bijdrage’. zou je dat eens duidelijker willen verwoorden, mijn dank alvast.                                                   

     Tot slot, je zou dan een vrijwillige donatie kunnen geven, maar dat zal dus een vrije keuze moeten zijn. Mvg, Paul.

    5. Paul,
     Enige dagen geleden schreef ik de redactie mijn persoonlijke voorstel:
     “Ik vind een vereniging het meest passen bij de aard van de website. Bijvoorbeeld een ‘studievereniging’, algemeen voor iedereen die zich educatief en veelzijdig wil ontwikkelen en wil meedenken en van de laatste ontwikkelingen op de hoogte wil zijn. De artikelen kunnen alfa-, bèta-, of gammawetenschap als uitgangspunt hebben, en ook enkele theologische of filosofische uitgangspunten hebben om discussies op te starten en die een belangrijk debat opleveren in de huidige samenleving. Daarbij trachten we taboe`s te doorbreken.
     De leden die dus contributie (op jaarbasis) betalen hebben extra`s zoals:
     – suggesties kunnen doen voor artikelen,
     – krijgen van ‘studiebegeleiding’, in de vorm van voedende of corrigerende of bevestigende feedback of advies e.d.,
     – hulp met artikelen schrijven,
     – gelegenheid voor opdoen ICT-vaardigheden zoals opmaak tekst, gebruik ALT-toetsen, gebruik WYSIWEG-editor en gebruik HTML-tags..
     – deelnemen aan leerzame studie-excursies (heb ik wel voorbeelden van).
     —————————————————-
     Verdere suggesties:
     Leden die een ander helpen door professionele feedback krijgen korting lidmaatschap, zoals Lukas, die soms veel tijd en energie investeerd hierin. Of maak hem erelid :).
     Ter vergroting van de interactie algemeen kun je als iemand een fout kan ontdekken in een artikel, belonen met een taart.”

     Zo hoop ik dat ieder tegemoet wordt gekomen en tot zijn recht komt, we zijn nog over alles in overleg.

    6. Julie, bedankt voor je reaktie, eerlijk gezegd had ik dit niet meer verwacht. Maar bij deze  ;)  Inhoudelijk wat je schreef kan ik me zeer goed in vinden. Zelf dacht ik eerst meer aan een stichting, maar nadat ik het verschil had uitgespit t.o.v. een vereniging en mede de andere reakties gelezen te hebben, is m.i. denk ik ook een vereniging het beste, daar een vereniging opener is dan een stichting, lees beslotener. Wat je suggesties aangaat, maak Lucas maar een betalende erelid. Wat het gebak aangaat, heb ik zeer zeker nog wel wat goede recepten voor diegene die ze gaat bakken. :D
     Mvg, Paul.

    7. Visionair dus als educatief platform, begrijp ik dat goed? Lijkt me een goed idee, maar dwalen we dan niet te veel af van het oorspronkelijke doel van Visionair?

    8. Paul R>: We hebben Google Analytics, daarmee kunnen we heel duidelijk zien wat er allemaal gebeurt op de site. Deze gegevens maak ik vooralsnog even niet openbaar, omdat concurrentie ook mee kan lezen ;)

    9. Paul, de site heeft al een bezoekersteller genaamd ‘Google Analytics’.

     mocht het je interesseren hier een aantal dingen die ze daarmee kunnen zien:
     -Hoe de bezoeker op de site is gekomen (Via Google, direct, of doorverwezen vanaf een andere site)
     -Welke zoekwoorden de bezoekers via Google gebruikten om de site te vinden

     En o.a. de volgende dingen:
     Locatie van de bezoekers, de tijd die bezoekers op de site doorbrengen, welke pagina’s hoe vaak bekeken zijn, welk browser de bezoeker gebruikt, welk besturingssysteem, welke resolutie van het beeldscherm, of de bezoeker via een pc of een mobiel apparaat op de site is geweest en of de bezoeker nieuw is of een terugkerende bezoeker is.
      

 11. Interessante ontwikkeling dit moet ik zeggen. Ik vraag me dan ook af welke richting het op gaat. Visionair.nl als een groeiende online community waaraan ook verdienmodel gekoppeld dient te worden en misschien zelfs wel als ‘ideologische’ beweging. Zal een moeilijke combinatie zijn.
   
  Als ik kijk naar websites die veel succes hebben als Goeievraag.nl en Nujij.nl zul je iets er moeten inbakken waardoor je mensen bindt en stimuleert om terug te komen. Een punten- of beloningssysteem helpt goed. Op Goeievraag.nl zitten mensen de hele dag vragen op te lossen om maar punten te krijgen. Dat werkt als tierelier. En nujij.nl werkt onder andere goed door de plussen en de minnen en het kunnen posten van de eigen bijdragen. Zo heeft Goeievraag.nl ook een zeer actieve moderatieteam die volgens mij ook uit vrijwilligers bestaat. Modereren is denk ik gemakkelijker dan bijvoorbeeld gastschrijver zijn voor een site als dit. Zoveel visionaire mensen zijn er helaas ook niet. Hoewel ik het idee heb dat deze site wel steeds meer nieuwe bezoekers trekt. Je zult inderdaad iets moeten hebben waardoor mensen zich betrokken blijven voelen en terugkeren. Een prijsvraag zoals vorig jaar is geweest zou leuk zijn. Of mensen de mogelijkheid te bieden om te leren visionaire artikelen te schrijven. Misschien is een wikipedia aanpak ook geen verkeerd idee. Een Visiwiki. Misschien is wikipedia een goed voorbeeld voor deze site ideologisch en ook commercieel. De aanpak van geocaching.com is ook niet verkeerd. Mensen vrij laten registreren en als je meer diensten wilt hebben dan moet je lid worden. Dus deels gratis diensten geven en als je meer functionaliteit wilt, dan maar gaan betalen. Of een soort intern LETS systeem om punten te verdienen en die in te wisselen tegen bijvoorbeeld extra rechten op deze site. Zomaar wat ideetjes.   

  1. Hahaha dat meen je niet! We hebben het afgelopen dinsdag tijdens overleg nog over Visiowiki of Visipedia gehad :).

   We groeien inderdaad, maar eigenlijk best gestaag. Dat kan naar ons idee beter. Ik bedoel: ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die tegen mij zei: joh, moet je deze site is kijken, echt vet! Visionair.nl! 

 12. Ik zou er absoluut voorstander van zijn om op de huidige manier door te gaan. Nederlanders kennende is het wel zeker dat als je vraagt om bijv. betalende leden dat dan de respons nihil zal zijn.

  1. We hebben zeker de intentie om de niet-betalende bezoekers dezelfde content te geven zoals die nu is.
   Donateurs of betalende leden zouden meer opties krijgen. Voor enkele euro’s zou je bv. i.p.v. reclame, contentlinks zien, interne mail mogelijkheden indien gewenst, avatars, rechtstreeks contact met de redactie, nieuwsbrieven, betere zoekfunctie, en misschien posten op het buddypressforum (reageren op de blog blijft gratis). Als jullie andere opties zouden willen zien, dan horen we ze graag!
    
    

   1. Er worden op Visionair vaak genoeg producten genoemd (bijvoorbeeld de dingen die een prepper nodig heeft), je zou hier een affiliate webshop voor kunnen maken zodat wij een overzicht hebben van producten die belangrijk zijn en jullie een marge krijgen als we iets kopen. Het is maar een idee.

    1. Goed idee, Anno. Als er meer is, dan kan idd beter ons info adres gebruikt, i.v.m. mogelijk concurrenten :).

 13. @Allen: vandaag (vrijdag 2 november) hebben Germen, Tui en ik overleg gehad omtrent dit onderwerp. We willen jullie hartelijk danken voor jullie inbreng, het was zeer nuttig! Op dit moment hebben we besloten een stichting te gaan oprichten. Over de precieze invulling hiervan (wat zijn onze idealen / visies, wat willen we bereiken e.d.) zullen we nog overleggen en misschien wederom jullie mening vragen.

  Voor nu gooi ik deze op slot. Mocht iemand nog iets kwijt willen zijn wij altijd te bereiken op info@vis… 

Reacties zijn gesloten.