Thuisonderwijs wordt steeds geliefder bij ouders die het gehad hebben met slecht onderwijs.

Thuisonderwijs: goed idee

Het Nederlandse onderwijs voldoet niet bepaald aan de eisen die veel ouders aan goed onderwijs stellen. Dat is ook de reden dat alternatieve onderwijsvormen zoals de Vrije School zo populair zijn. Maar er is ook veel te zeggen voor thuisonderwijs…

Aan het democratische gehalte van Nederland schort, zoals bekend,  het een en ander.

Thuisonderwijs wordt steeds geliefder bij ouders die het gehad hebben met slecht onderwijs.
Thuisonderwijs wordt steeds geliefder bij ouders die het gehad hebben met slecht onderwijs.

Zo verbiedt Nederland (met Duitsland) als bijna enige Europese land thuisonderwijs. Thuisonderwijs kwam in maart 2010 in de publiciteit omdat islamitische ouders hun dochters thuis onderwijs willen geven en de CDA-minister Ank Bijleveld daar een stokje voor wil steken. En passant raakt de minister zo ook af van de voor ambtenaren en politici onuitstaanbare eigenheimers die hun kinderen thuis lesgeven en het beter denken te weten dan de honderdduizenden ambtenaren.

Zoals wel vaker wordt het problematische gedrag van een aantal islamieten door politici misbruikt om de burgerrechten en burgerlijke vrijheden in te perken. Een effectievere oplossing was hier geweest: een reken- en taaltoets voor thuisonderwijs gevende ouders verplicht stellen en geregeld de vorderingen van kinderen controleren (het CITO-systeem).

Wat is thuisonderwijs?
Thuisonderwijs is onderwijs waarbij de ouders zelf hun kinderen onderwijs geven. In bepaalde gevallen – ouders die met hun kinderen een wereldreis maken – is dat bittere noodzaak. Op dit moment krijgen ongeveer tweehonderd tot tweeduizend kinderen thuisonderwijs. In de Verenigde Staten geniet tot vijf procent van de schoolkinderen thuisonderwijs. Vooral de publieke scholen zijn daar ook erg beroerd, wat tot de populariteit van thuisonderwijs in de VS sterk bijdraagt.

Thuisonderwijs en de Leerplichtwet
De Leerplichtwet verplicht ouders hun kinderen naar een school te sturen. Toch zijn er enkele uitzonderingen op de wet. Deze zijn:

 • je leidt een trekkend bestaan (artikel 5a)
 • er is geen school met jouw levensovertuiging (artikel 5b)
 • je kind is lichamelijk/geestelijk niet in staat om een school te bezoeken (artikel 5c)

Gezien de absurde bescherming die godsdienst (levensovertuiging is dit in de praktijk) in Nederland geniet is voor ouders artikel 5b het meest kansrijk om een beroep te kunnen doen op vrijstelling van de Leerplichtwet. Let op: er zijn enkele beperkingen: zo moeten ouders hun kind niet in het voorafgaande jaar naar een bestaande school hebben gestuurd en moet een verzoek bij burgemeester en wethouders van een gemeente worden ingediend (en gehonoreerd). Een jaartje met de kinderen doorbrengen in het buitenland is dus zeker aan te raden.

De voordelen van thuisonderwijs
Ouders kennen hun kind veel beter dan een onderwijzer. Als een kind met smoesjes het huiswerk niet maakt, is de opvoeder daar al snel achter. Vooral kinderen die erg afwijken van de middelmaat -zeer intelligente of gevoelige kinderen bijvoorbeeld- zijn thuis beter af dan in een klas met vervelende kinderen. De persoonlijke aandacht voor een kind laat kinderen opbloeien. Universiteiten als Harvard zijn dan ook zeer te spreken over de resultaten van thuisonderwijs.

En de nadelen…
Thuisonderwijs stelt enige praktische eisen aan kennis en kunde van ouders. Ze moeten goed Nederlands spreken en een redelijk goede algemene ontwikkeling hebben. Ze moeten ook veel tijd kunnen besteden aan hun kinderen, controleren of hun kinderen hun huiswerk hebben gedaan en de lessen voorbereiden. Over het algemeen zullen dus vooral hoger opgeleide of autodidacte ouders in aanmerking komen.

Bronnen
Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

183 gedachten over “Thuisonderwijs: goed idee”

 1. Iets verbieden is in principe nooit goed als daar geen duidelijke argumenten voor zijn. Ook vind ik de houding van de overheid enigszins hypocriet: “we staan geen thuisonderwijs toe, tenzij je geen school kunt bezoeken.”
  Ik vraag me dan af: als een kind in geval van nood (bijvoorbeeld ziekte) wel thuis kan blijven en daar eventueel onderwijs kan ontvangen, dan zou dat toch ook moeten kunnen op het moment dat een kind niet ziek is? Waarom zou je thuisblijven enkel toestaan als het niet anders kan, en niet ook gewoon als de ouders of het kind het makkelijker vinden?

  Laat mensen dat zelf bepalen. De overheid dient hooguit de kwaliteit te waarborgen, niet alles letterlijk voor mensen uit te stippelen.

 2. Ja idd, tenzij ouders zelf leraren zijn die op alle vakgebieden waar kinderen onderwijs in kunnen krijgen les kunnen geven is uitsluitend thuisonderwijs ook geen goed idee. Mijn kind is dol op leren en elk vrij uurtje waarin ons kind aangeeft dat hij wil lezen of spelend leren zijn we met hem bezig. Wij pushen hem niet, het moet niet zo zijn dat hij een hekel krijgt aan de basisschool en alleen nog maar thuis wil leren om de kantjes ervan af te kunnen lopen. Hij heeft stapels met leerboekjes en die zijn allemaal te saai voor hem geworden, hij is lid van de bibliotheek, laatst hadden we een boekje voor hem geleend, mijn vrouw had het 3 keren voorgelezen en de vierde keer begon hij ons voor te lezen. Wij waren stomverbaasd, hij kan helemaal niet lezen, hij vertelde ons letterlijk bladzijde voor bladzijde elke zin die er op de bladzijdes stond op zo´n overtuigende manier dat het leek alsof hij ons voorlas. Wij, mijn vrouw en ik, zijn er in elk geval wel van overtuigd dat het geen kwaad kan om een kind voor te bereiden in de basis, elke alfabeet in nederland zou zijn of haar kind goed kunnen voorbereiden en het potentieel van het kind maximaal kunnen bevorderen. Na het 5e jaar is het toch veruit afgelopen en breken 2/3e van de overbodige synapsen in de hersenen van een kind zich weer af, dan moet hij het zelf gaan doen en hangt het alleen nog maar van de wil van het kind af in hoeverre het kind in staat is om zichzelf te pushen tot het maximale.

  1. Thuisonderwijs geven is niet te vergelijken met lesgeven aan een hele klas. Een leraar moet zo’n 25 (zeer verschillende) kinderen tegelijk kunnen ‘bedienen’ en dan ook nog in vaste lesuren, strak georganiseerd. Bij thuisonderwijs heb je maar een paar kinderen onder je hoede, die je goed kent en waarbij je ook volledig kunt aansluiten bij de eigen leerstijl en interesse.
   Je hebt daardoor veel meer rust en hoeft echt niet alle vakken op het niveau van een leraar te beheersen om je kind ermee te begeleiden. Veel kennis kun je samen met je kind verkennen: internet, boeken, tijdschriften, musea, enz geven veel mogelijkheden om allerlei onderwerpen uit te diepen.
   Dat dit goed werkt blijkt wel uit vele onderzoeken (zie bv links op http://www.thuisonderwijs.nl) en ervaringen van thuisonderwijsgezinnen.

   1. Els,

    Je bent de enige die een zinnige link hier neergezet hebt, ik heb enkele kanttekeningen. De links heb ik nog niet bestudeerd, dat ga ik morgen doen. De link van thuisonderwijs.nl is een link die uitkomt op een lap tekst die door de Nederlandse vereniging voor thuisonderwijs is gemaakt, het is dus ook erg logisch dat ze een hoop propaganda erbij zetten om hun standpunten duidelijk te maken maar er is helemaal niks te zien aan de tekst waaruit ook blijkt dat het ook waar is wat ze zeggen. Meteen al de eerste link die ik zie gaat over een Vlaam die wat belangrijke dingen te zeggen heeft, hier heb ik toch al mijn bedenkingen over, voordat ik hier verder iets over zeg ga ik dit morgen ook beter bekijken.

    1. Als je onderzoeken kunt vinden waaruit blijkt dat school beter werkt dan thuisonderwijs, laat het me weten. Ik ken heel wat NLse (en ook wat buitenlandse) thuisonderwijzers, maar die hebben het (voor zover ik weet) nog niet kunnen vinden …

     Denk ook niet dat thuisonderwijzers alleen naar positief materiaal zoeken. Aan de keuze voor thuisonderwijs gaat over het algemeen een grondige afweging vooraf. Thuisonderwijsouders zijn mensen die er heel wat voor over hebben om het beste te doen voor hun kind, die verdiepen zich in het algemeen ook wel goed in de gevolgen van hun keuzes.

    2. @Barry,

     Hoi, ik ben secretaris van de vereniging voor thuisonderwijs en ga dus ook over de website. Wij staan er als club voor dat gezinnen vrije keus moeten krijgen om hetzij thuisonderwijs, hetzij schoolonderwijs, hetzij een mix (flexischoling) te kiezen. Bij vrije keus geven hoort een eerlijk beeld neerzetten. We vinden nl. dat zelfselectie en een gedegen oriëntatie bijdraagt aan de kwaliteit van thuisonderwijs. Als je vindt dat http://www.thuisonderwijs.nl nu meer propagandistisch dan informerend is, zou ik graag willen vernemen op welke punten dat naar boven komt. Dat is niet onze bedoeling.

    3. Peter van Zuidam,

     Ik vindt het op dit moment meer propagandistisch omdat ik zoals ik al eerder zei nog niks in jullie eerste teksten heb gezien waaruit ook blijkt dat het ook werkelijk waar is wat jullie zeggen. De commentatoren die zich tot nu toe in deze discussie hebben gemengd hebben alleen nog maar meningen geuit die gebaseerd zijn op andermans meningen zonder een duidelijke eigen visie. Meningen die ik meteen op jullie site terugvond. Ik heb alleen nog maar meningen gezien in die tekst en dat maakt het propagandistisch. Ik heb ook gezegd dat ik morgen de rest van de links wat beter ga bestuderen, als ik me vergist heb zal ik dat ruiterlijk toegeven, als ik bezwaren heb dan zal ik ze ook zeker aangeven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu moe begin te worden en ben niet zeker of ik nog een eerlijk oordeel zal kunnen maken.

     Alvast bedankt Peter van Zuidam en tot morgen. :)

    4. AltijdVrijheid

     Barry, als commentator in de discussie; de meningen die ik heb geuit zijn voor mijn besef redelijk origineel de mijne en wel zeker gestoeld op een zeer persoonlijke visie, maar wie staat er niet ‘op de schouders van reuzen’ die hem zijn voorgegaan in denken of doen?

    5. Barry,
     Thuisonderwijzers spreken uit eigen ervaring en vanuit de ervaringen van anderen in hun thuisonderwijsnetwerk. Dat is iets anders dan een mening.

     Ik krijg niet de indruk dat jij zelf ervaring hebt met thuisonderwijs, toch doe je er vrij vergaande (en niet onderbouwde) uitspraken over. Voordat je anderen ervan beticht dat ze een belangrijke taak niet goed uit zouden (kunnen) voeren, lijkt het me een goed idee om je er eerst eens in te verdiepen of het wel klopt wat je denkt.

     En eigenlijk zie ik ook niet in waarom ik mijn eigen ervaringen perse zou moeten onderbouwen. Als ik aan iemand verantwoording heb af te leggen over de kwaliteit van (mijn) thuisonderwijs dan is dat mijn zoon en niet een wildvreemde op een forum.
     Dat ik hier mijn ervaringen deel is informatief, omdat ik merk dat er veel onwetendheid en vooroordelen zijn over thuisonderwijs. Als hetgene wat ik schrijf ertoe kan bijdragen dat mensen zich wat meer verdiepen in thuisonderwijs, zich ervan bewust worden dat het niet te vergelijken is met schoolonderwijs, en zich ervan bewust worden dat de ideeën die ze erover hebben misschien meer vooroordelen zijn dan waarheden, dan ben ik al dik tevreden.

    6. Peter van Zuidam,

     Meteen op jullie site krijg je een link aangeboden waarin je een brief kan lezen waarin gesteld wordt dat islamieten in nederland thuisonderwijs moeten gaan krijgen omdat hun islamitisch amsterdams college gesloten wordt. Dit is dus volslagen onzin, het betekent dus dat mensen op grond van hun geloof maar thuis moeten gaan leren als ze daar zin in hebben. Leg mij maar eens fatsoenlijk uit waarom gelovigen voorang hebben op atheisten of agnosten. Deze eerste link is dus om mee te beginnen al puur politieke propaganda, dit kan niet ontkend worden.

     Quote:
     In onze samenleving is vrijheid van levensovertuiging en van onderwijs van groot belang, daarom betreft dit grond- en mensenrechten.

     Ja idd dat is in onze samenleving ook zo, daarom komen jullie ook alleen maar met buitenlandse onderzoeken aangezet die geen betrekking hebben op nederland. Dit is zand in de ogen strooien van de mensen die deze discussie lezen.

     Quote:
     School is niet het enige middel voor deelname aan de samenleving. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen die thuisonderwijs krijgen niet negatief afwijkt van kinderen die naar school gaan. Zij ontwikkelen zich even goed en misschien zelfs beter dan schoolkinderen en blijken goed aan de samenleving deel te nemen.

     Bovenstaande qoute onderstreept mijn mening hierin, je gaf een link
     http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/volwassenen-onderzoek-nheri.html Ok hierin draait het zich weer om amerikaans onderzoek met een zeer zwakke eindconclusie. Dit zal ik toelichten.

     punt 1 in dat artikel is misplaatst, juist omdat er al vermeld word dat 49% van de respondenten nog studeerden was het dus compleet overbodig om dit punt in de eindconclusie te vermelden.
     punt 2 71% nam deel aan gemeenschapsactiviteit tegenover 37% van de amerikanen die het niet doen. Logisch, de rijken in amerika worden rijker en de armen worden armer, die andere 37% kan het gewoon niet betalen omdat het minderheidsgroepen zijn. Verder nemen schoolgaande jongeren ook deel aan talloze gemeenschapsactiviteiten.
     punt 3 Slechts 4.2% van de thuis onderwezen volwassenen beschouwden politiek en regering als te gecompliceerd om te begrijpen tegenover 35% van de Amerikaanse volwassenen. ja ook dit is erg logisch, als je weinig onderwijs krijgt in politiek is het ook niet moeilijk, hoe meer onderwijs je krijgt in politieke zaken hoe moeilijker het wordt, het is niet zonder reden dat het in amerika zo´n politieke puinhoop is.
     Nu het volgende punt:
     76% van de thuis onderwezen volwassenen van 18 tot 24 jaar oud hadden in de afgelopen vijf jaar hun stemrecht uitgeoefend, tegenover slechts 29% van de Amerikaanse bevolking van overeenkomstige leeftijd. Zie je nu wel dat het gewoon amerikaanse politieke propaganda is? Het feit dat ze dit punt aanhalen in de eindconclusie zegt eigenlijk alweer genoeg.
     Dan komt als laatste punt voordat ik een opmerking plaats over de eindconclusie:
     – 95% van de thuis onderwezen volwassen respondenten waren blij dat zij thuisonderwijs hadden gekregen. Naar hun mening heeft thuisonderwijs hen niet gehinderd in hun loopbaan of onderwijs. 82% zou de eigen kinderen later thuisonderwijs willen geven. Van de 812 deelnemers, die kinderen van 5 jaar of ouder hadden, gaf 74% aan zelf thuisonderwijs te geven. Om dit in een eindconclusie te verwerken van een onderzoek die niet eens betrekking heeft op nederland is ronduit dom omdat het zich draait om meningen waar wat percentages voor staan.
     Eindconclusie van dat onderzoek:
     De conclusie is duidelijk. Dit onderzoek laat zien, dat thuisonderwijs succesvolle volwassenen voortbrengt, die actief betrokken zijn bij hun leefgemeenschap en die gehecht blijven aan onderwijs voor henzelf en hun kinderen.

     Kinderen die actief betrokken zijn bij hun leefgemeenschap worden succesvolle volwassenen?
     Wat een onzinnige eindconclusie, het is logisch dat kinderen of volwassenen gehecht blijven aan onderwijs als ze in hun vroege jaren al een achterstand hebben opgebouwd die bijna niet meer in te halen is. Let wel, we hebben het nog steeds over amerika. Ik zal later nog terugkomen op enkele van je andere links, tot zover mijn eerste conclusies.

    7. Barry,

     Over die islamitische thuisonderwijzers: misschien de wet er even op nalezen?
     Een bezwaar tegen de richting (geloof of levensovertuiging) van de scholen in de omgeving is een wettelijke reden voor vrijstelling van de leerplicht. Dus geen politieke propaganda, maar gewoon de letter van de wet.
     Of dit discriminerend is voor atheïsten? Zijn er scholen die officieel een atheïstische denominatie hebben? Voor katholieken en andere veel voorkomende geloven is het in elk geval wel discriminerend.
     Ik vind dan ook dat iedereen voor thuisonderwijs zou moeten kunnen kiezen, ongeacht geloof of levensovertuiging.

     Over buitenlands cq Nederlands onderzoek: thuisonderwijs is in Nederland een redelijk nieuw fenomeen, dus nog niet uitputtend onderzocht hier. O.a. daarom grijpen we terug op buitenlands onderzoek. Dat heeft niks te maken met zand in de ogen strooien (het staat er tenslotte duidelijk bij), lijkt me niet meer dan logisch en gebeurt sowieso veel meer in wetenschappelijk onderzoek.

     Je bespreking van het NHERI-rapport hangt zo van onlogische opmerkingen aanelkaar dat ik dat maar even laat voor wat het is. Maar mocht je echt geïnteresseerd zijn in mijn feedback op dat punt, laat maar weten.

    8. @Barry,

     Je schreef: “Meteen op jullie site krijg je een link aangeboden waarin je een brief kan lezen waarin gesteld wordt dat islamieten in nederland thuisonderwijs moeten gaan krijgen omdat hun islamitisch amsterdams college gesloten wordt.”

     Het is niet waar dat Islamieten in NL thuisonderwijs moeten gaan krijgen. Dat maken gezinnen (volgens de wet, art. 5.b Lpw) zelf uit. Wij rekenden op een proces van zelfselectie en zijn daarin bevestigd. Van de aanvankelijk 97 vrijstellingsberoepen worden er slechts enkele gestand gedaan, naar we hebben begrepen van ouders die het zelf aan kunnen pakken.

     Verder schreef je: “daarom komen jullie ook alleen maar met buitenlandse onderzoeken aangezet die geen betrekking hebben op nederland. Dit is zand in de ogen strooien van de mensen die deze discussie lezen.”

     Heb je iets tegen buitenlands onderwijsonderzoek, Barry? Waarom zou buitenlands onderzoek geen voorspellende werking kunnen hebben op NLse kinderen?

     In elk geval is het Amerikaanse onderzoek dat hier gelinkt staat bevestigd door onderzoek uit Zuid-Afrika, Canada, Engeland en Noorwegen. Kinderen van lesbevoegde ouders scoorden niet hoger dan kinderen van niet-lesbevoegden, een aanwijzing dat de ruime aandacht voor een kind in een gezinssituatie zeker zo effectief werkt als een opleiding op didactisch en adaptief gebied (waarvan ik het overigens bepaald niet zinloos vind dat schoolleraren daarin worden opgeleid).

     Je schreef verder: “punt 1 in dat artikel is misplaatst, juist omdat er al vermeld word dat 49% van de respondenten nog studeerden was het dus compleet overbodig om dit punt in de eindconclusie te vermelden.”
     Studerenden doen geen thuisonderwijs meer. Hun thuisonderwijs telde hen in staat om aan een universiteit te worden aangenomen. In de VS is studentenaanname geen automatisme op grond van een (VWO)diploma, zoals hier.

     Wat de andere punten die je noemt betreft, in dat onderzoek van Ray werden eertijds thuis onderwezen jongvolwassenen op hun meningen en ervaringen bevraagd. Precies de categorie waarvan we echt te weten kunnen komen of thuisonderwijs deugt. Als nu thuisonderwijs slecht had gewerkt, dan hadden die mensen toch goede redenen gehad om zich daarover in dat onderzoek te beklagen, vind je niet?

     En wat ‘Amerikaanse propaganda’ betreft, ik geloof dat je de pluriformiteit van de Amerikaanse samenleving een tikkeltje onderschat…

     Ik laat het hierbij, want aan dit soort reacties heb ik niet veel.

 3. Het zal niet makkelijk te doen zijn:
  Je moet dan weten wat er gebeurt als je kind leert, dus hoe een kind leert en waar leerproblemen ontstaan, het kunnen geven van zowel adaptief als didactisch onderwijs, bij didactisch onderwijs moet je de activiteiten om goed te kunnen leren kennen; het leren zelf, de leerstof en het leerproces. Er hoort het aanleren en toepassen van leervaardigheden bij, er zijn verschillende leerstijlen en verschillen tussen kinderen in de manier van leren. Er moet ook worden voldaan aan de voorwaarden om tot goed leren te komen d.m.v. Activerende werkvormen, en adaptief handelen. Vakken worden verder gegeven met diverse methodes, alles moet georganiseerd worden en gestructureerd en de ouders moeten pedagogisch kunnen handelen, waarbij het kind veel minder sociale vaardigheden kan oefenen en vriendschappen kan leggen. Het kind kan geen gymnastieklessen krijgen met allerlei motorische oefeningen, en geen practicumlessen. De opvoeder komt ook nauwelijks nog aan zichzelf toe, wil hij dit allemaal waarmaken..

  1. Al dit soort didactische kennis kan nuttig zijn als je met grote groepen kinderen werkt. Het lijkt mij tenminste geen sinecure om een klas met zo’n 25 kinderen die allemaal hun eigen aanleg en karakter hebben in goede banen te leiden.
   Als je één-op-één met je eigen kind werkt dan ga je vooral uit van je eigen ervaring met je kind. Je kent je eigen kind door-en-door, dus je weet heel goed wat goed werkt en wat niet, waar de interesses liggen en hoe je daaraan tegemoet kan komen.

  2. Al dit soort didactische kennis kan nuttig zijn als je met grote groepen kinderen werkt. Het lijkt mij tenminste geen sinecure om een klas met zo’n 25 kinderen die allemaal hun eigen aanleg en karakter hebben in goede banen te leiden.
   Als je één-op-één met je eigen kind werkt dan ga je vooral uit van je eigen ervaring met je kind. Je kent je eigen kind door-en-door, dus je weet heel goed wat goed werkt en wat niet, waar de interesses liggen en hoe je daaraan tegemoet kan komen.

   Sportactiviteiten en practica zijn ook prima buiten school te organiseren.

   En als je als opvoeder niet aan jezelf zou kunnen toekomen met 2 of 3 thuisonderwijskinderen, hoe zou een leraar dan ooit les kunnen geven aan 25 kinderen??

  3. “Het kind kan geen gymnastieklessen krijgen met allerlei motorische oefeningen, en geen practicumlessen. De opvoeder komt ook nauwelijks nog aan zichzelf toe, wil hij dit allemaal waarmaken..”Wat een kolder, wij zwemmen meerdere keren per week, fietsen veel en met huishoudelijk werk kom je ook veel spieren tegen. Dan practicumlessen, wij doen er vele, dagelijks. Anders dan in een nat.bio.sch.lab, maar wel degelijk nat. bio en sch practicum, ook met microscoop en verschillende spannende stoffen. En dan heb ik het voordeel getrouwd te zijn en bovendien zijn de kinderen niet 24 uur per dag wakker, hebben ze vrienden waar ze nu en dan heengaan en ook andere activiteiten. U hebt laat weinig realiteitszin in uw reacties zien als het om thuisonderwijs gaat. Misschien toch maar eens verdiepen in hoe het in z’n werk gaat?

   1. Margreet,
    ik heb het niet over sporten, maar over bepaalde motorische vaardigheden. En teamsporten kan jouw kind niet in een gezin. Op school krijgen ze verschillende teamsporten, als je jouw kind op voetbal doet krijgt het alleen voetbal. En dat je zegt “kolder” pik ik niet! Je kunt ook zeggen: “daar ben ik het niet mee eens.”, maar als je nooit naar school toe gaat leer je geen andere omgangsvormen, en het kind heeft alleen maar jou als voorbeeld. Ik vind dat een beperking en verarming.

    1. Waarom zou ieder kind al die teamsporten moeten doen?
     Ik heb er zelf nooit wat aan gevonden, het heeft me echt niks gebracht. (alleen de ervaring dat er steeds om mij heen gewerkt werd omdat anderen altijd net even handiger en sneller waren dan ik)

     En een kind dat teamsport wel leuk vindt kan inderdaad op een club gaan. En dat is dan ‘alleen’ voetbal, of ‘alleen’ volleybal – so what?

     Het idee dat we allemaal hetzelfde zouden moeten doen, allemaal precies die-en-die sporten zouden moeten beoefenen, dezelfde lesjes moeten leren, enz. Brrrr.
     Ieder mens heeft z’n eigen (leer)behoeftes, z’n eigen interesses, z’n eigen manier van ontwikkelen. De een gaat op fietsvakantie, wandelt in het bos en klimt in bomen. De ander gaat op voetbal of turnen of wat voor sport dan ook.

    2. Dat zou ik idd kunnen, maar kolder is korter en net zo duidelijk. Men moet niet teveel woorden vuil willen maken aan mensen die niet willen onderzoeken en geen idee hebben wat het onderwerp van gesprek eigenlijk precies inhoudt en die zichzelf veel belangrijker vinden dat het onderwerp. Daarbij doe je niks anders dan anderen de les te lezen over iets waar je zelf de ballen verstand van hebt en je hebt al helemaal geen idee hoe de gezinssituatie van thuisonderwijzers is en hun activiteiten en sociale netwerken,
     Ik wens je een prettig leven met al je vooroordelen waar je anderen de les mee leest.

  4. Julie,

   Je schrijft hier over allerlei pedagogische/didactische theorie die belangrijk is in een klassituatie. Een leraar heeft zo’n 25 kinderen onder haar/zijn hoede, die allemaal zeer verschillend zijn, die hij/zij (zeker op het voortgezet onderwijs) niet heel goed kent, en dan heb je ook nog met een vast lesprogramma te maken.

   Bij thuisonderwijs speelt dat allemaal niet. Een thuisonderwijsouder heeft hooguit een paar kinderen, kan één-op-één werken (en dus helemaal afstemmen op de interesses en leerbehoefte van dat kind) en kent de kinderen door-en-door.
   Dan heb je niet allerlei theorie en kunstgrepen nodig om te weten wat een kind nodig heeft om goed te leren, dat ervaar je al doende in het leerproces vanzelf.

   Bewegen kun je ook buiten een gymnastieklokaal (en trouwens ook op een gymnastiekvereniging binnen een gymlokaal), een lekkere wandeling in het bos met wat bomen klimmen en dat soort dingen – daar heb je met thuisonderwijs ook de tijd voor want het leren gaat één-op-één veel efficiënter.

   Veel praktisch werk is ook prima thuis te doen, of je huurt met een aantal gezinnen samen een keer af en toe een practicumlokaal. Er is zóveel mogelijk.

   En wat betreft je zorgen over de opvoeder die niet meer aan zichzelf toe zou komen: thuisonderwijs kan inderdaad heel intensief zijn, toch zijn het voor mij juist de thuisonderwijservaringen geweest die mij hebben geholpen met het opzetten van mijn eigen bedrijf. Ik doe nu eindelijk werk dat echt aansluit bij mijn passies en talenten. Als dat niet aan jezelf toekomen is!

 4. Absoluut onzinnig als men dit wil verbieden. De (veelal Amerikaanse) onderzoeken spreken voor zich: thuisonderwijs is op -álle- vlakken beter voor een kind dan massa onderwijs zoals ook wij het kennen. Óók op sociale vlakken scoren deze kinderen beter.

   1. Er staat onder andere ook in dat het onderwijs breed is opgezet, met verschillende schoolsoorten. Voor kinderen met een beperking zijn er diverse voorzieningen. Er staat dat het belangrijk is dat kinderen meedoen en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Leerplicht is een bescherming tegen invloeden die hen belemmeren in het volgen van onderwijs. Ze hebben recht op onderwijs en op toegang daarop.

    1. Irrelevant. Er is aangetoond dat deze kinderen een grotere bijdrage leveren aan de maatschappij dan degene die naar school zijn gegaan.
     Kinderen hebben recht op onderwijs ja, en dat krijgen ze dan ook. Alleen niet in het keurslijf van een schoolfabriek waar kinderen met hun 40en op elkaar gepakt zitten met nauwelijks gelegenheid tot persoonlijke ontwikkeling.

    2. Irrelevant? Laat maar eens wat links zien waar de onderzoeksresultaten in vermeld staan die betrekking hebben op ons nederlands onderwijssysteem. Met 40 op elkaar gepakt? Onzin…

    3. Vandaag stond er op Twitter dat men stellingen over het onderwijs ergens kon plaatsten.
     Het is een uitdagende stelling, maar gezien de huidige ontwikkelingen op reguliere scholen wordt het tijd dat men wakker geschud wordt:

     1 Onderwijs in NL gevaarlijk voor jongens! Als groot deel SO jongens is klopt er iets niet met NL onderwijs!

     Waaorm? Omdat er inderdaad iets niet klopt als er zulke grote verschuivingen plaatsvinden. Een paar procenten kan men eventueel nog wegwuiven (ware het niet dat het om kinderen en dus mensenlevens/toekomst gaat, maar dat nu al ruim 66% van het speciaal onderwijs jongen is, dan zouden toch echt alle alarmbellen af moeten gaan? Dat kun je niet meer wegwuiven dat het aan jongens ligt. Men maakt mij niet wijs dat er ineens zoveel jongens met “stoornissen” geboren zijn. Dan is er iets anders aan de hand. http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/Meisjes+doen+het+beter+in+het+onderwijs+dan+jongens.html

    4. Julie,

     Je doet net alsof dit artikel gaat over kinderen die thuis zitten omdat ze uitgevallen zijn uit het schoolsysteem.
     Maar het gaat over kinderen die thuisonderwijs krijgen omdat de ouders daar zeer bewust voor hebben gekozen. Dat is heel iets anders. Er zit natuurlijk wel enig overlap tussen beide groepen, omdat sommige kinderen van gedwongen thuiszitter thuisonderwijskind worden, maar voor de meeste gedwongen thuiszitters geldt dat niet, die willen gewoon een plek in het reguliere onderwijs. Dan kun je meestal niet spreken over thuisonderwijs en al helemaal niet een ‘keuze voor thuisonderwijs’.

 5. Kosten noch moeite (goede doelen..) zijn bespaard om kinderen – denk aan ontwikkelingslanden- op school te krijgen.
  Bovendien,als de ouders les geven, wie kan er dan nog werken?
  En wie garandeert dat de ouders het schoolwerk niet maken?

  1. Julie,

   Bij gezinnen met twee ouders kan gewoon één van beide ouders werken, of beide parttime, dus dat is geen probleem. Een eenoudergezin zal wat creatievere oplossingen moeten bedenken, maar het is mij altijd gelukt om thuisonderwijs en werk te combineren.

   En om die opmerking dat ouders het schoolwerk zouden maken moet ik wel een beetje grinniken.
   Dat gaat zó uit van het idee dat er werkjes gemaakt moeten worden waar het kind geen zin in heeft en dat het kind daar dan onderuit probeert te komen.
   Maar kinderen hebben een natuurlijke leerbehoefte. Op school is het niet makkelijk om in die behoefte te voorzien, doordat je 25 kinderen tegelijk onder je hoede hebt die natuurlijk niet allemaal dezelfde leerbehoefte hebben. Bovendien heb je een vast programma – voor iedereen hetzelfde, maar dat bij bijna niemand *echt* aansluit bij die leerbehoefte.
   Bij thuisonderwijs kunnen kinderen veel meer hun natuurlijke leerbehoefte uitleven. Mijn zoon heeft bv talen geleerd aan de hand van boeken, films, games en muziek die hij zelf erg leuk vond. Hij wilde dan gewoon die boeken enzo begrijpen, wilde de taalconstructies (en ook woordspelingen) doorgronden, enz. Daarvoor hebben we heel wat uurtjes bijelkaar gezeten. Maar dus echt geen ‘schoolwerk’ wat ik dan evt voor hem had kunnen doen.

   En ook bij gezinnen waar op een manier gewerkt wordt die wat meer aan school doet denken: ouders kiezen voor een bepaalde manier van werken uit de overtuiging dat dat goed is voor hun kind. Diezelfde ouders gaan dan echt niet hun eigen keuze ondermijnen door vervolgens het werk dat ze zorgvuldig voor hun kind hebben uitgezocht zelf te gaan doen.

 6. Wederom irrelevant. Waar het om gaat zijn de resultaten, en hierin zijn de onderzoeken vrij duidelijk. Al doen die kinderen hun hele leven geen “schoolwerk”, als ze de prestaties van schoolgaande kinderen evenaren of overtreffen dan doet dit er totaal niet toe.

  En hoe deze ouders hun inkomen regelen lijkt mij hun zaak.

  1. André

   Laat eens wat onderzoeksresultaten zien. Ik durf te wedden dat je geen resultaten aan ons kan laten zien, het gaat zich om kinderen met gedragsproblemen. 2000 kinderen met gedragsproblemen die thuis leskrijgen presteren beter dan 2000 kinderen die op school zitten zonder gedragsproblemen? Laat ons nederlandse onderzoeksresultaten zien…ik daag je uit.

   1. Nederlandse onderzoeksresultaten zullen lastig worden omdat er in Nederland nauwelijks onderzoek naar is verricht. Ook niet zo gek, aangezien de overheid dit zoveel mogelijk tracht te ontmoedigen.

    http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/effectiviteit.pdf
    Is dan iig in het Nederlands, maar wel gebaseerd om onderzoeken van buiten Nederland.

    Even een quote hiervan:

    ***Bijna alle hier besproken onderzoeken wijzen
    in dezelfde richting. Kinderen die thuisonderwijs gekregen hebben, onderscheiden zich in
    hun schoolvorderingen en in hun sociaalemotionele ontwikkeling in positieve zin van
    hun leeftijdsgenoten die schoolonderwijs
    gekregen hebben. Volgens sommige onderzoeken bedraagt de gemiddelde voorsprong
    van to-kinderen zelfs meerdere leerjaren. Een
    dergelijke voorsprong mag men zondermeer
    fors noemen. Het aantal onderzoeken waarin
    daarentegen geen verschillen tussen to-kinderen en schoolkinderen gevonden zijn, is klein.
    Aanwijzingen voor een achterstand van tokinderen ontbreken zelfs volledig***

    Maar goed, het argument dat het Nederlandse onderwijssysteem totáál anders en niet te vergelijken is, zal nu ongetwijfeld volgen.

   2. Het komt niet bij je op dat die gedragsproblemen misschien niet onder andere ontstaan zijn door JUIST de schoolgang?

    Het probleem is goed te zien bij bijvoorbeeld hoogbegaafden, die vaak een andere manier van leren hebben dan het gemiddelde kind. Het hb-kind verveelt zich dood, gaat zijn kont tegen de krib gooien, docent roept ADHD en hop, je hebt er weer een probleemkind bij. Dit is een voorbeeld dat in de praktijk voorkomt en vaker voor zal komen met de komende bezuinigingen die eraan komen, want er is straks nóg minder tijd voor aangepaste stof.

    1. Anita,

     Als die kinderen hoogbegaafd zijn dan kunnen de ouders hun ook geen les geven of die ouders moeten nog begaafder zijn dan hun kinderen. Hoe groot is de kans dat die ouders nog begaafder zijn? Buiten dat..leraren roepen niet meteen ADHD, kinderen worden daar op uitgetest al vroeg in hun jeugd, en ook al zeer vroeg in hun jeugd blijkt of ze lijden aan ADHD of dat ze “lijden“ aan hoogbegaafd zijn. Want idd, het is een lijdensweg om je 6 jaar lang een ongeluk te vervelen.

    2. Het mooie is dat als je kinderen vrij laat, ze negen van de tien keer zelf op zoek gaan naar informatie. Het enige wat ouders hoeven te doen is ze de mogelijkheid geven die informatie te zoeken: lidmaatschap van de bibliotheek, internet, het kopen van schrijfmateriaal en leermateriaal etc.

     Je hoeft niet per se hoogbegaafd te zijn om dat soort dingen aan te kunnen bieden. Veel ouders leren zelf ook bij op het moment dat ze thuisonderwijs geven.

     En kinderen worden niet automatisch uitgetest op hoogbegaafdheid, misschien als je geluk hebt. Het lukraak testen van kinderen kost namelijk veel te veel geld: geld dat er niet is. Veel ouders moeten er zelf achteraan, omdat ze een verschil opmerken in het gedrag van hun kind in de school en wel de thuissituatie. Veel onderpresteerders lijken gemiddeld, omdat ze doen alsof ze minder begaafd zijn. Dan lezen ze thuis allerlei ingewikkelde teksten op, terwijl ze op school niet verder komen dan ‘Aap, noot, mies.’ en het predicaat ADHD krijgen omdat ze zich niet netjes gedragen.

    3. Anita..reactie 1 april.
     Ook ik heb ene zoon van bijna 12 die va peuterspeelzaal school saai vind, ze weten niet hoe hem te stimuleren, gaat idd vervelend gedrad vertonen,en advies..adhd dus medicijnen.niet dus he, nu gaat hij naar het voorgezetomderwijs en bij de intake begonnen ze al ver ritalin..zonde als ik het niet wilde geven..dan laat ik hem beperken enz..weet niet wat ik ermee moet, hij heeft toen hij 5 was een IQ test gehad.. Ik kan nu geen nieuwe betalen.

 7. André

  Ik heb alle 12 de bladzijden gelezen die in je pdf document zitten in de link, wat mij vooral opvalt is dat er niet 1 keer een vermelding staat over kinderen die al gedragsproblemen hebben en thuis leskrijgen en er dan op vooruitgaan. Bijna alle onderzoeksresultaten komen uit 1995 of daarvoor.

  En ja..het nederlandse onderwijssysteem is totaal anders dan in amerika, wij hebben om mee te beginnen al geen detectiepoortjes in de schoolingangen staan en licht bewapende beveiliging in de scholen rondlopen.

  Het is makkelijk om 16 jaar oude citaten aan te halen uit een pdf document wat slaat op de USA, het lijkt mij niet erg realistisch als het gaat om Nederland.

  Wat mij ook niet erg realistisch lijkt in dat onderzoek is de steekproeven die ze gedaan hebben, 46.000 to´ers waarvan er enkele tientallen tot maximaal 226 steekproeven op zijn gedaan?

  Je zegt in elk geval wel dat het moeilijk wordt om nederlandse resultaten te laten zien en om de juiste redenen, de nederlandse regering werkt TO niet zonder reden tegen. Nu komt een andere vraag voor jou, hoe zie jij het voor je als ouders hun kinderen met gedragsproblemen moeten lesgeven en vervolgens ook nog eens tegelijkertijd die gedragsproblemen moeten corrigeren of bijsturen? Zoals Julie als zei, en daar ben ik mede van overtuigd, dat is gewoon niet te doen voor die mensen. Niet voor de ouders en niet voor de kinderen.

  1. Er staat niets over in over kinderen met gedragsproblemen omdat dit het onderwerp ook niet is. Het gaat hier om thuisonderwijs.

   Wij hebben geen detectie poortjes in de scholen? Heh, nog niet nee…
   http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1562060/2005/08/15/Detectiepoortjes-op-scholen-nabij.dhtml

   Wat jouw vraag betreft: de vraag is sowieso over wat voor gedragsproblemen het hier gaat en waar die vandaan komen. Wellicht is de school, zoals Anita hierboven al zei, wel (deels) de reden van die problemen. Daarnaast ben ik niet zo onder de indruk van de gemiddelde leraar, en zie geen enkele reden om aan te nemen dat deze het beter zouden doen dan de ouders. Of die ouders dat aankunnen of niet zal van geval tot geval verschillen. Vergeet ook niet dat de ouders die hieraan beginnen extreem gemotiveerd zijn. In het regulier onderwijs zijn ze vooral lastig.

   Maar goed, “probleemkinderen” is het hele onderwerp van discussie niet.

   ****Het is makkelijk om 16 jaar oude citaten aan te halen uit een pdf document wat slaat op de USA, het lijkt mij niet erg realistisch als het gaat om Nederland.****

   Het lijkt -jou- niet realistisch. Ok laten wij het dan eens omdraaien. Laat jij eens wat onderzoeksresultaten uit binnen of buitenland zien waarin blijkt dat thuisonderwijs -niet- goed is.

  2. Barry,
   Het is niet zó lang geleden dat de verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs volledig bij de ouders lag. De ouders bepaalden wat ze zelf deden, wat ze uitbesteedden en aan wie dan.
   In de vorige eeuw is er een steeds strengere schoolplicht ingevoerd.
   Maar volgens mij niet onderbouwd met onderzoek. (ik heb dat in elk geval niet kunnen vinden) Kun jij me onderzoek laten zien waaruit blijkt dat schoolplicht beter is voor de ontwikkeling van kinderen dan wanneer ouders verantwoordelijk zijn?

 8. André

  Germen heeft het niet in zijn artikel vermeld dat het specifiek om probleemkinderen gaat maar later heeft hij het wel als extra commentaar toegevoegd en dus zijn de probleemkinderen wel degelijk het onderwerp van discussie.

  Germen
  30 maart 2011 bij 13:05 · Reageren
  Daar gaat het om kinderen die wegens gedragsproblemen thuis zitten. Er zijn ook veel ouders die liever hun kinderen thuis les geven omdat ze zo beter onderwijs denken te kunnen geven.

  Je weet het goed zat dat ik geen binnenlandse onderzoeksresultaten kan laten zien dus dat is al een overbodige uitdaging. Jij had het tot 2 keer toe over de irrelevantie van Julie´s opmerkingen waarop ik jou die uitdaging gaf, je snapt toch zelf ook wel dat onderzoeksresultaten uit amerika van 16 jaar oud of ouder pas echt irrelevant zijn?

  1. Germen reageerde op het rapport wat Julie aanhaalt. Zijn reactie was dat dat rapport niet relevant is -juist- omdat het daarin over probleemkinderen gaat.
   Ik heb het dan ook niet over kinderen met gedragsproblemen gehad, maar over thuisonderwijs in het algemeen.

   Julia’s opmerking zíjn ook niet relevant, iig niet met betrekking tot “normale” kinderen welke thuisonderwijs krijgen (met aanhalingstekens omdat ik de laatste zal zijn die dit soort kinderen abnormaal zal noemen).

   Overigens gaf ik je ook de mogelijkheid om met buitenlandse resultaten te komen, dus een beetje flauw om nu ineens niet thuis te geven. maar het verbaast mij niet dat je niet met deze onderzoeken komt, omdat deze er simpelweg niet zijn.
   Of zoals in dat onderzoek wordt geconcludeerd: ***Aanwijzingen voor een achterstand van tokinderen ontbreken zelfs volledig***

   Oh en niet alle onderzoeken welke in dat rapport belicht worden zijn 15 jaar oud. Er zit ook een onderzoek in welke in 2001 is afgerond.

   1. Andre, het klopt, ik zei ook bijna alle onderzoeken. Nou ja, goed, ik heb er niet veel meer op te zeggen anders ga ik in herhaling vallen.

    Ik zal het hele verhaal nog eens teruglezen, mischien heb ik de context waarin Germen het commentaar gaf verkeerd begrepen of verkeerd geplaatst.

    1. Vergeet deze besprekingen over sociale en burgerschapsontwikkeling niet:

     http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/blok-is-school-echt-zo-belangrijk-voor-de-sociaal-emotionele-ontwikkeling.pdf

     http://www.nheri.org/Home-Educated-and-Now-Adults.html
     http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/volwassenen-onderzoek-nheri.html
     (NLse samenvatting). Aan dit onderzoeksresultaat refereerde Arie Slob van de ChristenUnie in het kamer-overleg over thuisonderwijs met minister Van Bijsterveld.

 9. Je kunt voor de gedragsproblemen, als deze na een tijdje thuisonderwijs nog steeds bestaan, ook andere mensen (psychiaters e.d, welke professional dan ook nodig is) inzetten dan de ouders als dat nodig is. Bovendien: mocht thuisonderwijs niet werken, zou je natuurlijk altijd kunnen overwegen de kinderen weer naar school te sturen. Het is geen of/of keuze als thuisonderwijs gewoon een mogelijke keuze is.

  Ook al zijn de onderzoeksresultaten ouder, ik zie niet in waarom ze irrelevant zouden zijn. De opmerkingen van Julie zijn niet echt zinnig, omdat je geen pedagogiek nodig hebt in een thuisonderwijs situatie. Het is zelfs zo dat docenten en leraren door die pedagogische achtergrond slechter zijn in het geven van thuisonderwijs dan ouders, omdat ze zijn opgeleid klassen te onderwijzen, geen individuen. Vorderingen van leerlingen kunnen nog steeds met de cito gebeuren indien nodig, onder gecontroleerde omstandigheden als er dan zoveel wantrouwen moet bestaan. En wie er dan zou moeten werken? Ten eerste: dat is niet de zaak van de overheid, ten tweede: is dát hoe we met onze kinderen om willen gaan? Ze moeten naar school zodat paps en mams kunnen werken?

  1. Anita,

   Natuurlijk heb je pedagogiek nodig in een thuisonderwijssituatie, en al helemaal als het gaat om probleemkinderen. je kan toch niet 10 uur per dag een pedagoog gaan inhuren om het kind te corrigeren? Dan komt het kind niet meer aan leren toe. Zelf als je kind geen probleemkind is heb je pedagogiek nodig, tegelijkertijd dat je kind de schoolstof leert moet je ook bezig zijn met opvoeden, dat doen ze op scholen ook. Gewoon een klein voorbeeldje, op de basisschool waar mijn kind op zit leren ze dat het erg onbeleefd is om elkaar te onderbreken als een kindje of de jufrouw iets verteld. Dat is toch pedagogiek of niet?

   1. Waarom zou ik een pedagoog nodig hebben om mijn kind te corrigeren? Dat soort hulp is vaak alleen nodig in extreme situaties, in het geval van autisme en dergelijke. Bovendien: ook een kind met gedragsproblemem zit niet 10 uur per dag op school, ik geloof een uur of 6, en de rest van de tijd zit het meestal gewoon thuis, bij de ouders. Denk je dat die niets doen aan corrigeren op die momenten? Dat vanaf het moment dat het kind 4 is, alleen onderwijzers dat doen?

   2. Bij de meeste zgn ‘probleemkinderen’ is het grootste probleem dat de schoolsituatie niet aansluit bij hun karakter/leerbehoefte/ed, niet dat er iets met het kind zelf aan de hand is.
    Doordat kinderen thuis op hun eigen manier kunnen leven en leren en ze niet hoeven te functioneren in een systeem dat niet bij ze past, verdwijnen dit soort problemen meestal heel snel wanneer wordt overgestapt op thuisonderwijs (of ze ontstaan helemaal niet wanneer gelijk wordt begonnen met thuisonderwijs).
    Dit is de ervaring van vele thuisonderwijzers (inclusief mijzelf).

  2. Anita,
   Laat jij je Kortjakje dan maar thuis, adaptief onderwijs gaat aan jullie voorbij, en ik hoop dat jij altijd je dag hebt, nooit ziek wordt, en geen huishouden hebt of even weg wilt, shoppen.
   Succes!

   1. Dat is wel een heel kinderachtige reactie, als ik dat opmerken mag. Adaptiever onderwijs dan thuisonderwijs zul je niet krijgen. Bovendien: denk je nu echt dat het huishouden stil ligt of dat je nooit kunt gaan shoppen? Verdiep je eens in het fenomeen thuisonderwijs zou ik zeggen, dan leer je dat het iets heel anders is dan je momenteel denkt dat het is.

    1. Jouw woorden “kinderachtig” en “niet zinnig” zeggen mij, dat je waarschijnlijk geen respect hebt voor initiatieven, ideeën en keuzes van kinderen.

    2. Jouw woorden ‘Kortjakje’ en ‘Succes’ zeggen mij, dat jij waarschijnlijk geen respect heb voor initiatieven, ideeën en keuzes van ouders (en misschien ook kinderen)…

     Hoe jij uit mijn reactie kan halen dat ik initiatieven, ideeën en keuzes van kinderen niet respecteer vind ik knap, omdat jouw oorspronkelijke reactie en de toepasbaarheid van pedagogiek in een thuisonderwijssituatie daar weinig mee van doen heeft.

    3. Verdiep je eens in “adaptief onderwijs”, zou ik zeggen. Dan leer je dat het iets heel anders is dan je momenteel denkt dat het is.

    4. De discussie wordt kennelijk iets te lang, dus even zo.

     Van wiki:

     Adaptief onderwijs (ook: passend onderwijs of onderwijs op maat) is een onderwijsideaal van sommige onderwijskundigen om leerlingen minder frequent te laten doorstromen naar speciaal onderwijs door binnen een reguliere school mogelijkheden te creëren om op een eigen manier en tempo kennis op te doen.

     Met andere woorden: thuisonderwijs is dus adaptief onderwijs bij uitstek, omdat er perfect op de behoeften van het kind ingesprongen kan worden. Behalve dan dat er geen sprake is van (het niet hoeven) doorstromen naar speciaal onderwijs, want dat is (op zeer extreme gevallen na) niet nodig.

    5. Het gaat niet alleen om behoeftes, ook om de (passende – leer-) vaardigheden.
     Maar je hoeft van mij òòk niets aan te nemen.

 10. Anita,

  je haalt een paar redelijke argumenten aan, ja hoogbegaafde kinderen zijn, mits ze leren leuk vinden, onverzadigbaar als het gaat om informatie verkrijgen en zullen zelf idd een hoop werk verzetten om die informatie ook te krijgen. Je hoeft idd niet hoogbegaafd te zijn om die informatie aan te kunnen bieden, dat is waar, je moet wel hoogbegaafd zijn om ze aan te kunnen sturen in die informatie. Als ze vragen hebben moeten ze iemand hebben waar ze antwoorden van krijgen die ook nog ergens op slaat dus moeten die ouders altijd meer weten dan die kinderen. Kinderen die zelf op zoek gaan krijgen ook niet de juiste sturing als het gaat om hun toekomst, omdat het kinderen zijn zullen ze niet het overzicht hebben welke vakken ze moeten leren om later in de maatschappij mee te kunnen draaien op een werkplek. Wat heeft leren voor zin als je er geen duidelijk structureel doel mee hebt? In dit geval is sturing het sleutelwoord.

  1. Misschien ligt het aan mij, maar ik zie het probleem echt niet. Er is overal informatie over te krijgen, zeker tegenwoordig met internet. Mocht een ouder het antwoord op een vraag niet weten, dan kun je er samen naar op zoek gaan in de bibliotheek, op internet, in de krant, overal. Je hoeft het echt niet meteen op te kunnen lepelen om je als onderwijzer nuttig te maken. Ik heb vroeger mijn onderwijzer ook onderwezen, omdat ze bepaalde dingen niet wist. Was zij daarom dan niet geschikt als docente?

   Hebben ze later een idee wat ze willen worden, dan zoek je uit wáár je moet studeren om dat voor elkaar te krijgen. Dan ga je naar dat instituut, vraag je informatie aan over welke toelatingseisen er zijn en daar richt je je dan op. Desnoods welke vakken er zijn zodat je al vooruit kunt leren. Meer sturing is niet nodig, of begrijp ik je verkeerd?

   1. Anita,

    Ik denk wel dat je mij begrijpt, juist dat je het probleem niet ziet is het probleem zelf. Als jij als ouder nog de studies moet gaan doen om je kind te kunnen scholen hol je altijd als onderwijzer/ouder achter de feiten aan. Jij zal als ouder hoger begaafd moeten zijn als je kind om de lesstof te kunnen begrijpen wat hij leren moet. En als je als ouder een normaal kind thuis hebt zitten wat verder wel een probleem kind is dan zal je behoorlijk begaafd moeten zijn in je pedagogische skills om je kind les te kunnen geven, skills waar pedagogen jaren op een hbo voor moeten zitten (en het dan vaak nog niet kunnen). Ook al kennen ouders hun eigen kinderen nog hetbeste, dat wil nog niet zeggen dat ze hun kinderen ook aan kunnen.

   2. Anita,

    Ik denk dat je mij wel goed begrijpt maar het feit dat je het probleem niet ziet is het probleem zelf. Als je als ouder studies moet gaan doen om je kind te kunnen scholen betekent het automatisch dat je altijd achter de feiten aanholt. Je hebt dus op die manier altijd een achterstand op je hoogbegaafde kind, en als je kind niet hoogbegaafd is maar normaal kan leren maar verder wel een probleemkind is dan moet je uitzonderlijke pedagogieke kwaliteiten hebben om je kind te kunnen scholen. De meeste ouders kunnen hun kinderen al niet aan als ze probleemkinderen zijn, laat staan dat ze hun kinderen ook nog eens moeten gaan scholen.

    1. Maar je hoeft als ouder geen studies te gaan doen, je leert sámen, op hetzelfde moment. (Voorbeeld: nee, dat insect ken ik niet, zullen we een foto maken van het beestje maken en dat samen eens uitzoeken in de bibliotheek?) En omdat je daar alle tijd van de week hebt, op de tijd dat je slaapt na, gaat dit een stuk sneller dan op school. Je geeft het kind handvatten aan zodat het jou kan ontstijgen, zodat het uiteindelijk niet afhankelijk is van derden voor zijn ontwikkeling. Iets wat trouwens ook op de middelbare scholen geprobeerd wordt de laatste jaren, alleen komt dat niet zo goed uit de verf heb ik begrepen?

     En laat dat idee over probleemkinderen eens los(zoals al vaker gezegd), want de meeste kinderen die thuisonderwijs zouden krijgen zijn dat helemaal niet. En zijn ze dat wel, dan is er niet per se een school nodig om die problemen aan te pakken: de meeste professionals die met probleemkinderen werken werken buiten schooltijd, dus niet eens op (een) school.

    2. Anita,

     Ik wil het idee probleemkinderen best loslaten, dan moet ik ook het idee loslaten over hoogbegaafde kinderen..Wat moeten normale kinderen die normaal presteren dan thuis? Het slaat toch nergens op om kinderen die gewoon normaal kunnen functioneren thuis te laten leren?

    3. Barry,
     Je vraagt wat normale kinderen die normaal presteren thuis zouden moeten.
     Wat ik me dan afvraag: waarom zou je kinderen die thuis een ideale leersituatie hebben (dus in elk geval voor thuisonderwijs gemotiveerde ouders) dwingen om voor zoveel uur per dag naar een veel minder ideale leersituatie te gaan?
     (en daarmee bedoel ik niets negatiefs te zeggen over leraren, die hebben ook maar te functioneren in een schoolsysteem met klassen van zo’n 25 leerlingen en met een vast programma dat afgewerkt moet worden – op zich al niet ideaal voor een goeie leeropbrengst)

  2. Barry,
   Als blijkt dat leerlingen zich vervelen en toch heel goede resultaten halen (maar dat hoeft ook niet perse)bij gebleken hoogbegaafdheid, dan krijgen ze verrijkingsstof, waar toch genoeg uitdaging in zit.

  3. In een schoolsituatie waar kinderen een vast programma moeten doorlopen, zul je wel sturend moeten optreden. Maar bij thuisonderwijs kun je veel meer uitgaan van de eigen interesses en eigen leerbehoefte van het kind.
   De ene thuisonderwijzer stuurt meer dan de andere, maar alle gezinnen waar ik iets van weet sluiten in elk geval meer aan bij de individuele kinderen dan in ons schoolsysteem ooit zou kunnen.

   Bij thuisonderwijs draait het ipv sturing veel meer om begeleiding.
   En of het nou om hoogbegaafden gaat of niet, veel thuisonderwijskinderen weten dingen (hebben zichzelf dingen aangeleerd) die hun ouders niet weten. Maar ook daar heb je als ouders vaak een belangrijke rol in.
   In zo’n geval draait het eerder om de persoonlijke betrokkenheid die je als ouders hebt bij je kind en haar/zijn leerproces. Door dat met je kind mee te beleven geef je al vanzelf veel feedback waarmee je kind belangrijke levenswijsheid over leren en jezelf ontwikkelen meekrijgt.

   En welke kennis iemand nodig heeft voor zijn/haar werk later kun je nooit overzien. In het werk dat ik nu doe heb ik bijzonder weinig aan alles wat ik op school heb geleerd. (overigens wel een heleboel aan de dingen die ik toen buiten schooltijd deed) En dit is voor het eerst dat ik werk doe dat echt bij me past.

  4. Ik zal het nog sterker zeggen: kinderen leren!
   Niet alleen hoogbegaafde kinderen. Een kind doet niets anders dan leren. Het kan niet anders. Ieder in zijn eigen tempo vanaf het moment dat het geboren is. (En dat houdt niet op bij de overgang naar de volwassenheid trouwens.)

   Kinderen die voldoende worden gestimuleerd en ondersteund, vinden leren daarbij ook nog eens leuk. Kinderen die gedwongen worden zich binnen een bepaald stramien dingen eigen te maken, terwijl dat stramien niet bij hen past… die zullen zich gaan afzetten en “probleemkinderen” worden. Haal het stramien weg en in de meeste gevallen zullen deze kinderen ook geen of weinig problemen meer vertonen.

  5. Ik ben hoogbegaafd en mijn zoon is hoogbegaader. School is geen doel opzich, leren is geen doel opzich, leren is een MIDDEL om je doel te behalen namelijk: een volwasssene met de vaardigheden, kennis en ervaring die benodigd zijn om zichzelf te verzorgen en ontplooien.
   Het enige wat je als docent/ouder meer of beter hoeft te weten, is studievaardigheden en basis dingen zoals schrijven. Het idee dat een kind enkel kan leren nav aansturing is bizar: er is meer out there dan wij al weten, dat onderzoeken is verder leren. Leer een kind lezen, kritisch denken, bronnen beoordelen, informatie vergaren etc. De rest kan autodidactisch.
   Mijn zoon is 2. Ik kwam er een week geleden achter dat hij vloeiend Engels leest – van het Nederlands wist ik dat al, dat deed hij toen hij net 1 was. Hij heeft een leesbegrip op groep 4 niveau en vermenigvuldigt al. Hij pikt het gewoon op, van youtube, van ondertitelingen, weet ik wat.
   Wat moet zo’n kind in vredesnaam op een school, waar ze hem niks nieuws kunnen leren?
   School is hardstikke leuk voor de middenmoot. Maar ik als kritische onderwijs consument stuur een kind niet naar een cursus, waar hij niks aan heeft. Zeker niet als hij er zoveel tijd aan kwijt is, als bij de basisschool het geval is.
   Je dwingt een normaal kind ook niet om de hele dag met een rammelaar te spelen tussen andere kinderen die niets meer kunnen dan dat. Of moet hij straks met 5 naar de middelbare school, met 8 naar de uni? Die leerstof kunnen we makkelijk inkopen en deels gratis krijgen via MIT open source en Khan academy. En dan gewoon sporten en clubjes met leeftijdsgenootjes en thuis lekker op eigen tempo gaan. Heerlijk toch?

   Het onderwijs in Nederland is voor heel veel kinderen leuk en goed. Maar niet voor iedereen.

 11. Het valt mij op dat een leraar wel erg op een voetstuk wordt gezet, en dat een ouder absoluut niet in staat zou zijn om die rol te vervullen.
  Lijkt mij nogal naïef.

  Laten we nou niet doen alsof de gemiddelde leraar nou zo fantastisch is en alles afweet van de psychologie van een kind, en pedagogisch enorm verantwoord bezig is.
  Laten we wel zijn, als dat zo was dan zouden er niet zoveel problemen zijn met kinderen tegenwoordig.

  Ik zei het al eerder, maar vergeet niet dat een ouder welke hiertoe besluit extreem gemotiveerd is. Moet ook wel, anders zou deze het niet eens voor elkaar krijgen gezien de belachelijke restricties die overwonnen moeten worden eer het überhaupt wordt toegestaan.

  Thuisonderwijs is niet voor iedereen, dat lijkt mij duidelijk, maar voor degenen die dit wel willen moet het gewoon kunnen.

  1. Daar ben ik het mee eens. In het geval van hoogopgeleide ouders zullen zij het waarschijnlijk beter doen dan een onderwijzer. Middelbare school wordt moeilijker. Bij veel ouders si die stof al weer weggezakt. Aan de andere kant kan het intellectueel stimulerend werken.

    1. Want… ? Vergeet niet dat ouders veel meer tijd per kind kunnen besteden en het kind ook beter kennen dan de leraar.

    2. Ouders kunnen wel meer èèn op èèn contact, maar kinderen leren zo niet mee te doen in de groep en samen te werken bijvoorbeeld.
     Voor de ouders is het ook lastiger te bepalen wanneer het kind meer uitdaging behoeft of juist waar het kind het nog aankan. De beschikbaarheid en tijd zal tegenvallen.

    3. Denk dat dat wel meevalt. Ikzelf heb iig veel respect voor een onderwijzer welke elke dag voor een klas met tussen de 30 en de 40 kinderen staat en het voor elkaar krijgt ze ook nog daadwerkelijk wat bij te brengen.

     Ik denk alleen dat een ouder dit in een 1 op 1 situatie beter kan (net zoals een leraar dat in een 1 op 1 situatie beter kan). Zeker basisschool niveau moet voor iemand met een redelijke opleiding goed te doen zijn.

     Het komt nogal over alsof thuisonderwijs een bedreiging zou zijn voor het schoolonderwijs. Lijkt mij toch niet echt realistisch. Er zijn maar weinig ouders die er de tijd en energie in kunnen en willen steken die nodig is. Degene die dat wél kunnen/willen, kunnen dat prima. En ALLE onderzoeken onderschrijven dat ook. Of men dat nu leuk vind of niet.

    4. Mijn kinderen zeggen inmiddels na 8jr school en 2,5 en 1/5 jaar het tegenovergestelde. Juf sloeg dit over, juf sloeg dat over. Het rekenpeil was na het BO zo bedroevend dat ik een 1/5 jaar nodig heb gehad om ze op het peil van het huidig TO curriculum (eigen jaarklas maar dan VS) te krijgen. De kinderen willen niet meer terug, maar leren wel met meer plezier. Oja, volgens school hadden ze ook alle 3 een etiketje, nu ze meer rust krijgen en minder op de nek gezeten worden merk je daar amper meer wat van….maar ze halen wel hoge cijfers op hun toetsen (ja idd, doen wij wel aan)

    5. margreet,

     ik ben iemand die zaken in het groot bekijkt, niet individueel. Je hebt mijn grootste respect dat je dit hebt weten te bereiken met je kinderen.

 12. Admin,

  Je mag de reactie die ik gezet heb op deze tijd:

  Barry
  1 april 2011 bij 15:47 · Reageren
  Anita,

  Verwijderen.
  Door een foutje in mijn browser of op de site visionair werd de eerste gelijkwaardige reactie niet geplaatst dus heb ik hem een half uur later nog een keer geschreven, nu staat hij er 2 keer.

  bedankt.

 13. Anita,

  Thuisonderwijs zou alleen voor probleemgevallen of voor hoogbegaafde kinderen moeten zijn alleen al omdat we dan honderduizenden ambtenaren meer nodig zouden hebben om de gezinnen te kunnen controleren of de ouders (en kinderen) ook wel doen wat er van hun verwacht word. Om vooruit te komen in het leven is het altijd 2 stapjes vooruit en 1 stapje achteruit, we willen toch niet met zijn allen helemaal terug naar de prehistorie of wel? Vanzelfsprekend zijn de ouders die dit mogen doen heel erg gemotiveerd om dit te kunnen doen, denk je dat pakweg 8.000.000 ouders net zo gemotiveerd zijn als de 2000 die het nu mogen? En ook gemotiveerd blijven? Mischien overdrijf ik wat, laten we zeggen dat altijd 1 van de 2 ouders aan het werk is…4.000.000 ouders dan. De meeste kinderen die gaan puberen worden vanzelf probleemkinderen, al is dat van tijdelijke aard. Hoeveel discipline denk je dat ouders op kunnen brengen om puberende kinderen les te geven en op te voeden? Het puberen is iets wat elk kind doet, daar breng je geen verandering in.

  1. Thuisonderwijs heeft geen bijzonder aanzuigende werking, dat is al gebleken uit onderzoek uit andere landen waar het wel een volwaardig alternatief is naast schoolonderwijs. Als je kijkt naar bijvoorbeeld België is er geen indrukwekkend ambtenarenapparaat nodig om oog te houden op de thuisonderwijzers, dat valt gewoon onder hetzelfde departement als de controle op de scholen.

   Bovendien, wat ik al eerder gezegd heb: het een sluit het ander niet uit. Een kind kan in een situatie waarbij thuisonderwijs een volwaardig alternatief is van schoolonderwijs van school naar thuis, maar ook weer van thuis naar school.

   Over ‘pubertijd’ zijn de meningen verdeeld, ik ben zelf bijvoorbeeld nooit een typische puber geweest. Mijn ouders vertrouwden erop dat ik niet in zeven sloten tegelijk liep (waar ze gelijk in hadden), en ik hoefde me dus niet af te zetten ook.

   1. Anita,

    Zowel jij als andre vallen terug op onderzoeken uit andere landen, daar heersen andere culturen en andere normen en waarden. De amerikaanse onderzoeken zijn zwaar verouderd en iets over belgische resultaten heb ik ook nog niet gezien. Dit zijn dus zwakke argumenten. Als we deze discussie houden over enkele kinderen, ipv 2000 naar 4000 dan heb ik mijn tijd volledig verdaan, we moeten dit op landelijk niveau of zelfs op werelds niveau zien. daarom zitten we ook op visionair.nl. Als er van de (ik zeg maar wat) 1.000.000 kinderen in nederland steeds switchen van school naar thuis en andersom dan moeten landelijk overal gebouwen in stand gehouden worden di ealleen maar geld kosten en niks opbrengen. Verder zullen kinderen, en dat is een belangrijk punt van Julie, geen sociale omgangen leren van en met andere kinderen. Deze sociale vaardigheden zijn belangrijk voor een verder leven. natuurlijk kunnen we wel blijven terugvallen op zwakke onderzoeken waar maximaal 226 kinderen zijn getest op 46.000 kinderen op een populatie van pakweg 1 miljard mensen, we zitten hier niet in belgie of amerika.

    1. Zolang er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan is, zullen we het eerst maar moeten doen met buitenlands onderzoek. En culturen zijn wel verschillend, maar het gaat wel allemaal om westerse culturen en ik denk toch ook niet dat Amerikaanse ouders heel andere ouderinstincten zullen hebben dan Nederlandse ouders …?

     De suggestie dan 1.000.000 kinderen steeds zullen switchen van school naar thuis en weer terug vind ik eerlijk gezegd vrij lachwekkend. De meeste ouders hebben helemaal geen interesse om thuisonderwijs te geven, die geven die taak graag uit handen aan school. Op dit moment is de schatting dat er in Nederland zo in de 300 thuisonderwijskinderen zijn. Dat zijn niet zo heeeel veel schoolgebouwen … En ook nog redelijk constant, want zo heel veel wordt er niet gewisseld.
     Ouders die niet gemotiveerd zijn voor thuisonderwijs kiezen daar ook in het algemeen niet voor, dus over de thuisonderwijskwaliteit van ongemotiveerde ouders hoef je je ook geen zorgen te maken.

     Het typische pubergedrag komt bij thuisonderwijskinderen trouwens meestal veel minder sterk naar voren. Ik denk dat ook dit (net als veel ‘etiketjes-problemen’) vaak meer te maken heeft met een onderwijs-/leefsituatie die niet aansluit bij de eigen (leer)behoefte dan dat het een vast aanwezige ontwikkelingsfase is.

    2. Jij gaat er vanuit dat iedereen als een dolle gaat lopen switchen tussen thuis- en schoolonderwijs. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn, de meeste ouders zitten niet te wachten op thuisonderwijs, dat is aangetoond. Net zoals dat niet alle ouders zitten te wachten op montessori of vrij onderwijs, om maar wat te noemen.

     Ook is allang al aangetoond dat je niet bang hoeft te zijn voor de sociale ontwikkeling van kinderen die thuisonderwijs krijgen. Die kinderen zitten echt niet opgesloten in gouden torentjes of iets dergelijks, ze doen vaak vrijwilligerswerk en andere activiteiten zoals sportclubs. Er zijn genoeg mogelijkheden om contacten op te doen, school is echt niet de enige mogelijkheid tot contacten leggen.

     En er zijn meer onderzoeken gedaan met meer dan die 226 kinderen die jij noemt, bijvoorbeeld in totaal 17675 kinderen vergeleken met een groep van een miljoen (ACTP, 1997-2001)
     Of een onderzoek onder 20760 kinderen, een onderzoek van Rudner uit 1999.

     Bovendien: als je een beetje van statistisch onderzoek af weet, weet je dat aantallen op zich niets zeggen over de representativiteit van een onderzoek…

    3. Barry,

     Waar baseer je op dat thuisonderwijskinderen geen sociale omgang leren? Dat vind ik nogal een ferme veronderstelling.
     Zelf vind ik juist één van de grote voordelen van thuisonderwijs dat kinderen een veel gezondere sociale ontwikkeling kunnen doormaken. Op school zit je in een nogal onnatuurlijke situatie, met zo’n 25 leeftijdgenoten bijelkaar, in een beperkte ruimte, waar 1 leraar is die precies bepaalt wat iedereen moet doen. In mijn verdere leven ben ik eigenlijk nooit zo’n situatie tegengekomen.
     Thuisonderwijskinderen gaan veel meer om met mensen van allerlei leeftijden, kunnen (grotendeels) zelf kiezen wanneer ze graag anderen willen zien of wanneer ze rustig voor zichzelf bezig willen zijn, worden niet zoveel blootgesteld aan ongezond sociaal gedrag zoals pesten en peer pressure.
     Op school moeten kinderen sociale vaardigheden vooral van elkaar leren, omdat er naar verhouding weinig volwassenen zijn. Thuis is er veel meer directe interactie met en voorbeeld van volwassenen, waar kinderen veel van leren.

    4. @Barry
     “Verder zullen kinderen, en dat is een belangrijk punt van Julie, geen sociale omgangen leren van en met andere kinderen.”

     Toch wel vreemd dan dat wij altijd zulke positieve reacties krijgen over het gedrag van onze kinderen die welgeteld 1 jaar op school hebben gezeten. De andere jaren hebben wij ons als ouders, weloverwogen en met veel plezier, gebogen over het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Daarbij houden we rekening met hun academische mogelijkheden, maar ook met hun emotionele en sociale behoeften.
     Het resultaat is dat onze kinderen met mensen van alle leeftijden even goed om kunnen gaan, zich zorgend tegenover jongeren kinderen opstellen en leergierig en beleefd tegenover mensen die ouder zijn dan zij.

    5. Marjo,

     Lees even het commentaar wat ik aan Germen heb gericht, dan begrijp je waar de knelpunten zitten. Mensen die in dit kleine bureaucratische landje het al voor elkaar krijgen om hun kind thuis te laten studeren verdienen wat mij betreft al een klein aplausje, we zitten hier op visionair.nl , durf je ook visionair te denken? En lees dan ook meteen even het laatste commentaar wat ik aan Peter van Zuidam heb gericht. Het draait zich om onze toekomst en niet om hoe geweldig jullie het doen of gedaan hebben. We hebben niks aan alleen maar succesverhalen.

  2. eh puberen komt bijzonder weinig voor in gezinnen waar kinderen nooit naar school zijn geweest. Voor er scholen waren (zoals wij die nu kennen, ong 100 jaar) was het fenomeen puber er niet. Puberen komt door teveel kinderen bij elkaar met teveel vrije tijd en teveel geld omhanden, elkaar lopen opruien. Voorheen gingen kinderen met een ouder aan het werk of werden ze in een gilde aan een ouder persoon gekoppeld. Pubers bestonden toen niet.

   1. Margreet,

    Elk kind wat hormonale veranderingen ondergaat, gaat puberen. Dat het fenomeen 100 jaar geleden niet bestond kan niet waar zijn, het werd toen gewoon de kop ingedrukt door de kinderen met linialen op de vingers te meppen als ze een grote mond opzetten tegen de leraren. (of welke andere lijfstraf dan ook)

    Dat het nu weinig voorkomt in gezinnen waar de kinderen nooit naar school zijn geweest…nou ja, daar kan ik weinig over zeggen behalve dat het mij stug lijkt.

    1. eh voor dat er scholen waren dus ruim 100 jaar terug en daarvoor. Had ik het onduidelijk opgeschreven? Ik schreef niet dat op scholen pubergedrag niet voorkwam.

    2. Barry,

     Die hormonale veranderingen zijn er uiteraard bij alle kinderen, maar kinderen die in een omgeving zit die aansluit bij hun behoefte vertonen daar in de meeste gevallen weinig ‘lastig’ gedrag bij.
     In veel andere culturen (denk o.a. aan natuurvolkeren) kennen ze het fenomeen puber ook helemaal niet. Daar groeien kinderen op een veel natuurlijkere manier in volwassen verantwoordelijkheid, waardoor de situatie waar ze in leven meer meegroeit met hun fysieke/hormonale ontwikkeling.

  3. Barry,

   Waarom zouden we honderdduizenden ambtenaren nodig hebben om thuisonderwijs te controleren?
   Voorlopig gaat het om een paar honderd kinderen, die hebben toch per kind geen 1000 ambtenaren nodig?? Elk kind dat niet naar school gaat spaart de overheid flink wat kosten uit. Toezicht zal nooit meer kosten dan een plek op school.

 14. AltijdVrijheid

  Goedendag allen, om maar gelijk met de deur in huis te vallen.

  Je denkfout begint al waar men meent voor anderen te kunnen bepalen hoe zij hun kinderen zullen onderwijzen. Dit is iets dat niemand voor een ander kan en mag uitmaken, zeker niet een of andere georganiseerde Macht (Overheid, Staat). De ouders zijn de enigen die dergelijk gezag over de kinderen hebben. De Overheid heeft als taak de burger te dienen, niet te overheersen. De Staat geeft de kinderen niet aan de ouders, de ouders voeden de kinderen niet op bij de gratie van de Staat. De Staat is een orgaan dat bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers die zich in dienst stellen van de burgers en hun kinderen.

  Verder moeten de begrippen ‘leren’ en ‘onderwijs’ niet verheven worden tot iets dat het simpelweg niet is. Een lesgever hoeft niet alles inhoudelijk te weten noch alles te beheersen of te kunnen.

  Het voornaamste kenmerk waarover de persoon die het onderricht verzorgt over moet beschikken is toewijding. Toewijding aan het subject, de leerling. De liefde van een toegewijde ouder is in die zin alles overtreffend.

  Informatie is overal vrij beschikbaar, iets dat in een redelijk vrije maatschappij nooit anders is geweest. Geschikt onderwijs materiaal is ook niet voorbehouden aan een school of universiteit. Leren is leven, leven is leren. Een school kan een faciliterende werking hebben, een docent op een school kan een ondersteunende en dienende rol vervullen, maar nooit op enigerlei wijze dat die de natuurlijke autoriteit van de ouder overtreft. De docent is dan slechts een helper die is ingeschakeld door de ouder voor het vervullen van een taak. Een taak die met een beetje goede wil en inzet ook door de ouder zelf invullen zou kunnen krijgen. Er zijn ouders die deze wijze verkiezen. En dat is prima, voor hun. Maar niet voor ons.

  AV

 15. AltijdVrijheid

  Wat betreft het punt hoogbegaafdheid; hoeveel docenten in het regulier onderwijs zijn er hoogbegaafd? Het is in feite een zeer laag percentage docenten die aan hoogbegaafde kinderen lesgeven, die het zelf zijn. Dit is dan ook geen criterium, een leerling kan wel degelijk meer leren dan degene die het onderwijs aanstuurt. Je moet dan ook niet meer denken in termen als master->pupil, maar in termen van coaching, begeleiding, ondersteuning, het voorzien in een solide ‘grounding’. Ik moet er niet aan dénken dat mijn kinderen zo weinig leren als ik. Alles is erop gespitst dat ze ons zullen overtreffen.

  1. AltijdVrijheid,

   Ik heb niks tegen anarchie als anarchie lijd tot een gezonde hernieuwing. Wat jij in je betoog omschrijft is de aanzet naar anarchie met als gevolg dat we rechtstreeks terug gaan naar het stenen tijdperk. Zonder een regering die scholing aanstuurt waarbij allerlei commissies meebepalen over de inhoud van lespaketten zal een land op den duur stoppen met ontwikkelen en groeien.

   1. AltijdVrijheid

    Ik ben op zich geen voorstander van anarchie, liever libertarisme. Overigens is de lijst met thuis-onderwezen individuen die een beduidende bijdrage hebben geleverd aan de geschiedenis van de mensheid bijna niet te tillen. Zelfstudie telt trouwens ook mee natuurlijk. In wezen ben ik ervan overtuigd dat iedereen autodidact is en mensen eromheen hoofdzakelijk fungeren als wegwijzers.

    Leren, wat mij betreft, is gelijk aan denken. En waar absolute en totale vrijheid van denken is, moet dat er voor leren net zo zijn. Het leren moet niet los beschouwd worden van het leven maar juist geheel geïntegreerd.

   2. Indien dit argument zou kloppen dan zou er überhaubt geen beschaving kunnen bestaan. Immers, zonder “regering en allerlei commissies” geen beschaving.
    In bijna heel Europa is thuisonderwijs gewoon toegestaan. Zijn zij ook terug geworpen naar het stenen tijdperk?!

    Daarnaast is het vrij bedenkelijk om er automatisch vanuit te gaan dan wat de overheid bepaald ook het beste is. Ik mag toch aannemen dat ik hier geen voorbeelden van hoef te geven, want die zijn er legio.

    Overigens mag jij natuurlijk de onderzoeken in twijfel trekken, dat is je goed recht. Echter, kom dan zélf met onderzoeken die jouw standpunt ondersteunen. Tot dusverre heb ik alleen een mening gelezen zonder enige ondersteuning. En dat is prima, maar dan is het wat zwakjes om wél officieel uitgevoerde onderzoeksresultaten in twijfel te trekken.

    ***andere landen, daar heersen andere culturen en andere normen en waarden.***
    vs
    *** we moeten dit op landelijk niveau of zelfs op werelds niveau zien.***

    Wat is het nu, moeten we het globaal bekijken, of landelijk? En hoe landelijk? Als zelfs België voor jou niet dichtbij genoeg is, dan heeft deze discussie idd weinig zin.

    1. AltijdVrijheid

     Eh… dit is geen reactie op mijn schrijven…? De discussie-hiërarchie wordt wat onduidelijk nu.

    2. Ik denk dat dit een reactie was op Barry’s post van 21:22 (Commissies) en 20:59 (Andere culturen, landelijk/werelds niveau)

    3. Andre,

     Om mee te beginnen is wereldwijd in de meeste landen nog nauwelijks civilisatie, wij behoren tot 1 van de modernste landen ter wereld en dat is niet zonder reden. Dat komt omdat hier simpelweg de scholing het beste is en alles wat daar uiteindelijk uit voorvloeit.

     Als het zich gaat om Belgie..een land wat meer dan 10 jaar nadat het failliet was verklaard nog steeds geen goed wegennet heeft en de rijkdom van de nederlanders als belastingparadijs nodig had om erbovenop te komen…hmmm..nou ja, qua scholing hebben die mensen dus ook nog veel te leren, geen wonder dat ze hun kinderen het liefst thuis laten leren.

     Ik heb ook al eerder gezegd dat ik geen onderzoeken heb dus ik begrijp niet waarom zowel jij als Els gaan zeuren dat ik met onderzoeken moet aankomen, is dat jullie verdediging dat ik zeg dat jullie onderzoeken helemaal niks met nederland te maken hebben? En hoezo “ hoe landelijk?“ Nederland is Nederland. Ik ga er niet automatisch vanuit dat wat de overheid bepaald ook het beste is, ik ga er wel vanuit dat wat de overheid bepaald aangaande lesstof het beste is. Nogmaals, vertel mij eens hoe dat zou moeten werken als 1.000.000 kinderen thuis gaan blijven om thuis les te krijgen,…pubertijd…menopauze…penopauze..midlifecrisis..ouders met voorbeeldige kinderen terwijl ze zelf een hoop financiele zorgen aan hun hoofd hebben bijvoorbeeld..zaken waar kinderen minder mee in aanraking komen als ze op scholen zitten zodat ze zich meer kunnen focussen op hun opleiding ipv op de problemen die hun ouders ook nog eens kunnen hebben.

    4. Nogmaals, vertel mij eens waarom jij er iedere keer vanuit gaat dat 1 miljoen kinderen thuisonderwijs gaan krijgen? Er is geen enkele reden toe om daarvan uit te gaan.

     Je hele betoog hang aan elkaar van aannames, aannames en nog meer aannames. Laat die aannames eens los, dat werkt heel verhelderend…

    5. Barry, je schreef:

     Ik heb ook al eerder gezegd dat ik geen onderzoeken heb dus ik begrijp niet waarom zowel jij als Els gaan zeuren dat ik met onderzoeken moet aankomen, is dat jullie verdediging dat ik zeg dat jullie onderzoeken helemaal niks met nederland te maken hebben?

     **
     Waarom vraag je dan van anderen om hun woorden met onderzoeken te onderbouwen als je dat zelf ook niet wilt of kunt?
     Lijkt me logisch dat als je daar zelf om vraagt dat je die vraag ook terug kunt verwachten.
     **

     ik ga er wel vanuit dat wat de overheid bepaald aangaande lesstof het beste is.

     **
     Ik niet, en vele mensen met mij denken daar net zo over.
     Zoals mijn vader, die hoogleraar wiskunde was en het niveau van de instromende studenten jarenlang heeft zien dalen.
     **

     Nogmaals, vertel mij eens hoe dat zou moeten werken als 1.000.000 kinderen thuis gaan blijven om thuis les te krijgen,

     **
     Welke 1.000.000 kinderen bedoel je?
     **

     …pubertijd…menopauze…penopauze..midlifecrisis..ouders met voorbeeldige kinderen terwijl ze zelf een hoop financiele zorgen aan hun hoofd hebben bijvoorbeeld..zaken waar kinderen minder mee in aanraking komen als ze op scholen zitten zodat ze zich meer kunnen focussen op hun opleiding ipv op de problemen die hun ouders ook nog eens kunnen hebben.

     **
     Ik vind het juist heel gezond als kinderen ook zijdelings meebeleven hoe hun ouders met allerlei ‘levensdingen’ omgaan. Daar krijgen ze tenslotte zelf in de toekomst ook mee te maken.
     En ouders die hun leven (ook in emotioneel opzicht) redelijk op orde hebben kunnen echt wel wat ‘levensdingen’ hanteren naast het thuisonderwijs aan hun kinderen. (ik spreek ook hier uit ervaring)
     **

   3. Barry,

    Als een land alleen zou kunnen groeien en ontwikkelen met commissies die lespakketten vaststellen, hoe zijn we dan in vredesnaam in Nederland gekomen waar we nu zijn!
    Alsof die commissies er altijd al geweest zijn!

    Mensen hebben overigens vanuit zichzelf een sterke drang om zich te ontwikkelen en zelf denk ik dat ‘door commissies bedachte lespakketten’ die natuurlijke drang tot ontwikkeling eerder afremmen dan stimuleren.

    1. Els,

     Ik reageerde gewoon eerlijk dat ik geen onderzoeken had waarop ik mijn conclusies kon baseren, dat neemt niet weg dat ik een eigen mening heb die onderbouwd is met argumenten. Argumenten dat kinderen met 40 tegelijk in een klas gepropt worden gaat er bij mij niet in. Nu is dit gegeven ondertussen ook irrelevant geworden, jij vroeg mij waarom ik om onderzoeken vroeg, dit was de reden.

     Andre gaf tot 2 keren het commentaar op Julie dat haar opmerkingen irrelevant waren waarop ik hem uitdaagde om met onderzoeken aan te komen in de hoop dat ik er wijzer van zou worden, onderzoeken uit amerika of belgie zijn beslist niet toonaangevend voor de rest van de wereld. Mischien was het een beetje flauw dat ik het woord zeuren gebruikte, ik zei later ook tegen de website eigenaar van de link die je gaf dat ik erg moe begon te worden, ik ben dus ook offline gegaan. nu ga ik mijn belofte nakomen en zijn website onderzoeken zodat ik met een eerlijk (vanuit mijn oogpunt) oordeel kan aankomen.

    2. De opmerkingen van Julie waarop Andre reageerde met ‘irrelevant’ waren (ook naar mijn idee) inderdaad niet relevant voor de discussie waar het hier om gaat. Ik zal even uitleggen waarom:

     De ene ging over een rapport van de ombudsman over thuiszitters, waarbij Julie net deed als of thuiszitters gelijk zijn aan thuisonderwijskinderen. Misschien een begrijpelijke denkfout voor iemand die weinig van thuisonderwijs weet, maar de vergelijking gaat net zo mank als wanneer ik zou zeggen dat een lantaarnpaal hetzelfde is als een boom omdat ze beide in de grond staan.

     Vooral de zin ‘Leerplicht is een bescherming tegen invloeden die hen belemmeren in het volgen van onderwijs. Ze hebben recht op onderwijs en op toegang daarop.’
     Thuisonderwijskinderen *krijgen* onderwijs, dus hun recht op onderwijs is juist *wel* gegarandeerd.

     De andere ging over ouders die het schoolwerk van hun kinderen zouden maken. (ik neem tenminste aan dat Andre’s reactie daarover ging, en niet over wat Julie verder schreef)
     Het doel van leren (en dus ook van (thuis)onderwijs) is het vergaren van kennis, jezelf ontwikkelen. Niet het maken van lesjes.
     Dus de vraag of ouders lesjes voor hun kind maken is inderdaad niet relevant. (mijn zoon heeft sowieso nooit meer ‘lesjes’ gemaakt sinds hij van school af is, zijn leerproces is heel anders) Het gaat erom of kinderen wat leren, of ze zich ontwikkelen. Dus daar moet je naar kijken. En daar is het nodige onderzoek naar gedaan, waar geen verontrustende dingen uit zijn gekomen. Of je moet een voorsprong van enkele jaren verontrustend vinden.

    3. okè, ik ging er vanuit dat als ik een rapport aanbeveel, dat dat eerst gelezen wordt, niet dat ik dingen nog moet citeren die daar in staan.
     Voor de rest: you don`t know what it`s all about. (reactie 30 maart 08.18)

    4. Julie,

     Als je een rapport aanhaalt dat duidelijk over een ander onderwerp (gedwongen thuiszitters) gaat dan waar de discussie en het bovenstaande artikel over gaan (thuisonderwijs), waarom zouden we dat dan moeten lezen?

     Op je reactie van 30 maart 8.18 heb ik al een paar keer geprobeerd te reageren, maar er gaat steeds iets mis met het doorgeven van de reactie. (deze site werkt niet helemaal goed heb ik gemerkt)
     Ik doe hier nog even een poging.

     Je schrijft over allerlei pedagogische/didactische theorie. Ik kan me voorstellen dat dat belangrijk kan zijn als je moet werken met klassen van 25 leerlingen (met ieder verschillende aanleg en interesses) die je maar beperkt kent en een vast lesprogramma hebt af te werken.
     Bij thuisonderwijs werkt het heel anders. Daar heb je te maken met je eigen kinderen (die je door-en-door kent) en krijg je door één-op-één contact continu feedback op wat je doet. Op die manier is het helemaal niet moeilijk om af te stemmen op de leerbehoefte van het kind.
     In een schoolsituatie kun je nooit *echt* afstemmen op de eigen leerbehoefte. Dus daar heb je allerlei didactische vaardigheden/trucs nodig om de kinderen toch zover te krijgen dat ze dat gaan doen en leren wat jij ze moet laten doen en leren.
     Mijn zoon wil gewoon iets leren en dan help ik hem daarbij. Samen zoeken we leermateriaal uit, bv leuke leesboeken en films om talen te leren en dan gaan we daarmee aan het werk. We kunnen precies de dingen doen die op dat moment passend zijn, mijn zoon kan zelf aangeven wanneer het weer even genoeg geweest is en dat kunnen we gewoon volgen, omdat er niet nog 24 andere kinderen zijn die weer heel andere behoeftes hebben.
     Wat ik hier schrijf gaat trouwens meer over een aantal jaren geleden. Mijn zoon is inmiddels 18 en regelt zijn leren nu grotendeels zelf (ik blijf uiteraard betrokken, maar meer op de achtergrond). Door de ervaringen zoals die ik hierboven beschreef heeft hij goed geleerd hoe hij zijn eigen leerproces ter hand kan nemen. Dus mocht je nog zorgen hebben over ‘leren leren’, dan kan ik je ook wat dat betreft geruststellen.

 16. Als leerkracht krijg ik toch even de kriebels bij het lezen van dit alles. Wordt er van mij verwacht dat ik dus iedere vraag van elk kind zomaar kan beantwoorden? Dat kan ik natuurlijk ook als leerkracht nooit. Ook ik zeg tegen een kind regelmatig dat ik het op zal zoeken en erop terug zal komen. Dus waarom zouden ouders die thuis lesgeven dat niet kunnen doen? Ik hou van lesgeven, ik hou van kinderen, ze zijn geweldig. Maar ik vind het ook geweldig dat er ouders zijn die zoveel tijd in hun kind(eren) willen steken en hen zelf onderwijzen. Die ouders hebben inderdaad weinig tijd voor zichzelf, so what, als ze daar voor kiezen, prima toch.

 17. In een aantal reacties zie ik toch wel dat leraren op een bijna magische totempaal zouden zitten en op een niveau die ouders nooit zouden kunnen bereiken.

  Waarom is mijn ervaring en wat ik om mij heen zie juist het tegenovergestelde? Ik durf te wedden dat veel thuis onderwijs ouders veelal hoger opgeleid zullen zijn dan menig school leraar.

  De arrogantie straalt er werkelijk van af. Ouders zijn naar mijn mening (uitzonderingen zijn er altijd) meer dan geschikt om zelf kinderen te onderwijzen.

 18. Gelukkig zijn er ook goede leerkrachten, maar die moeten wel met veel kinderen werken en ook leerkrachten kunnen niet toveren (tenminste, ben ze nooit tegen gekomen). Dat leerkrachten een lesbevoegdheid moeten hebben is omdat die met andermans kinderen te maken hebben. Aan zo’n papiertje zouden ouders af moeten kunnen leiden dat hun kinderen in goede handen zijn bij de leerkracht. Dat dat helaas niet altijd het geval is blijkt jammer genoeg toch te vaak.
  Toen bv onze kinderen van het BO afkwamen heb ik een half jaar nodig gehad om oa hun rekenpeil omhoog te krikken zodat ze mee konden komen met het peil van het homeschoolcurriculum (hun eigen jaarklas) en ik ben niet de enige die het NL-rekenpeil bedroevend vindt.

  Ouders die hun eigen kinderen les geven kunnen ook zelf het leerniveau bewaken. Leerkrachten moeten dat kunnen overleggen omdat ze (nogmaals) met andermans kinderen werken en dus verantwoording hebben af te leggen aan de ouders (die altijd verantwoordelijk blijven BWB1 art 247) met wiens kinderen zij werken. Ouders hebben dus ahw het lesgeven uitbesteed aan de leerkracht, waarwoor ze betalen middels belastingen en dus ook wat terug mogen zien.

 19. Barry (1 april 2011 bij 22:36), jij denkt graag groot: is dit groot en erg genoeg voor je?: Vandaag stond er op Twitter dat men stellingen over het onderwijs ergens kon plaatsten.
  Het is een uitdagende stelling, maar gezien de huidige ontwikkelingen op reguliere scholen wordt het tijd dat men wakker geschud wordt:

  Onderwijs in NL gevaarlijk voor jongens! Als groot deel van Spec.Ond. jongens is klopt er iets niet met NL onderwijs!

  Waaorm? Omdat er inderdaad iets niet klopt als er zulke grote verschuivingen plaatsvinden. Een paar procenten kan men eventueel nog wegwuiven (ware het niet dat het om kinderen en dus mensenlevens/toekomst gaat, maar dat nu al ruim 66% van het speciaal onderwijs jongen is, dan zouden toch echt alle alarmbellen af moeten gaan? Dat kun je niet meer wegwuiven dat het aan jongens ligt. Men maakt mij niet wijs dat er ineens zoveel jongens met “stoornissen” geboren zijn. Dan is er iets anders aan de hand. http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/Meisjes+doen+het+beter+in+het+onderwijs+dan+jongens.html

  1. Margreet,

   het onderwerp wat je aanhaalt is zeker groot genoeg voor mij maar helaas past het niet in de discussie, ik heb dit onderwerp ook op de radio gehoord, ik zal later eens kijken naar die link van je, mischien is het toch in te passen in deze discussie.

 20. Margreet, ik ben het met je eens wat het rekenniveau in Nederland betreft. Vergeleken met zo’n 20 jaar geleden is de rekenkennis enorm achteruitgegaan, ondanks alle vernieuwde methodes en ‘verbeterde’ uitlegmanieren. Mijn zus is wiskunde docent en klaagt ieder begin van het schooljaar weer dat zij de eerste maanden ook lessen rekenen moet geven, omdat leerlingen niet kunnen hoofdrekenen met simpele getallen en dat velen de tafels niet kennen. Plus dat er helaas veel onderwijzers van de Pabo komen die zelf niet goed kunnen rekenen. Ik zie het bij stagiaires, bij jonge beginnende leerkrachten. Logisch dat zij dat niet kunnen, omdat ze zelf ook niet beter geleerd hebben op de basisschool inmiddels. Ik mag dan onderwijzeres zijn, maar ik ben niet blind voor de achteruitgang van scholen op leergebied.

 21. Julie, waarom reageer je eigenlijk zo bot. Ben je onderwijzeres? Dan zou je toch te goed opgeleid moeten zijn om je zo te laten gaan? Probeer dan liever iets aan de tekorten van scholen te doen ipv de leerkrachten op te hemelen, wij zijn ook maar gewone mensen. En kennen de kinderen van binnen meestal niet beter dan de ouders. Wat we vaak wel beter weten, als een kind bij ons in de klas zit, is hoever een kind met bijvoorbeeld rekenen is. Maar waarom zouden ouders, als zij 1 op 1 onderwijs geven, dat ook niet kunnen. Wij kunnen ook veel dingen waar we niet voor geleerd hebben, maar gewoon zijn gaan doen of waar we ons in verdiept hebben. Ik ben bijvoorbeeld aardig goed in tuinieren, van moestuin tot bloementuin. Die dingen heb ik in de loop der jaren ontwikkeld tot een behoorlijk niveau. Die dingen heb jij toch ook? Waarom kan iemand dan niet behoorlijk leren onderwijzen, zonder diploma? Groet, astrid.

  1. Astrid,

   Ik heb zelf o.a. geleerd voor autorijinstructeur B, hierbij draait het zich om 1 op 1 lesgeven. Ik moet zeggen dat ik me in jouw argumenten wel kan vinden, niks in het leven is puur goed of verkeerd.

  2. Jij begrijpt niet waarom ik “zo bot doe?” Kun je dat niet ergens uit afleiden? Ik bezig sommige manieren niet zoals bepaalde mensen hier doen, ik heb geleerd te communiceren op een professionele manier. En dat ik leraren zou ophemelen is een interpretatie van jou, ik wil het onderwijs gewoon realistisch weergeven. En als jij kan klokkijken, kun je dan ook naar de Bahama`s vliegen?

   1. Ik wil niet vervelend doen, maar een reactie als

    ‘Pinocchio? Brandhout….’

    Komt op mij niet echt over als professioneel communiceren …
    Ook je andere reacties getuigen wat mij betreft niet echt van de wil om zorgvuldig en professioneel te communiceren.

    1. Kijk naar jezelf!!
     Nog een idee: brandt alle scholen plat, zet de hele wereld in lichterlaaie,
     geef mijn portie maar aan Fikkie!

    2. Julie,

     Ik doe mijn best om zorgvuldig te communiceren. Mocht ik toch dingen zeggen die voor jou onprettig overkomen, laat me dan weten wat het is waar je bezwaar tegen hebt en waarom.
     Ik weet nu niet waar je op doelt.

     ———————–

     Dan hieronder nog even een reactie die ik hierboven heb geprobeerd te plaatsen (bij je reactie van 2 april 2011 10:02). Op een of andere manier gaan er regelmatig reacties van mij de mist in op deze site. Ik hoop dat het nu wel werkt.

     ———————–

     Als je een rapport aanhaalt dat duidelijk over een ander onderwerp (gedwongen thuiszitters) gaat dan waar de discussie en het bovenstaande artikel over gaan (thuisonderwijs), waarom zouden we dat dan moeten lezen?

     Op je reactie van 30 maart 8.18 heb ik al een paar keer geprobeerd te reageren, maar er gaat steeds iets mis met het doorgeven van de reactie. (deze site werkt niet helemaal goed heb ik gemerkt)
     Ik doe hier nog even een poging.

     Je schrijft over allerlei pedagogische/didactische theorie. Ik kan me voorstellen dat dat belangrijk kan zijn als je moet werken met klassen van 25 leerlingen (met ieder verschillende aanleg en interesses) die je maar beperkt kent en een vast lesprogramma hebt af te werken.
     Bij thuisonderwijs werkt het heel anders. Daar heb je te maken met je eigen kinderen (die je door-en-door kent) en krijg je door één-op-één contact continu feedback op wat je doet. Op die manier is het helemaal niet moeilijk om af te stemmen op de leerbehoefte van het kind.
     In een schoolsituatie kun je nooit *echt* afstemmen op de eigen leerbehoefte. Dus daar heb je allerlei didactische vaardigheden/trucs nodig om de kinderen toch zover te krijgen dat ze dat gaan doen en leren wat jij ze moet laten doen en leren.
     Mijn zoon wil gewoon iets leren en dan help ik hem daarbij. Samen zoeken we leermateriaal uit, bv leuke leesboeken en films om talen te leren en dan gaan we daarmee aan het werk. We kunnen precies de dingen doen die op dat moment passend zijn, mijn zoon kan zelf aangeven wanneer het weer even genoeg geweest is en dat kunnen we gewoon volgen, omdat er niet nog 24 andere kinderen zijn die weer heel andere behoeftes hebben.
     Wat ik hier schrijf gaat trouwens meer over een aantal jaren geleden. Mijn zoon is inmiddels 18 en regelt zijn leren nu grotendeels zelf (ik blijf uiteraard betrokken, maar meer op de achtergrond). Door de ervaringen zoals die ik hierboven beschreef heeft hij goed geleerd hoe hij zijn eigen leerproces ter hand kan nemen. Dus mocht je nog zorgen hebben over ‘leren leren’, dan kan ik je ook wat dat betreft geruststellen.

    3. Kijk, een goed voorbeeld van het toppunt van goed en professioneel communiceren… *note the sarcasm…*

 22. Anita,

  ga mij nou niet vertellen wat ik steeds moet loslaten en wat niet, ik kom tenminste steeds weer met nieuwe argumenten aan, ik heb nog wel veel meer argumenten waar ik straks over ga uitwijden. Als je het hebt over aannames,

  Quote:
  En er zijn meer onderzoeken gedaan met meer dan die 226 kinderen die jij noemt, bijvoorbeeld in totaal 17675 kinderen vergeleken met een groep van een miljoen (ACTP, 1997-2001)
  Of een onderzoek onder 20760 kinderen, een onderzoek van Rudner uit 1999.

  Bovendien: als je een beetje van statistisch onderzoek af weet, weet je dat aantallen op zich niets zeggen over de representativiteit van een onderzoek…

  Je geeft wat cijfers weer en verteld meteen erbij dat de aantallen van die cijfers al niet kunnen kloppen vanwege de representativiteit van het onderzoek, dat zijn dus ook aannames. vertel mij dus niet dat ik aannames moet loslaten.

  1. Niet-kloppende aannames werken niet echt bevordelijk voor een heldere discussie, dus ik denk dat het wel degelijk belangrijk is om je eigen aannames eens onder de loep te nemen.
   Even een paar voorbeelden:

   – Hoe kom je bij die 1.000.000 thuisonderwijskinderen?

   – En waar baseer je op dat het Belgische onderwijs niet goed zou zijn? (omdat hun wegennet ook niet goed zou zijn?) – ik denk zelf eerder dat het Belgische onderwijssysteem zo goed is dat thuisonderwijs daar minder als een bedreiging gezien wordt

   – Hoe kom je erbij dat er wereldwijd nog nauwelijks civilisatie is? Wat versta je eigenlijk onder civilisatie?

   – Waar baseer je op dat de scholing in ons land (zo ongeveer) het beste is van de hele wereld? (veel commentaren van ouders en onderwijsmensen die ik op internet lees wijzen in elk geval niet die kant uit)

   Hier laat ik het even bij, ik denk dat het idee wel duidelijk is zo.

 23. Ik zeg helemaal niet dat die cijfers niet kunnen kloppen, hoe kom je daar bij? Ik zeg alleen dat je niet simpelweg kan zeggen dat een onderzoek niet realistisch is omdat er ‘maar 226 kinderen’ zijn onderzocht. En dat doe jij wel. Dus ik geef je onderzoeken die wat beter in je straatje passen (meer dan 10.000 kinderen) en jij beweert dan dat ik zeg dat de cijfers niet kunnen kloppen? Ik heb alleen wat meer kennis over het hoe en wat van statistisch onderzoek, en weet dat het inderdaad zo kan zijn (let op KAN ZIJN, ik zeg niet dat het zo is) dat die onderzoeken met 10k+ kinderen niet per se representatief hoeven te zijn. Maar het kan dus ook zo zijn dat het onderzoek met die 226 kinderen WEL representatief is. Over de daadwerkelijke representativiteit van de betrokken onderzoeken heb ik niets, maar dan ook helemaal NIETS gezegd.

  Ja, je komt inderdaad met nieuwe argumenten, maar je weet hopelijk zelf wel dat het nergens op slaat om er bijvoorbeeld van uit te gaan dat een miljoen kinderen gebruik gaan maken van thuisonderwijs. Dat is tweederde van de huidige basisscholieren. Zie je het voor je? Bovendien, als het inderdaad zo zou zijn (ik zeg ZOU ZIJN, niet dat het zo is) zou dit dan geen teken zijn dat er iets goed mis is met het schoolonderwijs? Zou je dan niet moeten kijken hoe je het schoolonderwijs verbetert, in plaats van te ageren tegen thuisonderwijs?

  1. Anita,

   1.000.000 kinderen slaat op dit moment ook nergens op, je moet dit vanuit visionair oogpunt zien, om mee te beginnen heb ik gewoon een lukrake fictieve formule genomen, ik weet niet eens hoeveel kinderen er in nederland zijn. Als je mijn commentaren had gelezen dan hadden jij en Els begrepen dat het fictief was. Ik heb geen moeite met 2000 kinderen die thuis studeren, zal e echt compleet worst wezen, je moet je voorstellen dat alle kinderen thuis gaan studeren, niet gewoon omdat het goed of slecht is maar gewoon omdat het kan. Stel dat er 1.000.000 kinderen thuis gaan studeren, dan kan je dus alle leraren naar huis sturen omdat ze werkeloos worden.

   Jullie vergeten in deze discussie allemaal dat deze site visionair.nl heet. Je moet alle gevolgen gaan doorvoeren, het draait zich niet alleen maar om het kind of de ouders, het draait zich om ons complete economie en politieke stelsel als het gaat om scholing. tegenwoordig betaal je voor 1 uurtje gitaarles al gauw 20 euro, iemand die thuis een muziekopleiding wil doen moet dus al rijk zijn om alle muziekinstrumenten te kunnen betalen en de lessen te kunnen betalen. Ik weet 100% zeker dat veel van de ouders dan de weg kiezen met de minste weerstand en hun kind een opleiding geven waar ze uiteindelijk maatschappelijk niks mee opschieten.

   1. Barry, een van de voorwaarden om een goede discussie te voeren is dat de argumenten geldig en juist zijn. Dat zijn veel van jouw argumenten door jouw overdrijvingen duidelijk niet.

    En daarbij kom ik bij het einde van deze discussie van mijn kant, want een van de andere voorwaarden van een goede discussie is dat je niet discussieert louter en alleen om te winnen.

    Jij hebt jouw mening en bent niet te overtuigen van mijn standpunt, ik heb mijn mening en ben evenmin te overtuigen van jouw standpunt. Let’s agree to disagree, een fijne dag gewenst en tot een volgende discussie.

    1. Anita,

     Mijn argumenten zijn geldig en juist, ik heb maar 1 overdriving gebruikt en dat is de hoeveelheid kinderen die hieraan mee zouden kunnen doen en zelfs dat hoeft geen overdrijving te zijn omdat je een toekost beeld moet hebben van hoe het zou kunne worden als alle kinderen dit zouden gaan doen puur omdat het mogelijk is. Ik begrijp natuurlijk wel waar het zich om draait, als de nadelen naar voren komen omdat het vanuit perspectieven gezien kan worden waar jij en vele anderen niet eens bij stilstaan dan is het opeens niet waar of onmogelijk of niet geldig. Vertel mij eens duidelijk, hoe ver wil je thuisstuderen doortrekken? Iedereen in Nederland wil gelijke rechten, wil je mensen die een autorijbewijs willen halen ook thuis laten studeren? Wil je kinderen die machinewerktuigbouwkunde willen studeren ook thuis laten studeren? Niet iedereen heeft een NAC4 in zijn voortuin staan. Mijn overdrijving is wel degelijk realisme. Net zo realistisch als de amerikaanse onderzoeken die hier in nederland aangehaald worden. Na 9/11 zijn er erg veel islamitische basisscholen in nederland gesloten omdat ze anti westers propagandeerden, waarom is het islamitisch amsterdams college gesloten? Niet dat het IAC iets met 9/11 te maken heeft voor zover ik weet maar ik ben wel erg nieuwsgierig hierin.

   2. Ik denk niet dat het waar is dat de meeste ouders maar voor het makkelijke (en goedkope) zullen gaan. Wat je hierbij vergeet is namelijk dat het nog steeds de ouders van een kind zijn. Over het algemeen hebben deze het beste met hun kind voor en willen dat zij hun dromen kunnen naleven en hier ook zo’n beetje alles voor over hebben.
    Ik denk ook dat je thuisonderwijs maar zover door hoeft te trekken als je zelf wilt… Als je geen NAC4 (geen idee wat dat is overigens) in je voortuin hebt staan is het sowieso niet mogelijk voor jou om dat thuis te doen en zul je dus op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden. Zo is het met alles…
    Als je alles maar zou verdoemen omdat het fout ‘zou kunnen’ gaan zou er nooit iets gebeuren.
    En nog even over de onderzoeken uit Nederland… Die kunnen pas echt plaats vinden als er in Nederland legitiem thuisonderwijs gevolgd mag worden, anders krijg je sowieso een vertekend beeld.

    1. Natania,

     Precies, je hebt mijn boodschap begrepen, en omdat we niet allemaal een fabriek in onze voortuin hebben staan moeten ouders idd op zoek gaan naar alternatieven met als gevolg dat vele kinderen hier net zo goed ongelukkig van worden omdat ze niet kunnen leren wat ze graag willen leren. Het gevolg daarvan is dat ze later toch een richting gaan kiezen voor dingen waar ze niet voor geleerd hebben.Het draait zich om het kind, de ouders, onze economie en wat het voor gevolgen zou kunnen hebben op langere termijn. Als ouders geen geld hebben om de kinderen betere studiemogelijkheden te geven die ze thuis kunnen uitvoeren zullen ze zeker gaan kiezen voor wat hun beurs aankan. En of dat ook werkelijk de beste studiemethode of studierichting is, is nog maar de vraag.

    1. AltijdVrijheid,

     hahaha…lolll..ja idd, nou ja, mijn boodschap kwam in elk geval over :)

 24. Het is vooral een kwestie van onbekend maakt onbemind.
  Onze zoon is HB en leert thuis, daarnaast gaat hij ook naar zgn verrijkingsgroepen. Hij volgt voor een deel afstandsonderwijs, en wordt begeleid door docenten. Op verschillende scholen konden ze hem niet goed begeleiden. Elk verhaal van thuisleren/homeschoolers is anders. Ben ruimdenkend! Kinderen hebben recht om te leren maar dat hoeft niet perse op een school. Ik merk dat het prettig is om vanuit eigen talent en creativiteit te leren. Zelfmotivatie is weer terug, sinds hij thuis leert, zo ook socialer, en heeft een positiever zelfbeeld. Het is nou éénmaal zo! En daarbij vind ik dat ieder mens mag beslissen over zijn/haar leven, thuisonderwijs is zo gek nog niet, je moet het soms alleen zelf ervaren, of om je heen zien, of er de tijd voor nemen om je erin te verdiepen. Nu is het nog kort door de bocht. Afwijken van de norm mag in Nederland niet, liefst allemaal in de maat lopen. Nou ik heb respect en bewondering voor mensen die uit de maat durven lopen!Thuisonderwijs hoort in Nederland, de scholen lopen heus niet leeg, daar hebben de meeste ouders toch allemaal geen tijd voor!? Maar laat het voor altijd een keuze zijn! Heb vertrouwen, komt goed met of zonder taaltoets…

 25. Julie,

  Er zit denk ik een of andere systeemfout in deze site, want op een aantal berichten kan ik niet reageren – de reacties verdwijnen steeds.

  Daarom hieronder een reactie op je tekst van 2 april 2011 10:02. Ik hoop dat het nu wel werkt.

  ———————–

  Als je een rapport aanhaalt dat duidelijk over een ander onderwerp (gedwongen thuiszitters) gaat dan waar de discussie en het bovenstaande artikel over gaan (thuisonderwijs), waarom zouden we dat dan moeten lezen?

  Op je reactie van 30 maart 8.18 heb ik al een paar keer geprobeerd te reageren, maar er gaat steeds iets mis met het doorgeven van de reactie. (deze site werkt niet helemaal goed heb ik gemerkt)
  Ik doe hier nog even een poging.

  Je schrijft over allerlei pedagogische/didactische theorie. Ik kan me voorstellen dat dat belangrijk kan zijn als je moet werken met klassen van 25 leerlingen (met ieder verschillende aanleg en interesses) die je maar beperkt kent en een vast lesprogramma hebt af te werken.
  Bij thuisonderwijs werkt het heel anders. Daar heb je te maken met je eigen kinderen (die je door-en-door kent) en krijg je door één-op-één contact continu feedback op wat je doet. Op die manier is het helemaal niet moeilijk om af te stemmen op de leerbehoefte van het kind.
  In een schoolsituatie kun je nooit *echt* afstemmen op de eigen leerbehoefte. Dus daar heb je allerlei didactische vaardigheden/trucs nodig om de kinderen toch zover te krijgen dat ze dat gaan doen en leren wat jij ze moet laten doen en leren.
  Mijn zoon wil gewoon iets leren en dan help ik hem daarbij. Samen zoeken we leermateriaal uit, bv leuke leesboeken en films om talen te leren en dan gaan we daarmee aan het werk. We kunnen precies de dingen doen die op dat moment passend zijn, mijn zoon kan zelf aangeven wanneer het weer even genoeg geweest is en dat kunnen we gewoon volgen, omdat er niet nog 24 andere kinderen zijn die weer heel andere behoeftes hebben.
  Wat ik hier schrijf gaat trouwens meer over een aantal jaren geleden. Mijn zoon is inmiddels 18 en regelt zijn leren nu grotendeels zelf (ik blijf uiteraard betrokken, maar meer op de achtergrond). Door de ervaringen zoals die ik hierboven beschreef heeft hij goed geleerd hoe hij zijn eigen leerproces ter hand kan nemen. Dus mocht je nog zorgen hebben over ‘leren leren’, dan kan ik je ook wat dat betreft geruststellen.

 26. Aantallen zeggen wel degelijk wat over de representativiteit van een onderzoek. De betrouwbaarheid van een onderzoek neemt namelijk toe met de wortel van het aantal deelnemers (of proefelementen in het algemeen). Dus twee keer zoveel mensen, steekproeven, proefplotjes betekent 1,414 (=wortel 2) keer zo significant.
  In meta-analyses (waarin een groot aantal kleinere onderzoeken wordt samengevoegd) zie je dat ook terug.
  Maar inderdaad, als een onderzoek verkeerd is opgezet en een grote systematische fout bevat, maakt het aantal deelnemers niets uit.

 27. Even een website-technische opmerking:

  Een groot aantal van de reacties die ik geschreven heb zijn niet op de site terechtgekomen. Bij een tweede poging kreeg ik dan de foutmelding dat ik die reactie al eerder gestuurd had, maar nog zag ik de tekst dan niet op de site staan.
  Vandaar dat ik niet alles heb kunnen zeggen wat ik te zeggen had, met name op een aantal berichtjes van Julie zijn mijn reacties niet doorgekomen.

  Ik hoop dat dit berichtje wel doorkomt.
  In elk geval heb ik nu even andere dingen te doen. Ik kijk later nog wel even hoe het met de discussie staat en probeer dan misschien de reacties alsnog te plaatsen.

  1. Els, er zit een automatisch spamfilter op dat bij meer dan twee links gaat hoesten. Verder hadden we hier de afgelopen tijd een ontzettend irritant mannetje rondlopen dat steeds tekens als éé en áá gebruikte. Die heb ik dus in het spamfilter gezet. We zullen de lijst nalopen.

 28. Ow ja, dan ligt het waarschijnlijk aan die letters met accenten. Die heb ik af en toe wel gebruikt ja …
  Als de reacties er nog zijn, misschien niet allemaal plaatsen, want er zitten nogal wat dubbele dingen tussen. Omdat berichtjes niet doorkwamen heb ik vaak later weer ongeveer hetzelfde opnieuw geschreven.

 29. Hoi,

  Wat ik niet begrijp is waarom het niet mogelijk is om allebei te hebben. Persoonlijk denk ik dat zowel school als TO een plek hebben in de maatschappij en dat ze prima naast elkaar kunnen bestaan.
  Zoals al eerder gezegd, TO is niet voor iedereen en de meeste ouders zullen er niet voor kiezen, net als dat niet elk ouder voor de Vrije school of voor Jenaplan kiest. Er zijn zoveel verschillende vormen van onderwijs, NIEMAND kan een ander vertellen welk voor hem/haar werkt. Het is aan de ouder van het kind (die hem/haar tenslotte het beste kent en ook thuis meemaakt waardoor de ouder een veel beter overzicht heeft van hoe zijn/haar kind is) om te bepalen welk onderwijsvorm bij hun past. Thuisonderwijs hoort hier ook bij.

  Verder denk ik dat de natuurlijke drang van kinderen om te leren erg wordt onderschat. Kinderen willen leren, ze willen een plek in de maatschappij vullen, het zijn sociale wezens. Dat dit leren niet volgens een bepaalde methode gaat maakt niet uit. Hoe ik weet dat 1+1 2 is maakt ook niet uit. Wat vooral belangrijk is, is dat kinderen plezier hebben in het leren en dat ze erachter komen dat leren leuk is. Ik ben bang dat dit iets is dat je niet in een schoolbankje krijgt. Zolang kinderen plezier hebben in leren zul je ze eerder tegen moeten houden dan dat je ze moet aansporen. En als je ze de ruimte geeft om zelf hun interesses te vinden zul je merken dat ze overal interesse voor hebben, misschien op een ander moment dan jij had gedacht maar NOU EN??

  Ik heb zelf het geluk gehad om van veel verschillende onderwijsvormen te kunnen genieten en weet dus voor mijzelf wat het verschil is.
  Thuisonderwijs heb ik tot mijn 6de in Canada gehad (Het was unschooling dus dat het in een ander land gegeven was is niet relevant) Na naar Nederland verhuisd te zijn hebben mijn ouders besloten om ons naar school te sturen zodat we sneller Nederlands zouden leren en zij allebei konden werken. Ik kon al lezen maar dat krijgen kinderen hier pas rond die leeftijd dus al die maanden dat mijn klasgenoten leerden lezen heb ik voor me uit mogen staren. Ook tijdens Engels heb ik me uiteraard grandioos mogen vervelen. Maar het moment dat ik het opgaf was toen ik aan mijn leraar vroeg of ik ook een huiswerk boekje voor rekenen mee naar huis mocht, het leek mij zo leuk om ook thuis dingen voor school te mogen doen. zijn antwoord? ‘nee, want jij kan dit al…’ :O DUS???
  Ik was een van die, door Barry als ‘gewone leerlingen’ bestempeld, die prima cijfers haalde maar me heel mijn schoolcarrière zo heb verveeld dat het voor mij voelde alsof ik mijn tijd daar aan het verspillen was… Ik denk niet dat dit de bedoeling is van school. Het lijkt me toch dat school er is om het beste uit een kind te halen, niet om tijd te vullen…

  Sorry dat het zo’n lange reactie is geworden.

  1. Natania,

   Ik heb met plezier je reactie gelezen :)

   Helaas dat ik een stempeltje op je gedrukt heb, dat was niet mijn bedoeling, maar ja, iedereen maar dan ook letterlijk iedereen heeft wel 1 of ander stempeltje, daar kunnen we helaas niks aan veranderen.
   Maar ja, ik moest gewoon even onderscheid maken tussen hoogbegaafd, probleem kind en uhm…gewone leerling.

   Natuurlijk is het mogelijk om allebei te hebben maar zoals ik het zie niet voor 1.000.000 kinderen. En ja hoor, Barry overdrijft weer, je moet het zo zien, als iedereen er onvoorwaardelijk toestemming voor krijgt om hun kind te laten switchen wanneer hun dat maar uitkomt dan wordt het schoolsysteem in nederland ongelofelijk ondermijnd en wordt het gewoon een gigantische puinhoop. Ik zeg het nog maar een keer, we zitten hier niet op een politiek forum, we moeten dit op alle mogelijke manieren bekijken, wat gebeurd er…laat ik even een ander getal nemen voor degenen die dat beter kunnen bevatten, als straks 50.000 kinderen in nederland thuis gaan studeren en 10% daarvan zou gaan switchen wanneer ze maar willen. Zou het dan niet een ongelofelijke puinzooi worden in het schoolsysteem?

  2. dank je wel Natania, voor je heldere en duidelijke reactie. Ik vind dat je het heel evenwichtig verwoord hebt.

   Wij geven sinds kort thuisonderwijs, na heel veel wikken en wegen. De negatieve reacties in onze omgeving zijn langzamerhand bijgedraaid, door onze positieve ervaringen tot nu toe. Maar ook onze manier van praten met andere ouders heeft daarbij geholpen: wij zien het niet zwart-wit. Alsof school een (1) grote fout is en thuisonderwijs het paradijs, of andersom.

   In onze gesprekken komt eigenlijk elke keer naar voren hoeveel we van onze kinderen houden: de ouder die de kinderen school-onderwijs laat volgen en de ouder die thuisonderwijs geeft. We lopen allemaal tegen lastige punten aan en hebben allemaal onze ‘heldenverhalen’. We proberen allemaal met de keuze die we gemaakt hebben een goede balans te vinden. Ouders waarbij de kinderen naar school gaan hebben misschien te maken met verveling door hoger begaafdheid of andere redenen, en gaan dan in gesprek met de leerkracht om meer uitdaging te zoeken. Ouders die thuisonderwijs geven zoeken ook antwoorden op hun eigen uitdagingen. Ik denk niet dat je thuisonderwijzers over 1 kam kan scheren. Sterker nog, dat zal bijna het kenmerk zijn van een thuisonderwijzende ouder: er is geen gemiddelde. Maar iedereen heeft uitdagingen, vragen, zoektochten.

   Op dit moment is het in ieder geval een voorrecht om zo intensief onze kinderen te mogen begeleiden: de een een natuurkind, die op haar 5e alle namen van planten, dieren en eigen lichaamsdelen (en organen) kent, maar daarentegen cijfers nog moeilijk vindt. De ander een ‘knoppenman’ die op zijn 3e al meer voor elkaar krijgt met technische snufjes dan menig ander als volwassene ;-) (van onze 1-jarige krijgen we nog niet echt hoogte, mmm :-))

 30. Barry, sorry dat ik nu pas reageer, maar dagje weg geweest. Heerlijk weertje.
  Maar nu to the point. Inderdaad er zijn goede scholen en slechte scholen. Er zijn goede leerkrachten en slechte leerkrachten. Er zullen goede To-ers zijn en slechte To-ers. Er zullen kinderen zijn die van school houden en kinderen die van To houden. En zo zal het met alles in dit leven zijn, er is veel meer grijs dan zwart en wit. Laat mensen vrij om te kiezen wat zij het beste achten voor hun kinderen, voor zichzelf en hun levensvisie. Dat lijkt mij het recht van ieder mens in ons democratisch Nederland. Groet, Astrid.

 31. Natania, zo is het precies, vervelen op school is zooooooooo vervelend voor kinderen. Sorry, dat jij er één van was. Vervelen is maar één van de redenen die er kunnen zijn om voor To te kiezen. Daarom voor sommige kinderen is To veel beter. Welke kinderen dat dan zijn? Die keus moet mijns inziens bij de ouders liggen. Het lijkt me dat de regering het mogelijk moet maken dat ouders daarin echt een keus hebben. Dat lijkt me eerlijk in ons democratische land.

 32. Speciaal voor Barry, die van getalletjes lijkt te houden. ;-)

  Op dit moment telt Nederland 16,5 miljoen inwoners. Zo’n 24% daarvan (dus 3,9 miljoen) is jonger dan twintig jaar (cijfers van het CBS). Laten we stellen dat 75% daarvan tussen de 5 en 18 jaar is (een wilde gok van mij), dan gaat dat om iets minder dan drie miljoen kinderen/jongeren in de schoolplichtige leeftijd.

  Stel vervolgens dat 5% van hen thuisonderwijs krijgt. Dat is een naar Nederlandse begrippen ongelooflijk hoog percentage, maar in landen waarin TO als een volwaardige onderwijsvorm naast het schoolse onderwijs geaccepteerd wordt, wordt die 5% (soms) wel gehaald. Dan zouden we in Nederland 148.000 thuisonderwezen kinderen hebben.

  Voorlopig zie ik dat nog niet gebeuren (we zitten nu op een slordige twee- a driehonderd), maar vooruit, omwille van de discussie…

  Laten we dan ook meegaan in het idee dat zo’n 10% van deze kinderen continu lukraak zou switchen tussen TO en school. Dan hebben we het over nog geen vijftienduizend kinderen. Dat lijkt veel, maar in verhoudig tot het aantal kinderen/jongeren dat “gewoon” naar school gaat, valt dat getal reuze mee. Tenslotte is 10% van 5% nog maar 0.5%. Als je dat rekensommetje maakt, zie je dat het dan uiteindelijk zou gaan om slechts een (1) kind op de 200.

  Waar hebben we het dan helemaal over?

  1. Leah,

   Speciaal voor jou, jij bent de enige van alle commentatoren die begrepen heeft waar ik mee bezig was. Jij bent duidelijk 1 van de mensen die uit het vaste denkstramien durven te stappen die ze zichzelf hebben aangeleerd omdat ze vechten voor hun zaak.

   Mijn complimenten voor iedereen die netjes in deze discussie is gebleven en in het speciaal voor jou en je kinderen omdat jij je horizon durft te verkennen met een bredere visie dan alleen je eigen standpunten.

   :)

   1. Dank je, Barry. :-)

    Ja, wij vinden het als gezin gewoon ontzettend leuk om over van alles en nog wat te speculeren, en doen dat dan ook met de regelmaat van de klok. Dat scherpt onze breintjes, die anders maar lui zouden worden.

    Ik zag wat jij aan’t doen was, en vond het jammer dat niemand daarin mee wilde of durfde gaan, dus toen deed ik het maar.

    Leuke site overigens, visionair.nl. Ik heb hier al een aantal zeer genoeglijke uurtjes doorgebracht. Best mogelijk dat je mij hier nog wel vaker zult tegenkomen.

 33. En dan nu over thuisonderwijs en hoogbegaafdheid.

  Iemand (Barry?) zei dat je zelf ook hoogbegaafd zou moeten zijn om je hoogbegaafde kind te kunnen onderwijzen.

  Daar wil ik twee dingen op zeggen:

  1) Dan zouden dus ook alle leerkrachten hoogbegaafd moeten zijn. De PABO is een HBO-opleiding en je hoeft beslist niet hoogbegaafd te zijn om die opleiding met succes te kunnen afronden. Sterker nog, je hoeft zelfs niet hoogbegaafd te zijn om een universitaire opleiding met succes te kunnen afronden – al kan hoogbegaafdheid daarbij wel helpen. (Let wel: Hoogbegaafdheid KAN helpen, maar helaas kan hoogbegaafdheid het academisch succes soms ook juist danig in de weg staan.)

  2) Veel ouders van hoogbegaafde kinderen zijn zelf ook hoogbegaafd. (En de gemeten IQ’s van broertjes en zusjes onderling verschillen doorgaans niet meer dan zo’n 10 punten.)

  Om het even persoonlijk te maken: Ik geef zelf thuisonderwijs aan twee dochters. Een van hen heeft een gemeten (gemiddeld) IQ van 147. Haar jongere zusje hebben we (door schade en schande wijs geworden, maar dat is een heel andere discussie) zoveel mogelijk bij alle instanties weg gehouden, en haar intelligentie is dan ook nooit getest, maar uitgaande van de score van haar oudere zus (en onze eigen ervaringen met onze dochters) mogen we aannemen dat ook zij hoogbegaafd is.

  Inmiddels is de oudste bijna klaar met TO: in mei krijgt ze haar diploma en in September begint ze aan een HBO-opleiding. De opleiding van haar dromen! Met de jongste hebben we nog een aantal jaren voor de boeg.

  Hebben wij alles dan zelf gedaan? Nou, niet echt. Onze kinderen hebben op muziekles gezeten. Met matig succes, overigens, want ze vonden de schoolse aanpak niet leuk. Sinds ze geen muziekles meer hebben, spelen ze met meer plezier en maken ze veel sneller vorderingen ook. Toch ben ik blij dat ze op muziekles de basis geleerd hebben.

  De oudste zit al jaren op tekenles en toneel. De jongste doet aan judo. Gewoon op een bij de JBN aangesloten sportschool.

  En dan heb ik nog niet meegenomen wat ze allemaal leren van opa’s, oma’s en andere familieleden, vrienden en kennissen.

  En oja, ik zou het haast vergeten, maar mijn man en ik zijn ook hoogbegaafd…

 34. Dames en heren,

  Ik heb genoten van deze discussie, af en toe heb ik een beetje fel van leer getrokken, en heel langzaam maar zeker heb ik naar bepaalde punten toegewerkt die ondertussen wel duidelijk zijn geworden. Ik kan me goed voorstellen dat sommigen van jullie zullen denken: Wat is die barry toch een ontiegelijke “#$% :)

  Voor degenen die mij vaker op deze site hebben gezien, ik ben de kwaadste niet. In de laatste reacties heb ik eindelijk mensen gezien die niet alles vanuit hun persoonlijke ervaring bekijken maar ook durven te speculeren. Zoals ik al eerder zei, niet alles is puur goed of puur slecht, ik ben me hiervan bewust. Het is makkelijk om alles alleen maar vanuit je eigen perspectieven te bekijken, als je op deze site zit moet je ook in het groot kunnen denken, zoals bijvoorbeeld, wat gebeurd er met Nederland als elke ouder in nederland zijn of haar onvoorwaardelijke toestemming krijgt om het kind thuis te laten studeren. Ik neem aan dat jullie best snappen dat ik vrijwel eindeloos argumenten kan blijven aanhalen,(zeker omdat het zich dan niet meer draait om 1 individu maar om heel nederland) zowel de positieve kanten als negatieve kanten.

  Ik wens jullie allemaal het allerbeste, stuk voor stuk zullen jullie best in staat zijn om jullie kind les te geven, wie ben ik om daar over te kunnen oordelen? Ik ken jullie niet persoonlijk. Nogmaals, ik heb gewoon een aantal BS argumenten van de tafel afgeveegd en meer op een visionaire manier geprobeerd de situatie te benaderen, helaas moest ik daar wat mensen voor op hun tenen trappen,dat was de enige manier om hun te laten vergeten dat het niet om hun en hun kinderen ging maar om het grotere geheel. Mensen die niet verder kunnen denken dan hun neus lang is maken ons land kapot, er zitten een hoop hoogegaafde mensen in de politiek die ook alleen maar kunnen kijken naar verbeteringen die uiteindelijk alleen maar op hun eigen gezin slaan.

  Nogmaals, het beste iedereen, jullie zullen mij nog wel vaker tegen komen op visionair ook voor onderwerpen die wat minder beladen zijn :)

 35. De discussie stond bol van subjectieve waarde-oordelen: “je doet net of..”, “niet relevante opmerkingen”, “weinig realiteitszin”, “zoals de waard is..”, “kolder..jij wil niet onderzoeken..jij weet niet wat het inhoud…vind jezelf het belangrijkst…anderen de les lezen…geen verstand van…weet niks van situatie thuisonderwijzer…hebt vooroordelen..”, “argumenten ongeldig en onjuist”..”wat hij moet loslaten”.., “welke aannames kloppen en niet”..”niet zinnig…kinderachtige opmerking..note of sarcasm”,
  het papegaaien en zeggen wat een ander moet doen: verdiep je eens..en “waarom reageer je zo bot”..
  Subjectieve waardeoordelen geven is een vorm van provoceren. Volgens een theorie is diegene die provoceert iemand die laat merken wie hij of zij is en hoe hij of zij de ander ziet. Provocatie is een eigen methode ter zelfbevestiging. Omgekeerd is het ook duidelijk wat men aan de ander heeft op het moment dat men geprovoceerd wordt. Bij provocatie wordt een subjectief beeld aan de geprovoceerde opgedrongen en hij of zij wordt zò gezien en zò aangesproken en overeenkomstig het beeld van de provocerende behandeld. Een cliënt bijv. die een verpleegkundige uitmaakt voor een mietje of een geile beer, zal hem vermoedelijk aan blijven spreken met sexueel getinte opmerkingen. Het subjectieve beeld is het referentiekader geworden. DIT IS JUIST HET MACHTELOZE OF HET BOOSMAKENDE ASPECT IN EEN DERGELIJKE INTERACTIE. Ontsnappen aan het beeld waaraan iemand niet wil voldoen is bijna onmogelijk. De provocerende heeft de ander in een dwangpositie gebracht, die niet te negeren is. Bovendien kan door provocatie iemand ook nog voor joker worden gezet in de ogen van derden. Hoezeer het opzettelijk gebeurt is de vraag, het is afhankelijk van de mate van toerekeningsvatbaarheid, maar ook van de mate waarin sprake is van overlevingsstrategie. Dan is het een levensstijl geworden, een manier van zijn. DIEGENE DIE PROVOCEERT WIL EEN CONFLICT. Om tot een conflict te komen moet de ander de identiteit opgedrongen krijgen van tegenstander, vijand, stommerik of iets dergelijks. Provocatie is het middel om de ander in die positie te krijgen. De ergenis en de boosheid dij de geprovoceerde die dan ontstaan, is de bevestiging van de effectiviteit van het middel. De escalatie van het conflict is niet uitgesloten. De schuld van de eventuele escalatie ligt of wordt gelegd bij de ander. Mocht de provocerende mislukken in zijn of haar provocatie, dan ontstaat er een tragisch dilemma: of ophouden en voor joker staan of doorgaan met zwaardere middelen. De kans is dat iemand opnieuw kan toeslaan of dat een situatie uitmondt in geweld. Iemand met een provocerende levensstijl beschikt niet over andere mogelijkheden om voor zichzelf op te komen en ongenoegens en onwelbevinden bespreekbaar te maken, om te buigen en te kanaliseren OP EEN POSITIEVE MANIER. Provoceren is ooit een geschikte overlevingsstrategie gebleken voor betreffende persoon. Dit om zich staande te houden als machteloze in moeilijke situaties.
  De oplossing is dat de provocerende werkt aan betere sociale middelen, zoals het leren van sociale vaardigheden. Dan kan diegene ervaren dat hij/zij zich ook op een andere – niet schadelijke of verliezende- manier machtig kan voelen, al zal het niet makkelijk zijn zomaar te veranderen of zich te laten beïnvloeden, want dat brengt de eigen zekerheden en het eigen zelfbeeld in gevaar.
  Bij mij lukt provoceren niet omdat ik ben ingespeeld op de catagorie mensen met een provocerende levensstijl. Wat ik deed heet spiegelen, maar heb geen mensen op de persoon aangevallen. In een dicussie met respect voor elkaar bereik je bovendien meer, want het doel van een discussie is toch om de gevolgen, de argumenten, de oplossingen, de antwoorden en de voor- en nadelen te bespreken op een objectieve feitelijke manier, en niet op een subjectieve waarde(loze) manier.

 36. Peter van Zuidam,

  OP je eerste aanmerkingspunt: Moeten…ok KUNNEN dan.
  Ik vraag me serieus af wat jullie hiermee willen bereiken. Van alle islamieten die ik ooit heb leren kennen waren vrijwel altijd de jongeren degenen die beter nederlands spraken dan de ouders zelf, het is algemeen bekend dat in de islamitische wereld de band tussen ouders en jongeren hechter is dan bij de nederlanders. Het is erg logisch dat islamiten door middel van zelfselectie hun jongeren thuis willen onderwijzen. Wil je diezelfde islamiten de mogelijkheid geven om hun jongeren te onderwijzen? Ik zet hier hele grote vraagtekens bij, op grond van gelijke rechten zal het dan niet anders kunnen. Wie gaat de onkosten betalen van de extra AIVD die met de schoolinspectie moet gaan samenwerken, wie gaat de extra tolken betalen die hiervoor nodig is. Ik ben niet bang dat het mij persoonlijk geld gaat kosten, je wil toch niet dat er 1 of 2 etterbakken tussen zitten die in het geniep een 2e hofstadtgroep wil opzetten? De link die jullie op jullie website hebben staan met die brief waarin jullie lobbyen hiervoor doet jullie zaak geen goed. Elk beetje normaal mens met een beetje verstand kan de bui al zien hangen, of is je niet bekend dat we al jaren in de eenna hoogste staat van paraatheid zijn o.a. door de onzin van de hofstadtgroep?

  Dan komt punt 2, als er hier mensen op de site komen die door middel van zelfverheerlijking en verheerlijking van hun kinderen mensen willen overtuigen dat thuisstudie erg goed is dan doet jullie dat ook geen goed, het zou deze mensen ook netjes staan als ze eventuele knelpunten vermelden zodat ouders die hieraan willen beginnen niet alsnog in hun vriendenkring moeten gaan rondvragen wat eventuele problemen kunnen zijn. Ik hoop dat je ook nog iets constructiefs hieruit an halen, ik heb dalijk ook nog wel een paar constructieve ideeen voor je waar je mee aan de slag kan. (mocht je daarvoor kiezen)

  punt 3, quote,
  Heb je iets tegen buitenlands onderwijsonderzoek, Barry? Waarom zou buitenlands onderzoek geen voorspellende werking kunnen hebben op NLse kinderen?

  Wat heb je aan buitenlands onderzoek als het al hoogstens een voorspellende werking heeft? Als jullie zo goed weten dat er 300 kinderen in Nederland thuisles krijgen dan moet het voor jullie een koud kunstje zijn om een onafhankelijk onderzoeksbureau in te huren die een vragenlijst opstelt, jullie kunnen die vragenlijst makkelijk rondsturen onder die 300 ouders met het dringende verzoek om het in te vullen ten bate van jullie zaak. dan hebben jullie meteen een primeur en een eerlijk nederlands onderzoek. En als je dan ook nog flink profijt wil trekken van dat onderzoek moet je gewoon die hele vragenlijst op jullie website laten zien met alle percentages erbij, niet alleen de positieve dingen maar ook de negatieve dingen die er kunnen gebeuren in het thuisonderwijs. We leven niet in kaboutertjesland waar altijd alles koek en ei is, er zal ook genoeg mis gaan, dat moeten jullie ten bate van jullie zaak ook publiceren. Constructief genoeg?

  Dan komt het volgende punt, Zuid-Afrika, Canada, Engeland en Noorwegen..dit zijn alle vier gebieden waar de scholen over het algemeen zo ver weg liggen van de kleinere dorpen dat het logisch is dat deze onderzoeken onderstreept worden. Dat kan je nauwelijks een eerlijke meningsvorming noemen.

  Volgende punt,
  Je schreef verder: “punt 1 in dat artikel is misplaatst, juist omdat er al vermeld word dat 49% van de respondenten nog studeerden was het dus compleet overbodig om dit punt in de eindconclusie te vermelden.”
  Studerenden doen geen thuisonderwijs meer. Hun thuisonderwijs telde hen in staat om aan een universiteit te worden aangenomen. In de VS is studentenaanname geen automatisme op grond van een (VWO)diploma, zoals hier.

  ja idd, alleen al om deze reden is het gebruik van amerikaanse onderzoeken totale onzin, hun scholingsstelsel zit daar totaal anders in elkaar, je kan daar namelijk ook een goede opleiding krijgen als je een lange kerel bent van 220 cm en een bal in een netje kan gooien.

  Ik raad jullie dus nogmaals aan om zelf een onderzoek op te starten en mijn volgend advies is om daar geen mensen bij te betrekken die alleen zijn gericht op hun eigen gezin. Onafhankelijk dus. Als jullie politiek gericht willen werken moeten jullie ook in staat zijn om verder te kunnen denken dan jullie neus lang is, wat hebben de zaken die jullie willen bereiken voor zin? Als alle ouders hun kinderen thuis mogen gaan onderwijzen betekent het automatisch dat de regelgevingen zodanig aangepast moeten worden dat diezelfde ouders net zoveel beperkt worden in hun vrijheden als dat ze voorheen ook werden toen ze verplicht werden om hun kinderen naar school te laten gaan. Hebben jullie als vereniging een lijst opgesteld van vorens en tegens in dat plan? Hebben jullie een lijst opgesteld van eventuele wetsvoorstellen die er mede voor zorgen dat jullie plan mogelijk wordt en die er mede voor zorgt dat ons economische stelsel niet volledig ondermijnd wordt? Het is niet meer als eerlijk als de mensen die hier op de site kwamen en beweren dat ze hoogbegaafd zijn ook meehelpen om nederland op de rail te houden ipv alleen maar met zelfverheerlijking aan te komen. Ik ben voor zover ik weet niet hoogbegaafd dus het moet voor jullie toch een koud kunstje zijn om deze zaken te realiseren…nogmaals, constructief genoeg?

  1. Welnu, er zijn hoogbegaafde mensen. Over het algemeen denken hoogbegaafden anders: sneller, complexer, dieper, dan normaalbegaafden.
   Een hoogbegaafd kind tussen normaal begaafde kinderen zetten is dan ook vaak een bron van problemen. Vraag Mensa leden maar die op een latere leeftijd ‘uit de kast’ komen.
   Thuisonderwijs is dan beter, hoewel er op dit moment contacten van Mensa met het ministerie van onderwijs zijn over klassikaal hoogbegaafdenonderwijs.
   Overigens, wie weet ben je zelf hoogbegaafd. Een eenvoudige manier om daar achter te komen (althans een indruk te krijgen) is de Mensa thuistest: http://www.mensa.nl/lid-worden/doe-de-thuistest
   If you can’t beat them, join them ;)

   1. Germen,

    De hoogbegaafden die aan deze discussie hebben meegedaan op een enkele na hebben voornamelijk hun eigen gezin en zichzelf verheerlijkt en dat is beslist niet informatief, het ligt behoorlijk voor de hand dat mensen die het in dit bureaucratische landje het voor elkaar krijgen om hun kinderen thuis te laten studeren respect verdienen en al zowieso bijzondere mensen moeten zijn. Dus dit zijn bij voorbaat al geen goede voorbeelden. Er was maar 1 persoon die realistisch met de situatie omging en dat was AAGM, deze persoon zag in dat het een proces van vallen en opstaan is voor zowel de kinderen als de ouders. Ik heb niet 1 persoon adviezen zien geven voor thuisonderwijzers die mischien enkele valkuilen tegenkwamen, en ik heb al helemaal niemand gezien die het aandurfde om letterlijk een toekomstbeeld te schetsen van wat er met ons land zou kunnen gebeuren als hun wensen om iedereen die keuze te geven uitkomt.

    Zoals ik al zei: We leven niet in het land van kaboutertjes en elfjes en perfectie bestaat bijna niet, het enige wat op onze aardbol helemaal perfect is, is het woord perfect. Alle andere zaken zijn dingen waar je over kan wikken en wegen.

  2. Barry, even heel kort:
   Hoeveel van de Hofstadgroep zijn er thuisonderwezen en hoeveel zijn er naar school geweest?
   En tot stot nog een reactie over je grote plaatje: al het grote begint klein, je moet ergens beginnen en dat groeit uit of niet. “Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd” zegt het spreekwoord niet voor niks.

   1. M.

    je hebt zeker gelijk, maar ja, de mensen moeten ook begrijpen dat ook zonder mijn doemscenario er meer aan vasthangt, als je ons complete onderwijsstelsel wil veranderen dan moet je niet aankomen met alleen maar mooie verhalen, het thuisonderwijs hoeft voor ons niet slecht uit te pakken maar vertel dan op zijn minst wat de toekomstverwachtingen zijn, toekomstverwachtingen staan niet bijvoorbaat vast, hoe dan ook, het zou toch eigenlijk mogelijk moeten zijn voor de mensen die hier politiek mee actief zijn om een plan te laten zien en verder te denken dan wat we tot nu toe gezien hebben. Ik zal nog maar een voorbeeld noemen die nog niet is besproken, het is algemeen bekend dat de meeste alcoholisten lijden aan zelfoverschatting. Als dit mogelijk zou worden, het thuisonderwijs, hoe wil je dan gaan bepalen wie in Nederland geestelijk gezond genoeg is om zijn of haar kinderen te onderwijzen? Ga je je hier op voorbereiden door alvast 5 jaar vantevoren een bataljon extra ambtenaren op te lijden die iedereen wil gaan uittesten op het geestelijke niveau (intelligentie en stabiliteit) In de eerste 2 jaar zullen alle ambtenarijen die direct of indirect met scholing te maken hebben overspoeld worden door mensen die het wel zien zitten om hun kinderen thuis te houden voor allerlei redenen zoals economische redenen, egoistische redenen, de juiste redenen (dat je je kind dus idd met je hele hart en ziel goed wil onderwijzen). De eerste 2 jaar ligt alles gewoon compleet overhoop, dus hoe wil je dit gaan opzetten, ik zeg vooralsnog niet dat het opzetten ervan onmogelijk is of erg moeilijk maar…

    Ik heb deze discussie met een hoop commentaren naar een bepaald doel geprobeerd te sturen, ik gaf ze expres de gelegenheid om eens flink tegen mij aan te schoppen zodat we de futiliteiten snel achter ons konden laten en over konden stappen op de kern van de hele zaak en dat is de toekomst. We zitten hier op visionair.nl, niet op een sociaal chatforum, er zijn maar 2 personen geweest die het aandurfden om wat verder te denken en dat waren Leah en ik, en uitgerekend de mensen die dit rond willen krijgen geven niet 1 toekomstgericht beeld. het is de bedoeling om het artikel wat Germen geschreven heeft vanuit een visionair oogpunt te zien. Daarom zeg ik ook: Met verheerlijking van je eigen situatie kom je er niet, de mensen die op deze site komen zijn over het algemeen toch wat slimmer, de meesten zullen dit snel afdoen als het zoveelste nietszeggende verhaal. En als er mensen bij zijn die toch alleen over zichzelf en hun gezin willen praten, vertel er dan op zijn minst bij wat je hoopt te bereiken voor je kinderen, je zal toch wel een plan hebben wat aansluit op de successen die je al behaalt hebt met je kinderen? Vertel eens iets visionairs…

    1. @Barry,
     Kijk dan was het toch wel handig geweest dat je op z’n minst wat onderzoeken doorgespit had en je wat ingelezen had in thuisonderwijs, want dan had je geweten dat veel van je bezwaren ongegrond zijn. Er is hier al gezegd(naar ik meen, en anders nu voor het eerst) dat het voor ouders niet de makkelijkste weg is (afschuiven naar school is vele malen makkelijker), maar voor veel kinderen wel beter.
     En alcoholisten hebben echt wel wat anders aan hun hoofd dan hun kinderen willen onderwijzen. Daarbij komt dat art 247 van BWB1 eisen aan ouders stelt, ook aan to-ouders, dus is daarmee meteen je bezwaar van tafel. Overigens, nu we toch met bezwaren bezig zijn. Alle NL gevallen afgelopen jaren waarbij er de zg stront aan de knikker was vb betreft kinderen ging het om kinderen die naar school gingen als ze die leeftijd hadden en bij jeugdzorg al bekend waren.
     Dan het toekomst plaatje: gaan we eerst even naar de geschiedenis. De meeste grote historische NL natuurwetenschappers zijn grotendeels thuisonderwezen, en wat een toekomst, wat een nalatenschap hebben ze voor ons nu nagelaten (wat ze zelf ook niet voorzien hadden toen ze bv 12 waren, en ook hun ouders vaak niet). Dan het toekomstplaatje voor ons gezin: eerst zijn zowel mijn wederhelft als ikzelf niet in het beroep beland waar we voor geleerd/gestudeerd hebben (u wel?). Onze kinderen zijn zich nog ruimschoots aan het orienteren (wat op school niet kan omdat je al vroeg profielen moet kiezen!) al heeft de oudste al wel en plek op een vervolgopleiding, maar mag die (zou hij willen) ook weer opzeggen.
     Je kunt nog zo visionair zijn, je kunt de toekomst niet van dag tot dag plannen en vaak gaat het anders dan je had gepland, gehoopt of gedacht. Wat voor ons belangrijk is is dat onze kinderen opgroeien tot evenwichtige volwassenen die 1) zichzelf durven zijn (meelopers zijn er al genoeg in de wereld)
     en 2) die een gezonde bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en gezien de toestand op veel scholen en de peerpresure en aanverwante aangelegenheden zagen we dat toekomstbeeld in duigen vallen en hebben we in die zin zelf het heft in handen genomen om in ieder geval te waarborgen dat ze leren zichzelf te mogen zijn en leren rekening te houden met anderen in de maatschappij en die beide dingen straks mee te nemen in een baan/positie waarin ze verder tot volle bloei kunnen komen.
     Tot slot, dat velen hier de toekomstverwachting voor hun kinderen niet neertikken wil niet zeggen dat ze daar niet over hebben nagedacht. Juist ouders die hun kinderen thuisonderwijzen hebben daar uit-en-treure bij stilgestaan, gewikt en gewogen juist omdat je zelf het heft in handen neemt en daar niet licht een belsuit over neemt, ook omdat we (alle thuisonderwijzers) nog steeds tegen de stroom inzwemmen en veel “buitenstaanders” het niet (willen) begrijpen (weer een argument tegen je bezwaar dat mensen het uit egoistische motieven zouden kunnen doen, want het is vele malen makkelijker om je kind naar school te laten gaan).
     Tot zover mijn bijdrage hier

    2. M,

     Kijk eens aan, als we jouw commentaar in het begin van de discussie hadden gekregen dan had ik niet zo hoeven te pushen met allerlei voorbeelden om mensen aan het denken te zetten.

     Er is 1 persoon geweest die gezegd heeft dat het voor ouders niet de makkelijkste weg was/is, en dat was AAMG, alle anderen hemelden zichzelf of hun kinderen op, we leven nu eenmaal niet in een ideale wereld, kinderen kunnen nukken hebben, ouders ook. Natuurlijk hebben alcoholisten wel wat anders aan hun hoofd dan hun kinderen onderwijzen. Ik haalde gewoon een reeel voorbeeld aan, als het voor iedereen mogelijk moet worden om thuis te kunnen studeren dan zullen er 2 dingen kunnen gebeuren,art 247 van BWB1 zal moeten vervallen en er moeten nieuwe artikelen gemaakt worden of art 247 van BWB1 zal op een aantal punten aangepast moeten worden. Als het zich draait om scholing, ik heb een hele rits diploma´s en certificaten en het is allemaal evenveel waard als pleepapier. het is ook wel een feit dat de meeste nederlanders ongeveer 3 keer in zijn leven een radicale beroepsverandering ondergaan.

     Nog 1 van de meer belangrijkere zaken die niet is besproken is het feit dat economen al jaren vantevoren weten hoeveel huizen er in nederland gebouwd gaan worden, ze weten hoeveel inginieurs er in nederland zijn en dus kunnen ze vantevoren berekenen hoeveel inginieurs er nog nodig zijn, zijn er te weinig dan zetten ze een project op waar er gewoon nog een stuk of 200 opgeleid worden, ze weten dus ook vantevoren hoeveel metselaars er nodig zijn voor (ik noem maar wat fictiefs) 100.000 huizen en of er over 3 jaren nog 2000 metselaars nodig zijn. Dit geldt voor elk beroep, een economie kan je niet opbouwen van dag tot dag, dus als er kinderen naar school gaan die beroepstesten doen dan worden de uitslagen geregistreerd en uiteindelijk komen al die uitslagen bij onderzoeksbureaus terecht. Economen maken gebruik van die onderzoeksgegevens om dan te kunnen berekenen wat we nog nodig hebben aan vakmensen in nederland en dan is de circel weer rond, ze kunnen nieuwe trajecten opstarten voor studenten. Al deze onderzoeksmethodes waar onze economie op drijft vallen weg als iedereen thuis gaat studeren, met andere woorden, er is dan met geen mogelijkheid meer na te gaan wie wat wil gaan studeren en hoe economen hierop in kunnen springen. Heb je hier een idee over hoe dit op te vangen is en welke instantie dit op zich moet gaan nemen?

     Het argument dat je gebruikt dat als er stront aan de knikker is dat het dan gebeurd bij kinderen die naar school gaan dat is een nogal raar argument, het is overduidelijk dat ouders die toestemming krijgen om hun kinderen thuis te onderwijzen hun kinderen strakker onder de duim moeten houden of hoe dan ook strenger moeten letten op regels die hun opgelegd worden door de regering, jullie kunnen geen slechte voorbeelden of mislukkingen permitteren binnen die groep van 300 kinderen. Waar is het vergelijk? 300 kinderen die thuis studeren en een voorbeeld moeten zijn voor toekomstige thuisstuderenden of meer dan een miljoen schoolgangers?

     Als laatste, het is erg makkelijk om al mijn argumenten gewoon om te draaien en het positief naar jullie doeleinden te laten zien naar de buitenwereld toe. Je snap toch ook wel dat ik het niet alleen maar over alcoholisten heb, er zijn talloze bevolkingsgroepen die hun kinderen best uit gemakzucht thuis willen laten zodat hun kinderen de hele dag hun persoonlijke slaafje in de huishouding mogen spelen tot en met het boodschappen doen toe. Er zullen dus veel extra mensen opgeleid moeten worden die een controlerende funtie gaan uitoefenen op thuisstuderenden. (waar je overigens ook weer economen voor nodig hebt om te berekenen hoeveel) Welke instanties gaan het controleren, wie gaat bepalen of iemand geestelijk capabel is om zijn kinderen op te leiden, hoeveel hoger opgeleiden hebben we nodig voor dit project, alle grote economen zijn visionairs of moeten visionair denken, wat is jullie inbreng in het positief veranderen van nederland? Ik zeg niet dat jullie inbreng negatief is, ik wil alleen weten of de vereniging van thuisonderwijs ook heeft nagedacht over uitgebreide plannen die betrekking hebben op alles wat komen gaat nadat een dergelijk wetsvoorstel goedgekeurd is of zelfs al ideeen heeft over wetswijzigingen, compleet uitgewerkt en al.

    3. Barry,
     Ik ben het al die tijd met je eens, bovendien bestaat er een medezeggenschapsraad op school en eventueel een leerlingvolgsysteem waarin de ouders invloed kunnen uitoefenen en kunnen overleggen over hun kind. Er bestaan allerlei projecten om ouders bij de school te betrekken, het enigste wat dan nog nodig is is de discipline om de problemen op school aan te pakken, en om de kinderen naar school te doen, en voor de kinderen de discipline om naar school te gaan.

    4. Dat is nou net het probleem, Julie :)
     Een medezeggenschapsraad probeert altijd het beste voor de grote groep, de gemiddelde leerling dus, te bereiken. Echter: er bestaat geen gemiddelde leerling. Er bestaat alleen een groep individuen. Uitzonderlijke individuen vallen zo tussen wal en schip.

 37. Julie, Germen, Vanzelfsprekend horen uitzonderlijke individuen de aandacht te krijgen die ze horen te krijgen of verdienen in wat voor situatie dan ook, op school of thuis. Ik heb een aantal punten aangehaald die veel verder gaat, de club van thuisonderwijs promotors snappen zelf ook heel goed dat als ze het hele onderwijssysteem ondersteboven willen gooien dat er consequenties aan vastzitten waarop ze ook best gerichte antwoorden mogen geven als ik gerichte vragen stel. Tot nu toe heb ik geen duidelijke antwoorden gekregen, niet 1 visionar idee over hoe het zou kunnen verlopen als iedereen dit zou mogen doen en wat voor positieve of negatieve of anderszijdse gevolgen het kan hebben voor de hele nederlandse bevolking.

  1. Ik denk dat je zelfselectie krijgt. Kinderen die niet te veel afwijken van gemiddeld zullen naar school blijven gaan omdat hun ouders geen zin hebben om al die moeite te doen. Uiteraard moet je elk jaar toetsen of het kind wel voldoende kennis heeft opgedaan. Zo niet, dan moet het alsnog naar school m.u.v. kinderen met een ZMOK-indicatie.

   1. Germen,

    Prima, zelfselectie hoeft niet verkeerd te zijn, maar wie gaat dit dan controleren? Elke halve gare die zijn kind wil misbruiken voor egoistische doeleinden krijgt dan ook de mogelijkheid om het kind thuis te houden, wie gaat onderscheid maken tussen wie half of helemaal gaar is? Er zijn mensen die heel erg intelligent zijn en MAKKELIJK hun kinderen kunnen onderwijzen, tegelijkertijd kunnen diezelfde ouders ook geestelijk labiel zijn. Hoeveel ambtenarij is er voor nodig om dit alles uit te testen en rond te krijgen? Ik heb mezelf ook uitgeselecteerd om binnen nu en 10 jaar rijk te worden maar zonder de juiste ambtenaren om me heen zal dat echt niet gaan lukken. Hoeveel zal dit plan gaan kosten, wie zal dit gaan betalen? het ministerie van onderwijs? De belastingbetaler? Welke gevolgen zal dit hebben als er massaal kinderen thuisblijven (buiten het verwachtingspatroon om) voor bijvoorbeeld leraren? Zullen alle leraren die daardoor hun ontslag krijgen een omscholingstraject krijgen? Hoe willen ze anticiperen voor hun kinderen wat er later nodig zal zijn in de maatschappij? Ik kan bijvoorbeeld met zekerheid zeggen dat zolang als er auto´s bestaan er ook altijd monteurs nodig zijn, wie gaat de gereedschappen en materialen betalen die er nodig zijn om thuis te leren hoe een auto in elkaar zit? Voor welke opleidingen zal dit idee pertinent afgekeurd worden vanwege bijvoorbeeld de praktische redenen die ik noemde. Zoals ik al eerder zei: Ik kan moeiteloos door blijven gaan met het opnoemen van dingen waar over nagedacht kan worden, het verbaasd mij ontzettend dat ik werkelijk geen zinnige reacties krijg. Ik weet dat de vereniging voor thuisonderwijs positieve resultaten heeft behaald met zelfselectie maar dat was gericht op als ik het goed heb begrepen, maar 1 bevolkingsgroep.

    1. En voor het ontwikkelen van een eigen identiteit moet je je juist kunnen afzetten tegen een ander, op een andere manier dan afzetten tegen de ouders, wat ook gebeurt in de peuter- en puberfase en ook nodig is voor een gezonde ontwikkeling. En dat afzetten tegen de ouders wordt moeilijker en verwarrender als de ouder(s) ook nog de rol van leraar op zich nemen. En het kind zit steeds in dezelfde omgeving met steeds dezelfde mensen en ook het uitblazen van een drukke dag gebeurt in dezelfde m². Het thuisonderwijs bevordert egocentrisme bij kinderen, en gebrek aan vertrouwen in de maatschappij en in de school in het bijzonder, het weglopen voor (pest)problemen, onttrekking aan het rechtssysteem (heft in eigen hand nemen), en verzwakt het aanpassingsvermogen..

    2. Het is juist die constante controledwang (en alles vast te willen leggen en alles van te voren willen weten) wat kinderen op scholen kapot maakt. Het constante controleren was wat de school voor de kinderen een dwangbuis maakt(e), het constante bemoeien omdat je net even anders doet/bent dan het gemiddelde en alles vastgelegd en overal moet aan geschaafd tot je in “the box” past. En daarmee het constante discrimineren van alles dat anders is (en zeg niet dat dat niet gebeurt, open dan je ogen maar eens goed). En ja, ik begrijp heel goed wat je wilt zeggen (waarom moeten wij overigens alles begrijpen en wil jij niet begrijpen dat juist die buitenlandse onderzoeken al bewezen hebben dat controle overbodig is en meer geld kost dan het oplevert etc.)
     Ik was niet meer van plan om te reageren en doe dat hierna ook niet meer, omdat je met je reacties duidelijk aangeeft je eigen koers te varen en geen boodschap hebt aan wat allemaal al onderzocht is (in binnen en buitenland). Prima moet je zelf weten, maar kom dan niet iedere keer hetzelfde riedeltje afdraaien (niks visionairs aan). Je geeft zelf al aan dat velen veranderen van werkplek/beroep soms meer dan eens. Hoe moeten economen daar dan peil op trekken? Dus maak je om die paar % (en dat is dan erg ruim genomen) thuisonderwijzers in de toekomst (mocht het ooit een legaal alternatief worden) maar geen zorgen, die redden zich wel en daar hoeft geen ambtenaar extra om aangetrokken/ opgeleid etc te worden. Kan Julie fijn voor de klas blijven en hoeft die zich daar ook niet meer druk om te maken. De wereld is groot, wie zegt dat onze kinderen in dit land blijven? We betalen de opleiding zelf dus zijn we de belastingbetaler ook niks schuldig. Ze zijn nog jong en hebben nog een toekomst voor zich en die ligt, gelukkig!, niet vast. En omdat onze kinderen geen profielen hoeven kiezen maar alle vakken blijven houden tot hun 18 hebben ze veel meer kansen en mogelijkheden dan schoolonderwezen kinderen. En de vrijheid om te onderzoeken en te kijken waar ze het best tot hun recht komen (zonder die dwangmatige controle die nu op scholen en in vele terreinen van de maatschappij plaatsvindt, die NL langzaamaan doen veranderen in een Oostblokland).

     Ik wens u een prettige voortzetting

    3. M,

     Waarom jullie alles moeten weten en ik niet? Dat is heel simpel, jullie willen het thuisonderwijs promoten en de nederlandse grondwetten aanpassen om het mogelijk te maken, niet ik. Als jullie eniet eens in staat zijn om mij antwoorden te verschaffen dan zijn jullie ook niet in staat om dit bij het Hoge Hof aanhangig te maken of om duidelijk gefundeerde antwoorden te kunnen geven voor onderzoeksrechters die dit in vooronderzoek moeten gaan nemen.

     Ik heb niks gezegd over discrimineren, voorzover ik weet discrimineert iedereen elkaar wel op de een of andere manier. Mijn kind is 4 en de kleinste van de school, hij wordt al gepest..ja nou en?? Ik leer hem wel om van zich af te bijten, dat is een beetje slap excuus om je kind daarvoor thuis te houden. Ik draai steeds hetzelfde riedeltje af? ja logisch als ik bepaalde zaken meerdere keren noem,jullie blijven ook ijverig dezelfde verhaaltjes ophangen over hoe het gaat in jullie thuissituatie, maar het is wel degelijk visionair wat ik allemaal opgenoemd heb. Het is ook erg logisch dat je je onmachtig voelt tegenover mijn vragen want je hebt er gewoon geen antwoord op. Dan is het ook wel logisch dat je maar wat graag persoonlijk wil worden. Wordt maar lekker persoonlijk, het zegt meer over jou en sommige anderen zonder enig toekomstvisie dan over mij.

    4. Bemoeien is niet lastig vallen, maar zich om het kind bekommeren. Het kind kan ervaren dat niet alleen de ouders dat doen, maar ook leraren en vriendjes of vriendinnen. Geaccepteerd worden en anderen accepteren is van twee kanten een leerproces, je leert vriendschappen leggen, assertiviteit, zelfvertrouwen, moed, en omgaan met een ander zijn eigenheid, zo krijgen de kinderen de kans om elkaar te leren kennen en elkaar te waarderen. Het kind wil niet altijd een uitzondering zijn maar juist erbij horen. School is niet het enige wat vormt, maar biedt wel veel rijke ervaring voor het kind om later een sterke persoonlijkheid te worden, die is opgewassen tegen de maatschappij.

  1. Nou, dat past mooi in jouw straatje! En straks zegt Trouw dat thuisstudeerders/leraren ezels zijn, wat erger is dan uilskuikens.
   Trouw trekt hiermee een nieuwe groep lezers aan, noem het aanhangers, wat uiteindelijk weer geld moet opbrengen. Over de rug van een al bestaande groep, die toch niets meer oplevert, en Erasmus en Aristoteles zijn toch al overleden!
   Als je onafhankelijk wil denken, kun je beter een onafhankelijk en neutraal dagblad kiezen als NRC. en AD.

   1. Julie,

    Dat artikel was geschreven door een journalist met de naam Tobias Reijngoud.

    Tobias publiceert over onderwijs, economie, ontwikkelingshulp en duurzaamheid. Aan de Hogeschool Utrecht geeft hij les in wetenschappelijk schrijven. Hij volgde de opleiding Journalistiek voor Academici aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Eerder studeerde hij af als geograaf aan de Universiteit Utrecht

    Iemand die zoveel diploma´s heeft gehaald om zichzelf dan voor gezapige koe uit te maken is wat mij betreft niet echt serieus te nemen.

 38. Interessante denkwijzen.
  Wat betreft de opmerking dat een ouder alle vakken moet kunnen, ja en nee.
  Hoewel ik mij in staat voel alle vakken VWO te geven hoef ik dit niet te doen.
  Mijn kind krijgt thuisonderwijs, exclusief sinds dit jaar.

  Met de leraren voor de vakken hebben we geen probleem.
  De ene opa is sport- en aardrijkskundeleraar, de andere heeft een leerbevoegdheid voor wiskunde.
  De ene oma is biologie- en gymlerares, de andere is verloskundige.
  Vader is door zijn studie electrotechniek voor natuurkunde verantwoordelijkheid, moeder is gepromoveerd arts en medisch vertaler Engels.
  Tante is lerares basisonderwijs en zou geschiedenis voor haar rekening kunnen nemen. 
  Andere tante is lerares Duits en wiskunde, nog een tante remedial teacher, een tante heeft chemie gestudeerd.

  Als je een beetje hulp van de familie hebt is het best te doen.
  Ik was altijd al van mening dat onze kinderen het beter gedaan zouden hebben, als ik ze van jongs af aan door een gouvernante les had kunnen laten geven.
  Zelf vond ik school ook tijdverspilling. Ik deed nooit iets en had effectief in eenderde van de tijd klaar kunnen zijn. Aan de andere kant is voor sommige mensen school je van het. Jedem das Seine.

 39. Het is zeer belangrijk om van je netwerk gebruik te mogen of kunnen maken. Niet iedereen heeft die mogelijkheid. Zoeken en vinden, opportunistisch blijven, niet voor je zelf maar het kind wat niet in het regulier onderwijs past om wat voor redenen dan ook.
  Ook jammer als talent verloren gaat omdat het huidige onderwijs niet snel genoeg kan evalueren, omdat de integratie niet evenredig verloopt.
  Dan is het uiteindelijk niet anders mogelijk om thuisonderwijs te geven of te krijgen omdat scholen handelingsverlegen zijn, en de verantwoording of de ouders nu wel of geen tijd hebben, terug te geven.
  In NL is passend onderwijs best goed geregeld, behalve voor degene die tussen wal en schip zitten, de zeer begaafden met gedragsroblemen, de kinderen die niet binnen de massa kunnen aarden en gemiddelde kunnen overleven op school. Wel begrijp ik de druk van alle kanten. Expertise op scholen daar heb je tijd, kennis en budget voor nodig. Zolang er alleen maar op bezuinigd wordt en kinderen als massaproduct worden gezien, zal het in het Nederlandse onderwijs niet beter worden.
  Zelf onderwijzen is niet eens een vrijwillige keuze, voor sommigen wel, als het moet….dan doe je dat ook, …..zoals vroeger, toen je je kind niet naar school kon laten gaan omdat er geen geld voor was, en nu is het zo dat juist de hoger opgeleiden hun kind(eren) thuis moeten onderwijzen! Is dit evolutie? Of devolutie?
   

 40. Thuisonderwijs kan in sommige gevallen nog beter uitpakken dan schoolonderwijs. Wij hebben met onze zoon veel thuis gedaan, omdat de school het vertikte extra ondersteuning te bieden. Veel overspannen leerkrachten, opstootjes in de klas en een doodongelukkig kind. Reden voor ons om in groep 7 speciaal materiaal aan te schaffen om de <a href=”http://www.bureaubijles.nl/2013/02/entreetoets-oefenen-introductiepakket.html”>Entreetoets</a> te oefenen. Later hetzelfde gedaan met de Citotoets. Nu is onze zoon afgestudeerd aan de havo, terwijl hij op de basisschool de ene onvoldoende na de andere scoorde. 
  Waarom wachten met thuisonderwijs? Veel volwassenen studeren ook via thuis of de computer. Kinderen met gedisciplineerde ouders kunnen daar zeker ook wat van opsteken.

 41. Dank je Douwe om er weer aandacht aan te besteden , ik zie dat er vele reacties zijn geweest daar kan ik vast en zeker wat van opsteken ik heb het meteen aan mijn favorieten toegevoegd.Mvg Jasper.

Laat een reactie achter