Alleen door godsdienstige ideeën te behandelen zoals alle andere ideeën lossen we de godsdienst-gerelateerde problemen op.

Godsdienstvrijheid? Weg er mee

Godsdiensten zijn niets anders dan pakketjes ideeën met een label “heilig” er op gestempeld.  Godsdienstvrijheid geeft schadelijke ideeën een vrijbrief, die niet-godsdienstige ideeën niet hebben.

Onderdrukking in naam van godsdienstvrijheid

Rond 2010 kwam in Pakistan een geval aan het licht van een islamitische geestelijke die een bedrag van vierduizend euro op het hoofd van een christelijke vrouw heeft gezet omdat ze “de islam heeft beledigd”. Discriminatie van niet-islamieten is in Pakistan en veel andere islamitische landen een zeer ernstig probleem.

In Pakistan is religieuze waanzin invloedrijker dan hier, maar ook hier in Nederland kenden we tot 2014 we een verbod op smadelijke godslastering. Rechtsbescherming, met andere woorden, voor iets dat niet door middel van door een rechtbank geaccepteerde forensische technieken, of zelfs maar door welke natuurwetenschapper dan ook, is aan te tonen.

Daarom moet het afgelopen zijn met het “respect” voor religies, alleen omdat het om een religie zou gaan.

Voorbeelden van misstanden door godsdienstvrijheid

Godsdienstvrijheid in de praktijk. Alleen door godsdienstige ideeën te behandelen zoals alle andere ideeën lossen we de godsdienst-gerelateerde problemen op.
Azteeks mensenoffer, zoals afgebeeld in een pre-columbiaanse codex. Alleen door godsdienstige ideeën te behandelen zoals alle andere ideeën lossen we de godsdienst-gerelateerde problemen op.

Het lichamelijk letsel toebrengen aan kleine kinderen is strafbaar, toch accepteren we besnijdenis omdat het een religieuze gewoonte is.

Er is een filmkeuring die kinderen beschermt tegen beelden van geweld, seks, discriminatie en dergelijke. Het land is te klein als ouders kinderen leren de Hitlergroet te brengen en Hitler ophemelen. Toch wordt kinderen geleerd zogenaamde profeten te respecteren en te vereren die zich schuldig maakten aan etnische zuivering en massamoord.

Discriminatie is strafbaar. Toch worden kinderen op bepaalde religieuze scholen volgepompt met haat tegen on- of andersgelovigen, vrouwen en homo’s.

Dierenmishandeling is strafbaar, toch mogen dieren ritueel en onverdoofd geslacht worden omdat religieuze regels dat zeggen.

Geen godsdienstige ideeën voortrekken boven andere ideeën

Artikel 6 van de Nederlandse Grondwet, waarin de godsdienstvrijheid is geregeld, kan gezien worden als het voortrekken van gelovigen ten opzichte van niet-gelovigen. Immers, volgens artikel 1 is ieder mens in Nederland gelijk, en is discriminatie dan ook verboden. Toch worden op basis van artikel 6 soms vergaande uitspraken door gelovigen goedgekeurd, terwijl zij wel met artikel 1 in strijd zijn (met dank aan prog.lib)

Daarom. Schaf de bijzondere voorrechten die gelovigen genieten af en vervang ze door de rechten die atheïsten genieten. maak geen onderscheid meer tussen meningen en heilige meningen. Vervang, met andere woorden, de vrijheid van godsdienst door de vrijheid van levensovertuiging.

30 gedachten over “Godsdienstvrijheid? Weg er mee”

 1. Misschien ook nog wel een interessante om eraan toe te voegen:

  Artikel 6, waarin de godsdienstvrijheid is geregeld, kan gezien worden als het voortrekken van gelovigen ten opzichte van niet-gelovigen. Immers, volgens artikel 1 is ieder mens in Nederland gelijk, en is discriminatie dan ook verboden. Toch worden op basis van artikel 6 soms vergaande uitspraken door gelovigen goedgekeurd, terwijl zij wel met artikel 1 in strijd zijn.

  Op zo’n moment wordt het uiten namens je geloof verdedigd ten koste van artikel 1, het non-discriminatiebeginsel.

 2. Daarnaast is totaal niet duidelijk wanneer iets een geloof is. Ook is de enige gelovige de andere niet.

  Iemand kan best zeggen: “ik zei dat homo’s moeten sterven omdat dat bij mijn geloof (bijvoorbeeld het christendom) hoort”, terwijl een andere christen of iemand van een ander geloof daar weer heel anders over kan denken. Als je als rechter in zo’n geval uitspraken moet gaan beoordelen, dan leidt dat altijd tot willekeur.

  Want waar ligt de grens tussen een persoonlijke opvatting en een religieuze opvatting? Wordt het zo niet erg makkelijk om, wanneer je weer eens iets discriminerends hebt gezegd, je achter je geloof te verschuilen?

  1. prog.lib,

   Ik wil niet zeggen dat jij dom bent maar de zin:“Daarnaast is totaal niet duidelijk wanneer iets een geloof is“ is gewoon te dom voor woorden, het woord geloven betekent letterlijk: Niet zeker weten, wat is hier niet duidelijk aan? Als je iets niet zeker weet dan geloof je. Ik denk dat je jezelf in verwarring brengt tussen het aanhangen van een geloof en het aanhangen van een religie.

 3. Het woord atheisme is niet gerechtvaargdigd, atheisme is namelijk ook een geloof, atheisme aanhangers weten zeker dat god niet bestaat terwijl er geen enkel bewijs voor bestaat of god wel of niet bestaat. Atheisten beweren dus maar wat terwijl ze het niet eens zeker weten. Ik ben zelf geen godsgelovige maar een agnost, ik vind idd wel dat de bijzondere voorrechten die gelovigen hebben afgeschaft moeten worden en vervangen moeten worden door de rechten die agnosten genieten.

  1. @Barry
   Atheisme is geen geloof. Je draait daarnaast ook de bewijsplicht om door te zeggen dat atheisten zeker weten dat god niet bestaat. Wetenschap werkt andersom.

   Veel atheïsten zijn sceptisch ten aanzien van alle bovennatuurlijke wezens en verklaringen, en wijzen op het gebrek aan empirisch bewijs voor het bestaan van goden.
   Verder: Een atheïst ontkent het bestaan van goden, maar gaat er niet noodzakelijk van uit dat er ‘niets’ is tussen hemel en aarde.

   Een belangrijk verschil met agnosten: Een agnost stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen.

   Dus jij als agnist stelt dat het voor nu en voor altijd onmogelijk is om aan te tonen of god bestaat.

   1. Jasper,

    http://www.encyclo.nl/begrip/athe%C3%AFst

    athe` ïst de -woord (mannelijk) atheïsten iem. die het bestaan van God of goden ontkent; iem. zonder religieus gevoel ‘

    Atheïst
    Iemand die gelooft dat er geen God is. ‘
    Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossari

    atheïst
    iemand die niet in het bestaan van een god of goden gelooft ‘
    Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.

    Moet ik nog even doorgaan met links plaatsen? Of je nu wel ergens in geloofd of niet ergens in geloofd, het blijft geloof.

    Ik ben als agnost iemand die het niet mogelijk acht om het bestaan van een god aan te tonen en ik acht het ook niet mogelijk om het aan te tonen dat een god niet bestaat, om deze reden zie ik dat agnosten de enigen zijn die het mogelijk kunnen maken om wereldvrede te waarborgen.

    1. “om deze reden zie ik dat agnosten de enigen zijn die het mogelijk kunnen maken om wereldvrede te waarborgen.”
     Jij bent dus net zo eng als de opdringerige gelovigen.

     “atheisme aanhangers weten zeker dat god niet bestaat”
     De eerste alinea van de wikipagina over atheisme geeft jou de kans om het wat genuanceerder te bekijken.
     http://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme

     Mijn advies aan jou is niet alles en iedereen in een bepaald hokje te plaatsen. Niemand is gelijk. En daarbij is er ook niemand die alles weet. Jij presenteert jezelf hier, alsof jij die alwetende bent.

     succes

 4. Het geloof beperkt zich uitsluitend tot wezens die kunnen spreken en schrijven.
  Het wel of niet bestaan van een goddelijk wezen, is een kwestie van interpretatie van een hypothetische schepper. Een normaal mens in de natuur, zoals wij die op grond van wat we weten, en kunnen ervaren, kan slechts geloven in wat wordt ervaren, en dat kan geen god zijn. Van een god of goden spreken slechts zij, die er over gehoord hebben vanuit een religieuze boodschap, nooit andersom. Pas na de mededeling dat er een god is, kan deze worden ervaren als reëel aspect van een werkelijkheid die men zelf schept. Daarnaast ontstaat op basis van het geschreven woord een zelfde beeld. Mensen nemen elkaars voorstelling van de werkelijkheid over, door middel van taal en interpretatie van beschreven beelden, in geschreven woord en spraak. Het bestaan van elke religie bestaat dus bij de gratie van taal, in geschreven en gesproken woord, en de impact van de zelf overtuiging bij individuen. Er zijn vele religies geweest die nu niet meer bestaan, maar waarvan we de sporen nog steeds terug kunnen volgen aan de hand van hun vertaalde memes. De bekendste daarvan zijn de egyptische memes, en die van het Nazca volk in de Nasca woestijn. Erich von Dänicken heeft met zijn beschreven interpretaties, veel geld verdiend aan deze oude religies. Waren de goden kosmonauten, werd een echte bestseller. De werkelijkheid lag een stuk anders, maar kon destijds niet ondersteund worden door voldoende wetenschappelijk verantwoordde onderzoeks resultaten. Zo kon het gebeuren dat een nieuw geloof werd gecreëerd door hem, op basis van zijn woord en de zelfovertuiging van de lezers. Zo werkt elke religie, het is de kracht van het woord, de invloed van taal. Wij mensen zijn voor wat betreft de ontwikkeling van de soort, afhankelijk van taal. De doctrine meesters van de verschillende religieuze stromingen, die we vanuit ons verleden tot nu kennen, kunnen niet anders dan religieuze dictaturen opzetten, om de invloed van het geloof te behouden. Dat is bijvoorbeeld in Iran en Amerika goed zichtbaar, maar uit zich ook duidelijk in het Joods Palestijnse conflict. De verbanden met rechtse conservatieve stromingen, kunnen hier ook moeiteloos aangetoond worden. Het werkelijke doel van een religie is macht, kapitaal is macht, en de doctrine is de kracht erachter. Vrijheid van godsdienst kan bestaan bij gratie van onze democratisch verworven vrijheden, en werkt dus als een parasitaire stroming in de westerse werelden, en als een dictatuur in het oosten.

 5. Disclaimer: Ik, Barry, heb niet het onderstaande citaat geschreven,
  ik heb het citaat alleen geplaatst en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor
  eventuele veranderingen in de originele tekst.Waarschuwing: Eenieder die gaat speculeren en zijn of haar vermoedens op deze site gaat plaatsen (of op elke andere openbare plek waar het gelezen kan worden) wie dit citaat geschreven heeft
  zou aangeklaagd kunnen worden wegens schending van privacy en/of laster. Ik wil hierbij ook wijzen op artikel: 131/132/137c/137d en artikel 137e te vinden op:http://www.amslaw.dds.nl/struit.htm. Ik behoud me ook het recht voor om een vermoedelijke bron van onderstaand citaat niet te vernoemen wegens bescherming van zijn/haar privacy. Het onderstaand citaat is alleen bedoeld om een discussie te openen en verzoek mensen op een vriendelijke manier op het onderstaand stuk te reageren.

  Citaat:
  Dit artikel is overduidelijk. Iedere sunni-moslim is individueel en collectief verplicht om ons als niet-moslims aan te vallen en te bestrijden of ongelovige kafirs te doden. Shiïeten mogen dat ook, maar alleen onder leiding van hun imam. Het verklaart zonder omwegen de enorme criminaliteit van islamitische allochtonen, die geen westerse wetgeving erkennen. Als zodanig is de islam gewoon een criminele organisatie. Minister Remkes weet echter beter. Hij poneert de waanzinnige theorie dat islamitisch fundamentalisme en criminaliteit worden veroorzaakt door Nederlanders die onvoldoende respect hebben voor de islam of islamitische allochtonen (Marokkanen). Het maakt ook duidelijk dat de werkelijke vijand van alle niet-islamitische autochtone en allochtone groeperingen wordt gevormd door de Westerse regeringen die de islam steunen door massale immigratie, bouw van moskeeën en financiële steun door subsidies en uitkeringen en daarmee medeplichtig is aan een criminele organisatie die de westerse samenleving en democratische rechtsorde bedreigt. Helaas werken ook de door de islam bedreigde christelijke kerken zelf mee aan de islamisering van ons land. De echte vijand die ons bedreigt is onze eigen regering! (einde citaat)

  Met bovenstaand citaat wil ik aangeven hoe gevaarlijk 1 van de vele geloven kan zijn en waarom vrijheid van godsdienst beperkt of afgeschaft zou moeten worden. Nu wil ik enkele citaten gaan aanhalen geschreven door Dr. Jos Keulers, professor aan het grootseminarie te Roermond.

  Citaat uit het boek: Bijbelsche geschiedenis, voorwoord eerste druk, Is het lezen der H.Schrift in het algemeen zeer nuttig, toch is ook daarmede een zeker gevaar verbonden. Omdat zij in vreemde talen geschreven is, omdat zij ontstond in oude tijden en in omstandigheden, welke voor de meeste menschen onbekend zijn, bevat zij vele moeilijke plaatsen, welke gemakkelijk door vele verkeerd verstaan kunnen worden; ook zijn niet alle boeken voor den gewonen lezer even geschikt, en sommige gedeelten kunnen zelfs schadelijk zijn. Geen wonder, dat de Kerk door wijze bepalingen het lezen van den tekst der gewijde Boeken heeft geregeld. (einde citaat).Met andere woorden: zelfs de Katholieke kergemeenschappen krijgen van hogerhand sencuur opgelegd in datgene wat ze mogen zeggen en wat niet en omdat priesters en dominees en voorgangers enz. allemaal unieke mensen zijn worden de bepalingen van hogerhand regelmatig met voeten getreden en vormen ze daardoor automatisch een gevaar voor de samenleving wegens het indoctrineren van hele groepen mensen onder valse voorwendselen.Dit is een 2e reden waarom ik vind dat vrijheid van godsdienst beperkt of afgeschaft zou moeten worden.

 6. Het moet zo ongeveer midden 2006 geweest zijn, dat het bericht te lezen stond dat het graf van Jesus ontdekt was. Jesus, Maria, jozef, de hele reutemeteut was gevonden in een grot in Jeruzalem, netjes verpakt in kisten die typisch waren voor een timmermans familie.
  Wat moeten we daarmee, moeten die joden gedacht hebben, als dit naar buiten komt hebben we er ook nog een christelijk bedevaartsoort bij van formaat, dat kunnen we niet hebben. Bovendien werden er geen gaatjes gevonden die zouden duiden op een kruisiging in de botten van Jesus. De oplossing werd al snel gevonden, geheel naar goed joods gebruik, werd het graf ontruimd, en de botten in een grote knekelput gegooid. Zoek het dan maar eens uit, moeten ze gedacht hebben, en de nieuwsgierige wereld moest het doen met die kisten. Dankzij goed gepoets was daar niets meer aan af te leiden, dus het kon evengoed onzin zijn toch? In iedergeval, om op het geval Jesus terug te komen, 200 jaar na zijn dood werd pas een begin gemaakt met het schrijven van de bijbel. In de daarop volgende 200 jaar werden de christenen beroemd en berucht om hun expansiedrift, en je kon maar beter doen wat zij bevolen, namelijk christen worden, of ter dood veroordeeld worden. Verovering is kapitaalwinst, en het christendom was kapitaalgarantie, waardoor dus ook de macht in handen was van de kerk. In het oosten zagen ze de bui al hangen, en de Koran werd geschreven als compensatie. Zo maar dat is oneerlijk zeg, moeten de christelijke heersers gedacht hebben, ze willen de macht met ons delen? Ha, wij sturen een leger van kruisridders op jullie af, en zo geschiedde.
  Het grote leger van kruisridders slachtte, en slachtte, en slachtte maar door, en werd ook zelf natuurlijk terecht ook afgeslacht, en afgeslacht, en nog eens afgeslacht. Zo schieten we niet op moet men gedacht hebben, en de kruisridders gingen zich daarom maar bezig houden met het beheer van geroofde schatten. Zo ontstond de eerste kredietbank, jawel. Nou, je kon in die tijd maar beter geen lening afsluiten als je niet zeker was van de terugbetaling, dan werd je namelijk lijfeigene van de credietinstelling. Je kon de rest van je leven in ellendige omstandigheden achter de tralies doorbrengen. Natuurlijk komt daar verzet van, en ik weet dat een franse koning daar inderdaad paal en perk aan stelde, de naam is mij ontschoten, een te onbelangrijk detail vermoed ik, ha, ha. Koningen hebben in mijn ogen al genoeg belangrijkheids complexen. Ze hebben tenslotte voor véél geld leren kakken, en dat klinkt ongeveer zó, “pjoep” in plaats van poep, daar moet je respect voor hebben. Maar ik dwaal af zo, het kerstverhaal is nog niet uit. De hedendaagse communicatie middelen maken het mogelijk voor iedereen, om zich op de hoogte te stellen, en daar komen moeilijkheden van. Om de macht te behouden voor de religie in het algemeen, kun je het beste een dictatuur met censuur realiseren. Iedereen doet dat op zijn manier, maar de resultaten zijn gelijk, het arme volk vlucht naar andere landen als asielzoeker. Laat het nou net zo zijn, dat toevallig dankzij de olie belangen, de moslimlanden in een benarde positie verkeren, met hun voor het geloof kenmerkende dictatuur. Het kan toch geen toeval zijn dat conservatief christelijk rechts en overig rechts dan samenspant. He, he, je hoeft toch geen genie te zijn om dat te zien. Natuurlijk vallen de marokkanen op, maar dat zijn geen asielzoekers, maar economische vluchtelingen van het platteland. Die leven nog in het stenen tijdperk van opvattingen, en de daarbij horende opvattingen, dat alles wat in het heilige boekje staat, gewoon de waarheid is, dus homo’s moeten dood en zo nog meer van dat fraais. Zet die dan overboord, maar niet de hele moslimgemeenschap, want ze denken echt héél anders dan die zo extreem opvallende marokkies. Pleur die asbakkies er uit, in plaats van de vluchtelingen, want daar verpesten ze het voor. Er is geen sprake van een invasie van de islam, je kunt gewoon met ze leven. Maar ja, rechts heeft andere belangen in naam van de christelijke en rechtse gemeenschap. Oorlog, Oorlog, schreeuwt rechts. Ja natuurlijk, een gedestabiliseerde maatschappij kun je veel gemakkelijker naar jouw hand zetten, dan een stabiele. Vandaar die impotente kreten ook uit dat kamp. Ik neem op grond van de beginselen van de Islam, en het Christendom, geen maatregelen in acht om mijzelf in te dekken, maar vertrouw op uw inzicht.

 7. Alfa,

  Ik heb geen maatregelen genomen om mezelf in te dekken maar ik heb maatregelen genomen om een vermoedelijke bron te beschermen. En verder, als je de moeite had genomen om de website te bekijken van de link die ik had gegeven dan had je zeker niet de opmerking geplaatst “ pleur de asbakkies eruit“. Ik heb gevraagd om netjes te reageren op de citaten. Voor de rest vind ik het best een goede reactie wat je gegeven hebt.

  1. Barry.

   Dank je voor het compliment, maar ik moet even iets recht zetten. Ik heb duidelijk gelezen dat jij jezelf niet indekt, maar de auteur bewust beschermt, wat netjes is. Ik heb met mijn opmerking in dit geval, willen laten blijken dat ik de gelovigen in deze niet wantrouw. Het volk draagt geen schuld. Met mijn opmerking ” pleur de asbakkies eruit ” bedoelde ik vanzelf sprekend niet alle marokkanen, maar specifiek de asbakkies die het voor de anderen verpesten. Uiteraard is het dan geen belediging, maar gezien de schade die ze de moslimgemeenschap, en natuurlijk onze gemeenschap toebrengen, een passende uitdrukking. Het zijn tenslotte deze prutsers die rechts in het zadel geholpen hebben. Mag ik jou en je gezin bij deze nog een prettige kerst toewensen.
   Alfa.
   P.S. Complimenten voor jouw citaten, en de manier waarop je het brengt.

 8. “Toch worden kinderen op bepaalde religieuze scholen volgepompt met haat tegen on- of andersgelovigen, vrouwen en homo’s”.

  Volgens mij is dat verboden. Het zijn voornamelijk Atheïsten die het niet kunnen zetten, dat niet iedereen dezelfde mening als zij delen.

  Eén geloof dat anders gelovigen wel als minderwaardig beschouwd, is de Islam. Het Atheïsme wijkt daar met zulke stukjes niet ver vanaf.

  1. In Nederland mogen christelijke scholen nog steeds homosexuele leraren ontslaan, omdat die als zondige en zelfs minderwaardige mensen worden gezien.
   Het zijn overigens voornamelijk Atheïsten die een ander vrij laten in hun mening, dit in tegenstelling tot christenen die andersdenkenden veroordelen.

  2. Roelof,

   Atheisme is ook een geloof. De enigen die wereldvrede zouden kunnen brengen zijn agnosten. Atheisten weten namelijk met zekerheid te zeggen dat god niet bestaat terwijl daar geen enkel bewijs voor bestaat. Er bestaat ook geen enkel bewijs voor dat god wel bestaat. Als je bestrijd dat god bestaat zonder er bewijs voor te hebben dat god niet bestaat dan ben je gewoon bezig met geloof. Mij zal het een rotzorg wezen of god wel of niet bestaat, ze mogen wat mij betreft het uitoefenen van godsdienstvrijheid volledig afschaffen, dat mensen het maar bij eigen huis en haard houden, dat bespaart ieder een hoop ellende.

  3. ‘“Toch worden kinderen op bepaalde religieuze scholen volgepompt met haat tegen on- of andersgelovigen, vrouwen en homo’s”.
   Volgens mij is dat verboden.’
   Nee, Roelof, dat is wel degelijk toegestaan. Recentelijk is een kind van een zwaar-christelijke school gestuurd omdat men thuis bij dat kind niet de ‘juiste’ bijbel-vertaling hanteerde. Dit is door de rechter acceptabel bevonden. Strikte navolging van de Bijbel leert de onderworpenheid van vrouwen, de doodstraf voor homosexuelen (mannen, of precies te zijn, over homosexuele vrouwen wordt niet gesproken). Zeggen dat alle homo’s dood moeten mag niet, maar zeggen dat volgens jou geloof alle homo’s dood moeten mag wel. We hebben dan wel Artikel 1 van de grondwet, maar dat artikel is nog steeds volkomen onderworpen aan de ‘vrijheid van Godsdienst’.
    
   “Het zijn voornamelijk Atheïsten die het niet kunnen zetten, dat niet iedereen dezelfde mening als zij delen.”
   Dat zal dan al die protestdemonstaries verklaren waarin rabiate atheïsten hysterisch oproepen tot het mond- of algemeen dood maken van niet-atheïsten.
    
   “Eén geloof dat anders gelovigen wel als minderwaardig beschouwd, is de Islam. Het Atheïsme wijkt daar met zulke stukjes niet ver vanaf.”
   Ieder geloof meent het beter te weten dan alle andere, omdat zij als enige de Waarheid hebben. Tot niet zeer lang geleden was dat in Nederland niet anders, maar hier hebben we, op een aantal kleine clubjes na, geleerd dat religie iets persoonlijk is. De Islam is inderdaad nog lang niet zo ver. Dat atheïsten als zodanig dichtbij de Islam ligt, is bijna beledigend*. Hooguit zal een atheïst een geloof als minderwaardig beschouwen als dat geloof diegenen die niet bij dat geloof horen als minderwaardig beschouwd. Bijvoorbeeld: ik, als atheïst, beschouw de overtuigde katholieken als minderwaardig omdat zij vrouwen en homo’s als minderwaardig beschouwen.
   Eén van de kwalijke zaken van de multicultikul is dat die dwaasheid leert dat culturen hooguit verschillend van elkaar zijn in levenswijze, maar niet in waarde. Er zijn echter wel degelijk meer- en minderwaardige culturen, als je kijkt hoe ieder cultuur omgaat met hun medemensen. En het is inderdaad niet Gutmensch-Salonfähig om te zeggen dat de Noord-Europese cultuur meerderwaardig is ten opzichte van bijna alle andere, maar dat is zij wel. Niet dat de Noor-Europese cultuur absoluut superieur is, maar wel degelijk relatief.
    
   Barry: “Atheisme is ook een geloof.”
   Nee, een afwezigheid van iets is niet hetzelfde als een andere vorm van dat iets. Een leeg glas bevat niet een hoeveelheid melk (van 0 ml), het is gewoon leeg.
   Barry: “De enigen die wereldvrede zouden kunnen brengen zijn agnosten.”
   Nee hoor, want ook zij kunnen zichzelf (of hun eigenbelang) zo belangrijk wanen dat zij een ander mogen overheersen en uitbuiten. Er is nooit wereldvrede geweest, en die zal er ook nooit komen, want zo zit de natuur niet in elkaar. Er kan alleen vrede komen als alle mensen samen besluiten hun haat/hebzucht/stamdenken/kortzichtig eigenbelang/etcetera opzij te zetten en opzij te laten. En dat zal nooit gebeuren. Het enige wat je kunt doen is als mens proberen zo ‘fatsoenlijk’ mogelijk te leven volgens ‘behandel een ander a priori zoals je zelf behanderd wilt worden, en eis datzelfde van een ander’.
   *Inderdaad BIJNA beledigend, maar niet helemaal. Ik kan alleen beledigd worden door mensen wiens waardeoordeel over mij voor mij waarde heeft.
    

 9. Politieke islam en kafirs doctrine.

  Grote groepen van Turken, Marokkanen en Somaliërs noemen Nederlanders “kafir” . Een moslim is ten strengste verboden om religieuze interactie met een kafir hebben, behalve pogingen tot bekering. Volgens de ideologie van de politieke islam, wordt onderscheid gemaakt tussen een moslim en een niet-moslim: de “kafir” die dit stempel krijgt opgedrukt is een Nederlander. Het concept “kafir” heeft dus betrekking op een niet-moslims.
  Het is verrassend hoe veel van in Nederland wonende Moslims, Nederlanders als de vijand noemen. Tijdens offerfeest wordt bijna in alle moskeen over de “kafir”´s maatregelen gesproken. Alle imams noemen Nederlanders kafir. De politieke islam heerst hier ook. Ongeveer 70% van de Koran is gewijd aan de zeer vijandelijke “kafir” en die staat in alle moskeen centraal.
  Door deze doctrinaire verbreiding zijn er grote spanningen, het opkomend Islamisering in Nederlandse steden, de explosieve opmars van de krachten achter vijfde colonne van 2 miljoen Moslims wordt zeker het verval van de maatschappij.
  Middels migratie van de geïndoctrineerde moslims is nog niet gestopt. Naast de Turken en Marokkanen stromen ook brutale Somaliërs, Bulgaarse Moslims binnen. Hierdoor het aantal islamitische “gebedsruimtes” en moskeeën groeit nog steeds. Ook zijn gebedsruimtes binnen Nederlandse Universiteiten afgedwongen, evenals gescheiden loketten, taallessen en inburgeringcursussen etc. Er zijn veel Islamitische scholen bijgekomen. Vanaf het begin hebben de moslims veel volkeren overvallen, gekoloniseerd en waar mogelijk geïslamiseerd en hun productiviteit in de vorm van belastingen uitgebuit.
  Islam bewijst constant geen godsdienst te zijn maar een onredelijke, onvrije, enge, strenge ideologie, waaruit ontsnappen levensgevaarlijk is. Als we naar alle moslimlanden kijken zien we, vervolging, discriminatie, eenzame opsluiting, moord, verbanning en noem maar op. bijna alle Arabische landen zitten continue in oorlog met de buurlanden. Turkije zegt openlijk dat alle buren vijanden zijn.
  Een moslimvrouw die de hoofddoek draagt, draagt de vlag van de islam. De helft van de bevolking zit gesluierd thuis, de andere helft is 5 maal daags bezig een ernstige hernia op te lopen. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het westen. De moslimvrouw zegt openlijk dat de westerse beschaving onaanvaardbaar voor haar is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid, en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven. Het gevaarlijkste van de Islam is dat als die ideologie de overhand krijgt, alle vooruitgang stopt. Het is tijd om ons heel erg goed voor te bereiden op het allerergste.

  De vrijheid als kern van de Europese verlichting bestaat niet in de islam. Europa heeft in een moeizame strijd afscheid genomen van het idee van de almachtigheid van een religie. De niet-moslim is volgens de islam een onvolmaakt mens, kritiek op moslims is verboden en het verlaten van de islam wordt met de dood bestraft. En deze religie hebben we de kans gegeven zich binnen 30 jaar definitief in Europa te vestigen…De strijd tussen het Westen en de Islam is namelijk al heel oud en laait met tussenpozen telkens weer op. Deze strijd vergt bovendien echte offers en leidt tot veel leed, zeker ook aan Westerse kant.
  Wanneer er meer moslims zijn, dan niet moslims transformeert een democratie in een theocratie. Moslims hoeven dan met een Islamitische partij slechts voor sharia wetgeving te stemmen. Islam is de grootste bedreiging voor vrije landen…Deze bezadigde, oude heren vergeten, dat deze Moslims die ze nog steeds binnenhalen een nucleaire wapens worden, ook onder hun voeten. De eeuwenoude indoctrinatie van mensen in de islam zit in hun DNA. Generatie op generatie is geleerd dat islam hun identiteit is. Hun binding met familie, stam en hun verleden. Dat is nog eens iets anders dan fascisme en communisme. Oude garde die zich elite noemt maakt een fatale denkfout door te denken dat islam uiteindelijk zal wegsmelten.
  Europese politici hebben bewust de ogen gesloten. Het is juist de islamitische wereld en met name de Turks Islamitische AKP en Arabische Broederschap die het westen niet alleen als een bedreiging ziet, maar juist als een potentiële vijand, waarin maar één antwoord mogelijk: demografische explosie moslims via de baarmoeder, prediking en oproepen tot invoeren van Turkse Arabische cultuur.
  Hoe lang mogen Saoedi-Arabië, Turkije, Pakistan, Marokko en Somalië openlijk de moslims in Europa aansturen?
  Dictatoriale moslimlanden hebben door hun oliedollars decennia lang de politiek georganiseerde islam in Europa met veel geld verzorgd, vooral de Moslimbroederschap en Diyanet profiteerde daarvan. De directe inmenging van Turkije en Marokko in de lotgevallen van de moslims echter is voor de toekomst nog veel gevaarlijker.
  Nederland heeft het recht zijn eigen cultuur te behouden en dient zich niet gedienstig neer te leggen bij middeleeuwse opvattingen die het westen eeuwen terug al heeft overwonnen. Evolutie is vooruitgang dan zet je de klok geen eeuwen terug door lieden te volgen die een verschrikkelijk “systeem” van onderdrukking/onderwerping aanhangen.

 10. Beste diar,

  ik kan mij grotendeels vinden in jouw visie, ware het niet dat het moreel gezien not done is deze visie in onze huidige maatschappij te ventileren.

  Dan wordt er al gauw gerept over discriminatie, terwijl als we sec naar de feiten kijken, dus zonder ‘aanzien der religie’ het duidelijk is dat de schoen wringt aangaande de integratie van de islam in het verlichtte Europa.

  Sinds de verlichting en de renaissance hebben wij westerlingen ons steeds meer losgemaakt van religieuze voorschriften, dogma’s en taboes. Het kan geen toeval zijn dat sindsdien de technische ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt, immers had Adam nooit geweten hoe de appel smaakte als hij niet geproefd had, net zo als dat Copernicus ons niet het beeld van het heliocentrische zonnestelsel had kunnen voorhouden als hij zich dat niet had kunnen voorstellen.

  Religie is mijns inziens iets moois voor de mensen die er hoop uit putten, maar voor eenieder die met twee benen op de aarde staat, uitgaat van de wetenschap dat er géén schepper kan bestaan, aangezien hij simpelweg de tijd niet had het universum te creeeren omdat er vóór de Big Bang geen tijd was, tijd bestond nog niet.

  Religie, en met name expansiegerichte religie zoals de islam maar ook zeker het christendom werkt volgens mij als een handrem op de menselijke ontwikkeling, als een paar oogkleppen op een paard; het verblind ons. Een gelovige conformeert zich aan een oud, fictioneel geschrift welke er automatisch voor zorgt dat ‘de box’, waar wij graag ‘buiten’ denken, plotseling ondoordringbare wanden krijgt. Het resultaat is bekend.

  Alles dat niet binnen deze ‘box’ danwel kaders past wordt beschouwd als onrein, haram, zondig of hoe het ook mag heten.

  Ik ben er van overtuigd dat wanneer wij, de mensheid, zich wil ontwikkelen naar een maatschappij van de eerste klasse, dat wij ons eerst moeten ontdoen van het juk dat religie heet. Zie onderstaande koppelingen voor meer info over de stadia van een maatschappij.

  http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2007/11/harnessing-gala.html

  http://www.youtube.com/watch?v=6GooNhOIMY0

  Daarnaast, hoé ver gaat de vrijheid van godsdienst?

  Als ik een religie opricht, wat mag in Nederland en alle Europese landen (EVRM), welke ik de religie van de vrije wil noem, mijn afgod is geen opperwezen, maar de vrije wil.

  Geboden heeft deze religie niet, maar wel een tip: Laat alles geschieden op basis van uw vrije wil en respecteer de vrije wil van de ander.

  Laat ik dan naar bijv. het UWV gaan en mij daar melden voor een uitkering, zij zullen vragen waarom ik niet werk, ik ben immers gezond. Mijn antwoord zal dan zijn: “Ik kan niet werken, want dat mag niet van mijn geloof, volgens mijn religie mag ik alleen handelen uit vrije wil.”

  Wat zou de reactie zijn die dit oproept?

 11. Diar heeft wellicht te lijden gehad onder vervolging door moslims? Maar hij zegt wel een paar ware dingen.

  Agnosticisme lijkt me de enige eerlijke en wetenschappelijk verantwoorde ‘religie’ die men kan hebben. We weten echt niet of er wel of niet een god of goden bestaan. Atheïsme is niet te bewijzen evenmin als theïsme. IMHO zijn er nog zoveel onverklaarbare gebeurtenissen in de wereld die misschien wel op bovennatuurlijke zaken wijzen. Maar aan de andere kant maken godsdienstige mensen zoveel misbruik van hun religies om te kunnen moorden, verkrachten onderdrukken en haatzaaien dat ze eerder dienaren van satan lijken dan een dienaar van een liefhebbende god.

 12. Godsdienst houdt zichzelf ook in stand.
  Asch maakte duidelijk wat er gebeurt als er een ernstige tegenstrijdigheid bestaat tussen de eigen ervaringen (en de opvattingen die daarop zijn gebaseerd) en die van anderen. (conformeringseffecten). Stel nu dat de tegenstrijdigheid iemands eigen ervaringen, overtuigingen en handelingen betreft. Dan komt een proces op gang dat de cognitieve consistentie herstelt. Dit proces bestaat uit een zodanige herinterpretatie van de situatie dat de inconsistentie wordt gereduceerd. Volgens Festinger leidt iedere waargenomen of ervaren inconsistentie in onze kennis, gevoelens en gedragingen tot een onaangename innerlijke toestand; cognitieve dissonantie.
  Men zal deze toestand zoveel mogelijk proberen weg te werken of tot een minimum te beperken. Een van de oudste voorbeelden is dat van de sekte die het einde van de wereld verwachtte. De stichter van de sekte maakte bekend dat zij een boodschap had ontvangen van buitenaardse ‘beschermers’. Op een bepaalde dag zou er een enorme vloedgolf komen. Alleen de echte gelovigen zouden worden gered en rond middernacht met vliegende schotels worden opgehaald. (De technologische mogelijkheden zijn sterk verbeterd sinds de dagen van Noach). Op de dag des oordeels verzamelden alle sekteleden zich om de voorspelde gebeurtenissen af te wachten. De aankomsttijd van de vliegende schotel brak aan, maar er gebeurde niets; de spanning steeg met het uur. Ten slotte kreeg de leider van de sekte opnieuw een boodschap door: als beloning voor het geloof van de sekteleden zou de aarde gespaard blijven.
  De sekteleden waren buitengewoon verheugd en voelden zich GESTERKT in hun geloof. (Festinger, Riecken en Schachter.) Men zou, gezien het niet uitkomen van de duidelijke profetie, het omgekeerde hebben verwacht. Als een voorspelde gebeurtenis niet optreedt, behoren de overtuigingen die tot de voorspellingen hebben geleid, te worden aangepast. De cognitieve dissonantietheorie voorspelt echter iets anders. Door het geloof op te geven dat er buitenaardse redders bestaan, zou iemand die deze opvatting erop na heeft gehouden een uiterst pijnlijke dissonantie ervaren tussen de huidige scepsis en de voormalige overtuigingen en handelingen. Het eerdere geloof zou achteraf buitengewoon dwaas hebben geleken. Sommige sekteleden hadden zelfs hun baan opgegeven of al hun bezittingen van de hand gedaan; dergelijke handelingen zouden zonder het geloof in buitenaardse redders heel ongerijmd hebben geleken. De dissonantie zou ondraaglijk groot zijn en werd nu gereduceerd door geloof te hechten aan de nieuwe boodschap die de oorspronkelijke boodschap overeind hield. Dat de andere sekteleden op dezelfde wijze reageerden, sterkte hen in deze overtuiging. Ze hoefden zich nu niet te beschouwen als idioten; integendeel: eigenlijk waren ze standvastige leden van een kleine groep dapperen. Hun geloof had de wereld gered. Iets dergelijks is gebeurd na de ontruiming van de Bhagwan-commune in Oregon.

 13. Zeggen dat atheïsme ook een vorm van geloof is, is hetzelfde als zeggen dat niet gaan schaatsen ook een winstersport is.
  Niet geloven in een god waarvan het bestaan niet bewezen kán worden (of het niet-bestaan niet bewezen kán worden) is identiek met het geloven in kaboutertjes wiensd bestaan of niet-bestaan ook niet bewezen kan worden.
  Als een kind hardnekkig blijft volhouden dat het een voor alle anderen niet-zichtbaar vriendje heeft, waarmee het praat en waarvan het (al dan niet vervelende/verstandige) opdrachten krijgt, dan is dat kind ‘psychisch niet in orde’ en dient het behandeld te worden. Een volwassene die een dergelijke onzichtbare vriend heeft, noemen we een ‘stemmenhoorder’ of ‘schizofreen’, en deze dient ook behandeld te worden voor hij ‘een gevaar voor zichzelf of een ander’ vormt. Echter leeft voornoemde persoon met onzichtbare vriend in een gemeenschap van mensen die dezelfde onzichtbare vriend hebben, dan is het ineens een religie. En moeten we die persoon/personen ineens volkomen serieus nemen en zelfs extra rechten toekennen. je kind een onherstelbare verminking toebrengen omdat dat moet van ‘god’? Moet kunnen! Maar waarom mag ik bij een Moslim of Jood geen teken in het voorhoofd krassen als dat zou moeten van mijn geloof, en mag een Moslim- of Joodse vader wél een onherstelbare ingreep plegen op het lichaam van zijn kind? Laat me raden; als ik het zou willen doe ben ik een ‘rascist’, een ‘fascist’ en een gek. ‘Fascism is everybody else’s fascism but your own'(K.S.SSorabji).
  Ik ben helemaal voor de vrijheid van godsdienst; ieder mens moet voor zichzelf kunnen beslissen in wat voor sprookjes hij/zij gelooft (mogelijk zijn er mensen die nu beledigd zijn door mijn gebruik van de term ‘sprookjes’. Het zij zo. Mijn verontschuldigingen aan iedere god die zich bij mij meld). Echter, die vrijheid strekt zich niet verder uit dan de persoon in kwestie. Je kunt er geen plichten voor een ander aan ontlenen, en geen (extra/andere) rechten voor jezelf.

 14. Weg met de godsdienstvrijheid.Respect hebben voor het recht op vrije godsdienstbeleving staat niet gelijk met het toelaten en organiseren van de islamisering van onze land/Europa.Godsdienstvrijheid betekent niet dat men het recht heeft om op iedere hoek van de straat een moskee te bouwen; hier de regels van de sharia in te voeren; vrouwen te discrimineren en het eigen volk weg te pesten uit de geïslamiseerde gettowijken in onze Europese grootsteden.Tolerantie is een misdaad, indien men tolerant is ten opzichte van intolerantie!

Laat een reactie achter