Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?

*** Er is inmiddels een update van dit artikel verschenen. ***

Met behulp van de –geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt– strategie ben ik de afgelopen tijd druk bezig geweest om verschillende zaken van het economische systeem uit te pluizen. Dit was leerzaam, avontuurlijk en soms begreep ik opeens wat ze bedoelen met de doos van pandora. Ik deel hier graag mijn reis- en leerverslag in de hoop dat het andere mensen kan helpen om een beter begrip van het systeem te krijgen.

Hoe werkt ons huidige economische systeem?
De belangrijkste reden dat “de 99%” protesteert is waarschijnlijk omdat 99% van de mensen geen enkel idee hebben hoe het huidige economische systeem is ingericht. Bijna niemand kent de precieze mechanismen van hoe geld gemaakt wordt, door wie dit wordt gedaan, wie aan de touwtjes trekt van het geldsysteem, wat voor invloed rente heeft in een systeem, etc. “De 1%” lijkt goed van deze onwetendheid te profiteren.

Maar weinig mensen weten hoe ons huidige geldsysteem werkt. Het wordt de hoogste tijd daar verandering in te brengen.

Geld is Schuld
Geld wordt tegenwoordig gemaakt uit schuld, geld is schuld. Hiermee zijn de mensen die het recht hebben om leningen uit te geven in de vorm van schulden degenen die het recht hebben om geld te maken. Overheden produceren slechts het tastbare geld zoals de munten en briefjes. Private banken zijn in het huidige economische systeem verreweg de grootste geldscheppers. Ook de Nederlandse Centrale Bank is vanaf 1998 volledig afhankelijk van private banken om aan geld te komen.
Een veelvoorkomend misverstand is dat mensen denken dat als ze geld lenen bij een bank dat dit het spaargeld is van andere mensen. Dit klopt niet en is dus niet waar. Banken scheppen de schulden die mensen aangaan uit het niets, maar gebonden aan regels bepaald door centrale banken. Zo is het mogelijk dat zowel personen, bedrijven en overheden allemaal schulden kunnen hebben bij de bank. Nederland heeft een schuld van 400% van het BNP.  Het gaat hier over de totale schuld van overheid, bedrijfsleven en huishoudens bij elkaar. In concrete cijfers komt dit neer op 2380 miljard euro. Als we dit omzetten komt dit op een gemiddelde schuld van 143.000 euro per Nederlander.

Rente, de grote veroorzaker van verdeeldheid in rijkdom.
Dat banken geld mogen creëren is voor velen waarschijnlijk nieuw, wat dit recht echter interessant maakt is het feit dat banken rente over dat gecreëerde geld mogen vragen. Als we ervan uit gaan dat de gemiddelde rente op alle uitstaande schuld 5% is, dan verdienen de banken jaarlijks 119 miljard euro aan rentekosten aan de totale Nederlandse uitstaande schuld. Dit komt neer op 7125 euro per Nederlander. Het gemiddelde inkomen in Nederland in 2011 was 32.500 euro. Oftewel de gemiddelde Nederlander is 22% van zijn of haar inkomsten kwijt puur aan rentelasten, die allemaal naar private banken gaan. Deze rentelasten zitten in persoonlijke rentelasten over persoonlijke leningen, ze zitten berekend in producten van bedrijven die rente aan private banken moeten betalen, en het zit in de belastingen om de rente op de staatsschuld te kunnen betalen. Als je dit in tijd om zou zetten, werkt elke Nederlander van jong tot oud jaarlijks 81 dagen “gratis” voor de mensen die deze rente opstrijken. Zo wordt duidelijk dat private banken veel geld verdienen doordat ze rente vragen over geld wat ze in de vorm van schulden zelf uit het niets hebben gecreëerd. Dit verklaart hun luxe bedrijfspanden op de mooiste locaties, de goede salarissen en bizar hoge bonussen voor hun zogenaamde “topbestuurders”.

De rente die bankiers mogen vragen over het gecreëerde geld zorgt ook voor een systematisch probleem. Om dit te begrijpen moeten we terug naar het principe dat geld schuld is. Banken creëren schulden voor mensen, maar mensen moeten naast het terugbetalen van de schuld ook rente betalen over die schuld, en dat geld is nooit gecreëerd. Er is altijd meer schuld (schuld plus benodigde rente) dan dat er geld (eerder gecreëerde schuld) in het systeem aanwezig is. Dit mechanisme zorgt ervoor dat er altijd een schaarste aan geld is. En hierdoor wordt competitie tussen personen en bedrijven geforceerd door het systeem, want ze moeten proberen het geld van elkaar binnen te krijgen omdat er niet genoeg geld is in het hele systeem. Degene die niet op tijd genoeg geld van anderen weet te pakken te krijgen zal failliet gaan. En als bedrijven failliet gaan of personen niet meer hun hypotheek betalen, wie krijgt dan de daadwerkelijke waardevolle zaken in handen zoals het bedrijf of de woning? Inderdaad de banken.

Een andere fundamentele systeemfout van dit mechanisme is  dat het uitgaat van de mogelijkheid om oneindig exponentieel te kunnen blijven groeien. Het systeem moet telkens meer schulden maken, (waar telkens meer rente over moet worden betaald aan private bankiers) om de telkens groter wordende schuldenberg plus benodigde rente te kunnen voldoen want anders implodeert het systeem. En het is simpelweg niet mogelijk om oneindig te blijven groeien op een aarde met natuurlijke grenzen waar de daadwerkelijke waardevolle producten vandaan moeten komen. Doordat er systematisch gezien echter telkens meer geld nodig is dwingt het systeem de gebruikers ervan om telkens meer zaken van de aarde op een of andere manier in het geldsysteem te drukken. Oftewel langzaam maar zeker wordt op alles en iedereen een prijskaartje geplakt. En alles wat in het geldsysteem wordt uitgedrukt is mooi voor bankiers want die beginnen vanaf dat moment de rente ervan af te romen.
Faillissementen, competitie tussen mensen en uitbuiting van de aarde zitten allemaal in het systeem ingebouwd. Net als de uiteindelijke implosie van het systeem.

De lusten, risico`s en lasten van het systeem zijn daarbij ook nog eens buitengewoon oneerlijk verdeeld. Als de mensen niet langer aan hun schulden kunnen voldoen komt het bezit in handen van de banken. Als de banken failliet gaan red de politiek ze met publiek geld. Voor banken is dit dubbel cashen omdat de overheid en daarmee dus het hele volk dan nog verder in de schulden bij banken komen te staan en ze zo dus nog meer aan jaarlijkse rentelasten naar de banken moeten overdragen. In Nederland is de staatsschuld door alle reddingsacties met bijna 100 miljard omhoog gegaan. Ook hierover zal rente moeten worden betaald in de komende generaties aan private banken die onze overheden wisten te overtuigen dat deze reddingen noodzakelijk waren.

En het kan nog gekker. Bizar genoeg is het voor internationale private banken buitengewoon interessant om oorlogen te financieren. Het liefste zelfs aan zo veel mogelijk kanten tegelijk, want hoe verder nationale overheden in de schuld staan hoe meer geld zij aan rente op de uitstaande schulden verdienen. En laat oorlog nou een ideaal instrument zijn om meerdere overheden tegelijkertijd in de schulden te krijgen. Er is hierbij eigenlijk geen risico voor de banken want de bevolking van het land  moet de leningen terugbetalen die door de oorlogvoerende overheden worden aangegaan,  in de vorm van belastingen. Overigens werkt het ook om landen te overtuigen dat zij verdere schulden moeten nemen bij banken om zo andere landen die schulden hebben bij banken te helpen.

Rente zorgt voor een continue welvaartsverschuiving van 80% van de armsten naar de 10% rijksten van het systeem.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat het systeem van rente continue voor een verschuiving van rijkdom zorgt van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10% van de bevolking. De overige 10% betaalt en ontvangt ongeveer evenveel rente tijdens het leven. We zagen net dat de gemiddelde Nederlander jaarlijks in totaal 7125 euro aan rentelasten betaald. Dit komt neer op rond de 20 euro per dag. De 80% van de armste Nederlanders betalen dus dagelijks 20 euro aan de rijkste 10% die hiermee 160 euro per dag verdienen. Als iemand wil profiteren van dit systeem moet die persoon minimaal 7125 euro aan rente weten te vangen over het eigen vermogen. Als dit wordt berekend uitgaande van een positief rentepercentage van 3%, dan is er een eigen vermogen nodig van rond de 240.000 euro, zonder enige eigen schulden uiteraard,  voordat mensen quitte  gaan spelen. Verdubbel dit vermogen nogmaals, dus rond de 500.000 euro, en dan beginnen mensen pas te profiteren van ons huidige rente systeem. Als schrijver van dit stuk moest ik constateren dat ik bij de 80% hoor. Wat wederom interessant is om te bedenken is dat hoe verder dit mechanisme schuift hoe sterker deze effecten worden. Uiteindelijk zullen er telkens meer mensen van de 80% zijn die niet meer hun leningen kunnen betalen waardoor ze hun bezittingen gedwongen moeten verkopen. Deze bezittingen die in tegenstelling tot het door banken gecreëerde geld een echte waarde hebben voor het voortbestaan kunnen dan vervolgens goedkoop worden opgekocht door de rijkste 10%.
Dit klinkt wellicht ongeloofwaardig maar zo werkt het systeem in opzet en dit verklaart ook dat 147 bedrijven 40% van de totale rijkdom van de wereld in handen kunnen krijgen (originele onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren in de vorm van schulden.

Bronnen voor meer informatie:
Eerdere artikelen over geldcreatie (deel 12 & 3) en rente (deel 1 & deel 2).
Monetair beleid – Universiteit Leiden (Nederlands)
Money as Debt I (NL ondertiteling)
Money as Debt II, Promises Unleashed
Zeitgeist Addendum (NL ondertiteling)
Zeitgeist III, Moving Forward (NL ondertiteling)
The Money Fix (NL ondertiteling)
90 minuten Willem Middelkoop over het huidige bankensysteem. (Nederlands)
Ex bankier doet een boekje open (Nederlands)
The American Dream (NL Ondertiteling)
Interest and Inflation Free Money by Margrit Kennedy (pdf Engels)
Arm door Geld  (pdf Nederlands)
Modern Money Mechanics (pdf Engels)
Why we Fight (received the Grand Jury Prize at the 2005 Sundance Film Festival) (Engels)  

Wie heeft het recht op geldcreatie en waarom?
Het recht op geldcreatie en daar rente over mogen vragen is wellicht het grootste voorrecht dat iemand kan hebben. Voor wie wil weten hoe er in het verleden gevochten is tussen overheden en private bankiers om dit recht op geldcreatie in handen te krijgen is de documentaire The Money Masters een absolute aanrader, net als de tijdlijn the History of the Money Changers. Zij laten zien dat er meer dan een paar Europese koningshuizen en Amerikaanse presidenten voor om het leven zijn gebracht en dat er verschillende oorlogen om zijn gevoerd zowel in Europa als Amerika in de afgelopen 2000 jaar. Het feit is dat de private bankiers op dit moment in de geschiedenis gewonnen hebben. En dat hadden we net al gezien aangezien het zo mogelijk is voor slechts 147 bedrijven om 40% van de wereldrijkdom van meer dan 7 miljard mensen in bezit te hebben. Het lijkt de strijd dus waard te zijn geweest.

Hoe dieper personen, bedrijven en overheden in de schuld staan hoe meer geld de banken eraan verdienen. En mochten mensen, bedrijven of overheden de lening niet meer kunnen betalen dan gaan de goederen die echte waarde hebben automatisch over naar bankiers die dit dan voor spotprijzen op kunnen kopen. Zo kun je zelfs landen motiveren om staatsbedrijven, oude cultuurschatten of eilanden te verkopen...

In Nederland zijn de meeste banken in private handen en staan onder toezicht en controle van de centrale bank met de misleidende titel van De Nederlandsche Bank. Want wie heeft eigenlijk de controle over De Nederlandsche Bank? Interessant of dubieus genoeg blijken dit vooral de rijkste bedrijven, (o.a. Shell, Phillips, ING) en steenrijke Nederlandse families zoals Fentener van Vlissingen en onze koninklijke familie te zijn. De Nederlandse overheid levert slechts 1 van de 10 bestuursleden en kan maximaal een inbreng van 33% hebben… Lees hier het hele artikel. Wat daarbij interessant is om te vermelden is dat Koning Willem de Derde van Oranje (zie 3 min 43) in 1694 ervoor zorgde dat de contole over de centrale bank van Engeland van de overheid werd verplaatst naar private bankiers.

Na de invoering van de Euro, zijn alle centrale banken van deelnemende landen weer geconcentreerd in de Europese Centrale Bank en hoewel de naam doet vermoeden dat dit onder invloed en controle van de Europese regering staat is dit niet het geval aangezien alle leden stuk voor stuk worden voorgedragen uit de private bankensector. En de overige onderdelen van Europa expliciet geen invloed mogen uitoefenen op de ECB of de “nationale” centrale banken.
“Members of the Executive Board are appointed from private banking circles, by agreement of heads of government of member states after “consultation” with the Council of Ministers and the European Parliament.  This is the most powerful institution in the E.U. It has total and independent control over the amount of money and credit in circulation, and thus the general level of economic activity, at a given time throughout those member states who sign up for monetary union.” Lees hier het hele stuk.

Alle centrale banken zowel nationaal als Europees en ook de Amerikaanse Federal Reserve, staan onder controle van de rijkste 1%  en enige mogelijkheid tot democratische invloed hierop vanuit nationale overheden en vanuit Europa of de VS is niet mogelijk. Al deze centrale banken zijn overigens weer gecentraliseerd in de Bank of International Settlements ook wel de BIS genoemd. De BIS is met hun rol als het ware het hart van het huidige globale geldsysteem. En geheel volgens het patroon is ook op deze bank geen enkele democratische invloed mogelijk. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij nog steeds niet duidelijk is of dit iets is waar we ons zorgen over moeten maken of niet. Maar het is op zijn minst opmerkelijk dat het geldcreatie proces en de banken die hier de rechten op hebben volledig onder controle staan van de rijkste 1%.  Daarbij vond ik het extreem vreemd om erachter te komen dat mensen en overheden praktisch gezien helemaal geen controle hebben over, of zelfs maar enige invloed kunnen uitoefenen op het geldsysteem waar ze gebruik van maken.

Bronnen voor meer informatie:
Inside Job (oscaarwinnaar beste documentaire 2010)
The Money Masters
The Secret of Oz
The Power of the Purse part 1 & part 2
Ring of Power: Empire of the City
De Wereld in Gijzeling, deel 1234 en 5 

Tot slot
Tot zover een verslag van mijn zoektocht in begrip over het huidige economische systeem. Ik begrijp dat mijn begrip verre van perfect kan zijn dus constructieve opmerkingen en aanvullende informatie is zeer welkom net als mogelijkheden voor oplossingsrichtingen. Ik zou echter iedereen willen aanraden om zichzelf echt in deze materie te gaan verdiepen. Gemiddeld betaalt iedere Nederlander jaarlijks meer dan 7000 Euro (22% van het gemiddelde inkomen) aan rentelasten. Als je jaarlijks niet minsten net zoveel rente ontvangt dan hoor jij bij de 80% die de nadelen van ons huidige geldsysteem ondervindt. Gemiddeld werkt elke Nederlander jaarlijks “gratis” 81 dagen voor de rijkste 1% door de werking van rente in ons systeem. Door samen dit systeem zo goed en scherp mogelijk in beeld te krijgen kunnen we het systeem verbeteren en ervoor zorgen dat geld optimaal zijn oorspronkelijke doel vervult. Het uitwisselen van waardevolle zaken tussen mensen voor het verbeteren van het voortbestaan van ons allen.

Aanverwante artikelen: 
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten hoe beter.  Zet wel even de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder.)

90 gedachten over “Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?”

 1. Volgens mij is het gevolg goedkopere arbeid en minder democratie. Soort feodaal stelsel maar dan anders. Heel droevig eigenlijk. Met rente is niets mis mits er wel een balans blijft tussen wie spaart en geld leent.

  1. Voor een ieder die meer en extra info wil over dit en andere issues in de wereld;
   http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w

   hier komt alles aan bod, van het huidige economische stelsel (wat haaks staat op de belengen van de mens, wat duurzaam en “economical” zou moeten zijn).
   De sociale aspecten van de mens en zijn samenleving(al dan niet de geïndoctrineerde normen, waarden en feiten), de verzoeking van macht en het begrip rente (wat is dat eigenlijk?), wat is inflatie, hoe zijn faillissementen ingebouwd in het systeem, en hoe wordt geld gecreeerd?

   Gewoon een hele objectieve en wetenschappelijke manier om onze samenleving eens te bekijken, met als doel verandering (verbetering) te kunnen initiëren.

   Mooi is ook dat ze afsluiten met een scene waarin iedereen kampen opslaat voor de financiële instituten (beetje zoals nu werkelijkheid is geworden).

   Kijk het het is niet zonde van je tijd.

 2. Dit systeem gaat telkens verder door, dus telkens meer rijkdom zal zich concentreren bij de mensen die nu het meeste hebben. Nu heeft 1% van de mensen of eigenlijk zelfs maar 147 bedrijven 40% van alle welvaart van 7 miljard mensen in handen. In Nederland werken we via de rentelasten allemaal gemiddeld 81 dagen voor deze top 1% omdat zij de rente ontvangen die wij over alle schulden betalen. En dit gaat alleen maar toenemen. Je ziet ook dat een generatie geleden 1 persoon nog voldoende kon verdienen om een heel gezin te onderhouden. Nu zijn er eigenlijk altijd al 2 werkende mensen nodig. Over een generatie zullen dit al 4 moeten zijn. Dit is een exponentieel proces namelijk… Vind je het gek dat half Nederland in de stress en aan de antidepresiva zit…
  Rente creeert effecten in een systeem, je kunt kiezen of je dat wilt of niet maar het is belangrijk dat mensen beseffen wat die effecten zijn, en dat die systematisch zijn. Dan kun je nog kijken naar wie die voordelen eigenlijk toe zouden moeten gaan. Als de overheid deze rente zou krijgen inplaats van internationale bankiers dan zou dat voor Nederland dus jaarlijks 7000 euro per persoon opleveren. Daar kun je als overheid een boel leuke dingen mee doen, kan het PGB wellicht blijven en hoeft het collegegeld niet verviervoudigd te worden.

  1. Is het niet zo dat als iedereen in een huurflat zou zitten er helemaal geen bezit en dus ook geen geld meer is voor die onderste 80 % en er dus nog meer bezit in handen komt van de bovenste laag?

 3. @ bemoeier, het is heel verstandig dat je geen persoonlijke leningen hebt maar je betaald ook mee aan rente op andere manieren. Bedrijven waar je producten koopt zoals supermarkten, bouwmarkten etc. zijn vaak grotendeels gefinancieerd door leningen van de bank. In Nederland is dat inmiddels gemiddeld meer dan 50%, zij berekenen de rentekosten die zij betalen door in de producten zodat je indirect alsnog aan de rente voor internationale bankiers meebetaald. Hetzelfde geld uiteraard voor de staatschuld waar je als je belasting betaald ook aan meebetaald… Het is dus heel moeilijk om jezelf hier volledig aan te ontrekken. Het kan wel door zelf dus heel veel geld uit rente te verdienen maar dan hebben we het al bijna over een bedrag van 250.000 euro. Dat is op zich haalbaar voor een top 20% in Nederland…
  Ik zal nog even aan het sparen..

 4. Een paar kanttekeningen bij dit verhaal.

  Allereerst is de reden waarom de controle over de centrale bank niet meer bij de koning of zijn onderdanen is (of bij presidenten wanneer het over Republieken gaat), is simpelweg dat die dat geld over de balk smeten voor hun eigen vermaak, waardoor de burgers continue de pineut waren. Daar is bijvoorbeeld de Franse Revolutie uit voortgekomen, maar voorbeelden zat waarbij dit geen goede oplossing is. Recent nog landen als Argentinie en Venezuela en daarvoor devalueerden munten zoals de Franse Frank en de Italiaanse Lire om de haverklap, waardoor iedereen die wat gespaard had in een klap weer arm was. Net als de Rechterlijke macht is het beter dit aan mensen over te laten die dit werk professioneel doen, wat meestal (maar inderdaad niet altijd) veel beter uitpakt.

  Daarnaast zijn de meeste bedrijven in handen van degene die de aandelen hebben, niet hun bestuurders. Dus die 1% is een foute aanname. Vertel mij eens hoeveel mensen een aandeel Philips hebben? Dat is natuurlijk niet bekend (de aandelen zijn niet op naam), maar vele duizenden zeker, en je kunt ook via pensioen of spaarfonds eigenaar zijn zonder het te weten. Dit geldt voor duizenden andere bedrijven en dan kom je tot de conclusie dat in werkelijkheid de meerderheid van de mensen medeeigenaar is.

  Verder is de conclusie dat het een fout systeem is nogal kort door de bocht, vele andere manieren zijn in de historie voorbijgekomen, en de onze is een van de succesvolse, zoniet DE succesvolste als je onze welvaart om je heen ziet.

  1. In Nederland heeft vrijwel niemand eigen bezit. De rijkdom is collectief eigendom. In Brazilië is dit omgekeerd. Daar hebben 97% van de huiseigenaren ook echt een eigen huis. Brazilië is per persoon rijker maar heeft een lagere relatieve BNP / capita.
   BV Nederland wil net als de yankees de motor zo hard mogelijk laten lopen. Echter niet iedereen kan daar in delen.
   Ik kan niet hard genoeg roepen dat kwantiteit het blijkbaar heeft gewonnen van kwaliteit.
   Landbouw, industrialisatie en automatisering had ons vrij moeten maken. Maar ze hebben ons alleen maar harder laten rennen. Nu moet je rennen voor spullen die je niet nodig hebt en andermans bezittingen maar ook andermans oorlogen!

   Waar is de vrije tijd, de geestelijke ontplooiing, de ruimte, het echt eigen bezit, de privacy, het verse natuurlijke voedsel, schone lucht, gastvrije mensen…. nee, dat heb je alleen in bepaalde binnenlanden zoals de Amazone. Ik voel mij dus ook erg rijk. Ik heb de tijd en de ruimte en dat in goede gezondheid en met lieve mensen om mij heen.

   Nog wat harde cijfers; in Nederland is grofweg de helft van de mensen chronisch ziek en in Europa 40% mentaal ziek. In Brazilië is maar 33% chronisch ziek maar dat is te wijten aan te vette en te zoete voeding. In die polder is het juist te wijten een ontbreken voorlichting, teveel stress en onnodige medicijnen.
   Kortom, laat je niet gek maken en gooi die oorkleppen eens af.
   Jullie zijn niet echt gelukkig maar alleen maar dom gehouden. Rennen voor bank en baas tot je er bij neervalt…
   Tsja… als je dat rijk noemt… je gaat nog gelijk krijgen ook, technisch gezien dan. Maar iedereen die een beetje verder kijkt dan de neus lang is ziet wat ik ook zie en wat het artikel beschrijft.

  2. @ Robbieknor

   Het basismechanisme blijft echter heel simpel. Geld is schuld en er moet altijd meer schuld worden gemaakt om dat af te kunnen lossen omdat de rente die moet worden betaald nooit gecreeerd is. Dit zorgt voor competitie, en telkens meer competitie hoe verder het systeem schuift. Het zorgt ook zo voor uitbuiting van moeder aarde en elkaars medemens. Het basisrentemechanisme werkt altijd zo dat alle mensen 7000 euro aan rente moeten betalen en slechts de rijkste laag ontvangt minimaal net zo veel rente. De 1% is kortom gewoon de rijkste procent van alle mensen. Ben je het niet met mij eens dat het raar is dat 8 van de 10 mensen in nederland dagelijks 20 euro kwijt zijn aan de rijkste van de 10 die hiermee dus 160 Euro verdient?

   Verder deel ik gedeeltelijk je zorgen om geldcreatie te nationaliseren en roep ik daarom ook op om andere mensen hun idee te krijgen. Het punt is echter wel. Een koningshuis wat zich misdraagt gaat niet lang goed en het is duidelijk waar de fout ligt en in Frankrijk zijn die volgens mij ook vrij stevig gestrafd daarvoor door het volk doordat hun hoofden al snel over het dorpsplein rolden met de guilloitine. Griekenland kon tenminste voor de euro de munt laten devalueren zodat idd de rijke mensen hun geld kwijt zijn maar het land wel weer de economie kan opstarten.

   Met Europa in volle werking zien we niet eens naar wie het geld toegaat, de ECB vergadert achter gesloten deuren en nationale overheden hebben 0,0 mogelijkheden om hun eigen economische beleid nog te bepalen. Het kan toch niet zo zijn dat alle nationale overheden die deelnemen aan de Euro nu volledig afhankelijk zijn van internationale bankiers als de IMF, de Wereldbank en de ECB?… Er is nu 0.0 democratisch controle en we weten amper wie nu van dit systeem profiteren. Het spijt me wel maar dan heb ik liever dat er zo nu en dan eens een mafkees van 1 land er een potje van maakt en die vervolgens daar wel op wordt afgestrafd dan dat een ondoorzichtige club mensen in principe aan nationale overheden kan dicteren dat ze zaken als het pgb moeten afschaffen en dat collegegelden verviervoudigen…

   Wat je zegt is zeker waar over wie bedrijven in handen heeft. Het laat echter niet weg dat de 20 rijkste bedrijven allemaal bedrijven zijn die het recht op geldcreatie in handen hebben. En zoals ik al zei het mechanisme van rente is heel simpel dus als je meer dan 7000 euro per jaar winst uit rente en aandelen van bedrijven weet te halen dan speel je ongeveer quite. Echter heb blijkt dat 80% van de bevolking dit niet lukt. En dat die zo dus een extra belasting voor de kiezen krijgen waar de rijkste 10% het voordeel van heeft.

   Als laatste ben ik het met je eens dat ons systeem een heel eind gekomen is maar bedenk niet dat wij dit mechanisme al jaren op de derde wereld als Afrika en Zuid Amerika hebben losgelaten en daar indirect voor heel veel ellende verantwoordelijk zijn. En volgens mij zien we nu wereldwijd protesten. Zeggen dat dit het beste systeem ooit is, is op zich waar maar ik denk dat de wereld ook laat zien dat we nu toe zijn aan een beter systeem wat welvaart eerlijker verdeeld en waarbij we met zijn allen misschien ook weer wat rustiger aan kunnen gaan doen.

   Wat ik zie is dat burgers in heel Europa van hun politiek te horen krijgt dat studeren duurder wordt, en andere onderdelen van onze welvaartstaat gekanibaliseerd worden. Er zijn minder banen, terwijl er werk genoeg is om te doen, maak al het stadsgroen eetbaar, maak alle huizen energieneutraal.

   Ik zie gewoon niet in hoe we aan elkaar kunnen uitleggen dat de gemiddelde Nederland 7000 euro op jaarbasis betaald, oftewel 81 aan het werk is voor de 1% van de wereld? En als je het systeem begrijpt zal dit alleeen maar sterker worden. Nu heeft 1%, 40% van alle welvaart in handen. Dat is toch volledig absurd… Maar als we dit systeem niet stoppen is dit over 10 of 20 jaar wellicht al 60% en uiteindelijk als we het spel volgens deze regels blijven spelen eindigt de top 1% met alles. Simpelweg door hoe geldcreatie en rente op dit moment werken.

   Ik denk dat wij inmiddels met het internet en het gezonde verstand van het volk best een beter systeem zouden moeten kunnen uitvogelen.

  1. Dankjewel, heb het filmpje opgenomen in het artikel bij geld is schuld. 9 van de 10 mensen begrijpen het geldcreatie spel van banken nog niet en dit maakt dat in het kort heel snel duidelijk. Heel praktisch :-)

 5. @Moerstaal: “Landbouw, industrialisatie en automatisering had ons vrij moeten maken. Maar ze hebben ons alleen maar harder laten rennen. Nu moet je rennen voor spullen die je niet nodig hebt en andermans bezittingen maar ook andermans oorlogen!”
  Dit is een hele goede opmerking. Ik had me ook al afgevraagd, waar blijft die heerlijke tijd die in de jaren 50/60 werd voorspeld, als computers, machines en robots het werk zouden doen, en er welvaart was voor iedereen en vrije tijd (De spelende mens).
  Deze utopie is verworden tot een situatie waarin alleen de elite echt vrij kan zijn en doen en laten wat ze wil.
  De rest is gebonden als loonslaaf en hypotheek aan zijn huis en werk.
  Tot aan de dood.
  We leven in een grote illusie.
  De mens is niet gemaakt om zo te leven.
  Men ziet winkelen in winkel-malls als de ultieme vrijheid, maar daar is men ook slaaf (van gemanipuleerde wensen d.m.v. reclame).
  Aan de andere kant hebben veel mensen het nu materieel veel beter dan 100 jaar geleden, toen men op het land moest werken met handgereedschap, nu zie je veel te dikke mensen.
  Maar dat wil niet zeggen dat de mensen nu gelukkiger zijn.
  Hoe dit systeem nog te stoppen is?
  Een revolutie als in 1917 Rusland of 1789 Frankrijk?
  Ik persoonlijk voorzie de verloedering van Europa door horden arabische en oost-europese have-nots tegemoet.Maar eventueel kan een nieuwe technische doorbraak weer voor een opleving zorgen, bijv. groene energie wordt algemeen, electrische auto’s, zelfstandig opererende robots, die onaangename klusjes opknappen, zoals landbouw, verpleging, vuilnis, produktie, huishouden.
  De eerste voorteken zijn er al. Japan heeft een redelijk werkende robot ontwikkeld, auto’s kunnen zichzelf inparkeren en borden herkennen, chips worden nog steeds sneller en beter en goedkoper.
  Dus waarschijnlijk zien we over 100 jaar de straten vol met werkende robots, maar dan blijft de vraag natuurlijk of de elite de niet werkenden dan nog geld zal gunnen in de vorm van uitkeringen, want ze zijn dan niet meer nodig, de arbeidersklasse als werktuig van de bezittende klasse.
  Maar dan is het mogelijk dat onverlaten robots in elkaar gaan slaan, of stelen voor de onderdelen.
  (Sorry, mijn science-fiction fantasie vloog uit de bocht—Ben weer right on track nu haha)

  1. @Archibald,

   Het droevige is dat als mensen dit beginnen te ontdekken dat velen afhaken omdat ze het niet aan kunnen of denken dat het een samenzweringstheorie is omdat het gewoon te ver gezocht klinkt.
   Ik moet zeggen dat ik verschillende malen bijna ben afgehaakt omdat het gewoon teveel voor mijn bevattingsvermogen leek te worden of omdat ik mij zorgen maakte om mijn emotionele reactie en daardoor ook zorgen om mijn geestelijke gezondheid en het behoud van mijn vriendenkring. Zodoende was ik bijna weer als zombie verder gegaan. Tevens ben ik bang dat er te weinig mensen genoeg vrije tijd, de intelligentie en het doorzettingsvermogen hebben om het systeem door te krijgen. Laat staan dat ze de middelen hebben om verandering te bewerkstelligen.

   Dan vergeet ik nog te melden dat de overheid en die is op de handen van de elite, het geweldsmonopolie heeft. Als je dit monopolie doortrekt naar de huidige NAVO inzet dan ga je de oorlogen tegen Irak, Libië en de mogelijke oorlogen tegen Iran en Noord Korea ook heel anders zien. De centrale banken van genoemde landen werden of worden nog niet gecontroleerd door de westerse elite (lees: bankiersfamilies). Niet dat dit iets af doet aan die dictaturen want juist doordat het dictaturen waren konden ze zich wellicht gemakkelijker onttrekken aan de globalisering. Maar een dictatuur welke meeloopt aan de leiband zoals Saoedi Arabië mag vrijelijk alle mensenrechten schenden. Ik hoop echt dat dit een verkeerd denkbeeld van mij is, echt! Ik krijg op o.a. NuJij ook flink de wind van voren, zelfs op een forum met een hogere mentale drempel als Scientas krijg ik nog het advies pillen te gaan slikken. Oftewel kop houden!
   Wat ik zeggen wil is dat de werkelijkheid nog wel eens veel wreder zou kunnen zijn en dat vrijwel niemand bereidt is dat onder ogen te zien.
   Simpel feit wat ik toch noemen wil, is het verschieten van duizenden tonnen verarmt uranium en de vele documenten welke de schadelijkheid aantonen voor de gewone bevolking van nu en de toekomstige generaties. Ik kan nog lang doorgaan met allerlei voorbeelden van wrede oorlogsvoering. Het deugd gewoon van geen kant en het sterkt mij in mijn cynische wereldbeeld dat de krachten erachter niets geven om de mensheid zelf.
   Ander simpel feit is het doordrukken met IMF leningen tegen beter weten in. Geen land ontkomt eraan. Zelfs een schuldenvrij land als Libië schijnt nu IMF leningen te krijgen. Er is echt geen sprake van een samenzweringstheorie, zelfs een Wikipedia toont zeer kritische informatie tegen het IMF. Ach, nog even melden dat de uitkomst van het EU referendum in de prullenbak verdween of dat onze pensioenen zijn geïnvesteerd in wapens welke verboden zouden moeten worden zoals clusterbommen (veel onschuldige kinderen verminkt in o.a. Libanon, nee niet de Hezbollah maar Israël schoot ze af). En dan de snoepbaantjes voor o.a. Stronthoop Beffer, zo noem ik hem altijd…
   Okay, de lange lijsten alsmede de bronnen kunnen wij via de Internet zoekmachines gemakkelijk vinden

   En wat brengt ons dan de toekomst?
   Gezien het feit dat technologische ontwikkelingen per definitie in de praktijk worden gebracht en nu al leiden tot meer controle en ook minder privacy, denk ik dat een geïmplanteerde chip er ook aan zit te komen. Ik geloof helemaal niet dat de overheid, het bedrijfsleven en de bankierselite het goed met ons voorhebben en de technologie aan zal wenden ten gunste van individuele vrijheid. Immers als je het gedrag bekijkt van de grootste bedrijven dan zie je dat deze zich gedragen als psychopaten. Als je alles bij elkaar genomen de lijn doortrekt, pak hem beet 50 jaar verder dan zie ik een wereldregering zonder contant geld, iedereen is gechipt, een elite van slechts 0,04% van de bevolking (1% van de USSA) welke vrijwel onsterfelijk zal zijn. En de rest is slechts vee, zowel letterlijk als figuurlijk sheeple. Wie weet mag je met je iFuck nog 3 orgasmes per week hebben…

   Sorry voor mijn cynisme maar zoals zo veel hoog intelligente mensen mis ik een roze bril.
   Toen ik nog een jongeling was, wist een tevens hoog intelligente coach en psycholoog mij al uit te leggen dat ik niet denk en reageer als een sjonnie en niet gek ben. Ik kijk naar de droge feiten en trek de lijn gewoon door… Die top coach wist me toen al te vertellen dat de wereld ongeveer zo in elkaar steekt zoals ik nu schets. Ik heb het dan even niet over de details en het toekomstbeeld, wel dat psychopathie en niet de menselijk maat overheerst op het wereldtoneel. Wen er alvast maar aan.

   Nogmaals ik hoop dat ik het verkeerd heb, tot die tijd:
   Resistance is futile…

   1. Ik ben bang dat je gelijk hebt moerstaal. Ken je Byron Katie, wellicht interessant om eens wat zaken van haar te bekijken. Is beetje oosterse filosofie wat je gemakkelijk leert relativeren. Verder kun je natuurlijk zelf altijd al aan de gang met permacultuur (www.permacultuurnederland.org) of transition towns, (www.transitiontowns.nl) of bij een lokale lets kring aansluiten of lid worden van http://www.spullendelen.nl Kortom je kunt best een boel al doen om jezelf iets minder afhankelijk van dit soort krachten te maken.

    It is better to light a candle then to curse the darkness zie Confusius ooit en ik denk dat dat wel waar is. Maar goed de wereld is niet zo eerlijk als we dat graag zouden willen denk ik.

   2. Ja Moerstaal je hebt gelijk.
    Ik houd me al een tijdje bezig met het volgen van de wereldwijde ontwikkelingen. Er gebeurden steeds maar weer dingen die ik niet begreep. Mijn drang naar het willen begrijpen en mijn beschouwelijk eigenschap deden mij besluiten om eens te gaan lezen en dieper in het internet te duiken, op zoek naar de feiten.
    Ook ik kom regelmatig het gevoel tegen af te haken.
    Mijn laatste boek “De shockdoctrine” van Naomi Klein, deden mij de haren te berge rijzen. Ik ben geneigd niet alles te geloven en klakkeloos aan te nemen, maar zou in dit boek slechts de helft waar zijn, dan is het nog te erg voor woorden. Helaas is het zo dat de meesten van ons (nog) een zelfgenoegzaam leven leiden dat hen afhoudt van de ware gang van zaken, die echter ook nagenoeg ondoordringbaar is. Het vraagt behoorlijk veel (lees, denk en gevoelservaring, betrokkenheid enz.) om hier achter te komen.
    De enige mogelijkheid om tot verandering te komen is dat wij (die 80%) ons hebben te organiseren, net zoals die overige (20%) is georganiseerd. Occupy Amsterdam had een redelijk goede start kunnen zijn maar is helaas niet krachtig genoeg om het ware beeld neer te zetten, hetgeen de gevestigde orde ruimte geeft dit te bashen.
    Dat er via internet (zoals nu) veel denkbeelden worden uitgewisseld is mooi, maar uiteindelijk zal dit ook concreet moeten gaan worden. Wie oh wie staat er op?

   3. hallo Douwe en levande unison,
    Dank voor jullie reacties.
    Gelukkig word ik op forums als deze alsook op Biflatie niet gebashed door mensen met een eenzijdig en gemakzuchtig wereldbeeld.
    Dat stimuleert mij om wat meer tijd en positieve energie te steken in mijn reacties.

   4. @moerstaal, je beschrijft precies wat ik ook ervaar dank voor je reactie; en Douwe goed stuk ook; ik ben voornamelijk gewend al deze informatie en discussies in het Engels te lezen en voeren, zelden in mijn ‘moerstaal’. Overigens Bill Still legt in zijn films uit hoe de State of North Dakota al een eeuw een staatsbank (state bank)heeft die het goed doet, geld in circulatie brengt en het oa.via belastingen weer onttrekt aan de economie maar de staat heeft geen schuld en een goedlopende economie; en er zijn volgens hem meer Staten die hiermee experimenteren; het argument dat als de geld-creatie in handen van politici ligt zij het verbrassen weerlegt hij met te zeggen dat ze dat nu ook al doen maar dat ze het nu lenen, @ interest; het is mij niet helemaal duidelijk maar hoe werkt die State Bank of North Dakota dan? Kan een Europees land dit ook doen, bv NL met de eigen gulden…als je iets te ver gaat en je bent te groot krijg je de Nato op je dak zoals Khadaffi heeft ervaren…als èlk klein of groot land dit tegelijk zou gaan doen staan de internationale bankiers buiten spel. Nou ja, bedankt iig

 6. Dank je voor dit artikel. Zeer de moeite waard. Er staan een paar kleine foutjes in. Bijvoorbeeld oorlogen KUNNEN niet gevoerd worden zonder dat banken beide partijen financieren. Maar dat zijn kleinigheidjes. Ik vraag me ook af of je wellicht meer kunt vertellen over de waarde van een geboortecertificaat? Oftewel waarom kan iedere Nederlander een schuld van €143.000 hebben. Wat is het onderpand, want banken lenen nooit iets uit zonder onderpand en €143.000 al helemaal niet….. Waarom krijgt iedereen die daarom vraagt schuldsanering? Hoe is dit ooit begonnen?

 7. @Dzyan, ik weet niets over geboortecertificaten maar als je daar meer informatie over hebt hoor ik het graag. Ik heb nu berekend wat de huidige schuld van alle Nederlanders door de gehele Nederlandse schuld die we nu hebben te delen door het aantal inwoners dan kom je op dat getal uit. Als je het model logisch zou volgen gaat dit echter alleen maar toenemen, door nog meer banken redden, en na Griekenland ook Spanje en Italie redden zodat we dus nog meer rente kwijt gaan zijn aan de internationale banken en studeren dus nog duurder gaat worden, we onze pensioenfondsen gaan opeten en de rest van de verzorgingsstaat moeten afbreken.
  Banken scheppen geld in de vorm van schulden aan jou, en voor de bank staan er huizen, bedrijven etc. tegenover dus als een persoon of een bedrijf failliet gaat gaan de echt waardevolle zaken naar de bank toe. De bank kan dus niet verliezen in dit spel. Want gaat een bank failliet dan redden we die en anders de mensen die daar hun spaargeld hadden wat weer resulteert in een grotere staatsschuld en meer rente aan banken.

  Het systeem legt alle voordelen bij de partijen die geld mogen scheppen en alle risico`s bij ons. Anders is het ook niet mogelijk dat 1% in staat is om 40% van alle rijkdom van de wereld in handen te krijgen. Het treurige is dat heel weinig mensen het systeem snappen en mensen worden domgehouden en banggemaakt om zo gehoorzaamheid af te dwingen. Ik denk dat er in Nederland amper politici zijn die een idee hebben wat er eigenlijk speelt en hoe dit spelletje eigenlijk gespeeld wordt. Maar goed daar kan de 99% hopelijk een beetje verandering in brengen.

  1. @Douwe Dank voor je reactie. Tot nu toe zit wat ik gehoord heb over de waarde van een geboortecertificaat in de geruchtensfeer. Maar de bron van deze geruchten heeft in het verleden vaker zijn gelijk gekregen. M.a.w. ik neem de bron serieus.

   Het gaat ongeveer zo: Als er een kind ingeschreven wordt dan kan de staat op basis van het geboortebewijs een kredietfaciliteit krijgen ter grote van ongeveer €600.000. Dit op basis van de arbeidsbijdrage van dat mens in zijn leven. Van dat bedrag kan opleiding etc. betaald worden. Het klonk mij ook raar in de oren, maar “raar” is nog niet onwaar, eerder omgekeerd zo lijkt het wel tegenwoordig.

   Maar feit is dat ik ook een schuld heb van €143.000 en ik weet dat als ik een schuld heb van €1,0 en die niet op tijd aflos bij de bank heb ik een probleem. Waarom dan niet met €143.000? Ik zou kunnen denken dat ik of aan het aflossen ben, of dat er ergens een tegenwaarde is die groter is dan mijn schuld. Ik hoop dat ik dit goed uitleg.

   Schulsanering is dan logisch. Lukt het, dan gaat het geld naar de bank. Lukt het echter niet, dan is er nog steeds niets aan de hand zo lang de schuld < €600.000.

   Wellicht kan een ander hier iets aan toe voegen. En ik hoopte dat jij er meer van wist.

   Warme groet,

   Dzyan

   1. He Dzyan, op zich zijn mensen met hun kennis en bekwaamheden de echte economie. Zij maken waardevolle spullen en diensten en ruilen dat uit met anderen. Geld speelt slechts een faciliterende rol in de uitwisseling. In die mate zou het ergens niet eens zo raar zijn om zo een buffer in te bouwen per persoon. Je zegt als het ware dat elk mensen in zijn leven ongeveer voor 600.000 euro aan waardevolle goederen en diensten in het leven kan produceren… Ik zou het ergens niet heel raar vinden als dat gebeurt en zou ergens ook niet zo raar zijn.

    Je moet daarnaast beseffen dat geld tegenwoordig schuld is. Sterker nog als er geen schulden zouden zijn zou er geen geld meer zijn… En bedenk wel de waardevolle goederen zijn wat wij maken niet de stukjes papier en metaal en cijfertjes op de computer waar we het mee uitruilen. Alle landen van de wereld staan eigenlijk in de schuld omdat dit de enige manier is voor landen om geld te creeeren. En ze moeten er dus ook altijd rente over betalen… En dat is ergens het rare van dit systeem. Landen zouden ook direct zelf hun eigen geld kunnen scheppen maar goed dat kan natuurlijk ook zijn nadelen hebben zoals iemand eerder hier al zie. Berlusconi plus geldpers lijkt mij eerlijk gezegd ook niet een goed idee. Maar goed zoals het nu gaat is het ook wel wat te idioot voor woorden…

  1. He Rob, ja de titel was nog toen ik me er niet zo in verdiept had. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet verwacht had zoveel dozen van Pandora tegen te komen. In de permacultuur zouden we zeggen dat het economische systeen een type 1 ontwerpfout is. Kortom in de basisopzet weet je eigenlijk al precies bij wie de voordelen komen te liggen en waar de nadelen. En als je naar die verdeling kijkt dan is daar niets eerlijks of fairs aan. Voordelen ligt bij een kleine groep die enorm veel macht zo naar zich toe kunnen trekken, politici, media etc. Maar goed als je een betere titel hebt, ik sta open voor suggesties maar wou een beetje neutraal beginnen.. :-)

 8. De vraag: Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk? Is een filosofische vraag die bijvoorbaat al niet op een eerlijke manier beantwoord kan worden. Vanzelfsprekend zal ieder die op deze vraag een antwoord gegeven heeft vanuit zijn of haar hart en bij al hun weten een eerlijk antwoord gegeven hebben maar een sluitend antwoord is er gewoon niet. Amerika heeft bij mijn weten een schuld van 8.2 triljoen dollar, als je de Z24 staatsschuldmeter van nederland volgt dan weet je dat er per seconde een schuld van 550 euro erbij komt bovenop het begrotingstekort van 38 miljard euro.

  Voor elke seconde dat wij op deze, en elke andere website iets vermelden loopt de staatsschuld op en financieren wij banken. Google beheerst 20% van het totale internetverkeer, google draait niet op banken, banken en totale economische systemen draaien op google, yahoo en meer van dat soort sites. Zoals ik het zie ziet men winkelen in grote winkel-malls niet als de ultieme vrijheid, op het moment dat deze vrijheid ten volle uitgebuit wordt komt er wel een geestelijk gestoorde met een mitrailleur die mensen begint af te knallen. Onze straten staan al vol met robots, op vrijwel elke drukke straat staat er al een verkeerslicht, volledig geautomatiseerd dus, die ons verteld wanneer wij mogen oversteken en wanneer niet. Dit hele verhaal over banken ben ik al een hele tijd an het vertellen, elke keer als er een nieuwe munt komt is een tijd later die munt niks meer waard en komt er een nieuwe munt die bijna letterlijk 2 keer zoveel waard is als de vorige munt en om het economisch geloofwaardig te maken wordt het gebied waarin die nieuwe munt verspreid wordt vergroot, dit gebeurd net zolang totdat ook zelfs een nog niet bestaande wereldmunt ook niks meer waard is. Voor de mensen die begrijpen hoe het werkt is het een eerlijk systeem want die mensen kunnen er zich op voorbereiden dat er een moment komt dat ze op zichzelf aangewezen zijn. In `the eyes of the beholder` is elk systeem oneerlijk als ze het gevoel hebben dat ze ergens de dupe van worden maar wie zijn wij om letterlijk de hele wereld de schuld te geven van problemen die je van tevoren kan zien aankomen? Om even een citaat aan te halen: Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Zolang je een systeem macht over jou geeft zal een systeem ook nooit in jouw voordeel uitpakken of jijzelf zal een onderdeel van die macht moeten zijn. De top 1% zal over een jaar of 40 waarschijnlijk niet eens meer bestaan, zowel dan maakt het uiteindelijk ook niks uit want je kan hoe dan ook maar in 1 auto tegelijk rijden en je kan maar in 1 huis tegelijk wonen. Een tijd geleden heb ik iemand letterlijk horen zeggen dat hij rijk was omdat hij een huis had afbetaald, ben je dan rijk? Nee, je hebt dan gewoon nog steeds een hoop stenen met een dak erbovenop. Je hebt dan gewoon meer verantwoordelijkheden waar je niet gelukkiger van wordt en evengoed geen cent meer in je beurs. Dit is wat banken ook doen, ze bouwen luchtkastelen met geld wat bijvoorbaat al niks waard is en per seconde 550 euro minder waard word gezien de schuld per seconde met 550 euro stijgt.

  1. He Barry, ik kwam deze spreuk gisteren tegen op facebook, past misschien mooi bij je verhaal over wanneer iemand rijk is.

   That man is richest whose pleasures are cheapest.
   – Henry David Thoreau

   :-)

   1. @ Douwe,

    Dank je wel, dat is een mooie waardering voor mijn verhaal. Je hebt me begrepen, hopelijk begrijpen meer mensen de clue van mijn verhaal. Rijkdom zit in jezelf en wat je maakt van je leven, rijkdom zit niet in nulletjes en eentjes op computers op banken. :)

 9. Hallo iedereen,kijk ook eens naar youtube : de story of stuff http://www.youtube.com/watch?v=gLBE5QAYXp8. Vergelijkbaar commentaar over onze huidige economie.

  Economie is de verhouding van geven en nemen tussen mensen, bedrijven en landen. Is deze verhouding eerlijk ? Nee, waarom niet ? Omdat de meest getalenteerde en meest intellectuele onder ons (ik denk zelf 10% en niet 1%) zo veel en zo snel als mogelijk alles uit onze maatschappij willen nemen. Is dit fout ? Ja , waarom ? De meest getalenteerde en de meest intellectuele zouden juist het meest moeten bijdragen aan de maatschappij daarom hebben ze deze giften en niet om de maatschappij uit te hollen en ons naar totale vernietiging te leiden. Waarom doen ze dit ? Dit is hoe we zijn als mens , onze natuur is egoïstisch. Het voorbeeld hoe het wel moet kunnen we vinden in ons eigen lichaam. De cellen in ons lichaam hebben allen hun eigen functie maar werken nauw met elkaar om het organisme te laten functioneren. Doen ze dat niet wordt het lichaam ziek. De hele schepping (zonder religieus te worden) , still , vegative , animate en human zijn samen net als ons lichaam een organisme en dit kan alleen werken door nemen om te geven en dat is precies hoe onze economie moet gaan werken. Dit is een natuur wet die net zo goed werkt als de wet van de zwaartekracht. Hoe gaan we dit bereiken de mens is toch egoïstisch ? Door het juiste onderwijs. Het accent moet liggen op de relaties tussen mensen , bedrijven en landen i.p.v. het hoogste te bereiken voor een individu in het leven volgens de huidige normen van succes. Dit is wat met de occupy protesten bereikt dient te worden en waar het dient over te gaan. Hopelijk gebeurt dit ook want de andere variant is oorlog en burgeroorlog zoals we dit zien en hebben gezien in de Islamitische landen. Zoals gezegd we dienen ons eigen egoïsme aan te pakken door het juiste onderwijs. Het omver werpen van regeringen of het met geweld herverdelen van het kapitaal is in het verleden nooit een oplossing geweest. Een goed voorbeeld daarvan is de voormalige Sovjet Unie , na drie verschillen systemen in ongeveer 100 jaar is er voor Jan met de pet nooit wat veranderd. De revolutie leiders nemen de macht over en doen vervolgens precies hetzelfde.

  Dit is een geweldig artikel en ook het commentaar erop is heel goed. Niet iedereen is het met elkaar eens maar door er met elkaar om deze manier (zonder dubbele agenda’s) over na te denken komen we zeker tot de broodnodige oplossing.

 10. @Douwe
  30 oktober 2011 bij 01:10 · Reageren
  He Barry, ik kwam deze spreuk gisteren tegen op facebook, past misschien mooi bij je verhaal over wanneer iemand rijk is.

  That man is richest whose pleasures are cheapest.
  – Henry David Thoreau

  De mensheid zal begrijpen dat het plezier in geven oneindig is en het plezier in ontvangen heel kort van duur.

  Geweldige spreuk !!!

 11. Occupy Nijmegen

  Wat helpt is om mensen bewust te maken van het systeem, hoe het functioneert.

  Sluit je dus aan bij een “Occupy” beweging in jouw stad / dorp en verspreid deze info :)

 12. Een vraag die bij mij opkomt bij het lezen van de reactie het volgende. De vraag is of de mensen die niet tot die 1% (of 10% of welk percentage dan ook) behoren anders zouden reageren dan die bewuste groep als zij er bij zouden horen. Uit de reacties die ik lees is iedereen in de 1% groep een uitbuiter, dus uit die redenering volgt dat iedereen een uitbuiter wordt als die de kans zou krijgen tot die 1% te horen.
  Als deze redenatie niet klopt omdat je denkt dat je zelf anders zou reageren als je erbij zou horen, dan heb je meteen de poten onder deze hele discussie weggezaagd.

  1. Hoi Robbieknor, de kritiek is vooral op het systeem. Iedereen kan in principe wel ooit die 250.000 euro halen in een mensenleven als je hard werkt en zuinig leeft. Als je dit wat generaties volhoud moet het wel lukken. Als ik dus de indruk heb gewekt tegen de 1% te zijn is er wat misgegaan. Maar het is wel typisch hoe het systeem nu werkt. Dat lijkt in het voordeel van de rijkste mensen te zijn. Ik denk dat we alle 100% hetzelfde zouden reageren in dit soort situaties. Als ik heel veel geld had zou ik namelijk ook proberen invloed uit te oefenen op de politiek en het geldcreatie proces. Ik hoop vooral dat we een discussie kunnen voeren over het systeem dus voorbij het vingertje wijzen en hoe we met zijn allen liefst de 100% het systeem kunnen herontwerpen op een manier die eerlijker de voordelen en nadelen lijkt te spreiden.

  2. Klinkt me beetje Amerikaans. Met haar inwoners kon je ook zulke diepzinnige gesprekken mee hebben NOT (heb daar gewerkt).
   Maar ik snap jouw vraagstelling.
   Persoonlijk zou ik op de grens of er net boven willen zitten dus net bij de 20% welke geen schulden hebben………….
   Ik ken zat mensen die echt diep in die 1% zitten en ik kan mij er geen een herinneren waar ik mij aan kon spiegelen qua potentie tot levensgeluk om het maar even plastisch uit te drukken.
   Geluk zit hem denk ik in voldoende tot ruim voldoende hebben maar niet krankzinnig voldoende wetende dat daardoor een veelvoud aan personen krom voor moet liggen.
   Als ik kijk naar mijn acties in mijn leven en die van de mensen om mij heen weet ik dat er voldoende zijn met dezelfde wetenschap en GEWETEN. Namelijk streven naar voldoende.
   Als je kijkt naar die 1% valt op dat de psychopaten onevenredig veel vertegenwoordigd zijn.
   Dit zijn harde cijfers, google het maar en doe er als trefwoord bijv. intermediair bij (zie artikel)…
   Wat ook opvalt is dat het systeem in het voordeel is van bedrijven en personen welke geen empathie hebben dus niet handelen vanuit een menselijk kader. De menselijke maat en bijbehorende emoties zijn zoek.
   Kortom; het ligt wel even iets genuanceerder.
   Cheers

   1. Interessant om te horen, Willem Middelkoop heeft ook wel eens gezegd dat veel rijke mensen een soort concierges van hun geld worden. Kortom ze maken zich hele dagen alleen maar zorgen om hun geld. En als ik Inside Job moet geloven dan gaat veel geld van die zakenbankiers aan cocaine en prostituees op, beide lijken me ook niet echt goede strategien tot een langdurig levensgeluk.

    Maar goed, het is wel raar dan toch dat we met dit systeem mensen met weinig tot geen empatie belonen…

    1. Mensen met empathie hebben invoelingsvermogen, bij mensen met sympathie bestaat de wens om te helpen, niet zozeer om het eigen schuldgevoel te verlichten maar dat van de ander…
     (Hoffman)

 13. Een groot samenhangend probleem, los staand van het kern probleem van de systemische en functie fouten van in dit geldsysteem, is dat de accumulatie van kapitaal, onttrokken aan de ruilmiddel economie, de democratie ondermijnt. De accumulatie van surplus kapitaal betekent macht en invloed aan private banken, de zeer rijken en de grote bedrijven, die daarmee de volksvertegenwoordiging effectief, professioneel en grof gefinancierd, onevenredig beïnvloeden. Wetgeving wordt beïnvloed zo niet bepaald, om hun belangen te dienen. Zij presenteren zich immers als de brengers van de welvaart. Nog is het in Nederland zo dat door te stemmen mogelijkheden bestaan om door middel van democratische invloed een meer egalitaire samenleving te waarborgen, en nog is het mogelijk om een eerlijker, progressief en socialer Nederland gestalte te geven. Met uitbening en uitverkoop van de publieke sector kalft de invloed van burgers op de inrichting van de samenleving af. Ook de ongegeneerde affaire van het grote geld met de leidende politieke bewegingen en zelfs de culturele elite speelt een rol. Het gemiddeld welvaartsniveau in Nederland is (helaas, denk ik wel eens) nog altijd zeer hoog. De welvaart is een zegen, maar geeft tevens een zeer vals gevoel van welzijn, vrijheid, veiligheid en vooruitgang, terwijl er nog steeds wel een wereld te redden is. Telkens wanneer de politiek verschuift naar ‘meer markt’ betekent dit ‘minder samenleving’. De relatieve welvaart ontneemt velen een gevoel van urgentie, om bepaalde grote problemen samen op te lossen. Zeker hoger opgeleiden en de culturele kun je in Nederland wel het verwijt maken dat ze zich veel te veel, verregaand inlaten met de corrupte cultuur van geld, macht, status en materialisme. Het hebben versus het zijn.

 14. Het gaat nooit goed komen.
  Als je in Koeweit woont en je graaft een gat in je achtertuintje komt er wat zwart spul naar boven en je bent miljonair.
  In china mag je de hele dag achter de lopende band staan voor 1 dollar per uur om het westen te voorzien van hun spullen.pure slavenarbeid.
  De grote systeem banken beschikken over onbeperkt geld om risicoloos mee te kunnen klooien in allerlei derivaten en risicoloos te kunnen uitlenen aan landen waarvan vervolgens de bevolking de rente moet betalen.
  Als er voedselhulp naar van de honger stervende mensen gezonden word is de helft al gestolen voordat het ter plekke is.
  Hebzuchtige machtswellustelingen regeren de wereld en we komen nooit van ze af, wanneer ze met pensioen gaan staan er honderdduizenden te trappelen om hun plaats in te nemen.
  …………………………
  Er is geen eerlijke en rechtvaardige oplossing
  JF Kennedy,ML King,M Ghandi we weten allemaal wat er met ze gebeurt is.
  De spanjaarden hebben een gezegde als volgt : Is er geen oplossing ? Dan is er ook geen probleem.

  zoek een mooi rustig plekje op deze aarde voor jezelf en laat ze maar doen.

 15. Bijgewerkt en aangescherpt na plaatsing in Occupy Amsterdam deze tweede versie:

  Een groot samenhangend probleem, los staand van het kern probleem van de systemische en functie fouten van in dit geld creatie systeem en de evidente accumulatie van kapitaal bij een kleine financiële elite, is dat de men met dit kapitaal, ontrukt aan de ruilmiddel economie, (lees: uit onze zak gehaald) de democratie ondermijnt.

  Geld betekent macht en invloed aan private banken, de zeer rijken en de grote bedrijven, door daarmee de volksvertegenwoordiging effectief, professioneel en grof gefinancierd, onevenredig te beïnvloeden, om hun belangen te dienen. Zij zien zichzelf graag als de brengers van welvaart. Maar zijn ze dat ook? Of werken we daar allemaal samen aan. Zijn het niet juist bovengenoemde partijen, die de huidige crisis hebben veroorzaakt.

  In tegenstelling tot ander, meer gedepriveerde parlementaire democratiën in de wereld, is het hier nog mogelijk het tij te keren. Nog is het in Nederland zo dat we met onze stem een meer egalitaire samenleving kunnen waarborgen.
  Nog is het mogelijk om een eerlijker, progressief en socialer Nederland gestalte te geven. Dat is nu belangrijker dan ooit.

  Vergis je niet. Wat met de Grieken aan het gebeuren is kan hier evengoed gebeuren. De schuldenlast per Nederlander is nog nooit zo hoog geweest als juist nu, dat is geen gezonde situatie. Wie staan borg voor de schulden, die onze regering aangaat? Wij samen.

  Door in te zetten op een markt, op een marktsysteem, waarin zulke fundamentele kapitaal lekken zitten, stappen we aan boord van de Titanic, maar dan één waar de gaten al in zitten. De regering neemt in een veel te hoog tempo, zonder afdoende waarborgen, zonder een nadere volksraadpleging, enorme risico’s met onze collectieve voorzieningen, met onze privé bezittingen, onze huizen, ons spaartegoeden en onze pensioenen. Alles staat op het spel, en deze regering blijft inzetten op de speeltafel van het Euronext Casino.

  We moeten blijven herhalen, tot iedereen wakker is, dat dit systeem niet deugt, dat deze politiek niet werkt. Dat je schulden niet kunt oplossen door nieuwe schulden te maken, zeker niet als daar niets van reële waarde tegenover staat. En wat je daar dan tegenover stelt, moet je heel ernstig kunnen verantwoorden.

  Telkens wanneer de politiek verschuift naar ‘meer markt’, betekent dit ‘minder samenleving’. Met de voortschrijdende uitholling van de collectieve sector en de uitverkoop van de ooit publieke (nuts) bedrijven, kalft de invloed van burgers op de inrichting van onze samenleving steeds verder af.

  Daarbij is sprake van een ongegeneerde affaire van het grote geld met de leidende politieke bewegingen, en zelfs de culturele elite speelt voor gastvrouw en tafeldame.

  Het gemiddeld welvaartsniveau in Nederland is (helaas, denk ik wel eens) nog altijd zeer hoog. De welvaart is een in veel opzichten een zegen, maar geeft tevens een zeer vals gevoel van welzijn, vrijheid, veiligheid en vooruitgang. Zo ontneemt de relatieve welvaart velen nog het gevoel van urgentie en het zicht op de relatie tussen onze welvaart en onrecht en armoede in de rest van de wereld. Het weerhoudt ons ervan de crisis te kunnen zien als de fundamentele, structurele en blijvende crisis, die het inmiddels zeker is.

  De crisis wordt momenteel verergert door, en is zelfs grotendeels te wijten aan, mismanagement en paniekvoetbal, aan korte termijn denken, waardoor beslissingen worden genomen die enorme, zeer negatieve gevolgen zullen hebben voor de lange termijn en de financiële positie van verreweg de meeste Nederlanders.

  In Nederland kun je een verwijt maken aan de (financiëel) hoger opgeleiden, de kinderen uit rijke nesten, de twee keer modalers, de commerciële media, maar ook zeker wat zich voor de culturele en intellectuele elite houdt, dat ze zich veel te veel, verregaand hebben laten inbedden in de cultuur van geld, macht, status, bekendheid en materialisme. In plaats daarvan zou men moraal, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, nederigheid en een goede zorg voor elkaar moeten prevaleren.

  ‘Onze’ regering presenteert het alsof ‘we’ gaan terug verdienen aan de huidige risico’s. De waarheid is, dat alleen de banken en de grote bedrijven gaan verdienen, en wij, de 99%, met de rekening achterblijven. Het is echt veel erger dan we denken. Dat ligt niet aan de Euro, maar hoe wij ermee zijn omgegaan. We hebben tot op heden veel verdiend aan de Euro en de Europese integratie. Dat heeft het probleem verdoezelt. Het ligt aan de manier waarop we met die winst zijn omgegaan.

  Deze crisis is een crisis is van het ‘surplus’ kapitaal. Daarmee bedoel ik dat het door afzuigkap effect van kunstmatig kapitaal, van boven de normale markt, de ‘normale’ markt aan het opeten is. Zolang dit mechanisme niet wordt gesaboteerd, dit effect niet wordt tegengegaan, de financiële markten niet wordne gereguleerd, zal dit proces doorgaan. Zodoende kan men in Wall stret juichen als noodfonds na noodfonds in de EU wordt gepresenteerd. Zij weten beter dan onze regering het volk uitlegt, waar al dat geld uiteindelijk terecht komt.

  Het zijn de systemische fouten van het financiële stelsel, en aan het gebrek aan regulering. Het probleem is niet het kapitalisme, of de vrije markt. Dat zijn ideologieën, geen systemen. Kapitalisme en anarchisme hebben ideologisch heel veel gemeen met elkaar, ook liberalisme geënt is op het socialistisch gedachtegoed, maar dat terzijde. De vraag is nu, kunnen we deze regering, die vooral de financiële elite vertegenwoordigd, voldoende vertrouwen met ons geld, onder deze omstandigheden?

  Zullen de VVD liberalen de nodige regulering van de financiële markten voortvarend ter hand nemen, onze belangen veilig stellen, kiezen voor het volk en de natuur, in plaats van voor de banken en het grote geld. Niet als hun programma juist luidt, ‘meer aan de markt’te willen overlaten.

  Niet als nu al fors het mes is gezet in de collectieve uitgaven, en dat ten bate van belastingverlagingen aan de grote bedrijven en investeringen in het bankwezen. Geen letter op papier qua nieuwe wetgeving of regulering vooralsnog. Er wordt steeds meer geld naar de banken gepompt. Het gaat om risico’s die het mandaat van deze minderheidsregering verre te boven gaan. Dit gaat zelfs om de financiële onafhankelijkheid en souvereiniteit van Nederland.

 16. Godelieve Engbersen Transition Town

  http://www.fairbanking.nl/kimpen_revolutie.html

  We moeten de moed hebben om opnieuw te beginnen. De moed hebben om in te zien dat we belazerd worden. En dat het geen excuus is dat we het zogenaamd niet meer snappen, omdat men het bewust allemaal zo ingewikkeld en complex voorstelt. In wezen is het natuurlijk ongelooflijk simpel. Ieder kind snapt het. Als het 1 euro zakgeld krijgt, kan het wel een snoepje kopen, maar niet een fiets. Zo simpel is het.
  Laten wij, die toch koketteren dat we met bewustzijn bezig zijn, eens voor een keer niet alleen met onze eigen navel bezig zijn, maar met deze wereld, zodat zowel onze kinderen, als al die kinderen in landen die nu hongerend ten onder gaan, een toekomst hebben, en niet de schuld zullen moeten afbetalen die wij onze leiders nu zonder enig protest laten maken.
  Laten we massaal de straat op gaan. Dag na dag na dag. Net zoals in het Midden Oosten. Net zolang tot het gezonde verstand weer regeert. Laat ons excuus naar komende generaties niet zijn: “Wir haben es nicht gewust”. Want we staan er nu allemaal bij, en we kijken er naar. We worden geregeerd door angst. Maar angst is slechts voor één ding bang… dat wij niet langer bang voor hem zullen zijn.
  Geert Kimpen.
  Dit verhaal mag, mits naam- en bron worden vermeldt, overal gekopieerd worden.
  Auteur: http://www.geertkimpen.com – http://www.kd.nl .
  Geert Kimpen is auteur van:
  ‘Rachel’, ‘De geheime Newton’, ‘De Kabbalist’, ‘Maak goud van je leven’.

 17. Laten we dit gedachtegoed leuk onder de aandacht brengen.
  Bekijk dit eens

  What you need to do, is buy things you don’t need. So buy to save the economy. Important.

  http://youtu.be/YGnifTXHQOs

  Wij in Tilburg willen dit op de Niet Winkeldag 2011, naspelen.
  Spannend, wel haalbaar. Met humor serieuze boodschap brengen. Niet Winkeldag wordt wereldwijd gevierd, de laatste zaterdag van november.
  “Buy Nothing Day’- #BND #NWD

  Doe mee?!

  1. Rente vragen was ook in het christendom lange tijd verboden. Rente zorgt echter voor een scheiding tussen rijkdom. Je krijgt een constante verschuiving van de grootste groep armsten naar de kleinste groep rijken. Jezus is maar een keer heel boos geworden in de bijbel en dat was op de geldwisselaars die in de tempel bezig waren om via een ander mechanisme de bevolking uit te knijpen.

 18. Hoe kom jij aan je cijfers?
  Ik ben geen econoom en slacht in rekenen, maar als ik op de site van het ministerie van financiën kijk en het cbs kom ik tot de volgende berekening…
  wat mis ik… Vind het verschil met jou verhaal erg groot. dus ik mis waarschijnlijk e.e.a doch als ik cijfers ga noemen naar mensen m.b.t de waanzin van ons systeem wil ik wel met feiten komen en niet met aanname’s
  ———————-
  zoals ik het nu begrijp.
  volgens het ministerie van financiën (www.dsta.nl)dutch state treasury agency.
  hebben we een schuld van 315,565 miljard euro.

  ALs je bij hun gaat zoeken op rentestand kom je van een pdf tegen met de rentestanden zoals die nu gelden. er zit wat discrepantie bij de leningen die van 1 tot 20 jaar lopen dus heb ik een gemiddelde genomen van 2%. dit is namelijk ook de boeterente die betaald moet worden bij vervroegde aflossing.

  ok 315.565.000.000 * 2% = 6.311.300.000
  volgens het CBS hebben we 9.261.000 banen dat is werknemenrs en zelfstandigen.
  Voor het gemak ga ik ervan uit dat zij als belastingbetalers de schuld moeten ophoesten..

  315.565.000.000 / 9261000 = 34074
  6311300000 / 9261000 = 681

  per werkende inwoner hebben we dus een schuld van 34074 waar we per inwoner jaarlijks 681 euro aan rente moeten ophoesten..

  liefs Eelco

  1. Hallo Eelco,

   Ik heb de bronnen gelinkt in mijn artikel. Als eerste heb ik de totale schuld van Nederland proberen te vinden. Dit bestaat uit particuliere schulden zoals studieleningen, hypotheken, persoonlijke leningen etc. Daarnaast uit bedrijfsleningen, dus hoeveel geld alle bedrijven in Nederland bij de banken lenen. En als laatste de staatschuld. Volgens de wikipedia is de staatschuld alleen in 2010 al 371 miljard Euro. Ik heb een artikel gevonden van de NRC wat zegt dat deze totale Nederlandse schuld 400% van het BNP is. Volgens de wikipedia was het totale BNP van Nederland in 2008 595 miljard Euro. Dit maal 4 is het bedrag wat ik heb gebruikt. Omdat ik het over totale schulden heb ga ik uit van gemiddeld 5% omdat het merendeel van de schulden geen staatsschuld is en particulieren en bedrijven over het algemeen aanzienlijk meer rente over hun lening moeten betalen. Daarnaast heb ik het totale bedrag aan rentelasten gedeeld door alle inwoners van Nederland, dus 16,7 miljoen volgens CBS. Het klinkt wellicht wat raar maar als ik zeg iedereen in Nederland betaald jaarlijks meer dan 7000 Euro aan rentelasten dan bedoel ik werkelijk iedereen van baby tot bejaarde. Mij lijkt het echter fair om het over iedereen uit te spreiden omdat ook ouderen belasting betalen en ook kinderen eten en hier ook overal rentelasten in verwerkt zitten.
   Ik hoop dat deze uitleg het een en ander wat opheldert.

   Groet Douwe

 19. Prima artikel Douwe!

  Waar je naar op zoekt bent is een oplossing voor inflatie, deflatie, manipulatie van ons geld en eigendommen, en onoplosbare/terminale schuldenbergen die exponentioneel blijven groeien door rente.

  Ik heb tot dusverre maar een oplossing gevonden n.l; Mathematically Perfected Economy, van Mike Montagne.

  Er is voldoende informatie te vinden via google, of via mijn site.

  Vandaag toevallig een artikel geplaatst op Nujij met een basis voorbeeld. (wellicht kan ik hier ook wat artikelen plaatsen)

  Hier de link:

  http://endtheecb.ning.com/forum/topics/hoe-kan-de-euro-en-europa-dan-wel-werken

  Ik heb je artikel ook geplaats op ons blog. Bedankt

  1. Hallo Jake, ik heb me er wat verder in verdiept inmiddels en het ziet er erg interessant uit en klinkt logisch. Zou jij het anders interessant vinden hier een keer een column over te schrijven of kunnen we wat overnemen van jouw site over dit idee? Uiteraard zet ik je naam en links er dan bij maar denk dat jij het beter dan mij kunt uitleggen aangezien jij waarschijnlijk al wat verder in de kennis bent.

 20. Hoi Douwe,

  Je bent vrij om over te nemen wat je wilt van de site. Vermelding van mijn naam/site is niet noodzakelijk wat mij betreft. wel graag vermelding van MPE, Mike Montagne (als dat het onderwerp is).

  Ik doe dit allemaal tussen de bedrijven door en het vergt veel tijd. Alle hulp is welkom.

  ¨Those who have the privilege to know have the duty to act¨

  :-)

 21. Ik heb zelf ook recentelijk een vergelijkbare zoektocht gedaan en stuitte daarbij op de les van professor Albert Bartlett: http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY getiteld “Arithmetic, Population and Energy”.

  Ik heb zijn les gebruikt op http://www.gezondeeconomie.nl/commentaar.shtml om uit te leggen dat een constante groei van een eenheind een exponentiele functie is. Als je deze wet op de staatsschuld en rente loslaat heb je even tijd nodig om tot inzicht te komen wat voor ramp ons te wachten staat.

  1. Idd, als we vasthouden aan het huidige systeem gaat het alleen maar heel snel nog heel veel erger worden omdat het idd exponentieel verloopt…

   Ik hoop echt dat Nederlanders heel snel wakker gaan worden…

 22. …..en toen zei de arts tegen mijn vriendin; pijnstillers slikken en leer maar met je chronische ziekte leven. Ik ben naar alternatieven gaan zoeken en nu is ze genezen. Binnen 3 maanden!!! Haar arts gooit het onder de noemer ’toeval’.
  O ja, dit ging over hoe geld en schulden werken! Die 1% bestaat voor een deel uit symptoom farmaceuten die echt niet zitten te wachten op genezing. Op radio 1 was de minister van gezondheid aan het woord. Die zei dat ze trots was op onze medische wetenschap omdat met het toenemend aantal chronisch zieken er een zware taak ligt voor hen. Oftewel, de geldstroom gaat richting farmaceut. Mensen zoals ik worden als kwakzalvers bestempeld en onze premies reizen de pan uit. Je kan beweren dat ik off topic ben maar ik zie een grote connectie in het geheel.
  Who controlls food, controlls the world. Dit banken en de pharmaceuten doen samen boodschapjes.

 23. Goed artikel Douwe!

  Uiteindelijk zal dit mechanisme ervoor zorgen dat al het geld terecht komt bij de bankiers. Maar vergeet niet: geld dat wij afstaan, bestaat uit onze arbeid. Dus ook alle arbeid zal bij die bankiers terecht komen. Ze creëren dus niet alleen geld (en dus schuld) uit niets, maar krijgen zo ook de beschikking over al onze arbeid. Gratis en voor niets. En een ander woord voor gratis arbeid, is slavernij.

  Zie ook http://pieterstuurman.blogspot.com/2011/11/schuld.html

 24. De Occupy Movement is voorlopig nog een ongrijpbare, een beetje ludieke beweging zonder leiders, zonder nieuwe programma’s. Dat past goed in het nieuwe Waterman-tijdperk. Er komt een beetje ondergrondse opstand van 1% van de jongeren die zegt dat ze de stilzwijgende 99% vertegenwoordigen. Natuurlijk springen de reguliere, gecontroleerde media er even boven op, vooral met de insteek dat de protesteerders als een zooitje gaar ongeregeld kunnen worden neergezet. Vaag doet het beeld me een beetje denken aan mijn jeugd (ik ben van 1946): de Flower Power en de Provo-tijd van 1965 en later. Helaas wordt de huidige ‘drive’ (nog) niet ondersteund door een bevlogen muziekstroming, door visionairs van het type John Lennon, noch door coryfeeën met een klinkende reputatie uit de bovenwereld. Op http://www.occupyradio.nl/ valt te horen dat de meeste protesten vooral een WEG MET!-sfeer ademen. Jongen mensen klagen over wat er allemaal verkeerd is. De grootmachten moeten worden afgezet, onderuit gehaald en afgebroken. Dat er ergens een instantie moet blijven organiseren dat het vuilnis wordt opgehaald en de vuilnismannen betaald, tja, daar denkt de gemiddelde jonge, idealistische anti-geest niet verder over na. Er is echter een werkelijk enorme ommezwaai nodig is in het politieke en economische denken van de grote massa. Daarvoor moeten er uitzonderlijke creatieve impulsen komen. Daar hoor ik nog weinig over. De massa wordt pas geschokt als de bezuinigingen de eigen beurs treffen. Voor die tijd blijft het klapvee klappen bij de tv, daarvoor en daarna eet iedereen zijn onvrede weer weg. Jammer.

  De wereldeconomie is gebaseerd op een dubieus geldsysteem dat kapitalisme heet en honderd jaar geleden de macht heeft gelegd bij de mensen die al veel bezit hadden en bij banken die geld kunnen creëren. Windgeld, onbeperkt bijgedrukt geld, zonder dat daar enige borg achter staat of een onderpand. De wereldmacht is in handen van ‘de beleggers’ gelegd, mensen die geld verdienen als enige morele norm hebben verheven. Zo vreemd is het niet dat veel gewone mensen deze groep als Satanisten of de Anti-Christ benoemen. Tegelijkertijd is er een veel grotere groep mensen, die nog steeds naastenliefde praktiseert, die nog steeds leeft en handelt vanuit compassie en mededogen. DAAR verwacht ik meer van. Als die groep zichzelf organiseert, kan er een politieke stroming met gezag uit voortvloeien. Protest van de patatcultuur in Nederland gaat naar Geert Wilders, protest van de socialisten gaat naar de SP. In beide stromingen is geen plaats voor de meer dan 50% mensen in Nederland die zegt vanuit een spiritueel perspectief te leven. Het CDA is zolang gecorrumpeerd met het ordinaire machtsspel dat zij de voortrekkersrol op het spirituele vlak volledig zijn misgelopen. En dus? Occupy moet focussen, werkelijk netwerken op basis van spirituele idealen en bewustzijnsverruiming. En die idealen moeten herkenbaar worden benoemd, beschreven en uitgedragen in de media. Daarna is het wachten op een wonder. Dat iemand als Prins Willem Alexander zich bij zijn kroning onverwacht achter zo’n spiritueel manifest schaart. En dan draait de rest van Nederland gezagsgetrouw weer bij: o, de koning zegt het en nou vooruit dan maar. Op materiële uitgaven bezuinigen, geen nieuwe auto’s meer kopen, eerst de oude opmaken, ruimte geven aan de toepassingen van uitvindingen op het terrein van nieuwe energie, anders (meer communaal gericht) bouwen, een jaartje geen vlees meer eten, 1% van ons inkomen storten in een hulpfonds voor de ondersteuning van mysteriescholen, meditatiecursussen, groepstherapie en andere vormen van bewustzijnsontwikkeling. Zoiets?

  1. Hallo Peter, toch lijkt het als je het systeem begrijpt vrij duidelijk wat er zou moeten gebeuren. Je zou rente in het systeem kunnen afschaffen en het recht op geldcreatie terug kunnen brengen in handen van de overheid. Dan heb je geen liedjeszingers nodig. Het gaat hier om een systeemmechanisme en zolang we dat systeem zelf niet veranderen, of in ieder geval de lasten en lusten van het systeem eerlijker verdelen dan gaat er helemaal niets veranderen in het grote plaatje.

 25. Hoi Douwe, dank voor dit geweldig initiatief! Ik heb op de *hierbeneden* gereageerd op dit onderwerp. Moet er nog aan toevoegen dat ik geloof dat dit wereldwijd aangepakt moet worden, en niet slechts Europa, Nederland, of gemeente-wijd. Nieuwe wereldmunt bedenken, elk mens 1000 eenheden ervan in handen, en opnieuw beginnen, renteloos, via overheden die er voor òns zijn. Zodat we eindelijk gezond kunnen worden, als wereld.

  http://endtheecb.ning.com/profiles/blogs/those-who-have-the-privilege-to-know-have-the-duty-to-act

 26. Douwe, één ding nog wel, als je mensen wil prikkelen, verander dan de titel, vervang het woord “eerlijk” door “terminaal ziek”. Anders krijg je mensen die het artikel zonder t te lezen al afschrijven met “ach gut, calimero vindt het niet eeeeeeeerluk dan had hij maar wat harder moeten werrukuh of beter zn best moeten doen op schooool”. Het gaat nl niet eens meer om de verdeling van geld, om rijk/arm, maar om het feit dat dit systeem ziek is, en mèt rente, altijd ziek zal blijven… ten koste van iederéén op deze aardbol (maar de armsten het meest, dat wel)

  1. Mensen die artikelen puur op titel afwijzen heb ik niet zo een behoefte aan om door gelezen te worden moet ik eerlijk zeggen. Maar als je het overneemt mag je wat mij betreft zelf de titel wel aanpassen uiteraard. Bedankt voor de interessante links ook!

 27. @Douwe, maar het is zó belangrijk dat mensen deze boodschap doorkrijgen! Dit rente-gedoe gaat veel verder dan socialisme versus kapitalisme, dit is het hele monetaristische systeem, volgens Econoom Ad Broere, al 4000 jaar aan de gang, dat op de schop moet…
  (zie o.a. “2012 het nieuwe jubeljaar”? op zijn website: http://adbroere.nl/artikelen )

  (ik kan zelf geen artikelen overnemen, maar heb het wel een paar keer op twitter gezet :-)). Heb zelf geen blog en ik facebook (bewust) niet. Maar het is een supergoed stuk, hele goeie cartoons ook!

 28. Een aanrader voor degenen die goed Engels kunnen lezen is het boek “The Creature from Jekyll Island : A Second Look at the Federal Reserve” door G. Edward Griffin. Dit boek heeft voor mij de ogen geopend en hoewel het alweer een paar jaar oud is, verklaard heel goed hoe we terecht zijn gekomen in de huidige financiele krisis.

 29. Beste Douwe

  Mijn dank voor de ontmaskering van feiten die essentieel zijn om beter te begrijpen de oorzaak van de economisch wereld crisis die nodig zijn om de oplossing te formuleren.
  .De meest belangrijk oog openbaar, voor me zijn :
  147 bedrijvev 40% van de wereld in handen kunnen krijgen (originele onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren.
  Koning Willem de Derde van Oranje (zie 3 min 43) ervoor zorgde dat de controle over de centrale bank van Engeland van de overheid werd verplaatst naar private bankiers.
  Europese Centrale Bank en hoewel de naam doet vermoeden dat dit onder invloed en controle van de Europese regering staat is dit niet het geval aangezien alle leden stuk voor stuk worden voorgedragen uit de private bankensector. En de overige onderdelen van Europa expliciet geen invloed mogen uitoefenen op de ECB of de “nationale” centrale banken.
  Alle centrale banken zowel nationaal als Europees en ook de Amerikaanse FED, staan onder controle van de rijkste 1% en enige mogelijkheid tot democratische invloed hierop vanuit nationale overheden vanuit Europa is hierbij afwezig.
  En het kan nog gekker. Bizar genoeg is het voor internationale private banken buitengewoon interessant om oorlogen te financieren

  Ik stuur hier, as eerste contributie, de nieuwste Draft van conclusie die heb Ik geformuleerd naar lang tijd van informatie te zoeken, discussie met verschillende occupy groepen in Nederland, landen en individuen. Ik ben zeer benieuwd over reacties en feedback voor mijn toekomst contributies

  “” In het hart van ons disfunctionele financiële systeem is een opmerkelijk slecht begrepen feit. Particuliere banken maken het overgrote deel van het geld
  aanbod – 97% volgens de meeste schattingen. Niet de Bank of Engeland, noch de regering, noch enige instelling die kan worden gezien als democratische verantwoordingsplicht of vertegenwoordigers van het algemeen belang, maar particuliere banken.
  Banken creëren geld als ze ‘krediet te verlenen’, de technische jargon te gebruiken. Wat dit eigenlijk betekend is het maken van een lening of ter ere van een rekening-courantkrediet. Wanneer een bank een lening maakt het creëert tegelijkertijd een storting in de kredietnemers ‘bankrekening. De bank heeft de aanbetaling niet nemen van iemand anders account. Het evenwicht dat verschijnt in uw account is nieuw geld. “” [Boven is genomen uit het boek van “waar komt geld uit” door Josh Ryan-Collins, senior research-monetaire hervorming gelanceerd op de Universiteit van Southampton conferentie 29 september 2011 ]. Zie voor meer details http://www.newmoneyfoundation.org.uk

  Voorbeeld Bank A. heeft, 100.000 Euro op zijn rekening. Hij kan, juridisch, een lening aan [persoon, bedrijf, bank etc] van 900000 Euro verlenen.
  1 De heer B. leent 900000.The transactie verloopt via de nationale centrale bank. Nu de bank A. heeft 100.000 + 900000.Euro op zijn rekening.
  Bank A. kan nu een lening van 9.000.000. [{1000000-1000000 x }10]. Wanneer hij dat doet, heeft hij 10000000 Euro.
  Resultaat:•
  De rekening van de bank A. gaat van honderd duizend naar tien miljoen euro in twee lening transactie.
  Ik heb geen rekening gehouden met de rente die hij zal ontvangen in de komende 10-40 jaar.? [4-6 miljoen ].?
  Heb Ik ook niet gesproken over aan wie zal hij zijn lening gaven.? Wapen industrie of werkgelegenheid?
  Heb Ik ook niet het faillissement van privé banken [laatste creatie] rekening me gehouden.
  Zie http://www.positivemoney.org.uk en / of http://www.moneyasdebt.com
  . 2 Een Engels gentleman bevordert het lenen van geld voor 300.000 Eng. Ponden / jaar salaris en 700.000 Eng. Ponden / jaar BONUS.
  Geniet van zijn verhaal op http://english.aljazeera.net/programmes/meltdown/2011/09/2011914105518615434.html
  3 Het geld scheppende sector in Groot Bretagne betstaat uit: Resident banken {waaronder Bank of Engeland} en building maatschappijen.
  De wereld huidige monetaire systeem, dat heeft geleid tot de huidige financiële crisis en economische problemen, die het bestaan van al het leven op onze planeet inclusieve mensen bedreigt, is ten dood beschrijven en hervorming is onvermijdelijk.
  Aanbevolen Logische mogelijke oplossing.
  A Stop direct met particuliere banken, door de wet, van het creëren van echte / virtueel geld, dat had gewerkt tijdens de kolonisatie periodes.
  B Breng de kracht van het creëert geld terug aan de mensen – door middel van statutaire organen, zoals Centrale Bank en Monetair Comité.
  C Terug Claim het geld van de particuliere banken aan het nationale schatkistaccount, in ieder geval het geld gemaakt door hen in de laatste 5 jaar
  • en / of te herstellen huis`s eigenaren, kleine ondernemers, en anderen van faillissementen in dezelfde periode.

  Bovenstaande aanbevelingen zijn nodig om samen te brengen in een win / win situatie voor.
  Mensen en de aarde die beide te lijden hebben onder de economische crisis en de hebzucht / mismagement van de particuliere banken.
  De 1% die de crisis hebben gecreëerd in de eerste plaats omdat ze altijd dragen de last van geweten schuld.
  De regeringen die machteloos zijn en in plaats van redden de bevolking van ondergaan zijn ze bezig om de banken te redden.
  Als de crisis niet wordt opgelost door middel van een win / win situatie constructief – dan is er het risico van fascistische organisaties en oorlogsstokers over te nemen die leiden tot een soort van wereldwijde economische oorlog.

  Nota Bene : Onder” Aanbevolen Log. A; Stop direct met particuliere banken………..….gewerkt tijdens de kolonisatie periodes, ”
  Heb Ik gehoord dat banken” MACHT” is begonnen in de kolonies met de” kolon” as munt eenheid. Ieman weet van? Graag reageren.
  ”

 30. Douwe, ik zie in je profiel dat je je met Esperanto bezighoudt? Toevallig heb ik nagedacht over de naam van een nieuwe, volledig rentevrije wereldmunt, en dacht daarbij ook aan Esperanto (al ken ik het zelf niet). Ik kwam uit op “De Mono”. :-)

  (als het klopt wat ik zag is dat Esperanto voor “Geld”). Engelstaligen kunnen het uitspreken, t lijkt om “money”, maar ook “monnaie”, en ergens ook op de “Euro”. Het zou tevens duiden op éénheid, nog maar één munt. Mensen zijn bang voor 1 wereldmunt, en zouden dat ook móeten zijn, als het vanuit het bankensysteem zou komen.

  Maar dit moet vanuit onze overheden komen. Overheden, die *wij* kiezen, en die zorgen voor nutsbanken die ons geld renteloos “bewaren” (zonder rente, zonder vermeerdering, maar óók zonder kans op verlies!), en die ons renteloze voorschotten (kredieten) geven, voor het kopen van een huis of voor een eigen bedrijf. (Na kredietbeoordeling krijg je je geld, niet omdat men aan je wil verdienen, maar omdat je geld nodig hebt en kan aantonen dat je de maandlasten kan opbrengen).

  Eén wereldmunt, elk mens overal ter wereld zijn eigen pasje met eerste “Mono’s” (zeg 1000), om als ruilmiddel te kunnen dienen, en vanaf daar verder. Opnieuw beginnen. Geld weer als ruilmiddel, nooit als woekermiddel. En rente verbieden moet radicaal gebeuren, anders gaan mensen renteloos lenen en het elders tegen rente weer wegzetten. Hou het beleggen wel in stand, want er zullen altijd mensen blijven die willen “gokken” met hun geld. Laat ze zou ik zeggen, maar neem dan ook zelf de risico’s. Niets mis met investeren ook trouwens, maar garanties zijn er dan niet.

  Maar sparen en lenen voortaan renteloos, zodat de economie kan floreren zonder dat er economische groei nódig is (want inflatie verdwijnt), en zodat de focus kan liggen op wat *goed* is voor de mensheid en de planeet (innovaties, milieusparende ideeën), in plaats van een wereld die door short-term profits wordt geregeerd!

  Uiteraard moeten die non-profitbanken of “nutsbanken” die ons geld bewaren en geld uitlenen goed in de gaten gehouden worden en gecontroleerd, alle transacties transparant.

  Obligaties, leningen aan landen (die niet betaald kunnen worden, aan landen die het niet kunnen voorschieten, zoals NU aan de hand is), bestaan niet meer, want elke overheid geef precies zoveel uit aan leningen als er nodig is bij de burgers, èn volgens de normen van kredietwaardigheid naar verwachting die lening ook áán zullen kunnen. (Uiteraard moet lenen niet aangemoedigd worden, zal ook niemand willen aanmoedigen, want er wordt zonder rente niet meer aan verdiend!)

  Let-systemen en transition towns, met alle respect, bijzonder sympathiek en zéker ook een bijdrage aan een betere wereld, maar de wereld is ongelooflijk complex, en we moeten het toch echt met zijn àllen doen, zonder terug te hoeven gaan naar een luxeloos bestaan. Maar ruilkringen etc stranden toch vaak al snel, en hebben toch weer behoefte aan een ruilmiddel.

  Nee, het enige wat we hoeven te doen, is die “Mono” in te voeren, en gewoon àfspreken met elkaar dat het nooit méér kan worden dan wat het oorspronkelijk was, dat er nooit maar dan ook nooit meer ergens rente geheven mag worden, ook niet in de vorm van “zekere beleggingen”. Je belegt en loopt risico, anders niet. Want die “Mono” is dan ook alleen maar een virtueel “Lets-papiertje”, waarvoor je de ene dienst inruilt voor de andere. Maar dan voor de hele wereld toegankelijk èn inwisselbaar.

  Belastingen worden vereenvoudigd wat mij betreft, alleen nog inkomstenbelasting (incl. de -geoormerkte- zorgpremie!) naar draagkracht, en accijns op wat slecht voor ons is, vermogensbelasting om accumulatie te voorkomen, en géén BTW meer om vrij handelen niet te belemmeren. De overheid hoeft niet extra te verdienen aan ondernemers. Eén wereldmunt, dus geen grenzen meer, geen valutahandel, ultieme vrijheid voor ondernemers èn voldoende geld voor een goed functionerende, voor òns zorgende overheid, voortaan náást elkaar. Idealiter een basisinkomen, en elk uur dat je méér werkt, verdien je ook méér. Zo kan je zelf kiezen of je 10 uur werkt met weinig extra, of 50 om flink bij te verdienen en weinig thuis te zijn.

  Het (alleen nog virtuele) geld dat gecreëerd wordt voor leningen, blijft gecreëerd worden uit het niets, door die nutsbanken, maar zodra het terugbetaald is aan die nutsbanken, wordt het “echt” geld, en kan het opnieuw renteloos uitgeleend worden aan nieuwe kredietvragers. Of, zodra het teruggekomen geld de uitstaande leningen fors overstijgt, gebruikt voor de publieke zaak (ten gunste van het volk, zoals het hoort, met overheden.)

  Just imagine :)

  Zit jij niet op twitter, Douwe?

   1. Die ene munt heeft een reden: Namelijk het tegengaan van ongelijkheid in de wereld: Als je valutahandel handhaaft, blijf je houden dat sommige, armere landen buiten de boot vallen, dat het ene land “meer waard” is dat het andere, en wisselkoersen de export bepalen, in plaats van hetgeen je te exporteren hebt.

    De wereld is (helaas) te complex om toe te kunnen met lokale systemen: Wel voor onze allereerste levensbehoeften, maar niet voor al het andere. Hoe sympathiek en waardevol die transition towns ook zijn: Alleen al voor onze bewustwording over hoe we met de planeet omgaan! Maar als je lokaal geld hebt, hoe bepaal je dan wat de koers daarvan is, t.o.v. de landelijke, europese, of wereldmunt? Krijg je toch weer dat het éne dorp een duurdere “Munt” heeft dan de andere, waardoor je weer ongelijkheid krijgt, en afgunst, “stammenoorlogen”.

    Tenzij je echt zo veel mogelijk op lokaal niveau zònder geld doet middels ruilkringen (maar zéér beperkt doeltreffend), maar een geregeld inkomen is ook echt nodig voor al hetgene dat je NIET in je directe omgeving kan verkrijgen. (Computers bij voorbeeld, televisies). Terug naar de middeleeuwen of leven als the Amish is ècht, ècht niet nodig, zodra we beseffen dat dit systeem failliet en ziek is, en dat we met deze wereld sámen verder moeten, en niet als Europese, Amerikaanse, Russische en Aziatische blokken tegenóver elkaar moeten staan. One vision. (maar dan dus ànti-NWO.)

    http://www.songteksten.nl/songteksten/26321/queen/one-vision.htm

    Bedenk dat de angst voor “één wereldmunt” voortkomt uit de angst dat die door banken gedomineerd wordt. (en die angst zou zéér terecht zijn!) Dat is in mijn ‘model’ juist *niet* meer zo: Elke regering zorgt via eigen nutsbanken voor zijn eigen inwoners, en voor de juiste hoeveelheid in omloop, rentevrij.

    Die stopt met het creëren van geld zodra er voldoende uitgeleend en renteloos, weer teruggekomen is. Vanaf dan leent de nutsbank het “reëel” geworden geld weer uit, helpt het zo circuleren. Uiteraard onder strikte controle door onafhankelijke internationale waarnemers, en compleet toegankelijk en transparant. Eén rentevrije munt zou de derde wereld ook eindelijk uit het slop trekken, en de wereld zou héél snel de juiste dingen kunnen doen om de planeet te redden voor nieuwe generaties.

    Zo kan 2012 ècht “the end of the world as we know it” blijken. http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/tweehonderd-duizend-miljard-rondklotsend-geld…php
    “… and I feel fine” (R.E.M.)

    ALS onze regeringsleiders de koppen bij elkaar zouden steken en eindelijk de winstbeogende banken uit ons geld halen. Wij betalen de overheden middels belastingen om voor ons, de burgers, te zorgen. Laat ze dat dan ook doen, en de macht bij de banken weghalen door die wereldmunt zèlf te creëren, en alle andere geldcreatie en renteheffing illegaal te verklaren. Alléén Nederland, of Europa kan dat niet, alleen Amerika ook niet. Dit is iets wat we wereldwijd moeten aanpakken. Anders is het onmogelijk. Vandaar. #alltogethernow
    http://endtheecb.ning.com/

    1. He ietsist, ik ben helemaal voor een eerlijk systeem waarmee alle mensen op aarde in staat worden gesteld gemakkelijk hun diensten met elkaar uit te ruilen. Zeker als dat op een transparantie manier gebeurt en zonder rente. Als we er dan ook nog allemaal Esperanto bij leren zijn we helemaal klaar want dan kunnen we ook nog in woorden met iedereen over de hele wereld communiceren. Zie http://www.esperanto-jongeren.nl voor meer info over Esperanto. :-)

 31. Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei,
  ‘Een tijd zal zeker aanbreken waarin alleen mensen die met rente werken zullen leven, en als iemand onder hen niet met rente werkt zal hij wel door een beetje stof van rente worden geraakt’.
  (Abu Dawud, Boek 22, Hadith 3325).

  Sunan of Abu-Dawood Hadith 3325 Narrated byAbuHurayrah The Prophet (peace be upon him) said: A time is certainly coming to mankind when only the receiver of usury will remain, and if he does not receive it, some of its vapour will reach him. Ibn Isa said: Some of its dust will reach him.
  Definitie: de betekenis van het woord Rente (Riba) in het Arabisch is vermeerderen, hier mee word bedoeld dat de kapitaal wordt vermeerderd ongeacht het percentage.

  In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander.

  Door de jaren heen heeft het westen zijn visie over het leven veranderd (het ontstaan van de kapitalistische ideologie) waardoor een andere benaming van diverse dingen en zaken is ontstaan. Daarom word er niet meer over woeker gesproken maar over rente zodat de negatieve aspecten worden uitgesloten om zodoende de mensen te misleiden.

  Hukmu sher’ie (het goddelijke oordeel):

  Allerlei soorten van rente is absoluut haram (verboden/zondig)

  Het bewijs (ed-deliel):

  Uit de Heilige Koran: Allah (SWT) heeft gezegd:

  “Zij die de woeker verteren zullen alleen maar opstaan zoals hij opstaat die de door de aanraking van de satan in elkaar geslagen wordt. Dat komt omdat zij zeiden; handel is gelijk aan woeker. Maar Allah heeft de handel toegestaan en de woeker verboden. En hij tot wie een aansporing van zijn Heer komt en er dan mee ophoud, mag houden wat hij al heeft verworven. Zijn zaak wordt naar Allah verwezen. Maar wie het weer doen, zij zijn het die in het vuur thuishoren; zij zullen daarin altijd blijven.” (zie vertaling v.d. betekenis van soerat Al-Bakara: 275)

  “Jullie die geloven! Vreest Allah en ziet af van de woeker die nog over blijft, als jullie gelovig zijn. Als jullie het niet doen, voorziet dan oorlog van Allah en zijn gezant, maar als jullie berouw hebben, dan mogen jullie je kapitaal behouden. Doet niemand onrecht aan en onderga geen onrecht.” (zie vertaling v.d. betekenis van soerat Al-Bakara: 278, 279)

  Uit de edelachtigte Soennah:

  Van Jabir ibnu Abdullah: de boodschapper van Allah heeft gezegd:

  “vervloekt is degene die rente (riba) ontvangt en aan anderen geeft en degene die als getuigen optreden en die genen die het noteert” (overgeleverd door Boecharie, Moeslim, Ahmed, Abu davoed, Tirmizie)

  Van Abdullah ibnu Mesoed: de Profeet (sav) heeft gezegd “De riba is 73 soorten de aller lichtste is gelijk aan de gene die geslachtsgemeenschap heeft met zijn moeder” (overgeleverd door El-Hakim)

  Van Abdullahi ibnu Handhala: de boodschapper van Allah heeft gezegd “iemand die van één Dirhem rente eet terwijl hij dat weet is erger dan het plegen van zesendertig keer overspel” (Overgeleverd door Ahmed ibnu Hambel Et-tabarani)

  1. Jammer dat dat nu weer met zo veel bedreigingen “van hogerhand” gepaard moet gaan. Maar het is wel waar dat rente niet voor niets verboden is in àlle 3 de abrahmistische religies. De islam is de laatste die er nog aan vast zegt te houden, maar, omdat daar ook particuliere banken bestaan die dan een “bewaarloon” vragen of een “uitleenvergoeding” bij het aangaan of verlengen van de geldelijke transactie, is ook dàt een vorm van verkapte rente, inmiddels. Het wordt alleen anders genoemd. Zodra een klant verdient aan sparen door vaste rente, en de bank verdient aan uitlenen van geld, is het mis. Altijd, zelfs bij de groene, duurzame, investeringsbanken.

   Nee, rentevrij lenen en sparen kan alléén als rente inderdaad definitief *strafbaar* wordt gesteld, maar dan ook àlle manieren van geld verdienen áán geld. Geen particuliere banken meer dus, maar ambtenaren, die WIJ uit ons belastinggeld betalen om het ruilmiddel renteloos en handelsvrij te scheppen, bewaren èn in de vorm van verstandige kredieten aan bedrijven en huizenkopers verstrekken. Vanwege het scheppen van banen, vanwege het verbeteren van de planeet richting een èchte cradletocradle, circulaire economie.

   Het is tijd om wakker te worden. We mogen de islam dankbaar zijn dat zij als enigen nog weten dat rente het ergste is wat de mens ooit heeft uitgevonden, jammer alleen dat ze zichzelf er helaas ook niet strikt aan houden. Niets mis met gewoon beleggen echter, aan het investeren en op eigen risico je geld in een bedrijf of beursplan steken, en daar dan dividend van krijgen (òf verlies, als t mis gaat!) Maar niet meer, nooit meer als rente.

   2012, het nieuwe jubeljaar? http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/tweehonderd-duizend-miljard-rondklotsend-geld…php

   Helaas vrees ik dat onze overheden, onze economen, en onze financieel experts, niet búiten ons huidige systeem kunnen denken, dat drijft op rente. The greatest scam ever.

   Laat geld eindelijk doen waar het voor bedoeld is: Rollen, en ruilmiddel zijn, zonder belemmeringen! Haal de banken uit ons geld!

  2. “”In feite is rente volgens de omschrijving in het dikke van Dale onder het woord woeker onwettig winst door misbruik van de nood van een ander.””
    
   Veel Erger Nog: de bij Ons benodigde nood creeren ze er om ook nog eens zelf om Ons te verslaven.
    
   Ook Memorabel dat de semieten geen rente onder elkaar rekenen en de Supposed” ongelovigen dat wél alle eeuwen al aanrekenen EN DÀT AL het bankenstelsel dat Ons al eeuwen teistert uit hun eigen buurt komt. De top van die scam en woekerellende de li clan (eurasiaten mongolen ex faraos) zit ten slotte heden in china en azerbadjan om de hoek. En china israel allochtonen banksters collaboreren massaal met elkaar tot in de heroine en Mensen handel en de Kinder verprostitueringen saampjes met dat door hen opgezetten eu.
    
   Tevens  gaat het juist die renteloze hoek op moment uitstekend booming zelfs van Onze Armoeden en geld. Behalve dat dit een Wat Wrange Smaak  Van Verraad  levert is het ook Wel Bewijs dat Weelde Anderzijds ook te bereiken is Zonder renten?

  1. Tevredenheids politiek ten top , dat geeft de super-elite gewoonweg tijd hun agenda verder uit te voeren richting .N.W.O., als het oprecht beleid zou zijn zou men het direct moeten willen implementeren lijkt me.

Laat een reactie achter