Het periodiek systeem Californium (Cf)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 98 van de 118 elementen, Californium (Cf).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

Ontdekking

Californium is voor het eerst gesynthetiseerd door Stanley ThompsonKenneth StreetAlbert Ghiorso en Glenn Seaborg aan de Universiteit van Californië – Berkeley in 1950. Het was het zesde transurane element dat werd ontdekt. Zij bombardeerden 242Cm met Î± deeltjes in een cyclotron, waarbij de isotoop 245Cf ontstond.

De naam californium is afgeleid van de staat Californië waarin het element voor het eerst ontdekt is.

Toepassingen

Omdat californium slechts in minuscule hoeveelheden beschikbaar is, wordt het alleen gebruikt voor zeer specialistische toepassingen. Folies van 252Cf worden bij radiologisch onderzoek gebruikt als bron van neutronen en bij het detecteren van goud en zilver. Het is het laatste element dat praktische toepassingen heeft.

Opmerkelijke eigenschappen

Hoewel er door gebrek aan materiaal weinig onderzoek naar de eigenschappen van californium kan worden verricht, zijn er toch enige gegevens van bekend. 252Cf (halveringstijd 2,6 jaar) is een zeer sterke neutronen emitter en dus extreem radioactief. Eén microgram kan 170 miljoen neutronen per minuut uitzenden. Tot op heden is californium nog niet in zuiver metallische vorm waargenomen. Het enige ion dat stabiel is in waterige oplossing is californium(III) dat onder andere wordt aangetroffen in californium(III)oxide (Cf2O3),californium(III)chloride (CfCl3) en californiumoxychloride (CfOCl).

Verschijning

Op aarde komt californium niet in de vrije natuur voor. Het kan worden gesynthetiseerd in kernreactors door lichtere kernen zoals curium te bombarderen met neutronen. Telescopisch onderzoek heeft uitgewezen dat californium wel voorkomt in restanten van supernova‘s.