Hoger rendement windturbines door kite

Een groep bachelor studenten lucht-ruimtevaarttechniek aan de TU Delft is met het idee gekomen om grote kites in te zetten om het rendement van windturbines te verhogen.

De afname van energie uit de luchtstromen door windturbines zorgt voor een turbulente stroom van lucht (het zgn. wake-effect) waardoor achterliggende turbines aanzienlijk minder opbrengen. Deze afname in opbrengst kan volgens één van de studenten bijvoorbeeld oplopen tot wel 7% voor de 36 windturbines aan de kust van Egmond aan Zee.

Volgens berekeningen zouden 23 kites (die vast zitten aan boeien) met een spanbreedte van 16 meter op 145 meter hoogte de lucht zo kunnen buigen, dat het wake-effect met 65% afneemt. De kites, Daeolus genaamd, zouden de bruikbare lucht van boven de molenwieken richting de achterliggende turbines ‘blazen’. Voor het windpark bij Egmond aan Zee zou dit betekenen dat het een extra 13.500 MWh per jaar zou kunnen produceren, wat omgerekend een winst van 2,3 miljoen euro per jaar omhelst (bij een kwh prijs van 17 cent).

Hoewel een winst van 65% enorm veel lijkt, is er wel enige scepsis. Het idee moet nog getest worden, en pas dan zal blijken of er daadwerkelijk een dergelijke winst behaalt kan worden. Het continu in de lucht houden van een kite is in ieder geval erg lastig. In het volgende stadium van onderzoek zal blijken hoe bruikbaar dit wel erg inventieve idee daadwerkelijk is.

Bronnen:
De Technologiekrant nummer 10, 2011
TU DELTA