Lijst van vrij en digitaal toegankelijke publicaties

Bron afbeelding: Wikipedia

Onderstaand een lijst met vrij en digitaal toegankelijke werken, publicaties, rapporten, databases, etc. Over het algemeen kan de informatie uit deze bronnen als betrouwbaar worden beschouwd. Echter, check dit wel van te voren, want het geldt niet voor alle bronnen en binnen deze bronnen niet voor alle artikelen of publicaties (soms zitten er ook scripties van studenten tussen bijvoorbeeld). Sommige bronnen staan er meerdere keren tussen omdat ze voor meerdere vakgebieden relevant zijn. En let wel: niet alle bronnen zijn 100% toegankelijk.

 

== ALGEMEEN ==

== NATUURWETENSCHAPPEN ==

Algemeen

Biologie

Farmacie / Geneeskunde

Diergeneeskunde

Informatica

Natuur- en sterrenkunde

Scheikunde

Wiskunde

Geowetenschappen

 

== GEESTESWETENSCHAPPEN ==

Overig

Algemeen

Communicatie en informatiewetenschappen

Geschiedenis

Internationale Betrekkingen

Kunst e.d.

Literatuurwetenschap

Nederlandse cultuur, taal en taalwetenschap

Wijsbegeerte

== SOCIALE WETENSCHAPPEN EN RECHTEN ==

Sociale Wetenschappen

Rechten en economie

 

Mochten er dingen niet kloppen of toegevoegd moeten worden, hoor ik dat uiteraard graag!