Het periodiek systeem Strontium (Sr)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 38 van de 118 elementen, Strontium (Sr).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

 

Toepassingen

Industrie

Strontiumverbindingen worden voornamelijk gebruikt in het glas van kleurentelevisies. Andere toepassingen zijn:

Tenslotte worden strontiumnitraatstrontiumcarbonaat of strontiumchloraat gebruikt in de pyrotechniek omdat ze voor een rode vlamkleur zorgen.

Geochemie

Zeewater bevat van nature een wereldwijd gelijke concentratie opgeloste Sr2+-ionen. Organismen die hun skeletjes opbouwen uit het mineraal aragoniet (CaCO3), nemen daarbij in het kristalrooster op de plek van calcium strontium op, in ongeveer dezelfde Sr/Ca-verhouding waarmee de twee elementen in het water voorkomen. Als de kalkskeletjes in sediment terechtkomen en begraven raken zal onder invloed van de temperatuur rekristallisatie optreden, waarbij aragoniet wordt omgezet naar calciet (ook CaCO3). De strontium wordt bij deze omzetting afgestoten en komt in het grondwater terecht.

Opmerkelijke eigenschappen

Zoals alle aardalkalimetalen reageert strontium met water en zuurstof. Heftiger dan magnesium en calcium. Het verbrandt in aanwezigheid van zuurstof en bij temperaturen vanaf 650 K ook in stikstofatmosferen. Daarbij vormt het respectievelijk strontiumoxide en strontiumnitride. Het is een breekbaar metaal en opmerkelijk zachter dan calcium.

Ook in enkele soorten tandpasta zit strontium dat bescherming geeft tegen tandbederf.