Het periodiek systeem Zwavel (S)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 16 van de 118 elementen, Zwavel (S).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

 

Toepassingen

In de chemische industrie wordt zwavel veelvuldig gebruikt als grondstof voor velerlei verbindingen. Belangrijke afnemers van zwavel zijn de productie van zwavelzuur en de rubberindustrie waar het wordt gebruikt voor het vulkaniseren. Andere toepassingen van zwavel zijn:

  • Grondstof voor kunstmest
  • reductor in Vuurwerk
  • vroeger werd het ook in lucifers gebruikt: zwavelstokjes
  • In de tuinbouw voor bestrijding van echte meeldauw op sierteeltproducten en in de biologische fruitteelt
  • Voor het opruimen van gemorst kwik, omdat zwavel hiermee snel reageert en voorkomt dat het verdampt
  • Ook bij de productie van munitie werd vroeger veel zwavel gebruikt.
  • Om wespennesten uit te roken