Het grootste probleem…en de oplossing.

Ons grootste probleem, waar ook de rest van de mensheid mee kampt, is hebzucht.
Geld is een doel in plaats van een middel en zeker de afgelopen jaren is vrijwel alles bedacht om het zo veel mogelijk te vergaren.

Het spel wie het meeste geld bijeen kan schrapen is nu uitgemond in een carrousel waarvan iemand meer begrijpt hoe die werkt. Duidelijk is dat rondpompende bankiers de wereld binnen afzienbare tijd over de rand van de afgrond zullen jagen.

De enige oplossing die wordt aangedragen is…nog meer geld. Dat is zeer kortzichtig, terwijl er een oplossing is waarmee we tevens van een ander groot probleem worden verlost. Het is
haast te simpel voor woorden: Schaf baar geld af! Om te beginnen in de euro. Dus geen munten en bankbiljetten meer. Heb je in een oude sok nog contanten? dan krijg je drie maanden de tijd om het op je bankrekening te storten of het uit te geven. Geld met een luchtje wordt halsoverkop de economie ingepompt, die ongekend zal opleven als baar geld verdwijnt.

Na drie maanden is veel criminaliteit, die op contanten drijft, de nek omgedraaid. De schade die het veroorzaakt zal tot het verleden behoren. Overvallen waarbij cash de buit vormt wordt een zinloze activiteit. Het zal veilig worden op straat en de hoge kosten van criminaliteitsbestrijding in relatie tot baar geld kunnen we ons meteen besparen. Betalingen zijn dan alleen nog mogelijk door overboeking of via pin in de detailhandel.

Het bijkomende voordeel voor landen waar het moeizaam is om belasting te innen wordt het dan eenvoudig gemaakt om het te heffen en te innen. Als gevolg kunnen belastingen ook in Nederland worden verlaagd, waarmee geld vrijkomt om het uit te geven. Bezuinigen is niet de oplossing, want dat geeft krimp en is het zand in de motor van het huidige hebzuchtige systeem. Verder moet er nog maar één bank komen zodat transacties transparant worden. Heel makkelijk kan worden achterhaald waar gestolen geld naartoe is gesluisd en wie de dader of de heler is.

De volgende stap is dat er één wereldmunt komt die ontdaan is van speculatie. Dus zonder rente. Een munt die een middel is in plaats van een doel. Oude geldleningen worden afgewaardeerd in de nieuwe munt als een herschikking van het oude systeem.

Ontstaan er ook problemen als baar geld wordt afgeschaft in de euro? Ja, want hoe moet het dan met het toerisme. Bezoekers kunnen dan immers niet meer contant betalen of contanten pinnen. Daarvoor is ook een oplossing. Men dient dan te beschikken over een bankrekening met betaalpas in euro’s om in de detailhandel te kunnen betalen. Op die bankrekening maakt men dan euro’s over als men buiten de eurozone komt.

Ben je tegen, dan is dat haast verdacht .

Deze gedachte heb ik verwoord in mijn nieuwe boek dat binnenkort verschijnt onder de titel Occupy De Nieuwe WereldOrde. Een roman die doorloopt in een manifest voor een nieuwe en ultieme democratie.
© Han Peeters.