Video: toekomst fundamenteel onvoorspelbaar

In onderstaande video, in elkaar gezet door een denktank van de Amerikaanse luchtmacht, wordt er weinig heel gelaten van de illusie dat de toekomst voorspelbaar is. Snelle ontwikkelingen in techniek en vooral: de vele manieren waarop deze nieuwe technische ontwikkelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden, kunnen individuen een bovenmenselijke macht geven. Dit is inderdaad wat singularity-profeten als Ray Kurzweil voorspellen en het lijkt er op dat zijn visies over de ontwikkeling van de techniek en de mensheid nu ook in Amerikaanse overheidskringen steeds meer serieus genomen worden.

Het onheilspellende citaat van Albert Einstein: vrij vertaald, dat technologie een bijl is in de handen van een psychopatische moordenaar, zet de toon. Dit filmpje is gemaakt door een denktank van militairen. De taak van militairen is bedreigingen voor de nationale veiligheid op te sporen en te elimineren. Als deze bedreiging volgens militairen wordt gepersonificeerd door de combinatie van een snel groeiend aantal technieken en het individu, zoals uit dit filmpje blijkt, dan zullen de autoriteiten er logischerwijs alles aan doen om deze bedreiging te stoppen. Er zijn een aantal logische strategieën om dit vermeende gevaar aan te pakken. Allen betekenen ze een inperking van de vrijheid van informatie. Zal de zich snel ontwikkelende techniek de rechtvaardiging vormen voor een wereldwijde politiestaat? Is er een alternatief denkbaar waarmee het individu vrij blijkt en toch tegelijkertijd een ramp wordt voorkomen?