Deze microzwemmerrobots doorboren de verstopping in aderen, waar chirurgen niet bij kunnen. Bron: Drexel University, USA

Video: microrobots verwijderen plaque in verstopte ader

Een internationale groep van Zwitsers, Koreanen en Amerikanen  ontwikkelde microrobots die door plaque in verstopte aderen kunnen boren. Kan dit de dotterbehandeling vervangen?

De ‘robotjes’ zijn simpele clusters magnetisch geladen bolletjes, die door een wisselend magnetisch veld in beweging worden gebracht. Er zit geen motortje in. De zwemmers (onder) zijn geïnspireerd op de ziekteverwekkende bacterie Borellia burgdorfii, zie bovenste deel van de afbeelding. De bolletjes bestaan uit een ferromagnetisch materiaal, dat geen afweerreactie opwekt en afbreekt in het lichaam.

Deze microzwemmerrobots doorboren de verstopping in aderen, waar chirurgen niet bij kunnen. Bron: Drexel University, USA
Deze microzwemmerrobots doorboren de verstopping in aderen, waar chirurgen niet bij kunnen. Bron: Drexel University, USA

Niet bekend is of de onderzoekers rekening hebben gehouden met de verwoestende kracht, die de enorme magneetvelden van een MRI-scanner op achterblijvende ferromagnetische brokstukjes uitoefenen, maar mogelijk zijn deze zwemmers zo klein dat ze binnen enkele uren tot dagen oplossen, zodat dat probleem niet speelt.

Na kanker zijn  hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in het welvarende deel van de wereld. Wordt dit principe ontwikkeld tot een effectieve behandelmethode, dan kan dit veel mensenlevens redden en ziekten voorkomen.

De onderzoekers zelf schatten dat de zwemmers de effectiviteit van behandelingen vergroten van 60% naar 80-90%.

Bron:
Drexel University News