Deze Saturn V booster is het trieste overblijfsel van het eens zo ambitieuze NASA maanlandingsprogramma.

Is het ruimtevaarttijdperk voorgoed voorbij?

Nu de fossiele brandstoffen steeds schaarser en duurder worden, is er steeds minder makkelijk winbare energie beschikbaar. Slecht nieuws voor energieverslindende activiteiten als ruimtevaart. Betekent het uitgeput raken van fossiele brandstoffen dat we nu voorgoed op aarde opgesloten blijven?

Deze Saturn V booster is het trieste overblijfsel van het eens zo ambitieuze NASA maanlandingsprogramma.
Deze Saturn V booster is het trieste overblijfsel van het eens zo ambitieuze NASA maanlandingsprogramma. Bron: NASA

Fossiele brandstof steeds schaarser…
Grondstoffen als aardolie en aardgas worden steeds moeilijker te winnen. De gemakkelijk winbare voorraden zijn nu vrijwel uitgeput. Er zijn weliswaar enorme voorraden teerzand en schalie-olie, maar deze kosten heel veel energie om te winnen. Olie winnen uit teerzand vraagt bijvoorbeeld één vat olie per drie vaten gewonnen olie. Schalie-olie kent nog slechtere rendementen, rond de 0,7 tot 13,3. Ook de gasbel in Slochteren, ooit het op vijf na grootste gasveld ter wereld, begint al aardig leeg te raken. Hoe meer energie er nodig is om meer energie te winnen, hoe minder energie – en arbeid – er beschikbaar is voor andere dingen, zoals ruimtevaart. Reden voor onze collega’s van Cassandra Club om te geloven dat het tijdperk van de ruimtevaart definitief afgelopen is. Maar is dit het hele verhaal?

Onconventionele bronnen groeien snel
Op dit moment is aardgas in de Verenigde Staten spotgoedkoop, goedkoper zelfs dan in jaren. Dit is het gevolg van de omstreden techniek hydraulic fracking. Dit geeft de Amerikanen een paar jaar respijt, waarin ze bijvoorbeeld de enorme voorraad methaanhydraten in de Golf van Mexico en in het arctische gebied kunnen aftappen. Hier in Europa is de situatie veel beroerder, maar we kunnen fossiele energie importeren uit de VS en Rusland. In die paar jaar kunnen we de snel goedkoper wordende zonnepanelen uitrollen in Zuid-Europa.

De in 1972 door Nixon wegbezuinigde atoomraket NERVA kon in principe Mars bereiken.
De in 1972 door Nixon wegbezuinigde atoomraket NERVA kon in principe Mars bereiken.

Ruimtevaart zonder fossiele energiebronnen… waarom niet?
Fossiele energiebronnen zijn bepaald niet de enige energiebron op aarde. Een supernova vlak voor het onmtstaan van de aarde gaf het zonnestelsel een bruidsschat (of liever gezegd: erfenis) mee van de kernbrandstof uranium. Zo is er in de oceanen voldoende uranium opgelost om de mensheid 25 miljoen jaar van energie te voorzien. Als deze uranium in kweekreactoren volledig wordt opgestookt, zelfs 2,5 miljard jaar. We gebruiken met 16 TW nog niet eens een promille van alle zonne-energie die de aarde bereikt, rond de 200 000 TW. Ook als ons energieverbruik sterk groeit, betekent dat dat het energieverbruik dat met ruimtevaart samenhangt relatief steeds kleiner lijkt.

Snelle overschakeling op zonne-energie van levensbelang
Willen we niet op aarde opgesloten blijven, dan zullen we geen hulpbronnen meer moeten verspillen aan zaken als oorlogen, of het luxeleventje van bankiers. In plaats hiervan moeten alle overschietende middelen worden ingezet om zonne-energiecentrales in zonnige gebieden (en uiteindelijk ook in de rest van Europa) neer te zetten.

Ruimtevaart blijft toch mogelijk
Hierdoor kunnen we toch elk jaar ons energieverbruik laten toenemen en blijft het mogelijk op den duur de aarde te verlaten. Zoals de visionaire ruimtevaartpionier Tsiolkovsky al zei: de aarde is de wieg van de menselijke geest, maar de mens moet niet altijd in de wieg blijven. Op een dag, niet veel jaren na nu, zullen er mensen op Mars en de manen van Jupiter rondlopen, zoals ze op de maan hebben gedaan. Er is meer voor nodig dan een fossiele energiecrisis om de door de vrije samenleving ontketende kracht van de menselijke geest het zwijgen op te leggen.