De volgelingen van Epicurus kwamen bijeen in tuinen. Epicurus stichtte een commune van vrienden.

Epicurus, de filosoof van het geluk

De meeste filosofen hielden zich bezig met deugdzaamheid: hoe kan je zo ethisch zuiver mogelijk leven? De klassiek-Griekse filosoof Epicurus, een leerling van Aristoteles, was uniek, in dat hij alleen wilde weten wat mensen gelukkig maakt. Hij trok zich met enkele volgelingen terug en kwam na vele jaren mediteren achter het geheim van geluk.

Zijn filosofie sloeg in als een bom en maakte honderdduizenden aanhangers. Epicurus geloofde alleen in dat wat je kon waarnemen en was fervent aanhanger van het atomisme (waarvan we eind negentiende eeuw de juistheid wetenschappelijk vast hebben gesteld). Wat als de Epicureers voort waren blijven bestaan en duizenden jaren voor de Verlichting de moderne wetenschap hadden beoefend?

De erfenis van het epicurisme
Alleen vonden de vroege aanhangers van het christendom zijn ideeën maar niets. Logisch: Epicurus moest niets van bovennatuurlijke zaken hebben. Vandaar ook dat maar weinig geschriften van Epicurus de Middeleeuwen hebben overleefd. De studiehuizen van de Epicureërs werden omgezet in kloosters. Duidelijk een gemiste kans. In feite zou de nuchterheid, het toelaten van vrouwen en slaven en nadruk op vriendschappen van de Epicureërs de beruchte wantoestanden in de middeleeuwse Kerk voorkomen hebben en ze in lijn hebben gehouden met de oorspronkelijke ideeën van Jezus. En Europa zou door de ontwikkeling van wetenschap, de religieuze achterlijkheid, pestepidemie en invasies door Arabieren en Mongolen bespaard zijn gebleven.

De volgelingen van Epicurus kwamen bijeen in tuinen. Epicurus stichtte een commune van vrienden.
De volgelingen van Epicurus kwamen bijeen in tuinen. Epicurus stichtte een commune van vrienden.