Ruimtekolonisatie is technisch goed uitvoerbaar, aldus Gerard 't Hooft.

26 maart 2010: Symposium “Science-fiction of echte natuurkunde”

Ruimtekolonisatie is technisch goed uitvoerbaar, aldus Gerard 't Hooft.
Ruimtekolonisatie is technisch goed uitvoerbaar, aldus Gerard 't Hooft.

Hoogleraar natuurkunde Gerard ’t Hooft denkt dat echte natuurkunde veel verstrekkender is dan science fiction: “Eeuwen van onderzoek aan de natuur heeft de mensheid een blik gegund op de elementairste natuurwetten die de materie beheersen. Uit zijn voordracht zal blijken dat deze kennis en inzichten ons toestaan juist veel verder en beter te fantaseren over de toekomst dan wat men in de meeste sciencefictionliteratuur kan lezen. In de voordracht leidt de spreker de luisteraar langs fantastische toekomstvisies, van ruimteliften, robots en terraforming tot ruimtekolonies, sterrenreizen en planetenbiljart”.

Hiermee doet ’t Hooft m.i. onrecht aan science-fiction schrijvers als Asimov, Clarke, Baxter en Bear, of, meer recent, Gregory Benford, Vernor Vinge en Brian Eno, die allen een gedegen natuurwetenschappelijke achtergrond hebben en ook precies weten hoever ze kunnen gaan, maar toch is dit symposium zeker van visionair belang.

Symposium 26 maart 2010

Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de KNVWS, viert dit jaar haar 65-jarige bestaan. Uiteraard is deze gelegenheid aanleiding voor een bijzondere bijeenkomst om dit heugelijke feit te vieren. Het leek het bestuur een goed idee om bij de invulling van dit symposium aan te sluiten bij een aantal onderwerpen uit het verleden, heden en de toekomst van de weer- en sterrenkunde. Opnieuw zijn we er trots op drie uiterst deskundige sprekers bereid te hebben gevonden om een bijdrage te leveren aan dit symposium: Henk Nieuwenhuis, oud-conservator van het oudste nog werkende planetarium ter wereld: het Eise Eisinga Planetarium te Franeker; Prof. Dr. Gerard ’t Hooft, Nobelprijswinnaar voor de Natuurkunde, en Govert Schilling, wetenschapsjournalist en publicist, zullen de aanwezigen een aantal voordrachten aanbieden waarbij u op het puntje van uw stoel zult zitten! Tijdens de pauzes kunt u genieten van twee prachtige exposities: de tentoonstelling “5000 jaar sterrenkunde in de kunst” heeft een opvolger gekregen: “Weerkunde in de kunst”. Tevens zijn diverse verzamelaars zijn bereid gevonden een aantal van hun mooiste meteorieten beschikbaar te stellen voor een zeldzaam complete expositie die dan ook tijdens ons jubileum is te bewonderen.

De eventuele opbrengst van het jubileum wordt dit jaar ter beschikking gesteld aan de restauratie van de grafsteen van Eise Eisinga. De grafsteen is helaas ernstig in verval geraakt. Verdere giften met deze restauratie als bestemming zijn uiteraard van harte welkom: het zou erg jammer zijn als een dergelijke getuigenis van het Friese verleden voor het nageslacht verloren zou gaan.

Aanmelden:

Entree leden Vereniging Gemma Frisius: gratis.

Entree niet-leden € 10,00.

Wij verzoeken de bezoekers het bedrag ad € 10,00 van tevoren over te maken op rekeningnummer 846853 t.n.v. Afdeling Friesland NVWS te Bantega.

Wij verzoeken de bezoekers tevens zich van tevoren aan te melden via emailadres knvws-friesland@sterrenkunde.nl of via telefoonnummer 06-22647705.

Programma

12.30 uur: Zaal open (onderling contact, stands en exposities bekijken).

13.00 uur: Opening symposium door dagvoorzitter Dick de Vroet.

13.05 uur: Welkomstwoord door voorzitter Vereniging Gemma Frisius Klaas-Jan Mook.

13.15 uur: Voordracht door Henk Nieuwenhuis “Eise Eisinga, wetenschapper van zijn tijd”.

14.00 uur: Pauze (onderling contact, stands en exposities bekijken).

14.30 uur: Voordracht door prof. dr. Gerard ‘t Hooft “Science Fiction versus echte natuurkunde”.

15.30 uur: Pauze (onderling contact, stands en exposities bekijken).

16.00 uur: Voordracht door wetenschapsjournalist Govert Schilling “Exoplaneten en Buitenaards leven”.

17.00 uur: Vragen/discussie.

17.30 uur: Sluiting door dagvoorzitter Dick de Vroet.

Naast de voordrachten is er een expositie ingericht met als onderwerp “Weerkunde in de Kunst” en zijn er een behoorlijk aantal meteorieten te bezichtigen. Ook zal een aantal telescopen worden opgesteld.

Verder zijn er enkele info- en verkoopstands ingericht (waaronder die van Stichting de Koepel) met instrumentjes, boeken en draaibare sterrenkaarten.