De Gartnern Hype Cycle. Na de hype, stort het vertrouwen in de techniek in. Onterecht.... (c)Steven Kotler

Welke nieuwe werkgelegenheid brengen exponentiële technieken met zich mee?

Elke technologische golf, denk aan de stoommachine, elektriciteit en internet, brengt een lawine aan veranderingen met zich mee.  Vaak wijzen futurologen op het enorme aantal banen dat verloren zal gaan door de oprukkende techniek: volgens recente schattingen van de Universiteit van Oxford zelfs bijna de helft. Dit is echter maar de helft van het verhaal. Waarom je als werkloze nu maar beter je sollicitatievaardigheden flink aan kan scherpen en je verdiepen moet in één of meer van de exponentiële technologieën..

De Gartnern Hype Cycle. Na de hype, stort het vertrouwen in de techniek in. Onterecht.... (c)Steven Kotler
De Gartner Hype Cycle. Na de hype, stort het vertrouwen in de techniek in. Onterecht…. (c)Steven Kotler

Surfen op de technologische golf: case study internet
Als oude van dagen (1971) heb ik de internetrevolutie vanaf het eerste begin (1996, de komst van de gebruiksvriendelijke interface www) meegemaakt. Ook hier was de voorspelling dat internet veel beroepen overbodig zou maken. Wie heeft een boekhandelaar, een postbedrijf  of een boekhouder nodig als je die diensten voor veel minder geld of zelfs gratis (email) online kan laten vervullen? Deze voorspellingen kwamen, zoals we weten, uit. Wat toekomstkundigen echter niet voorzagen  was, hoeveel extra werkgelegenheid er ontstond. Werkelijk elke ondernemer wilde een website. Deze websites moesten vervolgens gevuld en onderhouden worden. Omdat websites in een voortdurende wapenwedloop zijn gewikkeld om bezoekers, moeten webmasters bijna elke dag er mee bezig zijn. En de postbode? Inderdaad is er met het bezorgen van brieven geen droog brood meer te verdienen, maar de pakkettenpost bloeit als nooit tevoren. Ouderen die ik ken, hebben soortgelijke verhalen over de elektronicarevolutie in de jaren ’50 of de pc-revolutie in de jaren tachtig. Pas halverwege de jaren ’10, nu vrijwel alle ondernemers websites hebben en gevestigde winkeliers het omzetverlies door hun lean and mean internetcollega’s steeds meer voelen, is er sprake van een netto banenkrimp door internet.  Het goede nieuws is echter, dat het volgende banenfeestje weer op uitbreken staat. Wat heet, meerdere overvloedige bronnen van  goedbetaald en boeiend werk worden steeds actiever.

Groeifase: opbouw en experimenteren
Elke technologie kent meerdere fases. Na een ontdekkingsfase, waarin het grote potentieel van de technologie duidelijk wordt, volgt de hype-fase. Op beeldbuizen, dode bomen en de ether wordt de techniek door goeroe’s de hemel in geprezen. Hierna volgt de onvermijdelijke teleurstellingsfase. Toch zitten de nu massaal verguisde ontwikkelaars in deze fase niet stil. De techniek wordt nu voorzien van een gebruiksvriendelijke interface. Is die er eenmaal, en kan ook het grote publiek profiteren van de techniek, dan grijpt de techniek om zich heen als een lopend vuurtje. Dit is het moment waarop de techniek zeer relevant gaat worden en het de moeite is, in te springen. Bedrijven die dan actief worden op de markt met een gebruiksvriendelijk product, groeien explosief.

In een nieuwe serie zal Visionair ingaan op de zes exponentiële technieken en wat voor werkgelegenheid deze op gaan leveren.