Facebook groep voor visionair

BrainSinds twee dagen is visionair een eigen facebookgroep begonnen. Het idee hierachter is dat mensen daar interessante onderwerpen aan kunnen dragen, nieuws kunnen delen en over zaken met elkaar kunnen communiceren. Ook kan het een praktische manier zijn om anderen die graag deze site bezoeken wat beter te leren kennen. We willen kijken of dit wat meer invulling kan geven aan de visie om een visionaire community op te zetten in Nederland. De groep is openbaar toegankelijk en iedereen mag lid worden. O.a. Germen en ik (Douwe) beheren de groep.

Voor de liefhebbers nog even wat tips betreffende “visionair” denken.

Denk in voortbestaan.
In de basis is het leven heel simpel. Al het leven, inclusief mensen proberen zo goed mogelijk voort te bestaan.
Hierbij proberen we pijn in haar verschillende vormen zoveel mogelijk te vermijden/ te minimaliseren en proberen we plezier juist zo veel mogelijk op te zoeken / te maximaliseren. Verbetert een bepaald idee of technologie het voortbestaan van mensen? Kan het lijden voorkomen/verminderen? Kan het plezier/vreugde in het leven doen toenemen? Door deze denkstap te zetten en check te maken kun je al een flinke schifting maken in zinvolle en minder zinvolle ideeën.

Denk in service.
Kijk eens naar je eigen leven, de zaken die over het algemeen als nuttig worden ervaren dienen je op de een of andere manier. Als je iets voor een ander wilt betekenen is het ook nuttig om vanuit deze mindset te beginnen. Denk vanuit service en dienstbaarheid aan andere mensen, moeder aarde etc. Breidt een idee de opties van mensen uit? Maakt het het leven van mensen gemakkelijker? Door deze denkstap te zetten kun je wederom een flinke selectie toepassen op hoe zinvol bepaalde ideeën en technologieën zijn.

Denk groot en uitdagend.
Peter Diamandis heeft als leidraad voor zijn studenten op de Singularity University, om ten minste het leven van 1 miljard mensen te verbeteren, met een idee waar ze mee komen. Kortom denk groot en denk in mogelijkheden en uitdagingen. Bedenk hoe we als mensheid niet alleen een multi-planet species maar ook hoe we een multi-galaxy species kunnen worden! :)

We hopen op een levendige facebookgroep met een drukke uitwisseling van interessante ideeën, technologie en persoonlijke viewpoints op de wereld. Wees van harte welkom en wordt ook lid van de Facebookgroep Visionair.nl.

Aanverwante informatie:
-) Facebookgroep Visionair.nl