Hoogopgeleiden voelen zich gezonder

Uit recent onderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bijna negentig procent van de mensen met een WO-opleidingsniveau zich gezond of zeer gezond voelen.

Te zien is dat een hoger opleidingsniveau ook een betere gezondheidsperceptie met zich mee brengt. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze mensen ook daadwerkelijk gezonder zijn; het gaat hier lauter om de perceptie van de eigen gezondheid.

We kunnen ons afvragen wat de oorzaak van deze resultaten is. Zouden laagopgeleiden meer medelijden met zichzelf hebben, een lager zelfbeeld, wat hun perceptie aantast? Hebben hoogopgeleiden eerder de neiging signalen uit het lichaam te onderdrukken, af te doen als iets onzinnigs? Helaas geeft – voor zover ik terug heb kunnen vinden – dit onderzoek geen antwoord op deze vragen.

Bron: CBS