De docu Fixed beschrijft de mogelijkheden om met human augmentation lichamelijke beperkingen van ons lichaam op te heffen.

Mens verbeteren is oplossing massawerkloosheid

De mens verbetert zich nauwelijks meer, terwijl machines elk jaar meetbaar beter worden. Hoe laten we de technologische vooruitgang voor de mens werken, in plaats van tegen de arbeider?

Op dit moment ligt de focus van technische vernieuwers vooral op het vervangen van mensen. Geen wonder. Mensen zijn onbetrouwbaar en duur. Als een bedrijf er in slaagt om personeel te vervangen door machines, betekent dat direct een stevige besparing op loonkosten.

Toch is er ook een tweede manier om te innoveren. Zo kunnen er technieken worden ontwikkeld om werknemers dingen te laten doen die ze eerst niet konden (enabling technology) en om werknemers meer te laten presteren in dezelfde werktijd (human augmentation). Een voorbeeld van de eerste soort bij soldaten is bijvoorbeeld nachtzichtapparatuur, een voorbeeld van de tweede soort een exoskelet. Hieronder een video van de universiteit van Arizona, waardoor mensen veel harder kunnen rennen dankzij een exoskelet. Door middel van dit exoskelet kunnen mensen dingen doen doe ze eerst niet konden en kunnen we de mens verbeteren.

Omdat in de Verenigde Staten heel veel onderzoek wordt gesponsord door DARPA, de onderzoeksarm van het Amerikaanse leger, wordt onderzoek sterk in de richting gestuurd van de wensen van het Amerikaanse leger. Dit exoskelet is uiteraard erg handig als je een groepje vijandelijke strijders wilt achtervolgen en neermaaien, minder als je in een fabriek werkt. Vooral voor het Amerikaanse leger human augmentation-nuttige techniek wordt ontwikkeld, en er ligt minder de nadruk op voor de arbeidsmarkt relevante human augmentation techniek. Voor een werknemer in de fijnelektronica of laboratoriumtechniek zou bijvoorbeeld een microscoopbril, waarmee zij op nanoschaal kan kijken, erg nuttig zijn, voor een soldaat niet. Daarom komen die dingen er niet. De hoofdprijs zou uiteraard een hulpstuk zijn waarmee bijvoorbeeld het werkgeheugen of de rekensnelheid van de mens kan worden vertienvoudigd. Dit zou ons IQ laten exploderen en ons laten samensmelten met de techniek, waardoor de mens niet overbodig zal worden, maar met de techniek mee zal groeien. Kortom, de ultieme manier voor mens verbeteren.

De docu Fixed beschrijft de mogelijkheden om met human augmentation lichamelijke beperkingen van ons lichaam op te heffen.
De docu Fixed beschrijft de mogelijkheden om met human augmentation lichamelijke beperkingen van ons lichaam op te heffen.

Hier ligt denk ik een duidelijke taak voor Europese onderzoekers en uitvinders. Hier, en in Japan, is wetenschappelijk onderzoek meer civieltechnisch gericht. Als wij, met de Japanners en Koreanen, er in slagen om human augmentation techniek te ontwikkelen, kunnen we werknemers in Europa en de rest van de wereld helpen bij te blijven en de waarde van arbeid te behouden. Er ontstaat dan geen massawerkloosheid en ongelijkheid zoals nu, maar een goedbetaalde en empowered arbeidersklasse, die topkwaliteit producten en diensten ontwikkelt. Kortom: een veel betere wereld dan nu.

Ook kunnen we wat doen aan de steeds grotere groep zogeheten arbeidsongeschikten. We kunnen hun beperkingen opheffen en hun sterke kanten maximaal uitbuiten, waardoor ze weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en zich volwaardig lid van de maatschappij kunnen voelen.

Een langere documentaire over de laatste ontwikkelingen op het gebied van human augmentation hieronder.