Islamitisch bankieren ontwijkt rente. Uiteraard verdienen de bankiers op een andere manier alsnog hun geld.

Islamitisch bankieren goed alternatief voor hypotheek

De islam kent een aantal uitgesproken schadelijke ideeën, maar ook enkele interessante visies. Het verbod op rente bij voorbeeld. Kan islamitisch bankieren de huidige hypotheekproblemen oplossen?

De islam kent net als het christendom en het jodendom een renteverbod. Waar de joden en christenen het renteverbod negeren, of het interpreteren als een verbod op woekerrente, is het voor islamieten nog springlevend. Vandaar dat het  “renteloos” islamitisch bankieren, onder islamieten steeds populairder wordt.

Bankieren met een renteverbod
Rente is geld, dat moet worden betaald voor het lenen van geld. Banken lenen geld uit dat door spaarders is ingelegd, of dat zij weer lenen van de centrale bank (het beruchte fractioneel reservebankieren). Het uitkeren en vooral in rekening brengen van rente is het levensbloed van een bank. Duidelijk is dus dat een renteloze bank heel anders te werk zal moeten gaan dan een standaardbank die rente rekent. Hoe werkt een islamitische hypotheek?

Verdienen aan een renteloze hypotheek
Er zijn verschillende oplossingen verzonnen voor het probleem van het ontwijken van rente. De populairste vorm, de halalhypotheek, maakt gebruik van de zogeheten murabaha-constructie. Hierin wordt het huis twee keer overgedragen. De eerste keer aan de bank, de tweede keer, doorgaans enkele dagen later, van de bank aan de koper. De bank brengt hiervoor een percentage in rekening. De koper betaalt de bank terug in vaste termijnen, waar de opslag in is verwerkt. Qua aflossingsregime komt een halalhypotheek daarmee neer op een annuïteitenhypotheek. Veel islamieten vinden dit geen nette constructie, omdat in feite de bank nog steeds geen risico loopt en nog steeds rente trekt, alleen dan onder een andere naam. Waarmee ze een punt hebben.

Volgens islamitische scherpslijpers is alleen een vorm, waarbij de bank echt onderneemt geoorloofd. De bank koopt het huis dan daadwerkelijk en verkoopt het met een opslag stukje bij beetje aan de koper, een vorm van huurkoop dus. Deze kan er dan tussentijds vanaf. Ook moet het geld niet besmet worden door “haram” (onreine) activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een seksshop of een gelegenheid waar drank wordt verkocht.

Voordelen van de renteloze bank
Vanzelfsprekend heeft het geen enkele zin voor iemand die het onaangename soennitische gedachtengoed niet aanhangt, om te staan op het naleven van de shariah (soennitische wet). Ook zijn veel islamitische banken betrokken bij het financieren van terreuroperaties, de reden dat bijvoorbeeld de overheid van Bangladesh deze banken stevig aanpakt. Een renteloze bank op zich, daarentegen, is wel een goed idee. Rente is een dwangbuis. Als er calamiteiten plaatsvinden, verdampt het eigen vermogen van de bank snel. Spaarders raken hierdoor hun spaargeld kwijt (tenzij de overheid inspringt, wat uiteindelijk weer door de belastingbetaler opgehoest moet worden). Als sparen in feite een vorm van beleggen wordt, is weliswaar het inkomen van spaarders variabel, maar wel gemiddeld hoger. Ook worden geen valse verwachtingen gewekt. Met dit geld kunnen infrastructurele investeringen worden gedaan die over een zeer lange tijdsspanne hun geld moeten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan dijken, kernfusiecentrales, het stroomnetwerk en dergelijke.
Als een hypotheek het karakter van huurkoop heeft, betekent dat het niet erg is als een huurkoper een maand aflossing of huur mist. Deze maand wordt dan in mindering gebracht op het opgebouwde kapitaal. Gedwongen verkopen van huizen zijn dan niet snel meer aan de orde.