‘Mens wordt God’

Transhumanistische mormonen (en de nodige transhumanisten en mormonen) verzamelden zich 10 april 2013 voor de jaarlijkse transhumanisme-conferentie in Salt Lake City, de hoofdstad van de Amerikaanse woestijnstaat Utah. Volgens enkele sprekers zal de mens God worden. Zit hier een kern van waarheid in en waarom worden juist mormonen door deze gedachte aangesproken?

Wat is het mormonisme?
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de mormoonse kerk officieel heet, is een groep die naast het Oude en Nieuwe Testament, waar de christenen in geloven, ook het Boek van Mormon zien als door een hogere macht geopenbaarde schrift. Het Boek van Mormon is een soort kroniek, die de vermeende geschiedenis van in de oudheid naar Amerika geëmigreerde groepen joden en christenen beschrijft. De oprichter van de Mormonenbeweging, de negentiende-eeuwse Amerikaan Joseph Smith, beweerde (ongeveer zoals Mohammed meer dan duizend jaar eerder), het Boek vertaald te hebben vanuit een sindsdien spoorloos verdwenen Gouden Boek dat hem overhandigd zou zijn door een engel met de naam Moroni (‘dwazen’ in het Latijn).

Hij kreeg duizenden volgelingen, maar de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten waren niet erg blij met de in hun ogen ketterse denkbeelden van Smith. Hij en zijn aanhangers werden dan ook keer na keer opgejaagd, tot ze neerstreken aan de oever van het dorre Great Salt Lake, waar ze de stad Salt Lake City stichtten, met de beroemde Mormoonse tempel het Jeruzalem voor de veertien miljoen mormonen die de wereld in 2013 telt. Hier ontwikkelde de groep zich tot een hechte gemeenschap. Onder zware druk van de Amerikaanse overheid gingen praktijken als polygamie overboord. Andere elementen in de Mormoonse theologie bleven bestaan, zoals, in dit verband heel interessant, het geloof dat God geëvolueerd is uit de mens en dat de mens uiteindelijk, mede door wetenschap en technologie, God zal worden. Het toekomstperspectief van mormonen is daarmee veel positiever dan dat van bijvoorbeeld hindoes of islamieten, die geloven dat de wereld steeds verder zal verslechteren. De bekendste mormoon is vermoedelijk presidentskandidaat Mitt Romney.

‘Veroudering niet stoppen is een zonde’
Geen wonder dat het transhumanisme, een stroming die de mens wil verbeteren, populair is onder de mormonen en dat er elk jaar een enthousiaste groep bijeenkomt in Salt Lake City. De eerste spreker, Aubrey de Grey (al eerder aan bod gekomen op Visionair), voorspelde dat een aantal medische strategieën er in zou slagen om het verouderen te stoppen. Hij noemde deze strategieën niet ontwikkelen en gebruiken zelfs een ‘zonde’. Volgens hem is er geen onderscheid tussen het streven naar een gezonde oude dag en levensverlenging.

Computer lost theologisch probleem op
In de verre toekomst zullen we volgens sommigen in staat zijn mensen tot leven te wekken die niet door middel van cryonische technieken zijn geconserveerd. Mike Perry van Alcor gelooft dit. Giulio Prisco denkt dat een netelig theologisch probleem – hoe kan een almachtige goede God het kwaad en lijden toelaten – met terugwerkende kracht kan worden opgelost.

Nieuw transhumanistisch geloof?
De transhumanisten, die op dit moment een klein, verspreid groepje vormen, hopen uiteraard dat ze de steuin in de rug krijgen van een machtige organisatie om hun tekomstvisies te realiseren. De Mormoonse Kerk, met zoveel leden als de bevolking van een middelgroot land, is een dergelijke organisatie en is behoorlijk rijk. De mainstream in de Mormoonse kerk voelt nog weinig voor de ideeën van de Mormon Transhumanist Association, maar de geschiedenis van het mormonisme leert dat de Mormoonse kerk uitermate flexibel kan zijn. Mede gezien de Mormoonse theologie zou het Mormonisme zich heel goed tot transhumanistisch geloof kunnen ontwikkelen. Volgens een andere spreker, muzikant Micah Redding, komt ook het christendom in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan het Russisch kosmisme.

Niet alle sprekers lieten zich even gunstig uit over dit idee. Carl Teichrib bekritiseerde het transhumanisme op christelijke gronden en transhumanist Peter Wicks verzette zich juist tegen het introduceren van religieuze elementen in het transhumanisme.

Meer informatie
Eerdere conferenties
Conferentie in 2013