80% van de Nederlandse ondernemers vindt goed milieu belangrijk

Voorstanders van MVO – maatschappelijk verantwoord ondernemen – kunnen in hun handen wrijven. Uit onderzoek van businesscompleet.nl onder 1500 ondernemers blijkt dat ondanks de crisis, groen ondernemen populair is.

Zo’n 80% van de Nederlandse ondernemers vindt het bijdragen aan een goed milieu belangrijk tot zelfs zeer belangrijk. De crisis van afgelopen jaren had geen goede invloed op het MVO; veel ondernemers geven aan dat er een relatie is tussen de crisis en minder aandacht voor het MVO. Door de extreme bezuinigingen waren bedrijven meer op zichzelf gericht waardoor er geen geld en moed was om te investeren.

Inmiddels is er weer een duidelijk stijgende lijn te bekennen. Ongeveer 15 procent van de ondernemers ziet MVO zelfs als een manier om nieuwe klanten te trekken en ook klantenbinding en imagoversterking worden genoemd als positieven effecten. De meeste ondernemers die MVO belangrijk of zeer belangrijk vinden, passen dit ook toe in hun bedrijf. Ze brengen hun idealen in de praktijk door onder meer duurzame producten te verkopen (ruim de helft), milieuvriendelijke producten en eerlijke grondstoffen in te kopen (bijna de helft), bij import op arbeidsomstandigheden te letten, het personeel te stimuleren om met de fiets of het OV naar het werk te komen, het energieverbruik te beperken en te investeren in de veiligheid van de medewerkers.

Lees het oorspronkelijke bericht hier: Businesscompleet.nl