De Jain-tempel in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk. Bron: Wikimedia Common

Jaïnisme, de vreedzaamste religie ter wereld

Hoewel het beestachtige geweld in naam van de islam nu alles overtreft, hebben ook de joden en christenen een verschrikkelijke naam hoog te houden wat geweld betreft. Wat is dan wel een vreedzaam geloof? In dit filmpje het antwoord: het jaïnisme, een bij het grote publiek onbekend geloof uit India.

Het jaïnisme (zo onbekend dat het niet eens in de spellingscontrole staat), is principieel geweldloos. Het kent acht tot tien miljoen aanhangers en is zo vreedzaam, dat zelfs insekten niet gedood mogen worden. Jaïns mogen ook geen rechtszaken aanspannen, omdat hiermee geweld tegen een tegenstander wordt afgedwongen (wordt deze veroordeeld, dan dwingt de politie deze persoon immers om het vonnis te gehoorzamen). Vrijwel alle aanhangers van het jaïnisme wonen in India.

De Jain-tempel in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk. Bron: Wikimedia Common
De Jain-tempel in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk. Bron: Wikimedia Common

Hieronder een filmpje van een karakteristiek jaïnistisch ritueel: santhara, een rituele doodhongering door vasten. Per jaar nemen enkele honderden jaïns deel aan dit ritueel. Zestig procent van de beoefenaren van santhara zijn vrouwen. Om begrijpelijke redenen kiezen vooral jains die aan een dodelijke ziekte lijden, voor santhara. Daarmee is namelijk alle negatieve karma uitgewist en verkrijgen de beoefenaren moksha, verlossing uit de cyclus van reïncarnatie. Althans: stelt het jaïnisme.

Opmerkelijk genoeg leven jaïns langer dan andere mensen en zijn doorgaans ook gezonder. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het matige, vegetarische dieet en het vermijden van geweld. Want, zoals de grondlegger van het christendom Jezus al zei: wie het zwaard opheft, zal door het zwaard vergaan. Ook vermijden jaïns beroepen waarbij je moet doden, zoals boer, slager of soldaat. Deze brengen doorgaans een hard en ruw leven met zich mee. Kortom: vreedzaam leven is zo gek nog niet. Al wonen er op dit moment geen jaïns meer in Pakistan. De religieuze discriminatie in deze militante moslimstaat bleek te sterk.