De paus voelt zich bedreigd door techniek. Terecht.

De Rooms-Katholieke Kerk: een religieuze multinational

Afgelopen week is er een nieuwe paus gekozen: Paus Franciscus. Hij is daarmee de 266e paus van de Rooms-Katholieke kerk geworden. Hiermee zou je hem, in een bepaald opzicht, als de nieuwe CEO kunnen beschouwen. De CEO van een grote religieuze multinational.

Wereldkerk
De Rooms-Katholieke kerk is het grootste kerkgenootschap ter wereld. Een kerkgenootschap is een kerkelijke organisatie die een bepaalde geloofsgemeenschap vertegenwoordigd. De Rooms-Katholieke kerk is een wereldkerk met meer dan 1 miljard gelovigen verspreidt over de hele wereld met de paus als vertegenwoordiging van het hoogste gezag en daarmee het hoofd van deze kerk. Bijna de helft van de gelovigen wonen op het Amerikaans continent. Op basis van het aantal gelovigen is het niet raar te noemen dat de nieuwe paus uit Argentinië afkomstig is.

De Rooms-Katholieke kerk heeft een belangrijke rol gespeeld in het verloop van de geschiedenis van het Westen en ook de hedendaagse invloed mag niet worden onderschat. Het is een uniek instituut. Het is het oudste instituut ter wereld met een geschiedenis van bijna 20 eeuwen. Bovendien is het ook de grootste organisatie ter wereld met meer dan 1 miljard leden.

Vaticaanstad
Naast leider van het grootste kerkgenootschap ter wereld, is de paus ook staatshoofd van Vaticaanstad. Vaticaanstad is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld geheel gelegen in Rome. Het is te beschouwen als een theocratie geregeerd door een geestelijke.

De Heilige Stoel (dit is de formele benaming van de staatsrechtelijke positie van Vaticaanstad) heeft de status van permanent waarnemend lid bij de VN. Hierdoor is het mogelijk om besluiten en aanbevelingen van de VN te beïnvloeden. Verder heeft het een unieke diplomatieke status bij de EU die andere religies niet hebben. Bovendien geniet de paus als staatshoofd van Vaticaanstad ook immuniteit en is strafrechtelijke vervolging van de paus niet mogelijk. Ook heeft de paus een eigen diplomatieke dienst. Dankzij Vaticaanstad beschikt de Rooms-Katholieke Kerk over een unieke positie die andere geloofsgemeenschappen niet hebben.

Het conclaaf
Het conclaaf is een gesloten bijeenkomst van kardinalen waar de nieuwe paus wordt gekozen. In onderstaande video is een reportage te zien uit het programma Brandpunt over het conclaaf dat afgelopen week heeft plaatsgevonden. Het geeft een interessante kijk op wat er bij een conclaaf achter de schermen gebeurt.

Bronnen
Wereldkerk, website RKKerk.nl
Rooms-Katholieke Kerk, website Nederlandse Wikipedia
Vaticaanstad, website Nederlandse Wikipedia
De schoorsteen moet roken, website Brandpunt
Artikel ‘D66: ontneemVaticaan zijn diplomatieke status’, website Trouw
Inkijkexemplaar boek ‘Paus en de wereld’, website uitgeverij Boom