Empathie maakt het leven voor mensen zinvol en waardevol. Ook in beroepsmatige situaties is empathie een waardevolle eigenschap.

Wat is empathie?

Een goed wederzijds begrip is essentieel voor een goede verstandhouding tussen collega’s onderling en leidinggevenden. Sommige mensen voelen uit de woorden van hun klanten, patiënten of leidinggevenden meteen aan wat belangrijk is voor de spreker en zullen in een verder gesprek hierop inspelen. Mensen die anderen gauw goed aanvoelen noemen wij empathisch of inlevend. Maar wat is empathie precies?

Empathie maakt het leven voor mensen zinvol en waardevol. Ook in beroepsmatige situaties is empathie een waardevolle eigenschap.
Empathie maakt het leven voor mensen zinvol en waardevol. Ook in beroepsmatige situaties is empathie een waardevolle eigenschap.

Empathie is een synoniem voor inlevingsvermogen en betekent het gauw goed aanvoelen van mensen door het opmerken van non-verbale signalen, lichaamstaal en het gevoel dat de spreker in zijn/haar woorden legt. Empathie is vooral belangrijk als er een verstandhouding van (wederzijdse) afhankelijkheid bestaat.

Bij representatieve functies in de verkoop speelt empathie een belangrijke rol in het detecteren van de latente behoeften van de klant. Empathische verkopers voelen sneller aan waar de werkelijke behoeften van de klanten liggen en zullen in een verkoopgesprek aandacht besteden aan zaken die voor de klant belangrijk zijn.

Ook voor leidinggevenden en managers is empathie een belangrijke eigenschap om hun communicatie af te stemmen op wat werkelijk speelt op de werkvloer.

In de Zorg is empathie belangrijk om het genezingsproces van de patiënt stap voor stap te kunnen begeleiden. Soms is acceptatie van de situatie voldoende om naar de patiënt gemoedsrust uit te stralen. In de zorg wordt ook aandacht besteed aan het innerlijke kind van volwassenen, aangezien volwassenen de situatie vaak verstandelijk begrijpen en accepteren maar er toch iets knaagt. Vaak is dit het innerlijke kind dat gerust gesteld wil worden met bemoedigende woorden van troost en zorgzaamheid.

Vertrouwen is het sleutelwoord voor empathische mensen, zij zullen dan in de eerste instantie aandacht besteden aan het ontwikkelen van een vertrouwensband bij het opbouwen van een zakenrelatie.

Wilt u weten in hoeverre u beschikt over deze wonderlijke eigenschap die empathie heet? U kunt bij Personal Potential vast stellen in hoeverre u beschikt over empathie door gebruik te maken van de PPA of de Banenkiezer. Bij een lage score voor empathie wordt de eigenschap aangemerkt als verbeterpunt en bij een hoge score als een succesfactor.

Voor een snelle analyse adviseren wij u de vragenlijst van de Banenkiezer in te vullen (ca. 25 minuten) en vervolgens uw volledige profielrapport aan te vragen.

Voor een uitvoerige en diepergaande analyse, waarbij de eigenschap empathie in een groter perspectief als onderdeel van de Maatschappelijke Oriëntatie “Sociaal” en de competenties “Leiderschap”, “Overtuigingskracht” en “Emotionele Intelligentie, EQ” wordt geplaatst, kunnen wij u de PPA en het rapport PPA Personal van harte aanbevelen. Op deze pagina is ook de Banenkiezer te vinden.

Met vertrouwen en wederzijds begrip,

ir* Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Bron
Empathie.nl