Maarten

Oprichter en eigenaar van Personal Potential, een eigentijds loopbaanadviesbureau voor particulieren en organisatie adviesbureau voor bedrijven. Visionair op gebied van persoonlijke ontwikkeling en HR.

Mars, na 200 jaar terravorming. Kunnen we zo een nieuwe zusterplaneet van de aarde creëren?

Terravorming op onze buurplaneten

De laatste vijftig jaar zijn wetenschappers intensief bezig met het exploreren van de ruimte naar mogelijk buitenaards leven. Zij zoeken naar exo-planeten die zich ten opzichte van de moederster in de “goldilock” zone bevinden, dus niet te ver en niet te dichtbij de moederster zodat water in vloeibare toestand op de planeet aanwezig kan zijn. Astronomen hebben dankzij de goede werking van de Kepler satelliet al vele exo-planeten ontdekt met mogelijkheden op leven. Deze exo-planeten worden ontdekt omdat zij minieme doch detecteerbare periodieke fluctuaties in de helderheid van de moederster veroorzaken. Hoe groter en hoe dichterbij de planeet bij de moederster zich bevindt, des te gemakkelijker deze te detecteren en te traceren is. Ook komen grote manen bij grote gasvormige planeten in aanmerking voor de belangstelling van de astronomen van planeet aarde. Een mooie artistieke impressie van een grote maan met leven is de Blue Moon, die je online kunt bezoeken op YouTube.

Mars, na 200 jaar terravorming. Kunnen we zo een nieuwe zusterplaneet van de aarde creëren?
Mars, na 200 jaar terravorming. Kunnen we zo een nieuwe zusterplaneet van de aarde creëren?

De wetenschappers zijn er zich van bewust dat de meeste exo-planeten buiten ons huidig reisbereik vallen. De bekende exo-planeten met mogelijk leven op kosmisch relatief korte afstand zijn de vier planeten van de rode dwerg Gliese 581 die zich op iets meer dan 20 lichtjaren afstand bevinden.

De wetenschappers zijn daarom meer geïnteresseerd in het leefbaar maken van onze eigen buurplaneten Venus en Mars. Het proces van leefbaar maken van een schijnbaar levenloze planeet heet terraforming in het Engels en terravorming in het Nederlands.

De atmosfeer op Venus kenmerkt zich door een hoge druk van 90-95 atmosfeer en een grondtemperatuur rond de 480 ºC. De atmosfeer bestaat grotendeels uit CO2.

De atmosfeer op Mars kenmerkt zich door lage druk van 0,01 atmosfeer en een gemiddelde grondtemperatuur van -70 ºC (op de evenaar kan de temperatuur oplopen tot 10 ºC) en evenals het geval is bij Venus bestaat de atmosfeer grotendeels uit CO2.

Terravorming op Mars:
Met één simpele chemische reactie kunnen wij de CO2 op Mars omzetten in een niet-toxisch, zwaar broeikasgas en O2, zuurstof.

Het broeikasgas is bijna 4X zo zwaar als lucht en 6500 keer sterker als broeikasgas dan CO2. Als alle CO2 op Mars vervangen is door dit gas, zal de temperatuur op de evenaar kunnen stijgen naar een aangename 20 ºC.

Echter, het gas dat deze reactie zal initiëren is zeer giftig en corrosief en daardoor moeilijker te vervoeren. Dit gas zou op Mars in situ kunnen worden gesynthetiseerd indien de grondstoffen hiervoor aanwezig zijn. Dit zal moeten worden onderzocht.

Terravorming op Venus
Op Venus zou de partiële CO2 druk verminderd kunnen worden door grootschalige introductie van NaOH, natriumhydroxide, dat in de Venusiaanse atmosfeer snel tot NaHCO3, natriumbicarbonaat, zal worden omgezet. Echter, om een redelijk effect te bewerkstelligen, zullen zulke grote hoeveelheden NaOH nodig zijn dat het bijna onmogelijk lijkt: rondom Venus bevindt zich 4,8×1020 kg CO2. Ter vergelijking: alle oceaanwater op aarde heeft een massa van 1,4 × 1021 kg, ongeveer twee keer zoveel. Hiervan is ongeveer 3,5% zout. Je zou dus kunnen zeggen dat Venus een verdampte oceaan van kooldioxide heeft. Tenzij de wetenschappers een methode vinden om het beschikbare NaCl, keukenzout, op aarde snel, effectief en op milieuvriendelijke wijze om te zetten naar NaOH en om de diepe zwaartekrachtsput van de aarde te overwinnen.

NaOH wordt op industriële schaal bereid door elektrolyse van zout water, waarbij waterstof ontstaat aan de kathode en chloor aan de anode. Door het verdwijnen van protonen H+ aan de kathode en Cl- aan de anode, wordt de NaCl oplossing netto omgezet in een NaOH oplossing.

Als het NaOH zal worden bereid uit elektrolyse van zeewater zullen enorme hoeveelheden chloor als bijproduct ontstaan. Waar zal dit chloor worden opgeslagen en waarvoor zal dit chloor kunnen dienen, nu chloor in anorganische verbindingen steeds meer vervangen wordt door actieve zuurstof, alias peroxide?

In het hierop volgende artikel zouden we een schatting kunnen maken van de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer van Venus om zo de hoeveelheid benodigd NaOH te berekenen.

Of is er een lezer(es) die deze schattingen en berekeningen al heeft uitgevoerd?

Hoe ontdek je je persoonlijk potentieel?

Waarom maken zo weinig mensen gebruik van hun persoonlijk potentieel?

Waarom maken zo weinig mensen gebruik van hun persoonlijk potentieel? Dit is een belangrijke vraag. Het antwoord ligt misschien een beetje voor de hand maar kan toch erg verhelderend zijn.

Het eerste antwoord is dat de meeste mensen doen wat anderen willen. Hoe komt dat?

Krachtige beïnvloeders
In de huidige samenleving dienen de burgers een mondiaal economisch-politiek systeem dat wordt geleid door sterke beïnvloeders. Wij kunnen hierbij beïnvloeders op de drie bekende niveaus Micro, Meso en Macro onderscheiden.

Hoe ontdek je je persoonlijk potentieel?
Hoe ontdek je je persoonlijk potentieel?
 1. Micro niveau: ouders en familie
  Ten eerste hebben wij onze ouders die ons beïnvloeden omdat zij graag trots zijn op hun kinderen. Als je zelf in de puberteit niet goed aangeeft wat je wilt, zullen je ouders graag een invulling geven aan je leven en het kan zijn dat die invulling niet erg goed bij je past. Ouders willen hun zoon of dochter liefst zo vroeg mogelijk op de plaats hebben voor hun eigen zekerheid en erkenning.
 2. Meso niveau: onderwijssysteem en werkgever
  Op Meso niveau werden we als kinderen of adolescenten beïnvloed door onze onderwijzers en docenten, en als volwassenen door onze werkgevers. Tot het meso niveau rekenen wij ook culturele en religieuze organisaties.
 3. Macro niveau: “Big Brother”
  Op Macro niveau worden we beïnvloed door “big brother”, de topbeïnvloeder. Big brother wordt gerepresenteerd door de grotendeels onzichtbare machthebbers die de multinationals aansturen en eigenlijk het hele wereldtoneel dirigeren. Via de televisie en radio worden wij verleid door reclamespotjes en geamuseerd met entertainment programma’s. Omdat dankzij de technologische ontwikkelingen alle geneugten binnen handbereik zijn en wij constant geëntertaind worden, bevinden de meeste burgers zich in een aangename en bijna onverwoestbare comfortzone. Deze comfortzone weerhoudt ons ervan om ons werkelijke potentieel te ontdekken en benutten.

Negatief = positief
Soms hebben we ook tegenslagen in het leven, zoals een ontslag, beëindiging van een relatie of vriendschap, een ziekte of handicap. In de eerste instantie zien wij deze gebeurtenissen als negatieve ervaringen. Dat is omdat ons ego deze ervaringen zo beoordeelt. Maar als je goed kijkt, worden wij door deze voor het ego negatieve ervaringen uit de comfortzone getrokken, waardoor wij eindelijk weer eens aandacht krijgen voor ons eigen groei -en bloeiproces. Vanaf dat moment worden we weer zelfbewust en kunnen we het heft in eigen handen nemen!

Je talenten ontdekken? Eerst uit de comfortzone!
Kan het zijn dat mensen die hun talenten benutten en daarmee zeer succesvol zijn in een eerder stadium in hun leven uit de comfortzone werden gegooid? Moet je eerst de bodem van de put hebben gezien om werkelijk gemotiveerd te worden? Of is er een manier waarop wij al deze tegenslagen die wij vanuit ons onderbewuste aantrekken te vermijden? Of is er een manier om eenmaal ontslagen uit de comfortzone sneller bij jezelf te komen?

Het antwoord hierop ligt in je persoonlijkheid. Als je je persoonlijkheid in kaart hebt gebracht, leer je je sterke punten en  verbeterpunten kennen.

Ir. Maarten van Mook Koelink is ontwikkelaar van de Personal Potential Analysis, een persoonlijkheidsvragenlijst die zich richt op het in kaart brengen van het persoonlijk potentieel van werkzoekenden en career switchers.

Werkenden worden steeds meer opgezweept, terwijl ook steeds meer mensen zonder baan zitten. is arbeidstijdverkorting de oplossing? Bron: Cambridge University

’28-urige werkweek oplossing werkloosheid’

Onze maatschappij wordt ontwricht door een steeds groter verschil tussen de werkende ‘haves’ en de niet-werkende ‘have-nots’. Werkenden worden steeds verder overwerkt, waar werklozen in aantal toenemen en de afstand met de arbeidsmarkt steeds verder zien groeien.
Maarten van Mook, oprichter van human consultancy bureau Personal Potential, denkt dat er een logisch antwoord is op dit dubbele probleem: de werkweek verkorten van 40 uur naar 28 uur, zodat de werkstress wordt verminderd en  er ook weer kansen komen voor jongeren en ouderen.

Onze levensverwachting is in 50 jaar tijd met tenminste 15 jaar toegenomen. Onze grootouders waren met 65 jaar echt oud, terwijl veel 65 jarigen nu leuke dingen doen en zich gedragen als 50 jarigen van de jaren zestig. Het is dus ook niet verwonderlijk dat we tegenwoordig later volwassen worden. Vroeger hadden we één puberteit en heden ten dage lijken we er wel twee te hebben. Tijdens de puberteit verandert het perspectief op ons leven. Het lijkt een beetje op de metamorfose van rups naar vlinder. Onze uiterlijke volwassenheid begint wanneer we 18 jaar worden en zo ergens tussen de 40 en 50 jaar worden we pas emotioneel volwassen. We hebben
nu als mens dus meer ruimte nodig voor onszelf om zo echt tot bloei te komen. Werk en loopbaan kunnen aan ons groei- en bloeiproces een belangrijke bijdrage leveren als we accepteren dat onze volwassenheid beperkt is en dat onze jeugdigheid mens en maatschappij inspireert en van de nodige vitaliteit voorziet. Naast inspiratiebron dient deze verhandeling als sfeerverblijder, het is licht en luchtig geschreven met de bedoeling om onze ervaring van werken aangenamer te maken.

Werkenden worden steeds meer opgezweept, terwijl ook steeds meer mensen zonder baan zitten. is arbeidstijdverkorting de oplossing? Bron: Cambridge University
Werkenden worden steeds meer opgezweept, terwijl ook steeds meer mensen zonder baan zitten. is arbeidstijdverkorting de oplossing? Bron: Cambridge University

Voordelen van de 28-urige werkweek
Voor de arbeidsmarkt is het voordeel van de werkweek van 28 uur het scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Namelijk door de arbeidstijdsverkorting van 7 banen van 40 naar 28 uur, komt ruimte
vrij voor drie banen van 28 uur. Passen wij een kleine schaalvergroting toe, dan zien we dat we bij de arbeidstijdsverkorting van 700.000 banen, 300.000 nieuwe banen creëren! 700.000 banen vormen ca. 10%
van alle banen in NL. Dus, naast alle voordelen voor het bedrijven die hun rendement significant verhogen en de werknemers die worden gepromoveerd tot arbeidsmarktparticipanten, zelfbewuste professionals
of intrapreneurs, zal de arbeidsmarkt weer volledig tot bloei komen!
Kanttekening is wel dat dit mogelijk is als vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 100% gesynchroniseerd zijn.
In de praktijk zullen minder dan 3 werkplekken gecreëerd worden voor de 7 werkplekken die verkort zijn van 40 naar 28. Kunnen de nieuwe gecreëerde werkplekken snel worden ingevuld door professionals met
vergelijkbare kwaliteiten en werkervaring? En zo nee, wat moet er gebeuren opdat de nieuwe participanten snel gelocaliseerd kunnen worden?
Een mooie uitdaging voor de hedendaagse HR functionaris om in samenspraak met arbeidsmarktintermediairs en het UWV de juiste professionals aan te trekken.

Voor wie is de 28urige werkweek bedoeld?
De werkweek van 28 uur is een verdienste voor werknemers die lange tijd 40 uur hebben gewerkt. In principe komen alleen werknemers boven de 40 jaar in aanmerking voor deze regeling.
Verdere criteria zijn hogeropgeleid (HBO/WO), proactieve mentaliteit of ondernemersmentaliteit. Via een profielschets kan het HR Management achterhalen in hoeverre de werknemer inderdaad een proactieve of
ondernemersmentaliteit heeft. Een eerste schatting geeft aan dat zo ongeveer 10% van alle werknemers in NL de voordelen van de 28 urige werkweek zullen inzien en ervaren. Ook gaan we uit van een minimumsalaris, bijvoorbeeld € 3000 bruto per maand, waarboven de regeling kan worden aangeboden.
Verder kan de 28 urige werkweek worden aangeboden aan één partner van koppel van tweeverdieners of aan ouders met schoolgaande kinderen die een (te) dure oppas hebben ingeschakeld tijdens werktijden.
Een voorbeeld zien wij later in deze verhandeling.
Verder is de werkweek van 28 uur interessant voor werknemers van de volgende kalibers. In het
hieropvolgende hoofdstuk zullen we zien hoe deze types werknemers kunnen worden geïdentificeerd.

 • Zelfbewuste professionals
 • Intrapreneurs
 • Flexibele, bescheiden en solidaire werknemers
 • Carrièreswitchers
 • Werknemers die gevoelig zijn voor stress

Volledige versie
De werkweek van 28 uur

Het werkende leven wordt nu in één klap beëindigd bij het 65e jaar (of later). is dat wel slim?

Een optimale verdeling van werk: arbeidstijdsverkorting dankzij de 80 formule II

De 80 formule: vanaf veertig jaar elk jaar een uur per week minder werken met behoud van het salaris tot en met 54 jaar met mogelijkheden tot doorwerken tot 67 (lagere inkomens) of zelfs 78 jaar (topinkomens). Niet alleen is de 80 formule veel prettiger voor werknemers. Dit blijkt ook tot elegante bezuinigingen te leiden.

In het vorige artikel heb ik beschreven wat de voordelen zijn van de arbeidstijdsverkorting dankzij de 80 formule: vanaf veertig jaar elk jaar een uur per week minder werken met behoud van het salaris tot en met 54 jaar met mogelijkheden tot doorwerken tot 67 (lagere inkomens) of zelfs 78 jaar (topinkomens).

Het werkende leven wordt nu in één klap beëindigd bij het 65e jaar (of later). is dat wel slim?
Het werkende leven wordt nu in één klap beëindigd bij het 65e jaar (of later). is dat wel slim?

Om de 80 formule inkomensonafhankelijk te maken, heb ik de mogelijkheden onderzocht om tot en met 69 jaar het salaris dat op veertig jarige leeftijd werd betaald te behouden. Dus, een scenario waarbij in de nabije toekomst werknemers vanaf veertig jaar elk jaar een uur per week minder werken bij volledig behoud van salaris tot en met 69 jaar. Dus, een werknemer die op veertig jarige leeftijd € 4000 per maand verdient bij een veertigurige werkweek, blijft € 4000 per maand verdienen bij een 30 urige werkweek op 50 jarige leeftijd en een 11 urige werkweek op 69 jarige leeftijd.

Bij een gemiddelde salarisverhoging inclusief inflatie correctie van 3,5% per jaar stijgt het salaris aanvankelijk, met een maximum van 106% van 49 tot 53 jaar, waarna het salaris weer langzaamaan omlaag gaat tot 75% op 69 jarige leeftijd. Wat houdt dit in?

Dit houdt in dat de werkgever de salarisverhoging die plaatsvindt tussen 41 en 59 jaar te sparen in het pensioensfonds en dit weer vrij te geven en te corrigeren op de inflatie zodra het salaris lager wordt dan 100%, dus vanaf 61 jarige leeftijd tot en met 69 jarige leeftijd. In het model komt uit dat slechts in het laatste jaar dus op 69 jarige leeftijd het salaris met enkele procenten minder wordt.

Dus, eureka, hier is een oplossing om op een elegante wijze te bezuinigen, waarbij zoveel mogelijk arbeidsplaatsen worden behouden en de pensioensgerechtigde leeftijd omhoog wordt geschroefd naar 70 jaar. Mensen gaan geleidelijk minder werken, dus vallen bij aanvang van hun pensioen niet meer in een groot gat.

Een deel van de bevolking smeekt om betaald werk, en ander deel is overwerkt. Kan dat niet slimmer?

Een optimale verdeling van werk dankzij de arbeidstijdsverkorting van de 80 formule

We weten allen dat het werk niet evenredig over de burgers in Nederland en omringende landen is verdeeld. Werknemers met een regulier arbeidscontract werken over het algemeen 40 uur per week, terwijl degenen die geen arbeidscontract hebben helemaal niet werken, met uitzondering van ondernemers en ZZP’ers. Kunnen we dit niet evenrediger verdelen?

Een deel van de bevolking smeekt om betaald werk, en ander deel is overwerkt. Kan dat niet slimmer?
Een deel van de bevolking smeekt om betaald werk, en ander deel is overwerkt. Kan dat niet slimmer?

Dankzij de 80 formule is het nu mogelijk om het werk evenrediger over de werkende mensen te verdelen. De 80 formule berekent op simpele wijze de arbeidstijdverkorting ten opzichte van de reguliere 40-urige werkweek, waarbij de leeftijd van de 40+ werknemer plus het aantal te werken uren per week steeds 80 is.

Volgens dit concept zou een 50 jarige werknemer 30 uur per week werken en een 60 jarige 20 uur per week en een 70 jarige werknemer 10 uur per week.

We zien dat dankzij de 80 formule mensen die met pensioen gaan niet direct in een gat vallen, waarbij de 40-urige werkweek abrupt ophoudt te bestaan op een leeftijd tussen pakweg 56 en 65 jaar.

De 80 formule zorgt ervoor dat werknemers vanaf hun 40ste langzaamaan minder gaan werken, waarbij tot en met 54 jaar het salaris behouden wordt. Dit is mogelijk bij een gemiddelde salarisverhoging van 1% per jaar en een inflatiecorrectie van 2% per jaar, dus in totaal 3% per jaar, waarbij tot en met het 54ste levensjaar de arbeidstijdsverkorting en de totale salarisverhoging elkaar ruimschoots compenseren. Vanaf het 54 jaar worden de maandsalarissen uitgedrukt in percentage van het oorspronkelijke maandsalaris als volgt:
55 – 58 jaar: 95%
59 – 61 jaar: 90%
62 – 63 jaar: 85%
64 – 65 jaar: 80%
66 jaar : 75%
67 – 68 jaar : 70%
69 jaar : 65%
70 jaar : 60%
71 jaar : 55%
72 jaar : 50%

Voor inkomens hoger dan € 2500 bruto per maand, kan de arbeidstijdsverkorting worden doorgevoerd tot de leeftijd waarop het bruto maandsalaris gelijk of lager wordt dan de op inflatie gecorrigeerde AOW uitkering. Afhankelijk van het bruto startsalaris op 40 jarige leeftijd gerekend vanaf € 2500 per maand worden de nieuwe pensloensgerechtigde leeftijden:
€ 2500: 67 jaar
€ 3000: 70 jaar
€ 3500: 71 jaar
€ 4000: 72 jaar
€ 5000: 74 jaar
€ 6000: 75 jaar
€ 7000: 76 jaar
€ 8000 – 11.000: 77 jaar
€ 11.000 of meer: 78 jaar.

We kunnen ons voorstellen dat de topinkomens vanaf 11.000 per maand met 2 uur werk per week meer verdienen dan de AOW uitkering.

Voor de inkomens lager dan € 2000 per maand wordt de arbeidstijdverkorting doorgevoerd tot 20 uur per week op 60 jarige leeftijd, waarbij zij nog steeds 90% van het oorspronkelijke salaris verdienen. Op 61 jarige leeftijd blijven zij tot 67 jaar 20 uur per week werken. Vanaf 67 jaar komen de lagere inkomens in aanmerking voor de AOW.

Kostenbesparing door een intelligent, creatief en gepassioneerd HR beleid

De meeste Nederlandse bedrijven hebben te lijden onder een te lang aanhoudende economische crisis en moeten zich derhalve houden aan beperkte budgetten. Dat is erg jammer want de meeste managers vinden het leuk af en toe iets extra’s te doen voor hun medewerkers. En op die extra’s wordt in de regel het eerste bespaard door middelgrote bedrijven en multinationals. Maar is dat wel de slimste besparing?

Toch is het niet zo moeilijk om kosten te besparen met behoud van een goede sfeer op de werkplek maar je moet wel creatief durven te zijn en enig gevoel te hebben voor realisme!

Focus op inkomstengenerators en schatten in plaats van hebbedingetjes.
De reden dat de kosten vaak oplopen bij bedrijven is dat te veel geïnvesteerd wordt in hebbedingetjes (liabilities) en te weinig in inkomstengeneratoren (assets). Een goede manager is tevens boekhouder en behoort te weten wat het verschil is tussen een liability en asset. De ijverige manager die op kosten wil gaan besparen kan deze termen opzoeken in wikipedia.

Hebbedingetjes houden ons verwende innerlijke kind continu bezig. Als je de volwassen leeftijd hebt bereikt, betekent dat niet automatisch dat je geen kind meer bent, integendeel. Juist hoe volwassener we ons voordoen – een mechanisme waarmee we ons innerlijk kind onderdrukken – des te meer ons innerlijk kind zich gaat manifesteren op het vlak van volwassenen met alle gevolgen voor onze portemonnee: vrouwen willen deftige dames zijn en kopen kledingskasten vol met elegante mantelpakjes, fraaie jurkjes en hippe schoenen van de laatste mode. Mannen kopen het liefst snelle bolides en gaan tegen hun geweten in dure leningen aan om hun favoriete sport- of business auto te kunnen bekostigen. En zo doen we ons best om er een beetje bij te horen en de fel begeerde erkenning van volwassene te krijgen, waarmee we eigenlijk zeggen dat we grote kinderen zijn.

Op bedrijvenvlak zijn er ook vele hebbedingetjes. Maar durven wij die te (h)erkennen? Denk bijvoorbeeld eens aan een beurs. Een goede beurs van gezonde afmetingen en dito reputatie kost klauwen vol geld en waar is het goed voor? Ja, het is een gezellig dagje uit, je komt bekende en minder bekende mensen tegen en je kunt als bedrijf aan de voorbijgangers een prachtige en machtige stand laten zien!!! Nou dat is mooi hè. Kunnen we nog herinneren toen we als jongetje die stoere speelgoedauto of als meisje die mooie poppenwagen kregen en hoe trots we hierop waren? We showden onze pas ontvangen hebbedingetjes aan onze ooms en tantes, ook aan die grote mensen die geen echte ooms en tantes waren….

Even weer terug naar de bedrijfsmatige realiteit. Hoeveel managers durven de realiteit van het rendement van beursbezoek onder de ogen te zien? Hoeveel klanten heb je er echt aan overgehouden of was de beursgang – let op de dubbele betekenis – een goed excuus voor een paar leuke dagen uit op kosten van de zaak? Echt, als je alle geld ter wereld hebt, ga dan een continue mobiele vestiging openen op de bedrijvenbeurzen verspreid over Europa, te beginnen in landen waar uw bedrijf nog niet is gevestigd! Een mobiele vestiging opzetten, reizend van beurs naar beurs, dat zou mooi zijn! Maar welk bedrijf kan zich dat in crisistijden permitteren?

De werkelijke betekenis van de crisis:
Waar is de crisis voor bedoeld? Zij is er om ons zelf weer te resetten, te herijken en ons innerlijk te verrijken. We dienen ons af te vragen wie we werkelijk zijn en wat echt belangrijk is in ons leven. Het schattenbewustzijn kan ons daarbij helpen. Vraag je als manager af wat een schat is, zoek het eventueel op in wikipedia of ga er aankomend weekend over hebben met je partner of beste vriend(inn)en! Schatten zijn in tegenstelling tot hebbedingetjes (grotendeels) gratis, niet gebonden aan tijd en geven ons altijd positieve energie. Maar in een welwarend land als Nederland zijn we nauwelijks bewust van de ware schatten in ons leven. Om ons weer bewust te worden van de schatten in ons leven moeten we soms even een stapje of enkele grote passen terugdoen om ze weer te zien en te erkennen. Als we onze schatten meer waardeerden, zouden we minder hebbedingetjes nodig hebben, en aan het einde van de maand heel wat meer geld overhouden…..

Durf te vragen
De crisisbestendige manager is niet alleen creatief en bewust van de schatten om hem/haar heen maar durft ook te vragen. De crisisbestendige manager zal extra aandacht vragen voor gevoelige onderwerpen, waaronder de bezuinigingen. Als deze manager uitlegt dat er echt geen geld beschikbaar is voor salarisverhogingen, dit aantoonbaar maakt en bovendien zijn collega’s op maat weet te waarderen voor hun unieke bijdrage aan het bedrijf, dan zal de motivatie en de goede sfeer weer snel terugkeren. De hebberigheid en onwillendheid van werknemers wordt in veel gevallen door het bedrijf zelf gestimuleerd, dus werk aan de winkel om de in het verleden gemaakte fouten weer ongedaan te maken!
Als je een medewerker op de juiste manier om een gunst vraagt en op voorhand dankbaar bent voor het resultaat, dan wordt het werk niet ervaren als een saaie verplichting maar als een eerbare taak die eigenlijk iedereen wel wil doen, vaak nog gratis ook. Ja, het klopt dat niet iedereen even behulpzaam is en dat je bij sommige medewerkers als manager goed toneel moet kunnen spelen om iets extra’s gedaan te krijgen zonder dat daar een (extra) vergoeding tegenover staat. Maar ja, goed toneelspel is in het bedrijfsleven een ondergewaardeerd talent dat in crisistijden nog vele wonderen zal kunnen verrichten….

Wordt vervolgd
Hoe kan de hedendaagse manager zijn/haar mensen motiveren om in economische termen te spreken zich meer te gedragen als assets en minder als liabilities?

Welke medewerkers zou u als HR Manager in de balans onder assets en welke onder liabilities plaatsen?

Dit is absoluut geen eenvoudige opdracht. Maar gelukkig heeft Personal Potential de beschikking over gebruiksvriendelijke online HR instrumenten die u in uw leiderschap ondersteunen om uw mensen in de juiste richting aan te sturen, zodat zij zich meer als assets en minder als liabilities gedragen!

Met vertrouwen en inspiratie,

ir* Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Empathie maakt het leven voor mensen zinvol en waardevol. Ook in beroepsmatige situaties is empathie een waardevolle eigenschap.

Wat is empathie?

Een goed wederzijds begrip is essentieel voor een goede verstandhouding tussen collega’s onderling en leidinggevenden. Sommige mensen voelen uit de woorden van hun klanten, patiënten of leidinggevenden meteen aan wat belangrijk is voor de spreker en zullen in een verder gesprek hierop inspelen. Mensen die anderen gauw goed aanvoelen noemen wij empathisch of inlevend. Maar wat is empathie precies?

Empathie maakt het leven voor mensen zinvol en waardevol. Ook in beroepsmatige situaties is empathie een waardevolle eigenschap.
Empathie maakt het leven voor mensen zinvol en waardevol. Ook in beroepsmatige situaties is empathie een waardevolle eigenschap.

Empathie is een synoniem voor inlevingsvermogen en betekent het gauw goed aanvoelen van mensen door het opmerken van non-verbale signalen, lichaamstaal en het gevoel dat de spreker in zijn/haar woorden legt. Empathie is vooral belangrijk als er een verstandhouding van (wederzijdse) afhankelijkheid bestaat.

Bij representatieve functies in de verkoop speelt empathie een belangrijke rol in het detecteren van de latente behoeften van de klant. Empathische verkopers voelen sneller aan waar de werkelijke behoeften van de klanten liggen en zullen in een verkoopgesprek aandacht besteden aan zaken die voor de klant belangrijk zijn.

Ook voor leidinggevenden en managers is empathie een belangrijke eigenschap om hun communicatie af te stemmen op wat werkelijk speelt op de werkvloer.

In de Zorg is empathie belangrijk om het genezingsproces van de patiënt stap voor stap te kunnen begeleiden. Soms is acceptatie van de situatie voldoende om naar de patiënt gemoedsrust uit te stralen. In de zorg wordt ook aandacht besteed aan het innerlijke kind van volwassenen, aangezien volwassenen de situatie vaak verstandelijk begrijpen en accepteren maar er toch iets knaagt. Vaak is dit het innerlijke kind dat gerust gesteld wil worden met bemoedigende woorden van troost en zorgzaamheid.

Vertrouwen is het sleutelwoord voor empathische mensen, zij zullen dan in de eerste instantie aandacht besteden aan het ontwikkelen van een vertrouwensband bij het opbouwen van een zakenrelatie.

Wilt u weten in hoeverre u beschikt over deze wonderlijke eigenschap die empathie heet? U kunt bij Personal Potential vast stellen in hoeverre u beschikt over empathie door gebruik te maken van de PPA of de Banenkiezer. Bij een lage score voor empathie wordt de eigenschap aangemerkt als verbeterpunt en bij een hoge score als een succesfactor.

Voor een snelle analyse adviseren wij u de vragenlijst van de Banenkiezer in te vullen (ca. 25 minuten) en vervolgens uw volledige profielrapport aan te vragen.

Voor een uitvoerige en diepergaande analyse, waarbij de eigenschap empathie in een groter perspectief als onderdeel van de Maatschappelijke Oriëntatie “Sociaal” en de competenties “Leiderschap”, “Overtuigingskracht” en “Emotionele Intelligentie, EQ” wordt geplaatst, kunnen wij u de PPA en het rapport PPA Personal van harte aanbevelen. Op deze pagina is ook de Banenkiezer te vinden.

Met vertrouwen en wederzijds begrip,

ir* Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Bron
Empathie.nl

Een goede werkomgeving is vaak het halve werk.

Het belang van een goede werkomgeving

Een goede werkomgeving is van essentieel belang voor iedereen die met plezier naar het werk gaat! Een goede werkomgeving zorgt voor een aangename sfeer op de werkvloer en stimuleert de productiviteit van de managers en medewerkers.

Een goede werkomgeving is vaak het halve werk.
Een goede werkomgeving is vaak het halve werk.

Wat precies wordt bedoeld met een goede werkomgeving hangt af van de functie maar nog meer van eigen voorkeuren en smaak. Sommige mensen houden van een leuk vingerplantje en een zachte achtergrondmuziek, andere van een stevige bak koffie en de laatste nieuwtjes of een goed gesprek als leveranciers van een goede sfeer op de werkplek.

Als vertegenwoordiger of Sales Manager ben je vaak onderweg, en wordt de werkomgeving ook bepaald door je auto, de werkomgeving van je opdrachtgevers en cliënten maar ook het verkeer!

Op kantoor kun je zeker een bijdrage leveren aan een goede sfeer op de werkvloer! Als je je werkplek graag wilt opfleuren denk dan aan het algemeen belang van het bedrijf: een plant zal eerder een goede invloed hebben op de algehele sfeer dan specifieke privédingetjes tenzij je collega’s dezelfde smaak hebben als jij!

Een goed humeur helpt ook bij het leveren van een bijdrage aan een goede werksfeer! Mocht je eens een slechte dag hebben, dan kun je het tij keren door bijvoorbeeld je beste vriend(inn)en een hele fijne, voorspoedige dag, week of weekend te wensen via facebook, Twitter, SMS of What’s up. Door de reacties die je zult krijgen zal het goede gemoed in een oogwenk terugkeren!

Al met al zijn wij allen verantwoordelijk voor het welzijn van ons allemaal, dus als je je best doet om ook een bijdrage te leveren aan de goede sfeer op het werk, dan zal dat zeker worden opgemerkt door je collega’s en je direct leidinggevende(n)!

Doe steeds je best en verheug je op de goede resultaten die je samen met je collega’s binnenkort zult gaan boeken!

Met vertrouwen en inspiratie,

ir* Maarten van Mook
Human Potential Consultant
Executive Developer
Personal Potential

Bron
http://www.werkomgeving.nl

De Monolito de la Piedra del Sol, in 1975 ontdekt in Tenōchtitlān (nu het centrum van Mexico-Stad) was volgens velen een kalender. Anderen veronderstellen een ceremoniële rol. In de 2012-legende worden de Maya-kalender en de Azteekse onheilsprofetieën over het einde van de wereld, die oorspronkelijk los van elkaar stonden, door elkaar heen gemengd.

Toekomstscenario voor de wereld en betekenis van 21-12-2012

Volgens vele onafhankelijke religieuze bronnen houdt de wereld zoals wij deze kennen op 21-12-2012 op te bestaan. De Maya kalender heeft op 21-12-2012 een complete cyclus van dertien Baktuns, een periode van 5125 jaar voltooid. Wat gaat er precies gebeuren op 21-12-2012?

De Monolito de la Piedra del Sol, in 1975 ontdekt in Tenōchtitlān (nu het centrum van Mexico-Stad) was volgens velen een kalender. Anderen veronderstellen een ceremoniële rol. In de 2012-legende worden de Maya-kalender en de Azteekse onheilsprofetieën over het einde van de wereld, die oorspronkelijk los van elkaar stonden, door elkaar heen gemengd.
De Monolito de la Piedra del Sol, in 1975 ontdekt in Tenōchtitlān (nu het centrum van Mexico-Stad) was volgens velen een kalender. Anderen veronderstellen een ceremoniële rol. In de 2012-legende worden de Maya-kalender en de Azteekse onheilsprofetieën over het einde van de wereld, die oorspronkelijk los van elkaar stonden, door elkaar heen gemengd.

Vanuit het perspectief van Personal Potential is de mens in constante evolutie, waarbij de transformatie van de gewone mens naar de godmens of supermens op 21-12-2012 haar maximale snelheid bereikt. In scenario 1 wordt de ascensie van de mens als geleidelijk, continu proces beschreven, in scenario 2 als een abrupt, discontinu proces. De huidige mens ofwel de stadsmens zal via de creatieve mens verder evolueren naar de verlichte mens, ofwel de godmens. Er zijn nu drie toekomstscenario´s:

1 De transformatie van bewustzijn zal geleidelijk verlopen en nauwelijks merkbaar zijn voor de meesten. Vanuit dit perspectief zal er op 21-12-2012 niets bijzonders gebeuren, aangezien de mens in constante transformatie, ontwikkeling, evolutie is, met een duidelijke versnelling gedurende de jaren 1980 – 2050. Dit toekomstscenario sluit perfect aan bij visie II, namelijk dat de bewustzijnstransformatie de mensheid wordt opgelegd door de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Als we de wereld willen behouden (dus niet vernietigen) en in enige harmonie met elkaar willen leven, dienen we ons bewustzijnsniveau aan te passen aan het niveau van technologieën die op wereldschaal worden toegepast.

2 Er vindt op 21-12-2012 een abrupte bewustzijnsverandering plaats op planetair niveau, proces dat wordt geïnitieerd door de ommekeer van de polen. De Noordpool wordt de Zuidpool en omgekeerd. De oude wereld zal verloren gaan (lees beschrijving doemscenario) en een nieuwe wereld zal ontstaan voor de alle mensen die op een minimum niveau van harmonie, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde leven. De nieuwe wereld wordt in new age – esoterische bronnen duidelijk omschreven als de vijfde dimensie, terwijl de huidige wereld van dictatoriaal kapitalisme de derde dimensie voorstelt. Je kunt deze transformatie op kleine schaal heel goed vergelijken met de metamorfose van een rups via een coconpop in een vlinder. De symbolisch – romantische interpretatie wordt dan ook dat de meeste mensen nog rupsen of poppen zijn in vergelijking tot de vlinders die wij in de vijfde dimensie zullen zijn. Je kunt ook de symboliek van het sprookje van het lelijke eendje gebruiken om het transformatieproces beter te begrijpen.

Meer informatie
http://www.toekomstbeeld.nl

Toekomstbeeld voor Twente: mei 2013

Twente wordt door sommigen het  best bewaarde geheim van Nederland genoemd. Wat is de toekomst van Twente? Een, zoals een visionair denkende betaamt, tegendraadse visie.

Twente is een toeristische trekpleister geworden voor heel Europa.

Dagelijks gaan er vluchten met Ryanair en Transavia naar diverse bestemmingen in heel Europa. Bussen vertrekken vanuit Airport Twente naar Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Ook is de airport voorzien van een riante taxi standplaats.

Twente is anno 2013 een kuuroord – een oase van natuur, cultuur en haute cuisine in midden Europa – geworden, waar mensen kunnen genieten van een authentieke cultuur, prachtig natuurschoon en een rijke schakering aan fijne hotel – restaurants, die de toeristen afkomstig uit heel Europa in een aangename ambiance in de watten leggen met culinaire hoogstandjes, een niet eerder gekende gastvrijheid, boeiende vergezichten en wellness centra voor optimale relax en bezinning.

De toerist kan bij de VVV en vergelijkbare instanties alle boeiende routes voor auto en fiets in alle talen van Europa ophalen. De routes tonen bijna alle idyllische plekjes en mooie bezienswaardigheden in Twente.

Twente is anno 2013 ook een technologisch centrum die ruime werkgelegenheid biedt: niet voor alleen de regio maar voor heel Nederland en de omringende Euregio zone in Duitsland.

De Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool hebben de handen in elkaar gestoken en een Nederlandse versie van Silicon Valley gecreëerd, waar nieuwe ecologisch verantwoorde technologieën worden getest op meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu.

De werkgelegenheid is enorm toegenomen dankzij de flexibilisering van de arbeidsmarkt, die gestimuleerd werd door de in gebruik name van de Banenkiezer ® door de HR afdelingen van middelgrote bedrijven en multinationals die de loopbaan van hun medewerkers op een actieve en objectieve manier begeleiden.

Reorganisaties met ontslagen behoren anno 2013 tot het verleden: iedere werknemer is een zelfbewuste professional geworden die bewust is van zijn/haar meerwaarde voor de arbeidsmarkt en op de juiste momenten gebruik maakt van de Banenkiezer ®.

Twentse ondernemers hebben steeds meer vrije tijd om leuke dingen te doen en deel te nemen aan inspirerende evenementen. Dit is mogelijk geworden door de routinematige taken door de technologie te laten uitvoeren waarbij een passief inkomen wordt opgebouwd. Sommige zijn licentiehouders van de Banenkiezer ®, andere zijn investeerders in kleine technologische bedrijven en weer andere zijn aandeelhouders van middelgrote bedrijven die de overgang van BV naar NV hebben gerealiseerd.

In mei 2013 is Twente de parel van Europa geworden en bloeit als nooit te voren.

Auteur: ir. Maarten G.A. van Mook Koelink
trendwatcher/visionair