Het Rifgebied behoort door de vele neerslag tot de vruchtbaarste van Marokko. Bron: Flickr

Zou een Rifrepubliek levensvatbaar zijn?

Tussen 1921 en 1926 bestond korte tijd de Rifrepubliek aan de Marokkaanse noordkust. Vijf jaar hielden de Riffijnen heldhaftig stand tegen een enorme overmacht van een miljoen Spanjaarden, Fransen en Marokkanen, maar de inzet van gifgas en de aanval vanaf het zuiden door de Marokkaanse sultan betekende de doodsteek voor de jonge republiek. De droom van een onafhankelijke Rif blijft leven, ook nu veel Riffijnen naar Europa, waaronder Nederland en België, zijn geëmigreerd. Zou een onafhankelijke Rif levensvatbaar zijn?

Het Rifgebied behoort door de vele neerslag tot de vruchtbaarste van Marokko. Bron: Flickr
Het Rifgebied behoort door de vele neerslag tot de vruchtbaarste van Marokko. Bron: Flickr

Vruchtbaar gebied met gunstige ligging voor handel en toerisme
Een bevolking van rond de vijf miljoen, waaronder drie miljoen Riffijns sprekenden, bewoont een gebied ongeveer zo groot als België. Dit zou een onafhankelijke Rif vergelijkbaar maken met een klein tot middelgroot Europees land.
De Rif is overwegend heuvel- tot bergachtig, met in het zuidelijk deel toppen tot meer dan vijftienhonderd meter hoog. Het bergachtige landschap maakt dat de aanleg van wegen erg lastig en kostbaar is. De Marokkaanse overheid heeft het gebied zwaar verwaarloosd, waardoor een onafhankelijke Rif veel infrastructuur van de grond af op moet bouwen. Ook lijdt de Riffijnse bevolking nog onder de gevolgen van het gebruik van gifgas. Zestig procent van de gevallen van kanker in Marokko worden in het Rifgebied vastgesteld.

Vlag van de kortlevende RIfrepubliek
Vlag van de kortlevende Rifrepubliek (Wikimedia Commons)

De Rif kent de hoogste neerslagcijfers van Marokko, met in het westelijk deel 600-800 mm regen per jaar. Dit is evenveel als in Nederland (al is de verdamping door de subtropische ligging uiteraard vel hoger). Het oostelijke deel is droger, maar valt met 400 mm neerslag per jaar nog net binnen het deel waar landbouw mogelijk is. Ook ligt de Rif aan de Middellandse Zeekust, tegenover Spanje. Dit maakt de Rif een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en voor handelsactiviteiten. De Rif vormt een springplank naar de rest van Noord-Afrika en kan als klein land gunstige handelsverdragen met de EU sluiten.

Miljoenen Riffijnen in Europa
Een extra troef voor een onafhankelijke Rifrepubliek is de diaspora. Naar schatting wonen er drie miljoen Riffijnen in Europa. Zij zijn over het algemeen veel hoger geschoold dan de gemiddelde Marokkaan of Marokkaanse Riffijn. Ze zijn ook veel rijker, waardoor ze hun mede-Riffijnen in de Rif effectief kunnen steunen.

Omdat er in de Rif nauwelijks industrie is, dit is door de Marokkaanse overheid actief tegengewerkt, zou deze van de grond af opgebouwd moeten worden. Positief hieraan is dat dan ook meteen de modernste machines en productietechnieken worden ingezet.

De Rif is onlosmakelijk verbonden met Abd el Krim Khattabi,die de RIffijnse stammen verenigde en tot opstand aanzette. (Wikimedia Commons)
De Rif is onlosmakelijk verbonden met Abd el Krim Khattabi,die de Riffijnse stammen verenigde en tot opstand aanzette. (Wikimedia Commons)

Tussen droom en daad
Decennia van achterstelling en brute onderdrukking hebben het Marokkaanse regime erg impopulair gemaakt binnen de Rif. De steun voor onafhankelijkheid groeit. Toch is onafhankelijkheid bereiken geen eenvoudige zaak.

De Marokkaanse regering doet erg haar best om de diaspora in Nederland en andere West-Europese landen aan haar te binden, bijvoorbeeld door een uitgebreid netwerk van moskeeën en “vriendschapsverenigingen” te onderhouden. Het is ook vrijwel onmogelijk om afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit, zoals al veel Riffijnse Marokkanen die willen breken met wat zij zien als een onderdrukkende bezetter, hebben ondervonden. Ook is de Marokkaanse geheime dienst erg actief met het intimideren en onderdrukken van verzetshaarden in de Rif en onder de diaspora. Dissidenten, zoals de geweldloze activist Nasser Zefzafi, kregen gevangenisstraffen van twintig tot vijfentwintig jaar.

Hoewel op dit moment het erg lastig zal zijn om een vrije Rifrepubliek te verwezenlijken, zijn de overlevingskansen van een onafhankelijke Rif in principe hoog.