Het periodiek systeem Rutherfordium (Rf)

Een serie artikelen over de verschillende elementen. De legoblokjes waarmee wijzelf, onze aarde en de materie van het universum is opgebouwd hebben allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. In deze serie gaan we stap voor stap langs elk element en kijken we wat voor zinvolle zaken de wikipedia erover te zeggen heeft, met daarnaast een interessant filmpje van de universteit van Nottingham waarmee verschillende experimenten met het betreffende element worden gedaan.

Vandaag nummer 104 van de 118 elementen, Rutherfordium (Rf).

Klik hierop om naar de wikipedia versie te gaan waarbij je gemakkelijk naar de verschillende elementen kunt doorklikken

Ontdekking

In 1964 is er door het Gezamenlijk Instituut voor Kernonderzoek in Doebna voor het eerst melding gemaakt van rutherfordium. Onderzoekers bombardeerden plutonium met versneldeneonionen. De Russische onderzoekers stelden Kurchatovium (naar Igor Koertsjatov) voor als naam voor het nieuwe element.

\, ^{242}_{94}\mathrm{Pu} + \, ^{22}_{10}\mathrm{Ne} \to \, ^{260}_{104}\mathrm{Rf} + 4 \,^{1}_{0}\mathrm{n}

De door de Russische onderzoekers toegepaste methode kon later niet worden gereproduceerd, maar in 1969 lukte het onderzoekers van de Universiteit van Californië – Berkeley wel om rutherfordium te produceren door californium-249 te bombarderen met koolstof kernen. [1]

\,^{249}_{98}\mathrm{Cf}\ + \,^{12}_{6}\mathrm{C}\to \,^{257}_{104}\mathrm{Rf}\ + 4 \,^{1}_{0}\mathrm{n}

De Amerikanen stelden Rutherfordium voor als benaming. Vanwege de naamcontroverse stond het element bekend als unnilquadium (Unq), maar in 1997 werd de naam rutherfordium alsnog door het IUPAC geratificeerd. De naam is afgeleid van de Nieuw-Zeelandse wetenschapperErnest Rutherford.[2]

Toepassingen

Van rutherfordium zijn geen toepassingen bekend.

Opmerkelijke eigenschappen

Rutherfordium is een uiterst radioactief element waarvan het instabielste isotoop een halveringstijd heeft van 65 seconden. De praktische toepassing ervan is daardoor minimaal. Rutherfordium is het eerst transactinide element en vermoedelijk vertoont het in chemisch opzicht veel overeenkomsten met hafnium.

Verschijning

Op aarde komt rutherfordium niet in de vrije natuur voor.