Kritisch denken

Een waardevolle vaardigheid om te ontwikkelen, is de vaardigheid om kritisch te kunnen denken. Vooral in het huidig tijdperk waarin er een overvloed aan informatie is en er steeds meer informatie bijkomt is het belangrijk om de kwaliteit van de verstrekte informatie te kunnen bepalen.

Internet en de (alternatieve) media
Het internet is een belangrijke informatiebron waar iedereen van alles en nog wat kan beweren. Waar allerlei informatie opstaat en wat ook een belangrijke informatiebron voor veel mensen is om iets op te zoeken. Als je iets niet weet, dan ga  je´even googelen´om de informatie te zoeken. Een hele rij met zoekresultaten wordt zichtbaar en het komt dan op de vaardigheden van de zoeker aan om te bepalen welke informatie correct lijkt te zijn.

Een ander fenomeen zijn de alternatieve media of nieuwe media op het internet. Het is vrij simpel om een eigen website op te zetten en een eigen nieuwssite te beginnen waar je nieuws beschikbaar stelt voor een bepaalde doelgroep.  Hierop kun je allerlei informatie plaatsen en beweren wat je maar wilt en is het aan de bezoekers om te bepalen of het waar is, of juist niet.

Dit geldt echter niet alleen voor de nieuwe media, maar ook voor de reguliere media. Het maar de vraag of alles wat in de reguliere media komt altijd 100% betrouwbare informatie is. Iets wat je op het eerste gezicht wellicht zou verwachten doordat je te maken hebt met professionele journalisten die aan waarheidsvinding behoren te doen. Maar die 100% is uiteraard een utopie. Het televisieprogramma De Leugen Regeert, uitgezonden tot en met 2009, besteedde volop aandacht aan dit thema.

Een concreet voorbeeld waarin de rol van de media niet 100% objectief is geweest, is de aanvang van de Irakoorlog begonnen in 2003. De rol van de media is hierin gekleurd geweest. Een concreet voorbeeld is het verhaal over Jessica Lynch waarbij haar gevangenneming en bevrijding niet correct werd weergegeven conform de werkelijkheid.

Leren kritisch denken
Een website wat het kritisch denken promoot is: kritischdenk.info

In onderstaande video wordt uitgelegd wat deze website onder kritisch denken verstaat.

De website biedt ook een podcast met transcript aan over scepticisme en kritisch denken. Het archief met de oude afleveringen zijn hier te vinden en de actuele afleveringen op de startpagina van de website. In de eerste aflevering wordt uitgelegd waarom de makers deze website zijn begonnen. Verder biedt deze website ook Het Debunking Handboek aan.

Bronnen
Website Kritischdenken.info
Artikelen over de Irakoorlog, Nederlandse Wikipedia