Hoewel de meerderheid van de kiezers de sleepwet verwierp, legde het regime-Rutte de uitslag naast zich neer. Bron: Wikimedia Commons

Oproep: stop de sleepwet en teken

Never waste a good crisis, lijkt de achtergrond te zijn van de sleepwet. Omdat het heersende Nederlandse regime weigert de werkelijke oorzaak van hedendaagse terreur te onderkennen: islam-geïnspireerd jihadisme – wordt de terreurdreiging misbruikt om de bevoegdheden van geheime diensten weer op te rekken en de rechten van onschuldige mensen te beknotten.

Wat is de sleepwet?
Technisch gesproken is de sleepwet niet een nieuwe wet, maar een “Voorstel van wet inzake wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten“.
In dit voorstel voor een wetswijziging worden de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten drastisch uitgebreid. Dit op meerdere punten zelfs zo uitgebreid, dat er grondwettelijke rechten worden geschonden. Wat de reden is dat ook organisaties als Amnesty International zich zorgen maken.
Nieuwe bevoegdheden voor de AIVD die de Sleepwet met zich meebrengt zijn, volgens Amnesty:

  • Het is belangrijk dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten doelgericht en effectief onderzoek kunnen doen naar personen of organisaties die een gevaar vormen voor onze samenleving. Maar de diensten hebben al de bevoegdheden om hierover informatie te verzamelen. De inbreuk van deze wet op de privacy is groot, terwijl de bescherming van mensenrechten minimaal gegarandeerd is.
  • De Sleepwet geeft de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid om op grote schaal communicatiegegevens van iedereen te onderscheppen. Dat kan zonder het vermoeden dat zij een gevaar voor de samenleving zijn.
  • Ook is in de wet het toezicht op het handelen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onvoldoende geregeld. De wet sluit niet uit dat informatie wordt gedeeld met repressieve regimes. Hierdoor bestaat er een reëel risico dat internationale samenwerking met buitenlandse geheime diensten leidt tot schending van mensenrechten. Het werk en leven van activisten, journalisten en oppositieleden kan zodoende door het handelen van Nederland in gevaar komen.
  • Grootschalig afluisteren is niet effectief. Bij de meeste aanslagen blijken de daders bekend te zijn bij inlichtingendiensten of bekend te staan als jihadist. Potentiële aanslagplegers die al bekend zijn, hoeft men niet op te sporen door grootschalig het internet af te luisteren. Ook onder de huidige wetgeving is het al mogelijk gericht verdachte personen op internet af te luisteren.
    Bij de laatste aanslagen in Barcelona hebben de daders offline gecommuniceerd juist om ontdekking te voorkomen. De aandacht voor dergelijke dreigingen kan verslappen als de AIVD druk is met het afluisteren van de rest van Nederland. (privacybarometer.nl)
  • Er gaat een intimiderende werking van de wet uit. Grootschalig afluisteren van internet zal mensen voorzichtiger maken. U weet immers nooit of de autoriteiten meekijken bij wat u op internet doet. Een onderzoek van de universiteit van Californië laat zien dat na de Snowden-onthullingen, pagina’s met terrorisme-gerelateerde onderwerpen 20% minder werden bezocht. Een ander onderzoek laat zien dat 34% van de mensen terughoudender op internet wordt door het grootschalig afluisteren. Volgens de onderzoekster “dwingt de angst voor overheidscontrole tot een vorm van zelfcensuur die we normaal in politiestaten zien”. (privacybarometer.nl)

stopsleepwet.nu
Keer op keer laten de politici van de gevestigde partijen zien dat ze geen respect hebben voor de mening van de bevolking. Er bestaat gelukkig -nog even- een vreedzaam middel om de politiek tot de orde te roepen. Dat is het raadplegend referendum. Een groep studenten van de Universiteit van Amsterdam is een petitie gestart om dit referendum doorgang te laten vinden. Lukt het om 300.000 handtekeningen te verzamelen, dan is de overheid verplicht om het referendum te organiseren. Dit is al eerder gelukt met het Oekraïne-referendum.

Logo; een Big-Brother oog met een stop kruis in rood in de pupil.

Ik heb al getekend. Bezoek de volgende link:

teken.sleepwet.nu

Helaas heeft de overheid niet de plicht om de uitslag op te volgen. Slechts de plicht, om ‘binnen een redelijke termijn’ te reageren op de ‘raadgevende’ uitslag. Al eerder zagen we in het Oekraïnereferendum dat het regime-Rutte maandenlang traineerde om de uitslag van het referendum niet op te hoeven volgen. Dat gezegd hebbende: wordt de Sleepwet ondanks een duidelijke nee-uitslag van het referendum toch ingevoerd, dan zal dit de Nederlandse bevolking duidelijk maken dat we in een fluwelen dictatuur leven. De democratische keizer verliest zijn kleren. Er zal dan maatschappelijk draagvlak zijn om het huidige regime te vervangen door een beter systeem, waarin de bevolking meer te vertellen heft dan nu.