Video: wat is het verschil tussen radiostraling, licht en gammastraling?

Licht, radiogolven en röntgenstraling hebben één ding gemeen: het zijn alle vormen van elektromagnetische straling. Alle elektromagnetische straling bestaat uit fotonen. Dat zijn deeltjes die bestaan uit een elektrisch en magnetisch veld. Fotonen die snel trillen, zoals in gammastraling, bevatten heel veel energie. Radiofotonen zijn erg zwak en verspreid over een groot gebied. Daarom kan je met gammastraling veel nauwkeuriger kijken dan met radiostraling.

Omdat gammafotonen erg energierijk zijn, zijn ze ook gevaarlijk. Ze meppen zonder problemen elektronen van atomen af. Radiofotonen zijn daar veel te zwak voor. Als dat atoom deel uit maakt van bijvoorbeeld een DNA-molecuul, heeft dat vervelende gevolgen. Er ontstaat een zogenoemde vrije radicaal. Het molecuul wordt verminkt. Er kan een mutatie ontstaan en mogelijk zelfs kanker. Daarom zitten er dikke beschermende loden schilden om bronnen van gammastraling.

Wikipedia/Inductiveload, NASA (CC-BY-3.0)