Utopie of dystopie? Bron: prescientscifi.com

Video: het ideale land

De filosoof Thomas Moore noemde zijn ideale land niet voor niets Utopia – afgeleid van ου τοποϛ – vrij vertaald, niet-bestaande plaats in het klassiek Grieks. Toch  is het wel degelijk nuttig om na te denken over het ideale land. Op die manier komen we namelijk op ideeën, hoe ons eigen land beter kan.

In dit filmpje een ideale samenleving, die op sommige punten geweldig, op andere punten behoorlijk eng overkomt. Zoals zo vaak gebeurt met ideale samenlevingen.
Plato’s ideeën over de ideale staat liepen nogal rampzalig af. Toen hij deze in de praktijk probeerde te brengen, brak een volksopstand uit. De lagere klassen vonden het namelijk maar niets om dictatoriaal geregeerd te worden door Plato’s Raad van Wijzen.
Ook systemen zoals het communisme, fascisme en islamisme pakken erg vervelend uit voor de mensen die het “geluk” hebben deel uit te maken van deze “utopische” samenleving.

Daarom is geleidelijke verandering beter, met de nodige experimenten.

Utopie of dystopie? Bron: prescientscifi.com
Utopie of dystopie? Bron: prescientscifi.com