Vasten zou de levensduur flink verlengen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bron: Nutra-L.

Vasten-imiterend dieet verlengt het leven

Fasting Mimicking Diet, een dieet dat dezelfde effecten in ons lichaam opwekt als vasten, blijkt in mensen ouderdomsziekten te remmen. Muizen worden zelfs veel ouder. Hebben we de oplossing tegen ouderdom binnen handbereik?

Langlevende gisten
Al langer is bekend, dat overgewicht de levensduur verkort en ziekten als diabetes en hartziekten veroorzaakt. Reden voor Valter Longo en zijn team van de University of Southern California, om de gevolgen van vasten te onderzoeken. Deze bleken opmerkelijk. In een eerste serie proeven blijken gisten, eencelligen die suikers omzetten in alcohol en kooldioxide en dus onmisbaar zijn bij bierbrouwers en bakkers, tientallen procenten  langer te leven als ze worden blootgesteld aan perioden zonder voedsel. Ook bleven ze beter bestand tegen ongunstige leefomstandigheden.

Vasten zou de levensduur flink verlengen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bron: Nutra-L.
Vasten met ondersteuning van het dieet ProLon zou de levensduur flink verlengen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bron: Nutra-L.

Gisten verschillen nogal van de mens. Wat dat betreft zijn muizen interessanter. Het dieet Fasting Mimicking Diet (FMD), dat door Longo ontwikkeld is en waar zowel hij als de universiteit het nodige aan verdienen door hun contracten met bedrijf L-Nutra, wekt de effecten van vasten op. Toen muizen werden blootgesteld aan het FMD-dieet, dat de effecten van vasten opwekt, daalde de hoeveelheid kankergevallen, werd het immuunsysteem geprikkeld, waren er minder ontstekingen, daalde de botontkalking en bleken de muizen opmerkelijk ‘slimmer’ dan de controlegroep. Ze leefden ook gemiddeld 11% langer dan de controlegroep[1]. Bij mensen zou dit neerkomen op zo’n acht levensjaren extra.

Tegelijkertijd werd ook een klinische proef met mensen uitgevoerd. Ook deze werden blootgesteld aan het FMD-dieet. De controlegroep kreeg hetzelfde aantal calorieën, maar dan in een andere samenstelling. Uiteraard is het niet mogelijk om bij mensen het effect op levensduur te meten in een korte proef. Proefdiermuizen leven zo’n drie jaar, mensen in de westerse wereld rond de tachtig jaar. Toch werden ook bij mensen vergelijkbare effecten gevonden als in muizen, wat sterk doet vermoeden dat ook de levensduur van mensen behoorlijk veel groter kan worden door het volgen van dit dieet. Claims in main stream media[3] doen vermoeden dat het risico op kanker en suikerziekte halveert. Kanker is de voornaamste doodsoorzaak in Nederland en België. Ook verjongen de stamcellen, die essentieel zijn in het tegengaan van veroudering.

Wat is het FMD-dieet?
Elke maand, tot twee keer per maand bij ernstig overgewicht, ondergaan de deelnemers aan het FMD-dieet gedurende vijf dagen een ernstige beperking in het aantal calorieën: dag 1 1090 kilocalorieën, dagen 2-5 725 kcal[1]. Ook wijkt de samenstelling van voedsel in deze perioden sterk af van normaal: de hoeveelheid vet is veel groter dan in een standaarddieet. Op de eerste dag bestaat het dieet uit tien procent calorieën uit eiwitten, 56 procent uit vetten en 34 procent uit koolhydraten. Op dag 2 tot en met 5 liggen deze percentages op resp. negen procent uit eiwit, 44 procent uit vetten en 47 procent uit koolhydraten [1].
Deze data invoeren in een spreadsheet en de bekende hoeveelheid calorieën per gram voor eiwitten(4), vetten(9) en koolhydraten(4) levert de samenstelling in grammen per dag op.

g eiwit per dag g vet per dag g koolh. per dag
Vastendag 1 27,2 67,8 92,7
Vastendagen 2-5 16,2 35,2 84,6

Duur commercieel dieet
Om commerciële redenen onthullen de onderzoekers niet,  wat de samenstelling van deze diëten is, of hoe de genoemde grammen over ontbijt, lunch en diner worden verdeeld; wel dat deze naast de genoemde percentages van de ‘grote drie’, voldoende micronutriënten (vitamines en mineralen) bevatten.

Hiervoor moeten de klanten de waarschijnlijk erg dure producten Prolon-1 (tijdens de vijfdaagse perioden) en Prolon-2 (als voedingssupplement tijdens de overige dagen) van de firma L-Nutra nuttigen. Beide producten zijn volledig van plantaardige oorsprong. L-Nutra moet de samenstelling van de producten vrijgeven als deze op de markt komen. Wij zullen deze samenstelling zodra deze bekend is publiceren, zodat ook de Visionair.nl lezers met een lager inkomen hier profijt van kunnen trekken.

Longo waarschuwt dat bepaalde groepen mensen, zoals extreem magere mensen (BMI < 18) en suikerpatiënten  dit dieet alleen moeten volgen onder begeleiding van een arts[2]. Dat geldt dan uiteraard ook voor mensen die zelf een dieet samenstellen dat uitgaat van deze basisprincipes. Voor de rest lijkt het dieet weinig kwaad te kunnen.

Bronnen
1. Brandhorst et al., A Periodic Diet that Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive Performance, and Healthspan, Cell Metabolism (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2015.05.012
2. Diet that mimics fasting appears to slow aging, USC News, 2015
3. Five days ‘fasting’ diet slows aging and may add years to life, The Telegraph, 2015