Visionaire regels

Op Visionair zijn er weinig regels omdat we er vanuit gaan dat als je intelligent genoeg bent om deze site de moeite waard te vinden, je ook intelligent genoeg bent om dat zo te houden.

De Visionaire Geboden

Niet uit de hemel neergedaald, doch ontstaan in de smidse van fel debat, zijn hier de spelregels om visionair.nl ook op lange termijn een beetje leefbaar te houden. Anders dan bij andere websites gelden de Visionaire Geboden ook voor de moderators, beheerders en eigenaars van visionair.nl en geven deze geboden bezoekers dus zekere rechten. De regels kunnen en zullen aangepast worden als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

  • Meningen spuien zonder onderbouwing is niet de bedoeling. Van bezoekers wordt gevraagd dat deze, als daar aanleiding toe is, een onderbouwing aanleveren. Onder onderbouwing verstaan we niet links naar boeken zonder exacte paginavermelding, documentaires van 3 uur zonder exact tijdstip waarop de desbetreffende uitspraak wordt gedaan etc.
  • Discriminatie is toegestaan, generaliseren niet. Dus: “roodharigen zijn bloeddorstige aliens die kleine kinderen in hun paarse knoflooksoep verwerken” is verboden, “sommige roodharigen zijn bloeddorstige aliens…” is toegestaan, uiteraard met naar wetenschappelijke maatstaven voldoende valide bewijs (bijvoorbeeld: een recept voor paarse knoflooksoep met babyvingers in het Klingon in een blad van de Belangenvereniging van Roodharigen).
  • Het bekritiseren van onzichtbare wezens en zelfverklaarde profeten, mediums en tovenaars wordt van harte aangemoedigd. Dit laatste uiteraard wel op humoristische en/of smaakvolle wijze. Personen, onzichtbare wezens en overleden profeten die zich beledigd voelen, kunnen zich persoonlijk melden bij info(at)visionair.nl. Klachten van derden worden niet in behandeling genomen.
  • Het posten van strafbare zaken of strafbare uitingen (denk aan doodsbedreigingen, copyrightschendende zaken e.d.) is verboden. Niet omdat we vol bewondering zijn voor de stapel kromme internationale verdragen en wanstaltige wetten waar generaties van konkelfoezende politici en visieloze bestuurders ons mee hebben opgescheept, maar omdat we geen geld en zin hebben om de martelaar van het vrije woord uit te hangen ter wille van niet al te slimme branieschoppers.
  • Bedreigingen en persoonlijke aanvallen zijn streng verboden en een ban zal volgen, totdat de dader een diepdoorwrocht, welgemeend excuus van minstens tienduizend woorden heeft geschreven aan het slachtoffer of als het slachtoffer hem of haar vergeeft. Bij elke volgende overtreding verdubbelt het vereiste aantal woorden. In overleg met het slachtoffer kan ook een alternatieve straf voorgesteld worden. Bezwaren over deze gang van zaken kunnen richting redactie geuit worden in het klassiek Nahuatl.
  • Reclame maken is toegestaan, zolang de reclame aansluit bij het onderwerp van de draad, informatieve waarde heeft en relevant is voor de discussie (“on topic”). Linkspam wordt niet getolereerd. Neem voor alternatieve mogelijkheden voor reclame contact op met de redactie, info apenstaart visionair punt nl.
  • Visionair.nl kent een geautomatiseerd spamfilter. Plaats dus niet meer dan een link in je reactie.

Geef een reactie